ขายทาวน์เฮ้าส์ พร้อมอยู่ ขายบ้านพฤกษา 14 a วัดลาดปลาดุก บางบัวทอง นนทบุรี

วันที่โพสต์ วันพุธ 10 กรกฏาคม 2567

ขายทาวน์เฮ้าส์ พร้อมอยู่ ขายบ้านพฤกษา 14 a วัดลาดปลาดุก บางบัวทอง นนทบุรี

ทาวน์เฮ้าส์ รายการล่าสุด ทาวน์เฮ้าส์ ประกาศใหม่วันนี้ 14 กรกฎาคม 2567 ทาวน์เฮ้าส์ให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 14 กรกฎาคม 2567 ขายทาวน์เฮ้าส์ ประกาศใหม่วันนี้ 14 กรกฎาคม 2567 ทาวน์เฮ้าส์ ประกาศวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 ทาวน์เฮ้าส์ให้เช่า ประกาศวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 ขายทาวน์เฮ้าส์ ประกาศวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 ทาวน์เฮ้าส์ ประกาศวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ทาวน์เฮ้าส์ให้เช่า ประกาศวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ขายทาวน์เฮ้าส์ ประกาศวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ทาวน์เฮ้าส์ ประกาศวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ทาวน์เฮ้าส์ให้เช่า ประกาศวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ขายทาวน์เฮ้าส์ ประกาศวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี รายการล่าสุด ทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี ประกาศวันที่ 2024-07-10 17:19:23 ทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี ประกาศวันที่ 2024-07-13 ทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี ประกาศวันที่ 2024-07-12 ทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง นนทบุรี รายการล่าสุด ทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี รายการล่าสุด ทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง นนทบุรี รายการล่าสุด ทาวน์เฮ้าส์บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี ทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง นนทบุรีขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์พร้อมอยู่ทาวน์เฮ้าส์พร้อมอยู่ทาวน์เฮ้าส์พร้อมอยู่ บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์พร้อมอยู่ บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์พร้อมอยู่ บางบัวทอง นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง นนทบุรี พร้อมอยู่ทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี พร้อมอยู่ขายทาวน์เฮ้าส์ พร้อมอยู่ขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง พร้อมอยู่ขายทาวน์เฮ้าส์ นนทบุรี พร้อมอยู่ขายทาวน์เฮ้าส์ พร้อมอยู่ บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ พร้อมอยู่ นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์ต่อเติมแล้วทาวน์เฮ้าส์ต่อเติมแล้วทาวน์เฮ้าส์ต่อเติมแล้ว บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์ต่อเติมแล้ว บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์ต่อเติมแล้ว บางบัวทอง นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง นนทบุรี ต่อเติมแล้วทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี ต่อเติมแล้วขายทาวน์เฮ้าส์ ต่อเติมแล้วขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง ต่อเติมแล้วขายทาวน์เฮ้าส์ นนทบุรี ต่อเติมแล้วขายทาวน์เฮ้าส์ ต่อเติมแล้ว บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ ต่อเติมแล้ว นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์3ห้องนอนทาวน์เฮ้าส์3ห้องนอนทาวน์เฮ้าส์3ห้องนอน บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์3ห้องนอน บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์3ห้องนอน บางบัวทอง นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง นนทบุรี 3ห้องนอนทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี 3ห้องนอนขายทาวน์เฮ้าส์ 3ห้องนอนขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง 3ห้องนอนขายทาวน์เฮ้าส์ นนทบุรี 3ห้องนอนขายทาวน์เฮ้าส์ 3ห้องนอน บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ 3ห้องนอน นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์หลังมุมทาวน์เฮ้าส์หลังมุมทาวน์เฮ้าส์หลังมุม บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์หลังมุม บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์หลังมุม บางบัวทอง นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง นนทบุรี หลังมุมทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี หลังมุมขายทาวน์เฮ้าส์ หลังมุมขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง หลังมุมขายทาวน์เฮ้าส์ นนทบุรี หลังมุมขายทาวน์เฮ้าส์ หลังมุม บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ หลังมุม นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์หน้ากว้าง6เมตรทาวน์เฮ้าส์หน้ากว้าง6เมตรทาวน์เฮ้าส์หน้ากว้าง6เมตร บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์หน้ากว้าง6เมตร บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์หน้ากว้าง6เมตร บางบัวทอง นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง นนทบุรี หน้ากว้าง6เมตรทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี หน้ากว้าง6เมตรขายทาวน์เฮ้าส์ หน้ากว้าง6เมตรขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง หน้ากว้าง6เมตรขายทาวน์เฮ้าส์ นนทบุรี หน้ากว้าง6เมตรขายทาวน์เฮ้าส์ หน้ากว้าง6เมตร บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ หน้ากว้าง6เมตร นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์ลึก18เมตรทาวน์เฮ้าส์ลึก18เมตรทาวน์เฮ้าส์ลึก18เมตร บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์ลึก18เมตร บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์ลึก18เมตร บางบัวทอง นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง นนทบุรี ลึก18เมตรทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี ลึก18เมตรขายทาวน์เฮ้าส์ ลึก18เมตรขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง ลึก18เมตรขายทาวน์เฮ้าส์ นนทบุรี ลึก18เมตรขายทาวน์เฮ้าส์ ลึก18เมตร บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ ลึก18เมตร นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์เจ้าของขายเองทาวน์เฮ้าส์เจ้าของขายเองทาวน์เฮ้าส์เจ้าของขายเอง บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์เจ้าของขายเอง บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์เจ้าของขายเอง บางบัวทอง นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง นนทบุรี เจ้าของขายเองทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี เจ้าของขายเองขายทาวน์เฮ้าส์ เจ้าของขายเองขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง เจ้าของขายเองขายทาวน์เฮ้าส์ นนทบุรี เจ้าของขายเองขายทาวน์เฮ้าส์ เจ้าของขายเอง บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ เจ้าของขายเอง นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างโลตัสทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างโลตัสทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างโลตัส บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างโลตัส บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างโลตัส บางบัวทอง นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง นนทบุรี ใกล้ห้างโลตัสทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี ใกล้ห้างโลตัสขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ห้างโลตัสขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง ใกล้ห้างโลตัสขายทาวน์เฮ้าส์ นนทบุรี ใกล้ห้างโลตัสขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ห้างโลตัส บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ห้างโลตัส นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างโรบินสันทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างโรบินสันทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างโรบินสัน บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างโรบินสัน บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์ใกล้ห้างโรบินสัน บางบัวทอง นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง นนทบุรี ใกล้ห้างโรบินสันทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี ใกล้ห้างโรบินสันขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ห้างโรบินสันขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง ใกล้ห้างโรบินสันขายทาวน์เฮ้าส์ นนทบุรี ใกล้ห้างโรบินสันขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ห้างโรบินสัน บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ห้างโรบินสัน นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์ใกล้ไทวัสดุทาวน์เฮ้าส์ใกล้ไทวัสดุทาวน์เฮ้าส์ใกล้ไทวัสดุ บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์ใกล้ไทวัสดุ บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์ใกล้ไทวัสดุ บางบัวทอง นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง นนทบุรี ใกล้ไทวัสดุทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี ใกล้ไทวัสดุขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ไทวัสดุขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง ใกล้ไทวัสดุขายทาวน์เฮ้าส์ นนทบุรี ใกล้ไทวัสดุขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ไทวัสดุ บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้ไทวัสดุ นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์ใกล้วิทยาลัยทาวน์เฮ้าส์ใกล้วิทยาลัยทาวน์เฮ้าส์ใกล้วิทยาลัย บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์ใกล้วิทยาลัย บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์ใกล้วิทยาลัย บางบัวทอง นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง นนทบุรี ใกล้วิทยาลัยทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี ใกล้วิทยาลัยขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้วิทยาลัยขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง ใกล้วิทยาลัยขายทาวน์เฮ้าส์ นนทบุรี ใกล้วิทยาลัยขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้วิทยาลัย บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้วิทยาลัย นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์ใกล้โรงภาพยนตร์ทาวน์เฮ้าส์ใกล้โรงภาพยนตร์ทาวน์เฮ้าส์ใกล้โรงภาพยนตร์ บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์ใกล้โรงภาพยนตร์ บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์ใกล้โรงภาพยนตร์ บางบัวทอง นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง นนทบุรี ใกล้โรงภาพยนตร์ทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี ใกล้โรงภาพยนตร์ขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้โรงภาพยนตร์ขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง ใกล้โรงภาพยนตร์ขายทาวน์เฮ้าส์ นนทบุรี ใกล้โรงภาพยนตร์ขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้โรงภาพยนตร์ บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้โรงภาพยนตร์ นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์ใกล้สำนักงานเขตทาวน์เฮ้าส์ใกล้สำนักงานเขตทาวน์เฮ้าส์ใกล้สำนักงานเขต บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์ใกล้สำนักงานเขต บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์ใกล้สำนักงานเขต บางบัวทอง นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง นนทบุรี ใกล้สำนักงานเขตทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี ใกล้สำนักงานเขตขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้สำนักงานเขตขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง ใกล้สำนักงานเขตขายทาวน์เฮ้าส์ นนทบุรี ใกล้สำนักงานเขตขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้สำนักงานเขต บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้สำนักงานเขต นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์ใกล้โรงพยาบาลทาวน์เฮ้าส์ใกล้โรงพยาบาลทาวน์เฮ้าส์ใกล้โรงพยาบาล บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์ใกล้โรงพยาบาล บางบัวทองทาวน์เฮ้าส์ใกล้โรงพยาบาล บางบัวทอง นนทบุรีทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง นนทบุรี ใกล้โรงพยาบาลทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี ใกล้โรงพยาบาลขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้โรงพยาบาลขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง ใกล้โรงพยาบาลขายทาวน์เฮ้าส์ นนทบุรี ใกล้โรงพยาบาลขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้โรงพยาบาล บางบัวทองขายทาวน์เฮ้าส์ ใกล้โรงพยาบาล นนทบุรีขายทาวน์เฮ้าส์ 18 ตารางวาขายทาวน์เฮ้าส์ 1,790,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ขายบ้านพฤกษา 14 a วัดลาดปลาดุก บางบัวทอง นนทบุรี

โครงการ : พฤกษา 14 a
ที่ตั้ง : ถ.วัดลาดปลาดุก ซ.หมู่บ้านพฤกษา 14 a, บางบัวทอง, บางบัวทอง, นนทบุรี

รหัสทรัพย์ (Ref no.) : PT-03818
เสนอขายในราคา : 1,790,000 บาท

เนื้อที่ : 18 ตร.ว. หน้ากว้าง 6 เมตร ลึก 18 เมตร
พื้นที่ใช้สอย : 90 ตารางเมตร

รายละเอียด : ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องโถง 1 ห้องครัว
ที่จอดรถ 1 คัน

หันหน้าทิศ : ใต้
ต่อเติม : รีโนเวทตกแต่งใหม่

จุดเด่น : ตกแต่งใหม่พร้อมอยู่ทำเลดีมาก ปากทางหมู่บ้านมีรถตู้วิ่งไปปิ่นเกล้า งามวงศ์วาน ท้ายหมู่บ้านมีรถสองแถวไปบางใหญ่ซิตี้ การเดินทางสะดวกมากๆ

♥ สนใจทรัพย์อื่นๆ ♥

https://perfectpropertyagent.com


Line:

https://lin.ee/Hpy3pQIสถานที่ใกล้เคียง :
- รถไฟฟ้า MRT สถานีคลองไผ่
- เซ็นทรัลเวสเกต
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์
- โรงเรียนมารีย์วิทยา
- อีเกียบางใหญ่

•พร้อมบริการจัดสินเชื่อ ให้คำปรึกษาฟรี โดยเจ้าหน้าที่มืออาชีพที่มีประสบการณ์•
•มีให้เลือกทุกธนาคาร•

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดเข้าชมได้ที่
Tel: 099-245-9195 คุณหนึ่ง (รหัสตัวแทน P5000)
Tel: 065-656-4796
Line ID : pachata27
Add Line: http://line.me/ti/p/~pachata27

Tel: 061-561-4169 คุณพลอย (รหัสตัวแทน P7000)
Tel: 082-240-5226
Line ID: ploylyjangg
Add Line: http://line.me/ti/p/~ploylyjangg/

•Perfect Property Agent บริการซื้อ ขาย เช่า บ้าน คอนโด ที่ดิน โรงงาน และอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท•

Perfect Property Agent provides all real estate agency services in Thailand. (mainly in Bangkok, Samutprakan, Nonthaburi, Pratumthani, Chonburi) For any inquiry, please contact 02-334-0186 or email info.perfectpa@gmail.com

#Perfect_property_agent #บ้านมือสอง #ทาวน์เฮ้าส์มือสอง #สินเชื่อบ้าน #จ้างทำสินเชื่อ #บ้านมือสองหลังมุม #บ้านแฝดมือสอง #บ้านเดี่ยวชั้นเดียว #บ้านเดี่ยวราคาถูก #ราคาเจ้าของขายเอง

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ ทาวน์เฮ้าส์
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายทาวน์เฮ้าส์
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว ขายทาวน์เฮ้าส์ ขายทาวน์เฮ้าส์ ชั้นเดียว ขายทาวน์เฮ้าส์พร้อมอยู่
ขายทาวน์เฮ้าส์ตกแต่งพร้อมอยู่
หมวดหลัก : พร้อมอยู่ ต่อเติมแล้ว พร้อมอยู่ 3 ห้องนอน พร้อมอยู่ หลังมุม
ลักษณะ : หลังมุม ขายทาวน์เฮ้าส์หลังมุม หน้ากว้าง 6 ม. ทาวน์เฮ้าส์ลึก 18 ม.
ลักษณะเฉพาะ : หลังมุม 18 ตร.ว.
จำนวนห้อง : 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ จอดรถ 1 คัน
ขนาดพื้นที่ : 18 ตารางวา
ราคา :
ขาย 1,790,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายทาวน์เฮ้าส์ กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : นนทบุรี
ทำเลนนทบุรี »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : บางบัวทอง
ทำเลบางบัวทอง »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายทาวน์เฮ้าส์ ทำเลบางบัวทอง
ขายไม่เกิน 1,790,000 บาท
ขาย 1,000,000 - 2,000,000 บาท
ขาย 1,000,000 - 3,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
การขาย : เจ้าของขายเอง
หน้าใกล้เคียง : ทาวน์เฮ้าส์พร้อมอยู่ ตกแต่งแล้ว นนทบุรี
ทาวน์เฮ้าส์พร้อมอยู่ หลังมุม นนทบุรี
คลิกดูหน้าอื่นๆที่ใกล้เคียง »
ทำเลเด่น : เซ็นทรัล งามวงศ์วาน เซ็นทรัลบางบัวทอง
ถนนหลัก : งามวงศ์วาน งามวงศ์วาน 18 ตร.ว.
ถนนที่ผ่าน : ถนนปิ่นเกล้า ถนนบางบัวทอง
ถนนที่ผ่าน :
(ขาย)  
ขายทาวน์เฮ้าส์ ถนนปิ่นเกล้า
ขายทาวน์เฮ้าส์ ถนนบางบัวทอง
ขายทาวน์เฮ้าส์ ปิ่นเกล้า 18 ตารางวา
ขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง 18 ตารางวา
คลิกดูทำเลหลักอื่นๆ ที่ผ่านใน บางบัวทอง »
ทำเลสำคัญ : ทาวน์เฮ้าส์งามวงศ์วาน นนทบุรี ทาวน์เฮ้าส์งามวงศ์วาน บางบัวทอง ทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี ปิ่นเกล้า ทาวน์เฮ้าส์นนทบุรี บางบัวทอง ทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง ปิ่นเกล้า ทาวน์เฮ้าส์บางบัวทอง บางบัวทอง ทาวน์เฮ้าส์เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ทาวน์เฮ้าส์เซ็นทรัล บางบัวทอง ทาวน์เฮ้าส์เซ็นทรัล งามวงศ์วาน ทาวน์เฮ้าส์ถนนปิ่นเกล้า ทาวน์เฮ้าส์ถนนบางบัวทอง ทาวน์เฮ้าส์ถนนงามวงศ์วาน
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายทาวน์เฮ้าส์ ตกแต่ง บางบัวทอง
ขายทาวน์เฮ้าส์ หลังมุม บางบัวทอง
ขายทาวน์เฮ้าส์ งามวงศ์วาน 1,790,000 บาท
ขายทาวน์เฮ้าส์ บางบัวทอง 1,790,000 บาท
ขายทาวน์เฮ้าส์ พร้อมอยู่ นนทบุรี
ขายทาวน์เฮ้าส์ ต่อเติมแล้ว นนทบุรี
ขายทาวน์เฮ้าส์ 3ห้องนอน นนทบุรี
ขายทาวน์เฮ้าส์ หลังมุม นนทบุรี
ขายทาวน์เฮ้าส์ หน้ากว้าง6เมตร นนทบุรี
คลิกดูขายทาวน์เฮ้าส์ พื้นที่ นนทบุรี ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
ทาวน์เฮ้าส์  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : Perfect Property1  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Share :
ขายหมู่บ้านโกลเด้นทาวน์ชัยพฤกษ์-วงแหวน
ไทรน้อย นนทบุรี
ราคาขาย 1,980,000 บาท
หมู่บ้านพฤกษา16,บ้านโซนบางใหญ่,บ้านโซนนนทบุรี
บางใหญ่ นนทบุรี
ราคาขาย 1,790,000 บาท

ขายทาวน์เฮ้าส์ พร้อมอยู่ ขายบ้านพฤกษา 14 a วัดลาดปลาดุก บางบัวทอง นนทบุรี

ทาวน์เฮ้าส์ 18 ตารางวา รวมประกาศประเภท ทาวน์เฮ้าส์ พร้อมรายละเอียดข้อมูลขายทาวน์เฮ้าส์ พร้อมอยู่ ขายบ้านพฤกษา 14 a วัดลาดปลาดุก บางบัวทอง นนทบุรี คำที่ต้องการค้นหา ขายทาวน์เฮ้าส์ พร้อมอยู่ ขายบ้านพฤกษา 14 a วัดลาดปลาดุก บางบัวทอง นนทบุรี ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

ขายบ้านพฤกษา 14 a วัดลาดปลาดุก บางบัวทอง นนทบุรี โครงการ : พฤกษา 14 a ที่ตั้ง : ถ.วัดลาดปลาดุก ซ.หมู่บ้านพฤกษา 14 a, บางบัวทอง, บางบัวทอง, นนทบุรี รหัสทรัพย์

ขายทาวน์เฮ้าส์ มีทำเลใน บางบัวทอง จ.นนทบุรี ราคาใกล้เคียง

ขายทาวน์เฮ้าส์ ทำเลใกล้ๆ กับจ.นนทบุรี ขนาดพื้นที่ใกล้เคียง

@thaihometown Scroll