สินเชื่อที่อยู่อาศัย

ขั้นตอนเตรียมตัวเพื่อยื่นขอ สินเชื่อบ้าน ให้โอกาศผ่านมีสูง ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

สมัยนี้เหล่ามนุษย์เงินเดือนทั้งหลายเมื่ออายุย่างเข้าสู่อายุเลข 25 ขึ้นไปก็มักจะหาทางการเก็บเงินเพื่อขอ สินเชื่อบ้าน หรือ สินเชื่อ ต่าง ๆ อยู่เสมอ เพราะช่วงระยะเวลานี้มักจะมีเงินเดือนตามเกณฑ์ที่ทางธนาคารได้กำหนด รวมทั้งอายุของการกู้ก็จะอาจจะสั้นลงทำให้การผ่อนชำระนั้นทำได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตาม การขอสินเชื่อในแต่ละครั้ง ของพวกเขาอาจจะมีบ้างที่ผ่านและก็มีแบบที่ไม่ผ่านการพิจารณาซึ่งถือไดว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ อย่างหนึ่ง

สำหรับสมาชิกเข้าระบบ
ชื่อเข้าระบบ หรืออีเมล์ :
รหัสผ่าน :
จำชื่อ สมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน

ขั้นตอนเตรียมตัวเพื่อยื่นขอ สินเชื่อบ้าน ให้โอกาศผ่านมีสูง ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

ขั้นตอนการขอสินเชื่อบ้าน โอกาศผ่านมีสูง ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

      สมัยนี้เหล่ามนุษย์เงินเดือนทั้งหลายเมื่ออายุย่างเข้าสู่อายุเลข 25 ขึ้นไปก็มักจะหาทางการเก็บเงินเพื่อขอ สินเชื่อบ้าน หรือ สินเชื่อ ต่าง ๆ อยู่เสมอ เพราะช่วงระยะเวลานี้มักจะมีเงินเดือนตามเกณฑ์ที่ทางธนาคารได้กำหนด รวมทั้งอายุของการกู้ก็จะอาจจะสั้นลงทำให้การผ่อนชำระนั้นทำได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตาม การขอสินเชื่อในแต่ละครั้ง ของพวกเขาอาจจะมีบ้างที่ผ่านและก็มีแบบที่ไม่ผ่านการพิจารณาซึ่งถือไดว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ อย่างหนึ่ง

      ดังนั้นเหล่าวัยรุ่นมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายที่มีแนวคิดเกี่ยวกับ สินเชื่อบ้าน หรือที่อยู่อาศัยอื่น ๆ ทั้งคอนโดน หรืออาพาร์ทเม้นท์ก็ควรที่ทราบหลักการง่าย ๆ ที่จะทำให้ การขอสินเชื่อ นั้นประสบผลสำเร็จโดยที่อาจจะทำตามคำแนะนำง่าย ๆ ที่ได้นำมาเสนอในวันนี้ว่าถ้าหากต้องการที่จะ ขอสินเชื่อบ้านให้ผ่าน จะต้องทำอย่างไรบ้าง ?

ขั้นตอนการขอสินเชื่อบ้าน โอกาศผ่านมีสูง ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

ควรเลือกให้เหมาะสมกับตัวเราเอง

        อันดับแรกผู้ที่ต้องการ ขอสินเชื่อบ้าน ทั้งหลายควรที่จะมองหาจากธนาคารที่มั่นใจได้ว่าเราจะสามารถรับไหว นั่นก็คือให้สังเกตจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพราะสมัยนี้การแข่งขันในเรื่องของดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารมักจะถูกลง เพื่อที่จะสมารถเรียกลูกค้าเข้ามาใช้บริการของตัวเองได้ ถ้าให้ได้แบบที่คุ้มค่ามากที่สุดควรที่จะมองหาแบบที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นของ 3 ปีแรกโดยที่อาจจะสังเกจากทุกธนาคารว่าในช่วง 3 ปีแรกนั้นมีข้อเสนออย่างไรบ้างที่น่าสนใจ เพราะแต่ละธนาคารมักจะไม่เหมือนกัน นอกจากนั้นควรที่จะสังเกตด้วยว่าธนาคารนั้น ๆ มีลดหย่อนค่าธรรมเนียม ค่าแรกเข้า หรือค่าดำเนินการหรือไม่ นอกจากนั้นผู้ที่ขอ สินเชื่อบ้านจากธนาคาร ต่าง ๆ ทั้งหลายควรที่จะเลือกธนาคารที่มีบริการที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่ายไม่ควรเลือกธนาคารที่อยู่ไกลจนเกินไป เพราะถ้าหากมีปัญหาก็จะสามารถติดต่อโดยตรงได้ทันที

เนื่องจากถ้าหากขาดส่งและต้องจ่ายในเดือนถัดไปอาจจะต้องจ่ายพร้อมกับดอกเบี้ยหรือค่าปรับที่ทางธนาคารได้กำหนดไว้ ซึ่งมักจะแตกต่างกันออกไปของแต่ละธนาคาร ซึ่งถ้าหากพิจารณาจุดเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ร่วมด้วยก็จะทำให้การชำระต่าง ๆ หรือการดำเนินงานต่าง ๆ ผ่านพ้นไปด้วยดีอย่างแน่นอน

ขั้นตอนการขอสินเชื่อบ้าน โอกาศผ่านมีสูง ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

ทั้งนี้สำหรับมือใหม่ทั้งหลายที่ไม่อยากจะเดินเข้าทุกธนาคารและขอโบชัวร์หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ อาจจะเลือกใช้บริการตรวจสอบ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ผ่านระบบออนไลน์ ได้เช่นเดียวกันซึ่งอาจจะผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการทางด้านนี้ หรือจากตัวธนาคารเองเป็นต้น

ขั้นตอนการขอสินเชื่อบ้าน โอกาศผ่านมีสูง ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

เตรียมเอกสารให้พร้อม

การยื่นเรื่องขอ สินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือบ้าน ต่อธนาคารเอกสารต่าง ๆ ถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะไม่เช่นนั้นการยื่นเรื่องของผู้ที่ต้องการ สินเชื่อบ้าน หรือที่อยู่อาศัยอาจจะไม่ผ่านการพิจารณาได้ โดยที่ส่วนมาแล้วเอกสารที่จะต้องนำมาใช้ในการพิจารณาหลัก ๆ แล้วนั้นประกอบไปด้วย

 • เอกสารที่เกี่ยวกับตัวบ้าน : การขอสินเชื่อบ้าน ผู้จะต้องมีเอกสารที่เกี่ยวกับบ้านแนบมาด้วยเสมออย่างเช่น สำเนาการซื้อขายบ้าน, สำเนาโฉนดที่ดิน, สำเนากรรมสิทธิ์ที่ดิน, ที่ตั้งโดยสังเขป, แบบแปลนการก่อสร้างและใบอนุญาตในการก่อสร้าง เป็นต้น อย่างไรก็ตามไม่เพียงแต่บ้านเท่านั้นเพราะถ้าหากเป็นห้องชุด หรือคอนโดเอกสารต่าง ๆ ก็มีส่วนคล้ายคลึงกัน
 • เอกสารที่เกี่ยวกับตัวบุคคล : ผู้ขอสินเชื่อจะต้องแนบเอกสารตัวบุคคลมาพร้อมกันด้วยซึ่งประกอบไปด้วย สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานการรับรองการทำงาน, สำเขาข้าราชการถ้าหากผู้ขอทำงานรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
 • เอกสารที่เกี่ยวกับการเงิน : ผู้ขอสินเชื่อจะต้องแนบเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินมาให้พร้อมซึ่งประกอบไปด้วย สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือมากกว่านั้น, หนังสือรับรองได้จากสถานที่ทำงาน, สลิปเงินเดือน หรืออาจจะเป็นเอกสารอื่น ๆ ที่สามารถยืนยันได้ว่าคุณเป็นบุคคลที่มีรายได้และสามารถรับภาระหนี้สิ้นระยะยาวได้

ขั้นตอนการขอสินเชื่อบ้าน โอกาศผ่านมีสูง ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

การยื่นเอกสารเพื่อขอการอนุมัติ

      เมื่อผู้ขอ สินเชื่อบ้าน ทั้งหลายเตรียมเอกสารและมั่นใจว่าทุกอย่างครบถ้วนแล้วก็ให้นำชุดเอกสารดังกล่าวส่งไปยังธนาคารต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจ หรือได้รับข้อเสนอ และใช้ระยะเวลาในการรอคำตอบประมาณ 2 – 4 อาทิตย์โดยประมาณ ช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของแต่ละธนาคาร
 

      สมัยนี้ใน การขอสินเชื่อแต่ละประเภท ไม่ใช่ยากอย่างคิดและมักจะได้ง่าย ๆ ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจผู้ขอทั้งหลายก็ควรที่จะมีหลักในการบริหารและจัดการเงินให้ดีเพราะไม่เช่นนั้นคุณอาจจะต้องกลายเป็นหนี้โดยไม่รู้ตัว เนื่องจากทางธนาคารให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีวินัยในการชำระหนี้ หรือบุคคลที่สามารถรองรับภาระหนี้สิ้นได้อย่างคล่องตัวก่อนเสมอ

บทความรายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • เดอะ ฮาร์โมเนสท์ คอนโดฯ ทำเลดี ใกล้ชายหาดบางแสน และถนนสุขุมวิท
 • โมดิซ สเตชั่น (Modiz Station) ทำเลใกล้รถไฟฟ้า เพียง 1 ก้าวจากบันได BTS
 • ทาวน์โฮมใหม่ สไตล์โมเดิร์น ใกล้ถนนเพชรเกษม ตรงข้ามโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
 • [ตกแต่งที่อยู่อาศัย] 10 ไอเดียปลูกต้นไม้ในห้องน้ำ เลี้ยงง่ายแม้ในที่ปลอดแสง
 • [ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย] สระน้ำหรือบ่อน้ำ ควรคำนึงถึงหลักฮวงจุ้ยให้ดี เพราะอาจให้ทั้งคุณ และโทษก็ได้
 • [ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย] ฮวงจุ้ย บ้านในซอยตัน มีผลดีผลเสีย
 • [สาระควรรู้ที่อยู่อาศัย] คำแนะนำในการเลือกทำเล ที่ตั้ง โซน คอนโดมิเนียม เพื้อให้เหมาะสมกับตัวคุณ
 • [ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย] สีห้องที่เป็นมงคลตามหลักฮวงจุ้ย
 • สินเชื่อบ้าน ไม่ได้ทำงานประจำขอสินเชื่อได้ไหม?
 • กู้ซื้อบ้าน กู้ให้ผ่าน ต้องทำยังไงบ้าง?
 • สินเชื่อบ้าน Refinance ธนาคารธนชาต สินเชื่อเพื่อไถ่ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น
 • ทำไงดี? ขอกู้ซื้อบ้านยากขึ้น แบงก์เข้มงวดให้สินเชื่อ
 • ทำไมธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากัน แต่เงินงวดจึงต่างกัน ?
 • การขอกู้ซื้อบ้าน เตรียมตัวอย่างไร กู้เงินที่ไหนดี?
 • เคล็ดลับ การขอสินเชื่อซื้อบ้านจากธนาคาร
 • LH Bank เสนอบริการ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย แก่ลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปซื้อที่อยู่อาศัย
 • สินเชื่อบ้าน เงินกู้ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน จาก ธอส.
 • ขั้นตอนเตรียมตัวเพื่อยื่นขอ สินเชื่อบ้าน ให้โอกาศผ่านมีสูง ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

  Thaihometown.com
  ติดต่อฝ่ายโฆษณา
  094-653-5451
  083-154-6699
  064-952-9929
  062-479-2238
  099-141-9891
  02-574-4829
  © สงวนลิขสิทธิ์ 2561 บริษัท ไทยโฮมทาวน์ จำกัด
  Scroll