ขายที่ดินและโรงงาน ขนาดที่ดิน 25 ไร่ 28 ตรว ติดถนนพหลโยธิน ตากฟ้า นครสวรรค์ หน้ากว้างติดถนน

ที่ดิน รายการล่าสุด ที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ดินนครสวรรค์ รายการล่าสุด ที่ดินนครสวรรค์ ประกาศวันที่ 2021-02-13 ที่ดินนครสวรรค์ ประกาศวันที่ 2024-06-16 ที่ดินนครสวรรค์ ประกาศวันที่ 2024-06-15 ที่ดินตากฟ้า นครสวรรค์ รายการล่าสุด ที่ดินนครสวรรค์ รายการล่าสุด ที่ดินตากฟ้า นครสวรรค์ รายการล่าสุด ที่ดินตากฟ้าที่ดินนครสวรรค์ ที่ดิน ตากฟ้า นครสวรรค์ขายที่ดิน ตากฟ้าขายที่ดิน นครสวรรค์ที่ดินหน้ากว้างที่ดินหน้ากว้างที่ดินหน้ากว้าง ตากฟ้าที่ดินหน้ากว้าง ตากฟ้าที่ดินหน้ากว้าง ตากฟ้า นครสวรรค์ที่ดินตากฟ้า นครสวรรค์ หน้ากว้างที่ดินนครสวรรค์ หน้ากว้างขายที่ดิน หน้ากว้างขายที่ดิน ตากฟ้า หน้ากว้างขายที่ดิน นครสวรรค์ หน้ากว้างขายที่ดิน หน้ากว้าง ตากฟ้าขายที่ดิน หน้ากว้าง นครสวรรค์ที่ดินหน้ากว้างที่ดินหน้ากว้างที่ดินหน้ากว้าง ตากฟ้าที่ดินหน้ากว้าง ตากฟ้าที่ดินหน้ากว้าง ตากฟ้า นครสวรรค์ที่ดินตากฟ้า นครสวรรค์ หน้ากว้างที่ดินนครสวรรค์ หน้ากว้างขายที่ดิน หน้ากว้างขายที่ดิน ตากฟ้า หน้ากว้างขายที่ดิน นครสวรรค์ หน้ากว้างขายที่ดิน หน้ากว้าง ตากฟ้าขายที่ดิน หน้ากว้าง นครสวรรค์ที่ดินติดถนนที่ดินติดถนนที่ดินติดถนน ตากฟ้าที่ดินติดถนน ตากฟ้าที่ดินติดถนน ตากฟ้า นครสวรรค์ที่ดินตากฟ้า นครสวรรค์ ติดถนนที่ดินนครสวรรค์ ติดถนนขายที่ดิน ติดถนนขายที่ดิน ตากฟ้า ติดถนนขายที่ดิน นครสวรรค์ ติดถนนขายที่ดิน ติดถนน ตากฟ้าขายที่ดิน ติดถนน นครสวรรค์ที่ดินหน้ากว้างติดถนนที่ดินหน้ากว้างติดถนนที่ดินหน้ากว้างติดถนน ตากฟ้าที่ดินหน้ากว้างติดถนน ตากฟ้าที่ดินหน้ากว้างติดถนน ตากฟ้า นครสวรรค์ที่ดินตากฟ้า นครสวรรค์ หน้ากว้างติดถนนที่ดินนครสวรรค์ หน้ากว้างติดถนนขายที่ดิน หน้ากว้างติดถนนขายที่ดิน ตากฟ้า หน้ากว้างติดถนนขายที่ดิน นครสวรรค์ หน้ากว้างติดถนนขายที่ดิน หน้ากว้างติดถนน ตากฟ้าขายที่ดิน หน้ากว้างติดถนน นครสวรรค์ที่ดินมีระเบียงที่ดินมีระเบียงที่ดินมีระเบียง ตากฟ้าที่ดินมีระเบียง ตากฟ้าที่ดินมีระเบียง ตากฟ้า นครสวรรค์ที่ดินตากฟ้า นครสวรรค์ มีระเบียงที่ดินนครสวรรค์ มีระเบียงขายที่ดิน มีระเบียงขายที่ดิน ตากฟ้า มีระเบียงขายที่ดิน นครสวรรค์ มีระเบียงขายที่ดิน มีระเบียง ตากฟ้าขายที่ดิน มีระเบียง นครสวรรค์ที่ดินห้องน้ำชั้นบนที่ดินห้องน้ำชั้นบนที่ดินห้องน้ำชั้นบน ตากฟ้าที่ดินห้องน้ำชั้นบน ตากฟ้าที่ดินห้องน้ำชั้นบน ตากฟ้า นครสวรรค์ที่ดินตากฟ้า นครสวรรค์ ห้องน้ำชั้นบนที่ดินนครสวรรค์ ห้องน้ำชั้นบนขายที่ดิน ห้องน้ำชั้นบนขายที่ดิน ตากฟ้า ห้องน้ำชั้นบนขายที่ดิน นครสวรรค์ ห้องน้ำชั้นบนขายที่ดิน ห้องน้ำชั้นบน ตากฟ้าขายที่ดิน ห้องน้ำชั้นบน นครสวรรค์ที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ตากฟ้าที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ตากฟ้าที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ตากฟ้า นครสวรรค์ที่ดินตากฟ้า นครสวรรค์ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ดินนครสวรรค์ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน ตากฟ้า ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ตากฟ้าขายที่ดิน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต นครสวรรค์ที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด ตากฟ้าที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด ตากฟ้าที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด ตากฟ้า นครสวรรค์ที่ดินตากฟ้า นครสวรรค์ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินนครสวรรค์ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน ตากฟ้า ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด ตากฟ้าขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด นครสวรรค์ที่ดินใกล้โรงเรียนที่ดินใกล้โรงเรียนที่ดินใกล้โรงเรียน ตากฟ้าที่ดินใกล้โรงเรียน ตากฟ้าที่ดินใกล้โรงเรียน ตากฟ้า นครสวรรค์ที่ดินตากฟ้า นครสวรรค์ ใกล้โรงเรียนที่ดินนครสวรรค์ ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน ตากฟ้า ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน ใกล้โรงเรียน ตากฟ้าขายที่ดิน ใกล้โรงเรียน นครสวรรค์ที่ดินใกล้มหาวิทยาลัยที่ดินใกล้มหาวิทยาลัยที่ดินใกล้มหาวิทยาลัย ตากฟ้าที่ดินใกล้มหาวิทยาลัย ตากฟ้าที่ดินใกล้มหาวิทยาลัย ตากฟ้า นครสวรรค์ที่ดินตากฟ้า นครสวรรค์ ใกล้มหาวิทยาลัยที่ดินนครสวรรค์ ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน ตากฟ้า ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน ใกล้มหาวิทยาลัย ตากฟ้าขายที่ดิน ใกล้มหาวิทยาลัย นครสวรรค์ที่ดินใกล้ถนนทางหลวงที่ดินใกล้ถนนทางหลวงที่ดินใกล้ถนนทางหลวง ตากฟ้าที่ดินใกล้ถนนทางหลวง ตากฟ้าที่ดินใกล้ถนนทางหลวง ตากฟ้า นครสวรรค์ที่ดินตากฟ้า นครสวรรค์ ใกล้ถนนทางหลวงที่ดินนครสวรรค์ ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน ตากฟ้า ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน ใกล้ถนนทางหลวง ตากฟ้าขายที่ดิน ใกล้ถนนทางหลวง นครสวรรค์ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ ตากฟ้าที่ดินใกล้ถนนใหญ่ ตากฟ้าที่ดินใกล้ถนนใหญ่ ตากฟ้า นครสวรรค์ที่ดินตากฟ้า นครสวรรค์ ใกล้ถนนใหญ่ที่ดินนครสวรรค์ ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ตากฟ้า ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ ตากฟ้าขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ นครสวรรค์ขายที่ดิน 10,028 ตารางวาขายที่ดิน 50,000,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ขายที่ดินและโรงงาน ขนาดที่ดิน 25 ไร่ 28 ตรว ติดถนนพหลโยธิน ตากฟ้า นครสวรรค์ หน้ากว้างติดถนน

วันที่โพสต์ วันเสาร์ 13 กุมภาพันธ์ 2564

สนใจติดต่อสอบถาม
081-565-5394 คุณเจน
....................................................

ขายที่ดินและโรงงานติดถนนพหลโยธิน ตากฟ้า นครสวรรค์

ขนาดที่ดิน 25 ไร่ 28 ตรว
หน้ากว้างติดถนน ประมาน 80 ม. ลึกด้านขวามือ ประมาน 500 ม, (หันหน้าเข้าที่ดิน) ลึกด้านซ้ายมือประมาน 500 ม.
ด้านหลัง กว้าง ประมาน 80 ม. แปลงที่ดินหันหน้าทางทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ

ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

- โรงพยาบาลตากฟ้า 2 กม.
- ที่ว่าการอำเภอตากฟ้า 2.4 กม.
- เทศบาลตากฟ้า
- วัดตากฟ้า 2.8 กม.
- แยกเข้าถ้ำตากฟ้า 7.1 กม.
- สำนักปฏิบัติธรรม ถ้ำแม่ชี 8.6 กม.
- เป๋าตุงฟาร์ม 9.3 กม.
- องค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า 9.5 กม
- สถานีรถไฟตาคีล 20 กม.
- บึงบอระเพ็ด 60.7 กม.
- วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ 32.2 กม.
- ทุ่งดอกปอเทืองไร่ธรรมชัย 20 กม
- ไร่ศิริชัยพุทธานมสด 19.3 กม.
- วัดจันเสน 37.5 กม.
- ศาลเจ้าพ่อนาคราช 37.8 กิโล
- วัดช่องแค 28.6 กิโล
- ห้างนาคาเฟ่ 16.2 กม.
- น้ำตกวังน้ำวิ่ง 24.2 กม.
- วนอุทยานถ้ำเพชร 12.4 กม.
- ตลาดสดนิคมตากฟ้า 2.4 กม.
- วัดถ้ำพรสวรรค์ 29.5 กม.
- ทุ่งทานตะวัน พุนกยูง 6.9 กม
- คอกม้าสุขสำราญ 34.3 กม

https://goo.gl/maps/NJq9nb7m79mZAdRR7....................................................

สนใจติดต่อสอบถาม
081-565-5394 คุณเจน

-

ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ ที่ดิน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายที่ดิน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : ที่ดิน ขาย
ลักษณะ : ติดถนน หน้ากว้าง
ลักษณะเฉพาะ : หน้ากว้างติดถนน
เนื้อที่รวม : 10,028 ตารางวา
ราคา :
ขาย 50,000,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายที่ดิน กับผู้ฝากประกาศ
ระบบต่อ ส่งอีเมล์ถึงผู้ฝากประกาศ
ราคาที่ต้องการต่อ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
เบอร์มือถือสำหรับติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)

จังหวัด : นครสวรรค์
ทำเลนครสวรรค์ »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : ตากฟ้า
ทำเลตากฟ้า »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายที่ดิน ทำเลนครสวรรค์
ขายไม่เกิน 50,000,000 บาท
ขาย 34,000,000 - 50,000,000 บาท
ขาย 34,000,000 - 58,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ขายที่ดิน ทำเล ตากฟ้า นครสวรรค์
ขาย 34,000,000 - 50,000,000 บาท
ขาย 34,000,000 - 58,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
หน้าใกล้เคียง : ที่ดินติดถนน นครสวรรค์
ลักษณะเด่น :
ขายที่ดิน ติดถนน
ขายที่ดิน ติดถนน นครสวรรค์
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายที่ดิน นครสวรรค์ ขายที่ดิน ตากฟ้า นครสวรรค์ ขายที่ดิน หน้ากว้าง นครสวรรค์
ขายที่ดิน หน้ากว้าง นครสวรรค์
ขายที่ดิน ติดถนน นครสวรรค์
ขายที่ดิน หน้ากว้างติดถนน นครสวรรค์
ข้อมูลเสริม :
ที่ดิน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : jingjai  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Share :
 • ที่ดินหน้ากว้าง
 • ที่ดินหน้ากว้าง
 • ที่ดินติดถนน
 • ที่ดินหน้ากว้างติดถนน
 • ขายที่ดินและโรงงาน ขนาดที่ดิน 25 ไร่ 28 ตรว ติดถนนพหลโยธิน ตากฟ้า นครสวรรค์ หน้ากว้างติดถนน

  ที่ดิน 10,028 ตารางวา รวมประกาศประเภท ที่ดิน พร้อมรายละเอียดข้อมูลขายที่ดินและโรงงาน ขนาดที่ดิน 25 ไร่ 28 ตรว ติดถนนพหลโยธิน ตากฟ้า นครสวรรค์ หน้ากว้างติดถนน คำที่ต้องการค้นหา ขายที่ดินและโรงงาน ขนาดที่ดิน 25 ไร่ 28 ตรว ติดถนนพหลโยธิน ตากฟ้า นครสวรรค์ หน้ากว้างติดถนน ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

  สนใจติดต่อสอบถาม 081-565-5394 คุณเจน .................................................... ขายที่ดินและโรงงานติดถนนพหลโยธิน ตากฟ้า นครสวรรค์ ขนาดที่ดิน 25 ไร่ 28

  ขายที่ดิน ในจ.นครสวรรค์ ราคาใกล้เคียง

  ขายที่ดิน ทำเลใกล้ๆ กับจ.นครสวรรค์ ขนาดพื้นที่ ใกล้เคียงกัน

  @thaihometown Scroll