สินเชื่อที่อยู่อาศัย

สินเชื่อบ้านแลกเงิน วงเงินกู้สูงไหม ดอกเบี้ยเป็นแบบไหน มีข้อดีอย่างไร?

สินเชื่อบ้านแลกเงิน คือการนำอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ไปเป็นหลักประกันเพื่อการขอกู้ยืมเงินจากธนาคาร และจะผ่อนชำระเป็นงวดๆ จนกว่าจะครบจำนวนเงินนั้น ต่างจากการกู้ซื้อใหม่ตรงที่ การกู้ซื้อบ้านใหม่มีจุดหมาย คือ การกู้เพื่อซื้อบ้าน เรายังไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์มาก่อน ต้องการกู้เพื่อให้ได้สิทธิ์นั้น แต่สำหรับสินเชื่อประเภทบ้านแลกเงิน มีจุดประสงค์ คือ ต้องการเงินทุนไปทำอย่างอื่น โดย ใช้อสังหาริมทรัพย์ในกรรมสิทธิ์มาเป็นหลักประกัน สินเชื่อประเภทบ้านแลกเงินไม่ใช่เรื่องใหม่ หลายคนคุ้นเคยกับมันดี

สำหรับสมาชิกเข้าระบบ
ชื่อเข้าระบบ หรืออีเมล์ :
รหัสผ่าน :
จำชื่อ สมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน

สินเชื่อบ้านแลกเงิน วงเงินกู้สูงไหม ดอกเบี้ยเป็นแบบไหน มีข้อดีอย่างไร?

สินเชื่อบ้านแลกเงิน มีข้อดีอย่างไรบ้าง

    สินเชื่อบ้านแลกเงิ คือการนำอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ไปเป็นหลักประกันเพื่อการขอกู้ยืมเงินจากธนาคาร และจะผ่อนชำระเป็นงวดๆ จนกว่าจะครบจำนวนเงินนั้น ต่างจากการกู้ซื้อใหม่ตรงที่ การกู้ซื้อบ้านใหม่มีจุดหมาย คือ การกู้เพื่อซื้อบ้าน เรายังไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์มาก่อน ต้องการกู้เพื่อให้ได้สิทธิ์นั้น แต่สำหรับสินเชื่อประเภทบ้านแลกเงิน มีจุดประสงค์ คือ ต้องการเงินทุนไปทำอย่างอื่น โดย ใช้อสังหาริมทรัพย์ในกรรมสิทธิ์มาเป็นหลักประกัน สินเชื่อประเภทบ้านแลกเงินไม่ใช่เรื่องใหม่ หลายคนคุ้นเคยกับมันดี

สินเชื่อบ้านแลกเงิน  มีข้อดีอย่างไรบ้าง   ?

     บ้านแลกเงินคือการกู้เงินสดโดยให้บ้านเป็นหลักประกันเงินกู้ โดยจะใช้ได้ทั้งบ้านเดี่ยว/ทาวน์โฮม/คอนโด/ตึกแถว เป็นหลักประกัน ซึ่งบ้านแลกเงินมีข้อดีหลักๆอยู่ 3 อย่างด้วยกัน คือ

1.วงเงินกู้สูงที่สุด เมื่อเทียบกับสินเชื่อประเภทอื่นๆ เพราะว่าการใช้บ้านเป็นหลักประกันและบ้านมักจะมีมูลค่าสูง ทำให้ธนาคารสามารถอนุมัติวงเงินกู้ได้สูงตามไปด้วย ซึ่งอาจจะมียอดอนุมัติวงเงินกู้ได้สูงสุดที่ 95% ของมูลค่าหลักประกัน

2.ดอกเบี้ยต่ำสุด อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านแลกเงินจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสินเชื่อประเภทอื่นๆอีกด้วย เพราะความเสี่ยงที่ต่ำกว่าจากหลักประกันที่มีมูลค่าและไม่มีความเสี่ยงในการสูญหาย (ไม่เหมือนรถ) ทำให้สถาบันการเงินคิดดอกเบี้ยที่ต่ำตามไปด้วย ซึ่งในปัจจุบันสินเชื่อบ้านแลกเงินจะมีอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 6% ต่อปี และเป็นดออกเบี้ยประเภทลดต้นลดดอก

3.เลือกผ่อนได้ยาว การเลือกจำนวนงวดผ่อนที่ยาวทำให้ ยอดผ่อนขั้นต่ำต่อเดือลดลงและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายหรือสภาพคล่องเราได้ง่ายๆ ซึ่งสินเชื่อบ้านแลกเงินจะสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 30 ปี และผู้ขอกู้ยังสามารถเลือกโปะหรือง่ายเงินต้นเพิ่มได้ เมื่อเรามีรายได้เพิ่มหรือสภาพคล่องเหลือในแต่ละเดือน เพื่อช่วยลดเงินต้นและภาระดอกเบี้ยในงวดถัดๆไป

4.โปะเงินต้นได้ง่ายๆ สินเชื่อบ้านแลกเงินผู้ขอกู้ยังสามารถเลือกโปะหรือง่ายเงินต้นเพิ่มได้ เมื่อเรามีรายได้เพิ่มหรือสภาพคล่องเหลือในแต่ละเดือน เพื่อช่วยลดเงินต้นและภาระดอกเบี้ยในงวดถัดๆไป ทำให้ผู้ขอกู้ปลดหนี้ได้เร็วขึ้น (แต่ห้ามปิดบัญชีก่อน 3 ปีแรกที่จะมีค่าปรับจากธนาคาร)

    อย่างไรก็ตาม สินเชื่อบ้านมีข้อเสียหลักๆเลยคือใช้เวลาอนุมัตินาน เพราะต้องใช้เจ้าหน้าที่ออกไปประเมินมูลค่าบ้านที่ใช้เป็นหลักประกัน ทำให้ระยะเวลาอนุมัติอาจจะนานมากกว่า 1 สัปดาห์ได้ และจะมีวงเงินกู้ขั้นต่ำคือ 500,000 บาท ซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับ ผู้ขอกู้ที่ต้องการกู้เงินด่วนและยอดเงินกู้ไม่มาก อาจจะต้องกู้ สินเชื่อส่วนบุคคล หรือ สินเชื่อรถแลกเงิน แทนจะเหมาะสมกว่า

สินเชื่อบ้านแลกเงิน กู้ง่ายแต่ดอกเบี้ยแพง

สินเชื่อบ้านแลกเงิน กู้ง่ายแต่ดอกเบี้ยแพง

    การอนุมัติสินเชื่อบ้านแลกเงินถือว่าค่อนข้างง่ายเมื่อเทียบกับการกู้เพื่อซื้อบ้านใหม่ เนื่องจากการกู้เงินแบบนี้มีหลักค้ำประกันไว้แล้ว แค่พิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระเล็กน้อยก็เพียงพอแล้ว อย่างไรก็ตามธนาคารก็ป้องกันความเสี่ยงไว้ระดับหนึ่ง นั่นคือให้กู้ในระยะเวลาค่อนข้างสั้นเฉลี่ย 10 ปี เต็มที่ไม่เกิน 15 ปี

ส่วนอัตราดอกเบี้ยส่วนใหญ่จะเป็นดอกเบี้ย MRR หรือ MRR+ ตลาดอายุสัญญากู้ ซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงกว่ากู้ซื้อบ้านใหม่ นอกจากนี้อาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ ด้วย

ดังนั้นสำหรับคนที่มีความต้องการใช้เงินค่อนข้างด่วน หรือไม่มีทางเลือกในการกู้เงินทางอื่นๆ ที่ดีกว่านี้ เช่น การหยิบยืมเพื่อนฝูงหรือพี่น้อง (ซึ่งอาจไม่เสียดอกเบี้ย) สินเชื่อบ้านแลกเงิน ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าไปกู้ยืมเงินนอกระบบ

 

เงื่อนไขการให้ สินเชื่อบ้านแลกเงิน

เงื่อนไขการให้ สินเชื่อบ้านแลกเงิน

    จะต้องเป็นบุคคลที่มีอาชีพ และมีรายได้แน่นอน อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ชึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี โดยธนาคารออมสินเปิดโอกาสการนำเงินกู้ไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงิน โดยใช้ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารออมสิน ขณะที่จำนวนเงินให้กู้เปิดให้ผู้กู้เลือกใช้ได้ 2 ประเภท คือ เงินกู้ระยะยาว (L/T) ให้กู้ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท หรือเงินกู้แบบผสม ได้แก่ เงินกู้ระยะยาว กับ วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (โอดี) ธนาคารฯ ให้กู้รวมกันได้ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท ทั้งนี้วงเงินโอดีจะได้สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกิน 15 ปี โดยหากมีวงเงินโอดี ธนาคารฯ จะทบทวนการใช้วงเงินทุกปี
 

คุณสมบัติผู้กู้ สินเชื่อบ้านแลกเงิน

พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • อายุ 20-60 ปี
 • รายได้ประจำ ตั้งแต่ 15,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
 • อายุงานปัจจุบัน ตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป

ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 • อายุ 20-60 ปี
 • รายได้ประจำ ตั้งแต่ 20,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
 • จดทะเบียนการดำเนินกิจการปัจจุบัน ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

สำหรับคุณสมบัติผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ระยะเวลาในการผ่อนชำระ 30 ปี โดยที่ระยะเวลาการผ่อนเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือ 70 ปี (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน

ที่สำคัญผู้กู้จะต้องยินยอมให้ทางธนาคารตรวจเครดิตบูโร และต้องไม่เคยเป็นลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคารและสถานบันทางการเงินอื่นๆ

สินเชื่อบ้านแลกเงิน กู้ง่ายแต่ดอกเบี้ยแพง

ขั้นตอนในการนำบ้านไปแลกเงิน

    เมื่อพูดถึงการเอาบ้านเข้าธนาคารเพื่อกู้เงินออกมา หลายคนคงมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก เพราะดูเหมือนจะมีขั้นตอนเยอะไปหมด วันนี้เรามาจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆกัน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง การเตรียมเอกสารก็จะมีขั้นตอนคล้ายๆ กันแบบการยื่นขอสินเชื่อบ้าน 

โดยสินเชื่อบ้านแลกเงิน มีรายการเอกสารคร่าวๆ ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน ของคู่สมรส (ถ้ามี)

4. เอกสารแสดงรายได้

5. รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง

6. หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (เช่น โฉนดที่ดิน / โฉนดห้องชุด)

7. ขั้นตอนในการขอสินเชื่อบ้านแลกเงินมีอะไรบ้าง

mailยื่นเอกสารให้ธนาคารพิจารณา
ตามรายการเอกสารที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่ครับ แต่บางธนาคารอาจขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นกรณีไปครับ


mailประเมินราคาหลักประกัน
หลังจากธนาคารพิจารณาและอนุมัติเบื้องต้นแล้ว ก็จะส่งทีมมาประเมินราคาหลักประกัน (ว่าบ้าน/คอนโด ของเรามีมูลค่าประมาณเท่าไหร่) เพื่อนำไปคำนวณวงเงินให้สินเชื่อ

mailธนาคารอนุมัติ พร้อมแจ้งวงเงินและอัตราดอกเบี้ย
ในขั้นตอนนี้ เราจะต้องเลือกว่าจะรับวงเงินนี้หรือไม่ (เพราะบางกรณีธนาคารอนุมัติวงเงินให้น้อยกว่าที่ต้องการ)

mailเซ็นสัญญากับธนาคาร + สัญญาจำนอง
ถ้าเราเลือกรับวงเงินในขั้นตอนที่ 3 ธนาคารก็จะนัดวันทำสัญญา และไปจดจำนองที่กรมที่ดิน 

ทั้งหมดนี้ก็คือ ขั้นตอนการขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน ซึ่งจะเห็นว่าการขอสินเชื่อที่ดูเหมือนจะยุ่งยาก เมื่อแบ่งเป็น 4 ข้อแล้วจะพบว่าไม่ได้ซับซ้อนอะไร จะมีเรื่องยากอย่างเดียวก็คือการหาว่าธนาคารไหนให้สินเชื่อบ้านแลกเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่บ้าง และที่ไหนดีที่สุด

บทความรายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ทาวน์โฮมสไตล์อังกฤษ คลับเฮ้าส์ใหญ่ ทำเลใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง และสายสีชมพู
 • ไลโอ อีลิท กาญจนาภิเษก-เวสต์เกต ทาวน์โฮม ทำเลใกล้เซ็นทรัล เวสต์เกต
 • [ตกแต่งที่อยู่อาศัย] ทำร้านกาแฟ จากบ้านไม้หลังเก่า นำเรื่องราวของบ้านกับธรรมชาติมาตกแต่งร้าน
 • [สาระควรรู้ที่อยู่อาศัย] 8 สิ่งของภายในบ้านที่แจ๋ว ที่คุณอาจไม่รู้มาก่อนว่าทำแบบนี้ได้
 • [ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย] จัดฮวงจุ้ยหน้าบ้าน เปิดรับโชคลาภและเรื่องความรัก
 • [ตกแต่งที่อยู่อาศัย] หลากหลายไอเดียต่อเติมเพิ่มพื้นที่บ้าน แบบไม่ต้องเสียเงินสร้างบ้านหลังใหม่
 • [สาระควรรู้ที่อยู่อาศัย] พิธีตั้งเสาเอก ฤกษ์ดีก่อนสร้างบ้าน
 • Blacklist คืออะไร และใครกันแน่ ที่ทำให้เราติด Blacklist
 • การขอสินเชื่อบ้านกรุงศรีฯ เพื่อซื้อคอนโดมิเนียม ดูข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
 • สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้น หากคิดว่าจะต้องซื้อบ้านเป็นของตัวเอง
 • ข้อควรรู้!! ก่อนกู้บ้านพ่วงทำประกัน MRTA
 • ขอสินเชื่อบ้านให้ผ่าน ต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง และต้องมีเงินเดือนเท่าไร?
 • 10 เหตุผลหลักสินเชื่อบ้านไม่ผ่าน พร้อมแนะวิธีแก้ปัญหาสินเชื่อไม่ผ่าน
 • กู้ซื้อบ้านด้วยสินเชื่อบ้านกรุงศรี เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
 • กู้ซื้อบ้าน เงินเดือนเท่าไหร่ กู้ได้เท่าไหร่ ผ่อนเท่าไหร่?
 • การขายฝาก - จำนอง มีความต่างกันอย่างไร ขายฝากแล้วใช้ทำสัญญากับธนาคารได้ไหม?
 • สินเชื่อบ้านแลกเงิน วงเงินกู้สูงไหม ดอกเบี้ยเป็นแบบไหน มีข้อดีอย่างไร?

  © สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไทยโฮมทาวน์ จำกัด
  Scroll