ขายที่ดิน ติดแม่น้ำท่าจีน สามพราน นครปฐม ที่ดินเหมาะแก่การทำธุรกิจ

ที่ดิน รายการล่าสุด ที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ดินนครปฐม รายการล่าสุด ที่ดินนครปฐม ประกาศวันที่ 2024-05-02 ที่ดินนครปฐม ประกาศวันที่ 2024-06-16 ที่ดินนครปฐม ประกาศวันที่ 2024-06-15 ที่ดินสามพราน นครปฐม รายการล่าสุด ที่ดินนครปฐม รายการล่าสุด ที่ดินสามพราน นครปฐม รายการล่าสุด ที่ดินสามพรานที่ดินนครปฐม ที่ดิน สามพราน นครปฐมขายที่ดิน สามพรานขายที่ดิน นครปฐมที่ดินติดแม่น้ำที่ดินติดแม่น้ำที่ดินติดแม่น้ำ สามพรานที่ดินติดแม่น้ำ สามพรานที่ดินติดแม่น้ำ สามพราน นครปฐมที่ดินสามพราน นครปฐม ติดแม่น้ำที่ดินนครปฐม ติดแม่น้ำขายที่ดิน ติดแม่น้ำขายที่ดิน สามพราน ติดแม่น้ำขายที่ดิน นครปฐม ติดแม่น้ำขายที่ดิน ติดแม่น้ำ สามพรานขายที่ดิน ติดแม่น้ำ นครปฐมที่ดินติดแม่น้ำที่ดินติดแม่น้ำที่ดินติดแม่น้ำ สามพรานที่ดินติดแม่น้ำ สามพรานที่ดินติดแม่น้ำ สามพราน นครปฐมที่ดินสามพราน นครปฐม ติดแม่น้ำที่ดินนครปฐม ติดแม่น้ำขายที่ดิน ติดแม่น้ำขายที่ดิน สามพราน ติดแม่น้ำขายที่ดิน นครปฐม ติดแม่น้ำขายที่ดิน ติดแม่น้ำ สามพรานขายที่ดิน ติดแม่น้ำ นครปฐมที่ดินใกล้วัดที่ดินใกล้วัดที่ดินใกล้วัด สามพรานที่ดินใกล้วัด สามพรานที่ดินใกล้วัด สามพราน นครปฐมที่ดินสามพราน นครปฐม ใกล้วัดที่ดินนครปฐม ใกล้วัดขายที่ดิน ใกล้วัดขายที่ดิน สามพราน ใกล้วัดขายที่ดิน นครปฐม ใกล้วัดขายที่ดิน ใกล้วัด สามพรานขายที่ดิน ใกล้วัด นครปฐมที่ดินแหล่งชุมชนที่ดินแหล่งชุมชนที่ดินแหล่งชุมชน สามพรานที่ดินแหล่งชุมชน สามพรานที่ดินแหล่งชุมชน สามพราน นครปฐมที่ดินสามพราน นครปฐม แหล่งชุมชนที่ดินนครปฐม แหล่งชุมชนขายที่ดิน แหล่งชุมชนขายที่ดิน สามพราน แหล่งชุมชนขายที่ดิน นครปฐม แหล่งชุมชนขายที่ดิน แหล่งชุมชน สามพรานขายที่ดิน แหล่งชุมชน นครปฐมที่ดินถนนคอนกรีตที่ดินถนนคอนกรีตที่ดินถนนคอนกรีต สามพรานที่ดินถนนคอนกรีต สามพรานที่ดินถนนคอนกรีต สามพราน นครปฐมที่ดินสามพราน นครปฐม ถนนคอนกรีตที่ดินนครปฐม ถนนคอนกรีตขายที่ดิน ถนนคอนกรีตขายที่ดิน สามพราน ถนนคอนกรีตขายที่ดิน นครปฐม ถนนคอนกรีตขายที่ดิน ถนนคอนกรีต สามพรานขายที่ดิน ถนนคอนกรีต นครปฐมที่ดินติดถนนที่ดินติดถนนที่ดินติดถนน สามพรานที่ดินติดถนน สามพรานที่ดินติดถนน สามพราน นครปฐมที่ดินสามพราน นครปฐม ติดถนนที่ดินนครปฐม ติดถนนขายที่ดิน ติดถนนขายที่ดิน สามพราน ติดถนนขายที่ดิน นครปฐม ติดถนนขายที่ดิน ติดถนน สามพรานขายที่ดิน ติดถนน นครปฐมที่ดินติดถนนคอนกรีตที่ดินติดถนนคอนกรีตที่ดินติดถนนคอนกรีต สามพรานที่ดินติดถนนคอนกรีต สามพรานที่ดินติดถนนคอนกรีต สามพราน นครปฐมที่ดินสามพราน นครปฐม ติดถนนคอนกรีตที่ดินนครปฐม ติดถนนคอนกรีตขายที่ดิน ติดถนนคอนกรีตขายที่ดิน สามพราน ติดถนนคอนกรีตขายที่ดิน นครปฐม ติดถนนคอนกรีตขายที่ดิน ติดถนนคอนกรีต สามพรานขายที่ดิน ติดถนนคอนกรีต นครปฐมที่ดินติดถนนคอนกรีตที่ดินติดถนนคอนกรีตที่ดินติดถนนคอนกรีต สามพรานที่ดินติดถนนคอนกรีต สามพรานที่ดินติดถนนคอนกรีต สามพราน นครปฐมที่ดินสามพราน นครปฐม ติดถนนคอนกรีตที่ดินนครปฐม ติดถนนคอนกรีตขายที่ดิน ติดถนนคอนกรีตขายที่ดิน สามพราน ติดถนนคอนกรีตขายที่ดิน นครปฐม ติดถนนคอนกรีตขายที่ดิน ติดถนนคอนกรีต สามพรานขายที่ดิน ติดถนนคอนกรีต นครปฐมที่ดินหน้ากว้างติดถนนที่ดินหน้ากว้างติดถนนที่ดินหน้ากว้างติดถนน สามพรานที่ดินหน้ากว้างติดถนน สามพรานที่ดินหน้ากว้างติดถนน สามพราน นครปฐมที่ดินสามพราน นครปฐม หน้ากว้างติดถนนที่ดินนครปฐม หน้ากว้างติดถนนขายที่ดิน หน้ากว้างติดถนนขายที่ดิน สามพราน หน้ากว้างติดถนนขายที่ดิน นครปฐม หน้ากว้างติดถนนขายที่ดิน หน้ากว้างติดถนน สามพรานขายที่ดิน หน้ากว้างติดถนน นครปฐมที่ดินใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่ดินใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่ดินใกล้แหล่งท่องเที่ยว สามพรานที่ดินใกล้แหล่งท่องเที่ยว สามพรานที่ดินใกล้แหล่งท่องเที่ยว สามพราน นครปฐมที่ดินสามพราน นครปฐม ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่ดินนครปฐม ใกล้แหล่งท่องเที่ยวขายที่ดิน ใกล้แหล่งท่องเที่ยวขายที่ดิน สามพราน ใกล้แหล่งท่องเที่ยวขายที่ดิน นครปฐม ใกล้แหล่งท่องเที่ยวขายที่ดิน ใกล้แหล่งท่องเที่ยว สามพรานขายที่ดิน ใกล้แหล่งท่องเที่ยว นครปฐมที่ดินใกล้แหล่งชุมชนที่ดินใกล้แหล่งชุมชนที่ดินใกล้แหล่งชุมชน สามพรานที่ดินใกล้แหล่งชุมชน สามพรานที่ดินใกล้แหล่งชุมชน สามพราน นครปฐมที่ดินสามพราน นครปฐม ใกล้แหล่งชุมชนที่ดินนครปฐม ใกล้แหล่งชุมชนขายที่ดิน ใกล้แหล่งชุมชนขายที่ดิน สามพราน ใกล้แหล่งชุมชนขายที่ดิน นครปฐม ใกล้แหล่งชุมชนขายที่ดิน ใกล้แหล่งชุมชน สามพรานขายที่ดิน ใกล้แหล่งชุมชน นครปฐมที่ดินเจ้าของขายเองที่ดินเจ้าของขายเองที่ดินเจ้าของขายเอง สามพรานที่ดินเจ้าของขายเอง สามพรานที่ดินเจ้าของขายเอง สามพราน นครปฐมที่ดินสามพราน นครปฐม เจ้าของขายเองที่ดินนครปฐม เจ้าของขายเองขายที่ดิน เจ้าของขายเองขายที่ดิน สามพราน เจ้าของขายเองขายที่ดิน นครปฐม เจ้าของขายเองขายที่ดิน เจ้าของขายเอง สามพรานขายที่ดิน เจ้าของขายเอง นครปฐมที่ดินฟรีค่าโอนที่ดินฟรีค่าโอนที่ดินฟรีค่าโอน สามพรานที่ดินฟรีค่าโอน สามพรานที่ดินฟรีค่าโอน สามพราน นครปฐมที่ดินสามพราน นครปฐม ฟรีค่าโอนที่ดินนครปฐม ฟรีค่าโอนขายที่ดิน ฟรีค่าโอนขายที่ดิน สามพราน ฟรีค่าโอนขายที่ดิน นครปฐม ฟรีค่าโอนขายที่ดิน ฟรีค่าโอน สามพรานขายที่ดิน ฟรีค่าโอน นครปฐมที่ดินเพชรเกษมที่ดินเพชรเกษมที่ดินเพชรเกษม สามพรานที่ดินเพชรเกษม สามพรานที่ดินเพชรเกษม สามพราน นครปฐมที่ดินสามพราน นครปฐม เพชรเกษมที่ดินนครปฐม เพชรเกษมขายที่ดิน เพชรเกษมขายที่ดิน สามพราน เพชรเกษมขายที่ดิน นครปฐม เพชรเกษมขายที่ดิน เพชรเกษม สามพรานขายที่ดิน เพชรเกษม นครปฐมที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด สามพรานที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด สามพรานที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด สามพราน นครปฐมที่ดินสามพราน นครปฐม ใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินนครปฐม ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน สามพราน ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน นครปฐม ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด สามพรานขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด นครปฐมที่ดินใกล้วัด โบสท์สุเหร่าที่ดินใกล้วัด โบสท์สุเหร่าที่ดินใกล้วัด โบสท์สุเหร่า สามพรานที่ดินใกล้วัด โบสท์สุเหร่า สามพรานที่ดินใกล้วัด โบสท์สุเหร่า สามพราน นครปฐมที่ดินสามพราน นครปฐม ใกล้วัด โบสท์สุเหร่าที่ดินนครปฐม ใกล้วัด โบสท์สุเหร่าขายที่ดิน ใกล้วัด โบสท์สุเหร่าขายที่ดิน สามพราน ใกล้วัด โบสท์สุเหร่าขายที่ดิน นครปฐม ใกล้วัด โบสท์สุเหร่าขายที่ดิน ใกล้วัด โบสท์สุเหร่า สามพรานขายที่ดิน ใกล้วัด โบสท์สุเหร่า นครปฐมที่ดินใกล้ปั๊มน้ำมันที่ดินใกล้ปั๊มน้ำมันที่ดินใกล้ปั๊มน้ำมัน สามพรานที่ดินใกล้ปั๊มน้ำมัน สามพรานที่ดินใกล้ปั๊มน้ำมัน สามพราน นครปฐมที่ดินสามพราน นครปฐม ใกล้ปั๊มน้ำมันที่ดินนครปฐม ใกล้ปั๊มน้ำมันขายที่ดิน ใกล้ปั๊มน้ำมันขายที่ดิน สามพราน ใกล้ปั๊มน้ำมันขายที่ดิน นครปฐม ใกล้ปั๊มน้ำมันขายที่ดิน ใกล้ปั๊มน้ำมัน สามพรานขายที่ดิน ใกล้ปั๊มน้ำมัน นครปฐมที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ สามพรานที่ดินใกล้ถนนใหญ่ สามพรานที่ดินใกล้ถนนใหญ่ สามพราน นครปฐมที่ดินสามพราน นครปฐม ใกล้ถนนใหญ่ที่ดินนครปฐม ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน สามพราน ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน นครปฐม ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ สามพรานขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ นครปฐมที่ดินใกล้แม่น้ำที่ดินใกล้แม่น้ำที่ดินใกล้แม่น้ำ สามพรานที่ดินใกล้แม่น้ำ สามพรานที่ดินใกล้แม่น้ำ สามพราน นครปฐมที่ดินสามพราน นครปฐม ใกล้แม่น้ำที่ดินนครปฐม ใกล้แม่น้ำขายที่ดิน ใกล้แม่น้ำขายที่ดิน สามพราน ใกล้แม่น้ำขายที่ดิน นครปฐม ใกล้แม่น้ำขายที่ดิน ใกล้แม่น้ำ สามพรานขายที่ดิน ใกล้แม่น้ำ นครปฐมที่ดินใกล้น้ำตกที่ดินใกล้น้ำตกที่ดินใกล้น้ำตก สามพรานที่ดินใกล้น้ำตก สามพรานที่ดินใกล้น้ำตก สามพราน นครปฐมที่ดินสามพราน นครปฐม ใกล้น้ำตกที่ดินนครปฐม ใกล้น้ำตกขายที่ดิน ใกล้น้ำตกขายที่ดิน สามพราน ใกล้น้ำตกขายที่ดิน นครปฐม ใกล้น้ำตกขายที่ดิน ใกล้น้ำตก สามพรานขายที่ดิน ใกล้น้ำตก นครปฐมขายที่ดิน 17 ไร่ขายที่ดิน 62,500,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ขายที่ดิน ติดแม่น้ำท่าจีน สามพราน นครปฐม ที่ดินเหมาะแก่การทำธุรกิจ

ประกาศพรีเมี่ยม ┃ อัพเดทล่าสุด วันเสาร์ 08 มิถุนายน 2567

  ขายที่ดิน ติดแม่น้ำท่าจีน ติดถนนคอนกรีต สามพราน นครปฐม 
blush เหมาะแก่การทำบ้านจัดสรร ที่ดินจัดสรร ร้านอาหาร ร้านกาแฟ บ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท เรือนำเที่ยว ซื้อเก็บไว้เก็งกำไรสู้เงินเฟ้อ
👉🏻 รับนายหน้า ให้ค่านายหน้า 4%
👉🏻 ฟรีโอน
------------------------------------------------
blush ขนาด 17 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา
 ราคาไร่ละ 3,500,000 บาท 
 ราคารวม 62,500,000 บาท 
------------------------------------------------
cool รายละเอียด
✅ หน้ากว้างติดถนนคอนกรีต 86 เมตร
✅ ถนนกว้าง 6 เมตร
✅ หน้ากว้างติดแม่น้ำ 36 เมตร
✅ บรรยากาศร่มรื่น ส่วนตัว ลมเย็น
✅ มีไฟฟ้า น้ำประปา
✅ ใกล้แหล่งชุมชน ตลาดสด ตลาดนัด
✅ ใกล้ถนนเพชรเกษม

cool สถานที่ใกล้เคียง
✅ อบต. บ้านใหม่ 450 เมตร
✅ เซเว่น 850 เมตร
✅ ถนนเพชรเกษม 6.4 กม.
✅ CJ เทียนดัด 3.1 กม.
✅ วัดท่าไม้ 2.6 กม.
✅ วัดเทียนดัด 4 กม.
✅ ตลาดธันยา 8.1 กม.
✅ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 8 กม.
✅ โรงพยาบาลมหาชัย2 9.5 กม.
------------------------------------------------
https://www.facebook.com/riversampran

 สนใจติดต่อ
📞 เอส(สรวิช) 090-417-5959

#ที่ดินทอง #ทำเลทอง #โอกาสลงทุนที่ดิน #ที่ดินสวย #ขายที่ดิน #แม่น้ำท่าจีน #สามพราน #ที่ดินติดแม่น้ำ #เจ้าของขายเอง


ทำเลใกล้ระบบขนส่ง และสาธารณูปโภค :
ใกล้ถนนสายหลัก, ใกล้ถนนใหญ่, ใกล้โรงพยาบาล, ใกล้วัด, ใกล้ซุปเปอร์มาร์เก็ต,
ใกล้ตลาด, ใกล้ร้านอาหาร, ใกล้ปั๊มน้ำมัน, ใกล้แหล่งท่องเที่ยว


แนะนำข้อมูล สำหรับการเดินทาง :
- ใกล้ อบต. บ้านใหม่
- ใกล้ CJ เทียนดัด
- ใกล้ วัดท่าไม้
- ใกล้ ตลาดธันยา

ลิงค์ที่น่าสนใจ
 • ที่ดินสามพราน ใกล้ถนนสายหลัก
 • ที่ดินสามพราน ใกล้ถนนใหญ่
 • ที่ดินสามพราน ใกล้โรงพยาบาล
 • ที่ดินสามพราน ใกล้วัด
 • ที่ดินสามพราน ใกล้ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • ที่ดินสามพราน ใกล้ตลาด
 • ที่ดินสามพราน ใกล้ร้านอาหาร
 • ที่ดินสามพราน ใกล้ปั๊มน้ำมัน
 • ที่ดินสามพราน ใกล้แหล่งท่องเที่ยว
 • ขายที่ดิน สามพราน ใกล้ถนนสายหลัก
 • ขายที่ดิน สามพราน ใกล้ถนนใหญ่
 • ขายที่ดิน สามพราน ใกล้โรงพยาบาล
 • ขายที่ดิน สามพราน ใกล้วัด
 • ขายที่ดิน สามพราน ใกล้ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • ขายที่ดิน สามพราน ใกล้ตลาด
 • ขายที่ดิน สามพราน ใกล้ร้านอาหาร
 • ขายที่ดิน สามพราน ใกล้ปั๊มน้ำมัน
 • ขายที่ดิน สามพราน ใกล้แหล่งท่องเที่ยว
 • ที่ดินนครปฐม ใกล้ถนนสายหลัก
 • ที่ดินนครปฐม ใกล้ถนนใหญ่
 • ที่ดินนครปฐม ใกล้โรงพยาบาล
 • ที่ดินนครปฐม ใกล้วัด
 • ที่ดินนครปฐม ใกล้ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • ที่ดินนครปฐม ใกล้ตลาด
 • ที่ดินนครปฐม ใกล้ร้านอาหาร
 • ที่ดินนครปฐม ใกล้ปั๊มน้ำมัน
 • ที่ดินนครปฐม ใกล้แหล่งท่องเที่ยว
 • ขายที่ดิน นครปฐม ใกล้ถนนสายหลัก
 • ที่ดินใกล้ถนนสายหลัก
 • ขายที่ดิน นครปฐม ใกล้ถนนใหญ่
 • ที่ดินใกล้ถนนใหญ่
 • ขายที่ดิน นครปฐม ใกล้โรงพยาบาล
 • ที่ดินใกล้โรงพยาบาล
 • ขายที่ดิน นครปฐม ใกล้วัด
 • ที่ดินใกล้วัด
 • ขายที่ดิน นครปฐม ใกล้ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • ที่ดินใกล้ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • ขายที่ดิน นครปฐม ใกล้ตลาด
 • ที่ดินใกล้ตลาด
 • ขายที่ดิน นครปฐม ใกล้ร้านอาหาร
 • ที่ดินใกล้ร้านอาหาร
 • ขายที่ดิน นครปฐม ใกล้ปั๊มน้ำมัน
 • ที่ดินใกล้ปั๊มน้ำมัน
 • ขายที่ดิน นครปฐม ใกล้แหล่งท่องเที่ยว
 • ที่ดินใกล้แหล่งท่องเที่ยว
 • ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายที่ดิน
  ฝากข้อความใหม่ :
  ชื่อคุณ :
  ประเภท : ที่ดิน ขาย
  หมวดหลัก : ใกล้แหล่งท่องเที่ยว ที่ดินติดแม่น้ำ
  กลุ่มประเภท : ขายที่ดินติดแม่น้ำ ขายที่ดินใกล้วัด
  ขายที่ดินแหล่งชุมชน ขายที่ดินถนนคอนกรีต
  ทำเลพิเศษ : ขายที่ดิน ติดถนน ขายที่ดิน ติดถนนคอนกรีต ขายที่ดิน หน้ากว้างติดถนน ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ ขายที่ดิน ใกล้ถนนสายหลัก
  ลักษณะ : ติดถนน หน้ากว้าง ติดถนนคอนกรีต
  ลักษณะเฉพาะ : ติดถนนคอนกรีต หน้ากว้างติดถนน ใกล้แหล่งท่องเที่ยว ใกล้แหล่งชุมชน
  เนื้อที่รวม : 17 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา
  ราคา :
  ขาย 62,500,000 บาท
  คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
  ต่อรองราคา ขายที่ดิน กับผู้ฝากประกาศ
  ราคาต่อหน่วย :
  3,500,000 บาท ต่อไร่
  จังหวัด : นครปฐม
  ทำเลนครปฐม »
  จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
  อำเภอ : สามพราน
  ทำเลสามพราน »
  อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
  พิเศษขาย : เจ้าของขายเอง ฟรีค่าโอน
  หน้าใกล้เคียง : ที่ดินติดแม่น้ำ นครปฐม ที่ดินติดถนน นครปฐม ที่ดินติดถนนคอนกรีต นครปฐม
  ทำเลเด่น : ใกล้ถนนใหญ่ ใกล้ถนนใหญ่ สามพราน
  ถนนหลัก : เพชรเกษม เพชรเกษม6 เพชรเกษม 17 ไร่
  ถนนที่ผ่าน : เพชรเกษม ถนนเพชรเกษม
  ขายที่ดิน ถนนเพชรเกษม
  ลักษณะเด่น :
  ขายที่ดิน ติดถนน
  ขายที่ดิน มีไฟฟ้า
  ขายที่ดิน ถนนคอนกรีต
  ขายที่ดิน ติดถนนคอนกรีต
  ขายที่ดิน ติดแม่น้ำ
  ขายที่ดิน แหล่งชุมชน
  คลิกดูหน้าอื่นๆที่ใกล้เคียง »
  ข้อมูลเสริม :
  ที่ดิน  
  สินเชื่อ :
  ธนาคาร  
  สมาชิกแบบ : ลงทะเบียนใช้งาน
  ชื่อสมาชิก : สรวิช ตันเสถียร  
  รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
  เบอร์มือถือ :
  ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
  บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
  เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
  ชื่อผู้ติดต่อ :
  Facebook : Facebook เจ้าของประกาศ
  Share :

  ขายที่ดิน ติดแม่น้ำท่าจีน สามพราน นครปฐม ที่ดินเหมาะแก่การทำธุรกิจ

  ที่ดิน 17 ไร่ รวมประกาศประเภท ที่ดิน พร้อมรายละเอียดข้อมูลขายที่ดิน ติดแม่น้ำท่าจีน สามพราน นครปฐม ที่ดินเหมาะแก่การทำธุรกิจ คำที่ต้องการค้นหา ขายที่ดิน ติดแม่น้ำท่าจีน สามพราน นครปฐม ที่ดินเหมาะแก่การทำธุรกิจ ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

    ขายที่ดิน ติดแม่น้ำท่าจีน ติดถนนคอนกรีต สามพราน นครปฐม   เหมาะแก่การทำบ้านจัดสรร ที่ดินจัดสรร ร้านอาหาร ร้านกาแฟ บ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท เรือนำ

  @thaihometown Scroll