ขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ โพทะเล A6-0481 ขายบ้านพร้อมที่ดิน อำเภอโพทะเล พิจิตร (โปรโมชั่นวันนี้่ - 30 มิถุนายน 2567)

บ้าน รายการล่าสุด บ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 24 เมษายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 24 เมษายน 2567 ขายบ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 24 เมษายน 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 23 เมษายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 23 เมษายน 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 23 เมษายน 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 22 เมษายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 22 เมษายน 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 22 เมษายน 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2567 บ้านพิจิตร รายการล่าสุด บ้านพิจิตร ประกาศวันที่ 2024-04-03 บ้านพิจิตร ประกาศวันที่ 2024-04-23 บ้านพิจิตร ประกาศวันที่ 2024-04-22 บ้านโพทะเล พิจิตร รายการล่าสุด บ้านพิจิตร รายการล่าสุด บ้านโพทะเล พิจิตร รายการล่าสุด บ้านโพทะเลบ้านพิจิตร บ้าน โพทะเล พิจิตรขายบ้าน โพทะเลขายบ้าน พิจิตรบ้านพร้อมที่ดินบ้านพร้อมที่ดินบ้านพร้อมที่ดิน โพทะเลบ้านพร้อมที่ดิน โพทะเลบ้านพร้อมที่ดิน โพทะเล พิจิตรบ้านโพทะเล พิจิตร พร้อมที่ดินบ้านพิจิตร พร้อมที่ดินขายบ้าน พร้อมที่ดินขายบ้าน โพทะเล พร้อมที่ดินขายบ้าน พิจิตร พร้อมที่ดินขายบ้าน พร้อมที่ดิน โพทะเลขายบ้าน พร้อมที่ดิน พิจิตรบ้านพร้อมที่ดินบ้านพร้อมที่ดินบ้านพร้อมที่ดิน โพทะเลบ้านพร้อมที่ดิน โพทะเลบ้านพร้อมที่ดิน โพทะเล พิจิตรบ้านโพทะเล พิจิตร พร้อมที่ดินบ้านพิจิตร พร้อมที่ดินขายบ้าน พร้อมที่ดินขายบ้าน โพทะเล พร้อมที่ดินขายบ้าน พิจิตร พร้อมที่ดินขายบ้าน พร้อมที่ดิน โพทะเลขายบ้าน พร้อมที่ดิน พิจิตรบ้านทะเลบ้านทะเลบ้านทะเล โพทะเลบ้านทะเล โพทะเลบ้านทะเล โพทะเล พิจิตรบ้านโพทะเล พิจิตร ทะเลบ้านพิจิตร ทะเลขายบ้าน ทะเลขายบ้าน โพทะเล ทะเลขายบ้าน พิจิตร ทะเลขายบ้าน ทะเล โพทะเลขายบ้าน ทะเล พิจิตรบ้านมีระเบียงบ้านมีระเบียงบ้านมีระเบียง โพทะเลบ้านมีระเบียง โพทะเลบ้านมีระเบียง โพทะเล พิจิตรบ้านโพทะเล พิจิตร มีระเบียงบ้านพิจิตร มีระเบียงขายบ้าน มีระเบียงขายบ้าน โพทะเล มีระเบียงขายบ้าน พิจิตร มีระเบียงขายบ้าน มีระเบียง โพทะเลขายบ้าน มีระเบียง พิจิตรบ้านห้องน้ำชั้นบนบ้านห้องน้ำชั้นบนบ้านห้องน้ำชั้นบน โพทะเลบ้านห้องน้ำชั้นบน โพทะเลบ้านห้องน้ำชั้นบน โพทะเล พิจิตรบ้านโพทะเล พิจิตร ห้องน้ำชั้นบนบ้านพิจิตร ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน โพทะเล ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน พิจิตร ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน ห้องน้ำชั้นบน โพทะเลขายบ้าน ห้องน้ำชั้นบน พิจิตรบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต โพทะเลบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต โพทะเลบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต โพทะเล พิจิตรบ้านโพทะเล พิจิตร ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านพิจิตร ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน โพทะเล ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน พิจิตร ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต โพทะเลขายบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต พิจิตรบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสดบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสดบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสด โพทะเลบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสด โพทะเลบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสด โพทะเล พิจิตรบ้านโพทะเล พิจิตร ใกล้ ร้านค้าตลาดสดบ้านพิจิตร ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน โพทะเล ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน พิจิตร ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด โพทะเลขายบ้าน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด พิจิตรบ้านใกล้โรงเรียนบ้านใกล้โรงเรียนบ้านใกล้โรงเรียน โพทะเลบ้านใกล้โรงเรียน โพทะเลบ้านใกล้โรงเรียน โพทะเล พิจิตรบ้านโพทะเล พิจิตร ใกล้โรงเรียนบ้านพิจิตร ใกล้โรงเรียนขายบ้าน ใกล้โรงเรียนขายบ้าน โพทะเล ใกล้โรงเรียนขายบ้าน พิจิตร ใกล้โรงเรียนขายบ้าน ใกล้โรงเรียน โพทะเลขายบ้าน ใกล้โรงเรียน พิจิตรบ้านใกล้มหาวิทยาลัยบ้านใกล้มหาวิทยาลัยบ้านใกล้มหาวิทยาลัย โพทะเลบ้านใกล้มหาวิทยาลัย โพทะเลบ้านใกล้มหาวิทยาลัย โพทะเล พิจิตรบ้านโพทะเล พิจิตร ใกล้มหาวิทยาลัยบ้านพิจิตร ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน โพทะเล ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน พิจิตร ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน ใกล้มหาวิทยาลัย โพทะเลขายบ้าน ใกล้มหาวิทยาลัย พิจิตรบ้านใกล้ถนนทางหลวงบ้านใกล้ถนนทางหลวงบ้านใกล้ถนนทางหลวง โพทะเลบ้านใกล้ถนนทางหลวง โพทะเลบ้านใกล้ถนนทางหลวง โพทะเล พิจิตรบ้านโพทะเล พิจิตร ใกล้ถนนทางหลวงบ้านพิจิตร ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน โพทะเล ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน พิจิตร ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน ใกล้ถนนทางหลวง โพทะเลขายบ้าน ใกล้ถนนทางหลวง พิจิตรบ้านใกล้ถนนใหญ่บ้านใกล้ถนนใหญ่บ้านใกล้ถนนใหญ่ โพทะเลบ้านใกล้ถนนใหญ่ โพทะเลบ้านใกล้ถนนใหญ่ โพทะเล พิจิตรบ้านโพทะเล พิจิตร ใกล้ถนนใหญ่บ้านพิจิตร ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน โพทะเล ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน พิจิตร ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ โพทะเลขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ พิจิตรขายบ้าน 233 ตารางวาขายบ้าน 608,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ โพทะเล A6-0481 ขายบ้านพร้อมที่ดิน อำเภอโพทะเล พิจิตร (โปรโมชั่นวันนี้่ - 30 มิถุนายน 2567)

Member Package | วันที่โพสต์ วันพุธ 03 เมษายน 2567

A6-0481
ขายบ้านพร้อมที่ดิน : อำเภอโพทะเล พิจิตร
ที่ตั้งสินทรัพย์ : ถนนสายบ้านหนองบัว-บ้านกระบังดิน ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล พิจิตร

ราคา : 608,000 บาท

ขนาดพื้นที่ : 233 ตร.ว (2 งาน / 33 ตร.ว)
แบบบ้านพร้อมที่ดิน : - ห้องนอน / - ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย : 120 ตรม
บ้านพร้อมที่ดิน : 1 ชั้น

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/bwuiDuYN1kbYBN4W9

สถานที่ใกล้เคียง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
วัดบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านทุ่ง
วัดคลองจินดา
วัดวังกระสูบ

**************************************
สอบถามเพิ่มเติม/นัดชมบ้าน
064-6654666 (เกรียง)
066-1414333
Line : @land666 (มี @ ด้านหน้าด้วยน๊า)
หรือคลิ๊ก
https://lin.ee/n9y0Nfc
ดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ บริการสินเชื่อฟรี ดอกเบี้ยดี ด้วยทีมงานมืออาชีพ
(เพื่อความรวดเร็วในการเช็คสถานะทรัพย์รบกวนแค๊ปหน้าจอแล้วส่งมาทางไลน์หรือแจ้งรหัสที่หัวข้อของประกาศนะครับ)

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ บ้าน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายบ้าน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : บ้าน ขาย
หมวดหลัก : บ้านพร้อมที่ดิน
ลักษณะเด่น : บ้านพักพร้อมที่ดิน พิจิตร
บ้านพักพร้อมที่ดิน โพทะเล
จำนวนห้อง : 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ขนาดพื้นที่ : 233 ตารางวา
ราคา :
ขาย 608,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายบ้าน กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : พิจิตร
ทำเลพิจิตร »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : โพทะเล
ทำเลโพทะเล »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »

ขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ โพทะเล A6-0481 ขายบ้านพร้อมที่ดิน อำเภอโพทะเล พิจิตร (โปรโมชั่นวันนี้่ - 30 มิถุนายน 2567)

บ้าน 233 ตารางวา รวมประกาศประเภท บ้าน พร้อมรายละเอียดข้อมูลขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ โพทะเล A6-0481 ขายบ้านพร้อมที่ดิน อำเภอโพทะเล พิจิตร (โปรโมชั่นวันนี้่ - 30 มิถุนายน 2567) คำที่ต้องการค้นหา ขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ โพทะเล A6-0481 ขายบ้านพร้อมที่ดิน อำเภอโพทะเล พิจิตร (โปรโมชั่นวันนี้่ - 30 มิถุนายน 2567) ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

A6-0481 ขายบ้านพร้อมที่ดิน : อำเภอโพทะเล พิจิตร ที่ตั้งสินทรัพย์ : ถนนสายบ้านหนองบัว-บ้านกระบังดิน ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล พิจิตร ราคา : 608,000 บาท ขนาดพื้นที่

ขายบ้าน ในจ.พิจิตร ราคาใกล้เคียงประกาศอื่นๆ Member Package ▼

© สงวนลิขสิทธิ์ 2567 บริษัท ไทยโฮมทาวน์ จำกัด
@thaihometown Scroll