สินเชื่อที่อยู่อาศัย

ทำความรู้จัก ก่อนตัดสินใจ MRTA ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

หลังจากที่เราขอกู้สินเชื่อบ้าน หรือคอนโดผ่าน คำๆ หนึ่งที่เรามักได้ยืนจากเจ้าที่สินเชื่อ คือ "ประกันสินเชื่อ MRTA" เป็นเหมือนคำเชิญชวนให้ผู้ที่ทำการขอสินเชื่อบ้านนั้น ขอสินเชื่อพร้อมกับทำประกัน MRTA ไปด้วย ซึ่งสุดท้ายแล้ว หลายๆ คน ก็ยังคงไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ อันเนื่องมาจากความสงสัยในตัวประกันชนิดนี้ว่า คือประกันอะไร จำเป็นต้องทำหรือไม่ ความคุ้มครองอะไรบ้างที่เราจะได้รับ

สำหรับสมาชิกเข้าระบบ
ชื่อเข้าระบบ หรืออีเมล์ :
รหัสผ่าน :
จำชื่อ สมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน

ทำความรู้จัก ก่อนตัดสินใจ "MRTA" ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

ทำความรู้จัก MRTA ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

MRTA ประกันคุ้มครองสินเชื่อ ที่ควรทำความรู้จักไว้ ก่อนตัดสินใจทำ 

          หลังจากที่เราขอกู้สินเชื่อบ้าน หรือคอนโดผ่าน คำๆ หนึ่งที่เรามักได้ยืนจากเจ้าที่สินเชื่อ คือ "ประกันสินเชื่อ MRTA" เป็นเหมือนคำเชิญชวนให้ผู้ที่ทำการขอสินเชื่อบ้านนั้น ขอสินเชื่อพร้อมกับทำประกัน MRTA ไปด้วย ซึ่งสุดท้ายแล้ว หลายๆ คน ก็ยังคงไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ อันเนื่องมาจากความสงสัยในตัวประกันชนิดนี้ว่า คือประกันอะไร จำเป็นต้องทำหรือไม่ ความคุ้มครองอะไรบ้างที่เราจะได้รับ

          วันนี้เราจะไปพาคลายความสงสัยใน "ประกันคุ้มครองสินเชื่อ MRTA" กัน ว่าประกันชนิดนี้คืออะไร ให้ความคุ้มครองอะไรกันผู้ที่ทำบ้าง เพื่อประกอบการตัดสินใจกับที่จะขอสินเชื่อ พร้อมกับพ่วง ประกัน MRTA ตามไปทำความรู้จักกันได้เลยครับ

 

  ประกันคุ้มครองสินเชื่อ MRTA 

          MRTA (Mortgage Reducing Term Assurance) หรือประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ คือ ประกันชีวิตประเภทหนึ่งที่มีจุดประสงค์อยู่ที่การประกันความเสี่ยงให้กับผู้กู้ โดยให้คุ้มครองสินเชื่อของผู้กู้ซึ่งในกรณีนี้คือสินเชื่อบ้าน ทำให้แม้ว่าจะเกิดเหตุต่อชีวิตผู้กู้ก็ไม่กระทบต่อการผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน เพราะบริษัทรับประกันจะทำหน้าที่ผ่อนชำระหนี้แทนผู้กู้เอง โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาคุ้มครองและวงเงินประกันที่ผู้กู้เลือกทำประกันเอาไว้

 

  ประเภทและรูปแบบ ของประกัน MRTA 

          ในการทำประกัน MRTA นั้นผู้ทำประกันสามารถเลือกความคุ้มครองวงเงินและระยะเวลาคุ้มครองได้ เช่น คุ้มครองเต็มวงเงิน และตลอดระยะเวลากู้ หากวงเงินกู้ 3 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 30 ปี ก็จะได้รับความคุ้มครองเต็ม 3 ล้านบาท และเต็มระยะเวลา 30 ปี แต่หากเลือกความคุ้มครอง 70% ของวงเงินกู้และ 70% ของระยะเวลากู้ ก็จะได้รับความคุ้มครองวงเงิน 2.1 ล้านบาท และคุ้มครองช่วงระยะเวลา 21 ปีแรก เป็นต้น

          นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับรูปแบบของการประกัน เช่น การประกันแบบที่จำนวนเงินเอาประกันภัยคงที่ ซึ่งไม่ว่าระยะเวลาจะผ่านไปจำนวนเงินเอาประกันก็ไม่ลดลงตามยอดหนี้ หรือการเอาประกันแบบที่จำนวนเงินเอาประกันภัยลดลง ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปความคุ้มครองลดลงตามภาระหนี้ที่ลดลง เป็นต้น

  ความคุ้มครองที่ได้รับจากประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน MRTA 

          ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อมุ่งเน้นการให้ความคุ้มครองความสามารถในการชำระหนี้สินเชื่อบ้านแก่ผู้เอาประกัน โดยจะชำระหนี้แทนผู้เอาประกันเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต ทั้งในกรณีที่เป็นการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รวมไปถึงกรณีที่ผู้เอาประกันไม่ได้เสียชีวิต แต่ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ซึ่งทำให้ไม่สามารถหารายได้มาผ่อนชำระสินเชื่อได้

 

  ความคุ้มค่าในการทำประกันสินเชื่อบ้าน MRTA 

          เมื่อกล่าวถึงความคุ้มค่าที่นอกเหนือจากความคุ้มครองที่ผู้กู้จะได้รับจากการเลือกทำประกันก็คือการได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติสำหรับลูกค้าที่ไม่ทำประกัน โดยมีส่วนต่างอยู่ระหว่าง 0.25% - 0.50% ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่านี้มีส่วนจูงใจให้ผู้กู้ตัดสินใจทำประกันได้ง่ายขึ้น และในมุมมองของธนาคารแล้วเมื่อมีการทำประกันสินเชื่อบ้าน MRTA ก็ทำให้การให้สินเชื่อแก่ผู้กู้มีความเสี่ยงลดน้อยลงเช่นกัน แต่อย่าลืมว่าเมื่อมีการทำประกันแล้วก็มักจะมีการนำเบี้ยประกันเพิ่มเข้าไปในวงเงินกู้ จึงเป็นที่น่าสงสัยว่าท้ายที่สุดแล้วการทำประกันช่วยให้ประหยัดดอกเบี้ยจ่ายได้จริงหรือไม่

  ความจำเป็นในการทำประกันสินเชื่อบ้าน MRTA 

          ผู้ขอสินเชื่อมีสิทธิในการเลือกทำหรือไม่ทำประกันโดยอิสระ ภายใต้การควบคุมจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่ห้ามธนาคารพาณิชย์บังคับขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และด้านประกันภัยควบคู่กับผลิตภัณฑ์ของธนาคารพาณิชย์

          ผู้กู้ก็ไม่ควรมองข้ามความเสี่ยงต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้น และควรพิจารณาความเสี่ยงต่างๆ ตามความเป็นจริง ในกรณีที่ตนเองจะไม่สามารถผ่อนบ้านต่อไปได้ เช่น เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถทำงานหารายได้ โดยตั้งคำถามกับตัวเองว่าบ้านหลังนี้ยังมีความจำเป็นสำหรับการอยู่อาศัยของสมาชิกครอบครัวหรือไม่ จำเป็นที่จะต้องผ่อนบ้านหลังนี้ต่อไปจนจบหรือไม่หากตนเองเสียชีวิต ถ้าหากได้คำตอบว่าบ้านหลังนี้จำเป็นสำหรับครอบครัวเพราะเป็นที่อยู่อาศัยเดียวก็แสดงว่าคุณมีความเสี่ยงและควรทำประกัน MRTA เพื่อลดความเสี่ยงนั้น

          และเพื่อให้ทราบว่าควรเลือกความคุ้มครองอย่างไรให้เหมาะสม ก็ต้องพิจารณาต่อไปว่าด้วยเงินเก็บของตัวเองที่มีอยู่จะสามารถนำออกมาใช้ผ่อนบ้านได้แค่ไหน และครอบครัวมีกำลังที่จะผ่อนบ้านแทนคุณได้มากน้อยแค่ไหน หากมีเงินเก็บมาก และสมาชิกในครอบครัวที่รายได้เพียงพอ ก็อาจเลือกทำประกันคุ้มครองวงเงินกู้เพียงบางส่วน และไม่ต้องทำประกันเต็มระยะเวลากู้


          อีกทั้งหากผู้กู้มีการทำประกันชีวิตอยู่แล้วก็ให้พิจารณาทุนประกันของประกันชีวิตที่มีอยู่หากเพียงพอที่จะใช้ปิดหนี้บ้านทั้งหมดได้ก็ถือว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำประกันสินเชื่อ MRTA อีก แต่จะมีข้อแตกต่างคือประกันชีวิตทั่วไปนั้นผู้รับประโยชน์นั้นไม่ใช่ธนาคารโดยตรง แต่คือบุคคลในครอบครัวของผู้ทำประกันโดยแบ่งผลประโยชน์กันไปตามสัดส่วนตามที่ผู้ทำประกันระบุไว้ในกรมธรรม์

การแบ่งผลประโยชน์อาจทำให้เกิดความขัดแย้งได้และไม่ได้นำเงินทั้งหมดมาปิดหนี้บ้าน หรือนำมาได้เพียงบางส่วน ยังเกิดปัญหาที่จะต้องแบกรับภาระผ่อนชำระหนี้บ้าน ขณะที่ประกันสินเชื่อ MRTA นั้นผู้รับผลประโยชน์คือธนาคารโดยตรงทำให้เชื่อมั่นได้ว่าเงินประกันจะถูกนำมาชำระหนี้บ้านก่อน ส่วนประกันอุบัติเหตุ (PA: Personal Accident) นั้นยังไม่สามารถให้ความคุ้มครองที่ทดแทนประกัน MRTA ได้เนื่องจากคุ้มครองการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุเท่านั้น ไม่ครอบคลุมไปถึงการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย

  การยกเลิกประกันสินเชื่อ MRTA และการรีไฟแนนซ์ 

          ประกัน MRTA นั้นสามารถเวนคืนประกันได้เช่นเดียวกับประกันชีวิตแบบตลอดชีพ กรณีที่ปิดหนี้บ้านก่อนกำหนดก็สามารถติดต่อกับบริษัทประกันเพื่อขอเวนคืนประกันได้

          ส่วนกรณีที่เป็นการรีไฟแนนซ์นั้นสามารถเลือกที่จะเวนคืนประกัน หรือจะยังคงประกันเดิมไว้ก็ได้ความคุ้มครองยังคงมีอยู่โดยสามารถเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์จากธนาคารแห่งแรกเป็นธนาคารใหม่ได้ หรือจะเปลี่ยนเป็นชื่อบุคคลอื่นก็ได้ และยังสามารถทำประกัน MRTA ใหม่กับธนาคารแห่งใหม่อีกด้วยก็ได้ แต่จะเป็นการเกินความจำเป็น

          ซึ่งถ้าหากมีการวางแผนที่จะรีไฟแนนซ์ตั้งแต่แรกแล้วในการทำประกันก็ควรเลือกทำประกันที่คุ้มครองเพียงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องทำประกันเต็มระยะเวลากู้ ก็จะช่วยให้ลูกค้าสามารถลดเบี้ยประกันได้อีกทางหนึ่ง

          การทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA ก็คือการทำประกันความเสี่ยงให้กับผู้ขอสินเชื่อ ในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อนั้นเกิดเหตุ จนทำให้ไม่สามารถผ่อนชำระเงินกู้ได้ ซึ่งถ้าถามถึงความคุ้มค่าในการทำประกันชนิดนี้แล้ว เราคงไม่สามารถตอบได้ เพราะความคุ้มค่าในจุดประสงค์ของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน ซึ่งเราสามารถศึกษาเกี่ยวกับประกันชนิดนี้ เพื่อให้เข้าใจว่าสามารถคุ้มครองอะไรให้เราได้บ้าง และสุดท้ายนั้น มันคุ้มค่ากับเราจริงๆ หรือเปล่า?

บทความรายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • โมดิซ สเตชั่น (Modiz Station) ทำเลใกล้รถไฟฟ้า เพียง 1 ก้าวจากบันได BTS
 • บ้านเดี่ยวทำเลอ่อนนุช เชื่อมต่อถนนมอเตอร์เวย์ ไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิ
 • [สาระควรรู้ที่อยู่อาศัย] วิธีป้องกันเชื้อราแบบง่ายๆ ปลอดภัย ไม่อันตรายต่อสุขภาพ
 • [ตกแต่งที่อยู่อาศัย] ตกแต่งบ้านช่วงปีใหม่ สไตล์ญี่ปุ่น แสดงเอกลักษณ์ที่สะท้อนความเชื่อ
 • [ตกแต่งที่อยู่อาศัย] รีวิวแต่งคอนโดห้อง 45 ตร.ม. แบบโมเดิร์นเซน บรรยากาศอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน
 • [ตกแต่งที่อยู่อาศัย] แต่งคอนโดขนาดกลาง สวยสไตล์เอิร์ธโทน เหมาะกับคนรักธรรมชาติ เห็นแล้วรักเลย!
 • [ตกแต่งที่อยู่อาศัย] 10 เคล็ดง่ายๆ แต่งห้องนอนเล็กให้ดูกว้าง ใครก็ทำได้แถมช่วยประหยัดงบได้เยอะ
 • เงินเดือนเท่าไหร่? กู้ซื้อบ้านจะได้วงเงินเท่าไหร่?
 • รีไฟแนนซ์บ้าน ขอสินเชื่อใหม่ให้บ้านหลังเดิม
 • กู้ซื้อบ้าน " ดอกเบี้ยบ้าน " ต้องทำความเข้าใจมีรายละเอียดสำคัญมากกว่าที่คิด
 • ข้อควรรู้ เครดิตบูโรคืออะไร ต้องการขอสินเชื่อ ถ้าติดแบล็คลิสต์จะทำอย่างไร
 • ดอกเบี้ยผ่อนบ้าน ลดหย่อนภาษีได้ทำอย่างไร?
 • เตรียมตัวให้พร้อมก่อนขอสินเชื่อบ้าน ช่วยเพิ่มโอกาศอนุมัติสินเชื่อง่ายขึ้น
 • สินเชื่อบ้านใหม่ ธนาคารธนชาต บริการที่ให้คุณได้เป็นเจ้าของบ้านคุณภาพในโครงการต่าง ๆ
 • สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน โปร 2 ปีแรก ดอกเบี้ย 4.99% วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท
 • สินเชื่อบ้านกสิกรไทย การขอสินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทย
 • ทำความรู้จัก ก่อนตัดสินใจ MRTA ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

  © สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไทยโฮมทาวน์ จำกัด
  Scroll