ขายทีดินแปลงสวย มีโฉนดถูกต้อง ติดถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย ตากฟ้า-เขาทราย

วันที่โพสต์ วันจันทร์ 23 ตุลาคม 2560 ┃ อัพเดท วันศุกร์ 15 มกราคม 2564

ขายทีดินแปลงสวย มีโฉนดถูกต้อง ติดถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย ตากฟ้า-เขาทราย

ที่ดิน รายการล่าสุด ที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 22 กรกฎาคม 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 22 กรกฎาคม 2567 ขายที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 22 กรกฎาคม 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 21 กรกฎาคม 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 21 กรกฎาคม 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 21 กรกฎาคม 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ที่ดินนครสวรรค์ รายการล่าสุด ที่ดินนครสวรรค์ ประกาศวันที่ 2017-10-23 ที่ดินนครสวรรค์ ประกาศวันที่ 2024-07-21 ที่ดินนครสวรรค์ ประกาศวันที่ 2024-07-20 ที่ดินหนองบัว นครสวรรค์ รายการล่าสุด ที่ดินนครสวรรค์ รายการล่าสุด ที่ดินหนองบัว นครสวรรค์ รายการล่าสุด ที่ดินหนองบัวที่ดินนครสวรรค์ ที่ดิน หนองบัว นครสวรรค์ขายที่ดิน หนองบัวขายที่ดิน นครสวรรค์ที่ดินแปลงสวยที่ดินแปลงสวยที่ดินแปลงสวย หนองบัวที่ดินแปลงสวย หนองบัวที่ดินแปลงสวย หนองบัว นครสวรรค์ที่ดินหนองบัว นครสวรรค์ แปลงสวยที่ดินนครสวรรค์ แปลงสวยขายที่ดิน แปลงสวยขายที่ดิน หนองบัว แปลงสวยขายที่ดิน นครสวรรค์ แปลงสวยขายที่ดิน แปลงสวย หนองบัวขายที่ดิน แปลงสวย นครสวรรค์ที่ดินน้ำไม่ท่วมที่ดินน้ำไม่ท่วมที่ดินน้ำไม่ท่วม หนองบัวที่ดินน้ำไม่ท่วม หนองบัวที่ดินน้ำไม่ท่วม หนองบัว นครสวรรค์ที่ดินหนองบัว นครสวรรค์ น้ำไม่ท่วมที่ดินนครสวรรค์ น้ำไม่ท่วมขายที่ดิน น้ำไม่ท่วมขายที่ดิน หนองบัว น้ำไม่ท่วมขายที่ดิน นครสวรรค์ น้ำไม่ท่วมขายที่ดิน น้ำไม่ท่วม หนองบัวขายที่ดิน น้ำไม่ท่วม นครสวรรค์ที่ดินติดถนนที่ดินติดถนนที่ดินติดถนน หนองบัวที่ดินติดถนน หนองบัวที่ดินติดถนน หนองบัว นครสวรรค์ที่ดินหนองบัว นครสวรรค์ ติดถนนที่ดินนครสวรรค์ ติดถนนขายที่ดิน ติดถนนขายที่ดิน หนองบัว ติดถนนขายที่ดิน นครสวรรค์ ติดถนนขายที่ดิน ติดถนน หนองบัวขายที่ดิน ติดถนน นครสวรรค์ที่ดินน้ำไม่ท่วมที่ดินน้ำไม่ท่วมที่ดินน้ำไม่ท่วม หนองบัวที่ดินน้ำไม่ท่วม หนองบัวที่ดินน้ำไม่ท่วม หนองบัว นครสวรรค์ที่ดินหนองบัว นครสวรรค์ น้ำไม่ท่วมที่ดินนครสวรรค์ น้ำไม่ท่วมขายที่ดิน น้ำไม่ท่วมขายที่ดิน หนองบัว น้ำไม่ท่วมขายที่ดิน นครสวรรค์ น้ำไม่ท่วมขายที่ดิน น้ำไม่ท่วม หนองบัวขายที่ดิน น้ำไม่ท่วม นครสวรรค์ที่ดินใกล้ห้าง โลตัสที่ดินใกล้ห้าง โลตัสที่ดินใกล้ห้าง โลตัส หนองบัวที่ดินใกล้ห้าง โลตัส หนองบัวที่ดินใกล้ห้าง โลตัส หนองบัว นครสวรรค์ที่ดินหนองบัว นครสวรรค์ ใกล้ห้าง โลตัสที่ดินนครสวรรค์ ใกล้ห้าง โลตัสขายที่ดิน ใกล้ห้าง โลตัสขายที่ดิน หนองบัว ใกล้ห้าง โลตัสขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้ห้าง โลตัสขายที่ดิน ใกล้ห้าง โลตัส หนองบัวขายที่ดิน ใกล้ห้าง โลตัส นครสวรรค์ที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด หนองบัวที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด หนองบัวที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด หนองบัว นครสวรรค์ที่ดินหนองบัว นครสวรรค์ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินนครสวรรค์ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน หนองบัว ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด หนองบัวขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด นครสวรรค์ที่ดินใกล้ที่ว่าการอำเภอที่ดินใกล้ที่ว่าการอำเภอที่ดินใกล้ที่ว่าการอำเภอ หนองบัวที่ดินใกล้ที่ว่าการอำเภอ หนองบัวที่ดินใกล้ที่ว่าการอำเภอ หนองบัว นครสวรรค์ที่ดินหนองบัว นครสวรรค์ ใกล้ที่ว่าการอำเภอที่ดินนครสวรรค์ ใกล้ที่ว่าการอำเภอขายที่ดิน ใกล้ที่ว่าการอำเภอขายที่ดิน หนองบัว ใกล้ที่ว่าการอำเภอขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้ที่ว่าการอำเภอขายที่ดิน ใกล้ที่ว่าการอำเภอ หนองบัวขายที่ดิน ใกล้ที่ว่าการอำเภอ นครสวรรค์ที่ดินใกล้เทศบาลตำบลที่ดินใกล้เทศบาลตำบลที่ดินใกล้เทศบาลตำบล หนองบัวที่ดินใกล้เทศบาลตำบล หนองบัวที่ดินใกล้เทศบาลตำบล หนองบัว นครสวรรค์ที่ดินหนองบัว นครสวรรค์ ใกล้เทศบาลตำบลที่ดินนครสวรรค์ ใกล้เทศบาลตำบลขายที่ดิน ใกล้เทศบาลตำบลขายที่ดิน หนองบัว ใกล้เทศบาลตำบลขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้เทศบาลตำบลขายที่ดิน ใกล้เทศบาลตำบล หนองบัวขายที่ดิน ใกล้เทศบาลตำบล นครสวรรค์ที่ดินใกล้อนามัยที่ดินใกล้อนามัยที่ดินใกล้อนามัย หนองบัวที่ดินใกล้อนามัย หนองบัวที่ดินใกล้อนามัย หนองบัว นครสวรรค์ที่ดินหนองบัว นครสวรรค์ ใกล้อนามัยที่ดินนครสวรรค์ ใกล้อนามัยขายที่ดิน ใกล้อนามัยขายที่ดิน หนองบัว ใกล้อนามัยขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้อนามัยขายที่ดิน ใกล้อนามัย หนองบัวขายที่ดิน ใกล้อนามัย นครสวรรค์ที่ดินใกล้ปั๊มน้ำมันที่ดินใกล้ปั๊มน้ำมันที่ดินใกล้ปั๊มน้ำมัน หนองบัวที่ดินใกล้ปั๊มน้ำมัน หนองบัวที่ดินใกล้ปั๊มน้ำมัน หนองบัว นครสวรรค์ที่ดินหนองบัว นครสวรรค์ ใกล้ปั๊มน้ำมันที่ดินนครสวรรค์ ใกล้ปั๊มน้ำมันขายที่ดิน ใกล้ปั๊มน้ำมันขายที่ดิน หนองบัว ใกล้ปั๊มน้ำมันขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้ปั๊มน้ำมันขายที่ดิน ใกล้ปั๊มน้ำมัน หนองบัวขายที่ดิน ใกล้ปั๊มน้ำมัน นครสวรรค์ที่ดินใกล้ปั้มแก็สที่ดินใกล้ปั้มแก็สที่ดินใกล้ปั้มแก็ส หนองบัวที่ดินใกล้ปั้มแก็ส หนองบัวที่ดินใกล้ปั้มแก็ส หนองบัว นครสวรรค์ที่ดินหนองบัว นครสวรรค์ ใกล้ปั้มแก็สที่ดินนครสวรรค์ ใกล้ปั้มแก็สขายที่ดิน ใกล้ปั้มแก็สขายที่ดิน หนองบัว ใกล้ปั้มแก็สขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้ปั้มแก็สขายที่ดิน ใกล้ปั้มแก็ส หนองบัวขายที่ดิน ใกล้ปั้มแก็ส นครสวรรค์ที่ดินใกล้ถนนทางหลวงที่ดินใกล้ถนนทางหลวงที่ดินใกล้ถนนทางหลวง หนองบัวที่ดินใกล้ถนนทางหลวง หนองบัวที่ดินใกล้ถนนทางหลวง หนองบัว นครสวรรค์ที่ดินหนองบัว นครสวรรค์ ใกล้ถนนทางหลวงที่ดินนครสวรรค์ ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน หนองบัว ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน ใกล้ถนนทางหลวง หนองบัวขายที่ดิน ใกล้ถนนทางหลวง นครสวรรค์ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ หนองบัวที่ดินใกล้ถนนใหญ่ หนองบัวที่ดินใกล้ถนนใหญ่ หนองบัว นครสวรรค์ที่ดินหนองบัว นครสวรรค์ ใกล้ถนนใหญ่ที่ดินนครสวรรค์ ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน หนองบัว ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ หนองบัวขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ นครสวรรค์ที่ดินใกล้ลำคลองที่ดินใกล้ลำคลองที่ดินใกล้ลำคลอง หนองบัวที่ดินใกล้ลำคลอง หนองบัวที่ดินใกล้ลำคลอง หนองบัว นครสวรรค์ที่ดินหนองบัว นครสวรรค์ ใกล้ลำคลองที่ดินนครสวรรค์ ใกล้ลำคลองขายที่ดิน ใกล้ลำคลองขายที่ดิน หนองบัว ใกล้ลำคลองขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้ลำคลองขายที่ดิน ใกล้ลำคลอง หนองบัวขายที่ดิน ใกล้ลำคลอง นครสวรรค์ขายที่ดิน 46 ไร่ขายที่ดิน 35,150,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ขายที่ดินแปลงสวย ติดถนน ทางหลวงแผ่นดิน สายตากฟ้า-เขาทราย เชือมต่อหลายจังหวัด มี่โฉนดถูกต้อง เนื่อที่ 46-1-94 ไร่ ราคาไร่ละ 760,000 บาท ใก้ลชุมชน ห่างโลตัส และ บิ๊กซี หนองบัวประมาณ 2 กม.ปั้มน้ำมัน พีที ปั้มน้ำมัน บางจาก ปั้มน้ำมันปตท สถานีตำรวจ เดินทางสะดวก เพราะที่ดินอยู่บนทางหลวงแผ่นดิน น้ำไม่ท่วม ถนน กำลังมีโครงการขยายเป็น 4 เลน ทีดินตั้งอยู่ ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ คุณอัครภาค
0951536364
Line id:wacharakarun888

บริการรับฝากขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดทำการตลาดให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า จนกว่าทรัพย์ของท่านจะขายได้ และตลอดอายุของสัญญาเรามีการทำการตลาดให้อย่างเข้มข้น รวดเร็วฉับไว เพื่อนำทรัย์ของท่านเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยเร็วที่สุด

ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ ที่ดิน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายที่ดิน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : ที่ดิน ขาย
กลุ่มประเภท : ขายที่ดินแปลงสวย
ขายที่ดินน้ำไม่ท่วม
ทำเลพิเศษ : ขายที่ดิน ติดถนน
ลักษณะ : ติดถนน น้ำไม่ท่วม
เนื้อที่รวม : 46 ไร่
ราคา :
ขาย 35,150,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายที่ดิน กับผู้ฝากประกาศ
ราคาต่อหน่วย :
760,000 บาท ต่อไร่
จังหวัด : นครสวรรค์
ทำเลนครสวรรค์ »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : หนองบัว
ทำเลหนองบัว »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
รูปแบบขาย : ขายมีโฉนด
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายที่ดิน ทำเลนครสวรรค์
ขายไม่เกิน 35,150,000 บาท
ขาย 24,000,000 - 36,000,000 บาท
ขาย 24,000,000 - 41,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ขายที่ดิน ทำเล หนองบัว นครสวรรค์
ขาย 24,000,000 - 36,000,000 บาท
ขาย 24,000,000 - 41,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
หน้าใกล้เคียง : ที่ดินติดถนน นครสวรรค์ ที่ดินน้ำไม่ท่วม นครสวรรค์
ทำเลเด่น : โลตัส นครสวรรค์ โลตัสหนองบัว บิ๊กซี นครสวรรค์ บิ๊กซีหนองบัว
ลักษณะเด่น :
ขายที่ดิน ติดถนน
ขายที่ดิน ติดถนนทางหลวง
ขายที่ดิน ติดถนน นครสวรรค์
ขายที่ดิน ติดถนนทางหลวง นครสวรรค์
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายที่ดิน นครสวรรค์ ขายที่ดิน หนองบัว นครสวรรค์ ขายที่ดิน แปลงสวย นครสวรรค์
ขายที่ดิน น้ำไม่ท่วม นครสวรรค์
ขายที่ดิน ติดถนน นครสวรรค์
ขายที่ดิน น้ำไม่ท่วม นครสวรรค์
ข้อมูลเสริม :
ที่ดิน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : อัครภาค  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
โทรศัพท์ :
0951536364
Emai :
Share :

ขายทีดินแปลงสวย มีโฉนดถูกต้อง ติดถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย ตากฟ้า-เขาทราย

ที่ดิน 46 ไร่ รวมประกาศประเภท ที่ดิน พร้อมรายละเอียดข้อมูลขายทีดินแปลงสวย มีโฉนดถูกต้อง ติดถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย ตากฟ้า-เขาทราย คำที่ต้องการค้นหา ขายทีดินแปลงสวย มีโฉนดถูกต้อง ติดถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย ตากฟ้า-เขาทราย ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

่ขายที่ดินแปลงสวย ติดถนน ทางหลวงแผ่นดิน สายตากฟ้า-เขาทราย เชือมต่อหลายจังหวัด มี่โฉนดถูกต้อง เนื่อที่ 46-1-94 ไร่ ราคาไร่ละ 760,000 บาท ใก้ลชุมชน ห่างโลตัส และ

ขายที่ดิน ในจ.นครสวรรค์ ราคาใกล้เคียง

ขายที่ดิน ทำเลใกล้ๆ กับจ.นครสวรรค์ ขนาดพื้นที่ ใกล้เคียงกัน

@thaihometown Scroll