สินเชื่อที่อยู่อาศัย

ขั้นตอนการขอตรวจเครดิตจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (กรณีบุคคลธรรมดา)

การขอตรวจเครดิตจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด นั้น เราควรหมั่นเช็คเป้นประจำ อย่างน้อยก็ควรต้องเช็คทุกปี เพื่อเช็คว่าเราเครดิตทางการเงินของเราเป้นยังไง หรือเช็คว่ามีหนี้งอกรึเปล่า จะได้หาทางแก้ไขได้ทันที ซึ่งการตรวจเครดิตนั้นก็สามารถทำได้หลายช่องทาง วันนี้เราจึงมาแนะนำขั้นตอนในการขอตรวยเครดิต จาก บริษัทข้อมูลเครดิต แห่งชาติ ซึ่งจะมีวิธีไหนกันบ้าง ไปดูกันเลยครับ

สำหรับสมาชิกเข้าระบบ
ชื่อเข้าระบบ หรืออีเมล์ :
รหัสผ่าน :
จำชื่อ สมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน

ขั้นตอนการขอตรวจเครดิตจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (กรณีบุคคลธรรมดา)

ขั้นตอนการขอตรวจเครดิตจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

การขอตรวจเครดิตทางการเงินจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด นั้น เราควรหมั่นเช็คเป็นประจำ อย่างน้อยก็ควรต้องเช็คทุกปี เพื่อเช็คว่าเรามีเครดิตทางการเงินเป็นยังไง หรือเช็คว่ามีหนี้งอกรึเปล่า จะได้หาทางแก้ไขได้ทันที

ซึ่งการตรวจเครดิตนั้นก็สามารถทำได้หลายช่องทาง วันนี้เราจึงมาแนะนำขั้นตอนในการขอตรวจเครดิต จาก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ซึ่งจะมีวิธีไหนกันบ้าง ไปดูกันเลยครับ

 

1. ขั้นตอนการตรวจเครดิตของตนเอง ณ ที่ทำการบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 มาตรา 25 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าของข้อมูลให้เจ้าของข้อมูล มีสิทธิที่จะตรวจสอบข้อมูลของตน โดยบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด มีความยินดีที่ให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ดังนี้

1.1 เจ้าของข้อมูลมาติดต่อด้วยตนเอง แสดงเอกสารหลักฐาน ดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าวตัวจริงนำมาแสดง

1.2 เจ้าของข้อมูลมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน แสดงเอกสารหลักฐาน ดังนี้

 • หนังสือมอบอำนาจบุคคลธรรมดา กรอกรายละเอียดและลงนามให้สมบูรณ์ครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงมาแสดง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมตัวจริงมาแสดง

* ยื่นเอกสารในข้อ 1 และชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลเครติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท
* เจ้าของข้อมูลสามารถขอรับรายงานภายในวันยื่นคำขอ หรือยื่นความจำนงให้จัดส่งรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ฉบับละ 20 บาท)

สถานที่ตรวจเครดิต ศูนย์ตรวจเครดิต 5 แห่ง ดังนี้

ศูนย์ตรวจเครดิตธนาคารอาคารสงเคราะห์ (คลิกเพื่อดูแผนที่)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 2
เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ : (66) 02-643-1250
โทรสาร : (66) 02-612-5895
เปิดทำการเฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 16.30 น. หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์
*ให้บริการตรวจสอบข้อมูลบุคคลธรรมดา (ของตนเองหรือมอบอำนาจ) , นิติบุคคล และชาวต่างชาติ

ศูนย์ตรวจเครดิต – สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี) (คลิกเพื่อดูแผนที่)
เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.
*ให้บริการตรวจสอบข้อมูลบุคคลธรรมดา (ของตนเองหรือมอบอำนาจ) และชาวต่างชาติ

ศูนย์ตรวจเครดิต – สถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ภายในสถานี)                                             ปิดทำการวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.
*ให้บริการตรวจสอบข้อมูลบุคคลธรรมดา (ของตนเองหรือมอบอำนาจ) และชาวต่างชาติ

ศูนย์ตรวจเครดิต – ห้างเจเวนิว (นวนคร) ติดโรงพยาบาลนวนคร (คลิกเพื่อดูแผนที่)
ชั้น 3 ติดประกันสังคม
เปิดทำการวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.
*ให้บริการตรวจสอบข้อมูลบุคคลธรรมดา (ของตนเองหรือมอบอำนาจ) และชาวต่างชาติ

ศูนย์ตรวจเครดิต – อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก (คลิกเพื่อดูแผนที่)
ชั้น 3 (โซนธนาคาร)
เปิดทำการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์
*ให้บริการตรวจสอบข้อมูลบุคคลธรรมดา (ของตนเองหรือมอบอำนาจ) และชาวต่างชาติ

2. ยื่นคำขอผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร / ที่ทำการไปรษณีย์ไทย

กรณียื่นคำขอผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร / ที่ทำการไปรษณีย์ไทย สามารถยื่นคำขอได้ที่บมจ.ธนาคารธนชาต
• บมจ.ธนาคารกรุงไทย
• ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
• บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
• ที่ทำการไปรษณีย์ไทย ทั่วประเทศ (เฉพาะสาขาที่ให้บริการ) คลิกเพื่อตรวจสอบสาขาไปรษณีย์ที่ให้บริการ 
(สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center โทร.1545 หรือ www.thailandpost.co.th)

การให้บริการยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารธนาชาต,บมจ.ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารอาคารสงเคราะห์, บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกแห่งทั่วประเทศ  หรือที่ทำการไปรษณีย์ไทย ทั่วประเทศ (เฉพาะสาขาที่ให้บริการ) นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน โดยเฉพาะที่อยู่ในภูมิภาคสามารถที่จะตรวจสอบความถูกต้องของประวัติธุรกรรมสินเชื่อของตนเองได้

ทั้งนี้ธนาคารจะทำหน้าที่เป็นเพียงตัวแทน บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ในการรับคำขอตรวจสอบและรับชำระค่าตรวจสอบ ซึ่งจะให้บริการเฉพาะเจ้าของข้อมูลที่เป็นบุคคลธรรมดาและต้องมายื่นขอตรวจสอบด้วยตนเองเท่านั้น โดยบริษัทจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ท่าน ภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันที่ท่านได้ยื่นคำขอที่ธนาคาร

ขั้นตอนการขอยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารธนชาต,บมจ.ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา,และที่ทำการไปรษณีย์ไทย
1. เจ้าของข้อมูลบุคคลธรรมดา กรอกแบบคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตที่ธนาคาร หรือที่ทำการไปรษณีย์ไทย หรือขอแบบฟอร์มจากเจ้าหน้าที่ธนาคารสาขา หรือที่ทำการไปรษณีย์ไทยที่ท่านติดต่อ และลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้

กรณีบุคคลสัญชาติไทย

• บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

กรณีบุคคลต่างด้าว

• หนังสือเดินทาง/ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตัวจริง)

2. ยื่นเอกสารในข้อ 1 และชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลเครดิตต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร หรือที่ทำการไปรษณีย์ไทย

3. ธนาคาร หรือที่ทำการไปรษณีย์ไทย จะออกหลักฐานการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าจัดส่งเอกสาร ให้แก่ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐาน

4. บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จะจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตให้แก่ท่านภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันที่ยื่นคำขอ ที่ธนาคาร

หมายเหตุ ในแบบฟอร์มการขอตรวจสอบ กรุณาระบุที่อยู่ของท่านที่จะให้บริษัทจัดส่งรายงานให้ครบถ้วนและชัดเจน รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ของท่านในกรณีที่บริษัทต้องการสอบถามเพิ่มเติม

3. ยื่นคำขอผ่านตู้เบิกเงินสด (ATM)

ท่านสามารถยื่นคำขอผ่านตู้ ATM ของธนาคาร โดยสามารถใช้บริการได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารที่เจ้าของข้อมูลถือบัตร

 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) สำหรับลูกค้าของธนาคารที่ถือบัตร ATM และบัตรเดบิต
 • บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สำหรับลูกค้าของธนาคารที่ถือบัตร ATM , บัตรเดบิต และบัตรเครดิต (ที่ใช้เป็นบัตรเอทีเอ็ม)

คลิกเพื่อดูขั้นตอนการใช้บริการผ่านตู้ ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

 

คลิกเพื่อดูขั้นตอนการใช้บริการผ่านตู้ ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยพาณิชย์

 

*โดยท่านจะได้รับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 1 สัปดาห์

4. ยื่นคำขอผ่าน Mobile Banking

ขั้นตอนการยื่นคำขอผ่าน Mobile Banking

 • การยื่นคำขอผ่านระบบ Mobile banking จะได้รับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 1 สัปดาห์

คลิกเพื่อดูขั้นตอนการใช้บริการผ่านระบบ Moblie banking ของธนาคารกรุงไทย

 

คลิกเพื่อดูขั้นตอนการใช้บริการผ่านระบบ Moblie banking ของธนาคารธนชาต

5. ยื่นคำขอผ่าน Internet Banking

ขั้นตอนการยื่นคำขอผ่าน Internet Banking สามารถทำได้ผ่านเว็บไซน์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

คลิกเพื่อดูขั้นตอนการใช้บริการผ่านระบบ Internet banking

 

เป็นยังไงกันบ้างสำหรับขั้นตอนการของเครดิตจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ในแต่ละวิธี ไม่ยากเลยใช่ไหม บ้างวิธีอาจจะต้องใช้เวลาในการรอผลสักนิด แต่ยังไงเราก็ควรที่ต้องต้องหมั่นตรวจเช็คเครดิตทางการเงินของเราอยู่ดี เอาเป็นว่าใครสะดวกวิธีไหน ก็ลองใช้วิธีนั้นในการตรวจเช็คเครดิตของเรา เพื่อให้เวลาที่จำเป็นต้องขอสินเชื่อ กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ จะได้ไม่ติดขัด ไม่เป็นเรื่องยุ่งยากในภายในหลัง
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

โทร 02-643-1250
www.facebook.com/ilovebureau
www.ncb.co.th

 

บทความรายการอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ทาวน์โฮม บ้านแฝด และบ้านเดี่ยว ใกล้ถนนลำลูกกา-รังสิต ห้างฟิวเจอร์ รังสิต
 • ทาวน์โฮม 4 ห้องนอน ติดถนนใหญ่ ใกล้เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
 • [ตกแต่งที่อยู่อาศัย] 10วิธีทำให้บ้านเย็นเกิ้น รับมืออากาศร้อน
 • [ตกแต่งที่อยู่อาศัย] วิธีแต่งคอนโด แต่งแล้วให้เหมือนอยู่ในบ้าน ด้วยไอเดียเด็ด ๆ !
 • [ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย] ใครอยาก ดวงดี เฮงๆ มาเลือกสีทาบ้านให้ตรงกับวันเกิดกันดีกว่า
 • [ตกแต่งที่อยู่อาศัย] มุมพักผ่อนหลังบ้าน สร้างสรรค์ได้ง่ายๆแต่ลงตัว
 • [ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย] แต่งบ้านให้โชคดีตามหลักฮวงจุ้ย ต้องเลือกใช้สีตามธาตุให้เหมาะสมนำโชคดีมาสู่ตัวเรา
 • ขั้นตอนการขอตรวจเครดิตจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (กรณีบุคคลธรรมดา)

  © สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไทยโฮมทาวน์ จำกัด
  Scroll