ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย

ฮวงจุ้ยถนนก็สำคัญนะ! แบบไหนถึงจะเฮงๆกับชีวิต

การเลือกทำเลที่ดิน บ้านพัก โรงงาน สำนักงานปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ขาดไม่ได้คือ "ถนน" ใช่หรือไม่ เพราะหากเราเลือกทำเลสักแห่ง การมีถนนตัดผ่านถือเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่ง หลักความจริงข้อนี้สอดคล้องกับหลักฮวงจุ้ย เพราะปัจจุบันถนนถือเป็นจุดจ่ายพลังแบบหนึ่งของพื้นฐานที่ควรได้รับ เพราะถนนเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อหรือนำพารถ คน หรือพาหนะรูปแบบต่างๆผ่านไปมา ซึ่งยานพาหนะเหล่านี้สามารถลาก, นำพากระแสลมหรือกระแสพลังให้ผ่านมาที่หน้าสถานที่ได้ด้วย ดังนั้นการเลือกถนนที่มี "กระแสพลังที่ดี" ทำให้มีโอกาสที่เป็น "ถนนที่มีฮวงจุ้ยที่ดี" กระแสพลังที่ดีซินแสที่มีประสบการณ์จะพิจารณาควบคู่กันไปทั้งในเชิง"ปริมาณ" และ "คุณภาพ" ด้วย โดยหากจะสรุปหลักการเลือกถนนที่มีฮวงจุ้ยที่ดีเป็นหลักการง่ายๆได้

สำหรับสมาชิกเข้าระบบ
ชื่อเข้าระบบ หรืออีเมล์ :
รหัสผ่าน :
จำชื่อ สมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน

ฮวงจุ้ยถนนก็สำคัญนะ! แบบไหนถึงจะเฮงๆกับชีวิต

ฮวงจุ้ยถนนก็สำคัญนะ! แบบไหนถึงจะเฮงๆกับชีวิต

     การเลือกทำเลที่ดิน บ้านพัก โรงงาน สำนักงานปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ขาดไม่ได้คือ “ถนน” ใช่หรือไม่ เพราะหากเราเลือกทำเลสักแห่ง การมีถนนตัดผ่านถือเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่ง หลักความจริงข้อนี้สอดคล้องกับหลักฮวงจุ้ย เพราะปัจจุบันถนนถือเป็นจุดจ่ายพลังแบบหนึ่งของพื้นฐานที่ควรได้รับ เพราะถนนเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อหรือนำพารถ คน หรือพาหนะรูปแบบต่างๆผ่านไปมา ซึ่งยานพาหนะเหล่านี้สามารถลาก, นำพากระแสลมหรือกระแสพลังให้ผ่านมาที่หน้าสถานที่ได้ด้วย ดังนั้นการเลือกถนนที่มี “กระแสพลังที่ดี” ทำให้มีโอกาสที่เป็น “ถนนที่มีฮวงจุ้ยที่ดี” กระแสพลังที่ดีซินแสที่มีประสบการณ์จะพิจารณาควบคู่กันไปทั้งในเชิง“ปริมาณ” และ “คุณภาพ” ด้วย โดยหากจะสรุปหลักการเลือกถนนที่มีฮวงจุ้ยที่ดีเป็นหลักการง่ายๆได้

 

     1.ถนนสายใหญ่มีโอกาสที่จะมีฮวงจุ้ยที่ดีกว่าถนนสายเล็ก

     เพราะถนนไม่มีพลังโดยตัวเอง ถนนเป็นสิ่งปลูกสร้างมีหน้าที่เป็นทางผ่านของพาหนะ เมื่อพาหนะเคลื่อนไหวจะมีการลาก “กระแสพลัง” ผ่าน ถนนสายใหญ่ก็มีโอกาสที่จะมีพาหนะหรือกระแสพลังไหลหลากได้มาก หรือหากเลือกได้ถนนสี่เลนสำหรับถนนสองทางสวนกันนั้นถือว่าดี เพราะรถจะสามารถวิ่งไหลได้ค่อนข้างราบรื่น ผิดกับถนนสองเลนที่หากมีรถจอดก็จะติดขัดทำให้กระแสพลังไหลไม่สะดวกเกิดเป็นกระแสอุดตันแต่หากจำเป็นต้องเลือกถนนสองเลนก็เลือกโครงการที่มีถนนกว้าง พอที่จะจอดรถและยังขับรถสวนกันได้กระแสพลังก็จะยังมีคุณภาพที่ดี ไม่เป็นกระแสอุดตัน

 

     2.ถนนโค้งโอบดีกว่าโค้งเฉือนและดีกว่าถนนตรง

     ถนนโค้งโอบออกแบบให้ผิวถนนเป็น Slope เทกลับมาด้านในโค้งเสมอ จึงเกิดการส่งกระแสพลังไหลเข้ามาด้านในโค้ง แม้จะไม่มีพาหนะวิ่งผ่าน ดังนั้นโค้งโอบจึงเป็นโค้งที่มีกระแสพลังในตัวเองตลอดเวลา แม้การจราจรคับคั่งหรือไม่ก็ตาม ส่วนโค้งเฉือนเวลาที่รถวิ่งจะมี “แรงหนีศูนย์กลาง” ส่งพลังออกมาให้บ้านหรืออาคารที่อยู่ด้านนอกโค้งได้ แต่จะรับพลังได้ในช่วงที่มีพาหนะวิ่งผ่านเท่านั้น เพราะถนนโค้งเฉือนจะต่างจากถนนโค้งโอบเนื่องจาก Slope ของผิวถนนจะไหลออกจากฝั่งโค้งเฉือนเท่านั้น ทำให้เมื่อไม่มีพาหนะผ่านฝั่งโค้งเฉือนจะสะสมพลังไม่ได้ ส่วนถนนตรงๆ มีเกรดของฮวงจุ้ยแบบธรรมดาไม่ดีไม่เสีย เราก็ต้องดูลักษณะอื่นประกอบไปด้วย

     3.จุดตัดทางแยก เช่น วงเวียน สี่แยก สามแยก

     มีโอกาสมีฮวงจุ้ยที่ดี เป็นจุดที่มีกระแสพลังสะสมตัวได้มาก อาทิ รถที่วิ่งจากถนนสี่สายมาบรรจบกันที่สี่แยกจะลากพลังมาหยุดหรือมาชะลอตัวที่แยก ถือว่าจุดตัดทางแยกเป็นจุดสะสมกระแสพลังได้มาก แต่การเลือกจะอยู่ “ฝั่งใดของแยก” และ “เปิดหน้าเข้าสู่ถนนเส้นใด” เป็นสิ่งที่ต้องใช้ประสบการณ์ของอาจารย์ฮวงจุ้ย เพราะถ้าเลือกถูกฝั่งจะเป็นทำเลทองที่รับกระแสพลังตลอดเวลาโอกาสจะเจริญรุ่งเรืองสูง แต่หากเลือกผิดก็จะเจอแต่“กระแสพลังไหลออก” ตลอดเวลาได้เช่นกัน เรียกว่าหากเจอทำเลจุดตัดทางแยก จะเข้าข่ายว่า “ถ้าดีก็ดีมาก ถ้าร้ายก็ร้ายมาก” เช่นเดียวกัน

 

     4.ทางสามแพร่งถ้าดีๆสุดๆ ถ้าร้ายก็ร้ายสุดๆ

     ทางสามแพร่งเป็นถนนที่ส่งพลังเข้ามาหล่อเลี้ยงที่ดินอาคาร บ้านพักตลอดเวลา เพราะแม้ไม่มีรถวิ่งผ่านแต่ถนนที่โปร่งโล่งพุ่งเข้ามาหน้าบ้านเรียกว่ามี “ช่องลม” บังคับให้ลมธรรมชาติพัดผ่าน จ่ายกระแสพลังกลับเข้ามาได้ ดังนั้นในเชิง “ปริมาณ” ผ่านแน่ เพียงแต่ซินแสต้องคำนวณทิศทางของสามแพร่งนั้นว่ามี “คุณภาพ” ของกระแสพลังที่ดีหรือไม่ หากเจอ “ช่องย่อย” ที่ดีก็เจริญรุ่งเรืองแบบ “สุดๆ” เพราะกระแสพลังที่ดีทั้งปริมาณและคุณภาพไหลเข้ามาที่อาคาร ที่พักอาศัยตลอด ยิ่งหากเข้ากับ “ดวงชะตา” ถือว่าได้ “โชคแบบสองต่อ” เป็นที่มาของความรุ่งเรืองแบบพลิกฝ่ามือ! กลับกัน หากเจอสามแพร่งที่มีจาก “ทิศเสื่อม” ก็แปลว่าอาคารถูกบังคับให้รับพลังเสื่อมตลอดเวลา มีโอกาสที่จะเกิดความเสื่อมได้มากกว่าทำเลถนนแบบอื่นๆ นั่นเอง

     อย่างไรก็ตาม “ถนน” เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่ซินแสมีประสบการณ์ใช้ประเมินคุณภาพของฮวงจุ้ยเท่านั้น แท้จริงแล้วเรามองปัจจัยทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน มาประเมินคุณภาพฮวงจุ้ยเพื่อช่วยปรับ, ดึงศักยภาพของที่ดินหรืออาคารสิ่งปลูกสร้าง เพื่อนำเอากระแสพลังเสริมดวงชะตาสมาชิกในบ้านให้มากที่สุด เรียกว่าต้องดูละเอียดทั้งในหลักการฮวงจุ้ยทั้งเชิงองศาทิศทาง และฮวงจุ้ยเชิงชัยภูมิ ร่วมกับการผูกดวงตามระบบวิชาการ โดยใช้ปีเดือนวันและยามเกิดมาจริงๆ เพื่อให้สามปัจจัยคือมนุษย์ ฟ้าดิน ส่งพลังถึงกันได้มากที่สุด


บทความรายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • วิช ซิกเนเจอร์ 2 มิดทาวน์สยาม คอนโดใจกลางเมือง ใกล้รถไฟฟ้าราชเทวี
 • โกลเด้น ทาวน์ อ่อนนุช-พัฒนาการ มีชั้นลอยห้องพระ ใกล้มอเตอร์เวย์-พระราม 9
 • [สาระควรรู้ที่อยู่อาศัย] "บ้านประชารัฐ" โครงการที่หยิบยื่นโอกาสมีบ้าน สำหรับผู้มีรายได้น้อย
 • [ที่พักท่องเที่ยว] 9 สถานที่เที่ยวเปิดใหม่ ใกล้กรุงเทพฯ งานนี้มีรูปเช็กอินไม่ซ้ำใครแน่นอน
 • [สาระควรรู้ที่อยู่อาศัย] ดูแลสระว่ายน้ำยังไงให้สะอาดและน่าลงไปเล่นน้ำตลอดเวลา !!
 • [ตกแต่งที่อยู่อาศัย] 7 วิธีจัดระเบียบห้องนอน ให้ถูกใจเหล่ามนุษย์แม่
 • [สินเชื่อที่อยู่อาศัย] สินเชื่อบ้านกสิกรไทย การขอสินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทย
 • 10 ต้นไม้มงคลเสริมฮวงจุ้ย สำหรับปลูกรับปีใหม่ 2559
 • ฮวงจุ้ย 7 ข้อหลัก ในการสร้างบ้าน หรือตกแต่งบ้านหลังใหม่ ต้อนรับสิ่งดีก่อนเข้าอยู่
 • 14 ของมงคลตกแต่งบ้าน เสริมดวงผู้อยู่อาศัย
 • 11 ข้อควรทำ และไม่ควรทำ สำหรับวันเข้าบ้านใหม่ เพื่อให้เป็นเป็นสิริมงคลกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่
 • เคล็ดลับการตกแต่งบ้านเสริมมงคล โดย หมอวั้ง
 • ฮวงจุ้ยเรื่องเงินต้องปั๊ง!! แก้เคล็ดให้บ้านกับตัวคุณ เฮง เฮง เฮง
 • ฮวงจุ้ย เรื่องของ.." หลังคาบ้าน " ที่ควรให้ความสำคัญ
 • 3 ข้อผิดพลาดเรื่องของฮวงจุ้ยในบ้าน ที่ต้องพิจารณาเพราะอาจจะมีปัญหาทางด้านการเงิน
 • 5 หลักฮวงจุ้ยแสนง่าย สำหรับคนไม่มีความรู้ในเรื่องศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • ฮวงจุ้ยถนนก็สำคัญนะ! แบบไหนถึงจะเฮงๆกับชีวิต

  LINE OFFICIAL @thaihometown
  โทรสอบถามฝ่ายโฆษณา
  094-653-5451
  083-154-6699
  064-952-9929
  062-479-2238
  063-628-5925
  099-141-9891
  02-574-4829
  © สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไทยโฮมทาวน์ จำกัด
  Scroll