ขายถูกที่ดินแปลงสวย10-34 ไร่ ใกล้ถนนหมายเลข 1 พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

ที่ดิน รายการล่าสุด ที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 19 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 19 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 19 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดินนครสวรรค์ รายการล่าสุด ที่ดินนครสวรรค์ ประกาศวันที่ 2022-07-16 ที่ดินนครสวรรค์ ประกาศวันที่ 2024-06-18 ที่ดินนครสวรรค์ ประกาศวันที่ 2024-06-17 ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ รายการล่าสุด ที่ดินนครสวรรค์ รายการล่าสุด ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ รายการล่าสุด ที่ดินเมืองนครสวรรค์ที่ดินนครสวรรค์ ที่ดิน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน นครสวรรค์ที่ดินบางแสนที่ดินบางแสนที่ดินบางแสน เมืองนครสวรรค์ที่ดินบางแสน เมืองนครสวรรค์ที่ดินบางแสน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บางแสนที่ดินนครสวรรค์ บางแสนขายที่ดิน บางแสนขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ บางแสนขายที่ดิน นครสวรรค์ บางแสนขายที่ดิน บางแสน เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน บางแสน นครสวรรค์ที่ดินจอมเทียนที่ดินจอมเทียนที่ดินจอมเทียน เมืองนครสวรรค์ที่ดินจอมเทียน เมืองนครสวรรค์ที่ดินจอมเทียน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ จอมเทียนที่ดินนครสวรรค์ จอมเทียนขายที่ดิน จอมเทียนขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ จอมเทียนขายที่ดิน นครสวรรค์ จอมเทียนขายที่ดิน จอมเทียน เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน จอมเทียน นครสวรรค์ที่ดินแปลงสวยที่ดินแปลงสวยที่ดินแปลงสวย เมืองนครสวรรค์ที่ดินแปลงสวย เมืองนครสวรรค์ที่ดินแปลงสวย เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ แปลงสวยที่ดินนครสวรรค์ แปลงสวยขายที่ดิน แปลงสวยขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ แปลงสวยขายที่ดิน นครสวรรค์ แปลงสวยขายที่ดิน แปลงสวย เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน แปลงสวย นครสวรรค์ที่ดินแหล่งชุมชนที่ดินแหล่งชุมชนที่ดินแหล่งชุมชน เมืองนครสวรรค์ที่ดินแหล่งชุมชน เมืองนครสวรรค์ที่ดินแหล่งชุมชน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ แหล่งชุมชนที่ดินนครสวรรค์ แหล่งชุมชนขายที่ดิน แหล่งชุมชนขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ แหล่งชุมชนขายที่ดิน นครสวรรค์ แหล่งชุมชนขายที่ดิน แหล่งชุมชน เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน แหล่งชุมชน นครสวรรค์ที่ดินถนนคอนกรีตที่ดินถนนคอนกรีตที่ดินถนนคอนกรีต เมืองนครสวรรค์ที่ดินถนนคอนกรีต เมืองนครสวรรค์ที่ดินถนนคอนกรีต เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ถนนคอนกรีตที่ดินนครสวรรค์ ถนนคอนกรีตขายที่ดิน ถนนคอนกรีตขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ถนนคอนกรีตขายที่ดิน นครสวรรค์ ถนนคอนกรีตขายที่ดิน ถนนคอนกรีต เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ถนนคอนกรีต นครสวรรค์ที่ดินถนนเลี่ยงเมืองที่ดินถนนเลี่ยงเมืองที่ดินถนนเลี่ยงเมือง เมืองนครสวรรค์ที่ดินถนนเลี่ยงเมือง เมืองนครสวรรค์ที่ดินถนนเลี่ยงเมือง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ถนนเลี่ยงเมืองที่ดินนครสวรรค์ ถนนเลี่ยงเมืองขายที่ดิน ถนนเลี่ยงเมืองขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ถนนเลี่ยงเมืองขายที่ดิน นครสวรรค์ ถนนเลี่ยงเมืองขายที่ดิน ถนนเลี่ยงเมือง เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ถนนเลี่ยงเมือง นครสวรรค์ที่ดินเหมาะทำโครงการที่ดินเหมาะทำโครงการที่ดินเหมาะทำโครงการ เมืองนครสวรรค์ที่ดินเหมาะทำโครงการ เมืองนครสวรรค์ที่ดินเหมาะทำโครงการ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ เหมาะทำโครงการที่ดินนครสวรรค์ เหมาะทำโครงการขายที่ดิน เหมาะทำโครงการขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ เหมาะทำโครงการขายที่ดิน นครสวรรค์ เหมาะทำโครงการขายที่ดิน เหมาะทำโครงการ เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน เหมาะทำโครงการ นครสวรรค์ที่ดินติดถนนที่ดินติดถนนที่ดินติดถนน เมืองนครสวรรค์ที่ดินติดถนน เมืองนครสวรรค์ที่ดินติดถนน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ติดถนนที่ดินนครสวรรค์ ติดถนนขายที่ดิน ติดถนนขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ติดถนนขายที่ดิน นครสวรรค์ ติดถนนขายที่ดิน ติดถนน เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ติดถนน นครสวรรค์ที่ดินติดถนนคอนกรีตที่ดินติดถนนคอนกรีตที่ดินติดถนนคอนกรีต เมืองนครสวรรค์ที่ดินติดถนนคอนกรีต เมืองนครสวรรค์ที่ดินติดถนนคอนกรีต เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ติดถนนคอนกรีตที่ดินนครสวรรค์ ติดถนนคอนกรีตขายที่ดิน ติดถนนคอนกรีตขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ติดถนนคอนกรีตขายที่ดิน นครสวรรค์ ติดถนนคอนกรีตขายที่ดิน ติดถนนคอนกรีต เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ติดถนนคอนกรีต นครสวรรค์ที่ดินติดถนนคอนกรีตที่ดินติดถนนคอนกรีตที่ดินติดถนนคอนกรีต เมืองนครสวรรค์ที่ดินติดถนนคอนกรีต เมืองนครสวรรค์ที่ดินติดถนนคอนกรีต เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ติดถนนคอนกรีตที่ดินนครสวรรค์ ติดถนนคอนกรีตขายที่ดิน ติดถนนคอนกรีตขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ติดถนนคอนกรีตขายที่ดิน นครสวรรค์ ติดถนนคอนกรีตขายที่ดิน ติดถนนคอนกรีต เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ติดถนนคอนกรีต นครสวรรค์ที่ดินหน้ากว้างติดถนนที่ดินหน้ากว้างติดถนนที่ดินหน้ากว้างติดถนน เมืองนครสวรรค์ที่ดินหน้ากว้างติดถนน เมืองนครสวรรค์ที่ดินหน้ากว้างติดถนน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ หน้ากว้างติดถนนที่ดินนครสวรรค์ หน้ากว้างติดถนนขายที่ดิน หน้ากว้างติดถนนขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ หน้ากว้างติดถนนขายที่ดิน นครสวรรค์ หน้ากว้างติดถนนขายที่ดิน หน้ากว้างติดถนน เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน หน้ากว้างติดถนน นครสวรรค์ที่ดินใกล้แหล่งชุมชนที่ดินใกล้แหล่งชุมชนที่ดินใกล้แหล่งชุมชน เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้แหล่งชุมชน เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้แหล่งชุมชน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ใกล้แหล่งชุมชนที่ดินนครสวรรค์ ใกล้แหล่งชุมชนขายที่ดิน ใกล้แหล่งชุมชนขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ใกล้แหล่งชุมชนขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้แหล่งชุมชนขายที่ดิน ใกล้แหล่งชุมชน เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ใกล้แหล่งชุมชน นครสวรรค์ที่ดินมีระเบียงที่ดินมีระเบียงที่ดินมีระเบียง เมืองนครสวรรค์ที่ดินมีระเบียง เมืองนครสวรรค์ที่ดินมีระเบียง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ มีระเบียงที่ดินนครสวรรค์ มีระเบียงขายที่ดิน มีระเบียงขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ มีระเบียงขายที่ดิน นครสวรรค์ มีระเบียงขายที่ดิน มีระเบียง เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน มีระเบียง นครสวรรค์ที่ดินห้องน้ำชั้นบนที่ดินห้องน้ำชั้นบนที่ดินห้องน้ำชั้นบน เมืองนครสวรรค์ที่ดินห้องน้ำชั้นบน เมืองนครสวรรค์ที่ดินห้องน้ำชั้นบน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ห้องน้ำชั้นบนที่ดินนครสวรรค์ ห้องน้ำชั้นบนขายที่ดิน ห้องน้ำชั้นบนขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ห้องน้ำชั้นบนขายที่ดิน นครสวรรค์ ห้องน้ำชั้นบนขายที่ดิน ห้องน้ำชั้นบน เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ห้องน้ำชั้นบน นครสวรรค์ที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ดินนครสวรรค์ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต นครสวรรค์ที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินนครสวรรค์ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด นครสวรรค์ที่ดินใกล้โรงเรียนที่ดินใกล้โรงเรียนที่ดินใกล้โรงเรียน เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้โรงเรียน เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้โรงเรียน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ใกล้โรงเรียนที่ดินนครสวรรค์ ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน ใกล้โรงเรียน เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ใกล้โรงเรียน นครสวรรค์ที่ดินใกล้มหาวิทยาลัยที่ดินใกล้มหาวิทยาลัยที่ดินใกล้มหาวิทยาลัย เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้มหาวิทยาลัย เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้มหาวิทยาลัย เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ใกล้มหาวิทยาลัยที่ดินนครสวรรค์ ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน ใกล้มหาวิทยาลัย เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ใกล้มหาวิทยาลัย นครสวรรค์ที่ดินใกล้ถนนทางหลวงที่ดินใกล้ถนนทางหลวงที่ดินใกล้ถนนทางหลวง เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้ถนนทางหลวง เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้ถนนทางหลวง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ใกล้ถนนทางหลวงที่ดินนครสวรรค์ ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน ใกล้ถนนทางหลวง เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ใกล้ถนนทางหลวง นครสวรรค์ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ เมืองนครสวรรค์ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ที่ดินเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ใกล้ถนนใหญ่ที่ดินนครสวรรค์ ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ เมืองนครสวรรค์ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ นครสวรรค์ขายที่ดิน 22,474 ตารางวาขายที่ดิน 44,948,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ขายถูกที่ดินแปลงสวย10-34 ไร่ ใกล้ถนนหมายเลข 1 พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

วันที่โพสต์ วันเสาร์ 16 กรกฏาคม 2565

สนใจทรัพย์นี้ติดต่อ =>> คุณนุ้ย 065-912-9949, 064-5464241
=>> Line Id : nooynatthanan

LVS00398 : #ขายถูก ที่ดินแปลงสวย 10-34 ไร่ ใกล้ถนนหมายเลข 1 พหลโยธิน -ห่างจากถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์เพียง 160 เมตร ใกล้ร้านนั่งแช่แลนา ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

*ที่ดินแปลงสวย เดินทางสะดวกใกล้แหล่งชุมชน
*เหมาะซื้อลงทุนเก็งกำไร
*เหมาะทำโครงการจัดสรร
*เหมาะทำเกษตร เพราะแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์

**ราคาเพียงตารางวาละ 2,000 บาท ไร่ละ 800,000 บาท เท่านั้น ค่าใช้จ่ายในการโอน 50/50

*ทั้งหมด จำนวน 3 แปลง
- แปลงที่ 1 ขนาดพื้นที่ 10-2-53 ไร่ ,หน้ากว้างติดถนนคอนกรีต 205.74 เมตร , ลึก 79.22 เมตร
**ราคาเพียง 8,506,000 บาทเท่านั้น
- แปลงที่ 2 ขนาดพื้นที่ 10-3-2 ไร่ ,หน้ากว้างติดถนนคอนกรีต 66.93 เมตร , ลึก 226.20 เมตร
**ราคาเพียง 8,604,000 บาทเท่านั้น
- แปลงที่ 3 ขนาดพื้นที่ 34-3-19 ไร่ ,หน้ากว้างติดถนนคอนกรีต 215.10 เมตร , ลึก 246.75 เมตร
**ราคาเพียง 27,838,000 บาทเท่านั้น

**ราคารวมทั้ง 3 แปลง 44,948,000 บาท**

พิกัด :

https://goo.gl/maps/UViRnn8XEXQWAbRu7สถานที่ใกล้เคียง
- #ร้านนั่งแช่แลนา
- #เบทาโกรช้อปBetagroshop นครสวรรค์
- #โกลบอลเฮ้าส์นครสวรรค์
- #ถนนหมายเลข1พหลโยธิน
- #ถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์
- #ทางแยกต่างระดับหนองตะโก
- #ธนาคาร
- #มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
- #โครงการหมู่บ้านสวยเจ้าพระยา
- #ป็มน้ำมัน

===================================================================
สนใจติดต่อ : บริษัท ลีฟวิ่ง ดี เรียล เอสเตท จำกัด
ที่ตั้ง : 46/17 หมู่บ้านแกรนด์มณีรินทร์ ซ.5 ถ.บางแสนสาย 4 เหนือ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
=>> คุณนุ้ย 065-912-9949, 064-546-4241
=>> Line ID : nooynatthanan
สนใจบ้านที่ดินอื่นๆ เพิ่มเติมสามารถดูได้ที่นี่นะคะ =>> wwww.living-d.com
===================================================================

Key word ; #ขายที่ดินหนองกรดนครสวรรค์, ขายที่ดินใกล้ถนนหมายเลข1พหลโยธิน, ขายที่ดินนครสวรรค์, ขายที่ดินมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา, ขายถูก, แปลงสวยลีฟวิ่งดี, ขายบ้าน, ขายที่ดิน,รับฝากขายบ้านที่ดิน,บ้านมือสอง,นายหน้าขายบ้าน,ศูนย์รับฝากขายบ้าน,ขายบ้านชลบุรี,ขายบ้านระยอง,รับฝากขายบ้านกรุงเทพ,รับขายบ้านนนทบุรี,ขายบ้านปทุมธานี,ขายบ้านกรุงเทพ,นายหน้าขายบ้าน,รับจัดหาบ้านที่ดิน,รับจัดสินเชื่อบ้าน,บ้านมือสองราคาถูก,บ้านมือสองชลบุรี,www.living-d.com

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ ที่ดิน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายที่ดิน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : ที่ดิน ขาย
หมวดหลัก : บางแสน บางแสนบางแสน
กลุ่มประเภท : ขายที่ดินแปลงสวย
ขายที่ดินแหล่งชุมชน ขายที่ดินถนนคอนกรีต ขายที่ดินถนนเลี่ยงเมือง
ขายที่ดินเหมาะทำโครงการ
ทำเลพิเศษ : ขายที่ดิน ติดถนน ขายที่ดิน ติดถนนคอนกรีต ขายที่ดิน หน้ากว้างติดถนน
ลักษณะ : ติดถนน หน้ากว้าง ติดถนนคอนกรีต
ลักษณะเฉพาะ : ติดถนนคอนกรีต หน้ากว้างติดถนน ใกล้แหล่งชุมชน
เนื้อที่รวม : 22,474 ตารางวา
ราคา :
ขาย 44,948,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายที่ดิน กับผู้ฝากประกาศ
ระบบต่อ ส่งอีเมล์ถึงผู้ฝากประกาศ
ราคาที่ต้องการต่อ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
เบอร์มือถือสำหรับติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)

จังหวัด : นครสวรรค์
ทำเลนครสวรรค์ »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : เมืองนครสวรรค์
ทำเลเมืองนครสวรรค์ »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายที่ดิน ทำเลนครสวรรค์
ขายไม่เกิน 44,948,000 บาท
ขาย 30,000,000 - 45,000,000 บาท
ขาย 30,000,000 - 52,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ขายที่ดิน ทำเล เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
ขาย 30,000,000 - 45,000,000 บาท
ขาย 30,000,000 - 52,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
หน้าใกล้เคียง : ที่ดินติดถนน นครสวรรค์ ที่ดินติดถนนคอนกรีต นครสวรรค์
ลักษณะเด่น :
ขายที่ดิน ติดถนน
ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่
ขายที่ดิน ถนนคอนกรีต
ขายที่ดิน ติดถนนคอนกรีต
ขายที่ดิน แหล่งชุมชน
ขายที่ดิน ติดถนน นครสวรรค์
ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ นครสวรรค์
ขายที่ดิน ถนนคอนกรีต นครสวรรค์
ขายที่ดิน ติดถนนคอนกรีต นครสวรรค์
ขายที่ดิน แหล่งชุมชน นครสวรรค์
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายที่ดิน นครสวรรค์ ขายที่ดิน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ขายที่ดิน บางแสน นครสวรรค์
ขายที่ดิน จอมเทียน นครสวรรค์
ขายที่ดิน แปลงสวย นครสวรรค์
ขายที่ดิน แหล่งชุมชน นครสวรรค์
ขายที่ดิน ถนนคอนกรีต นครสวรรค์
คลิกดูขายที่ดิน พื้นที่ นครสวรรค์ ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
ที่ดิน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : livingd  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Share :
 • ที่ดินบางแสน
 • ที่ดินจอมเทียน
 • ที่ดินแปลงสวย
 • ที่ดินแหล่งชุมชน
 • ที่ดินถนนคอนกรีต
 • ที่ดินถนนเลี่ยงเมือง
 • ที่ดินเหมาะทำโครงการ
 • ที่ดินติดถนน
 • ที่ดินติดถนนคอนกรีต
 • ที่ดินติดถนนคอนกรีต
 • ที่ดินหน้ากว้างติดถนน
 • ที่ดินใกล้แหล่งชุมชน
 • ขายถูกที่ดินแปลงสวย10-34 ไร่ ใกล้ถนนหมายเลข 1 พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

  ที่ดิน 22,474 ตารางวา รวมประกาศประเภท ที่ดิน พร้อมรายละเอียดข้อมูลขายถูกที่ดินแปลงสวย10-34 ไร่ ใกล้ถนนหมายเลข 1 พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ คำที่ต้องการค้นหา ขายถูกที่ดินแปลงสวย10-34 ไร่ ใกล้ถนนหมายเลข 1 พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

  สนใจทรัพย์นี้ติดต่อ =>> คุณนุ้ย 065-912-9949, 064-5464241 =>> Line Id : nooynatthanan LVS00398 : #ขาย

  ขายที่ดิน ในจ.นครสวรรค์ ราคาใกล้เคียง

  ขายที่ดิน ทำเลใกล้ๆ กับจ.นครสวรรค์ ขนาดพื้นที่ ใกล้เคียงกัน

  @thaihometown Scroll