โซน:บางบ่อ สมุทรปราการ ด่วนขายที่ดินสวย 7 ไร่ 34 ตรว. หน้ากว้างติดถนนประมาณ 48 เมตร ยาวประมาณ 252 เมตร ผังสีเหลือง

ที่ดิน รายการล่าสุด ที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 19 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 19 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 19 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดินสมุทรปราการ รายการล่าสุด ที่ดินสมุทรปราการ ประกาศวันที่ 2021-12-26 ที่ดินสมุทรปราการ ประกาศวันที่ 2024-06-18 ที่ดินสมุทรปราการ ประกาศวันที่ 2024-06-17 ที่ดินบางบ่อ สมุทรปราการ รายการล่าสุด ที่ดินสมุทรปราการ รายการล่าสุด ที่ดินบางบ่อ สมุทรปราการ รายการล่าสุด ที่ดินบางบ่อที่ดินสมุทรปราการ ที่ดิน บางบ่อ สมุทรปราการขายที่ดิน บางบ่อขายที่ดิน สมุทรปราการที่ดินมีวิวแม่น้ำที่ดินมีวิวแม่น้ำที่ดินมีวิวแม่น้ำ บางบ่อที่ดินมีวิวแม่น้ำ บางบ่อที่ดินมีวิวแม่น้ำ บางบ่อ สมุทรปราการที่ดินบางบ่อ สมุทรปราการ มีวิวแม่น้ำที่ดินสมุทรปราการ มีวิวแม่น้ำขายที่ดิน มีวิวแม่น้ำขายที่ดิน บางบ่อ มีวิวแม่น้ำขายที่ดิน สมุทรปราการ มีวิวแม่น้ำขายที่ดิน มีวิวแม่น้ำ บางบ่อขายที่ดิน มีวิวแม่น้ำ สมุทรปราการที่ดินใกล้ห้าง โลตัสที่ดินใกล้ห้าง โลตัสที่ดินใกล้ห้าง โลตัส บางบ่อที่ดินใกล้ห้าง โลตัส บางบ่อที่ดินใกล้ห้าง โลตัส บางบ่อ สมุทรปราการที่ดินบางบ่อ สมุทรปราการ ใกล้ห้าง โลตัสที่ดินสมุทรปราการ ใกล้ห้าง โลตัสขายที่ดิน ใกล้ห้าง โลตัสขายที่ดิน บางบ่อ ใกล้ห้าง โลตัสขายที่ดิน สมุทรปราการ ใกล้ห้าง โลตัสขายที่ดิน ใกล้ห้าง โลตัส บางบ่อขายที่ดิน ใกล้ห้าง โลตัส สมุทรปราการที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด บางบ่อที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด บางบ่อที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด บางบ่อ สมุทรปราการที่ดินบางบ่อ สมุทรปราการ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินสมุทรปราการ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน บางบ่อ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน สมุทรปราการ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด บางบ่อขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด สมุทรปราการที่ดินใกล้โรงเรียนที่ดินใกล้โรงเรียนที่ดินใกล้โรงเรียน บางบ่อที่ดินใกล้โรงเรียน บางบ่อที่ดินใกล้โรงเรียน บางบ่อ สมุทรปราการที่ดินบางบ่อ สมุทรปราการ ใกล้โรงเรียนที่ดินสมุทรปราการ ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน บางบ่อ ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน สมุทรปราการ ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน ใกล้โรงเรียน บางบ่อขายที่ดิน ใกล้โรงเรียน สมุทรปราการที่ดินใกล้มหาวิทยาลัยที่ดินใกล้มหาวิทยาลัยที่ดินใกล้มหาวิทยาลัย บางบ่อที่ดินใกล้มหาวิทยาลัย บางบ่อที่ดินใกล้มหาวิทยาลัย บางบ่อ สมุทรปราการที่ดินบางบ่อ สมุทรปราการ ใกล้มหาวิทยาลัยที่ดินสมุทรปราการ ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน บางบ่อ ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน สมุทรปราการ ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน ใกล้มหาวิทยาลัย บางบ่อขายที่ดิน ใกล้มหาวิทยาลัย สมุทรปราการที่ดินใกล้ธนาคารที่ดินใกล้ธนาคารที่ดินใกล้ธนาคาร บางบ่อที่ดินใกล้ธนาคาร บางบ่อที่ดินใกล้ธนาคาร บางบ่อ สมุทรปราการที่ดินบางบ่อ สมุทรปราการ ใกล้ธนาคารที่ดินสมุทรปราการ ใกล้ธนาคารขายที่ดิน ใกล้ธนาคารขายที่ดิน บางบ่อ ใกล้ธนาคารขายที่ดิน สมุทรปราการ ใกล้ธนาคารขายที่ดิน ใกล้ธนาคาร บางบ่อขายที่ดิน ใกล้ธนาคาร สมุทรปราการที่ดินใกล้สถานีตำรวจที่ดินใกล้สถานีตำรวจที่ดินใกล้สถานีตำรวจ บางบ่อที่ดินใกล้สถานีตำรวจ บางบ่อที่ดินใกล้สถานีตำรวจ บางบ่อ สมุทรปราการที่ดินบางบ่อ สมุทรปราการ ใกล้สถานีตำรวจที่ดินสมุทรปราการ ใกล้สถานีตำรวจขายที่ดิน ใกล้สถานีตำรวจขายที่ดิน บางบ่อ ใกล้สถานีตำรวจขายที่ดิน สมุทรปราการ ใกล้สถานีตำรวจขายที่ดิน ใกล้สถานีตำรวจ บางบ่อขายที่ดิน ใกล้สถานีตำรวจ สมุทรปราการที่ดินใกล้สนามบินสุวรรณภูมิที่ดินใกล้สนามบินสุวรรณภูมิที่ดินใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ บางบ่อที่ดินใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ บางบ่อที่ดินใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ บางบ่อ สมุทรปราการที่ดินบางบ่อ สมุทรปราการ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิที่ดินสมุทรปราการ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิขายที่ดิน ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิขายที่ดิน บางบ่อ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิขายที่ดิน สมุทรปราการ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิขายที่ดิน ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ บางบ่อขายที่ดิน ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ บางบ่อที่ดินใกล้ถนนใหญ่ บางบ่อที่ดินใกล้ถนนใหญ่ บางบ่อ สมุทรปราการที่ดินบางบ่อ สมุทรปราการ ใกล้ถนนใหญ่ที่ดินสมุทรปราการ ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน บางบ่อ ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน สมุทรปราการ ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ บางบ่อขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ สมุทรปราการที่ดินใกล้ทางด่วนที่ดินใกล้ทางด่วนที่ดินใกล้ทางด่วน บางบ่อที่ดินใกล้ทางด่วน บางบ่อที่ดินใกล้ทางด่วน บางบ่อ สมุทรปราการที่ดินบางบ่อ สมุทรปราการ ใกล้ทางด่วนที่ดินสมุทรปราการ ใกล้ทางด่วนขายที่ดิน ใกล้ทางด่วนขายที่ดิน บางบ่อ ใกล้ทางด่วนขายที่ดิน สมุทรปราการ ใกล้ทางด่วนขายที่ดิน ใกล้ทางด่วน บางบ่อขายที่ดิน ใกล้ทางด่วน สมุทรปราการที่ดินใกล้แม่น้ำที่ดินใกล้แม่น้ำที่ดินใกล้แม่น้ำ บางบ่อที่ดินใกล้แม่น้ำ บางบ่อที่ดินใกล้แม่น้ำ บางบ่อ สมุทรปราการที่ดินบางบ่อ สมุทรปราการ ใกล้แม่น้ำที่ดินสมุทรปราการ ใกล้แม่น้ำขายที่ดิน ใกล้แม่น้ำขายที่ดิน บางบ่อ ใกล้แม่น้ำขายที่ดิน สมุทรปราการ ใกล้แม่น้ำขายที่ดิน ใกล้แม่น้ำ บางบ่อขายที่ดิน ใกล้แม่น้ำ สมุทรปราการขายที่ดิน 7 ไร่ขายที่ดิน 24,797,500 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

โซน:บางบ่อ สมุทรปราการ ด่วนขายที่ดินสวย 7 ไร่ 34 ตรว. หน้ากว้างติดถนนประมาณ 48 เมตร ยาวประมาณ 252 เมตร ผังสีเหลือง

วันที่โพสต์ วันอาทิตย์ 26 ธันวาคม 2564

โซน:บางบ่อ สมุทรปราการ
ด่วนขายที่ดินสวย 7 ไร่ 34 ตรว. หน้ากว้างติดถนนประมาณ 48 เมตร ยาวประมาณ 252 เมตร ผังสีเหลือง

เหมาะกับ ปลูกบ้าน , โกดังสินค้าเช่า อนาคตราคาจะสูงขึ้นอีกมาก ที่สวยติดริมถนนท้ายแปลงติดริมคลอง เข้าทางถนนเส้น 200ปีมา 1 กม.ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ที่ติดถนน น้ำ-ไฟ ต่อได้พร้อม โฉนดพร้อมโอน เป็นบ่อปลาลึกประมาณ 1เมตร

สถานที่ใกล้เคียง
ใกล้ - ม.ABAC ( 2 กม.)
ใกล้ - นิคมอุตสาหกรรมเอเชียสุวรรณภูมิ (3.กม)
ใกล้ - สนามบินสุวรรณภูมิ ( 15 กม.)
ใกล้ - ถนน บางนา-ตราด ( 5 กม.)
ใกล้ - วัดคอลาด , รร.คลองคอลาด, อนามัย ,วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
ใกล้ - ตลาดบางบ่อ - อ.บางบ่อ -โลตัสใหญ่บางบ่อ ( 2 กม.)

ราคาเสนอขาย 24,797,500 บาท
ราคาไร่ล่ะ 3.5 ล้านบาท
ค่าโอน 50:50

สนใจติดต่อ
Line id : t2t-man
โทร089-6666-578 —>เร
หรือ click

https://line.me/ti/p/_o06Jw5zvP


#ขายบ้านและที่ดินbyJTRealEstate
#อสังหารวมทรัพย์

ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ ที่ดิน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายที่ดิน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : ที่ดิน ขายที่ดิน
กลุ่มประเภท : ขายที่ดินโฉนดพร้อมโอน ขายที่ดินนิคมอุตสาหกรรม
ทำเลพิเศษ : ขายที่ดิน ติดถนน ขายที่ดิน หน้ากว้างติดถนน
ลักษณะ : ติดถนน หน้ากว้าง บ่อปลา
ลักษณะเฉพาะ : หน้ากว้างติดถนน นิคมอุตสาหกรรม
เนื้อที่รวม : 7.15 ไร่
ราคา :
ขาย 24,797,500 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายที่ดิน กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : สมุทรปราการ
ทำเลสมุทรปราการ »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : บางบ่อ
ทำเลบางบ่อ »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายที่ดิน ทำเลสมุทรปราการ
ขายไม่เกิน 24,797,500 บาท
ขาย 17,000,000 - 25,000,000 บาท
ขาย 17,000,000 - 29,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ขายที่ดิน ทำเล บางบ่อ สมุทรปราการ
ขาย 17,000,000 - 25,000,000 บาท
ขาย 17,000,000 - 29,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
การขาย : โฉนดพร้อมโอน
หน้าใกล้เคียง : ที่ดินติดถนน สมุทรปราการ
ทำเลเด่น : โลตัส กาญจนาภิเษก โลตัสบางบ่อ
ถนนหลัก : กาญจนาภิเษก กาญจนาภิเษก 7 ไร่
ถนนที่ผ่าน : ถนนกาญจนาภิเษก
ถนนที่ผ่าน :
(ขาย)  
ขายที่ดิน ถนนกาญจนาภิเษก
ขายที่ดิน กาญจนาภิเษก 7 ไร่
คลิกดูทำเลหลักอื่นๆ ที่ผ่านใน บางบ่อ »
ทำเลสำคัญ : ที่ดินกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ ที่ดินกาญจนาภิเษก บางบ่อ ที่ดินสมุทรปราการ กาญจนาภิเษก ที่ดินบางบ่อ กาญจนาภิเษก ที่ดินโลตัส กาญจนาภิเษก ที่ดินโลตัส กาญจนาภิเษก ที่ดินถนนกาญจนาภิเษก ที่ดินถนนกาญจนาภิเษก ที่ดินติดถนนกาญจนาภิเษก
ลักษณะเด่น :
ขายที่ดิน โฉนดพร้อมโอน
ขายที่ดิน ติดถนน
ขายที่ดิน อุตสาหกรรม
ขายที่ดิน โฉนดพร้อมโอน สมุทรปราการ
ขายที่ดิน ติดถนน สมุทรปราการ
ขายที่ดิน อุตสาหกรรม สมุทรปราการ
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายที่ดิน กาญจนาภิเษก 24,797,500 บาท
ขายที่ดิน บางบ่อ 24,797,500 บาท
ขายที่ดิน โฉนดพร้อมโอน สมุทรปราการ
ขายที่ดิน นิคมอุตสาหกรรม สมุทรปราการ
ขายที่ดิน ติดถนน สมุทรปราการ
ขายที่ดิน บ่อปลา สมุทรปราการ
ขายที่ดิน หน้ากว้างติดถนน สมุทรปราการ
คลิกดูขายที่ดิน พื้นที่ สมุทรปราการ ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
ที่ดิน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : Ray  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Share :
ขายที่ดิน เนื้อที่ 6 ไร่ บางเสาธง สมุทรปราการ
บางเสาธง สมุทรปราการ
ราคาขาย 30,000,000 บาท

โซน:บางบ่อ สมุทรปราการ ด่วนขายที่ดินสวย 7 ไร่ 34 ตรว. หน้ากว้างติดถนนประมาณ 48 เมตร ยาวประมาณ 252 เมตร ผังสีเหลือง

ที่ดิน 7 ไร่ รวมประกาศประเภท ที่ดิน พร้อมรายละเอียดข้อมูลโซน:บางบ่อ สมุทรปราการ ด่วนขายที่ดินสวย 7 ไร่ 34 ตรว. หน้ากว้างติดถนนประมาณ 48 เมตร ยาวประมาณ 252 เมตร ผังสีเหลือง คำที่ต้องการค้นหา โซน:บางบ่อ สมุทรปราการ ด่วนขายที่ดินสวย 7 ไร่ 34 ตรว. หน้ากว้างติดถนนประมาณ 48 เมตร ยาวประมาณ 252 เมตร ผังสีเหลือง ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

โซน:บางบ่อ สมุทรปราการ ด่วนขายที่ดินสวย 7 ไร่ 34 ตรว. หน้ากว้างติดถนนประมาณ 48 เมตร ยาวประมาณ 252 เมตร ผังสีเหลือง เหมาะกับ ปลูกบ้าน , โกดังสินค้าเช่า อนาคตราคา

ขายที่ดิน มีทำเลใน บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ราคาใกล้เคียง

ขายที่ดิน ในจ.สมุทรปราการ ขนาดเนื้อที่ ที่ใกล้เคียงกัน

@thaihometown Scroll