สินเชื่อที่อยู่อาศัย

กู้ซื้อบ้าน กู้ให้ผ่าน ต้องทำยังไงบ้าง?

เคยคิดว่าการยื่นกู้ซื้อบ้านเป็นเรื่องยาก แต่หลังจากผ่านประสบการณ์ยื่นกู้ซื้อบ้าน ทำให้รู้ว่าการยื่นกู้ซื้อบ้านให้ผ่าน ไม่ได้ยากอย่างที่คิด จะต้องทำยังไงบ้าง จึงจะกู้ได้ผ่าน โดยส่วนใหญ่แล้วมีน้อยคนที่มีสเตทเมนท์สมบูรณ์แบบในการยื่นกู้ แต่ถึงแม้ว่าจะติดขัดบางอย่างก็ยังพอมีสิทธิที่จะกู้ให้ผ่านได้

สำหรับสมาชิกเข้าระบบ
ชื่อเข้าระบบ หรืออีเมล์ :
รหัสผ่าน :
จำชื่อ สมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน

กู้ซื้อบ้าน กู้ให้ผ่าน ต้องทำยังไงบ้าง?

กู้ร่วม

เคยคิดว่าการยื่นกู้ซื้อบ้านเป็นเรื่องยาก แต่หลังจากผ่านประสบการณ์ยื่นกู้ซื้อบ้าน ทำให้รู้ว่าการยื่นกู้ซื้อบ้านให้ผ่าน ไม่ได้ยากอย่างที่คิด จะต้องทำยังไงบ้าง จึงจะกู้ได้ผ่าน โดยส่วนใหญ่แล้วมีน้อยคนที่มีสเตทเมนท์สมบูรณ์แบบในการยื่นกู้ แต่ถึงแม้ว่าจะติดขัดบางอย่างก็ยังพอมีสิทธิที่จะกู้ให้ผ่านได้

กู้ร่วม

การวางแผน และการเตรียมตัวที่ดีในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้

1. พิจารณาราคาบ้าน

ข้อนี้อาจจะดูเหมือนพูดแบบกำปั้นทุบดิน แต่โดยหลักการแล้ว เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาเลือกบ้านที่มีราคาอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเป็นไปได้สำหรับเรา โดยพิจารณาจากฐานเงินเดือนคงเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วต่อเดือน โดยทั่วไปคุณจะมีสิทธิกู้ได้ 40 % เช่น ถ้าคุณมีเงินเหลือเดือนละ 20,000 บาท คุณจะกู้ได้ประมาณ 2,700,000 บาท (โดยคำนวณจาก 20,000 หาร 7,200)

ขอสินเชื่อ

2. พิจารณารายได้

- ทีนี้เรามาดูว่ารายได้ของคุณหรือรายได้ของทุกคนรวมกันกรณีกู้ร่วม ต่อเดือนหักค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ปัจจุบันทั้งหมดแล้วเหลือเท่าไหร่ 
- หนี้บัตรเครดิตจะถูกคิด 10% จากยอดที่ต้องชำระต่อเดือน 
- ภาระการผ่อนรถหรือบัตรกดเงินสด จะถูกคิดตามจำนวนที่เรียกเก็บต่อเดือน 
- หนี้สินที่เกิดจากเงินกู้สหกรณ์และ กยศ จะไม่ถูกนำมาคิด
- มีการคำนวณหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรของคุณอย่างเช่นค่าเทอมด้วย
- ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวกับสถาบันการเงิน เราไม่ต้องบอกให้เค้ารู้ก็ได้

*หากคุณชำระหนี้ในแต่ละเดือนล่าช้าไปบ้าง แต่ไม่ได้ติดค้างชำระจนขึ้นแบล๊คลิสต์ก็ไม่ได้มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อเท่าไหร่ แต่ดีที่สุดถ้าคุณสามารถชำระหนี้ต่างๆ ได้ตรงเวลา ก็จะเป็นเครดิตที่ดีสำหรับตัวคุณเอง แต่ไม่ต้องกังวลจนเกินไปว่าการมีหนี้ผูกพันบางอย่างอยู่จะทำให้กู้ไม่ผ่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าหลังจากหักลบกันแล้ว คุณมีเงินคงเหลือเท่าไหร่

หลังจากคำนวณภาระหนี้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อเดือนแล้วก็ไปหักจากเงินเดือนหรือรายรับของคุณ ที่เหลือก็จะเป็นฐานเงินเดือนที่ใช้สำหรับคำนวณเพื่ออนุมัติวงเงินกู้ให้กับคุณ ถ้าเป็นการกู้ร่วมก็จะพิจารณารายได้ของทุกคนหักภาระค่าใช้จ่ายของทุกคน

ทางธนาคารจะพิจารณาตามรายได้ของคุณกับราคาบ้าน ว่ามีความสามารถที่จะผ่อนได้ต่อเดือนเท่าไหร่ แล้วพิจารณาให้สินเชื่อคุณตามสัดส่วน ซึ่งโดยส่วนมากจะได้สินเชื่ออยู่ที่ 80 - 100 % ของวงเงินกู้

ธุรกิจส่วนตัว

3. บุคคลที่จะกู้ร่วม

ถ้าคุณเป็นคนมีฐานะปานกลาง ไม่ได้มีรายได้สูง โดยส่วนมากแล้วการขอกู้คนเดียวจะมีโอกาสผ่านน้อยกว่าการยื่นกู้ร่วม การยื่นกู้ร่วมก็คือคุณมีภาระผูกพันหนี้ร่วมกันมากกว่าหนึ่งคน คุณสามารถยื่นกู้ร่วมได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสามีภรรยา หรือพี่น้อง หรือญาติสนิท เพื่อหลีกเลี่ยงการมีปัญหาของเจ้าของกรรมสิทธิ์ในภายหลัง การกู้ร่วมส่วนมากจะขอกู้ร่วม 2 คน หรือ 3 คนก็ได้

 

4. บัญชีเงินเดือน/บัญชีรายรับ/สเตทเมนท์

เป็นบัญชีที่คุณจะต้องถ่ายสำเนาเพื่อยื่นให้ทางแบงค์พิจารณารายได้ของคุณ ซึ่งจะต้องดูย้อนหลัง 6 เดือน ในส่วนนี้เป็นเงินเดือนที่เข้ามาประจำทุกเดือน หรือเป็นรายได้ของคุณกรณีทำธุรกิจส่วนตัว ซึ่งหากคุณวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะกู้ซื้อบ้าน คุณควรมีเงินเข้าในบัญชีเป็นประจำทุกเดือนเพื่อแสดงรายได้ของคุณต่อเดือน รายได้ทุกอย่างทั้งที่เป็นรายได้ประจำและรายได้เสริมควรจะนำเข้าบัญชีเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้เห็นว่ารายได้ทั้งหมดมีจำนวนเท่าไหร่ หากคุณทำล่วงหน้าไว้ก่อน เมื่อถึงเวลายื่นกู้จริงคุณก็จะมีสเตทเมนท์ที่ดีสำหรับยื่นกู้

สินเชื่อที่อยู่อาศัย

5. พิจารณาเลือกธนาคารที่จะขอสินเชื่อ

ส่วนมากถ้าซื้อบ้านหมู่บ้านจัดสรร ทางโครงการจะมีรายชื่อธนาคารให้คุณเลือก ซึ่งก็เลือกธนาคารของทางโครงการจะสะดวกกว่า แต่หากคุณพิจารณาหาธนาคารเอง ก็ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ของการให้ดอกเบี้ย และอาจจะมีโปรโมชั่นใหม่ๆ ของแต่ละธนาคารออกมา หรืออาจจะเป็นโครงการที่ออกมาจากทางรัฐบาล เช่น Soft Loan ซึ่งจะนำรายละเอียดต่างๆ ในเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป

 

6. เตรียมเอกสารต่างๆ

บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ สลิปเงินเดือน จดหมายรับรองเงินเดือน สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (สเตทเมนท์) ของผู้ยื่นกู้และผู้กู้ร่วม

 

7. เงินสำรองจ่าย

คุณต้องมีเงินจำนวนหนึ่งในมืออย่างน้อยประมาณ 50,000 บาท ซึ่งคุณจะต้องใช้ในการวางเงินจองบ้าน จ่ายเงินดาวน์ในเดือนแรกๆ จ่ายค่าทำสัญญา ค่าโอนบ้าน ค่าส่วนกลาง ค่ามิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟ อื่นๆ

สินเชื่อที่อยู่อาศัย

8. เงินสำหรับย้ายเข้าบ้านใหม่

คุณควรมีเงินอีกอย่างน้อยประมาณ 50,000 บาท สำหรับใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นก่อนที่จะย้ายเข้าอยู่ อย่างเช่นติดตั้งแทงค์น้ำ ปั๊มน้ำ มุ้งลวด เหล็กดัด ซึ่งจำเป็นต้องทำเพื่อความสะดวก และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขนย้ายของเข้ามาในบ้านใหม่ คุณอาจจะดึงส่วนนี้มาจากเงินเก็บ หรืออาจจะคำนวณส่วนนี้เพิ่มเข้าไปและสอบถามทางแบงค์ว่าสามารถกู้เพิ่มเข้าไปกับการกู้ซื้อบ้านได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับวงเงินกู้และรายได้ของคุณ

 

ทั้งหมดนี้คงพอจะเป็นประโยชน์สำหรับเป็นไอเดียคร่าวๆ ให้คุณเห็นภาพรวมว่าคุณจะต้องวางแผนและเตรียมตัวอย่างไรบ้าง หากมีข้อผิดพลาดต้องการเสนอแนะก็สามารถคอมเมนท์มาได้ด้านล่าง หากคุณคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์สามารถกดแชร์ข้อมูลได้ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ ^^


ขอบคุณข้อมูลจาก decorideatips.blogspot.com
บทความรายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • [ REVIEW ] เวนิว พระราม 5 บ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์น ทำเลดี ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง
 • [ REVIEW ] เดอะ พรีเว่ รัชดาภิเษก 30 คอนโดฯ ทำเลใกล้ MRT ลาดพร้าว
 • [ REVIEW ] ทาวน์โฮมใกล้ถนนราชพฤกษ์ เซ็นทรัล เวสเกตต์ และรถไฟฟ้าสายสีม่วง
 • [ตกแต่งที่อยู่อาศัย] แต่งห้องด้วยรูปภาพดอกไม้ขนาดใหญ่
 • [ตกแต่งที่อยู่อาศัย] ทาสีห้อง สุดบรรเจิด ด้วยโทนสี ให้ความรู้สึกทางจิตวิทยา
 • [ตกแต่งที่อยู่อาศัย] 7 พื้นที่สุดสกปรกในห้องครัวสุดยี๊ ที่ถูกมองข้าม
 • [ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย] จัดตู้เสื้อผ้า ตามหลักฮวงจุ้ยเปิดรับพลังงานดีมาสู่ตัวเรา ที่จะทำให้ชีวิตคุณราบรื่นกว่าเดิม
 • [ตกแต่งที่อยู่อาศัย] เทคนิคการติดรูปภาพผนัง แต่งอย่างไรให้ดูเหมาะสม
 • ขอกู้เงินซื้อบ้าน หลายๆ คนคงกังวลใจเรื่องเหล่านี้ มีเรื่องใดบ้าง?
 • ธอส.ปล่อยเงินกู้ รายได้ไม่ถึง 15,000/ด. กู้ซื้อบ้านได้ 1.5 ล้าน กับโครงการบ้าน ธอส.เพื่อสานรัก ปี 2558
 • ติดแบล็คลิสสินเชื่อ แต่อยากมีบ้านแล้วจะขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านได้ไหม ?
 • 3 ข้อควรรู้ก่อนกู้ซื้อบ้าน ปัจจัยหลักที่ธนาคารใช้ในการพิจารณา
 • สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน การขอสินเชื่อบ้าน
 • ขอสินเชื่อบ้านให้ผ่าน ต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง และต้องมีเงินเดือนเท่าไร?
 • สินเชื่อบ้านยูโอบี ข้อมูลการขอสินเชื่อบ้าน UOB
 • สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อที่อยู่อาศัย ข้าราชการ-ลูกจ้าง กระทรวงกลาโหม
 • ทำสัญญาจองบ้าน แต่ขอสินเชื่อบ้านไม่ผ่าน ขอเงินจองบ้านคืนได้หรือไม่?
 • กู้ซื้อบ้าน กู้ให้ผ่าน ต้องทำยังไงบ้าง?

  Thaihometown.com
  ติดต่อฝ่ายโฆษณา
  094-653-5451
  083-154-6699
  064-952-9929
  062-479-2238
  099-141-9891
  02-574-4829
  © สงวนลิขสิทธิ์ 2560 บริษัท ไทยโฮมทาวน์ จำกัด
  Scroll