ขายบ้าน ใกล้โรงเรียน กบินทร์บุรี A1-0647 ขายบ้านเดี่ยว อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี (โปรโมชั่นวันนี้่ - 30 มิถุนายน 2567)

บ้าน รายการล่าสุด บ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 23 เมษายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 23 เมษายน 2567 ขายบ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 23 เมษายน 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 22 เมษายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 22 เมษายน 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 22 เมษายน 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 20 เมษายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 20 เมษายน 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 20 เมษายน 2567 บ้านปราจีนบุรี รายการล่าสุด บ้านปราจีนบุรี ประกาศวันที่ 2024-04-03 บ้านปราจีนบุรี ประกาศวันที่ 2024-04-22 บ้านปราจีนบุรี ประกาศวันที่ 2024-04-21 บ้านกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี รายการล่าสุด บ้านปราจีนบุรี รายการล่าสุด บ้านกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี รายการล่าสุด บ้านกบินทร์บุรีบ้านปราจีนบุรี บ้าน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรีขายบ้าน กบินทร์บุรีขายบ้าน ปราจีนบุรีบ้านใกล้โรงเรียนบ้านใกล้โรงเรียนบ้านใกล้โรงเรียน กบินทร์บุรีบ้านใกล้โรงเรียน กบินทร์บุรีบ้านใกล้โรงเรียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรีบ้านกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ใกล้โรงเรียนบ้านปราจีนบุรี ใกล้โรงเรียนขายบ้าน ใกล้โรงเรียนขายบ้าน กบินทร์บุรี ใกล้โรงเรียนขายบ้าน ปราจีนบุรี ใกล้โรงเรียนขายบ้าน ใกล้โรงเรียน กบินทร์บุรีขายบ้าน ใกล้โรงเรียน ปราจีนบุรีบ้านมีระเบียงบ้านมีระเบียงบ้านมีระเบียง กบินทร์บุรีบ้านมีระเบียง กบินทร์บุรีบ้านมีระเบียง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรีบ้านกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี มีระเบียงบ้านปราจีนบุรี มีระเบียงขายบ้าน มีระเบียงขายบ้าน กบินทร์บุรี มีระเบียงขายบ้าน ปราจีนบุรี มีระเบียงขายบ้าน มีระเบียง กบินทร์บุรีขายบ้าน มีระเบียง ปราจีนบุรีบ้านห้องน้ำชั้นบนบ้านห้องน้ำชั้นบนบ้านห้องน้ำชั้นบน กบินทร์บุรีบ้านห้องน้ำชั้นบน กบินทร์บุรีบ้านห้องน้ำชั้นบน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรีบ้านกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ห้องน้ำชั้นบนบ้านปราจีนบุรี ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน กบินทร์บุรี ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน ปราจีนบุรี ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน ห้องน้ำชั้นบน กบินทร์บุรีขายบ้าน ห้องน้ำชั้นบน ปราจีนบุรีบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต กบินทร์บุรีบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต กบินทร์บุรีบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต กบินทร์บุรี ปราจีนบุรีบ้านกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านปราจีนบุรี ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน กบินทร์บุรี ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน ปราจีนบุรี ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต กบินทร์บุรีขายบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ปราจีนบุรีบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสดบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสดบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสด กบินทร์บุรีบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสด กบินทร์บุรีบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสด กบินทร์บุรี ปราจีนบุรีบ้านกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ใกล้ ร้านค้าตลาดสดบ้านปราจีนบุรี ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน กบินทร์บุรี ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน ปราจีนบุรี ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด กบินทร์บุรีขายบ้าน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด ปราจีนบุรีบ้านใกล้โรงเรียนบ้านใกล้โรงเรียนบ้านใกล้โรงเรียน กบินทร์บุรีบ้านใกล้โรงเรียน กบินทร์บุรีบ้านใกล้โรงเรียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรีบ้านกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ใกล้โรงเรียนบ้านปราจีนบุรี ใกล้โรงเรียนขายบ้าน ใกล้โรงเรียนขายบ้าน กบินทร์บุรี ใกล้โรงเรียนขายบ้าน ปราจีนบุรี ใกล้โรงเรียนขายบ้าน ใกล้โรงเรียน กบินทร์บุรีขายบ้าน ใกล้โรงเรียน ปราจีนบุรีบ้านใกล้มหาวิทยาลัยบ้านใกล้มหาวิทยาลัยบ้านใกล้มหาวิทยาลัย กบินทร์บุรีบ้านใกล้มหาวิทยาลัย กบินทร์บุรีบ้านใกล้มหาวิทยาลัย กบินทร์บุรี ปราจีนบุรีบ้านกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ใกล้มหาวิทยาลัยบ้านปราจีนบุรี ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน กบินทร์บุรี ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน ปราจีนบุรี ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน ใกล้มหาวิทยาลัย กบินทร์บุรีขายบ้าน ใกล้มหาวิทยาลัย ปราจีนบุรีบ้านใกล้ถนนทางหลวงบ้านใกล้ถนนทางหลวงบ้านใกล้ถนนทางหลวง กบินทร์บุรีบ้านใกล้ถนนทางหลวง กบินทร์บุรีบ้านใกล้ถนนทางหลวง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรีบ้านกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ใกล้ถนนทางหลวงบ้านปราจีนบุรี ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน กบินทร์บุรี ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน ปราจีนบุรี ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน ใกล้ถนนทางหลวง กบินทร์บุรีขายบ้าน ใกล้ถนนทางหลวง ปราจีนบุรีบ้านใกล้ถนนใหญ่บ้านใกล้ถนนใหญ่บ้านใกล้ถนนใหญ่ กบินทร์บุรีบ้านใกล้ถนนใหญ่ กบินทร์บุรีบ้านใกล้ถนนใหญ่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรีบ้านกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ใกล้ถนนใหญ่บ้านปราจีนบุรี ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน กบินทร์บุรี ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน ปราจีนบุรี ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ กบินทร์บุรีขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ ปราจีนบุรีขายบ้าน 47 ตารางวาขายบ้าน 603,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ขายบ้าน ใกล้โรงเรียน กบินทร์บุรี A1-0647 ขายบ้านเดี่ยว อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี (โปรโมชั่นวันนี้่ - 30 มิถุนายน 2567)

Member Package | วันที่โพสต์ วันพุธ 03 เมษายน 2567

A1-0647
ขายบ้านเดี่ยว : อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
ที่ตั้งสินทรัพย์ : ถนนฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

ราคา : 603,000 บาท

ขนาดพื้นที่ : 47 ตร.ว
แบบบ้านเดี่ยว : - ห้องนอน / - ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย : 133.75 ตรม
บ้านเดี่ยว : 1 ชั้น

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/bsjXqzsZQUbFCjzFA

สถานที่ใกล้เคียง
วัดป่าประดู่
โรงเรียนกบินทร์บุรี
เมกาโฮม สาขากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
โลตัส กบินทร์บุรี
แม็คโคร กบินทร์บุรี

**************************************
สอบถามเพิ่มเติม/นัดชมบ้าน
064-6654666 (เกรียง)
066-1414333
Line : @land666 (มี @ ด้านหน้าด้วยน๊า)
หรือคลิ๊ก
https://lin.ee/n9y0Nfc
ดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ บริการสินเชื่อฟรี ดอกเบี้ยดี ด้วยทีมงานมืออาชีพ
(เพื่อความรวดเร็วในการเช็คสถานะทรัพย์รบกวนแค๊ปหน้าจอแล้วส่งมาทางไลน์หรือแจ้งรหัสที่หัวข้อของประกาศนะครับ)

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ บ้าน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายบ้าน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : บ้าน บ้านเดี่ยว ขาย
ลักษณะ : มีระเบียง
จำนวนห้อง : 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ขนาดพื้นที่ : 47 ตารางวา
ราคา :
ขาย 603,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายบ้าน กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : ปราจีนบุรี
ทำเลปราจีนบุรี »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : กบินทร์บุรี
ทำเลกบินทร์บุรี »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายบ้าน ทำเลปราจีนบุรี
ขายไม่เกิน 603,000 บาท
ขาย 1,000,000 - 2,000,000 บาท
ขาย 1,000,000 - 3,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ขายบ้าน ทำเล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
ขาย 1,000,000 - 2,000,000 บาท
ขาย 1,000,000 - 3,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ทำเลเด่น : โลตัส ปราจีนบุรี โลตัสกบินทร์บุรี แม็คโคร ปราจีนบุรี แม็คโครกบินทร์บุรี
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายบ้าน ปราจีนบุรี ขายบ้าน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ขายบ้าน มีระเบียง ปราจีนบุรี
ข้อมูลเสริม :
บ้าน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ลงทะเบียนใช้งาน
Member :
Package  
นายเกรียงไกร ศรีสมุทร  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
โทรศัพท์ :
0646654666
Emai :
Share :

ขายบ้าน ใกล้โรงเรียน กบินทร์บุรี A1-0647 ขายบ้านเดี่ยว อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี (โปรโมชั่นวันนี้่ - 30 มิถุนายน 2567)

บ้าน 47 ตารางวา รวมประกาศประเภท บ้าน พร้อมรายละเอียดข้อมูลขายบ้าน ใกล้โรงเรียน กบินทร์บุรี A1-0647 ขายบ้านเดี่ยว อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี (โปรโมชั่นวันนี้่ - 30 มิถุนายน 2567) คำที่ต้องการค้นหา ขายบ้าน ใกล้โรงเรียน กบินทร์บุรี A1-0647 ขายบ้านเดี่ยว อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี (โปรโมชั่นวันนี้่ - 30 มิถุนายน 2567) ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

A1-0647 ขายบ้านเดี่ยว : อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ที่ตั้งสินทรัพย์ : ถนนฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ราคา : 603,000 บาท ขน

ขายบ้าน ในจ.ปราจีนบุรี ราคาใกล้เคียงประกาศอื่นๆ Member Package ▼

© สงวนลิขสิทธิ์ 2567 บริษัท ไทยโฮมทาวน์ จำกัด
@thaihometown Scroll