สินเชื่อที่อยู่อาศัย

ขั้นตอนเตรียมตัวเพื่อยื่นขอ สินเชื่อบ้าน ให้โอกาศผ่านมีสูง ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

สมัยนี้เหล่ามนุษย์เงินเดือนทั้งหลายเมื่ออายุย่างเข้าสู่อายุเลข 25 ขึ้นไปก็มักจะหาทางการเก็บเงินเพื่อขอ สินเชื่อบ้าน หรือ สินเชื่อ ต่าง ๆ อยู่เสมอ เพราะช่วงระยะเวลานี้มักจะมีเงินเดือนตามเกณฑ์ที่ทางธนาคารได้กำหนด รวมทั้งอายุของการกู้ก็จะอาจจะสั้นลงทำให้การผ่อนชำระนั้นทำได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตาม การขอสินเชื่อในแต่ละครั้ง ของพวกเขาอาจจะมีบ้างที่ผ่านและก็มีแบบที่ไม่ผ่านการพิจารณาซึ่งถือไดว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ อย่างหนึ่ง

สำหรับสมาชิกเข้าระบบ
ชื่อเข้าระบบ หรืออีเมล์ :
รหัสผ่าน :
จำชื่อ สมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน

ขั้นตอนเตรียมตัวเพื่อยื่นขอ สินเชื่อบ้าน ให้โอกาศผ่านมีสูง ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

ขั้นตอนการขอสินเชื่อบ้าน โอกาศผ่านมีสูง ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

      สมัยนี้เหล่ามนุษย์เงินเดือนทั้งหลายเมื่ออายุย่างเข้าสู่อายุเลข 25 ขึ้นไปก็มักจะหาทางการเก็บเงินเพื่อขอ สินเชื่อบ้าน หรือ สินเชื่อ ต่าง ๆ อยู่เสมอ เพราะช่วงระยะเวลานี้มักจะมีเงินเดือนตามเกณฑ์ที่ทางธนาคารได้กำหนด รวมทั้งอายุของการกู้ก็จะอาจจะสั้นลงทำให้การผ่อนชำระนั้นทำได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตาม การขอสินเชื่อในแต่ละครั้ง ของพวกเขาอาจจะมีบ้างที่ผ่านและก็มีแบบที่ไม่ผ่านการพิจารณาซึ่งถือไดว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ อย่างหนึ่ง

      ดังนั้นเหล่าวัยรุ่นมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายที่มีแนวคิดเกี่ยวกับ สินเชื่อบ้าน หรือที่อยู่อาศัยอื่น ๆ ทั้งคอนโดน หรืออาพาร์ทเม้นท์ก็ควรที่ทราบหลักการง่าย ๆ ที่จะทำให้ การขอสินเชื่อ นั้นประสบผลสำเร็จโดยที่อาจจะทำตามคำแนะนำง่าย ๆ ที่ได้นำมาเสนอในวันนี้ว่าถ้าหากต้องการที่จะ ขอสินเชื่อบ้านให้ผ่าน จะต้องทำอย่างไรบ้าง ?

ขั้นตอนการขอสินเชื่อบ้าน โอกาศผ่านมีสูง ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

ควรเลือกให้เหมาะสมกับตัวเราเอง

        อันดับแรกผู้ที่ต้องการ ขอสินเชื่อบ้าน ทั้งหลายควรที่จะมองหาจากธนาคารที่มั่นใจได้ว่าเราจะสามารถรับไหว นั่นก็คือให้สังเกตจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพราะสมัยนี้การแข่งขันในเรื่องของดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารมักจะถูกลง เพื่อที่จะสมารถเรียกลูกค้าเข้ามาใช้บริการของตัวเองได้ ถ้าให้ได้แบบที่คุ้มค่ามากที่สุดควรที่จะมองหาแบบที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นของ 3 ปีแรกโดยที่อาจจะสังเกจากทุกธนาคารว่าในช่วง 3 ปีแรกนั้นมีข้อเสนออย่างไรบ้างที่น่าสนใจ เพราะแต่ละธนาคารมักจะไม่เหมือนกัน นอกจากนั้นควรที่จะสังเกตด้วยว่าธนาคารนั้น ๆ มีลดหย่อนค่าธรรมเนียม ค่าแรกเข้า หรือค่าดำเนินการหรือไม่ นอกจากนั้นผู้ที่ขอ สินเชื่อบ้านจากธนาคาร ต่าง ๆ ทั้งหลายควรที่จะเลือกธนาคารที่มีบริการที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่ายไม่ควรเลือกธนาคารที่อยู่ไกลจนเกินไป เพราะถ้าหากมีปัญหาก็จะสามารถติดต่อโดยตรงได้ทันที

เนื่องจากถ้าหากขาดส่งและต้องจ่ายในเดือนถัดไปอาจจะต้องจ่ายพร้อมกับดอกเบี้ยหรือค่าปรับที่ทางธนาคารได้กำหนดไว้ ซึ่งมักจะแตกต่างกันออกไปของแต่ละธนาคาร ซึ่งถ้าหากพิจารณาจุดเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ร่วมด้วยก็จะทำให้การชำระต่าง ๆ หรือการดำเนินงานต่าง ๆ ผ่านพ้นไปด้วยดีอย่างแน่นอน

ขั้นตอนการขอสินเชื่อบ้าน โอกาศผ่านมีสูง ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

ทั้งนี้สำหรับมือใหม่ทั้งหลายที่ไม่อยากจะเดินเข้าทุกธนาคารและขอโบชัวร์หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ อาจจะเลือกใช้บริการตรวจสอบ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ผ่านระบบออนไลน์ ได้เช่นเดียวกันซึ่งอาจจะผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการทางด้านนี้ หรือจากตัวธนาคารเองเป็นต้น

ขั้นตอนการขอสินเชื่อบ้าน โอกาศผ่านมีสูง ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

เตรียมเอกสารให้พร้อม

การยื่นเรื่องขอ สินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือบ้าน ต่อธนาคารเอกสารต่าง ๆ ถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะไม่เช่นนั้นการยื่นเรื่องของผู้ที่ต้องการ สินเชื่อบ้าน หรือที่อยู่อาศัยอาจจะไม่ผ่านการพิจารณาได้ โดยที่ส่วนมาแล้วเอกสารที่จะต้องนำมาใช้ในการพิจารณาหลัก ๆ แล้วนั้นประกอบไปด้วย

 • เอกสารที่เกี่ยวกับตัวบ้าน : การขอสินเชื่อบ้าน ผู้จะต้องมีเอกสารที่เกี่ยวกับบ้านแนบมาด้วยเสมออย่างเช่น สำเนาการซื้อขายบ้าน, สำเนาโฉนดที่ดิน, สำเนากรรมสิทธิ์ที่ดิน, ที่ตั้งโดยสังเขป, แบบแปลนการก่อสร้างและใบอนุญาตในการก่อสร้าง เป็นต้น อย่างไรก็ตามไม่เพียงแต่บ้านเท่านั้นเพราะถ้าหากเป็นห้องชุด หรือคอนโดเอกสารต่าง ๆ ก็มีส่วนคล้ายคลึงกัน
 • เอกสารที่เกี่ยวกับตัวบุคคล : ผู้ขอสินเชื่อจะต้องแนบเอกสารตัวบุคคลมาพร้อมกันด้วยซึ่งประกอบไปด้วย สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานการรับรองการทำงาน, สำเขาข้าราชการถ้าหากผู้ขอทำงานรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
 • เอกสารที่เกี่ยวกับการเงิน : ผู้ขอสินเชื่อจะต้องแนบเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินมาให้พร้อมซึ่งประกอบไปด้วย สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือมากกว่านั้น, หนังสือรับรองได้จากสถานที่ทำงาน, สลิปเงินเดือน หรืออาจจะเป็นเอกสารอื่น ๆ ที่สามารถยืนยันได้ว่าคุณเป็นบุคคลที่มีรายได้และสามารถรับภาระหนี้สิ้นระยะยาวได้

ขั้นตอนการขอสินเชื่อบ้าน โอกาศผ่านมีสูง ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

การยื่นเอกสารเพื่อขอการอนุมัติ

      เมื่อผู้ขอ สินเชื่อบ้าน ทั้งหลายเตรียมเอกสารและมั่นใจว่าทุกอย่างครบถ้วนแล้วก็ให้นำชุดเอกสารดังกล่าวส่งไปยังธนาคารต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจ หรือได้รับข้อเสนอ และใช้ระยะเวลาในการรอคำตอบประมาณ 2 – 4 อาทิตย์โดยประมาณ ช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของแต่ละธนาคาร
 

      สมัยนี้ใน การขอสินเชื่อแต่ละประเภท ไม่ใช่ยากอย่างคิดและมักจะได้ง่าย ๆ ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจผู้ขอทั้งหลายก็ควรที่จะมีหลักในการบริหารและจัดการเงินให้ดีเพราะไม่เช่นนั้นคุณอาจจะต้องกลายเป็นหนี้โดยไม่รู้ตัว เนื่องจากทางธนาคารให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีวินัยในการชำระหนี้ หรือบุคคลที่สามารถรองรับภาระหนี้สิ้นได้อย่างคล่องตัวก่อนเสมอ

บทความรายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • คอนโด นิช ไอดี สุขุมวิท 113 ใกล้ทางด่วน รถไฟฟ้า BTS สำโรง เพียง 400 ม.
 • พฤกษาวิลล์ 88 ศาลายา ทาวน์โฮม สไตล์โมเดิร์น ใกล้ม.มหิดล
 • พฤกษาวิลล์ พหลโยธิน (ม.กรุงเทพ) ทาวน์โฮม ทำเลดี ใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีแดง
 • [ตกแต่งที่อยู่อาศัย] รีโนเวทบ้านแบบประหยัดงบ ด้วยวิธีง่ายๆใครก็ทำได้
 • [ตกแต่งที่อยู่อาศัย] หลากหลายเคล็ดลับแต่งห้องนอนเด็กให้น่ารัก สมวัย พร้อมเสริมพัฒนาการไปในตัว
 • [สาระควรรู้ที่อยู่อาศัย] การเลือกผ้าปูที่นอน ให้เข้ากับห้องนอน เพื่อการนอนหลับที่สบายทั้งคืน
 • [ตกแต่งที่อยู่อาศัย] 5 วิธีเปลี่ยนโฉมห้องรับแขกแบบประหยัด
 • [ที่พักท่องเที่ยว] 10 ที่พักบรรยากาศโรแมนติก เหมาะกับคู่รักที่ต้องการความหวาน พร้อมสัมผัสกับสายลมหนาวของต้นปี
 • บัตรเครดิตเป็นสาเหตุ กู้ซื้อบ้านไม่ผ่าน จริงหรือไม่?
 • ธนาคารแข่งขันกันปล่อยกู้หลายธนาคาร ควรจะเลือกกู้ซื้อบ้านจากธนาคารไหนดี ?
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย จากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ธอส เปิดโครงการ สินเชื่อบ้าน ธอส.ชีวิตมีสุข ดอกเบี้ยคงที่ 3.99% ต่อปี นาน 3 ปีแรก
 • ข้อควรรู้ เครดิตบูโรคืออะไร ต้องการขอสินเชื่อ ถ้าติดแบล็คลิสต์จะทำอย่างไร
 • กู้ซื้อบ้าน ซื้อคอนโด เช็คก่อนคุณจะได้วงเงินกู้เท่าไหร่
 • สินเชื่อบ้านกรุงไทย สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย
 • ขอสินเชื่อบ้าน ทำไมธนาคารต้องให้เราทำประกันด้วย ไม่ทำแล้วจะกู้บ้านไม่ผ่านจริงหรือ
 • ทำไงดี? ขอกู้ซื้อบ้านยากขึ้น แบงก์เข้มงวดให้สินเชื่อ
 • ขั้นตอนเตรียมตัวเพื่อยื่นขอ สินเชื่อบ้าน ให้โอกาศผ่านมีสูง ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

  Thaihometown.com
  ติดต่อฝ่ายโฆษณา
  094-653-5451
  083-154-6699
  064-952-9929
  062-479-2238
  099-141-9891
  02-574-4829
  © สงวนลิขสิทธิ์ 2561 บริษัท ไทยโฮมทาวน์ จำกัด
  Scroll