ประกาศขายบ้าน

ประกาศใหม่วันนี้ 30 พฤษภาคม 2567 บ้าน รายการล่าสุด บ้าน ประกาศใหม่ล่าสุด บ้านให้เช่า ประกาศใหม่อัพเดท ขายบ้าน ประกาศใหม่อัพเดท บ้าน ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 บ้านให้เช่า 29 พฤษภาคม 2567 ขายบ้าน 29 พฤษภาคม 2567 บ้าน 28 พฤษภาคม 2567 บ้านให้เช่า 28 พฤษภาคม 2567 ขายบ้าน 28 พฤษภาคม 2567 บ้าน 27 พฤษภาคม 2567 บ้านให้เช่า 27 พฤษภาคม 2567 ขายบ้าน 27 พฤษภาคม 2567 คอนโด รายการล่าสุด คอนโด ประกาศใหม่ล่าสุด คอนโดให้เช่า ประกาศใหม่อัพเดท ขายคอนโด ประกาศใหม่อัพเดท คอนโด ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 คอนโดให้เช่า 29 พฤษภาคม 2567 ขายคอนโด 29 พฤษภาคม 2567 คอนโด 28 พฤษภาคม 2567 คอนโดให้เช่า 28 พฤษภาคม 2567 ขายคอนโด 28 พฤษภาคม 2567 คอนโด 27 พฤษภาคม 2567 คอนโดให้เช่า 27 พฤษภาคม 2567 ขายคอนโด 27 พฤษภาคม 2567 คอนโด รายการล่าสุด คอนโด ประกาศใหม่ล่าสุด คอนโดให้เช่า ประกาศใหม่อัพเดท ขายคอนโด ประกาศใหม่อัพเดท คอนโด ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 คอนโดให้เช่า 29 พฤษภาคม 2567 ขายคอนโด 29 พฤษภาคม 2567 คอนโด 28 พฤษภาคม 2567 คอนโดให้เช่า 28 พฤษภาคม 2567 ขายคอนโด 28 พฤษภาคม 2567 คอนโด 27 พฤษภาคม 2567 คอนโดให้เช่า 27 พฤษภาคม 2567 ขายคอนโด 27 พฤษภาคม 2567 ทาวน์เฮ้าส์ รายการล่าสุด ทาวน์เฮ้าส์ ประกาศใหม่ล่าสุด ทาวน์เฮ้าส์ให้เช่า ประกาศใหม่อัพเดท ขายทาวน์เฮ้าส์ ประกาศใหม่อัพเดท ทาวน์เฮ้าส์ ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ทาวน์เฮ้าส์ให้เช่า 29 พฤษภาคม 2567 ขายทาวน์เฮ้าส์ 29 พฤษภาคม 2567 ทาวน์เฮ้าส์ 28 พฤษภาคม 2567 ทาวน์เฮ้าส์ให้เช่า 28 พฤษภาคม 2567 ขายทาวน์เฮ้าส์ 28 พฤษภาคม 2567 ทาวน์เฮ้าส์ 27 พฤษภาคม 2567 ทาวน์เฮ้าส์ให้เช่า 27 พฤษภาคม 2567 ขายทาวน์เฮ้าส์ 27 พฤษภาคม 2567 อาคารพาณิชย์ รายการล่าสุด อาคารพาณิชย์ ประกาศใหม่ล่าสุด อาคารพาณิชย์ให้เช่า ประกาศใหม่อัพเดท ขายอาคารพาณิชย์ ประกาศใหม่อัพเดท อาคารพาณิชย์ ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 อาคารพาณิชย์ให้เช่า 29 พฤษภาคม 2567 ขายอาคารพาณิชย์ 29 พฤษภาคม 2567 อาคารพาณิชย์ 28 พฤษภาคม 2567 อาคารพาณิชย์ให้เช่า 28 พฤษภาคม 2567 ขายอาคารพาณิชย์ 28 พฤษภาคม 2567 อาคารพาณิชย์ 27 พฤษภาคม 2567 อาคารพาณิชย์ให้เช่า 27 พฤษภาคม 2567 ขายอาคารพาณิชย์ 27 พฤษภาคม 2567 อพาร์ทเม้นท์ รายการล่าสุด อพาร์ทเม้นท์ ประกาศใหม่ล่าสุด อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า ประกาศใหม่อัพเดท ขายอพาร์ทเม้นท์ ประกาศใหม่อัพเดท อพาร์ทเม้นท์ ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า 29 พฤษภาคม 2567 ขายอพาร์ทเม้นท์ 29 พฤษภาคม 2567 อพาร์ทเม้นท์ 28 พฤษภาคม 2567 อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า 28 พฤษภาคม 2567 ขายอพาร์ทเม้นท์ 28 พฤษภาคม 2567 อพาร์ทเม้นท์ 27 พฤษภาคม 2567 อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า 27 พฤษภาคม 2567 ขายอพาร์ทเม้นท์ 27 พฤษภาคม 2567 สำนักงาน รายการล่าสุด สำนักงาน ประกาศใหม่ล่าสุด สำนักงานให้เช่า ประกาศใหม่อัพเดท ขายสำนักงาน ประกาศใหม่อัพเดท สำนักงาน ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 สำนักงานให้เช่า 29 พฤษภาคม 2567 ขายสำนักงาน 29 พฤษภาคม 2567 สำนักงาน 28 พฤษภาคม 2567 สำนักงานให้เช่า 28 พฤษภาคม 2567 ขายสำนักงาน 28 พฤษภาคม 2567 สำนักงาน 27 พฤษภาคม 2567 สำนักงานให้เช่า 27 พฤษภาคม 2567 ขายสำนักงาน 27 พฤษภาคม 2567 โรงงาน รายการล่าสุด โรงงาน ประกาศใหม่ล่าสุด โรงงานให้เช่า ประกาศใหม่อัพเดท ขายโรงงาน ประกาศใหม่อัพเดท โรงงาน ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 โรงงานให้เช่า 29 พฤษภาคม 2567 ขายโรงงาน 29 พฤษภาคม 2567 โรงงาน 28 พฤษภาคม 2567 โรงงานให้เช่า 28 พฤษภาคม 2567 ขายโรงงาน 28 พฤษภาคม 2567 โรงงาน 27 พฤษภาคม 2567 โรงงานให้เช่า 27 พฤษภาคม 2567 ขายโรงงาน 27 พฤษภาคม 2567 ที่ดิน รายการล่าสุด ที่ดิน ประกาศใหม่ล่าสุด ที่ดินให้เช่า ประกาศใหม่อัพเดท ขายที่ดิน ประกาศใหม่อัพเดท ที่ดิน ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ที่ดินให้เช่า 29 พฤษภาคม 2567 ขายที่ดิน 29 พฤษภาคม 2567 ที่ดิน 28 พฤษภาคม 2567 ที่ดินให้เช่า 28 พฤษภาคม 2567 ขายที่ดิน 28 พฤษภาคม 2567 ที่ดิน 27 พฤษภาคม 2567 ที่ดินให้เช่า 27 พฤษภาคม 2567 ขายที่ดิน 27 พฤษภาคม 2567 บ้านเดี่ยว รายการล่าสุด บ้านเดี่ยว ประกาศใหม่ล่าสุด บ้านเดี่ยวให้เช่า ประกาศใหม่อัพเดท ขายบ้านเดี่ยว ประกาศใหม่อัพเดท บ้านเดี่ยว ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 บ้านเดี่ยวให้เช่า 29 พฤษภาคม 2567 ขายบ้านเดี่ยว 29 พฤษภาคม 2567 บ้านเดี่ยว 28 พฤษภาคม 2567 บ้านเดี่ยวให้เช่า 28 พฤษภาคม 2567 ขายบ้านเดี่ยว 28 พฤษภาคม 2567 บ้านเดี่ยว 27 พฤษภาคม 2567 บ้านเดี่ยวให้เช่า 27 พฤษภาคม 2567 ขายบ้านเดี่ยว 27 พฤษภาคม 2567 ทาวน์โฮม รายการล่าสุด ทาวน์โฮม ประกาศใหม่ล่าสุด ทาวน์โฮมให้เช่า ประกาศใหม่อัพเดท ขายทาวน์โฮม ประกาศใหม่อัพเดท ทาวน์โฮม ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ทาวน์โฮมให้เช่า 29 พฤษภาคม 2567 ขายทาวน์โฮม 29 พฤษภาคม 2567 ทาวน์โฮม 28 พฤษภาคม 2567 ทาวน์โฮมให้เช่า 28 พฤษภาคม 2567 ขายทาวน์โฮม 28 พฤษภาคม 2567 ทาวน์โฮม 27 พฤษภาคม 2567 ทาวน์โฮมให้เช่า 27 พฤษภาคม 2567 ขายทาวน์โฮม 27 พฤษภาคม 2567 ธุรกิจ รายการล่าสุด ธุรกิจ ประกาศใหม่ล่าสุด ธุรกิจให้เช่า ประกาศใหม่อัพเดท ขายธุรกิจ ประกาศใหม่อัพเดท ธุรกิจ ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ธุรกิจให้เช่า 29 พฤษภาคม 2567 ขายธุรกิจ 29 พฤษภาคม 2567 ธุรกิจ 28 พฤษภาคม 2567 ธุรกิจให้เช่า 28 พฤษภาคม 2567 ขายธุรกิจ 28 พฤษภาคม 2567 ธุรกิจ 27 พฤษภาคม 2567 ธุรกิจให้เช่า 27 พฤษภาคม 2567 ขายธุรกิจ 27 พฤษภาคม 2567 โฮมออฟฟิศ รายการล่าสุด โฮมออฟฟิศ ประกาศใหม่ล่าสุด โฮมออฟฟิศให้เช่า ประกาศใหม่อัพเดท ขายโฮมออฟฟิศ ประกาศใหม่อัพเดท โฮมออฟฟิศ ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 โฮมออฟฟิศให้เช่า 29 พฤษภาคม 2567 ขายโฮมออฟฟิศ 29 พฤษภาคม 2567 โฮมออฟฟิศ 28 พฤษภาคม 2567 โฮมออฟฟิศให้เช่า 28 พฤษภาคม 2567 ขายโฮมออฟฟิศ 28 พฤษภาคม 2567 โฮมออฟฟิศ 27 พฤษภาคม 2567 โฮมออฟฟิศให้เช่า 27 พฤษภาคม 2567 ขายโฮมออฟฟิศ 27 พฤษภาคม 2567 คลังสินค้า รายการล่าสุด คลังสินค้า ประกาศใหม่ล่าสุด คลังสินค้าให้เช่า ประกาศใหม่อัพเดท ขายคลังสินค้า ประกาศใหม่อัพเดท คลังสินค้า ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 คลังสินค้าให้เช่า 29 พฤษภาคม 2567 ขายคลังสินค้า 29 พฤษภาคม 2567 คลังสินค้า 28 พฤษภาคม 2567 คลังสินค้าให้เช่า 28 พฤษภาคม 2567 ขายคลังสินค้า 28 พฤษภาคม 2567 คลังสินค้า 27 พฤษภาคม 2567 คลังสินค้าให้เช่า 27 พฤษภาคม 2567 ขายคลังสินค้า 27 พฤษภาคม 2567 โกดัง รายการล่าสุด โกดัง ประกาศใหม่ล่าสุด โกดังให้เช่า ประกาศใหม่อัพเดท ขายโกดัง ประกาศใหม่อัพเดท โกดัง ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 โกดังให้เช่า 29 พฤษภาคม 2567 ขายโกดัง 29 พฤษภาคม 2567 โกดัง 28 พฤษภาคม 2567 โกดังให้เช่า 28 พฤษภาคม 2567 ขายโกดัง 28 พฤษภาคม 2567 โกดัง 27 พฤษภาคม 2567 โกดังให้เช่า 27 พฤษภาคม 2567 ขายโกดัง 27 พฤษภาคม 2567 บ้าน บ้าน รายการล่าสุด บ้านเดี่ยว บ้านเดี่ยว รายการล่าสุด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์เฮ้าส์ รายการล่าสุด ทาวน์โฮม ทาวน์โฮม รายการล่าสุด คอนโด คอนโด รายการล่าสุด อาคารพาณิชย์ อาคารพาณิชย์ รายการล่าสุด อพาร์ทเม้นท์ อพาร์ทเม้นท์ รายการล่าสุด สำนักงาน สำนักงาน รายการล่าสุด โฮมออฟฟิศ โฮมออฟฟิศ รายการล่าสุด ธุรกิจ ธุรกิจ รายการล่าสุด โรงงาน โรงงาน รายการล่าสุด คลังสินค้า คลังสินค้า รายการล่าสุด โกดัง โกดัง รายการล่าสุด ที่ดิน ที่ดิน รายการล่าสุด ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ประกาศขายบ้าน สมัครใช้บริการฟรี ใช้งานออนไลน์ได้ง่าย


ประกาศขายบ้าน ใส่รูปภาพ, ใส่ลิงค์เว็บ, ใส่วีดีโอ Youtube, แผนที่ Google, Facebook และเครื่องมืออื่นๆ อีกมากมาย ให้บริการฟรี! ประกาศขายบ้าน ประกาศขาย หรือประกาศให้เช่า ไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีค่าบริการ ฟรีได้มากว่าที่คุณคิด เว็บไซต์ยอดนิยม อันดับ 1 ของการใช้งานประกาศขายบ้าน ไม่มีค่าสมาชิก ไม่มีค่ารายเดือน

ประกาศขายบ้าน
ขั้นตอนที่ 1
ใส่ข้อมูล สมัครเป็นสมาชิก ใช้เพียง 1 อีเมล์ต่อสมาชิก 1 ท่านเท่านั้น
คำเตือน!! ห้ามใช้อีเมล์ ที่ใช้งานไม่ได้ เว็บไซต์จะเปิดระบบตรวจสอบ เพื่อให้ทำการยืนยันตัวตนมาจากอีเมล์ของท่าน ภายหลังจากใช้งานแล้ว 1-2 วัน
อีเมล์ : ( ใช้สำหรับเข้าระบบสมาชิก และยืนยันสมาชิกภายหลังการใช้งาน) **
รหัสผ่าน : ( ใช้สำหรับเข้าระบบสมาชิก ใส่รหัส 4 ตัวขึ้นไป ) **
ใส่รหัสซ้ำ :
ชื่อสมาชิก : ( ชื่อที่ใช้แสดงในประกาศของคุณ ) **
เบอร์มือถือ : ( ใช้แสดงในประกาศ ใส่ตัวเลขเท่านั้น ) **
** หากคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณากรอกข้อมูลส่วนนี้เพื่อใช้เข้าระบบ  ถ้าคุณ เป็นสมาชิกแล้ว กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อไปหน้าประกาศสำหรับสมาชิก

∇การกรอกข้อมูล ประกาศขายบ้าน เพื่ออธิบายรายละเอียด และการค้นหาประกาศ

ขั้นตอนที่ 2
ใส่รายละเอียดของประกาศ ต้องใส่ข้อมูลให้มากที่สุด จะมีผลกับการเข้าชม
หัวข้อประกาศ : ( เช่น ขายบ้าน ตกแต่งพร้อมเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า สภาพดีพร้อมเข้าอยู่ ) **
ประกาศขายบ้าน โปรดอ่านคำแนะนำ : สำหรับการใส่หัวข้อประกาศ ไม่ควรใส่เบอร์โทร ราคา หรือข้อมูลใดๆ ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
เมื่อคุณแก้ไขข้อมูลหัวข้อประกาศ ที่ระบบสมาชิก และในเว็บมีการเปลี่ยนแล้ว แต่หัวข้อประกาศที่ติดในหน้า google จะไม่เปลี่ยนตามทันที แต่จะเปลี่ยนตามอีกประมาณ 2-3 อาทิตย์
จึงไม่ควรใส่ข้อมูลที่จะเปลี่ยนบ่อยๆ ควรใส่ข้อมูลที่จะไม่เปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อถนน เขต อำเภอ จังหวัดที่ตั้ง หรือขนาดพื้นที่ ฯลฯ
( ห้ามใส่ url หรือชื่อเว็บไซต์ และห้ามใส่ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใดๆ ที่แสดงว่าเป็นประกาศของตนเองในช่องนี้ )
กรณีถ้าเป็นโครงการใหม่ คลิกที่นี่ก่อน ⇒ เปิดเมนู ( เฉพาะประกาศที่เป็นโครงการใหม่เท่านั้น!! )
สถานะของโครงการ : **
ชื่อโครงการ : **
เจ้าของโครงการ : **

โปรดอ่าน คำแนะนำเกี่ยวกับการใส่รายละเอียด เพื่อเพิ่มผู้เข้าชมประกาศของคุณ :
แนะนำสำหรับประกาศขายบ้าน
ถ้าต้องการให้ประกาศมีผู้เข้าชมมาก ควรใส่รายละเอียดให้มากที่สุด เช่น ชื่อถนน สถานที่ หมู่บ้าน หรือชื่อโครงการ
การใส่ข้อมูลที่สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ การขาย การให้เช่า การทำสัญญา และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาฯ

ประกาศขายบ้าน คลิกอ่านคำแนะนำเพิมเติมที่นี่

รายละเอียดของประกาศ : ( รายละเอียดต้องใส่ให้มากที่สุด ใส่มากคนดูยิ่งมาก สำคัญกับระบบการค้นหา ) **
คุณสามารถใส่ลิงค์ไปเว็บไซต์ของคุณ หรือไปเว็บไซต์อื่นๆได้ เพียงนำ url หรือ ชื่อเว็บไซต์ของคุณมาใส่ที่ช่องด้านล่างนี้
ช่องนี้ต้องใส่ข้อความที่ 200 ตัวอักษรขึ้นไป
ประเภทประกาศ : **
ประเภทอสังหาริมทรัพย์ : **
เนื้อที่ : ( ใส่ตัวเลขเท่านั้น ) **
พื้นที่ใช้สอย : ( ใส่ตัวเลขเท่านั้น )
จำนวนห้องนอน :
จำนวนห้องน้ำ :
** เฉพาะประกาศ บ้าน คอนโด ทาวน์โฮม
จำนวนห้องนอน และห้องน้ำต้องใส่ข้อมูล
เครื่องปรับอากาศ :
ที่จอดรถ :
เลือกมีเฟอร์นิเจอร์ หรือไม่ :
มีเฟอร์ฯ
ไม่มีเฟอร์ฯ
ไม่กำหนด
เลือกมีเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือไม่ :
มีเครื่องฯ
ไม่มีเครื่องฯ
ไม่กำหนด
เขตพื้นที่กรุงเทพฯ : ( ที่ตั้งในกรุงเทพฯ )
จังหวัดที่ตั้ง : ( ที่ตั้งไม่ใช่กรุงเทพฯ )
เขต/อำเภอ : ( ที่ตั้งไม่ใช่กรุงเทพฯ )
ทำเลรถไฟฟ้า บีทีเอส :
ทำเลรถไฟฟ้า ใต้ดิน :
ทำเลรถไฟฟ้าสายสีม่วง :
ทำเลรถไฟฟ้าสายสีแดง :
ทำเลรถไฟฟ้าสายสีส้ม :
ทำเลรถไฟฟ้าสายสีชมพู :
ทำเลรถไฟฟ้า แอร์พอร์ตลิงค์ :
ทำเลรถไฟฟ้าสายสีเหลือง :
การใส่ข้อมูลส่วนนี้เหมาะสำหรับส่งเสริมการขาย ให้แสดงป้ายโปรโมชั่นเพื่อทำให้ประกาศดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
[คลิกเลือก] มีโปรโมชั่นของแถม :
( เช่น ซื้อวันนี้แถมฟรี บัตรกำนัลช้อปปิ้งฟรี 10,000 บาท )
[คลิกเลือก] มีโปรโมชั่นราคาส่วนลด :
( เช่น ซื้อพร้อมโอนภายในปีนี้ ลดทันที 100,000 บาท )
[คลิกเลือก] สิ้นสุดโปรฯ :
( กำหนดวันที่หมดโปรโมชั่น )

ตัวอย่างวันที่ 2024-05-30
** ห้ามใส่ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้ของแถมฟรี การลดราคา หรือข้อมูลใดๆที่ไม่ใช่โปรโมชั่น

∇การกำหนดราคา ประกาศขายบ้าน สำหรับการจัดกลุ่มราคา

ขั้นตอนที่ 3
ใส่ราคาขาย หรือให้เช่า อสังหาฯ
ราคาขาย : (ไม่ต้องใส่คอมม่า ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ราคาให้เช่า : (ไม่ต้องใส่คอมม่า ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ประเภทการเช่า : ( ใส่ราคาเช่าก่อน ) ไม่ระบุราคา
สำหรับใส่ราคา ต่อหน่วยพื้นที่ : ( เหมาะสำหรับสำนักงาน โรงงาน หรือที่ดิน ที่ต้องการแบ่งพื้นที่ ขาย ให้เช่า ต่อหน่วยพื้นที่ )
ราคาต่อหน่วย : (ไม่ต้องใส่คอมม่า ใส่ตัวเลขเท่านั้น)

หน่วยราคา ( กรุณาเลือก 1 รายการ ) :   ต่อตารางเมตร ต่อตารางวา ต่อไร่

∇การกำหนดตัวเลือก ประกาศขายบ้าน สำหรับการค้นหาประกาศ

ขั้นตอนที่ 4
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการค้นหา
กรุณาเลือกที่ 6 รายการขึ้นไป **
ตกแต่งห้องนอน
ตกแต่งห้องรับแขก
ตกแต่งห้องโถง
ตกแต่งห้องครัว
ตกแต่งห้องน้ำ
ตกแต่งห้องนั่งเล่น
ตกแต่งสวนไม้ สนามหญ้า
ตกแต่งสนาม สวนนั่งเล่น
ตกแต่ง ต่อเติมอาคาร
ปูพื้นกระเบื้อง
ปูพื้นเซรามิค
ปูพื้นหินอ่อน
ปูพื้นหินแกรนิต
ปูพื้นไม้ปาร์เก้
ปูพื้นไม้ระแนง
เฟอร์นิเจอร์
ทีวีโทรทัศน์
ชุดเครื่องเสียง
ชุดโฮมสเตอร์ริโอ
แอร์ เครื่องปรับอากาศ
เครื่องทำความร้อน Heaters
เครื่องทำน้ำอุ่น
ตู้น้ำดื่ม
ตู้เย็น
ตู้น้ำร้อนดื่ม
ไมโครเวฟ
เครื่องซักผ้า
เตาไฟฟ้า
ตู้เสื้อผ้า
เตียงนอน
ชุดรับแขก
ชุดผ้าม่าน
ชุดโคมไฟ
อ่างอาบน้ำ
ตู้อาบน้ำ
สระว่ายน้ำ
เคาน์เตอร์ครัว
ชั้นวางทีวี
ชั้นวางหนังสือ
ชั้นวางเสื้อผ้า
ชั้นวางรองเท้า
บานเลื่อนกระจก
ประตูบ้านรีโมท
อินเตอร์เน็ต
UBC เคเบิลทีวี
เครื่องใช้สำนักงาน
มีระเบียง
มีชั้นลอย
มีชั้นต่างระดับ
ห้องใต้ดิน
ห้องกั้นกระจก
ห้องน้ำชั้นบน
ห้องน้ำชั้นล่าง
สวนไม้ หรือสนามหญ้า
สนามเด็กเล่น
ศูนย์ฟิตเนส (Fitness)
ถังอุปกรณ์ดับเพลิง
หัวปล่อยน้ำป้องกันไฟ
เครื่องตรวจจับควันไฟ
กล้องวงจรปิด
สัญญานเตือนกันขโมย
คีย์การ์ดเปิดประตู
ที่จอดรถ
ที่จอดรถใต้ตึก
ที่จอดรถหน้าบ้าน
ที่จอดรถหลังบ้าน
ที่จอดรถในบ้าน
ปั้มน้ำ
แท็งค์เก็บน้ำ
บ่อเก็บน้ำบาดาล
บ่อบำบัดน้ำเสีย
มีวิวตึกสูง
มีวิวต้นไม้
มีวิวแม่น้ำ
มีวิวทะเล
มีวิวภูเขา
ใกล้ห้าง โลตัส
ใกล้ห้าง คาร์ฟูร์
ใกล้ห้าง บิ๊กซี
ใกล้ห้าง แม็คโคร
ใกล้ห้างเดอะมอลล์
ใกล้ห้างเซ็นทรัล
ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต
ใกล้ร้านมินิมาร์ท
ใกล้ ร้านค้าตลาดสด
ใกล้วัด โบสท์สุเหร่า
ใกล้โรงเรียน
ใกล้มหาวิทยาลัย
ใกล้ธนาคาร
ใกล้โรงภาพยนตร์
ใกล้โรงแรม
ใกล้รีสอร์ท
ใกล้บังกะโล
ใกล้สถานีตำรวจ
ใกล้สำนักงานเขต
ใกล้ที่ว่าการอำเภอ
ใกล้เทศบาลตำบล
ใกล้อบต
ใกล้สภอ
ใกล้โรงพยาบาล
ใกล้อนามัย
ใกล้คลีนิค
ใกล้ปั๊มน้ำมัน
ใกล้ปั้มแก็ส
ใกล้สวนจตุจักร
ใกล้พันธ์ทิพย์
ใกล้ประตูน้ำ
ใกล้ขนส่งหมอชิต
ใกล้อนุสาวรีย์ชัย
ใกล้เซ็นเตอร์พอยท์
ใกล้สวนสนุก
ใกล้สวนสัตว์
ใกล้สนามมวย
ใกล้สนามเทนนิส
ใกล้สนามแบดมินตัน
ใกล้สนามฟุตบอล
ใกล้สนามกอล์ฟ
ใกล้สนามกีฬากลาง
ใกล้ท่าเรือโดยสาร
ใกล้สถานีรถไฟ
ใกล้สถานีรถบัสข่นส่ง
ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ
ใกล้สนามบินดอนเมือง
ใกล้สนามบินของจังหวัด
ใกล้ถนนทางหลวง
ใกล้ถนนใหญ่
ใกล้ทางด่วน
ใกล้โทลเวย์
ใกล้ทะเล
ใกล้แม่น้ำ
ใกล้ลำคลอง
ใกล้น้ำตก
ใกล้อุทยาน
ใกล้สวนป่า
ใกล้ภูเขา

กรุณาใส่รหัสแสดงตัวตน ที่แสดงอยู่ตามนี้  
กรอกข้อมูลครบแล้วคลิกที่นี่ => ข้าพเจ้าได้อ่าน ข้อตกลงในการสมัคร และยอมรับข้อตกลงแล้ว

เว็บไซต์ไทยโฮมทาวน์ ให้บริการประกาศขายบ้าน ใช้งานได้ทันที จัดการประกาศได้ด้วยตัวเอง ประกาศขายบ้าน ไม่มีค่าบริการใช้งานได้ฟรี! บริการดีๆ มีมากกว่าที่คุณคิด

ข้อกำหนดการใช้งาน ประกาศขายบ้าน
  • การใช้งานประกาศขายบ้าน จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิของสมาชิกท่านอื่นในเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์อื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
  • การใช้งานประกาศขายบ้าน ห้ามทำประกาศซ้ำกับประกาศอื่นๆในเว็บไซต์ หรือประกาศของตนเองมากกว่า 2 ประกาศ
  • การใช้งานประกาศขายบ้าน ต้องเป็นประกาศเพื่อการขาย หรือให้เช่าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำการโฆษณาใดๆทั้งสิ้น
  • การใช้งานประกาศขายบ้าน ผู้ฝากประกาศจะต้องรับผิดชอบกับประกาศของตัวเอง ในกรณีที่เกิดปัญหากับบุคคลที่ 3 ในทุกกรณี
  • การใช้งานประกาศขายบ้าน การฝากประกาศต้องมีสินทรัพย์นั้นอยู่จริง และสามารถตรวจเช็ค หรือมีเอกสารยืนยันการซื้อขายได้
  • การใช้งานประกาศขายบ้าน หากพบว่ามีข้อสงสัย หรือเข้าข่ายเป็นการหลอกหลวง จะลบประกาศออกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  • ไทยโฮมทาวน์เป็นเพียงสื่อกลาง เราเปิดบริการให้ใช้งาน ประกาศขายบ้าน โดยไม่ได้เก็บค่าบริการ ไม่มีค่าสมาชิก หรือไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการซื้อการขายใดๆ โดยเราคาดหวังเพียงเพื่อให้บริการของเราทำให้คุณประทับใจ และกับมาใช้งานประกาศขายบ้านอีกครั้งในโอกาศต่อไป

ประกาศขายบ้าน

ประกาศขายบ้าน ฟรี เว็บไซต์ยอดนิยมให้บริการออนไลน์ ประกาศขายบ้าน ใส่รูปภาพ ใส่ลิงค์เว็บ ใส่วีดีโอ Youtube ใส่แผนที่ Google แชร์ Facebook และเครื่องมืออื่นๆอีกมากมาย ประกาศขายบ้านฟรี ประกาศขาย หรือประกาศให้เช่า ไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีค่าบริการ ฟรีได้มากว่าที่คุณคิด

@thaihometown Scroll