สินเชื่อที่อยู่อาศัย

​​สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย​ ควรทำความเข้าใจ และต้องรู้เรื่องใดบ้าง?

บ้านเป็นที่สิ่งที่จำเป็นมากสำหรับชีวิต การที่ต้องหาเงินเพื่อมาสร้างบ้าน ไม่ว่าจะด้วยเงินที่มีเก็บอยู่ หรือเงินมรดก ก็เป็นเรื่องที่ต้องรีบทำก่อนเพราะราคาที่ดินเป็นอะไรที่ขึ้นเร็วมากๆ ขึ้นกันทุกปี จึงเป็นเรื่องที่อาจจะไกลเกินเอื้อมของหลายคน ซึ่งการซื้อบ้านจัดสรรจึงกลายเป็นเรื่องที่ง่ายกว่ามาก "สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย" จึงเป็นทางเลือกที่สะดวกที่สุด

สำหรับสมาชิกเข้าระบบ
ชื่อเข้าระบบ หรืออีเมล์ :
รหัสผ่าน :
จำชื่อ สมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน

"​​สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย​" ควรทำความเข้าใจ และต้องรู้เรื่องใดบ้าง?

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

       บ้านเป็นที่สิ่งที่จำเป็นมากสำหรับชีวิต การที่ต้องหาเงินเพื่อมาสร้างบ้าน ไม่ว่าจะด้วยเงินที่มีเก็บอยู่ หรือเงินมรดก ก็เป็นเรื่องที่ต้องรีบทำก่อนเพราะราคาที่ดินเป็นอะไรที่ขึ้นเร็วมากๆ ขึ้นกันทุกปี จึงเป็นเรื่องที่อาจจะไกลเกินเอื้อมของหลายคน ซึ่งการซื้อบ้านจัดสรรจึงกลายเป็นเรื่องที่ง่ายกว่ามาก "สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย" จึงเป็นทางเลือกที่สะดวกที่สุด

       หลายคนคงมีฝันที่จะมีบ้านเป็นของตัวเอง แต่การซื้อบ้านด้วยเงินสดเป็นเรื่องยาก เพราะบ้านเป็นสินทรัพย์ที่มีราคาสูง การออมเงินเพื่อซื้อบ้านอาจต้องใช้เวลานาน หลายคนจึงหันมาใช้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อให้สามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยถือเป็นสินเชื่อที่มีเงินต้นก้อนใหญ่เมื่อเทียบกับสินเชื่อรายย่อยอื่น ๆ อีกทั้งยังมีระยะเวลาในการผ่อนชำระนาน ดังนั้น ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของบ้านที่ต้องการและภาระหนี้สินที่จะตามมาก่อนตัดสินใจ

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

​ลองใช้ Check-list ที่จะทำให้การขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องง่ายและได้ประโยชน์

 

       สิ่งที่ควรคำนึงถึงก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน นอกจากเรื่องจำนวนสมาชิกในบ้าน ทำเลที่ตั้ง ความสะดวกในการเดินทาง ราคา และความน่าเชื่อถือของโครงการแล้ว ยังจะต้องพิจารณาเรื่อง กำลังซื้อ ซึ่งในกรณีที่ต้องขอสินเชื่อก็คือความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ของเรา เพราะการซื้อบ้านที่ถูกใจแต่เกินกำลังอาจทำให้เกิดปัญหาทางการเงินได้


โดยเราสามารถพิจารณาได้จากข้อมูล ตามนี้

 • เงินคงเหลือในแต่ละเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายจำเป็นและหนี้สินอื่น ๆ ทั้งนี้ 
  ภาระหนี้ที่ต้องผ่อนชำระต่อเดือนทุกประเภทรวมกันแล้วไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของรายได้แต่ละเดือน
 • เงินออมที่มีอยู่เพื่อนำมาจ่ายเป็นเงินดาวน์บ้านก่อนเริ่มผ่อนวงเงินที่จะได้รับ และอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย
 • จำนวนงวด และจำนวนเงินที่ผ่อนในแต่ละงวด

วงเงินสินเชื่อ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​วงเงินสินเชื่อ

       สถาบันการเงินมักให้วงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยต่ำกว่าราคาบ้านที่จะซื้อ เนื่องจากการให้สินเชื่อในวงเงินที่สูงเกินไป ถือเป็นความเสี่ยงทั้งต่อสถาบันการเงินและตัวลูกหนี้เอง เพราะหากลูกหนี้ผ่อนชำระไม่ไหว มีการค้างชำระนาน ๆ ก็อาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ถูกยึดบ้าน สถาบันการเงินเองก็ขาดรายได้และมีต้นทุนที่ต้องบริหารหนี้เสีย หรือแม้จะนำบ้านขายทอดตลาดก็อาจจะได้ราคาไม่คุ้มหนี้ ซึ่งลูกหนี้ก็จะยังคงเป็นหนี้ต่อไปอีก ส่วนของสถาบันการเงินก็จะได้เงินคืนไม่คุ้มกับสินเชื่อที่ปล่อยไป ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว สถาบันการเงินมักจะกำหนดวงเงินให้สินเชื่อต่ำกว่ามูลค่าหลักประกัน (loan-to-value ratio หรือ LTV) กล่าวคือ จะให้มูลค่าสินเชื่อต่ำกว่าราคาประเมินหลักประกัน โดยเงินส่วนที่ขาดนั้นผู้ขอสินเชื่อต้องหามาสมทบเอง โดยส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 70 - 95% ของมูลค่าหลักประกัน​

       ผู้ที่สนใจจะขอสินเชื่อจึงควรออมเงินให้ได้ส่วนหนึ่งก่อน และอย่าลืมว่าการมีบ้านเป็นของตนเองยังอาจมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกด้วย เช่น ค่าตกแต่งบ้าน ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงบ้าน ค่าส่วนกลาง (หากอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือคอนโดมิเนียม)

การคิดดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

การคิดดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

         สถาบันการเงินแต่ละแห่งจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกันไป โดยมักใช้ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงแบบลอยตัว (Floating Rate) เช่น MLR (Minimum Loan Rate) หรือ MRR (Minimum Retail Rate) โดยสถาบันการเงินสามารถกำหนด ว่าจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่มากหรือน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงนี้ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของผู้ขอสินเชื่อ นโยบายสินเชื่อ และต้นทุนของสถาบันการเงินนั้น

         นอกจากนี้ ในการขอสินเชื่อยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ขอสินเชื่ออาจต้องเป็นผู้รับภาระหรืออาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งแตกต่างกันไปตามข้อกำหนดของสถาบันการเงิน
แต่ละแห่ง เช่น

 • ค่าจดจำนองหลักประกัน
 • ค่าสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน
 • ค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินต้นทั้งหมดก่อนกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้​

         ดังนั้น ก่อนขอสินเชื่อเราควรศึกษาทำความเข้าใจวิธีการคิดดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างละเอียด รวมถึงเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น เพื่อใช้ช่วยประกอบการตัดสินใจเลือกสินเชื่อที่มีข้อเสนอที่ดีและเหมาะสมกับความต้องการมากที่สุด

การประกันภัย

 การประกันภัย

         ในปัจจุบันมีความต้องการใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนของธนาคารพาณิชย์ในฐานะเจ้าหนี้ และประชาชนในฐานะลูกหนี้ที่กู้ยืมเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหนี้ที่กู้ยืมเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยซึ่งมีระยะเวลาการผ่อนชำระค่อนข้างยาว (10 ปีขึ้นไป) ที่มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ได้ และนำไปสู่การยึดคืนหลักประกัน โดยเหตุที่ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ได้จนทำให้ต้องสูญเสียที่อยู่อาศัย เช่น ผู้กู้เสียชีวิตและสมาชิกในครอบครัวที่เหลืออยู่มีรายได้ไม่พอที่จะผ่อนชำระต่อได้ หรือกรณีที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักประกันเกิดอัคคีภัยทำให้ผู้กู้มีภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น ซึ่งการประกันชีวิตและประกันวินาศภัยจะเข้ามาช่วยบรรเทาภาระของผู้กู้ได้

         อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้มีสิทธิเลือกทำประกันกับบริษัทใดก็ได้ หรือทำผ่านนายหน้าประกันใดก็ได้ตามความสมัครใจ ซึ่งธนาคารพาณิชย์จะไม่สามารถบังคับให้ลูกหนี้ทำประกันกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง หรือกำหนดให้การทำประกันกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาให้สินเชื่อ

         ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจประกันภัย

 

การรีไฟแนนซ์​​

 การรีไฟแนนซ์​​

         เนื่องจากสินเชื่อบ้านเป็นสินเชื่อก้อนใหญ่และใช้ระยะเวลาในการผ่อนชำระนาน ซึ่งผู้ให้สินเชื่อมักเสนอดอกเบี้ยต่ำในช่วงปีแรก ๆ การไปเริ่มกู้กับธนาคารแห่งใหม่เมื่อหมดช่วงเวลาที่ได้ดอกเบี้ยต่ำแล้วมักจะได้ดอกเบี้ยที่ถูกลง จึงมีการนำเสนอให้ผู้ขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์ หรือไถ่ถอนหนี้จากผู้ให้สินเชื่อเดิมเพื่อมาขอกู้จากผู้ให้สินเชื่ออีกแห่งที่เสนอจะลดอัตราดอกเบี้ยหรือมีข้อเสนออื่น ๆ มาจูงใจ อย่างไรก็ตาม เราควรพิจารณาให้ดีก่อนว่าการรีไฟแนนซ์ช่วยให้เราลดค่าใช้จ่ายได้จริงหรือไม่

 

 ผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. คือ ธนาคารพาณิชย์

ผู้ให้บริการที่ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท.  สถาบันการเงินเฉพาะกิจและสหกรณ์​

 

 

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

ให้คำปรึกษา และดูแลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางการเงิน
ติดต่อขอรับคำปรึกษาหรือร้องเรียนได้ที่โทร. 1213

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
นอกเวลาทำการ บ​ริการตอบรับอัตโนมัติ 24 ชม.

เว็บไซต์ https://www.1213.or.th

บทความรายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • บ้าน ภูรินทร์ ราชบุรี ทาวน์โฮม 3 ชั้นดีไซน์ใหม่ ทำเลดีใจกลางเมืองราชบุรี
 • ทาวน์โฮม 4 ห้องนอน ติดถนนใหญ่ ใกล้เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
 • ทาวน์โฮมแนวคิดใหม่ ผนังอิสระไม่ติดกัน ใกล้ทางด่วน รถไฟฟ้าสายสีเขียว
 • [ตกแต่งที่อยู่อาศัย] ไอเดียแต่งห้องว่าง รีโนเวทใหม่ให้กลายเป็นเซฟเฮ้าส์ส่วนตัวสำหรับนั่งเล่นและทำงาน บรรยากาศสบาย ๆ
 • [ตกแต่งที่อยู่อาศัย] 4 เทรนด์สุดบรรเจิด เปลี่ยน Outdoor โล่ง ให้กลายเป็นพื้นที่สุดชิค
 • [ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย] ฮวงจุ้ยทางเข้าบ้าน ลักษณะอย่างไรเรียกว่า "อับโชค" อยู่แล้วไม่รวย
 • [สาระควรรู้ที่อยู่อาศัย] ข้อควรรู้ "หลังคาเมทัลชีท" เมื่อนำมาใช้ทำหลังคาบ้าน มีข้อดี - ข้อเสีย อย่างไร?
 • [ตกแต่งที่อยู่อาศัย] เคล็ดลับการทำบ่อปลาคาร์ฟ วางระบบกรอง เตรียมบ่อเพื่อการเลี้ยงปลาอย่างถูกวิธี
 • สิ่งที่ควรรู้ ก่อนหาทำเลลงทุนปล่อยเช่า
 • บัตรเครดิตเป็นสาเหตุ กู้ซื้อบ้านไม่ผ่าน จริงหรือไม่?
 • 10 สิ่งสำคัญสุดในการขอสินเชื่อบ้าน ของผู้มีเงินเดือน
 • เศรษฐกิจไม่ดี อยากเก็บเงินซื้อบ้านเงินสด รอนานราคาเปลี่ยนไม่คุ้ม
 • ธอส.ปล่อยเงินกู้ รายได้ไม่ถึง 15,000/ด. กู้ซื้อบ้านได้ 1.5 ล้าน กับโครงการบ้าน ธอส.เพื่อสานรัก ปี 2558
 • ขั้นตอนการขอสินเชื่อบ้านในเบื้องต้น เพื่อเช็คความพร้อมให้ชัวร์ก่อน
 • เตรียมเอกสาร ขอกู้ซื้อบ้าน
 • กู้เพิ่มจากบัญชีเดิม ที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระกับธนาคาร ธอส.
 • กู้ซื้อบ้าน ต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่ วงเงินกู้ที่ได้จากธนาคารจะได้เท่าไหร่ มีเงื่อนไขการผ่อนอย่างไร
 • ​​สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย​ ควรทำความเข้าใจ และต้องรู้เรื่องใดบ้าง?

  Thaihometown.com
  ติดต่อฝ่ายโฆษณา
  094-653-5451
  083-154-6699
  064-952-9929
  062-479-2238
  099-141-9891
  02-574-4829
  © สงวนลิขสิทธิ์ 2561 บริษัท ไทยโฮมทาวน์ จำกัด
  Scroll