ขายที่ดิน เมือง ใกล้สถานีรถบัสข่นส่ง ขายที่ดิน ขนาด 7 ไร่ 23 ตารางวา กลางใจเมือง นครสวรรค์ (น้ำไม่ท่วม)

ที่ดิน รายการล่าสุด ที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 25 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 25 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 25 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ที่ดินนครสวรรค์ รายการล่าสุด ที่ดินนครสวรรค์ ประกาศวันที่ 2022-03-25 ที่ดินนครสวรรค์ ประกาศวันที่ 2024-06-24 ที่ดินนครสวรรค์ ประกาศวันที่ 2024-06-23 ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ รายการล่าสุด ที่ดินนครสวรรค์ รายการล่าสุด ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ รายการล่าสุด ที่ดินเมืองนครสวรรค์ที่ดินนครสวรรค์ ที่ดิน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน นครสวรรค์ที่ดินมีวิวภูเขาที่ดินมีวิวภูเขาที่ดินมีวิวภูเขา เมืองนครสวรรค์ที่ดินมีวิวภูเขา เมืองนครสวรรค์ที่ดินมีวิวภูเขา เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ มีวิวภูเขาที่ดินนครสวรรค์ มีวิวภูเขาขายที่ดิน มีวิวภูเขาขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ มีวิวภูเขาขายที่ดิน นครสวรรค์ มีวิวภูเขาขายที่ดิน มีวิวภูเขา เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน มีวิวภูเขา นครสวรรค์ที่ดินใกล้ห้าง บิ๊กซีที่ดินใกล้ห้าง บิ๊กซีที่ดินใกล้ห้าง บิ๊กซี เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้ห้าง บิ๊กซี เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้ห้าง บิ๊กซี เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ใกล้ห้าง บิ๊กซีที่ดินนครสวรรค์ ใกล้ห้าง บิ๊กซีขายที่ดิน ใกล้ห้าง บิ๊กซีขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ใกล้ห้าง บิ๊กซีขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้ห้าง บิ๊กซีขายที่ดิน ใกล้ห้าง บิ๊กซี เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ใกล้ห้าง บิ๊กซี นครสวรรค์ที่ดินใกล้ห้างเซ็นทรัลที่ดินใกล้ห้างเซ็นทรัลที่ดินใกล้ห้างเซ็นทรัล เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้ห้างเซ็นทรัล เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้ห้างเซ็นทรัล เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ใกล้ห้างเซ็นทรัลที่ดินนครสวรรค์ ใกล้ห้างเซ็นทรัลขายที่ดิน ใกล้ห้างเซ็นทรัลขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ใกล้ห้างเซ็นทรัลขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้ห้างเซ็นทรัลขายที่ดิน ใกล้ห้างเซ็นทรัล เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ใกล้ห้างเซ็นทรัล นครสวรรค์ที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ดินนครสวรรค์ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต นครสวรรค์ที่ดินใกล้ร้านมินิมาร์ทที่ดินใกล้ร้านมินิมาร์ทที่ดินใกล้ร้านมินิมาร์ท เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้ร้านมินิมาร์ท เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้ร้านมินิมาร์ท เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ใกล้ร้านมินิมาร์ทที่ดินนครสวรรค์ ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายที่ดิน ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายที่ดิน ใกล้ร้านมินิมาร์ท เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ใกล้ร้านมินิมาร์ท นครสวรรค์ที่ดินใกล้โรงเรียนที่ดินใกล้โรงเรียนที่ดินใกล้โรงเรียน เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้โรงเรียน เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้โรงเรียน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ใกล้โรงเรียนที่ดินนครสวรรค์ ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน ใกล้โรงเรียน เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ใกล้โรงเรียน นครสวรรค์ที่ดินใกล้ธนาคารที่ดินใกล้ธนาคารที่ดินใกล้ธนาคาร เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้ธนาคาร เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้ธนาคาร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ใกล้ธนาคารที่ดินนครสวรรค์ ใกล้ธนาคารขายที่ดิน ใกล้ธนาคารขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ใกล้ธนาคารขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้ธนาคารขายที่ดิน ใกล้ธนาคาร เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ใกล้ธนาคาร นครสวรรค์ที่ดินใกล้โรงพยาบาลที่ดินใกล้โรงพยาบาลที่ดินใกล้โรงพยาบาล เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้โรงพยาบาล เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้โรงพยาบาล เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ใกล้โรงพยาบาลที่ดินนครสวรรค์ ใกล้โรงพยาบาลขายที่ดิน ใกล้โรงพยาบาลขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ใกล้โรงพยาบาลขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้โรงพยาบาลขายที่ดิน ใกล้โรงพยาบาล เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ใกล้โรงพยาบาล นครสวรรค์ที่ดินใกล้คลีนิคที่ดินใกล้คลีนิคที่ดินใกล้คลีนิค เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้คลีนิค เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้คลีนิค เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ใกล้คลีนิคที่ดินนครสวรรค์ ใกล้คลีนิคขายที่ดิน ใกล้คลีนิคขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ใกล้คลีนิคขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้คลีนิคขายที่ดิน ใกล้คลีนิค เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ใกล้คลีนิค นครสวรรค์ที่ดินใกล้สถานีรถบัสข่นส่งที่ดินใกล้สถานีรถบัสข่นส่งที่ดินใกล้สถานีรถบัสข่นส่ง เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้สถานีรถบัสข่นส่ง เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้สถานีรถบัสข่นส่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ใกล้สถานีรถบัสข่นส่งที่ดินนครสวรรค์ ใกล้สถานีรถบัสข่นส่งขายที่ดิน ใกล้สถานีรถบัสข่นส่งขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ใกล้สถานีรถบัสข่นส่งขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้สถานีรถบัสข่นส่งขายที่ดิน ใกล้สถานีรถบัสข่นส่ง เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ใกล้สถานีรถบัสข่นส่ง นครสวรรค์ที่ดินใกล้ภูเขาที่ดินใกล้ภูเขาที่ดินใกล้ภูเขา เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้ภูเขา เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้ภูเขา เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ใกล้ภูเขาที่ดินนครสวรรค์ ใกล้ภูเขาขายที่ดิน ใกล้ภูเขาขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ใกล้ภูเขาขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้ภูเขาขายที่ดิน ใกล้ภูเขา เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ใกล้ภูเขา นครสวรรค์ขายที่ดิน 7 ไร่ขายที่ดิน 70,575,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ขายที่ดิน เมือง ใกล้สถานีรถบัสข่นส่ง ขายที่ดิน ขนาด 7 ไร่ 23 ตารางวา กลางใจเมือง นครสวรรค์ (น้ำไม่ท่วม)

วันที่โพสต์ วันศุกร์ 25 มีนาคม 2565 ┃ อัพเดทล่าสุด วันพฤหัสบดี 31 มีนาคม 2565

ขายถูก ที่ดินเปล่า 7 ไร่ 23 ตารางวา อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ที่ตั้ง : ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

รายละเอียด
- ที่ดินเปล่ามีโฉนด
- เนื้อที่ 7ไร่ 23ตารางวา (2,823 ตารางวา)
- ด้านหน้าที่ดิน ติดถนน มาตุลี 30
- มีไฟฟ้า,ประปา
- น้ำไม่ท่วม
- มีวิวภูเขา

เหมาะสำหรับ
- ทำรีสอร์ต คอนโด หอพัก บ้านพักตากอากาศ บ้านพักคนชรา
- โกดังพักสินค้า ฯลฯ

สถานที่ใกล้เคียง
- ศูนย์การค้า บิ๊กซี 2
- ห้าง The Walk
- ห้างเซ็นทรัล นครสวรรค์ (กำลังก่อสร้าง)
- สถานีรถบัสขนส่ง (พื้นที่เศรษฐกิจยุคใหม่ เมืองอัจฉริยะ)

https://youtu.be/hZMxrkYVO10


- โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์
- โรงแรมไม้หอมรีสอร์ท (สาขาดาวดึงส์)
- โรงพยาบาล ศรีสวรรค์
- วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม
- วัดคีรีวงศ์
- สถานีดับเพลิง นครสวรรค์
- เขากบ

ทำเล :

https://banpoon.com


ราคาขาย 70,575,000 บาท
สนใจติดต่อ เจ้าของโดยตรง
อัครพงษ์ (ตู่ บ้านปูน)
Mobile : 081-9738109
Email : tgiftshop2019@gmail.com
Website :

https://banpoon.com

ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ ที่ดิน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายที่ดิน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : ที่ดิน ขายที่ดิน
หมวดหลัก : ที่ดินเปล่า
กลุ่มประเภท : ขายที่ดินน้ำไม่ท่วม
ขายที่ดินมีไฟฟ้า
ทำเลพิเศษ : ขายที่ดิน ติดถนน ขายที่ดิน วิวภูเขา
ลักษณะ : ติดถนน น้ำไม่ท่วม
เนื้อที่รวม : 7 ไร่
ราคา :
ขาย 70,575,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายที่ดิน กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : นครสวรรค์
ทำเลนครสวรรค์ »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : เมืองนครสวรรค์
ทำเลเมืองนครสวรรค์ »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
รูปแบบขาย : ขายมีโฉนด
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายที่ดิน ทำเลนครสวรรค์
ขายไม่เกิน 70,575,000 บาท
ขาย 48,000,000 - 71,000,000 บาท
ขาย 48,000,000 - 81,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ขายที่ดิน ทำเล เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
ขาย 48,000,000 - 71,000,000 บาท
ขาย 48,000,000 - 81,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
การขาย : เจ้าของขายเอง
หน้าใกล้เคียง : ที่ดินติดถนน นครสวรรค์ ที่ดินน้ำไม่ท่วม นครสวรรค์
ทำเลเด่น : เซ็นทรัล นครสวรรค์ เซ็นทรัลเมืองนครสวรรค์ บิ๊กซี นครสวรรค์ บิ๊กซีเมืองนครสวรรค์
ลักษณะเด่น :
ขายที่ดิน ติดถนน
ขายที่ดิน มีไฟฟ้า
ขายที่ดิน ติดถนน นครสวรรค์
ขายที่ดิน มีไฟฟ้า นครสวรรค์
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายที่ดิน นครสวรรค์ ขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ขายที่ดิน น้ำไม่ท่วม นครสวรรค์
ขายที่ดิน มีไฟฟ้า นครสวรรค์
ขายที่ดิน ติดถนน นครสวรรค์
ขายที่ดิน น้ำไม่ท่วม นครสวรรค์
ขายที่ดิน เจ้าของขายเอง นครสวรรค์
ข้อมูลเสริม :
ที่ดิน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : อัครพงษ์  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Share :

ขายที่ดิน เมือง ใกล้สถานีรถบัสข่นส่ง ขายที่ดิน ขนาด 7 ไร่ 23 ตารางวา กลางใจเมือง นครสวรรค์ (น้ำไม่ท่วม)

ที่ดิน 7 ไร่ รวมประกาศประเภท ที่ดิน พร้อมรายละเอียดข้อมูลขายที่ดิน เมือง ใกล้สถานีรถบัสข่นส่ง ขายที่ดิน ขนาด 7 ไร่ 23 ตารางวา กลางใจเมือง นครสวรรค์ (น้ำไม่ท่วม) คำที่ต้องการค้นหา ขายที่ดิน เมือง ใกล้สถานีรถบัสข่นส่ง ขายที่ดิน ขนาด 7 ไร่ 23 ตารางวา กลางใจเมือง นครสวรรค์ (น้ำไม่ท่วม) ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

ขายถูก ที่ดินเปล่า 7 ไร่ 23 ตารางวา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ที่ตั้ง : ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ รายละเอียด - ที่ดินเปล่ามีโฉนด - เนื้อที่ 7ไร่ 23ตารางวา (2,82

ขายที่ดิน ในจ.นครสวรรค์ ราคาใกล้เคียง

ขายที่ดิน ในจ.นครสวรรค์ ขนาดเนื้อที่ ที่ใกล้เคียงกัน

@thaihometown Scroll