สาระควรรู้ที่อยู่อาศัย

ดัดแปลง และต่อเติมบ้าน ต้องรู้อะไรบ้าง?

หลังจากการสร้าง"บ้าน"หรือ การซื้อ "บ้านจัดสรร" ที่มีการดำเนินการที่ถูกต้องตามที่กล่าวไว้ใน บทที่ 1 แล้ว เมื่ออยู่ๆกันไป..วันหนึ่งเจ้าของบ้านส่วนใหญ่ก็มักอยากจะดัดแปลง ต่อเติม ไม่ว่าจะเพื่อเพิ่มความสยงามน่าอยู่ หรือเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย ซึ่งในการดัดแปลงหรือต่อเติม"บ้าน" สามารถทำได้ดังนี้

สำหรับสมาชิกเข้าระบบ
ชื่อเข้าระบบ หรืออีเมล์ :
รหัสผ่าน :
จำชื่อ สมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน

ดัดแปลง และต่อเติมบ้าน ต้องรู้อะไรบ้าง?

ดัดแปลง และต่อเติมบ้าน ต้องรู้อะไรบ้าง?

หลังจากการสร้าง”บ้าน”หรือ การซื้อ “บ้านจัดสรร” ที่มีการดำเนินการที่ถูกต้องตามที่กล่าวไว้ใน บทที่ 1 แล้ว เมื่ออยู่ๆกันไป..วันหนึ่งเจ้าของบ้านส่วนใหญ่ก็มักอยากจะดัดแปลง ต่อเติม ไม่ว่าจะเพื่อเพิ่มความสยงามน่าอยู่ หรือเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย ซึ่งในการดัดแปลงหรือต่อเติม”บ้าน” สามารถทำได้ดังนี้

 

การดัดแปลง ต่อเติมที่ต้องขออนุญาต มีขั้นตอนเหมือนกับการสร้าง”บ้านใหม่”ทุกประการ

  • การต่อเติมที่มีโครงสร้างใหม่ เข้าข่ายดัดแปลงอาคาร
  • การซ่อมแซม หรือเปลี่ยนส่วนต่างๆ ของอาคาร โดยใช้วัสดุชนิดเดิมหรือวัสดุชนิดอื่นการเปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลดหรือขยายลัษณะ ขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ของส่วนต่างๆ ของอาคาร แม้จะไม่ใช่โครงสร้างของอาคาร แต่มีการเพิ่มน้ำหนักส่วนใดส่วนหนึ่งให้แก่โครงสร้างเดิมของอาคารเกินร้อยละ 10
  • การเปลี่ยนโครงสร้างอาคารที่เป้นคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง หรือเหล็กดครงสร้างรูปพรรณ
  • การลดหรือเพิ่มพื้นที่ของหลังคา หรือพื้นชั้นใดชั้นหนึ่ง ให้เนื้อที่น้อยลงหรือมากขึ้น พื้นที่รวมกันเกิน 5 ตารางเมตรขึ้นไป

 

การดัดแปลง ต่อเติมที่ ไม่ต้องขออนุญาต

  • การซ่อมแซม หรือเปลี่ยนส่วนต่างๆของอาคาร โดยใช้วัสดุชนิดเดิมหรือวัสดุชนิดอื่น การเปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยาย ลักษณะ ขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ของส่วนต่างๆ ของอาคารที่ไม่ใช่โครงสร้างของอาคาร ซึ่งไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใดเกินร้อยละ 10 เช่น การทาสี ปูหรือเปลี่ยนกระเบื้อง เปลี่ยนประตู-หน้าต่าง เป้นต้น
  • การลดหรือเพิ่มพื้นที่ของหลังคา หรือพื้นชั้นใดชั้นหนึ่ง ให้มีพื้นที่น้อยลงหรือมากขึ้น พื้นที่รวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร โดยไม่ลดหรือเพิ่มจำนวนเสาหรือคาน

สำหรับบ้านที่สร้างสำเร้จรุป ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ แม้โดยมากผู้ประกอบการจะออกแบบและก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีระยะห่างระยะร่น และพื้นที่ว่าง ตามที่กฎหมายกำหนด แต่หากต้องการต่อเติมหรือดัดแปลงก็ต้องตรวจสอบและดำเนินตามขั้นตอนอีกครั้งเช่นกัน

 

ใส่ใจเพื่อนบ้าน

เช่นเดียวกับการสร้าง”บ้านใหม่” ท่านจำเป็นต้องต้องแสดงมารยาทและน้ำใจเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วนการไม่ละเลยสิ่งนี้…

  • เจรจาตงลงกับเพื่อนบ้าน โดยแจ้งรายละเอียดมากพอสมควร เช่น บริเวณที่จะต่อเติมแผนและกำหนดเวลาในการทำงาน
  • เลือกใช้วิธีการที่สร้างผลกระทบต่อบ้านและอาคารข้างเคียงน้อยกว่า เช่น กรณีต้องลงเสาเข็มในพื้นที่ที่จะต่อเติม ควรเลือกใช้เสาเข็มเจาะ ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าแบบเสาเข็มตอกแต่สร้างผลกระทบต่อบ้านและอาคารข้างเคียงน้อยกว่าการใช้เสาเข็มตอกซึ่งต้องใช้ปั้นจั่นกระแทกกดเสาให้ลงไปในดินให้ได้ระยะที่วิศวกรคำนวนไว้ตามคุญสมบัติของแต่ที่ ซึ่งแรงกระแทกอาจส่งผลกระทบทำให้กำแพง รั้ว หรือตัวบ้านข้างเคียงเกิดร้อยร้าว ทรุดตัว หรืออาจถึงขั้นพังทลาย นำมาซึ่งการบาดหมาง การฟ้องร้อง เสียความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน เสียค่าใช้จ่าย และเสียเวลาของทั้งสองฝ่าย

 

บางกรณีแม้กฎหมายไม่บังคับ แต่ถ้าช่วยสร้างความสบายใจให้เพื่อนบ้านค้างเคียง ก็จะลดปัญหาท่ี่อาจเกิดขึ้นได้

1.เตรียมการป้องกันเหตุที่คาดไว้ล่วงหน้าว่าจะรบกวน หรือทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนรำคาญ เช่น

  • กำชับผู้รับจ้างให้ระวังการรุกล้ำพื้นที่ใกล้เคียง
  • หากจำเป็นต้องเข้าไปใช้พื้นที่ของเพื่อนบ้านจะต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้ง
  • ฝุ่นละอองและวัสดุตกหล่น ด้วยการติดตั้งตาข่ายคลุมรอบบริเวณก่อสร้าง

2.บ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร สามารถสร้างผนังด้านที่ไม่มีช่องเปิด(ผนังทึบ) ห่างจากเขตที่ดินข้างเคียงได้ในระยะห่างที่ต้องไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร หากระยะห่างน้อยกว่าที่กำหนด จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของที่ดินด้านนั้น๐บ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่เกินกว่า 300 ตารางเมตร จะต้องมีที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมไม่น้อยกว่า 1 เมตร กรณีที่บ้านสูงเกินกว่า 15 เมตร ต้องมีที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมไม่น้อยกว่า 2 เมตร๐ด้านชิดที่ดินเอกชน หากมีช่องเปิด ประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศหรือริมระเบียงชั้น 2 ลงมา ต้องห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร ชั้นที่ 3 ขึ้นไป ต้องห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร

 


 

ระวัง…   การใช้อาคารผิดประเภท

การใช้ “บ้าน” สำหรับพักอาศัย มาดัดแปลง ต่อ เติม เพื่อการพาณิชญ์ ทำสำนักงาน ห้องแบ่งเช่า หรือเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการพักอาศัย เข้าข่ายการใช้อาคารผิดประเภท! มีความผิดตามกฎหมาย! และอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้อาคารและผู้อาศัยข้างเคียง!

  • หากต้องการเปลี่ยนประเภทการใช้อาคารจากที่พักอาศัยตามปกติเป็นประเภทอื่นๆ จะต้องขออนุญาตให้ถูกกฎหมาย
  • สามารถขอคำปรึกษาได้ที่ฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตนั้นๆ หรือกองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

บทความรายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ
  • พาทิโอ ศรีนครินทร์ พระราม 9 ทาวน์โฮม 3ชั้น ใกล้มอเตอร์เวย์กรุงเทพ-ชลบุรี
  • ทาวน์โฮมสไตล์อังกฤษ 4 ห้องนอน มีคลับเฮ้าส์ใหญ่ ทำเลใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง
  • [ตกแต่งที่อยู่อาศัย] 5 วิธีจัดบ้านแบบง่ายๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • [ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย] ฮวงจุ้ยห้องนอน จัดตำแหน่ง ทิศทาง สิ่งของให้ถูกต้องช่วยเอื้อให้ผู้อยู่อาศัย
  • [พรีวิวโครงการใหม่] "แชปเตอร์ วัน อีโค รัชดา - ห้วยขวาง" คอนโดแต่งครบ พร้อมอยู่ 5 นาที จาก MRT ห้วยขวาง พร้อมส่วนกลางบนพื้นที่ 4 ไ...
  • [พรีวิวโครงการใหม่] "เดอะ ทรี ลาดพร้าว 15" คอนโด Low-Rise 8 ชั้น สไตล์ Neo Classic ใกล้ MRT ลาดพร้าว
  • [พรีวิวโครงการใหม่] "สิริ เพลส สุขสวัสดิ์-พระราม 3" ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้นคุณภาพจาก แสนสิริ บนทำเลศักยภาพใกล้ทางด่วน และรถไฟฟ้าสายสีม่ว...
  • ข้อควรรู้ก่อนต่อเติมบ้าน ป้องกันปัญหาในระยะยาว
  • รู้หรือไม่? เลือกคอนโดอย่างไร ให้มีความปลอดภัยชัวร์ๆ
  • 8 เรื่อง เช็คให้ชัวร์ก่อนจ้างผู้รับเหมา ที่ต้องรู้ไว้เพื่อจ้างงานได้ตรงจุด คุ้มค่าจ้างที่จ่ายไป ไม่เสี่ยงเสียเงินฟรี
  • 9 ต้นไม้ปลูกเองในห้องนอน ช่วยให้หลับทุกคืน
  • 4 ปัญหาของน้องหมาที่ถูกเลี้ยงนอกบ้าน ที่จะต้องเจอในหน้าฝน
  • วิธีทำความสะอาดห้องน้ำแบบเจาะลึกทุกขั้นตอน ให้ห้องใสปิ้งทุกมุมมอง
  • สิ่งที่สำคัญ! ก่อนตัดสินใจย้ายไปอยู่คอนโด
  • รั้วบ้านต้องเป็นแบบไหนถึงจะปลอดภัย!! เพื่อป้องกันโจรเข้าบ้าน
  • DIY 8 ทริควิธีทำเทียนหอม ปรับอากาศภายในบ้านให้สดชื่นขึ้นกว่าเดิม
  • ดัดแปลง และต่อเติมบ้าน ต้องรู้อะไรบ้าง?

    © สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไทยโฮมทาวน์ จำกัด
    Scroll