ขายที่ดินพร้อมโรงงาน พร้อมใบ รง4 ขนาด 2-1-94 ไร่ ซอย เทพารักษ์ 14 เชื่อมออกสุขุมวิทได้สะดวก ห่างถนนใหญ่เทพารักษ์ เพียง 450 เมตร ราคาพิเศษ ด่วน!!

ที่ดิน รายการล่าสุด ที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ดินสมุทรปราการ รายการล่าสุด ที่ดินสมุทรปราการ ประกาศวันที่ 2023-12-20 ที่ดินสมุทรปราการ ประกาศวันที่ 2024-06-16 ที่ดินสมุทรปราการ ประกาศวันที่ 2024-06-15 ที่ดินเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ รายการล่าสุด ที่ดินสมุทรปราการ รายการล่าสุด ที่ดินเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ รายการล่าสุด ที่ดินเมืองสมุทรปราการที่ดินสมุทรปราการ ที่ดิน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการขายที่ดิน เมืองสมุทรปราการขายที่ดิน สมุทรปราการที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เมืองสมุทรปราการที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เมืองสมุทรปราการที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการที่ดินเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ดินสมุทรปราการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างขายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างขายที่ดิน เมืองสมุทรปราการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างขายที่ดิน สมุทรปราการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างขายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เมืองสมุทรปราการขายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง สมุทรปราการที่ดินติดถนนที่ดินติดถนนที่ดินติดถนน เมืองสมุทรปราการที่ดินติดถนน เมืองสมุทรปราการที่ดินติดถนน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการที่ดินเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ติดถนนที่ดินสมุทรปราการ ติดถนนขายที่ดิน ติดถนนขายที่ดิน เมืองสมุทรปราการ ติดถนนขายที่ดิน สมุทรปราการ ติดถนนขายที่ดิน ติดถนน เมืองสมุทรปราการขายที่ดิน ติดถนน สมุทรปราการที่ดินพร้อมที่จอดรถที่ดินพร้อมที่จอดรถที่ดินพร้อมที่จอดรถ เมืองสมุทรปราการที่ดินพร้อมที่จอดรถ เมืองสมุทรปราการที่ดินพร้อมที่จอดรถ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการที่ดินเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พร้อมที่จอดรถที่ดินสมุทรปราการ พร้อมที่จอดรถขายที่ดิน พร้อมที่จอดรถขายที่ดิน เมืองสมุทรปราการ พร้อมที่จอดรถขายที่ดิน สมุทรปราการ พร้อมที่จอดรถขายที่ดิน พร้อมที่จอดรถ เมืองสมุทรปราการขายที่ดิน พร้อมที่จอดรถ สมุทรปราการที่ดินรถใหญ่เข้าออกสะดวกที่ดินรถใหญ่เข้าออกสะดวกที่ดินรถใหญ่เข้าออกสะดวก เมืองสมุทรปราการที่ดินรถใหญ่เข้าออกสะดวก เมืองสมุทรปราการที่ดินรถใหญ่เข้าออกสะดวก เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการที่ดินเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ รถใหญ่เข้าออกสะดวกที่ดินสมุทรปราการ รถใหญ่เข้าออกสะดวกขายที่ดิน รถใหญ่เข้าออกสะดวกขายที่ดิน เมืองสมุทรปราการ รถใหญ่เข้าออกสะดวกขายที่ดิน สมุทรปราการ รถใหญ่เข้าออกสะดวกขายที่ดิน รถใหญ่เข้าออกสะดวก เมืองสมุทรปราการขายที่ดิน รถใหญ่เข้าออกสะดวก สมุทรปราการที่ดินใกล้สถานีทางพิเศษกาญจนาภิเษกที่ดินใกล้สถานีทางพิเศษกาญจนาภิเษกที่ดินใกล้สถานีทางพิเศษกาญจนาภิเษก เมืองสมุทรปราการที่ดินใกล้สถานีทางพิเศษกาญจนาภิเษก เมืองสมุทรปราการที่ดินใกล้สถานีทางพิเศษกาญจนาภิเษก เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการที่ดินเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ใกล้สถานีทางพิเศษกาญจนาภิเษกที่ดินสมุทรปราการ ใกล้สถานีทางพิเศษกาญจนาภิเษกขายที่ดิน ใกล้สถานีทางพิเศษกาญจนาภิเษกขายที่ดิน เมืองสมุทรปราการ ใกล้สถานีทางพิเศษกาญจนาภิเษกขายที่ดิน สมุทรปราการ ใกล้สถานีทางพิเศษกาญจนาภิเษกขายที่ดิน ใกล้สถานีทางพิเศษกาญจนาภิเษก เมืองสมุทรปราการขายที่ดิน ใกล้สถานีทางพิเศษกาญจนาภิเษก สมุทรปราการที่ดินสุขุมวิทที่ดินสุขุมวิทที่ดินสุขุมวิท เมืองสมุทรปราการที่ดินสุขุมวิท เมืองสมุทรปราการที่ดินสุขุมวิท เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการที่ดินเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สุขุมวิทที่ดินสมุทรปราการ สุขุมวิทขายที่ดิน สุขุมวิทขายที่ดิน เมืองสมุทรปราการ สุขุมวิทขายที่ดิน สมุทรปราการ สุขุมวิทขายที่ดิน สุขุมวิท เมืองสมุทรปราการขายที่ดิน สุขุมวิท สมุทรปราการที่ดินเทพารักษ์ที่ดินเทพารักษ์ที่ดินเทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการที่ดินเทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการที่ดินเทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการที่ดินเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เทพารักษ์ที่ดินสมุทรปราการ เทพารักษ์ขายที่ดิน เทพารักษ์ขายที่ดิน เมืองสมุทรปราการ เทพารักษ์ขายที่ดิน สมุทรปราการ เทพารักษ์ขายที่ดิน เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการขายที่ดิน เทพารักษ์ สมุทรปราการที่ดินที่จอดรถที่ดินที่จอดรถที่ดินที่จอดรถ เมืองสมุทรปราการที่ดินที่จอดรถ เมืองสมุทรปราการที่ดินที่จอดรถ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการที่ดินเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ที่จอดรถที่ดินสมุทรปราการ ที่จอดรถขายที่ดิน ที่จอดรถขายที่ดิน เมืองสมุทรปราการ ที่จอดรถขายที่ดิน สมุทรปราการ ที่จอดรถขายที่ดิน ที่จอดรถ เมืองสมุทรปราการขายที่ดิน ที่จอดรถ สมุทรปราการที่ดินใกล้ห้าง โลตัสที่ดินใกล้ห้าง โลตัสที่ดินใกล้ห้าง โลตัส เมืองสมุทรปราการที่ดินใกล้ห้าง โลตัส เมืองสมุทรปราการที่ดินใกล้ห้าง โลตัส เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการที่ดินเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ใกล้ห้าง โลตัสที่ดินสมุทรปราการ ใกล้ห้าง โลตัสขายที่ดิน ใกล้ห้าง โลตัสขายที่ดิน เมืองสมุทรปราการ ใกล้ห้าง โลตัสขายที่ดิน สมุทรปราการ ใกล้ห้าง โลตัสขายที่ดิน ใกล้ห้าง โลตัส เมืองสมุทรปราการขายที่ดิน ใกล้ห้าง โลตัส สมุทรปราการที่ดินใกล้ห้าง บิ๊กซีที่ดินใกล้ห้าง บิ๊กซีที่ดินใกล้ห้าง บิ๊กซี เมืองสมุทรปราการที่ดินใกล้ห้าง บิ๊กซี เมืองสมุทรปราการที่ดินใกล้ห้าง บิ๊กซี เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการที่ดินเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ใกล้ห้าง บิ๊กซีที่ดินสมุทรปราการ ใกล้ห้าง บิ๊กซีขายที่ดิน ใกล้ห้าง บิ๊กซีขายที่ดิน เมืองสมุทรปราการ ใกล้ห้าง บิ๊กซีขายที่ดิน สมุทรปราการ ใกล้ห้าง บิ๊กซีขายที่ดิน ใกล้ห้าง บิ๊กซี เมืองสมุทรปราการขายที่ดิน ใกล้ห้าง บิ๊กซี สมุทรปราการที่ดินใกล้ห้าง แม็คโครที่ดินใกล้ห้าง แม็คโครที่ดินใกล้ห้าง แม็คโคร เมืองสมุทรปราการที่ดินใกล้ห้าง แม็คโคร เมืองสมุทรปราการที่ดินใกล้ห้าง แม็คโคร เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการที่ดินเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ใกล้ห้าง แม็คโครที่ดินสมุทรปราการ ใกล้ห้าง แม็คโครขายที่ดิน ใกล้ห้าง แม็คโครขายที่ดิน เมืองสมุทรปราการ ใกล้ห้าง แม็คโครขายที่ดิน สมุทรปราการ ใกล้ห้าง แม็คโครขายที่ดิน ใกล้ห้าง แม็คโคร เมืองสมุทรปราการขายที่ดิน ใกล้ห้าง แม็คโคร สมุทรปราการที่ดินใกล้ห้างเดอะมอลล์ที่ดินใกล้ห้างเดอะมอลล์ที่ดินใกล้ห้างเดอะมอลล์ เมืองสมุทรปราการที่ดินใกล้ห้างเดอะมอลล์ เมืองสมุทรปราการที่ดินใกล้ห้างเดอะมอลล์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการที่ดินเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ใกล้ห้างเดอะมอลล์ที่ดินสมุทรปราการ ใกล้ห้างเดอะมอลล์ขายที่ดิน ใกล้ห้างเดอะมอลล์ขายที่ดิน เมืองสมุทรปราการ ใกล้ห้างเดอะมอลล์ขายที่ดิน สมุทรปราการ ใกล้ห้างเดอะมอลล์ขายที่ดิน ใกล้ห้างเดอะมอลล์ เมืองสมุทรปราการขายที่ดิน ใกล้ห้างเดอะมอลล์ สมุทรปราการที่ดินใกล้ห้างเซ็นทรัลที่ดินใกล้ห้างเซ็นทรัลที่ดินใกล้ห้างเซ็นทรัล เมืองสมุทรปราการที่ดินใกล้ห้างเซ็นทรัล เมืองสมุทรปราการที่ดินใกล้ห้างเซ็นทรัล เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการที่ดินเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ใกล้ห้างเซ็นทรัลที่ดินสมุทรปราการ ใกล้ห้างเซ็นทรัลขายที่ดิน ใกล้ห้างเซ็นทรัลขายที่ดิน เมืองสมุทรปราการ ใกล้ห้างเซ็นทรัลขายที่ดิน สมุทรปราการ ใกล้ห้างเซ็นทรัลขายที่ดิน ใกล้ห้างเซ็นทรัล เมืองสมุทรปราการขายที่ดิน ใกล้ห้างเซ็นทรัล สมุทรปราการที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต เมืองสมุทรปราการที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต เมืองสมุทรปราการที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการที่ดินเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ดินสมุทรปราการ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน เมืองสมุทรปราการ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน สมุทรปราการ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต เมืองสมุทรปราการขายที่ดิน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต สมุทรปราการที่ดินใกล้ร้านมินิมาร์ทที่ดินใกล้ร้านมินิมาร์ทที่ดินใกล้ร้านมินิมาร์ท เมืองสมุทรปราการที่ดินใกล้ร้านมินิมาร์ท เมืองสมุทรปราการที่ดินใกล้ร้านมินิมาร์ท เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการที่ดินเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ใกล้ร้านมินิมาร์ทที่ดินสมุทรปราการ ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายที่ดิน ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายที่ดิน เมืองสมุทรปราการ ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายที่ดิน สมุทรปราการ ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายที่ดิน ใกล้ร้านมินิมาร์ท เมืองสมุทรปราการขายที่ดิน ใกล้ร้านมินิมาร์ท สมุทรปราการที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด เมืองสมุทรปราการที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด เมืองสมุทรปราการที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการที่ดินเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินสมุทรปราการ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน เมืองสมุทรปราการ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน สมุทรปราการ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด เมืองสมุทรปราการขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด สมุทรปราการที่ดินใกล้โรงเรียนที่ดินใกล้โรงเรียนที่ดินใกล้โรงเรียน เมืองสมุทรปราการที่ดินใกล้โรงเรียน เมืองสมุทรปราการที่ดินใกล้โรงเรียน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการที่ดินเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ใกล้โรงเรียนที่ดินสมุทรปราการ ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน เมืองสมุทรปราการ ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน สมุทรปราการ ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน ใกล้โรงเรียน เมืองสมุทรปราการขายที่ดิน ใกล้โรงเรียน สมุทรปราการที่ดินใกล้มหาวิทยาลัยที่ดินใกล้มหาวิทยาลัยที่ดินใกล้มหาวิทยาลัย เมืองสมุทรปราการที่ดินใกล้มหาวิทยาลัย เมืองสมุทรปราการที่ดินใกล้มหาวิทยาลัย เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการที่ดินเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ใกล้มหาวิทยาลัยที่ดินสมุทรปราการ ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน เมืองสมุทรปราการ ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน สมุทรปราการ ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน ใกล้มหาวิทยาลัย เมืองสมุทรปราการขายที่ดิน ใกล้มหาวิทยาลัย สมุทรปราการที่ดินใกล้ธนาคารที่ดินใกล้ธนาคารที่ดินใกล้ธนาคาร เมืองสมุทรปราการที่ดินใกล้ธนาคาร เมืองสมุทรปราการที่ดินใกล้ธนาคาร เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการที่ดินเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ใกล้ธนาคารที่ดินสมุทรปราการ ใกล้ธนาคารขายที่ดิน ใกล้ธนาคารขายที่ดิน เมืองสมุทรปราการ ใกล้ธนาคารขายที่ดิน สมุทรปราการ ใกล้ธนาคารขายที่ดิน ใกล้ธนาคาร เมืองสมุทรปราการขายที่ดิน ใกล้ธนาคาร สมุทรปราการที่ดินใกล้โรงภาพยนตร์ที่ดินใกล้โรงภาพยนตร์ที่ดินใกล้โรงภาพยนตร์ เมืองสมุทรปราการที่ดินใกล้โรงภาพยนตร์ เมืองสมุทรปราการที่ดินใกล้โรงภาพยนตร์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการที่ดินเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ใกล้โรงภาพยนตร์ที่ดินสมุทรปราการ ใกล้โรงภาพยนตร์ขายที่ดิน ใกล้โรงภาพยนตร์ขายที่ดิน เมืองสมุทรปราการ ใกล้โรงภาพยนตร์ขายที่ดิน สมุทรปราการ ใกล้โรงภาพยนตร์ขายที่ดิน ใกล้โรงภาพยนตร์ เมืองสมุทรปราการขายที่ดิน ใกล้โรงภาพยนตร์ สมุทรปราการที่ดินใกล้โรงพยาบาลที่ดินใกล้โรงพยาบาลที่ดินใกล้โรงพยาบาล เมืองสมุทรปราการที่ดินใกล้โรงพยาบาล เมืองสมุทรปราการที่ดินใกล้โรงพยาบาล เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการที่ดินเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ใกล้โรงพยาบาลที่ดินสมุทรปราการ ใกล้โรงพยาบาลขายที่ดิน ใกล้โรงพยาบาลขายที่ดิน เมืองสมุทรปราการ ใกล้โรงพยาบาลขายที่ดิน สมุทรปราการ ใกล้โรงพยาบาลขายที่ดิน ใกล้โรงพยาบาล เมืองสมุทรปราการขายที่ดิน ใกล้โรงพยาบาล สมุทรปราการที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ เมืองสมุทรปราการที่ดินใกล้ถนนใหญ่ เมืองสมุทรปราการที่ดินใกล้ถนนใหญ่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการที่ดินเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ใกล้ถนนใหญ่ที่ดินสมุทรปราการ ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน เมืองสมุทรปราการ ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน สมุทรปราการ ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ เมืองสมุทรปราการขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ สมุทรปราการขายที่ดิน 994 ตารางวาขายที่ดิน 75,000,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ขายที่ดินพร้อมโรงงาน พร้อมใบ รง4 ขนาด 2-1-94 ไร่ ซอย เทพารักษ์ 14 เชื่อมออกสุขุมวิทได้สะดวก ห่างถนนใหญ่เทพารักษ์ เพียง 450 เมตร ราคาพิเศษ ด่วน!!

วันที่โพสต์ วันพุธ 20 ธันวาคม 2566 ┃ อัพเดทล่าสุด วันอังคาร 04 มิถุนายน 2567

🚩 ขายที่ดินพร้อมโรงงาน พร้อมใบ รง4 ขนาด 2-1-94 ไร่ ซอย เทพารักษ์ 14 เชื่อมออกสุขุมวิทได้สะดวก ห่างถนนใหญ่เทพารักษ์ เพียง 450 เมตร ราคาพิเศษ ด่วน!!
----------------------------------
📌 สามารถรับชมวิดิโอได้ที่ :

https://www.youtube.com/watch?v=s1rCRT4nujk


📌 สามารถรับชมภาพ 360 องศาทุกมุมมองได้ที่ :

https://360tour.thaipropertyinvestor.net/en/embed/1dhB4ZnbBP


----------------------------------
▶️ รายละเอียด
- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทโรงงาน โกดัง และสำนักงาน พร้อมที่พักคนงาน
- เนื้อที่รวมขนาด 2 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา
- พร้อมใบ รง.4
- สิ่งปลูกสร้างมี 3 อาคาร ได้แก่ โรงงานและโกดัง 2 ชั้น ตึกสำนักงาน 2 ชั้น และหอพักคนงาน 2 ชั้น
- พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 1,700
- พร้อมที่จอดรถกว้าง สามารถจอดรถหกล้อใหญ่ได้สะดวก
- มีพื้นที่เหลือ ที่สามารถพัฒนาต่อได้เกือบ 1 ไร่
- ติดถนน ซอย เทพารักษ์ 14 ถนนกว้าง 6 เมตร รถใหญ่เข้าออกสะดวก
- ใกล้ถนนเทพารักษ์ เพียง 450 เมตร และ ทะลุออกถนนใหญ่ สุขุมวิท ช่วง สถานี BTS ปู่เจ้า เพียง 1 กิโลเมตร
- เป็นทำเลที่เหมาะมาก ในการพัฒนาทำออฟฟิศสำนักงาน พร้อมโกดัง โรงงาน
- ใกล้สถานีรถไฟฟ้า 2 สาย ได้แก่ สายสีเหลือง บนถนนเทพารักษ์ สถานี สำโรง (1 km) และสายสีเขียว สถานีปู่เจ้า (1 km)
----------------------------------
▶️ สถานที่ใกล้เคียงอื่นๆ เพิ่มเติม
- โรงพยาบาลสินแพทย์ (10 นาที)
- แยกศรีเทพา (6 นาที)
- ถนน ศรีนครินทร์ ((6 นาที)
- ถนน เทพารักษ์ ( 400 m)
- ถนนสุขุมวิท ช่วง BTS ปู่เจ้า (1 km)
- โลตัส ศรีนครินทร์ (10 นาที)
- ทางพิเศษกาญจนาภิเษกฝั่งมุ่งไป บางนา ปทุมธานี และชลบุรี ( 16 นาที)
- ทางพิเศษกาญจนาภิเษกฝั่งมุ่งไป พระราม 2 ( 8 นาที)
----------------------------------
▶️ เสนอขายในราคาพิเศษมากๆ เพียง 69 ล้านบาท (จากราคาเต็ม 85 ล้านบาท)
----------------------------------
▶️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อโดยด่วนที่
• คุณวนาลี 081-489-1996
• 081-549-7614
• Line ID = @thpropertyinvestor (มี @ นำหน้า)
 

ทำเลใกล้ระบบขนส่ง และสาธารณูปโภค :
ใกล้ถนนสายหลัก, ใกล้ถนนใหญ่, ใกล้โรงพยาบาล, ใกล้ศูนย์ซ่อมรถ, ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง,
ใกล้ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ใกล้ศูนย์วัสดุก่อสร้าง, ใกล้ตลาด, ใกล้ร้านอาหาร, ใกล้ปั๊มน้ำมัน


แนะนำข้อมูล สำหรับการเดินทาง :
- โรงพยาบาลสินแพทย์ (10 นาที)
- แยกศรีเทพา (6 นาที)
- ถนน ศรีนครินทร์ ((6 นาที)
- ถนน เทพารักษ์ ( 400 m)

ลิงค์ที่น่าสนใจ
 • ที่ดินเมืองสมุทรปราการ โรงจอดรถ
 • ที่ดินเมืองสมุทรปราการ ที่จอดรถ
 • ที่ดินเมืองสมุทรปราการ สวนสาธารณะ
 • ที่ดินเมืองสมุทรปราการ ร้านค้า 24 ชม.
 • ที่ดินเมืองสมุทรปราการ ร้านสะดวกซื้อ
 • ขายที่ดิน เมืองสมุทรปราการ โรงจอดรถ
 • ขายที่ดิน เมืองสมุทรปราการ ที่จอดรถ
 • ขายที่ดิน เมืองสมุทรปราการ สวนสาธารณะ
 • ขายที่ดิน เมืองสมุทรปราการ ร้านค้า 24 ชม.
 • ขายที่ดิน เมืองสมุทรปราการ ร้านสะดวกซื้อ
 • ที่ดินสมุทรปราการ โรงจอดรถ
 • ที่ดินสมุทรปราการ ที่จอดรถ
 • ที่ดินสมุทรปราการ สวนสาธารณะ
 • ที่ดินสมุทรปราการ ร้านค้า 24 ชม.
 • ที่ดินสมุทรปราการ ร้านสะดวกซื้อ
 • ขายที่ดิน สมุทรปราการ โรงจอดรถ
 • ที่ดินโรงจอดรถ
 • ขายที่ดิน สมุทรปราการ ที่จอดรถ
 • ที่ดินที่จอดรถ
 • ขายที่ดิน สมุทรปราการ สวนสาธารณะ
 • ที่ดินสวนสาธารณะ
 • ขายที่ดิน สมุทรปราการ ร้านค้า 24 ชม.
 • ที่ดินร้านค้า 24 ชม.
 • ขายที่ดิน สมุทรปราการ ร้านสะดวกซื้อ
 • ที่ดินร้านสะดวกซื้อ
 • ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ ที่ดิน
  ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายที่ดิน
  ฝากข้อความใหม่ :
  ชื่อคุณ :
  ประเภท : ที่ดิน ขาย
  หมวดหลัก : ขายที่ดิน สมุทรปราการ
  กลุ่มประเภท : ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  ทำเลพิเศษ : ขายที่ดิน ติดถนน ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ ขายที่ดิน ใกล้ถนนสายหลัก
  ลักษณะ : ติดถนน พร้อมที่จอดรถ
  ลักษณะเฉพาะ : รถใหญ่เข้าออกสะดวก
  ทำเลจุดขาย : ใกล้สถานีทางพิเศษกาญจนาภิเษก
  เนื้อที่รวม :
  พื้นที่ใช้สอย : 1,700 ตารางเมตร
  ราคา :
  ขาย 75,000,000 บาท
  คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
  ต่อรองราคา ขายที่ดิน กับผู้ฝากประกาศ
  จังหวัด : สมุทรปราการ
  ทำเลสมุทรปราการ »
  จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
  อำเภอ : เมืองสมุทรปราการ
  ทำเลเมืองสมุทรปราการ »
  อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
  หน้าใกล้เคียง : ที่ดินติดถนน สมุทรปราการ
  ทำเลเด่น : ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลือง เมืองสมุทรปราการ ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียว ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียว เมืองสมุทรปราการ ใกล้ถนนใหญ่ ใกล้ถนนใหญ่ เมืองสมุทรปราการ โลตัส สุขุมวิท โลตัสเมืองสมุทรปราการ
  ถนนหลัก : สุขุมวิท สุขุมวิท 994 ตร.ว.
  ถนนที่ผ่าน : ถนนศรีนครินทร์ ถนนกาญจนาภิเษก ถนนพระราม2
  ถนนที่ผ่าน :
  (ขาย)  
  ขายที่ดิน ถนนศรีนครินทร์
  ขายที่ดิน ถนนกาญจนาภิเษก
  ขายที่ดิน ศรีนครินทร์ 994 ตารางวา
  ขายที่ดิน กาญจนาภิเษก 994 ตารางวา
  คลิกดูทำเลหลักอื่นๆ ที่ผ่านใน เมืองสมุทรปราการ »
  ทำเลสำคัญ : ที่ดินพระราม สมุทรปราการ ที่ดินพระราม เมืองสมุทรปราการ ที่ดินสมุทรปราการ ศรีนครินทร์ ที่ดินสมุทรปราการ กาญจนาภิเษก ที่ดินสมุทรปราการ พระราม ที่ดินเมืองสมุทรปราการ ศรีนครินทร์ ที่ดินเมืองสมุทรปราการ กาญจนาภิเษก ที่ดินเมืองสมุทรปราการ พระราม ที่ดินทางพิเศษกาญจนาภิเษก ที่ดินโลตัส พระราม2
  คลิกดูในทำเลที่สำคัญทั้งหมด »
  ลักษณะเด่น :
  ขายที่ดิน ติดถนน
  ขายที่ดิน พร้อมโกดัง
  ขายที่ดิน ติดถนน สมุทรปราการ
  ขายที่ดิน พร้อมโกดัง สมุทรปราการ
  ข้อมูลเสริม :
  ที่ดิน  
  สินเชื่อ :
  ธนาคาร  
  สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
  ชื่อสมาชิก : Nititut  
  รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
  เบอร์มือถือ :
  ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
  บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
  เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
  ชื่อผู้ติดต่อ :
  Emai :
  Facebook : Facebook เจ้าของประกาศ
  Share :

  ขายที่ดินพร้อมโรงงาน พร้อมใบ รง4 ขนาด 2-1-94 ไร่ ซอย เทพารักษ์ 14 เชื่อมออกสุขุมวิทได้สะดวก ห่างถนนใหญ่เทพารักษ์ เพียง 450 เมตร ราคาพิเศษ ด่วน!!

  ที่ดิน 994 ตารางวา รวมประกาศประเภท ที่ดิน พร้อมรายละเอียดข้อมูลขายที่ดินพร้อมโรงงาน พร้อมใบ รง4 ขนาด 2-1-94 ไร่ ซอย เทพารักษ์ 14 เชื่อมออกสุขุมวิทได้สะดวก ห่างถนนใหญ่เทพารักษ์ เพียง 450 เมตร ราคาพิเศษ ด่วน!! คำที่ต้องการค้นหา ขายที่ดินพร้อมโรงงาน พร้อมใบ รง4 ขนาด 2-1-94 ไร่ ซอย เทพารักษ์ 14 เชื่อมออกสุขุมวิทได้สะดวก ห่างถนนใหญ่เทพารักษ์ เพียง 450 เมตร ราคาพิเศษ ด่วน!! ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

  🚩 ขายที่ดินพร้อมโรงงาน พร้อมใบ รง4 ขนาด 2-1-94 ไร่ ซอย เทพารักษ์ 14 เชื่อมออกสุขุมวิทได้สะดวก ห่างถนนใหญ่เทพารักษ์ เพียง 450 เมตร ราคาพิเศษ ด่วน!! -----

  ขายที่ดิน มีทำเลใน เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ราคาใกล้เคียง

  ขายที่ดิน ในจ.สมุทรปราการ ขนาดเนื้อที่ ที่ใกล้เคียงกัน

  @thaihometown Scroll