A4-0285 ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้านสมบูรณ์ทรัพย์ ขอนแก่น (โปรโมชั่นวันนี้่ - 30 มิถุนายน 2567)

บ้าน รายการล่าสุด บ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 30 พฤษภาคม 2567 บ้านให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 30 พฤษภาคม 2567 ขายบ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 30 พฤษภาคม 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 บ้านขอนแก่น รายการล่าสุด บ้านขอนแก่น ประกาศวันที่ 2024-03-20 บ้านขอนแก่น ประกาศวันที่ 2024-05-29 บ้านขอนแก่น ประกาศวันที่ 2024-05-28 บ้านเทศบาลตำบลเมืองพล ขอนแก่น รายการล่าสุด บ้านขอนแก่น รายการล่าสุด บ้านเทศบาลตำบลเมืองพล ขอนแก่น รายการล่าสุด บ้านเทศบาลตำบลเมืองพลบ้านขอนแก่น บ้าน เทศบาลตำบลเมืองพล ขอนแก่นขายบ้าน เทศบาลตำบลเมืองพลขายบ้าน ขอนแก่นบ้านมีระเบียงบ้านมีระเบียงบ้านมีระเบียง เทศบาลตำบลเมืองพลบ้านมีระเบียง เทศบาลตำบลเมืองพลบ้านมีระเบียง เทศบาลตำบลเมืองพล ขอนแก่นบ้านเทศบาลตำบลเมืองพล ขอนแก่น มีระเบียงบ้านขอนแก่น มีระเบียงขายบ้าน มีระเบียงขายบ้าน เทศบาลตำบลเมืองพล มีระเบียงขายบ้าน ขอนแก่น มีระเบียงขายบ้าน มีระเบียง เทศบาลตำบลเมืองพลขายบ้าน มีระเบียง ขอนแก่นบ้านห้องน้ำชั้นบนบ้านห้องน้ำชั้นบนบ้านห้องน้ำชั้นบน เทศบาลตำบลเมืองพลบ้านห้องน้ำชั้นบน เทศบาลตำบลเมืองพลบ้านห้องน้ำชั้นบน เทศบาลตำบลเมืองพล ขอนแก่นบ้านเทศบาลตำบลเมืองพล ขอนแก่น ห้องน้ำชั้นบนบ้านขอนแก่น ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน เทศบาลตำบลเมืองพล ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน ขอนแก่น ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน ห้องน้ำชั้นบน เทศบาลตำบลเมืองพลขายบ้าน ห้องน้ำชั้นบน ขอนแก่นบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต เทศบาลตำบลเมืองพลบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต เทศบาลตำบลเมืองพลบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต เทศบาลตำบลเมืองพล ขอนแก่นบ้านเทศบาลตำบลเมืองพล ขอนแก่น ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านขอนแก่น ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน เทศบาลตำบลเมืองพล ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน ขอนแก่น ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต เทศบาลตำบลเมืองพลขายบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ขอนแก่นบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสดบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสดบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสด เทศบาลตำบลเมืองพลบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสด เทศบาลตำบลเมืองพลบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสด เทศบาลตำบลเมืองพล ขอนแก่นบ้านเทศบาลตำบลเมืองพล ขอนแก่น ใกล้ ร้านค้าตลาดสดบ้านขอนแก่น ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน เทศบาลตำบลเมืองพล ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน ขอนแก่น ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด เทศบาลตำบลเมืองพลขายบ้าน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด ขอนแก่นบ้านใกล้โรงเรียนบ้านใกล้โรงเรียนบ้านใกล้โรงเรียน เทศบาลตำบลเมืองพลบ้านใกล้โรงเรียน เทศบาลตำบลเมืองพลบ้านใกล้โรงเรียน เทศบาลตำบลเมืองพล ขอนแก่นบ้านเทศบาลตำบลเมืองพล ขอนแก่น ใกล้โรงเรียนบ้านขอนแก่น ใกล้โรงเรียนขายบ้าน ใกล้โรงเรียนขายบ้าน เทศบาลตำบลเมืองพล ใกล้โรงเรียนขายบ้าน ขอนแก่น ใกล้โรงเรียนขายบ้าน ใกล้โรงเรียน เทศบาลตำบลเมืองพลขายบ้าน ใกล้โรงเรียน ขอนแก่นบ้านใกล้มหาวิทยาลัยบ้านใกล้มหาวิทยาลัยบ้านใกล้มหาวิทยาลัย เทศบาลตำบลเมืองพลบ้านใกล้มหาวิทยาลัย เทศบาลตำบลเมืองพลบ้านใกล้มหาวิทยาลัย เทศบาลตำบลเมืองพล ขอนแก่นบ้านเทศบาลตำบลเมืองพล ขอนแก่น ใกล้มหาวิทยาลัยบ้านขอนแก่น ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน เทศบาลตำบลเมืองพล ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน ขอนแก่น ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน ใกล้มหาวิทยาลัย เทศบาลตำบลเมืองพลขายบ้าน ใกล้มหาวิทยาลัย ขอนแก่นบ้านใกล้ถนนทางหลวงบ้านใกล้ถนนทางหลวงบ้านใกล้ถนนทางหลวง เทศบาลตำบลเมืองพลบ้านใกล้ถนนทางหลวง เทศบาลตำบลเมืองพลบ้านใกล้ถนนทางหลวง เทศบาลตำบลเมืองพล ขอนแก่นบ้านเทศบาลตำบลเมืองพล ขอนแก่น ใกล้ถนนทางหลวงบ้านขอนแก่น ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน เทศบาลตำบลเมืองพล ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน ขอนแก่น ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน ใกล้ถนนทางหลวง เทศบาลตำบลเมืองพลขายบ้าน ใกล้ถนนทางหลวง ขอนแก่นบ้านใกล้ถนนใหญ่บ้านใกล้ถนนใหญ่บ้านใกล้ถนนใหญ่ เทศบาลตำบลเมืองพลบ้านใกล้ถนนใหญ่ เทศบาลตำบลเมืองพลบ้านใกล้ถนนใหญ่ เทศบาลตำบลเมืองพล ขอนแก่นบ้านเทศบาลตำบลเมืองพล ขอนแก่น ใกล้ถนนใหญ่บ้านขอนแก่น ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน เทศบาลตำบลเมืองพล ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน ขอนแก่น ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ เทศบาลตำบลเมืองพลขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ ขอนแก่นขายบ้าน 59 ตารางวาขายบ้าน 1,360,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

A4-0285 ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้านสมบูรณ์ทรัพย์ ขอนแก่น (โปรโมชั่นวันนี้่ - 30 มิถุนายน 2567)

Member Package | วันที่โพสต์ วันพุธ 20 มีนาคม 2567

A4-0285
ขายบ้านเดี่ยว : หมู่บ้านสมบูรณ์ทรัพย์
ที่ตั้งสินทรัพย์ : ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ราคา : 1,360,000 บาท

ขนาดพื้นที่ : 59.80 ตร.ว
แบบบ้านเดี่ยว : - ห้องนอน / - ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้่สอย : 130 ตร.ม
บ้านเดี่ยว : 1 ชั้น

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/PURAbt38ZMKyDHNh6

สถานที่ใกล้เคียง
ตลาดภูมิสุขเจริญ
เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า ขอนแก่น
ซีเจ มอร์ สาขาหนองขาม ขอนแก่น
โฮมโปร ขอนแก่น
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ขอนแก่น

**************************************
สอบถามเพิ่มเติม/นัดชมบ้าน
064-6654666 (เกรียง)
066-1414333
Line : @land666 (มี @ ด้านหน้าด้วยน๊า)
หรือคลิ๊ก
https://lin.ee/n9y0Nfc
ดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ บริการสินเชื่อฟรี ดอกเบี้ยดี ด้วยทีมงานมืออาชีพ
(เพื่อความรวดเร็วในการเช็คสถานะทรัพย์รบกวนแค๊ปหน้าจอแล้วส่งมาทางไลน์หรือแจ้งรหัสที่หัวข้อของประกาศนะครับ)

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ บ้าน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายบ้าน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : บ้าน บ้านเดี่ยว ขาย
จำนวนห้อง : 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ขนาดพื้นที่ : 59 ตารางวา
ราคา :
ขาย 1,360,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายบ้าน กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : ขอนแก่น
ทำเลขอนแก่น »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : เทศบาลตำบลเมืองพล
ทำเลเทศบาลตำบลเมืองพล »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายบ้าน ทำเลขอนแก่น
ขายไม่เกิน 1,360,000 บาท
ขาย 1,000,000 - 2,000,000 บาท
ขาย 1,000,000 - 3,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ขายบ้าน ทำเล เทศบาลตำบลเมืองพล ขอนแก่น
ขาย 1,000,000 - 2,000,000 บาท
ขาย 1,000,000 - 3,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ทำเลเด่น : โลตัส ขอนแก่น โลตัสเทศบาลตำบลเมืองพล บิ๊กซี ขอนแก่น บิ๊กซีเทศบาลตำบลเมืองพล
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายบ้าน ขอนแก่น ขายบ้าน เทศบาลตำบลเมืองพล ขอนแก่น
ข้อมูลเสริม :
บ้าน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ลงทะเบียนใช้งาน
Member :
Package  
นายเกรียงไกร ศรีสมุทร  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
โทรศัพท์ :
0646654666
Emai :
Share :
ขายบ้านเดี่ยว : หมู่บ้านชัยพฤกษ์ เลควิว ขอนแก่น
เทศบาลตำบลเมืองพล ขอนแก่น
ราคาขาย 4,950,000 บาท
ขายบ้านเดี่ยว : เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เทศบาลตำบลเมืองพล ขอนแก่น
ราคาขาย 10,770,000 บาท
SAA0734-2 ขายบ้านเดี่ยว โครงการชลลดา ขอนแก่น ขอนแก่น
เทศบาลตำบลเมืองพล ขอนแก่น
ราคาขาย 4,550,000 บาท
T09690 ขายบ้านเดี่ยว โครงการชลลดา ขอนแก่น
เทศบาลตำบลเมืองพล ขอนแก่น
ราคาขาย 5,300,000 บาท
T07429 ขายบ้านเดี่ยว เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เทศบาลตำบลเมืองพล ขอนแก่น
ราคาขาย 5,230,000 บาท

A4-0285 ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้านสมบูรณ์ทรัพย์ ขอนแก่น (โปรโมชั่นวันนี้่ - 30 มิถุนายน 2567)

บ้าน 59 ตารางวา รวมประกาศประเภท บ้าน พร้อมรายละเอียดข้อมูลA4-0285 ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้านสมบูรณ์ทรัพย์ ขอนแก่น (โปรโมชั่นวันนี้่ - 30 มิถุนายน 2567) คำที่ต้องการค้นหา A4-0285 ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้านสมบูรณ์ทรัพย์ ขอนแก่น (โปรโมชั่นวันนี้่ - 30 มิถุนายน 2567) ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

A4-0285 ขายบ้านเดี่ยว : หมู่บ้านสมบูรณ์ทรัพย์ ที่ตั้งสินทรัพย์ : ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น ราคา : 1,360,000 บาท ขนาดพื้นที่ : 59.80 ตร.ว แบบบ้านเดี

ขายบ้าน ในจ.ขอนแก่น ราคาใกล้เคียงประกาศอื่นๆ Member Package ▼

@thaihometown Scroll