ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกันอุบัติเหตุกรุงไทย ทางเลือกลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อใด แต่เราสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากหนักเป็นเบาได้ด้วย ประกันอุบัติเหตุจากกรุงไทย

สำหรับสมาชิกเข้าระบบ
ชื่อเข้าระบบ หรืออีเมล์ : จำชื่อ
รหัสผ่าน :
คลิปวิธีสมัคร สมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน

ประกันอุบัติเหตุกรุงไทย ทางเลือกลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

เปิดอ่าน 1,289 ครั้ง

แนะนำ ประกันอุบัติเหตุ จากกรุงไทย ทางเลือกใหม่ ช่วยลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

       ภายใต้ความไม่แน่นอนบางครั้งเราอาจพบเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน การเดินทางอาจเผชิญกับความเสี่ยงของอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการขับรถยนต์, การทำงาน, หรือแม้กระทั่งการทำกิจกรรมทั่วไปภายในบ้าน อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้เสมอจากสาเหตุต่างๆ เช่น ความไม่ระมัดระวัง, สภาวะอากาศที่ไม่ดี, ความผิดพลาดจากมนุษย์หรือการเกิดปัญหาทางเทคนิคบางประการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของเรา

ในการเผชิญกับความไม่แน่นอนเหล่านี้ การเตรียมความพร้อมและการระมัดระวังเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การรักษาสภาพร่างกายด้วยการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม รวมถึงการทำประกันอุบัติเหตุเป็นการคุ้มครองชีวิตและทุเลาภาระค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาหากต้องเผชิญกับอุบัติเหตุที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้

การมีประกันอุบัติเหตุช่วยอะไรได้บ้าง

      ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อใด แต่เราสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากหนักเป็นเบาได้ด้วย ประกันอุบัติเหตุ เพราะในการเกิดเหตุแต่ละครั้งไม่มีใครรู้ได้เลยว่าอุบัติเหตุนั้น ๆ จะส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน คนรอบข้างและครอบครัวมากน้อยเพียงใด การมีประกันอุบัติเหตุจึงช่วยในหลายด้าน คือ

 1. การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของครอบครัว การมีประกันอุบัติเหตุจะช่วยในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย หรือครอบคลุมค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาล การซื้อยาหรือการรักษาทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉินที่ไม่คาดฝันได้อย่างมาก ทั้งนี้ประกันอุบัติเหตุจะช่วยแบ่งเบาภาระหรือครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับแผนกรมธรรม์ที่ได้ทำเอาไว้
   
 2. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่เป็นสาเหตุให้ไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราวหรือถาวรการมีประกันอุบัติเหตุสามารถช่วยเหลือเงินสนับสนุนรายได้ระหว่างที่เข้ารับการรักษา หรือเงินชดเชยรายได้ในช่วงระยะเวลาที่ไม่สามารถทำงานได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงและมั่นใจได้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากก็ยังมีเงินเข้ามาอุ้มชูครอบครัวให้เดินต่อได้อย่างอุ่นใจ
   
 3. การมีประกันอุบัติเหตุช่วยให้คุณมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสบายใจ ไม่ว่าจะเดินทาง ท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
   
 4. การรับการรักษาทางการแพทย์ทันเวลา การมีประกันอุบัติเหตุช่วยให้คุณสามารถเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ทันทีในกรณีฉุกเฉิน โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่มีค่าใช้จ่ายสูง หรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินประกันอุบัติเหตุก็ให้ความคุ้มครองด้วย
   
 5. การให้ความช่วยเหลือในกรณีเสียชีวิต หากถึงที่สุดแล้วแม้จะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ประกันอุบัติเหตุ ยังให้ความคุ้มครองกรณีที่เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทุกกรณี

แนะนำแผนประกันอุบัติเหตุที่น่าสนใจ

crying แผน ประกันPA ครอบครัว สุขใจ

เป็นแผนประกันอุบัติเหตุที่จ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียว แต่ให้ความคุ้มครองทั้งครอบครัว เหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการลดความเสี่ยงและต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเบี้ยรายบุคคล ไม่ว่าใครก็ตามในครอบครัวที่ระบุในกรมธรรม์ได้รับอุบัติเหตุจะได้รับความคุ้มครองทุกกรณี หากในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตพร้อมกับสมาชิกในครอบครัว จะได้รับผลประโยชน์เพิ่มเป็น 2 เท่า กรณีที่เกิดอุบัติเหตุเดียวกัน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • ผู้เอาประกันจะต้องมีอายุ 20 – 70 ปี บริบูรณ์
   
 • ผู้อยู่ในอุปการะ หมายถึง คู่สมรสของผู้เอาประกัน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 70 ปี, บุตร ตามกฎหมายที่มีอายุ 5-20 ปี บริบูรณ์หรือไม่เกิน 23 ปี หากยังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรืออุดมศึกษา, บิดา/มารดา ของผู้เอาประกันภัย หรือ บิดา/มารดาของคู่สมรส ที่อายุไม่เกิน 70 ปี และมีชื่อระบุในแผนประกันภัย
 • ผู้เอาประกันและผู้อยู่ในอุปการะ ซื้อภายใต้แผนเดียวกันและซื้อได้ไม่เกิน 1 ฉบับ
 • มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ในขณะที่ขอเอาประกันภัย ผู้เอาประกันและผู้อยู่ในอุปการะ จะต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ, ไม่เป็นโรคร้ายแรงที่ระบุไว้ในกรมธรรม์หรือมีความผิดปกติทางร่างกายหรือจิตใจ

          โดยผลประโยชน์ที่ได้รับจะประกอบไปด้วย 2 แผน ตามวงเงินที่ระบุในกรมธรรม์ ซึ่งในการประกันPAครอบครัว สุขใจ จะต้องมีผู้เอาประกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยจะได้รับเงินผลประโยชน์จากกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 500,000 บาทและ 1,000,000 บาท ตามแผนที่ระบุไว้ ยังไม่นับรวมผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารับการรักษา, ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและพิเศษสุดสำหรับแผนประกันอุบัติเหตุตัวนี้คือมีค่ารักษาพยาบาลจากการป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่(สำหรับผู้ทำประกันที่ต้องเป็นผู้ป่วยในเฉพาะแผน 2) เป็นต้น
 

crying แผนประกันวันละบาท PA365

       สุขใดไหนจะเท่าการจ่ายค่าเบี้ย ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพียงวันละ 1 บาท แต่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท เมื่อต้องเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ โดยผลประโยชน์จะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นอาชีพตามความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุดังนี้

 • ขั้นอาชีพที่ 1 ลักษณะงานที่ทำ ทำงานในสำนักงาน ผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร 500,000 บาท
 • ขั้นอาชีพที่ 2 ลักษณะงานที่ทำ ทำงานนอกสำนักงาน ผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร 337,960 บาท
 • ขั้นอาชีพที่ 3 ลักษณะงานที่ทำ ทำงานกับเครื่องจักกลหนัก ผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร 250,000 บาท
   

crying เงื่อนไขการรับประกัน

 • มีอายุ 15 – 60 ปี บริบูรณ์
 • เป็นบุคคลที่ทำงานตามขั้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • ผู้เอาประกันจะต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 • ผู้เอาประกันจะต้องมีเชื้อชาติไทย, สัญชาติไทยและมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
 • รายละเอียดอื่น ๆ ตามระบุในกรมธรรม์

ประกันเดินทาง

ประกันเดินทาง

         สำหรับใครที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขอแนะนำ ประกันเดินทางต่างประเทศ และ ประกันเดินทางในประเทศ TA โดนใจไทยแลนด์ ซึ่งเป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองกับนักท่องเที่ยวหรือคนที่ต้องการลดความเสี่ยงในการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยชำระเบี้ยเริ่มต้นเพียงหลักสิบบาท แต่ให้ความคุ้มต่อครั้งหลักแสนบาทสำหรับการเดินทางในประเทศและค่าเบี้ยหลักร้อยแต่ให้ความคุ้มครองหลักล้านสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ พร้อมกับให้ความคุ้มครองกระเป๋าเดินทางในกรณีสูญหายหรือชำรุดและกรณีเที่ยวบินล่าช้าทำให้พลาดการบินอีกด้วย โดยมีเงื่อนไขคร่าว ๆ ดังนี้

crying ประกันเดินทางต่างประเทศ

 • จะต้องเป็นผู้มีอายุ 6 เดือน – 80 ปี
 • เดินทางไปในประเทศที่ให้ความคุ้มครอง ยกเว้น อิหร่าน, ซีเรีย, คิวบา, ซูดานเหนือและเกาหลีเหนือ
 • ค่าเบี้ยประกันเป็นไปตามแผนความคุ้มครอง ขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่เดินทาง
 • ผลประโยชน์ที่ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นเสียชีวิต สูงสุด 2,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับแผนกรมธรรม์ที่เลือกไว้)
 • ค่ารักษาพยาบาลต่างประเทศ สูงสุด 2,000,000 บาท
 • ผลประโยชน์รายวันในกรณีเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลต่างประเทศ 2,000บาท/24 ชั่วโมง สูงสุด 10,000 บาท
 • ผลประโยชน์จากกรณีเกิดการเดินทางที่ล่าช้าของสายการบิน
 • ผลประโยชน์จากกรณีกระเป๋าเดินทางชำรุด เสียหาย ระหว่างการบิน
 • ผลประโยชน์อื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
   

crying ประกันเดินทาง TA โดนใจ ไทยแลนด์

 • จะต้องเป็นผู้มีอายุ 1 – 80 ปี ซึ่งผลประโยชน์ที่จะได้รับขึ้นอยู่กับช่วงอายุของแต่ละบุคคลที่กำหนดในกรมธรรม์ โดยมีค่าชดเชยสูงสุด 1,000,000 บาท เมื่อประสบอุบัติเหตุหรือทุพพลภาพถาวร
 • ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดการเดินทาง
 • ผลประโยชน์จากค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือป่วย สูงสุด 100,000 บาท (ตามแผนกรมธรรม์)
 • ค่าเบี้ยประกันเป็นไปตามแผนความคุ้มครอง ขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่เดินทาง
 • ผลประโยชน์อื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

สำหรับ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ต่าง ๆ ผู้ซื้อประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เนื่องจากผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์ สำหรับผู้ที่สนใจประกันอุบัติเหตุหรือ ประกันสุขภาพสามารถเข้าไปดูได้ที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากกรุงไทย ได้ที่ https://krungthai.com/th/personal/insurance/accident

 

 

ที่มาข้อมูล:
ธนาคารกรุงไทย

Call Center :

0-2111-1111 | ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน

https://krungthai.com

https://krungthai.com/th/personal/loan/housing-loan/

https://www.facebook.com/krungthaibank/

https://www.youtube.com/ktbcare

https://twitter.com/Krungthai_Care
 

 • พาชมโครงการบ้านเดี่ยว "บุราสิริ วัชรพล" เจาะลึกจนถึงพื้นที่ส่วนกลาง
 • รู้จัก "ดีคอนโด แซนด์ หาดใหญ่" คอนโดที่คิดเพื่อชีวิตดีรอบด้าน
 • ไทวัสดุ วางยุทธศาสตร์ล้อมเมืองกำลังซื้อสูง ปักหมุดสาขาใหม่ในย่านนครอินทร์ "ไทวัสดุ x บีเอ็นบีโฮม สาขาที่ 77" เ...
 • เตรียมเปิดชมบ้านตัวอย่าง "บ้านบุญยกร พรีเมียม เลค พาร์ค" บ้านหรูระดับพรีเมียม พร้อมโปรฯพิเศษ ราคาเริ่มต้น 18.4...
 • เช็คสินค้า 6 รายการ ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี Easy E-Receipt ไม่ได้
 • เพอร์เฟคฯ เปิดเฟสใหม่ "เบลล่า เดลมอนเต้ ครีก วัลเล่ย์" บ้านวิลล่าหรู ระดับลักชัวรี สไตล์อิตาลี รับมอเตอร์เวย์บ...
 • เดอะ ปาร์ค ชวนมาสนุก "CHILL AT THE PARQ 2024" ฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี กิน-ดื่ม-ช้อป พร้อมโปรโมชันมากมาย...
 • บิ๊กเซอร์ไพรส์! ไทวัสดุจับมือเฟรมเมกซ์ ชวนชิงโชคลุ้นรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท
 • "Martin Palleros" สุดยอดนักออกแบบสไตล์ทรอปิคอล ออกแบบดีไซน์ "Gardens of Eden" ลักชัวรี่มิกซ์ยูสแห่งใ...
 • ประกันอุบัติเหตุกรุงไทย ทางเลือกลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

  ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อใด แต่เราสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากหนักเป็นเบาได้ด้วย ประกันอุบัติเหตุจากกรุงไทย

  © สงวนลิขสิทธิ์ 2566 บริษัท ไทยโฮมทาวน์ จำกัด
  @thaihometown Scroll