สินเชื่อที่อยู่อาศัย

ออมสินให้วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้าน ใช้เป็นเงินทุนร้านสำหรับพ่อค้าแม่ขาย อาชีพอิสระ ผ่อนยาว 10 ปี

สินเชื่อออมสิน กู้เงินออมสิน ข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ขาย กู้เพิ่มทุน หมุนเงินคล่องด้วยสินเชื่อ GSB Street Food โดยธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่ม วงเงินอนุมัติสูงสุด 3 ล้านบาท ผ่อนยาว 10 ปี

สำหรับสมาชิกเข้าระบบ
ชื่อเข้าระบบ หรืออีเมล์ : จำชื่อ
รหัสผ่าน :
คลิปวิธีสมัคร สมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน

ออมสินให้วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้าน ใช้เป็นเงินทุนร้านสำหรับพ่อค้าแม่ขาย อาชีพอิสระ ผ่อนยาว 10 ปี

พ่อค้าแม่ขาย อาชีพอิสระ กู้ได้แล้ว! ออมสินให้สูงสุด 3 ล้านบาท

พ่อค้าแม่ขาย อาชีพอิสระ กู้ได้แล้ว! ออมสินให้สูงสุด 3 ล้านบาท 

      สินเชื่อออมสิน กู้เงินออมสิน ข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ขาย กู้เพิ่มทุน หมุนเงินคล่องด้วยสินเชื่อ GSB Street Food โดยธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่ม วงเงินอนุมัติสูงสุด 3 ล้านบาท ผ่อนยาว 10 ปี รายละเอียดดังนี้

 จุดเด่นสินเชื่อ GSB Street Food

 1. เพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ
 2. เพื่อเป็นเงินทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน
   

 คุณสมบัติผู้ยื่นขอสินเชื่อ

1.เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

2.เป็นผู้ประกอบการขายอาหาร หรือเป็นผู้ประกอบการขายอาหารว่างหรือเครื่องดื่ม หรือเป็นผู้ประกอบการตามห่วงโซ่อุปทานด้านอาหาร อาหารว่าง หรือเครื่องดื่ม ซึ่งดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

3.ต้องมีสถานประกอบการอยู่ใกล้กับสาขาที่รับเรื่องขอกู้ โดยจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่สาขารับเรื่องขอกู้สามารถตรวจสอบกิจการ/สถานประกอบการของผู้ขอกู้ได้

4.มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานที่ประกอบการแน่นอน สามารถติดต่อได้

   จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล : วงเงินกู้ตั้งแต่ 1 – 3,000,000 บาท
ทั้งนี้ การกู้เงิน กรณีใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ให้กู้ในวงเงินไม่เกิน 1 เท่าของรายได้เฉลี่ย ในระยะเวลา 6 เดือน


 หลักประกัน

1.หลักประกันทางธุรกิจที่ธนาคารกำหนดรับเป็นหลักประกัน ดังนี้ สิทธิการเช่า แผงค้า ร้านค้า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ หรือยานพาหนะที่ใช้ในกิจการ
2.ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด หรือที่ดินว่างเปล่า
3.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
 

 อัตราดอกเบี้ย

1. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)/MRR + 3
2. หลักประกันทางธุรกิจ/MRR + 3
3. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา/MRR + 1.50
4. กรณีใช้หลักประกันมากกว่า 1 ประเภท /เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยตามประเภทหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 3.00 ต่อปี
**ปัจจุบัน MRR ร้อยละ 6.995 ต่อปี

 ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

1.เงินกู้ระยะสั้น บัตรสินเชื่อหมุนเวียน ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี

2.เงินกู้ระยะยาว

 • วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท ชำระคืนแบบรายเดือน  สูงสุดไม่เกินระยะเวลา 5 ปี (60 งวด)
 • วงเงินกู้เกินกว่า 500,000 – 3,000,000 บาท ชำระคืนแบบรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 10 ปี (120 งวด)

ผู้ประกอบการกู้เพิ่มทุน หมุนเวียนค้าขาย สินเชื่อ GSB Street Food

สมัครเลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

►อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของธนาคาร

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ธนาคารออมสิน

Call Center 1115
www.gsb.or.th

 

 • บัตรเครดิต มีผลทำให้กู้ซื้อบ้านไม่ผ่าน จริงหรือ?
 • 10 อย่าง ที่ต้องรู้ !! ก่อนซื้อบ้าน ถ้าไม่อยากเจ็บหนาาา
 • กู้ซื้อบ้าน เงินเดือนเท่าไหร่ กู้ได้เท่าไหร่ ผ่อนเท่าไหร่?
 • สมัครกู้เงินออนไลน์? ออมสินให้กู้ด่วน 200,000 บาท จริงหรือไม่
 • กู้เงินซื้อบ้าน ธนาคารอนุมัติให้ผ่าน ไม่ได้หมายความว่าจะมีความสามารถผ่อนชำระได้ในทุกๆเดือน
 • LH Bank เสนอบริการ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย แก่ลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปซื้อที่อยู่อาศัย
 • สินเชื่อบ้าน (เทศกาลส่งเสริมสินเชื่อบ้าน) กู้ผ่านง่าย ได้วงเงินเต็มๆ รู้ผลอนุมัติใน 3 วัน
 • ข้อแนะนำสินเชื่อซื้อบ้าน แต่กู้ไม่ผ่านสำหรับคนติด Blacklist กับสถานบันการเงิน
 • ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน อย่าคิดว่าไม่สำคัญ อาจเป็นเรื่องที่หลายๆคนจะมองข้าม
 • ออมสินให้วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้าน ใช้เป็นเงินทุนร้านสำหรับพ่อค้าแม่ขาย อาชีพอิสระ ผ่อนยาว 10 ปี

  สินเชื่อออมสิน กู้เงินออมสิน ข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ขาย กู้เพิ่มทุน หมุนเงินคล่องด้วยสินเชื่อ GSB Street Food โดยธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่ม วงเงินอนุมัติสูงสุด 3 ล้านบาท ผ่อนยาว 10 ปี

  © สงวนลิขสิทธิ์ 2566 บริษัท ไทยโฮมทาวน์ จำกัด
  @thaihometown Scroll