ทาวน์เฮ้าส์เฟอร์นิเจอร์ครบ ขายทาวน์เฮ้าส์ หมู่บ้านพฤกษา14 บี บางบัวทอง นนทบุรี

ทาวน์เฮ้าส์ รายการล่าสุด ทาวน์เฮ้าส์ ประกาศใหม่วันนี้ 18 มิถุนายน 2567 ทาวน์เฮ้าส์ให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 18 มิถุนายน 2567 ขายทาวน์เฮ้าส์ ประกาศใหม่วันนี้ 18 มิถุนายน 2567 ทาวน์เฮ้าส์ ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ทาวน์เฮ้าส์ให้เช่า ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ขายทาวน์เฮ้าส์ ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ทาวน์เฮ้าส์ ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ทาวน์เฮ้าส์ให้เช่า ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ขายทาวน์เฮ้าส์ ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ทาวน์เฮ้าส์ ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ทาวน์เฮ้าส์ให้เช่า ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ขายทาวน์เฮ้าส์ ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี รายการล่าสุด ทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี ประกาศวันที่ 2024-06-11 ทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี ประกาศวันที่ 2024-06-17 ทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี ประกาศวันที่ 2024-06-16 ทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง นนทบุรี รายการล่าสุด ทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี รายการล่าสุด ทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง นนทบุรี รายการล่าสุด ทาวน์เฮ้าส์บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี ทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง นนทบุรีขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์พร้อมอยู่ทาวน์เฮ้าส์พร้อมอยู่ทาวน์เฮ้าส์พร้อมอยู่ บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์พร้อมอยู่ บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์พร้อมอยู่ บางบัวทอง นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง นนทบุรี พร้อมอยู่ทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี พร้อมอยู่ขายทาวน์เฮ้าส์ พร้อมอยู่ขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง พร้อมอยู่ขายทาวน์เฮ้าส์ นนทบุรี พร้อมอยู่ขายทาวน์เฮ้าส์ พร้อมอยู่ บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ พร้อมอยู่ นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์5ห้องนอนทาวน์เฮ้าส์5ห้องนอนทาวน์เฮ้าส์5ห้องนอน บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์5ห้องนอน บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์5ห้องนอน บางบัวทอง นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง นนทบุรี 5ห้องนอนทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี 5ห้องนอนขายทาวน์เฮ้าส์ 5ห้องนอนขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง 5ห้องนอนขายทาวน์เฮ้าส์ นนทบุรี 5ห้องนอนขายทาวน์เฮ้าส์ 5ห้องนอน บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ 5ห้องนอน นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์รีโนเวทใหม่ทาวน์เฮ้าส์รีโนเวทใหม่ทาวน์เฮ้าส์รีโนเวทใหม่ บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์รีโนเวทใหม่ บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์รีโนเวทใหม่ บางบัวทอง นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง นนทบุรี รีโนเวทใหม่ทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี รีโนเวทใหม่ขายทาวน์เฮ้าส์ รีโนเวทใหม่ขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง รีโนเวทใหม่ขายทาวน์เฮ้าส์ นนทบุรี รีโนเวทใหม่ขายทาวน์เฮ้าส์ รีโนเวทใหม่ บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ รีโนเวทใหม่ นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์เฟอร์นิเจอร์ครบทาวน์เฮ้าส์เฟอร์นิเจอร์ครบทาวน์เฮ้าส์เฟอร์นิเจอร์ครบ บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์เฟอร์นิเจอร์ครบ บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์เฟอร์นิเจอร์ครบ บางบัวทอง นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง นนทบุรี เฟอร์นิเจอร์ครบทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี เฟอร์นิเจอร์ครบขายทาวน์เฮ้าส์ เฟอร์นิเจอร์ครบขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง เฟอร์นิเจอร์ครบขายทาวน์เฮ้าส์ นนทบุรี เฟอร์นิเจอร์ครบขายทาวน์เฮ้าส์ เฟอร์นิเจอร์ครบ บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ เฟอร์นิเจอร์ครบ นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์แถมเฟอร์นิเจอร์ทาวน์เฮ้าส์แถมเฟอร์นิเจอร์ทาวน์เฮ้าส์แถมเฟอร์นิเจอร์ บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์แถมเฟอร์นิเจอร์ บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์แถมเฟอร์นิเจอร์ บางบัวทอง นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง นนทบุรี แถมเฟอร์นิเจอร์ทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี แถมเฟอร์นิเจอร์ขายทาวน์เฮ้าส์ แถมเฟอร์นิเจอร์ขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง แถมเฟอร์นิเจอร์ขายทาวน์เฮ้าส์ นนทบุรี แถมเฟอร์นิเจอร์ขายทาวน์เฮ้าส์ แถมเฟอร์นิเจอร์ บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ แถมเฟอร์นิเจอร์ นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์จัดสวนทาวน์เฮ้าส์จัดสวนทาวน์เฮ้าส์จัดสวน บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์จัดสวน บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์จัดสวน บางบัวทอง นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง นนทบุรี จัดสวนทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี จัดสวนขายทาวน์เฮ้าส์ จัดสวนขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง จัดสวนขายทาวน์เฮ้าส์ นนทบุรี จัดสวนขายทาวน์เฮ้าส์ จัดสวน บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ จัดสวน นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์พร้อมเฟอร์นิเจอร์ทาวน์เฮ้าส์พร้อมเฟอร์นิเจอร์ทาวน์เฮ้าส์พร้อมเฟอร์นิเจอร์ บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์พร้อมเฟอร์นิเจอร์ บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์พร้อมเฟอร์นิเจอร์ บางบัวทอง นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง นนทบุรี พร้อมเฟอร์นิเจอร์ทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี พร้อมเฟอร์นิเจอร์ขายทาวน์เฮ้าส์ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง พร้อมเฟอร์นิเจอร์ขายทาวน์เฮ้าส์ นนทบุรี พร้อมเฟอร์นิเจอร์ขายทาวน์เฮ้าส์ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์พร้อมเฟอร์ครบทาวน์เฮ้าส์พร้อมเฟอร์ครบทาวน์เฮ้าส์พร้อมเฟอร์ครบ บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์พร้อมเฟอร์ครบ บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์พร้อมเฟอร์ครบ บางบัวทอง นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง นนทบุรี พร้อมเฟอร์ครบทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี พร้อมเฟอร์ครบขายทาวน์เฮ้าส์ พร้อมเฟอร์ครบขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง พร้อมเฟอร์ครบขายทาวน์เฮ้าส์ นนทบุรี พร้อมเฟอร์ครบขายทาวน์เฮ้าส์ พร้อมเฟอร์ครบ บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ พร้อมเฟอร์ครบ นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์เฟอร์นิเจอร์ครบทาวน์เฮ้าส์เฟอร์นิเจอร์ครบทาวน์เฮ้าส์เฟอร์นิเจอร์ครบ บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์เฟอร์นิเจอร์ครบ บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์เฟอร์นิเจอร์ครบ บางบัวทอง นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง นนทบุรี เฟอร์นิเจอร์ครบทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี เฟอร์นิเจอร์ครบขายทาวน์เฮ้าส์ เฟอร์นิเจอร์ครบขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง เฟอร์นิเจอร์ครบขายทาวน์เฮ้าส์ นนทบุรี เฟอร์นิเจอร์ครบขายทาวน์เฮ้าส์ เฟอร์นิเจอร์ครบ บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ เฟอร์นิเจอร์ครบ นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์ราคาประเมินทาวน์เฮ้าส์ราคาประเมินทาวน์เฮ้าส์ราคาประเมิน บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์ราคาประเมิน บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์ราคาประเมิน บางบัวทอง นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง นนทบุรี ราคาประเมินทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี ราคาประเมินขายทาวน์เฮ้าส์ ราคาประเมินขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง ราคาประเมินขายทาวน์เฮ้าส์ นนทบุรี ราคาประเมินขายทาวน์เฮ้าส์ ราคาประเมิน บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ ราคาประเมิน นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง นนทบุรี บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ นนทบุรี บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์ที่จอดรถทาวน์เฮ้าส์ที่จอดรถทาวน์เฮ้าส์ที่จอดรถ บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์ที่จอดรถ บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์ที่จอดรถ บางบัวทอง นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง นนทบุรี ที่จอดรถทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี ที่จอดรถขายทาวน์เฮ้าส์ ที่จอดรถขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง ที่จอดรถขายทาวน์เฮ้าส์ นนทบุรี ที่จอดรถขายทาวน์เฮ้าส์ ที่จอดรถ บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ ที่จอดรถ นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างโลตัสทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างโลตัสทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างโลตัส บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างโลตัส บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างโลตัส บางบัวทอง นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง นนทบุรี ใกล้ห้างโลตัสทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี ใกล้ห้างโลตัสขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ห้างโลตัสขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง ใกล้ห้างโลตัสขายทาวน์เฮ้าส์ นนทบุรี ใกล้ห้างโลตัสขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ห้างโลตัส บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ห้างโลตัส นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างบิ๊กซีทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างบิ๊กซีทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างบิ๊กซี บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างบิ๊กซี บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างบิ๊กซี บางบัวทอง นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง นนทบุรี ใกล้ห้างบิ๊กซีทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี ใกล้ห้างบิ๊กซีขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ห้างบิ๊กซีขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง ใกล้ห้างบิ๊กซีขายทาวน์เฮ้าส์ นนทบุรี ใกล้ห้างบิ๊กซีขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ห้างบิ๊กซี บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ห้างบิ๊กซี นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างแม็คโครทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างแม็คโครทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างแม็คโคร บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างแม็คโคร บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างแม็คโคร บางบัวทอง นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง นนทบุรี ใกล้ห้างแม็คโครทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี ใกล้ห้างแม็คโครขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ห้างแม็คโครขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง ใกล้ห้างแม็คโครขายทาวน์เฮ้าส์ นนทบุรี ใกล้ห้างแม็คโครขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ห้างแม็คโคร บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ห้างแม็คโคร นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต บางบัวทอง นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง นนทบุรี ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายทาวน์เฮ้าส์ นนทบุรี ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์ใกล้ร้านมินิมาร์ททาวน์เฮ้าส์ใกล้ร้านมินิมาร์ททาวน์เฮ้าส์ใกล้ร้านมินิมาร์ท บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์ใกล้ร้านมินิมาร์ท บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์ใกล้ร้านมินิมาร์ท บางบัวทอง นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง นนทบุรี ใกล้ร้านมินิมาร์ททาวน์เฮ้าส์นนทบุรี ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายทาวน์เฮ้าส์ นนทบุรี ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ร้านมินิมาร์ท บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ร้านมินิมาร์ท นนทบุรีขายทาวน์เฮ้าส์ 37 ตารางวาขายทาวน์เฮ้าส์ 2,790,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ทาวน์เฮ้าส์เฟอร์นิเจอร์ครบ ขายทาวน์เฮ้าส์ หมู่บ้านพฤกษา14 บี บางบัวทอง นนทบุรี

Member Package | วันที่โพสต์ วันอังคาร 11 มิถุนายน 2567

โครงการ : พฤกษา14B (Pruksa 14B)
ที่ตั้ง : ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
รหัสทรัพย์ : T-87062

ราคา : 2,790,000 บาท

ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
สูง : 2 ชั้น
เนื้อที่ : 37.3 ตารางวา

ห้องนอน : 5 ห้อง
ห้องน้ำ : 2 ห้อง
ห้องอื่นๆ : ห้องรับแขก, ห้องครัว
จอดรถได้ : 2 คัน
ทิศ : ใต้
รายละเอียดเพิ่มเติม : บ้านรีโนเวทใหม่ พร้อมอยู่ มีพื้นที่ใช้สอย จัดสวนและมุมพักผ่อน แถมเฟอร์นิเจอร์ครบชุด เดินทางสะดวก ใกล้แหล่งชุมชน

**เรามีบริการจัดสินเชื่อให้ฟรี พร้อมยินดีให้คำปรึกษา มีให้เลือกทุกธนาคาร**
**พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และ วงเงินสูงสุด 90-100% ของราคาประเมิน**

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดชมบ้านได้ที่
Tel : 0949896289 บี (รหัสตัวแทน 3001)
Line ID : 0949896289

Callcenter : 02-047-4282

สนใจดูทรัพย์อื่นๆ เพิ่มเติม มากกว่า 3,000 รายการ
www.tb.co.th

The Best Property Agent CO,.LTD. ผู้นำด้านธุรกิจนายหน้า ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ด้วยความเป็นมืออาชีพ ใช้เทคโนโลยี และ นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดเพื่อคุณ ให้บริการด้าน ซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์

ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ ทาวน์เฮ้าส์
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายทาวน์เฮ้าส์
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์เฮ้าส์2ชั้น ขาย ขายทาวน์เฮ้าส์ 2ชั้น ขายทาวน์เฮ้าส์พร้อมอยู่
หมวดหลัก : ธุรกิจ พร้อมเฟอร์ฯ พร้อมอยู่ พร้อมอยู่ 5 ห้องนอน พร้อมอยู่ พร้อมเฟอร์ฯ
ลักษณะเฉพาะ : รีโนเวทใหม่ เฟอร์นิเจอร์ครบ แถมเฟอร์นิเจอร์
การตกแต่ง : จัดสวน
อุปกรณ์ : พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ครบ
จำนวนห้อง : 5 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ จอดรถ 2 คัน
ขนาดพื้นที่ : 37.30 ตารางวา
ราคา :
ขาย 2,790,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายทาวน์เฮ้าส์ กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : นนทบุรี
ทำเลนนทบุรี »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : บางบัวทอง
ทำเลบางบัวทอง »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายทาวน์เฮ้าส์ ทำเลบางบัวทอง
ขายไม่เกิน 2,790,000 บาท
ขาย 2,000,000 - 3,000,000 บาท
ขาย 2,000,000 - 4,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
การขาย : ราคาประเมิน
หน้าใกล้เคียง : ทาวน์เฮ้าส์พร้อมอยู่ พร้อมเฟอร์ นนทบุรี
ทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี 5 ห้องนอน
ทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี 37 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง ไม่เกิน 2,790,000 บาท
ขายทาวน์เฮ้าส์ นนทบุรี 2,790,000 บาท
ถนนที่ผ่าน : ถนนบางบัวทอง
ถนนที่ผ่าน :
(ขาย)  
ขายทาวน์เฮ้าส์ ถนนบางบัวทอง
ขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง 37 ตารางวา
คลิกดูทำเลหลักอื่นๆ ที่ผ่านใน บางบัวทอง »
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายทาวน์เฮ้าส์ พร้อมเฟอร์ บางบัวทอง
ขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง 2,790,000 บาท
ขายทาวน์เฮ้าส์ พร้อมอยู่ นนทบุรี
ขายทาวน์เฮ้าส์ 5ห้องนอน นนทบุรี
ขายทาวน์เฮ้าส์ รีโนเวทใหม่ นนทบุรี
ขายทาวน์เฮ้าส์ เฟอร์นิเจอร์ครบ นนทบุรี
ขายทาวน์เฮ้าส์ แถมเฟอร์นิเจอร์ นนทบุรี
คลิกดูขายทาวน์เฮ้าส์ พื้นที่ นนทบุรี ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
ทาวน์เฮ้าส์  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ลงทะเบียนใช้งาน
Member :
Package  
The Best Property  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
โทรศัพท์ :
02 047 4282
Emai :
Facebook : Facebook เจ้าของประกาศ
Share :

ทาวน์เฮ้าส์เฟอร์นิเจอร์ครบ ขายทาวน์เฮ้าส์ หมู่บ้านพฤกษา14 บี บางบัวทอง นนทบุรี

ทาวน์เฮ้าส์ 37 ตารางวา รวมประกาศประเภท ทาวน์เฮ้าส์ พร้อมรายละเอียดข้อมูลทาวน์เฮ้าส์เฟอร์นิเจอร์ครบ ขายทาวน์เฮ้าส์ หมู่บ้านพฤกษา14 บี บางบัวทอง นนทบุรี คำที่ต้องการค้นหา ทาวน์เฮ้าส์เฟอร์นิเจอร์ครบ ขายทาวน์เฮ้าส์ หมู่บ้านพฤกษา14 บี บางบัวทอง นนทบุรี ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

โครงการ : พฤกษา14B (Pruksa 14B) ที่ตั้ง : ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี รหัสทรัพย์ : T-87062 ราคา : 2,790,000 บาท ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์ สูง : 2 ชั้น เนื้อที่

ขายทาวน์เฮ้าส์ มีทำเลใน บางบัวทอง จ.นนทบุรี ราคาใกล้เคียงประกาศอื่นๆ Member Package ▼

@thaihometown Scroll