ขายที่ดินเปล่า 9 ไร่ เหมาะทำโรงงาน โกดัง อุตสาหกรรมขนาดกลาง ซอยไอยรา 5 ใกล้ตลาดไท

ที่ดิน รายการล่าสุด ที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ดินปทุมธานี รายการล่าสุด ที่ดินปทุมธานี ประกาศวันที่ 2023-11-23 ที่ดินปทุมธานี ประกาศวันที่ 2024-06-16 ที่ดินปทุมธานี ประกาศวันที่ 2024-06-15 ที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี รายการล่าสุด ที่ดินปทุมธานี รายการล่าสุด ที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี รายการล่าสุด ที่ดินคลองหลวงที่ดินปทุมธานี ที่ดิน คลองหลวง ปทุมธานีขายที่ดิน คลองหลวงขายที่ดิน ปทุมธานีที่ดินใกล้วัดที่ดินใกล้วัดที่ดินใกล้วัด คลองหลวงที่ดินใกล้วัด คลองหลวงที่ดินใกล้วัด คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ใกล้วัดที่ดินปทุมธานี ใกล้วัดขายที่ดิน ใกล้วัดขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้วัดขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้วัดขายที่ดิน ใกล้วัด คลองหลวงขายที่ดิน ใกล้วัด ปทุมธานีที่ดินถนนคอนกรีตที่ดินถนนคอนกรีตที่ดินถนนคอนกรีต คลองหลวงที่ดินถนนคอนกรีต คลองหลวงที่ดินถนนคอนกรีต คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ถนนคอนกรีตที่ดินปทุมธานี ถนนคอนกรีตขายที่ดิน ถนนคอนกรีตขายที่ดิน คลองหลวง ถนนคอนกรีตขายที่ดิน ปทุมธานี ถนนคอนกรีตขายที่ดิน ถนนคอนกรีต คลองหลวงขายที่ดิน ถนนคอนกรีต ปทุมธานีที่ดินหน้ากว้าง80เมตรที่ดินหน้ากว้าง80เมตรที่ดินหน้ากว้าง80เมตร คลองหลวงที่ดินหน้ากว้าง80เมตร คลองหลวงที่ดินหน้ากว้าง80เมตร คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี หน้ากว้าง80เมตรที่ดินปทุมธานี หน้ากว้าง80เมตรขายที่ดิน หน้ากว้าง80เมตรขายที่ดิน คลองหลวง หน้ากว้าง80เมตรขายที่ดิน ปทุมธานี หน้ากว้าง80เมตรขายที่ดิน หน้ากว้าง80เมตร คลองหลวงขายที่ดิน หน้ากว้าง80เมตร ปทุมธานีที่ดินลึก240เมตรที่ดินลึก240เมตรที่ดินลึก240เมตร คลองหลวงที่ดินลึก240เมตร คลองหลวงที่ดินลึก240เมตร คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ลึก240เมตรที่ดินปทุมธานี ลึก240เมตรขายที่ดิน ลึก240เมตรขายที่ดิน คลองหลวง ลึก240เมตรขายที่ดิน ปทุมธานี ลึก240เมตรขายที่ดิน ลึก240เมตร คลองหลวงขายที่ดิน ลึก240เมตร ปทุมธานีที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ คลองหลวงที่ดินใกล้ถนนใหญ่ คลองหลวงที่ดินใกล้ถนนใหญ่ คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ใกล้ถนนใหญ่ที่ดินปทุมธานี ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ คลองหลวงขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ ปทุมธานีที่ดินใกล้ถนนสายหลักที่ดินใกล้ถนนสายหลักที่ดินใกล้ถนนสายหลัก คลองหลวงที่ดินใกล้ถนนสายหลัก คลองหลวงที่ดินใกล้ถนนสายหลัก คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ใกล้ถนนสายหลักที่ดินปทุมธานี ใกล้ถนนสายหลักขายที่ดิน ใกล้ถนนสายหลักขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้ถนนสายหลักขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้ถนนสายหลักขายที่ดิน ใกล้ถนนสายหลัก คลองหลวงขายที่ดิน ใกล้ถนนสายหลัก ปทุมธานีที่ดินใกล้ห้าง บิ๊กซีที่ดินใกล้ห้าง บิ๊กซีที่ดินใกล้ห้าง บิ๊กซี คลองหลวงที่ดินใกล้ห้าง บิ๊กซี คลองหลวงที่ดินใกล้ห้าง บิ๊กซี คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ใกล้ห้าง บิ๊กซีที่ดินปทุมธานี ใกล้ห้าง บิ๊กซีขายที่ดิน ใกล้ห้าง บิ๊กซีขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้ห้าง บิ๊กซีขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้ห้าง บิ๊กซีขายที่ดิน ใกล้ห้าง บิ๊กซี คลองหลวงขายที่ดิน ใกล้ห้าง บิ๊กซี ปทุมธานีที่ดินใกล้ห้าง แม็คโครที่ดินใกล้ห้าง แม็คโครที่ดินใกล้ห้าง แม็คโคร คลองหลวงที่ดินใกล้ห้าง แม็คโคร คลองหลวงที่ดินใกล้ห้าง แม็คโคร คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ใกล้ห้าง แม็คโครที่ดินปทุมธานี ใกล้ห้าง แม็คโครขายที่ดิน ใกล้ห้าง แม็คโครขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้ห้าง แม็คโครขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้ห้าง แม็คโครขายที่ดิน ใกล้ห้าง แม็คโคร คลองหลวงขายที่ดิน ใกล้ห้าง แม็คโคร ปทุมธานีที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต คลองหลวงที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต คลองหลวงที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ดินปทุมธานี ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต คลองหลวงขายที่ดิน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ปทุมธานีที่ดินใกล้ร้านมินิมาร์ทที่ดินใกล้ร้านมินิมาร์ทที่ดินใกล้ร้านมินิมาร์ท คลองหลวงที่ดินใกล้ร้านมินิมาร์ท คลองหลวงที่ดินใกล้ร้านมินิมาร์ท คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ใกล้ร้านมินิมาร์ทที่ดินปทุมธานี ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายที่ดิน ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายที่ดิน ใกล้ร้านมินิมาร์ท คลองหลวงขายที่ดิน ใกล้ร้านมินิมาร์ท ปทุมธานีที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด คลองหลวงที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด คลองหลวงที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินปทุมธานี ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด คลองหลวงขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด ปทุมธานีที่ดินใกล้วัด โบสท์สุเหร่าที่ดินใกล้วัด โบสท์สุเหร่าที่ดินใกล้วัด โบสท์สุเหร่า คลองหลวงที่ดินใกล้วัด โบสท์สุเหร่า คลองหลวงที่ดินใกล้วัด โบสท์สุเหร่า คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ใกล้วัด โบสท์สุเหร่าที่ดินปทุมธานี ใกล้วัด โบสท์สุเหร่าขายที่ดิน ใกล้วัด โบสท์สุเหร่าขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้วัด โบสท์สุเหร่าขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้วัด โบสท์สุเหร่าขายที่ดิน ใกล้วัด โบสท์สุเหร่า คลองหลวงขายที่ดิน ใกล้วัด โบสท์สุเหร่า ปทุมธานีที่ดินใกล้โรงเรียนที่ดินใกล้โรงเรียนที่ดินใกล้โรงเรียน คลองหลวงที่ดินใกล้โรงเรียน คลองหลวงที่ดินใกล้โรงเรียน คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ใกล้โรงเรียนที่ดินปทุมธานี ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน ใกล้โรงเรียน คลองหลวงขายที่ดิน ใกล้โรงเรียน ปทุมธานีที่ดินใกล้มหาวิทยาลัยที่ดินใกล้มหาวิทยาลัยที่ดินใกล้มหาวิทยาลัย คลองหลวงที่ดินใกล้มหาวิทยาลัย คลองหลวงที่ดินใกล้มหาวิทยาลัย คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ใกล้มหาวิทยาลัยที่ดินปทุมธานี ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน ใกล้มหาวิทยาลัย คลองหลวงขายที่ดิน ใกล้มหาวิทยาลัย ปทุมธานีที่ดินใกล้ธนาคารที่ดินใกล้ธนาคารที่ดินใกล้ธนาคาร คลองหลวงที่ดินใกล้ธนาคาร คลองหลวงที่ดินใกล้ธนาคาร คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ใกล้ธนาคารที่ดินปทุมธานี ใกล้ธนาคารขายที่ดิน ใกล้ธนาคารขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้ธนาคารขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้ธนาคารขายที่ดิน ใกล้ธนาคาร คลองหลวงขายที่ดิน ใกล้ธนาคาร ปทุมธานีที่ดินใกล้โรงภาพยนตร์ที่ดินใกล้โรงภาพยนตร์ที่ดินใกล้โรงภาพยนตร์ คลองหลวงที่ดินใกล้โรงภาพยนตร์ คลองหลวงที่ดินใกล้โรงภาพยนตร์ คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ใกล้โรงภาพยนตร์ที่ดินปทุมธานี ใกล้โรงภาพยนตร์ขายที่ดิน ใกล้โรงภาพยนตร์ขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้โรงภาพยนตร์ขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้โรงภาพยนตร์ขายที่ดิน ใกล้โรงภาพยนตร์ คลองหลวงขายที่ดิน ใกล้โรงภาพยนตร์ ปทุมธานีที่ดินใกล้สถานีตำรวจที่ดินใกล้สถานีตำรวจที่ดินใกล้สถานีตำรวจ คลองหลวงที่ดินใกล้สถานีตำรวจ คลองหลวงที่ดินใกล้สถานีตำรวจ คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ใกล้สถานีตำรวจที่ดินปทุมธานี ใกล้สถานีตำรวจขายที่ดิน ใกล้สถานีตำรวจขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้สถานีตำรวจขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้สถานีตำรวจขายที่ดิน ใกล้สถานีตำรวจ คลองหลวงขายที่ดิน ใกล้สถานีตำรวจ ปทุมธานีที่ดินใกล้สำนักงานเขตที่ดินใกล้สำนักงานเขตที่ดินใกล้สำนักงานเขต คลองหลวงที่ดินใกล้สำนักงานเขต คลองหลวงที่ดินใกล้สำนักงานเขต คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ใกล้สำนักงานเขตที่ดินปทุมธานี ใกล้สำนักงานเขตขายที่ดิน ใกล้สำนักงานเขตขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้สำนักงานเขตขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้สำนักงานเขตขายที่ดิน ใกล้สำนักงานเขต คลองหลวงขายที่ดิน ใกล้สำนักงานเขต ปทุมธานีที่ดินใกล้โรงพยาบาลที่ดินใกล้โรงพยาบาลที่ดินใกล้โรงพยาบาล คลองหลวงที่ดินใกล้โรงพยาบาล คลองหลวงที่ดินใกล้โรงพยาบาล คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ใกล้โรงพยาบาลที่ดินปทุมธานี ใกล้โรงพยาบาลขายที่ดิน ใกล้โรงพยาบาลขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้โรงพยาบาลขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้โรงพยาบาลขายที่ดิน ใกล้โรงพยาบาล คลองหลวงขายที่ดิน ใกล้โรงพยาบาล ปทุมธานีที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ คลองหลวงที่ดินใกล้ถนนใหญ่ คลองหลวงที่ดินใกล้ถนนใหญ่ คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ใกล้ถนนใหญ่ที่ดินปทุมธานี ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ คลองหลวงขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ ปทุมธานีขายที่ดิน 3,600 ตารางวาขายที่ดิน 72,000,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ขายที่ดินเปล่า 9 ไร่ เหมาะทำโรงงาน โกดัง อุตสาหกรรมขนาดกลาง ซอยไอยรา 5 ใกล้ตลาดไท

ประกาศแนะนำ ┃ อัพเดทล่าสุด วันจันทร์ 17 มิถุนายน 2567

 ขายที่ดินเปล่า 9 ไร่ เหมาะทำโรงงาน โกดัง อุตสาหกรรมขนาดกลาง

devil ขายที่ดินเปล่า 9 ไร่ ซอยไอยรา 5 ใกล้ตลาดไท
devil หน้ากว้าง 80 เมตร
devil เหมาะทำโรงงาน โกดัง อุตสาหกรรมขนาดกลาง
devil ทางเข้าออกสะดวก ถนนคอนกรีต 2 เลน
----------------------------------

สามารถรับชมวิดิโอได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=59h1hPRM13o

----------------------------------

angel ที่ตั้ง : ซอยไอยรา 5 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
devil https://maps.app.goo.gl/o8YF9Zgmn4pNguqG7?g_st=il
----------------------------------
angel รายละเอียด
devil ที่ดินหน้ากว้างประมาณ 80 เมตร ลึก 240 เมตร
devil 10 นาที ถึงตลาดไท , ตลาดไอยรา
devil เหมาะลงทุนทำโรงงาน โกดัง ฯลฯ
devil ใกล้แหล่งขนส่ง
devil ทางเข้าออกสะดวก ถนนคอนกรีต 2 เลน

✸------------------------------------------------------✸
 ราคาพิเศษเพียง 67,500,000 บาท  (จากราคาเดิม 72,000,000 บาท)
(ไร่ละ 7.5 ล้าน รวม 9 แปลง )
✸------------------------------------------------------✸

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ โดยด่วนที่
devil คุณบิ๊ก 092-8985893
devil Line: 0928985893
devil Line ID = @thpropertyinvestor (มี@นำหน้า)
devil ThaiPropertyInvestor


ทำเลใกล้ระบบขนส่ง และสาธารณูปโภค :
ใกล้ถนนสายหลัก, ใกล้ถนนใหญ่, ใกล้วัด, ใกล้ศูนย์ซ่อมรถ, ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง,
ใกล้ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ใกล้ศูนย์วัสดุก่อสร้าง, ใกล้ตลาด, ใกล้ปั๊มน้ำมัน


แนะนำข้อมูล สำหรับการเดินทาง :
-10 นาที ถึงตลาดไท , ตลาดไอยรา
- ใกล้วัดคลองสอง
- ใกล้วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร
- ใกล้วัดทวีการะอนันต์

ลิงค์ที่น่าสนใจ
 • ที่ดินคลองหลวง ใกล้ถนนสายหลัก
 • ที่ดินคลองหลวง ใกล้ถนนใหญ่
 • ที่ดินคลองหลวง ใกล้วัด
 • ที่ดินคลองหลวง ใกล้ศูนย์ซ่อมรถ
 • ที่ดินคลองหลวง ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง
 • ที่ดินคลองหลวง ใกล้ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • ที่ดินคลองหลวง ใกล้ศูนย์วัสดุก่อสร้าง
 • ที่ดินคลองหลวง ใกล้ตลาด
 • ที่ดินคลองหลวง ใกล้ปั๊มน้ำมัน
 • ขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้ถนนสายหลัก
 • ขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้ถนนใหญ่
 • ขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้วัด
 • ขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้ศูนย์ซ่อมรถ
 • ขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง
 • ขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • ขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้ศูนย์วัสดุก่อสร้าง
 • ขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้ตลาด
 • ขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้ปั๊มน้ำมัน
 • ที่ดินปทุมธานี ใกล้ถนนสายหลัก
 • ที่ดินปทุมธานี ใกล้ถนนใหญ่
 • ที่ดินปทุมธานี ใกล้วัด
 • ที่ดินปทุมธานี ใกล้ศูนย์ซ่อมรถ
 • ที่ดินปทุมธานี ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง
 • ที่ดินปทุมธานี ใกล้ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • ที่ดินปทุมธานี ใกล้ศูนย์วัสดุก่อสร้าง
 • ที่ดินปทุมธานี ใกล้ตลาด
 • ที่ดินปทุมธานี ใกล้ปั๊มน้ำมัน
 • ขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้ถนนสายหลัก
 • ที่ดินใกล้ถนนสายหลัก
 • ขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้ถนนใหญ่
 • ที่ดินใกล้ถนนใหญ่
 • ขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้วัด
 • ที่ดินใกล้วัด
 • ขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้ศูนย์ซ่อมรถ
 • ที่ดินใกล้ศูนย์ซ่อมรถ
 • ขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง
 • ที่ดินใกล้แหล่งช้อปปิ้ง
 • ขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • ที่ดินใกล้ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • ขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้ศูนย์วัสดุก่อสร้าง
 • ที่ดินใกล้ศูนย์วัสดุก่อสร้าง
 • ขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้ตลาด
 • ที่ดินใกล้ตลาด
 • ขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้ปั๊มน้ำมัน
 • ที่ดินใกล้ปั๊มน้ำมัน
 • ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ ที่ดิน
  ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายที่ดิน
  ฝากข้อความใหม่ :
  ชื่อคุณ :
  ประเภท : ที่ดิน ขาย
  หมวดหลัก : ขายที่ดิน ปทุมธานี
  กลุ่มประเภท : ขายที่ดินใกล้วัด ขายที่ดินถนนคอนกรีต
  ทำเลพิเศษ : ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ ขายที่ดิน ใกล้ถนนสายหลัก
  ลักษณะ : หน้ากว้าง หน้ากว้าง 80 ม. ลึก 240 ม.
  ลักษณะเฉพาะ : ใกล้ถนนใหญ่ ใกล้ถนนสายหลัก
  เนื้อที่รวม :
  พื้นที่ใช้สอย : 360 ตารางเมตร
  ราคา :
  ขาย 72,000,000 บาท
  คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
  ต่อรองราคา ขายที่ดิน กับผู้ฝากประกาศ
  จังหวัด : ปทุมธานี
  ทำเลปทุมธานี »
  จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
  อำเภอ : คลองหลวง
  ทำเลคลองหลวง »
  อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
  ทำเลเด่น : ใกล้ถนนใหญ่ ใกล้ถนนใหญ่ คลองหลวง
  ลักษณะเด่น :
  ขายที่ดิน ถนนคอนกรีต
  ขายที่ดิน อุตสาหกรรม
  ขายที่ดิน ถนนคอนกรีต ปทุมธานี
  ขายที่ดิน อุตสาหกรรม ปทุมธานี
  ข้อมูลเสริม :
  ที่ดิน  
  สินเชื่อ :
  ธนาคาร  
  สมาชิกแบบ : ลงทะเบียนใช้งาน
  ชื่อสมาชิก : Nititut  
  รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
  เบอร์มือถือ :
  ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
  บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
  เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
  ชื่อผู้ติดต่อ :
  Emai :
  Facebook : Facebook เจ้าของประกาศ
  Share :

  ขายที่ดินเปล่า 9 ไร่ เหมาะทำโรงงาน โกดัง อุตสาหกรรมขนาดกลาง ซอยไอยรา 5 ใกล้ตลาดไท

  ที่ดิน 3,600 ตารางวา รวมประกาศประเภท ที่ดิน พร้อมรายละเอียดข้อมูลขายที่ดินเปล่า 9 ไร่ เหมาะทำโรงงาน โกดัง อุตสาหกรรมขนาดกลาง ซอยไอยรา 5 ใกล้ตลาดไท คำที่ต้องการค้นหา ขายที่ดินเปล่า 9 ไร่ เหมาะทำโรงงาน โกดัง อุตสาหกรรมขนาดกลาง ซอยไอยรา 5 ใกล้ตลาดไท ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

   ขายที่ดินเปล่า 9 ไร่ เหมาะทำโรงงาน โกดัง อุตสาหกรรมขนาดกลาง  ขายที่ดินเปล่า 9 ไร่ ซอยไอยรา 5 ใกล้ตลาดไท  หน้ากว้าง 80 เมตร  เหมาะทำโรงงาน โ

  @thaihometown Scroll