C2078 ขายที่ดินพร้อมโกดัง พื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน พื้นที่สีเหลือง อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา

ที่ดิน รายการล่าสุด ที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ดินพระนครศรีอยุธยา รายการล่าสุด ที่ดินพระนครศรีอยุธยา ประกาศวันที่ 2021-10-01 ที่ดินพระนครศรีอยุธยา ประกาศวันที่ 2024-06-16 ที่ดินพระนครศรีอยุธยา ประกาศวันที่ 2024-06-15 ที่ดินลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา รายการล่าสุด ที่ดินพระนครศรีอยุธยา รายการล่าสุด ที่ดินลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา รายการล่าสุด ที่ดินลาดบัวหลวงที่ดินพระนครศรีอยุธยา ที่ดิน ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยาขายที่ดิน ลาดบัวหลวงขายที่ดิน พระนครศรีอยุธยาที่ดินใกล้ห้าง โลตัสที่ดินใกล้ห้าง โลตัสที่ดินใกล้ห้าง โลตัส ลาดบัวหลวงที่ดินใกล้ห้าง โลตัส ลาดบัวหลวงที่ดินใกล้ห้าง โลตัส ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยาที่ดินลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา ใกล้ห้าง โลตัสที่ดินพระนครศรีอยุธยา ใกล้ห้าง โลตัสขายที่ดิน ใกล้ห้าง โลตัสขายที่ดิน ลาดบัวหลวง ใกล้ห้าง โลตัสขายที่ดิน พระนครศรีอยุธยา ใกล้ห้าง โลตัสขายที่ดิน ใกล้ห้าง โลตัส ลาดบัวหลวงขายที่ดิน ใกล้ห้าง โลตัส พระนครศรีอยุธยาที่ดินใกล้ห้าง คาร์ฟูร์ที่ดินใกล้ห้าง คาร์ฟูร์ที่ดินใกล้ห้าง คาร์ฟูร์ ลาดบัวหลวงที่ดินใกล้ห้าง คาร์ฟูร์ ลาดบัวหลวงที่ดินใกล้ห้าง คาร์ฟูร์ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยาที่ดินลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา ใกล้ห้าง คาร์ฟูร์ที่ดินพระนครศรีอยุธยา ใกล้ห้าง คาร์ฟูร์ขายที่ดิน ใกล้ห้าง คาร์ฟูร์ขายที่ดิน ลาดบัวหลวง ใกล้ห้าง คาร์ฟูร์ขายที่ดิน พระนครศรีอยุธยา ใกล้ห้าง คาร์ฟูร์ขายที่ดิน ใกล้ห้าง คาร์ฟูร์ ลาดบัวหลวงขายที่ดิน ใกล้ห้าง คาร์ฟูร์ พระนครศรีอยุธยาที่ดินใกล้ห้าง บิ๊กซีที่ดินใกล้ห้าง บิ๊กซีที่ดินใกล้ห้าง บิ๊กซี ลาดบัวหลวงที่ดินใกล้ห้าง บิ๊กซี ลาดบัวหลวงที่ดินใกล้ห้าง บิ๊กซี ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยาที่ดินลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา ใกล้ห้าง บิ๊กซีที่ดินพระนครศรีอยุธยา ใกล้ห้าง บิ๊กซีขายที่ดิน ใกล้ห้าง บิ๊กซีขายที่ดิน ลาดบัวหลวง ใกล้ห้าง บิ๊กซีขายที่ดิน พระนครศรีอยุธยา ใกล้ห้าง บิ๊กซีขายที่ดิน ใกล้ห้าง บิ๊กซี ลาดบัวหลวงขายที่ดิน ใกล้ห้าง บิ๊กซี พระนครศรีอยุธยาที่ดินใกล้ห้างเดอะมอลล์ที่ดินใกล้ห้างเดอะมอลล์ที่ดินใกล้ห้างเดอะมอลล์ ลาดบัวหลวงที่ดินใกล้ห้างเดอะมอลล์ ลาดบัวหลวงที่ดินใกล้ห้างเดอะมอลล์ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยาที่ดินลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา ใกล้ห้างเดอะมอลล์ที่ดินพระนครศรีอยุธยา ใกล้ห้างเดอะมอลล์ขายที่ดิน ใกล้ห้างเดอะมอลล์ขายที่ดิน ลาดบัวหลวง ใกล้ห้างเดอะมอลล์ขายที่ดิน พระนครศรีอยุธยา ใกล้ห้างเดอะมอลล์ขายที่ดิน ใกล้ห้างเดอะมอลล์ ลาดบัวหลวงขายที่ดิน ใกล้ห้างเดอะมอลล์ พระนครศรีอยุธยาที่ดินใกล้ห้างเซ็นทรัลที่ดินใกล้ห้างเซ็นทรัลที่ดินใกล้ห้างเซ็นทรัล ลาดบัวหลวงที่ดินใกล้ห้างเซ็นทรัล ลาดบัวหลวงที่ดินใกล้ห้างเซ็นทรัล ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยาที่ดินลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา ใกล้ห้างเซ็นทรัลที่ดินพระนครศรีอยุธยา ใกล้ห้างเซ็นทรัลขายที่ดิน ใกล้ห้างเซ็นทรัลขายที่ดิน ลาดบัวหลวง ใกล้ห้างเซ็นทรัลขายที่ดิน พระนครศรีอยุธยา ใกล้ห้างเซ็นทรัลขายที่ดิน ใกล้ห้างเซ็นทรัล ลาดบัวหลวงขายที่ดิน ใกล้ห้างเซ็นทรัล พระนครศรีอยุธยาที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ลาดบัวหลวงที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ลาดบัวหลวงที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยาที่ดินลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ดินพระนครศรีอยุธยา ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน ลาดบัวหลวง ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน พระนครศรีอยุธยา ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ลาดบัวหลวงขายที่ดิน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต พระนครศรีอยุธยาที่ดินใกล้ร้านมินิมาร์ทที่ดินใกล้ร้านมินิมาร์ทที่ดินใกล้ร้านมินิมาร์ท ลาดบัวหลวงที่ดินใกล้ร้านมินิมาร์ท ลาดบัวหลวงที่ดินใกล้ร้านมินิมาร์ท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยาที่ดินลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา ใกล้ร้านมินิมาร์ทที่ดินพระนครศรีอยุธยา ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายที่ดิน ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายที่ดิน ลาดบัวหลวง ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายที่ดิน พระนครศรีอยุธยา ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายที่ดิน ใกล้ร้านมินิมาร์ท ลาดบัวหลวงขายที่ดิน ใกล้ร้านมินิมาร์ท พระนครศรีอยุธยาขายที่ดิน 7 ไร่ขายที่ดิน 65,000,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

C2078 ขายที่ดินพร้อมโกดัง พื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน พื้นที่สีเหลือง อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา

วันที่โพสต์ วันศุกร์ 01 ตุลาคม 2564

C2078 ขายที่ดินพร้อมโกดัง พื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน พื้นที่สีเหลือง อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา

เนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน

สนใจนัดชมติดต่อ
คุณเฟลม 0991455462
ID line : flameyushiki

C2078 ขายที่ดินพร้อมโกดัง พื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน พื้นที่สีเหลือง อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา
- ที่ดินขนาด 7 ไร่ 2 งาน
- โกดังเก็บสินค้า 2 ชั้น ขนาด 55×43 = 2,365 ตร.ม.
- โชว์รูม+ออฟฟิศ 25 × 6 = 150 ตร.ม.
- ความสูง 11.34 เซนติเมตร
- รับน้ำหนักได้ 3,000 กิโลต่อตารางเมตร
- รถสิบล้อ แทรนเลอร์ใหญ่เข้าได้
- พื้นที่สีเหลือง

สนใจนัดดูก่อนได้ครับ
ราคาขาย 65,000,000 บาท ค่าโอนคนละครึ่ง

ถนนและสถานที่ใกล้เคียง
- ถนน อย.3006 1.3 กม. (สามารถออกไปทางอ. ลาดบัวหลวง อยุธยา และแยกไม้ตรา ปทุมธานี)
- วัดเจดีย์หอย 8.4 กม.
- ห่างจากบ. เถ้าแก่น้อย ถนนบางบัวทอง-สุพรรณฯ 10 กิโลเมตร

ที่ตั้ง ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230

PL. Real Estate Broker
http://www.kaibaanteedin.com
บริการรับฝากขาย/เช่า คอนโด บ้าน ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ ที่ดิน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายที่ดิน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : ที่ดิน ขายที่ดิน
กลุ่มประเภท : ขายที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง ขายที่ดิน พื้นที่สีเหลือง
ลักษณะเฉพาะ : ค่าโอนคนละครึ่ง
ลักษณะเด่น : พื้นที่สีเหลือง
เนื้อที่รวม : 7 ไร่
ราคา :
ขาย 65,000,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายที่ดิน กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
ทำเลพระนครศรีอยุธยา »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : ลาดบัวหลวง
ทำเลลาดบัวหลวง »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
รูปแบบขาย : ค่าโอนคนละครึ่ง
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายที่ดิน ทำเลพระนครศรีอยุธยา
ขายไม่เกิน 65,000,000 บาท
ขาย 44,000,000 - 65,000,000 บาท
ขาย 44,000,000 - 75,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ขายที่ดิน ทำเล ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
ขาย 44,000,000 - 65,000,000 บาท
ขาย 44,000,000 - 75,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ลักษณะเด่น :
ขายที่ดิน พื้นที่สีเหลือง
ขายที่ดิน พร้อมโกดัง
ขายที่ดิน พื้นที่สีเหลือง พระนครศรีอยุธยา
ขายที่ดิน พร้อมโกดัง พระนครศรีอยุธยา
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายที่ดิน พระนครศรีอยุธยา ขายที่ดิน ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา ขายที่ดิน ค่าโอนคนละครึ่ง พระนครศรีอยุธยา
ขายที่ดิน พื้นที่สีเหลือง พระนครศรีอยุธยา
ขายที่ดิน ค่าโอนคนละครึ่ง พระนครศรีอยุธยา
ขายที่ดิน โซนสีเหลือง พระนครศรีอยุธยา
ขายที่ดิน ค่าโอนคนละครึ่ง พระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลเสริม :
ที่ดิน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : YOYO  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Share :
ขายที่ดิน ถนนโรจนะ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
ราคาขาย 47,302,500 บาท
BL137 ขายที่ดินอยุทธยา แปลงนี้ 7 ไร่ 77 ล้าน หลังเส้นทรัลอยุธยาติดถนนหลักศาลากลา...
เมืองพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
ราคาขาย 77,000,000 บาท

C2078 ขายที่ดินพร้อมโกดัง พื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน พื้นที่สีเหลือง อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา

ที่ดิน 7 ไร่ รวมประกาศประเภท ที่ดิน พร้อมรายละเอียดข้อมูลC2078 ขายที่ดินพร้อมโกดัง พื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน พื้นที่สีเหลือง อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา คำที่ต้องการค้นหา C2078 ขายที่ดินพร้อมโกดัง พื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน พื้นที่สีเหลือง อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

C2078 ขายที่ดินพร้อมโกดัง พื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน พื้นที่สีเหลือง อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา เนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน สนใจนัดชมติดต่อ คุณเฟลม 0991455462 ID line : flameyush

ขายที่ดิน ในจ.พระนครศรีอยุธยา ราคาใกล้เคียง

ขายที่ดิน ในจ.พระนครศรีอยุธยา ขนาดเนื้อที่ ที่ใกล้เคียงกัน

@thaihometown Scroll