สินเชื่อที่อยู่อาศัย

สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ จากธนาคารกรุงไทย ตัวช่วยของคนอยากมีบ้าน

ทำความรู้จัก รีไฟแนนซ์บ้านจากธนาคารกรุงไทยตัวช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับคนที่กำลัง ผ่อนบ้าน สมัครง่ายช่วยลดดอกเบี้ย ผ่อนหมดไว มีเงินเหลือ เชื่อว่าคนที่กำลัง ผ่อนบ้าน ต้องเคยได้ยินคำว่า รีไฟแนนซ์บ้านจากของญาติ เพื่อนสนิท หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ของธนาคารกันบ้าง เนื่องจากการรีไฟแนนซ์เป็นวิธีช่วยลดดอกเบี้ยบ้าน ลดค่างวดต่อเดือน หรือลดระยะเวลาผ่อนชำระ แต่การรีไฟแนนซ์คืออะไร และมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง เรามีรายละเอียดและสินเชื่อดี ๆ มาแนะนำ

สำหรับสมาชิกเข้าระบบ
ชื่อเข้าระบบ หรืออีเมล์ : จำชื่อ
รหัสผ่าน :
คลิปวิธีสมัคร สมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน

สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ จากธนาคารกรุงไทย ตัวช่วยของคนอยากมีบ้าน

ทำความรู้จัก รีไฟแนนซ์บ้าน ตัวช่วยลดดอกเบี้ย ผ่อนหมดไว มีเงินเหลือ

       เชื่อว่าคนที่กำลัง ผ่อนบ้าน ต้องเคยได้ยินคำว่า รีไฟแนนซ์บ้านจากของญาติ เพื่อนสนิท หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ของธนาคารกันบ้าง เนื่องจากการรีไฟแนนซ์เป็นวิธีช่วยลดดอกเบี้ยบ้าน ลดค่างวดต่อเดือน หรือลดระยะเวลาผ่อนชำระ แต่การรีไฟแนนซ์คืออะไร และมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง เรามีรายละเอียดและสินเชื่อดี ๆ มาแนะนำ

รีไฟแนนซ์บ้าน คืออะไร

        การ รีไฟแนนซ์บ้าน คือ การยกเลิกสัญญาสินเชื่อกู้บ้านฉบับเดิมและทำสัญญาสินเชื่อกู้บ้านฉบับใหม่ที่มีข้อเสนออัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ค่างวดต่อเดือนต่ำกว่า ลดระยะเวลาในการผ่อนชำระ หรือได้รับวงเงินกู้เพิ่ม ซึ่งการรีไฟแนนซ์สามารถทำกับธนาคารเดิมเรียกว่าการรีเทนชัน (Retention) แต่หากทำกับธนาคารใหม่เรียกว่าการรีไฟแนนซ์(Refinance) สำหรับการรีไฟแนนซ์ส่วนใหญ่ธนาคารจะกำหนดให้ทำได้หลังจาก ผ่อนบ้าน ไปแล้วอย่างน้อย 3 ปี
 

จุดเด่นของรีไฟแนนซ์บ้านของธนาคารกรุงไทย

จุดเด่นของรีไฟแนนซ์บ้านของธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์จากกรุงไทยอีกหนึ่งสินเชื่อรีไฟแนนซ์ที่มีความน่าสนใจและมีจุดเด่นไม่ว่าจะเป็น

 • วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาขาย
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.50% นาน 6 เดือน
 • ผ่อนชำระล้านละ 3,500 บาท นาน 6 เดือน
 • ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี
 • ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้และค่าธรรมเนียมในการประเมินบ้าน

อัตราดอกเบี้ยบ้านของสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์จากธนาคารกรุงไทย

          สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์จากกรุงไทยมีให้เลือกทั้งแบบผู้กู้ทำประกันและไม่ทำประกันกับธนาคาร อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.62% - 4.17% โดยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเป็นแบบทำประกันกับธนาคาร คิดอัตราดอกเบี้ยที่ 2.50% ในเวลา 6 เดือนแรกของการผ่อนชำระค่างวด

อัตราดอกเบี้ยบ้านของสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์จากธนาคารกรุงไทย
 

อัตราค่าธรรมเนียมในการรีไฟแนนซ์บ้าน

          เนื่องจากการรีไฟแนนซ์เป็นการทำสัญญาใหม่ในการดำเนินการจึงมีค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้ จ่ายให้กับกรมที่ดิน ค่าประกันอัคคีภัย ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้ และค่าบริการประเมินบ้านประมาณ 2,000 – 3,000 บาท แต่อย่างไรก็ตามสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์จากธนาคารกรุงไทยมีโปรโมชั่นยกเว้นค่าธรรมเนียมในการประเมินบ้าน จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำสัญญา

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์จากธนาคารกรุงไทย

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์จากธนาคารกรุงไทย

      สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์จากธนาคารกรุงไทยสามารถยื่นขอกู้ได้ทั้งกลุ่มพนักงานประจำ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ และเจ้าของกิจการ โดยแต่ละกลุ่มมีคุณสมบัติดังนี้

 • กลุ่มพนักงานประจำบริษัทเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการ ต้องมีอายุ 20 ปี ไม่เกิน 65 ปี รายได้มากกว่า 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปเป็นพนักงานประจำที่ผ่านช่วงทดลองงาน และอายุการทำงานในหน่วยงานปัจจุบันไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 • กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ ต้องมีอายุ 20 ปี ไม่เกิน 65 ปี รายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป มีเอกสารรับรองที่มีรายได้ และใบประกอบอาชีพอายุมากกว่า 2 ปี
 • กลุ่มเจ้าของกิจการหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องมีอายุ 20 ปี ไม่เกิน 65 ปี รายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือนขึ้น มีใบการจดทะเบียนบริษัทและประกอบธุรกิจมามากกว่า 2 ปี

   

เอกสารที่ใช้สมัครสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์จากธนาคารกรุงไทย

     สำหรับเอกสารที่ใช้ในการรีไฟแนนซ์ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้

 • เอกสารส่วนบุคคล ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล) ของผู้ขอกู้ คู่สมรส และผู้กู้ร่วม
 • เอกสารแสดงหลักทรัพย์ค้ำประกัน ได้แก่ สำเนาสัญญาสินเชื่อฉบับเดิม สำเนาหนังสือสัญญาจำนอง สำเนาเอกสารแสดงสิทธิ์หลักประกัน  สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน สัญญาให้ที่ดิน หรือสัญญาซื้อขายห้องชุด และสำเนาใบเสร็จผ่อนชำระค่างวดบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม ได้แก่ ใบสลิปเงินเดือนย้อนหลัง ใบสำเนาบัญชีย้อนหลัง เอกสารแสดงภาษีเงินได้ 50 ทวิ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนการค้า สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ใบสำคัญการจดทะเบียนพาณิชย์ และแผนที่ตั้งกิจการ เป็นต้น

เช็กลิสต์ขั้นตอนรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารกรุงไทย

เช็กลิสต์ขั้นตอนรีไฟแนนซ์บ้าน

     เพราะการรีไฟแนนซ์เป็นการเปลี่ยนสัญญาจากฉบับเดิมเป็นฉบับใหม่ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่มีขั้นตอนมากกว่าการทำสัญญาในครั้งแรก ดังนั้นเพื่อให้รีไฟแนนซ์รวดเร็วมากขึ้นแนะนำให้เช็กลิสต์ตามขั้นตอนต่อไปนี้

crying ตรวจสอบสัญญากู้สินเชื่อบ้านฉบับเดิม

สัญญาสินเชื่อบ้านมักระบุเงื่อนไขระยะเวลาที่ผู้กู้สามารถไถ่ถอนบ้านเพื่อไปรีไฟแนนซ์ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งส่วนใหญ่มักต้องผ่อนชำระอย่างน้อย 3 ปี หากไถ่ถอนก่อนถึงกำหนดอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

crying เลือกธนาคารที่ต้องการรีไฟแนนซ์

ก่อนตัดสินใจว่าจะรีไฟแนนซ์กับธนาคารใด ควรตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยและเปรียบเทียบระหว่างธนาคารเดิมกับธนาคารใหม่ เพื่อเลือกสัญญาที่คุ้มค่าที่สุด

 

เตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

crying ยื่นเอกสารกับธนาคาร

หลังจากสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์และส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว ธนาคารแห่งใหม่จะติดต่อกับธนาคารเจ้าของสัญญาเดิม เพื่อตรวจสอบประวัติทางการเงินและหนี้สินคงค้างของผู้ขอกู้

crying ทำสัญญาสินเชื่อใหม่

เมื่อผ่านการอนุมัติเจ้าหน้าที่ของธนาคารจะติดต่อให้ผู้กู้ไปทำสัญญาสินเชื่อและหลักฐานสัญญาจดจำนอง ณ กรมที่ดิน เพียงเท่านี้ก็เสร็จกระบวนการรีไฟแนนซ์

       

      จะเห็นว่าการ รีไฟแนนซ์บ้าน นั้นเป็นวิธีช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับคนที่กำลัง ผ่อนบ้าน ซึ่งหาสนใจสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์จากธนาคารกรุงไทย และต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ Krungthai.com

ที่มาข้อมูล
ธนาคารกรุงไทย

Call Center :

0-2111-1111 | ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน

https://krungthai.com

https://krungthai.com/th/personal/loan/housing-loan/

https://www.facebook.com/krungthaibank/

https://www.youtube.com/ktbcare

https://twitter.com/Krungthai_Care
 

 • กู้ซื้อบ้าน เงินเดือนเท่าไหร่ กู้ได้เท่าไหร่ ผ่อนเท่าไหร่?
 • ใหม่ ! สินเชื่อบ้านซุปเปอร์เซฟวิ่ง ไม่ต้องโปะ เงินกู้หมดเร็ว
 • เมื่อ Freelance "อยากซื้อบ้าน" ทำอย่างไรดี?
 • สรุปครบ มาตรการช่วยลูกหนี้ 7 สถาบันการเงิน "เยียวยาโควิด" รอบใหม่
 • เงินเดือน 15,000 อยากจะผ่อน บ้าน-รถยนต์ ต้องคำนวณอย่างไร จะได้วงเงินเท่าไหร่
 • รวมมาตรการ 12 ธนาคารพักชำระหนี้สินเชื่อบ้าน เฟส 2 มีที่ไหนบ้าง เช็กได้ที่นี่!
 • 10 เหตุผลที่หมายถึงตัวคุณไม่พร้อมซื้อบ้าน ทำสินเชื่อโอกาศอนุมัติยาก
 • สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคลากรภาครัฐ
 • ทำไงดี? ขอกู้ซื้อบ้านยากขึ้น แบงก์เข้มงวดให้สินเชื่อ
 • สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ จากธนาคารกรุงไทย ตัวช่วยของคนอยากมีบ้าน

  ทำความรู้จัก รีไฟแนนซ์บ้านจากธนาคารกรุงไทยตัวช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับคนที่กำลัง ผ่อนบ้าน สมัครง่ายช่วยลดดอกเบี้ย ผ่อนหมดไว มีเงินเหลือ เชื่อว่าคนที่กำลัง ผ่อนบ้าน ต้องเคยได้ยินคำว่า รีไฟแนนซ์บ้านจากของญาติ เพื่อนสนิท หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ของธนาคารกันบ้าง เนื่องจากการรีไฟแนนซ์เป็นวิธีช่วยลดดอกเบี้ยบ้าน ลดค่างวดต่อเดือน หรือลดระยะเวลาผ่อนชำระ แต่การรีไฟแนนซ์คืออะไร และมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง เรามีรายละเอียดและสินเชื่อดี ๆ มาแนะนำ

  © สงวนลิขสิทธิ์ 2566 บริษัท ไทยโฮมทาวน์ จำกัด
  @thaihometown Scroll