สินเชื่อที่อยู่อาศัย

ขั้นตอนเตรียมตัวเพื่อยื่นขอ สินเชื่อบ้าน ให้โอกาศผ่านมีสูง ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

สมัยนี้เหล่ามนุษย์เงินเดือนทั้งหลายเมื่ออายุย่างเข้าสู่อายุเลข 25 ขึ้นไปก็มักจะหาทางการเก็บเงินเพื่อขอ สินเชื่อบ้าน หรือ สินเชื่อ ต่าง ๆ อยู่เสมอ เพราะช่วงระยะเวลานี้มักจะมีเงินเดือนตามเกณฑ์ที่ทางธนาคารได้กำหนด รวมทั้งอายุของการกู้ก็จะอาจจะสั้นลงทำให้การผ่อนชำระนั้นทำได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตาม การขอสินเชื่อในแต่ละครั้ง ของพวกเขาอาจจะมีบ้างที่ผ่านและก็มีแบบที่ไม่ผ่านการพิจารณาซึ่งถือไดว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ อย่างหนึ่ง

สำหรับสมาชิกเข้าระบบ
ชื่อเข้าระบบ หรืออีเมล์ :
รหัสผ่าน :
จำชื่อ สมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน

ขั้นตอนเตรียมตัวเพื่อยื่นขอ สินเชื่อบ้าน ให้โอกาศผ่านมีสูง ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

ขั้นตอนการขอสินเชื่อบ้าน โอกาศผ่านมีสูง ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

      สมัยนี้เหล่ามนุษย์เงินเดือนทั้งหลายเมื่ออายุย่างเข้าสู่อายุเลข 25 ขึ้นไปก็มักจะหาทางการเก็บเงินเพื่อขอ สินเชื่อบ้าน หรือ สินเชื่อ ต่าง ๆ อยู่เสมอ เพราะช่วงระยะเวลานี้มักจะมีเงินเดือนตามเกณฑ์ที่ทางธนาคารได้กำหนด รวมทั้งอายุของการกู้ก็จะอาจจะสั้นลงทำให้การผ่อนชำระนั้นทำได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตาม การขอสินเชื่อในแต่ละครั้ง ของพวกเขาอาจจะมีบ้างที่ผ่านและก็มีแบบที่ไม่ผ่านการพิจารณาซึ่งถือไดว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ อย่างหนึ่ง

      ดังนั้นเหล่าวัยรุ่นมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายที่มีแนวคิดเกี่ยวกับ สินเชื่อบ้าน หรือที่อยู่อาศัยอื่น ๆ ทั้งคอนโดน หรืออาพาร์ทเม้นท์ก็ควรที่ทราบหลักการง่าย ๆ ที่จะทำให้ การขอสินเชื่อ นั้นประสบผลสำเร็จโดยที่อาจจะทำตามคำแนะนำง่าย ๆ ที่ได้นำมาเสนอในวันนี้ว่าถ้าหากต้องการที่จะ ขอสินเชื่อบ้านให้ผ่าน จะต้องทำอย่างไรบ้าง ?

ขั้นตอนการขอสินเชื่อบ้าน โอกาศผ่านมีสูง ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

ควรเลือกให้เหมาะสมกับตัวเราเอง

        อันดับแรกผู้ที่ต้องการ ขอสินเชื่อบ้าน ทั้งหลายควรที่จะมองหาจากธนาคารที่มั่นใจได้ว่าเราจะสามารถรับไหว นั่นก็คือให้สังเกตจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพราะสมัยนี้การแข่งขันในเรื่องของดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารมักจะถูกลง เพื่อที่จะสมารถเรียกลูกค้าเข้ามาใช้บริการของตัวเองได้ ถ้าให้ได้แบบที่คุ้มค่ามากที่สุดควรที่จะมองหาแบบที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นของ 3 ปีแรกโดยที่อาจจะสังเกจากทุกธนาคารว่าในช่วง 3 ปีแรกนั้นมีข้อเสนออย่างไรบ้างที่น่าสนใจ เพราะแต่ละธนาคารมักจะไม่เหมือนกัน นอกจากนั้นควรที่จะสังเกตด้วยว่าธนาคารนั้น ๆ มีลดหย่อนค่าธรรมเนียม ค่าแรกเข้า หรือค่าดำเนินการหรือไม่ นอกจากนั้นผู้ที่ขอ สินเชื่อบ้านจากธนาคาร ต่าง ๆ ทั้งหลายควรที่จะเลือกธนาคารที่มีบริการที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่ายไม่ควรเลือกธนาคารที่อยู่ไกลจนเกินไป เพราะถ้าหากมีปัญหาก็จะสามารถติดต่อโดยตรงได้ทันที

เนื่องจากถ้าหากขาดส่งและต้องจ่ายในเดือนถัดไปอาจจะต้องจ่ายพร้อมกับดอกเบี้ยหรือค่าปรับที่ทางธนาคารได้กำหนดไว้ ซึ่งมักจะแตกต่างกันออกไปของแต่ละธนาคาร ซึ่งถ้าหากพิจารณาจุดเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ร่วมด้วยก็จะทำให้การชำระต่าง ๆ หรือการดำเนินงานต่าง ๆ ผ่านพ้นไปด้วยดีอย่างแน่นอน

ขั้นตอนการขอสินเชื่อบ้าน โอกาศผ่านมีสูง ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

ทั้งนี้สำหรับมือใหม่ทั้งหลายที่ไม่อยากจะเดินเข้าทุกธนาคารและขอโบชัวร์หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ อาจจะเลือกใช้บริการตรวจสอบ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ผ่านระบบออนไลน์ ได้เช่นเดียวกันซึ่งอาจจะผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการทางด้านนี้ หรือจากตัวธนาคารเองเป็นต้น

ขั้นตอนการขอสินเชื่อบ้าน โอกาศผ่านมีสูง ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

เตรียมเอกสารให้พร้อม

การยื่นเรื่องขอ สินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือบ้าน ต่อธนาคารเอกสารต่าง ๆ ถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะไม่เช่นนั้นการยื่นเรื่องของผู้ที่ต้องการ สินเชื่อบ้าน หรือที่อยู่อาศัยอาจจะไม่ผ่านการพิจารณาได้ โดยที่ส่วนมาแล้วเอกสารที่จะต้องนำมาใช้ในการพิจารณาหลัก ๆ แล้วนั้นประกอบไปด้วย

 • เอกสารที่เกี่ยวกับตัวบ้าน : การขอสินเชื่อบ้าน ผู้จะต้องมีเอกสารที่เกี่ยวกับบ้านแนบมาด้วยเสมออย่างเช่น สำเนาการซื้อขายบ้าน, สำเนาโฉนดที่ดิน, สำเนากรรมสิทธิ์ที่ดิน, ที่ตั้งโดยสังเขป, แบบแปลนการก่อสร้างและใบอนุญาตในการก่อสร้าง เป็นต้น อย่างไรก็ตามไม่เพียงแต่บ้านเท่านั้นเพราะถ้าหากเป็นห้องชุด หรือคอนโดเอกสารต่าง ๆ ก็มีส่วนคล้ายคลึงกัน
 • เอกสารที่เกี่ยวกับตัวบุคคล : ผู้ขอสินเชื่อจะต้องแนบเอกสารตัวบุคคลมาพร้อมกันด้วยซึ่งประกอบไปด้วย สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานการรับรองการทำงาน, สำเขาข้าราชการถ้าหากผู้ขอทำงานรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
 • เอกสารที่เกี่ยวกับการเงิน : ผู้ขอสินเชื่อจะต้องแนบเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินมาให้พร้อมซึ่งประกอบไปด้วย สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือมากกว่านั้น, หนังสือรับรองได้จากสถานที่ทำงาน, สลิปเงินเดือน หรืออาจจะเป็นเอกสารอื่น ๆ ที่สามารถยืนยันได้ว่าคุณเป็นบุคคลที่มีรายได้และสามารถรับภาระหนี้สิ้นระยะยาวได้

ขั้นตอนการขอสินเชื่อบ้าน โอกาศผ่านมีสูง ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

การยื่นเอกสารเพื่อขอการอนุมัติ

      เมื่อผู้ขอ สินเชื่อบ้าน ทั้งหลายเตรียมเอกสารและมั่นใจว่าทุกอย่างครบถ้วนแล้วก็ให้นำชุดเอกสารดังกล่าวส่งไปยังธนาคารต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจ หรือได้รับข้อเสนอ และใช้ระยะเวลาในการรอคำตอบประมาณ 2 – 4 อาทิตย์โดยประมาณ ช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของแต่ละธนาคาร
 

      สมัยนี้ใน การขอสินเชื่อแต่ละประเภท ไม่ใช่ยากอย่างคิดและมักจะได้ง่าย ๆ ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจผู้ขอทั้งหลายก็ควรที่จะมีหลักในการบริหารและจัดการเงินให้ดีเพราะไม่เช่นนั้นคุณอาจจะต้องกลายเป็นหนี้โดยไม่รู้ตัว เนื่องจากทางธนาคารให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีวินัยในการชำระหนี้ หรือบุคคลที่สามารถรองรับภาระหนี้สิ้นได้อย่างคล่องตัวก่อนเสมอ

บทความรายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • [ REVIEW ] ทาวน์โฮมใกล้ถนนราชพฤกษ์ เซ็นทรัล เวสเกตต์ และรถไฟฟ้าสายสีม่วง
 • [ REVIEW ] ทาวน์โฮมพร้อมอยู่ ติดถนนบางนา กม. 9 ใกล้ทางด่วน และเมกาซิตี้บางนา
 • [ REVIEW ] จี เฮาส์ คอนโดมิเนียม สุขุมวิท 109 ทำเลดี ใกล้สถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง
 • [ตกแต่งที่อยู่อาศัย] หลังคาไวนิล ใช้ปูหลังคากันสาด โรงรถ เบา ทนทาน เสียงไม่ดัง
 • [ตกแต่งที่อยู่อาศัย] ต่อเติมครัวหลังบ้าน แบบลงเสาเข็ม มีพื้นที่ด้านข้างทำเฉลียงไว้นั่งเล่น พร้อมปลูกต้นไม้ตกแต่งรอบๆ
 • [ตกแต่งที่อยู่อาศัย] ไอเดียแต่งห้องพักแบบประหยัด คุ้มค่าแถมได้บรรยากาศเหมือนอยู่บ้าน
 • [สาระควรรู้ที่อยู่อาศัย] บ้านใหม่อย่าเพิ่งย้ายเข้าทันที ถ้ายังไม่ได้เช็ก 8 รายการต่อไปนี้ให้เรียบร้อยก่อน
 • [ตกแต่งที่อยู่อาศัย] แต่งห้องนอน บ้านแบบทาวน์เฮ้าส์ ไอเดียการตกแต่งสวยเรียบง่ายคิดเองทำเอง
 • ขอสินเชื่อบ้าน มี 4 เรื่องหลักที่ทำให้โดนธนาคารปฏิเสธการให้สินเชื่อ
 • ความฝันจะมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลัง อยากขอกู้ซื้อบ้าน ต้องเตรียมตัวอย่างไรดี
 • เรื่องน่ารู้การขอสินเชื่อ มีข้อควรทำ และไม่ควรทำ เพื่อให้สินเชื่ออนุมัติง่ายๆ
 • ปลดหนี้บ้านก่อนกำหนด ต้องคำนึงถึงผลที่ได้ และผลเสียที่อาจจะไม่คุ้มสำหรับใครบางคน
 • เทคนิคซื้อคอนโดหลังแรก ก่อนอายุ 30 สำหรับคนเป็นพนักงานเงินเดือน
 • ข้อแนะนำสินเชื่อซื้อบ้าน แต่กู้ไม่ผ่านสำหรับคนติด Blacklist กับสถานบันการเงิน
 • สินเชื่อบ้านมือสอง ธ.กรุงศรี เติมฝันให้มีบ้านได้เร็วขึ้น
 • สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน โปร 2 ปีแรก ดอกเบี้ย 4.99% วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท
 • สินเชื่อบ้าน ธนาคารธนชาต สินเชื่อที่ให้คุณได้เป็นเจ้าของบ้านคุณภาพในโครงการต่าง ๆ กับสิทธิพิเศษ
 • ขั้นตอนเตรียมตัวเพื่อยื่นขอ สินเชื่อบ้าน ให้โอกาศผ่านมีสูง ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

  Thaihometown.com
  ติดต่อฝ่ายโฆษณา
  094-653-5451
  083-154-6699
  064-952-9929
  062-479-2238
  099-141-9891
  02-574-4829
  © สงวนลิขสิทธิ์ 2560 บริษัท ไทยโฮมทาวน์ จำกัด
  Scroll