ทาวน์เฮ้าส์ราคาประเมิน ขายทาวน์เฮ้าส์ โครงการบ้านกลางเมือง พระราม9-อ่อนนุช กรุงเทพมหานคร

ทาวน์เฮ้าส์ รายการล่าสุด ทาวน์เฮ้าส์ ประกาศใหม่วันนี้ 19 มิถุนายน 2567 ทาวน์เฮ้าส์ให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 19 มิถุนายน 2567 ขายทาวน์เฮ้าส์ ประกาศใหม่วันนี้ 19 มิถุนายน 2567 ทาวน์เฮ้าส์ ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ทาวน์เฮ้าส์ให้เช่า ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ขายทาวน์เฮ้าส์ ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ทาวน์เฮ้าส์ ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ทาวน์เฮ้าส์ให้เช่า ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ขายทาวน์เฮ้าส์ ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ทาวน์เฮ้าส์ ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ทาวน์เฮ้าส์ให้เช่า ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ขายทาวน์เฮ้าส์ ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ทาวน์เฮ้าส์กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด ทาวน์เฮ้าส์กรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-06-11 ทาวน์เฮ้าส์กรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-06-18 ทาวน์เฮ้าส์กรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-06-17 ทาวน์เฮ้าส์ประเวศ กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด ทาวน์เฮ้าส์กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด ทาวน์เฮ้าส์ประเวศ กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด ทาวน์เฮ้าส์ประเวศทาวน์เฮ้าส์ กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์ประเวศ กรุงเทพขายทาวน์เฮ้าส์ ประเวศขายทาวน์เฮ้าส์ เขตประเวศทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งแล้วทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งแล้วทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งแล้ว ประเวศทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งแล้ว ประเวศทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งแล้ว ประเวศ กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์ประเวศ กรุงเทพ ตกแต่งแล้วทาวน์เฮ้าส์กรุงเทพ ตกแต่งแล้วขายทาวน์เฮ้าส์ ตกแต่งแล้วขายทาวน์เฮ้าส์ ประเวศ ตกแต่งแล้วขายทาวน์เฮ้าส์ กรุงเทพ ตกแต่งแล้วขายทาวน์เฮ้าส์ ตกแต่งแล้ว ประเวศขายทาวน์เฮ้าส์ ตกแต่งแล้ว กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์ต่อเติมแล้วทาวน์เฮ้าส์ต่อเติมแล้วทาวน์เฮ้าส์ต่อเติมแล้ว ประเวศทาวน์เฮ้าส์ต่อเติมแล้ว ประเวศทาวน์เฮ้าส์ต่อเติมแล้ว ประเวศ กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์ประเวศ กรุงเทพ ต่อเติมแล้วทาวน์เฮ้าส์กรุงเทพ ต่อเติมแล้วขายทาวน์เฮ้าส์ ต่อเติมแล้วขายทาวน์เฮ้าส์ ประเวศ ต่อเติมแล้วขายทาวน์เฮ้าส์ กรุงเทพ ต่อเติมแล้วขายทาวน์เฮ้าส์ ต่อเติมแล้ว ประเวศขายทาวน์เฮ้าส์ ต่อเติมแล้ว กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์ต่อเติมห้องครัวทาวน์เฮ้าส์ต่อเติมห้องครัวทาวน์เฮ้าส์ต่อเติมห้องครัว ประเวศทาวน์เฮ้าส์ต่อเติมห้องครัว ประเวศทาวน์เฮ้าส์ต่อเติมห้องครัว ประเวศ กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์ประเวศ กรุงเทพ ต่อเติมห้องครัวทาวน์เฮ้าส์กรุงเทพ ต่อเติมห้องครัวขายทาวน์เฮ้าส์ ต่อเติมห้องครัวขายทาวน์เฮ้าส์ ประเวศ ต่อเติมห้องครัวขายทาวน์เฮ้าส์ กรุงเทพ ต่อเติมห้องครัวขายทาวน์เฮ้าส์ ต่อเติมห้องครัว ประเวศขายทาวน์เฮ้าส์ ต่อเติมห้องครัว กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์Built-inทาวน์เฮ้าส์Built-inทาวน์เฮ้าส์Built-in ประเวศทาวน์เฮ้าส์Built-in ประเวศทาวน์เฮ้าส์Built-in ประเวศ กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์ประเวศ กรุงเทพ Built-inทาวน์เฮ้าส์กรุงเทพ Built-inขายทาวน์เฮ้าส์ Built-inขายทาวน์เฮ้าส์ ประเวศ Built-inขายทาวน์เฮ้าส์ กรุงเทพ Built-inขายทาวน์เฮ้าส์ Built-in ประเวศขายทาวน์เฮ้าส์ Built-in กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์พร้อมแอร์ทาวน์เฮ้าส์พร้อมแอร์ทาวน์เฮ้าส์พร้อมแอร์ ประเวศทาวน์เฮ้าส์พร้อมแอร์ ประเวศทาวน์เฮ้าส์พร้อมแอร์ ประเวศ กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์ประเวศ กรุงเทพ พร้อมแอร์ทาวน์เฮ้าส์กรุงเทพ พร้อมแอร์ขายทาวน์เฮ้าส์ พร้อมแอร์ขายทาวน์เฮ้าส์ ประเวศ พร้อมแอร์ขายทาวน์เฮ้าส์ กรุงเทพ พร้อมแอร์ขายทาวน์เฮ้าส์ พร้อมแอร์ ประเวศขายทาวน์เฮ้าส์ พร้อมแอร์ กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์ราคาประเมินทาวน์เฮ้าส์ราคาประเมินทาวน์เฮ้าส์ราคาประเมิน ประเวศทาวน์เฮ้าส์ราคาประเมิน ประเวศทาวน์เฮ้าส์ราคาประเมิน ประเวศ กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์ประเวศ กรุงเทพ ราคาประเมินทาวน์เฮ้าส์กรุงเทพ ราคาประเมินขายทาวน์เฮ้าส์ ราคาประเมินขายทาวน์เฮ้าส์ ประเวศ ราคาประเมินขายทาวน์เฮ้าส์ กรุงเทพ ราคาประเมินขายทาวน์เฮ้าส์ ราคาประเมิน ประเวศขายทาวน์เฮ้าส์ ราคาประเมิน กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์อ่อนนุชทาวน์เฮ้าส์อ่อนนุชทาวน์เฮ้าส์อ่อนนุช ประเวศทาวน์เฮ้าส์อ่อนนุช ประเวศทาวน์เฮ้าส์อ่อนนุช ประเวศ กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์ประเวศ กรุงเทพ อ่อนนุชทาวน์เฮ้าส์กรุงเทพ อ่อนนุชขายทาวน์เฮ้าส์ อ่อนนุชขายทาวน์เฮ้าส์ ประเวศ อ่อนนุชขายทาวน์เฮ้าส์ กรุงเทพ อ่อนนุชขายทาวน์เฮ้าส์ อ่อนนุช ประเวศขายทาวน์เฮ้าส์ อ่อนนุช กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์พระราม9ทาวน์เฮ้าส์พระราม9ทาวน์เฮ้าส์พระราม9 ประเวศทาวน์เฮ้าส์พระราม9 ประเวศทาวน์เฮ้าส์พระราม9 ประเวศ กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์ประเวศ กรุงเทพ พระราม9ทาวน์เฮ้าส์กรุงเทพ พระราม9ขายทาวน์เฮ้าส์ พระราม9ขายทาวน์เฮ้าส์ ประเวศ พระราม9ขายทาวน์เฮ้าส์ กรุงเทพ พระราม9ขายทาวน์เฮ้าส์ พระราม9 ประเวศขายทาวน์เฮ้าส์ พระราม9 กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์ที่จอดรถทาวน์เฮ้าส์ที่จอดรถทาวน์เฮ้าส์ที่จอดรถ ประเวศทาวน์เฮ้าส์ที่จอดรถ ประเวศทาวน์เฮ้าส์ที่จอดรถ ประเวศ กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์ประเวศ กรุงเทพ ที่จอดรถทาวน์เฮ้าส์กรุงเทพ ที่จอดรถขายทาวน์เฮ้าส์ ที่จอดรถขายทาวน์เฮ้าส์ ประเวศ ที่จอดรถขายทาวน์เฮ้าส์ กรุงเทพ ที่จอดรถขายทาวน์เฮ้าส์ ที่จอดรถ ประเวศขายทาวน์เฮ้าส์ ที่จอดรถ กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างโลตัสทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างโลตัสทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างโลตัส ประเวศทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างโลตัส ประเวศทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างโลตัส ประเวศ กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์ประเวศ กรุงเทพ ใกล้ห้างโลตัสทาวน์เฮ้าส์กรุงเทพ ใกล้ห้างโลตัสขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ห้างโลตัสขายทาวน์เฮ้าส์ ประเวศ ใกล้ห้างโลตัสขายทาวน์เฮ้าส์ กรุงเทพ ใกล้ห้างโลตัสขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ห้างโลตัส ประเวศขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ห้างโลตัส กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างแม็คโครทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างแม็คโครทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างแม็คโคร ประเวศทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างแม็คโคร ประเวศทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างแม็คโคร ประเวศ กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์ประเวศ กรุงเทพ ใกล้ห้างแม็คโครทาวน์เฮ้าส์กรุงเทพ ใกล้ห้างแม็คโครขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ห้างแม็คโครขายทาวน์เฮ้าส์ ประเวศ ใกล้ห้างแม็คโครขายทาวน์เฮ้าส์ กรุงเทพ ใกล้ห้างแม็คโครขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ห้างแม็คโคร ประเวศขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ห้างแม็คโคร กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ประเวศทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ประเวศทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ประเวศ กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์ประเวศ กรุงเทพ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตทาวน์เฮ้าส์กรุงเทพ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายทาวน์เฮ้าส์ ประเวศ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายทาวน์เฮ้าส์ กรุงเทพ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ประเวศขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์ใกล้ร้านมินิมาร์ททาวน์เฮ้าส์ใกล้ร้านมินิมาร์ททาวน์เฮ้าส์ใกล้ร้านมินิมาร์ท ประเวศทาวน์เฮ้าส์ใกล้ร้านมินิมาร์ท ประเวศทาวน์เฮ้าส์ใกล้ร้านมินิมาร์ท ประเวศ กรุงเทพทาวน์เฮ้าส์ประเวศ กรุงเทพ ใกล้ร้านมินิมาร์ททาวน์เฮ้าส์กรุงเทพ ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายทาวน์เฮ้าส์ ประเวศ ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายทาวน์เฮ้าส์ กรุงเทพ ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ร้านมินิมาร์ท ประเวศขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ร้านมินิมาร์ท กรุงเทพขายทาวน์เฮ้าส์ 18 ตารางวาขายทาวน์เฮ้าส์ 4,190,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ทาวน์เฮ้าส์ราคาประเมิน ขายทาวน์เฮ้าส์ โครงการบ้านกลางเมือง พระราม9-อ่อนนุช กรุงเทพมหานคร

Member Package | วันที่โพสต์ วันอังคาร 11 มิถุนายน 2567

โครงการ : บ้านกลางเมือง พระราม9-อ่อนนุช (Baan Klang Muang Rama9-On Nut)
ที่ตั้ง : แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
รหัสทรัพย์ : T-87092

ราคา : 4,190,000 บาท

ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
สูง : 3 ชั้น
เนื้อที่ : 18.1 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 97.00 ตารางเมตร
กว้าง : 5.00 เมตร ลึก : 14.50 เมตร
ห้องนอน : 3 ห้อง
ห้องน้ำ : 3 ห้อง
ห้องอื่นๆ : ห้องครัว, ห้องโถง
จอดรถได้ : 2 คัน
ทิศ : ใต้
รายละเอียดเพิ่มเติม : ของแถม
- เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง
- บิวอินต่อเติมครัว เค้าน์เตอร์พร้อมเตากับเครื่องดูดควันและซิ้งล้างจาน
- ผ้าม่าน, มูลึ่ทั้งหลัง
- ชุดตู้เตียง 1 ห้องนอน
- ต๊ะรับประทานอาหาร
- บิ้วอินชั้นวางโทรทัศน์ ห้องนั่งเล่น
- ดิจิตัล doorlock
- รั้วบ้านอัตโนมัติ
- กันสาดอัตโนมัติ
- ชั้นวางของในห้องน้ำ 
- เครื่องทำน้ำอุ่น 2 เครื่อง 
- มีเซเว่นหน้าหมู่บ้าน

**เรามีบริการจัดสินเชื่อให้ฟรี พร้อมยินดีให้คำปรึกษา มีให้เลือกทุกธนาคาร**
**พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และ วงเงินสูงสุด 90-100% ของราคาประเมิน**

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดชมบ้านได้ที่
Tel : 0823697915 แอ๊ด (รหัสตัวแทน 4430)
Line ID : addnamfah19
Tel : 0805951429 กรณ์ (รหัสตัวแทน 4430-1)
Line ID : pat0868806723

Callcenter : 02-047-4282

สนใจดูทรัพย์อื่นๆ เพิ่มเติม มากกว่า 3,000 รายการ
www.tb.co.th

The Best Property Agent CO,.LTD. ผู้นำด้านธุรกิจนายหน้า ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ด้วยความเป็นมืออาชีพ ใช้เทคโนโลยี และ นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดเพื่อคุณ ให้บริการด้าน ซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์

ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ ทาวน์เฮ้าส์
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายทาวน์เฮ้าส์
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์เฮ้าส์3ชั้น ขาย ขายทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งแล้ว
หมวดหลัก : ธุรกิจ ตกแต่งแล้ว ต่อเติมแล้ว
ลักษณะ : ต่อเติมห้องครัว
การตกแต่ง : Built-in
แอร์ : พร้อมแอร์ แอร์ 3 เครื่อง
จำนวนห้อง : 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ จอดรถ 2 คัน
ขนาดพื้นที่ : 18.10 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 97 ตารางเมตร
ราคา :
ขาย 4,190,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายทาวน์เฮ้าส์ กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : กรุงเทพ
เขตที่ตั้ง : ประเวศ
ทำเลประเวศ »
เขตที่ตั้งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายทาวน์เฮ้าส์ ทำเลประเวศ
ขายไม่เกิน 4,190,000 บาท
ขาย 2,000,000 - 3,000,000 บาท
ขาย 2,000,000 - 4,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
การขาย : ราคาประเมิน
ถนนที่ผ่าน : ถนนอ่อนนุช ถนนพระราม9
ถนนที่ผ่าน :
(ขาย)  
ขายทาวน์เฮ้าส์ ถนนอ่อนนุช
ขายทาวน์เฮ้าส์ อ่อนนุช 18 ตารางวา
คลิกดูทำเลหลักอื่นๆ ที่ผ่านใน ประเวศ »
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายทาวน์เฮ้าส์ ตกแต่ง ประเวศ
ขายทาวน์เฮ้าส์ บิวท์อิน ประเวศ
ขายทาวน์เฮ้าส์ ประเวศ 4,190,000 บาท
ขายทาวน์เฮ้าส์ ตกแต่งแล้ว ประเวศ
ขายทาวน์เฮ้าส์ ต่อเติมแล้ว ประเวศ
ขายทาวน์เฮ้าส์ ต่อเติมห้องครัว ประเวศ
ขายทาวน์เฮ้าส์ Built-in ประเวศ
ขายทาวน์เฮ้าส์ พร้อมแอร์ ประเวศ
คลิกดูขายทาวน์เฮ้าส์ พื้นที่ประเวศ ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
ทาวน์เฮ้าส์  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ลงทะเบียนใช้งาน
Member :
Package  
The Best Property  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
โทรศัพท์ :
02 047 4282
Emai :
Facebook : Facebook เจ้าของประกาศ
Share :

ทาวน์เฮ้าส์ราคาประเมิน ขายทาวน์เฮ้าส์ โครงการบ้านกลางเมือง พระราม9-อ่อนนุช กรุงเทพมหานคร

ทาวน์เฮ้าส์ 18 ตารางวา รวมประกาศประเภท ทาวน์เฮ้าส์ พร้อมรายละเอียดข้อมูลทาวน์เฮ้าส์ราคาประเมิน ขายทาวน์เฮ้าส์ โครงการบ้านกลางเมือง พระราม9-อ่อนนุช กรุงเทพมหานคร คำที่ต้องการค้นหา ทาวน์เฮ้าส์ราคาประเมิน ขายทาวน์เฮ้าส์ โครงการบ้านกลางเมือง พระราม9-อ่อนนุช กรุงเทพมหานคร ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

โครงการ : บ้านกลางเมือง พระราม9-อ่อนนุช (Baan Klang Muang Rama9-On Nut) ที่ตั้ง : แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รหัสทรัพย์ : T-87092 ราคา : 4,190,000 บาท ป

ขายทาวน์เฮ้าส์ ทำเลในเขตประเวศ กรุงเทพฯ ขนาดพื้นที่ใกล้เคียงประกาศอื่นๆ Member Package ▼

@thaihometown Scroll