สินเชื่อที่อยู่อาศัย

รู้ไว้สะ!! ทำสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ช่วยคุณได้

หลายคนยังไม่รู้ว่าหากมีการรีไฟแนนซ์ จะทำให้ได้ดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่ที่ถูกกว่า และผ่อนได้ดอกเบี้ยถูกกว่าด้วย หรือบางทีอาจจะกู้ได้สูงกว่ายอดคงค้างเดิมอีกด้วย การรีไฟแนนซ์นั้นก็เพื่อลดหนี้ และจำนวนเงินผ่อนต่อเดือนให้ถูกลงกว่าเดิม ทำให้เรามีเงินเหลือใช้ในส่วนอื่นๆเพิ่มขึ้นนั่นเอง

สำหรับสมาชิกเข้าระบบ
ชื่อเข้าระบบ หรืออีเมล์ :
รหัสผ่าน :
จำชื่อ สมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน

รู้ไว้สะ!! ทำสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ช่วยคุณได้

รู้ไว้สะ!! ทำสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ช่วยคุณได้

    หลายคนยังไม่รู้ว่าหากมีการรีไฟแนนซ์ จะทำให้ได้ดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่ที่ถูกกว่า และผ่อนได้ดอกเบี้ยถูกกว่าด้วย หรือบางทีอาจจะกู้ได้สูงกว่ายอดคงค้างเดิมอีกด้วย การรีไฟแนนซ์นั้นก็เพื่อลดหนี้ และจำนวนเงินผ่อนต่อเดือนให้ถูกลงกว่าเดิม ทำให้เรามีเงินเหลือใช้ในส่วนอื่นๆเพิ่มขึ้นนั่นเอง 

สินเชื่อรีไฟแนนซ์ที่มีประสิทธิภาพ  
     ธนาคารแห่งประเทศไทยที่เคยประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งมีแนวโน้มว่าอัตราดอกเบี้ยน่าจะลดลงอีก ใครที่ผ่อนสินค้าหรือผ่อน บ้าน รถยนต์ เมื่อเห็นอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงมากแล้ว ก็คงอยากจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าดอกเบี้ยที่คุณไปกู้ยืมกันอยู่กันแน่เลย เพราะเหตุนี้จึงทำให้หลายคนหันมาสนใจในการทำสินเชื่อรีไฟแนนซ์ที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งการทำสินเชื่อรีไฟแนนซ์ที่ถูกต้องจะต้องเป็นการกู้เงินที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้กู้มากที่สุด และหากมีการเปรียบเทียบอัตรา ส่วนค่าใช้จ่ายที่รวมสุทธิทั้งหมดกับหนี้สินที่เกิดมาจากการกู้ยืมก่อนหน้านี้


รู้ไว้สะ!! ทำสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ช่วยคุณได้

ประโยชน์ของการทำสินเชื่อรีไฟแนนซ์
     การทำสินเชื่อรีไฟแนนซ์ (Refinance) คือการชำระเงินกู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดด้วยเงินที่ทำการกู้ใหม่ แต่ใช้สินทรัพย์ตัวเดิมเป็นหลักประกัน โดยทำการขอกู้เงินจากสถาบันการเงินแห่งใหม่เพื่อนำไปปลดภาระเงินกู้เก่าที่เคยมีอยู่  ไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์จากการผ่อนบ้าน คอนโด หรือรถไม่ไหว และหมุนเงินไม่ทัน ประกอบกับหนี้ก้อนเดิมที่มีอยู่อัตราดอกเบี้ยสูง หรือต้องจ่ายเงินงวดต่อเดือนสูงมาก  ซึ่งเป้าหมายของการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ก็คือคุณจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง และจ่ายค่างวดที่ต้องจ่ายต่อเดือนลดลง หรือเรียกได้ว่ามีระยะเวลาเป็นหนี้นานขึ้น โดยอาจจะขอกู้จากสถาบันทางการเงินที่เป็นเจ้าหนี้รายเดิม หรืออาจเป็นสถาบันการเงินเจ้าใหม่ก็ได้ ซึ่งการทำสินเชื่อรีไฟแนนซ์ที่ถูกต้องจะต้องเป็นการกู้เงินที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้กู้มากที่สุด และเมื่อทำการรีไฟแนนซ์มาแล้วหนี้สินจะสามารถลดลงจากของเดิมนั่นเอง

 

รู้ไว้สะ!! ทำสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ช่วยคุณได้

ขั้นตอนการทำสินเชื่อรีไฟแนนซ์ของสินเชื่อบ้าน
     การขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์พิจารณาเป็นลำดับแรก คือ การทำการตรวจสอบกับธนาคารว่าได้ให้อัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดในเงื่อน ไขที่ดีที่สุดหรือไม่ และเมื่อได้ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันทางการเงินต่าง ๆ มาแล้ว ก็ให้มาทำการคำนวณ โดยจะต้อง นำข้อมูลสินเชื่อในสัญญาเก่ากู้ซื้อบ้านอันเก่าที่ยังคงเหลืออยู่ แล้วให้นำมาเปรียบเทียบกับสัญญาเงินกู้ที่จะทำการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์ฉบับใหม่ (ค่างวดเก่า-ค่างวดใหม่)  แล้วลองพิจารณาดูว่าเมื่อทำการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์แล้ว จะประ หยัดค่างวดลงได้เยอะหรือไม่ และหากคำนวณแล้วประหยัดไปได้มาก ก็ให้ตัดสินใจยื่นเรื่องขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์กับธนา คารที่คุณคำนวณเห็นว่าคุ้มค่าที่สุด

รู้ไว้สะ!! ทำสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ช่วยคุณได้

สรุปการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้าน
      เมื่อคำนวณแล้วว่า การขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์จากธนาคารที่ใหม่ ซึ่งดูแล้วจ่ายน้อยลง จากนั้นให้ติดต่อธนาคารเก่าเพื่อขอสเตทเมนท์ และทำการสรุปยอดหนี้เงินกู้ และนำเอกสารสรุปยอดหนี้ที่ได้มา แล้วไปทำเรื่องยื่นกู้กับธนาคารใหม่ที่คุณจะขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์  ซึ่งเมื่อทำเรื่องยื่นกู้ใหม่กับธนาคารใหม่ที่คุณจะขอรีไฟแนนซ์นั้น มีขั้นตอนการรีไฟแนนซ์นั้นเหมือนกับ
การขอสินเชื่อใหม่เหมือนเดิมทุกประการ และให้รอผลอนุมัติจากธนาคารที่ยื่นกู้ใหม่ เมื่อธนาคารอนุมัติแล้วให้คุณติดต่อธนาคารเก่า เพื่อนัดวันไถ่ถอนที่สำนักงานที่ดิน
ซึ่งธนาคารเดิมจะทำการสรุปยอดหนี้ให้อีกครั้ง พร้อมทั้งแจ้งชื่อผู้รับมอบอำนาจของทางธนาคารที่จะเป็นผู้ไปทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน คุณต้องแจ้งยอดหนี้ เป็นเงินต้นรวมดอกเบี้ยจนถึงวันไถ่ถอนแก่ธนาคารใหม่ จากนั้นให้ทำการติดต่อนัดธนาคารใหม่ เพื่อนัดวันทำสัญญาและจัดการโอนทรัพย์ที่ใช้จำนองโดยต้องเป็นวันเดียวกันกับที่นัดกับที่เดิมไว้ และให้ทำเรื่องโอนที่ ณ สำนักงานที่ดินในเขตที่บ้านของคุณตั้งอยู่  และให้ทำการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เรียบร้อย
ซึ่งหากยอดกู้สูงกว่าราคาไถ่ถอน ธนาคารใหม่จะทำการออกเช็คให้คุณสองใบ ใบหนึ่งจ่ายให้กับธนาคารเก่า และอีกใบหนึ่งให้คุณ และเมื่อจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ก็ให้มอบโฉนดที่ได้มาจากสำนักงานที่ดินให้กับธนาคารใหม่ที่คุณเป็นหนี้ ก็ถือว่าเป็นการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์เสร็จเรียบร้อย  คุณเองก็จะเป็นหนี้กับธนาคารใหม่แล้ว แต่จะจ่ายอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง และประหยัดได้มากขึ้น

ความจำเป็นในการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์
     การทำสินเชื่อรีไฟแนนซ์ก็เหมือนกับการกู้เงินจากธนาคารใหม่ มาโปะหนี้ธนาคารเดิม ส่วนใหญ่จะทำกันทุกๆสามปี เพราะ โดยปกติแล้วธนาคารจะมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยต่ำเฉพาะแค่สามปีแรกเท่านั้น ส่วนจะทำได้ทุกกรณีไหม ก็ต้องดูสัญญาเดิมด้วย เพราะปกติจะกำหนดไว้ว่าต้องอยู่กับธนาคารเดิมอย่างน้อยสามปี ถึงจะมีสิทธิ์ขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์ 
แต่หากต้องการทำก่อนก็สามารถทำได้ แต่คุณอาจจะต้องเสียค่าปรับประมาณ 3% ของยอดหนี้ ในช่วง 3ปีแรก ดอกเบี้ยจะถูกมาก ยิ่งหากคุณจ่ายเงินไปมากเท่าไหร่ มันก็จะหักจากเงินต้นได้มากยิ่งขึ้น หากไม่ต้องการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ก็ไปขอปรับลดดอกเบี้ยกับธนาคารเดิมได้ แต่บอกเลยว่ายากและไม่คุ้ม อีกวัตถุ ประสงค์ของการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์ คือ รีเพื่อเอาเงินเพิ่มนั่นเอง

บทความรายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • เดอะพราว พระราม 2 - พันท้ายนรสิงห์ บ้านเดี่ยว ทำเลใกล้ทางด่วนพระราม 2
 • ทาวน์โฮมใหม่ 4 ห้องนอน ใกล้เดอะมอลล์ และรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
 • [ตกแต่งที่อยู่อาศัย] ไอเดียแต่งบ้านสไตล์ญี่ปุ่นผสมกลิ่นอายยุโรป เต็มไปด้วยความอบอุ่น
 • [พรีวิวโครงการใหม่] "The Privacy จตุจักร" คอนโดใหม่ ทำเลจตุจักร พร้อมวิวสวน 700 ไร่* ใกล้ MRT พหลโยธิน + เซ็นทรัล ลาดพร้าว
 • [สาระควรรู้ที่อยู่อาศัย] รู้ไว้ก่อนกลับมาแก้!! 10 ข้อผิดพลาดของการแต่งบ้าน
 • [สาระควรรู้ที่อยู่อาศัย] รู้ไว้ใช่ว่า !!! เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนให้คนอื่นเช่าคอนโด
 • [พรีวิวโครงการใหม่] เตรียมพบ "พาทิโอ รามคำแหง - วงแหวน" ทาวน์โฮม 3 ชั้น เชื่อมต่อทุกการเดินทาง สนามบิน มอเตอร์เวย์ และบีทีเอส
 • รู้ไว้สะ!! ทำสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ช่วยคุณได้

  © สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไทยโฮมทาวน์ จำกัด
  Scroll