สินเชื่อที่อยู่อาศัย

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ แฮปปี้วัยเกษียณกับบันไดสำคัญ สำหรับเปลี่ยนบ้านเพื่อชีวิตพร้อมสุข

เมื่อถึงวัยเกษียณ การปลดระวางจากการทำงานหาเงิน แล้วใช้เวลาไปกับครอบครัว ได้ทำในสิ่งที่อยากทำ และหยุดพักผ่อนร่างกายที่เหนื่อยล้าจากการทำงานมาอย่างยาวนานนั้น ถือเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นปราถนา แต่ชีวิตอย่างอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิด ถ้าเกิดเราวางแผนชีวิตไว้ไม่ดี เกิดปัญหาเงินที่เก็บออมไว้ ไม่พอใช้หลังเกษียณ ยิ่งผู้ที่ไม่ได้ทำงานราชการมา ก็จะไม่มีบำเหน็จบำนาญที่ใช้ในการดำรงชีพ จะออกไปหางานทำ ก็ดูจะฝืนสังขารและอายุที่มากขึ้นตามกาลเวลา

สำหรับสมาชิกเข้าระบบ
ชื่อเข้าระบบ หรืออีเมล์ :
รหัสผ่าน :
จำชื่อ สมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน

"สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ" แฮปปี้วัยเกษียณกับบันไดสำคัญ สำหรับเปลี่ยนบ้านเพื่อชีวิตพร้อมสุข

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage)

เมื่อถึงวัยเกษียณ การปลดระวางจากการทำงานหาเงิน แล้วใช้เวลาไปกับครอบครัว ได้ทำในสิ่งที่อยากทำ และหยุดพักผ่อนร่างกายที่เหนื่อยล้าจากการทำงานมาอย่างยาวนานนั้น ถือเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นปราถนา แต่ชีวิตอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิด ถ้าเกิดเราวางแผนชีวิตไว้ไม่ดี เกิดปัญหาเงินที่เก็บออมไว้ ไม่พอใช้หลังเกษียณ ยิ่งผู้ที่ไม่ได้ทำงานราชการมา ก็จะไม่มีบำเหน็จบำนาญที่ใช้ในการดำรงชีพ จะออกไปหางานทำ ก็ดูจะฝืนสังขารและอายุที่มากขึ้นตามกาลเวลา

แต่วันนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีทางเลือกสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพกับผู่ที่ถึงวัยเกษียณ อย่าง "สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage)" เพื่อให้ผู้ที่ถึงวัยสามานำบ้านหรือที่อยู่อาศัย มาแปรเปลี่ยนเป็นเงินค่าดำรงชีพได้ ซึ่งวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับสินเชื่อตัวนี้กัน ว่าเป็นยังไงกันบ้าง

 

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) จาก ธอส.

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ หรือ Reverse Mortgage (RM) จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ก็คือ การจำนองแบบย้อนกลับ ด้วยการนำบ้านหรือคอนโดมิเนียมของเราที่ปลอดภาระหนี้สินไปจำนองไว้กับธนาคาร แลกกับการที่ธนาคารจะจ่ายเงินกลับมาให้เราทุกเดือนจนครบสัญญา เหมือนกับเป็นเงินบำนาญ ให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มในการดำรงชีพ โดยที่ยังสามารถอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นได้จนกว่าจะเสียชีวิต และเมื่อเสียชีวิตไปแล้ว หากไม่มีบุตรหลานมาไถ่ถอน บ้านที่จำนองไว้ถึงจะตกเป็นของธนาคาร พูดง่ายๆ ก็เหมือนการที่เราขายบ้านให้ธนาคารผ่อนซื้อล่วงหน้านั่นเอง

 

 

Reverse Mortgage ต่างกับสินเชื่อบ้านปกติยังไง

โดยทั่วไปแล้วสินเชื่อบ้าน คือการนำบ้านไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ แล้วเราก็ผ่อนจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยให้ธนาคาร กลับกันเมื่อเป็น Reverse Mortgage ธนาคารจะเป็นผู้ผ่อนซื้อบ้านกับเราแทน โดยเราสามารถเปรียบเทียบข้อแตกต่างชัด ๆ ได้ตามนี้

 

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ธอส.

สำหรับผู้ที่สนใจขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ของ ธอส. เพื่อสร้างเงินบำนาญยามเกษียณ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

          • เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 60 - 80 ปี
          • มีกรรมสิทธิ์ (เป็นเจ้าของ) ที่อยู่อาศัยโดยปลอดภาระจำนอง โดยระยะเริ่มต้นของโครงการหลักประกันต้องตั้งอยู่ในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล
          • ต้องไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
          • กู้ร่วมได้เฉพาะกับคู่สมรสตามกฎหมาย หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันที่มีกรรมสิทธิ์ในหลักประกันเดียวกัน
          • ผู้กู้ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านตลอดระยะเวลาที่ได้รับเงินกู้
          • ผู้กู้ไม่จำเป็นต้องมีรายได้

วงเงินกู้สูงสุดและอัตราดอกเบี้ย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้วงเงินกู้สูงสุดต่อหลักประกันไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท ระยะเวลากู้ตั้งแต่ 6 เดือน สูงสุดไม่เกิน 25 ปี (อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาขอกู้ต้องไม่เกิน 85 ปี) คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6.25% ต่อปีตลอดอายุสัญญา

ค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อ

สำหรับผู้ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ วันนี้ ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (จำนวน 0.1% ของวงเงินกู้) และค่าประเมินราคาหลักประกัน

นอกจากนี้ ธนาคารจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จำนวน 1,000 บาทต่อราย ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง จำนวน 1% ของวงเงินจำนอง และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 50%

 

 

วิธีขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ธอส.

สำหรับการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ธอส. มีขั้นตอนตามนี้

 • ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) นำที่อยู่อาศัยของตนเอง ยื่นขอสินเชื่อกับ ธอส.
 • หากพิจารณาสินเชื่อผ่าน ธนาคารจะจ่ายเงินรายเดือนเป็นบำนาญให้ผู้สูงอายุ
 • เมื่อครบกำหนดสัญญา
  • หากผู้กู้เสียชีวิตก่อน : มี 2 ทางเลือก คือ ทายาทชำระหนี้ไถ่ถอนบ้านคืน หรือ ให้ธนาคารขายทอดตลาด ซึ่งถ้าได้กำไรจะคืนเงินส่วนต่างให้ทายาท แต่ถ้าขาดทุนธนาคารจะรับผิดชอบส่วนต่างเอง
  • หากผู้กู้ยังไม่เสียชีวิต : สามารถกู้เพิ่ม หรือ ไม่กู้เพิ่มแล้วชำระหนี้เพื่อปิดบัญชีก็ได้ และแม้จะครบสัญญาแล้ว ถึงจะไม่ได้กู้เพิ่ม หรือยังไม่ได้ปิดบัญชี เราก็ยังมีสิทธิ์อาศัยในบ้านได้ต่อไปจนกว่าเสียชีวิต

 

จะได้รับเงินรายเดือนเท่าไร?

ผู้ขอสินเชื่อแต่ละรายจะได้รับเงินรายเดือนไม่เท่ากัน ซึ่งธนาคารจะพิจารณาจำนวนเงินที่จ่ายให้จาก 3 ปัจจัยต่อไปนี้

          • อายุของผู้กู้ : ยิ่งอายุมาก ยิ่งได้เงินต่อเดือนมาก
          • ระยะเวลากู้ : ยิ่งระยะเวลาสัญญาสั้น ยิ่งได้เงินต่อเดือนมาก
          • ราคาประเมินหลักประกัน : ยิ่งมาก ยิ่งได้รับเงินต่อเดือนมาก

ตัวอย่างเงินรายเดือนที่จะได้รับตามช่วงอายุและระยะเวลากู้

 

 

เอกสารที่ใช้ขอสินเชื่อ

ถ้าสนใจขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วยื่นขอสินเชื่อได้เลย โดยใช้เอกสารดังนี้

          • บัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรรัฐวิสาหกิจ
          • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
          • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตร (ถ้ามี)
          • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
          • สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3ก. / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า  
          • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)
          • ทะเบียนบ้านหลักประกันที่มีชื่อผู้กู้หลักเป็น "เจ้าบ้าน" หรือ "ผู้อาศัย"
          • อื่น ๆ (ถ้ามี)

 

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ถือเป็นทางเลือกที่ดี สำหรับผู้สูงอายุที่มีเงินเก็บออมไม่พอใช้หลังชีวิตวัยเกษียณ ที่สามารถนำที่อยู่ของตัวเอง มาแปรเปลี่ยนเป็นเงิน สำหรับใช้ดำรงชีพในบั้นปลายได้อย่างมีความสุข หากใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพิ่มได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 0-2645-9000
เว็บไซต์ : www.ghbank.co.th/th
Facebook fanpage : www.facebook.com/ghbank

บทความรายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ทาวน์โฮมแบบใหม่ สไตล์โมเดิร์น ทำเลเทพารักษ์ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ
 • ทาวน์โฮม 3 ชั้น ใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง ใกล้ทางด่วนดอนเมืองโทลเวย์
 • [ตกแต่งที่อยู่อาศัย] 9 วิธีแต่งบ้านเอาใจเพื่อคนรักน้องหมา และน้องแมว
 • [ตกแต่งที่อยู่อาศัย] ไอเดียตกแต่งหัวเตียงให้สวยหรู ดูมีเสน่ห์เปลี่ยนบรรยากาศ ให้โรแมนติกแบบรีสอร์ท
 • [ที่พักท่องเที่ยว] 10 ทะเลไทยโคตรดี ที่แนะนำให้ควรไปสักครั้งในชีวิต !!
 • [พรีวิวโครงการใหม่] "ศุภาลัย ปาร์ค สถานีแยกไฟฉาย" High-Rise คอนโดใหม่ ท่ามกลางพื้นที่ธรรมชาติ ทำเลติดรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
 • [สาระควรรู้ที่อยู่อาศัย] วิธีเลือกกล้องวงจรปิด การใช้สถานที่ตำแหน่งที่ติดตั้งให้ถูกหลัก เพื่อให้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ธอส เปิดโครงการ สินเชื่อบ้าน ธอส.ชีวิตมีสุข ดอกเบี้ยคงที่ 3.99% ต่อปี นาน 3 ปีแรก
 • ขอสินเชื่อบ้าน ทำไมธนาคารต้องให้เราทำประกันด้วย ไม่ทำแล้วจะกู้บ้านไม่ผ่านจริงหรือ
 • ผ่อนบ้านไม่ไหวเอายังไงดี! แนะนำ 9 วิธี ช่วยแก้ปัญหาได้
 • กู้แบงก์ ซื้อบ้านต้องทำอย่างไร ให้ได้วงเงินสูง
 • เศรษฐกิจไม่ดี อยากเก็บเงินซื้อบ้านเงินสด รอนานราคาเปลี่ยนไม่คุ้ม
 • 10 อย่าง ที่ต้องรู้ !! ก่อนซื้อบ้าน ถ้าไม่อยากเจ็บหนาาา
 • ขอสินเชื่อบ้านให้ผ่าน ต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง และต้องมีเงินเดือนเท่าไร?
 • ยื่นกู้ซื้อบ้านกับธนาคาร ได้วงเงินเกินราคาที่ซื้อขาย เป็นไปได้ไหม มีวิธีทำอย่างไร?
 • บนดอยหนาวไหม? 12 ข้อที่ควรจะระวัง ซื้อคอนโดไม่ให้ติดดอย
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ แฮปปี้วัยเกษียณกับบันไดสำคัญ สำหรับเปลี่ยนบ้านเพื่อชีวิตพร้อมสุข

  © สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไทยโฮมทาวน์ จำกัด
  Scroll