ขายด่วนที่ดินทำเลดี รังสิตคลอง4 เหมาะทำทาวน์โฮมขนาด9ไร่เข้าซอยคลองสี่ ตรงข้ามดรีมเวิลล์ ราคา 80 ล้านบาท เจ้าของขายเอง โทร. 094-6245941

ที่ดิน รายการล่าสุด ที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ดินปทุมธานี รายการล่าสุด ที่ดินปทุมธานี ประกาศวันที่ 2021-05-18 ที่ดินปทุมธานี ประกาศวันที่ 2024-06-16 ที่ดินปทุมธานี ประกาศวันที่ 2024-06-15 ที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี รายการล่าสุด ที่ดินปทุมธานี รายการล่าสุด ที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี รายการล่าสุด ที่ดินคลองหลวงที่ดินปทุมธานี ที่ดิน คลองหลวง ปทุมธานีขายที่ดิน คลองหลวงขายที่ดิน ปทุมธานีที่ดินยกแปลงที่ดินยกแปลงที่ดินยกแปลง คลองหลวงที่ดินยกแปลง คลองหลวงที่ดินยกแปลง คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ยกแปลงที่ดินปทุมธานี ยกแปลงขายที่ดิน ยกแปลงขายที่ดิน คลองหลวง ยกแปลงขายที่ดิน ปทุมธานี ยกแปลงขายที่ดิน ยกแปลง คลองหลวงขายที่ดิน ยกแปลง ปทุมธานีที่ดินพร้อมปลูกสร้างที่ดินพร้อมปลูกสร้างที่ดินพร้อมปลูกสร้าง คลองหลวงที่ดินพร้อมปลูกสร้าง คลองหลวงที่ดินพร้อมปลูกสร้าง คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี พร้อมปลูกสร้างที่ดินปทุมธานี พร้อมปลูกสร้างขายที่ดิน พร้อมปลูกสร้างขายที่ดิน คลองหลวง พร้อมปลูกสร้างขายที่ดิน ปทุมธานี พร้อมปลูกสร้างขายที่ดิน พร้อมปลูกสร้าง คลองหลวงขายที่ดิน พร้อมปลูกสร้าง ปทุมธานีที่ดินค่าโอนคนละครึ่งที่ดินค่าโอนคนละครึ่งที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง คลองหลวงที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง คลองหลวงที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ค่าโอนคนละครึ่งที่ดินปทุมธานี ค่าโอนคนละครึ่งขายที่ดิน ค่าโอนคนละครึ่งขายที่ดิน คลองหลวง ค่าโอนคนละครึ่งขายที่ดิน ปทุมธานี ค่าโอนคนละครึ่งขายที่ดิน ค่าโอนคนละครึ่ง คลองหลวงขายที่ดิน ค่าโอนคนละครึ่ง ปทุมธานีที่ดินพื้นที่สีชมพูที่ดินพื้นที่สีชมพูที่ดินพื้นที่สีชมพู คลองหลวงที่ดินพื้นที่สีชมพู คลองหลวงที่ดินพื้นที่สีชมพู คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี พื้นที่สีชมพูที่ดินปทุมธานี พื้นที่สีชมพูขายที่ดิน พื้นที่สีชมพูขายที่ดิน คลองหลวง พื้นที่สีชมพูขายที่ดิน ปทุมธานี พื้นที่สีชมพูขายที่ดิน พื้นที่สีชมพู คลองหลวงขายที่ดิน พื้นที่สีชมพู ปทุมธานีที่ดินติดถนนที่ดินติดถนนที่ดินติดถนน คลองหลวงที่ดินติดถนน คลองหลวงที่ดินติดถนน คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ติดถนนที่ดินปทุมธานี ติดถนนขายที่ดิน ติดถนนขายที่ดิน คลองหลวง ติดถนนขายที่ดิน ปทุมธานี ติดถนนขายที่ดิน ติดถนน คลองหลวงขายที่ดิน ติดถนน ปทุมธานีที่ดินหน้ากว้าง51เมตรที่ดินหน้ากว้าง51เมตรที่ดินหน้ากว้าง51เมตร คลองหลวงที่ดินหน้ากว้าง51เมตร คลองหลวงที่ดินหน้ากว้าง51เมตร คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี หน้ากว้าง51เมตรที่ดินปทุมธานี หน้ากว้าง51เมตรขายที่ดิน หน้ากว้าง51เมตรขายที่ดิน คลองหลวง หน้ากว้าง51เมตรขายที่ดิน ปทุมธานี หน้ากว้าง51เมตรขายที่ดิน หน้ากว้าง51เมตร คลองหลวงขายที่ดิน หน้ากว้าง51เมตร ปทุมธานีที่ดินติดถนนสาธารณะที่ดินติดถนนสาธารณะที่ดินติดถนนสาธารณะ คลองหลวงที่ดินติดถนนสาธารณะ คลองหลวงที่ดินติดถนนสาธารณะ คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ติดถนนสาธารณะที่ดินปทุมธานี ติดถนนสาธารณะขายที่ดิน ติดถนนสาธารณะขายที่ดิน คลองหลวง ติดถนนสาธารณะขายที่ดิน ปทุมธานี ติดถนนสาธารณะขายที่ดิน ติดถนนสาธารณะ คลองหลวงขายที่ดิน ติดถนนสาธารณะ ปทุมธานีที่ดินหน้าติดถนนที่ดินหน้าติดถนนที่ดินหน้าติดถนน คลองหลวงที่ดินหน้าติดถนน คลองหลวงที่ดินหน้าติดถนน คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี หน้าติดถนนที่ดินปทุมธานี หน้าติดถนนขายที่ดิน หน้าติดถนนขายที่ดิน คลองหลวง หน้าติดถนนขายที่ดิน ปทุมธานี หน้าติดถนนขายที่ดิน หน้าติดถนน คลองหลวงขายที่ดิน หน้าติดถนน ปทุมธานีที่ดินติดถนนสาธารณะที่ดินติดถนนสาธารณะที่ดินติดถนนสาธารณะ คลองหลวงที่ดินติดถนนสาธารณะ คลองหลวงที่ดินติดถนนสาธารณะ คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ติดถนนสาธารณะที่ดินปทุมธานี ติดถนนสาธารณะขายที่ดิน ติดถนนสาธารณะขายที่ดิน คลองหลวง ติดถนนสาธารณะขายที่ดิน ปทุมธานี ติดถนนสาธารณะขายที่ดิน ติดถนนสาธารณะ คลองหลวงขายที่ดิน ติดถนนสาธารณะ ปทุมธานีที่ดินด้านหน้าติดถนนที่ดินด้านหน้าติดถนนที่ดินด้านหน้าติดถนน คลองหลวงที่ดินด้านหน้าติดถนน คลองหลวงที่ดินด้านหน้าติดถนน คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ด้านหน้าติดถนนที่ดินปทุมธานี ด้านหน้าติดถนนขายที่ดิน ด้านหน้าติดถนนขายที่ดิน คลองหลวง ด้านหน้าติดถนนขายที่ดิน ปทุมธานี ด้านหน้าติดถนนขายที่ดิน ด้านหน้าติดถนน คลองหลวงขายที่ดิน ด้านหน้าติดถนน ปทุมธานีที่ดินด้านข้างติดถนนที่ดินด้านข้างติดถนนที่ดินด้านข้างติดถนน คลองหลวงที่ดินด้านข้างติดถนน คลองหลวงที่ดินด้านข้างติดถนน คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ด้านข้างติดถนนที่ดินปทุมธานี ด้านข้างติดถนนขายที่ดิน ด้านข้างติดถนนขายที่ดิน คลองหลวง ด้านข้างติดถนนขายที่ดิน ปทุมธานี ด้านข้างติดถนนขายที่ดิน ด้านข้างติดถนน คลองหลวงขายที่ดิน ด้านข้างติดถนน ปทุมธานีที่ดินค่าโอนคนละครึ่งที่ดินค่าโอนคนละครึ่งที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง คลองหลวงที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง คลองหลวงที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ค่าโอนคนละครึ่งที่ดินปทุมธานี ค่าโอนคนละครึ่งขายที่ดิน ค่าโอนคนละครึ่งขายที่ดิน คลองหลวง ค่าโอนคนละครึ่งขายที่ดิน ปทุมธานี ค่าโอนคนละครึ่งขายที่ดิน ค่าโอนคนละครึ่ง คลองหลวงขายที่ดิน ค่าโอนคนละครึ่ง ปทุมธานีที่ดินโซนสีชมพูที่ดินโซนสีชมพูที่ดินโซนสีชมพู คลองหลวงที่ดินโซนสีชมพู คลองหลวงที่ดินโซนสีชมพู คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี โซนสีชมพูที่ดินปทุมธานี โซนสีชมพูขายที่ดิน โซนสีชมพูขายที่ดิน คลองหลวง โซนสีชมพูขายที่ดิน ปทุมธานี โซนสีชมพูขายที่ดิน โซนสีชมพู คลองหลวงขายที่ดิน โซนสีชมพู ปทุมธานีที่ดินค่าโอนคนละครึ่งที่ดินค่าโอนคนละครึ่งที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง คลองหลวงที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง คลองหลวงที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ค่าโอนคนละครึ่งที่ดินปทุมธานี ค่าโอนคนละครึ่งขายที่ดิน ค่าโอนคนละครึ่งขายที่ดิน คลองหลวง ค่าโอนคนละครึ่งขายที่ดิน ปทุมธานี ค่าโอนคนละครึ่งขายที่ดิน ค่าโอนคนละครึ่ง คลองหลวงขายที่ดิน ค่าโอนคนละครึ่ง ปทุมธานีที่ดินเจ้าของขายเองที่ดินเจ้าของขายเองที่ดินเจ้าของขายเอง คลองหลวงที่ดินเจ้าของขายเอง คลองหลวงที่ดินเจ้าของขายเอง คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี เจ้าของขายเองที่ดินปทุมธานี เจ้าของขายเองขายที่ดิน เจ้าของขายเองขายที่ดิน คลองหลวง เจ้าของขายเองขายที่ดิน ปทุมธานี เจ้าของขายเองขายที่ดิน เจ้าของขายเอง คลองหลวงขายที่ดิน เจ้าของขายเอง ปทุมธานีที่ดินด้านหน้าติดถนนที่ดินด้านหน้าติดถนนที่ดินด้านหน้าติดถนน คลองหลวงที่ดินด้านหน้าติดถนน คลองหลวงที่ดินด้านหน้าติดถนน คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ด้านหน้าติดถนนที่ดินปทุมธานี ด้านหน้าติดถนนขายที่ดิน ด้านหน้าติดถนนขายที่ดิน คลองหลวง ด้านหน้าติดถนนขายที่ดิน ปทุมธานี ด้านหน้าติดถนนขายที่ดิน ด้านหน้าติดถนน คลองหลวงขายที่ดิน ด้านหน้าติดถนน ปทุมธานีที่ดินรังสิตที่ดินรังสิตที่ดินรังสิต คลองหลวงที่ดินรังสิต คลองหลวงที่ดินรังสิต คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี รังสิตที่ดินปทุมธานี รังสิตขายที่ดิน รังสิตขายที่ดิน คลองหลวง รังสิตขายที่ดิน ปทุมธานี รังสิตขายที่ดิน รังสิต คลองหลวงขายที่ดิน รังสิต ปทุมธานีที่ดินใกล้ห้าง โลตัสที่ดินใกล้ห้าง โลตัสที่ดินใกล้ห้าง โลตัส คลองหลวงที่ดินใกล้ห้าง โลตัส คลองหลวงที่ดินใกล้ห้าง โลตัส คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ใกล้ห้าง โลตัสที่ดินปทุมธานี ใกล้ห้าง โลตัสขายที่ดิน ใกล้ห้าง โลตัสขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้ห้าง โลตัสขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้ห้าง โลตัสขายที่ดิน ใกล้ห้าง โลตัส คลองหลวงขายที่ดิน ใกล้ห้าง โลตัส ปทุมธานีที่ดินใกล้ห้าง บิ๊กซีที่ดินใกล้ห้าง บิ๊กซีที่ดินใกล้ห้าง บิ๊กซี คลองหลวงที่ดินใกล้ห้าง บิ๊กซี คลองหลวงที่ดินใกล้ห้าง บิ๊กซี คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ใกล้ห้าง บิ๊กซีที่ดินปทุมธานี ใกล้ห้าง บิ๊กซีขายที่ดิน ใกล้ห้าง บิ๊กซีขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้ห้าง บิ๊กซีขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้ห้าง บิ๊กซีขายที่ดิน ใกล้ห้าง บิ๊กซี คลองหลวงขายที่ดิน ใกล้ห้าง บิ๊กซี ปทุมธานีที่ดินใกล้ห้างเซ็นทรัลที่ดินใกล้ห้างเซ็นทรัลที่ดินใกล้ห้างเซ็นทรัล คลองหลวงที่ดินใกล้ห้างเซ็นทรัล คลองหลวงที่ดินใกล้ห้างเซ็นทรัล คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ใกล้ห้างเซ็นทรัลที่ดินปทุมธานี ใกล้ห้างเซ็นทรัลขายที่ดิน ใกล้ห้างเซ็นทรัลขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้ห้างเซ็นทรัลขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้ห้างเซ็นทรัลขายที่ดิน ใกล้ห้างเซ็นทรัล คลองหลวงขายที่ดิน ใกล้ห้างเซ็นทรัล ปทุมธานีที่ดินใกล้ร้านมินิมาร์ทที่ดินใกล้ร้านมินิมาร์ทที่ดินใกล้ร้านมินิมาร์ท คลองหลวงที่ดินใกล้ร้านมินิมาร์ท คลองหลวงที่ดินใกล้ร้านมินิมาร์ท คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ใกล้ร้านมินิมาร์ทที่ดินปทุมธานี ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายที่ดิน ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายที่ดิน ใกล้ร้านมินิมาร์ท คลองหลวงขายที่ดิน ใกล้ร้านมินิมาร์ท ปทุมธานีที่ดินใกล้โรงเรียนที่ดินใกล้โรงเรียนที่ดินใกล้โรงเรียน คลองหลวงที่ดินใกล้โรงเรียน คลองหลวงที่ดินใกล้โรงเรียน คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ใกล้โรงเรียนที่ดินปทุมธานี ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน ใกล้โรงเรียน คลองหลวงขายที่ดิน ใกล้โรงเรียน ปทุมธานีที่ดินใกล้ธนาคารที่ดินใกล้ธนาคารที่ดินใกล้ธนาคาร คลองหลวงที่ดินใกล้ธนาคาร คลองหลวงที่ดินใกล้ธนาคาร คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ใกล้ธนาคารที่ดินปทุมธานี ใกล้ธนาคารขายที่ดิน ใกล้ธนาคารขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้ธนาคารขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้ธนาคารขายที่ดิน ใกล้ธนาคาร คลองหลวงขายที่ดิน ใกล้ธนาคาร ปทุมธานีที่ดินใกล้โรงแรมที่ดินใกล้โรงแรมที่ดินใกล้โรงแรม คลองหลวงที่ดินใกล้โรงแรม คลองหลวงที่ดินใกล้โรงแรม คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ใกล้โรงแรมที่ดินปทุมธานี ใกล้โรงแรมขายที่ดิน ใกล้โรงแรมขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้โรงแรมขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้โรงแรมขายที่ดิน ใกล้โรงแรม คลองหลวงขายที่ดิน ใกล้โรงแรม ปทุมธานีที่ดินใกล้รีสอร์ทที่ดินใกล้รีสอร์ทที่ดินใกล้รีสอร์ท คลองหลวงที่ดินใกล้รีสอร์ท คลองหลวงที่ดินใกล้รีสอร์ท คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ใกล้รีสอร์ทที่ดินปทุมธานี ใกล้รีสอร์ทขายที่ดิน ใกล้รีสอร์ทขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้รีสอร์ทขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้รีสอร์ทขายที่ดิน ใกล้รีสอร์ท คลองหลวงขายที่ดิน ใกล้รีสอร์ท ปทุมธานีที่ดินใกล้สถานีตำรวจที่ดินใกล้สถานีตำรวจที่ดินใกล้สถานีตำรวจ คลองหลวงที่ดินใกล้สถานีตำรวจ คลองหลวงที่ดินใกล้สถานีตำรวจ คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ใกล้สถานีตำรวจที่ดินปทุมธานี ใกล้สถานีตำรวจขายที่ดิน ใกล้สถานีตำรวจขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้สถานีตำรวจขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้สถานีตำรวจขายที่ดิน ใกล้สถานีตำรวจ คลองหลวงขายที่ดิน ใกล้สถานีตำรวจ ปทุมธานีที่ดินใกล้สภอที่ดินใกล้สภอที่ดินใกล้สภอ คลองหลวงที่ดินใกล้สภอ คลองหลวงที่ดินใกล้สภอ คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ใกล้สภอที่ดินปทุมธานี ใกล้สภอขายที่ดิน ใกล้สภอขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้สภอขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้สภอขายที่ดิน ใกล้สภอ คลองหลวงขายที่ดิน ใกล้สภอ ปทุมธานีที่ดินใกล้สวนสนุกที่ดินใกล้สวนสนุกที่ดินใกล้สวนสนุก คลองหลวงที่ดินใกล้สวนสนุก คลองหลวงที่ดินใกล้สวนสนุก คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ใกล้สวนสนุกที่ดินปทุมธานี ใกล้สวนสนุกขายที่ดิน ใกล้สวนสนุกขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้สวนสนุกขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้สวนสนุกขายที่ดิน ใกล้สวนสนุก คลองหลวงขายที่ดิน ใกล้สวนสนุก ปทุมธานีที่ดินใกล้สนามกอล์ฟที่ดินใกล้สนามกอล์ฟที่ดินใกล้สนามกอล์ฟ คลองหลวงที่ดินใกล้สนามกอล์ฟ คลองหลวงที่ดินใกล้สนามกอล์ฟ คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ใกล้สนามกอล์ฟที่ดินปทุมธานี ใกล้สนามกอล์ฟขายที่ดิน ใกล้สนามกอล์ฟขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้สนามกอล์ฟขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้สนามกอล์ฟขายที่ดิน ใกล้สนามกอล์ฟ คลองหลวงขายที่ดิน ใกล้สนามกอล์ฟ ปทุมธานีที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ คลองหลวงที่ดินใกล้ถนนใหญ่ คลองหลวงที่ดินใกล้ถนนใหญ่ คลองหลวง ปทุมธานีที่ดินคลองหลวง ปทุมธานี ใกล้ถนนใหญ่ที่ดินปทุมธานี ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน คลองหลวง ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ปทุมธานี ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ คลองหลวงขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ ปทุมธานีขายที่ดิน 9 ไร่ขายที่ดิน 80,000,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ขายด่วนที่ดินทำเลดี รังสิตคลอง4 เหมาะทำทาวน์โฮมขนาด9ไร่เข้าซอยคลองสี่ ตรงข้ามดรีมเวิลล์ ราคา 80 ล้านบาท เจ้าของขายเอง โทร. 094-6245941

วันที่โพสต์ วันอังคาร 18 พฤษภาคม 2564

**ขายที่ดิน รังสิต-ปทุมธานี ธัญบุรี ขนาด 9 ไร่


-ที่ดินพร้อมปลูกสร้าง
-ลงหน้าดินแล้ว
-ใกล้ตลาด ใกล้หมู่บ้าน
-ใกล้ร้านกาแฟชายทุ่ง
-ตรงข้ามดรีมเวิลล์
-มีซอยทะลุที่ดินไม่ลึก ประมาณ 1 กิโลเมตร


ขายที่ดิน รังสิต-นครนายก คลอง 4 ฝั่งถนนขาออก นครนายก ห่างจาก ตลาดคลองสี่เมืองใหม่ 200 เมตร
ด้านหน้าติดถนนสาธารณะ คสล. ใหม่เอี่ยม อย่างดี ด้านข้างติดถนนสาธารณะ 9 เมตร
หน้ากว้าง 51 เมตร ลึกประมาณ 290 เมตร ที่ดินถมระดับถนนบางส่วนด้านหน้า
ถางแล้ว พร้อม ปลูกสร้าง


พื้นที่สีชมพู สามารถทำโกดัง หมู่บ้าน โรงงานบางประเภทได้
ถนนสามารถ ทะลุ ร้านกาแฟชายทุ่งได้
ขายยกแปลง 9 ไร่


ขายราคา 80 ล้านบาท (ค่าภาษี และค่าโอนคนละครึ่ง)


สนใจติดต่อ 094-6245941 (วาวา)
ID:wowdotcom
**ยินดีให้คำปรึกษาคะ คุยได้เลยเลขาเจ้าของขายเอง**

ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ ที่ดิน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายที่ดิน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : ที่ดิน ขาย
กลุ่มประเภท : ขายที่ดินยกแปลง ขายที่ดินพร้อมปลูกสร้าง
ขายที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง ขายที่ดิน พื้นที่สีชมพู
ทำเลพิเศษ : ขายที่ดิน ติดถนน ขายที่ดิน ติดถนนสาธารณะ
ลักษณะ : ติดถนน หน้ากว้าง หน้ากว้าง 51 ม. ติดถนนสาธารณะ
ลักษณะเฉพาะ : หน้าติดถนน ติดถนนสาธารณะ ด้านหน้าติดถนน ด้านข้างติดถนน ค่าโอนคนละครึ่ง
ลักษณะเด่น : พื้นที่สีชมพู
เนื้อที่รวม : 9 ไร่
ราคา :
ขาย 80,000,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายที่ดิน กับผู้ฝากประกาศ
ระบบต่อ ส่งอีเมล์ถึงผู้ฝากประกาศ
ราคาที่ต้องการต่อ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
เบอร์มือถือสำหรับติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)

จังหวัด : ปทุมธานี
ทำเลปทุมธานี »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : คลองหลวง
ทำเลคลองหลวง »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
รูปแบบขาย : ค่าโอนคนละครึ่ง
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายที่ดิน ทำเลคลองหลวง
ขายไม่เกิน 80,000,000 บาท
ขาย 54,000,000 - 80,000,000 บาท
ขาย 54,000,000 - 92,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
การขาย : เจ้าของขายเอง
หน้าใกล้เคียง : ที่ดินติดถนน ปทุมธานี ที่ดินติดถนนสาธารณะ ปทุมธานี
ทำเลเด่น : ด้านหน้าติดถนน
ทำเลยอดนิยม : ที่ดินรังสิต
ขายที่ดินรังสิต
ที่ดินรังสิต ปทุมธานี
ลักษณะเด่น :
ขายที่ดิน ติดถนน
ขายที่ดิน ด้านหน้าติดถนน
ขายที่ดิน ด้านข้างติดถนน
ขายที่ดิน พื้นที่สีชมพู
ขายที่ดิน ติดถนน ปทุมธานี
ขายที่ดิน ด้านหน้าติดถนน ปทุมธานี
ขายที่ดิน ด้านข้างติดถนน ปทุมธานี
ขายที่ดิน พื้นที่สีชมพู ปทุมธานี
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายที่ดิน คลองหลวง 80,000,000 บาท
ขายที่ดิน ยกแปลง ปทุมธานี
ขายที่ดิน พร้อมปลูกสร้าง ปทุมธานี
ขายที่ดิน ค่าโอนคนละครึ่ง ปทุมธานี
ขายที่ดิน พื้นที่สีชมพู ปทุมธานี
ขายที่ดิน ติดถนน ปทุมธานี
คลิกดูขายที่ดิน พื้นที่ ปทุมธานี ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
ที่ดิน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : วาวา  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Share :
ขายที่ดิน ติดถนน 346 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
ราคาขาย 93,400,000 บาท
 • ที่ดินยกแปลง
 • ที่ดินพร้อมปลูกสร้าง
 • ที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง
 • ที่ดินพื้นที่สีชมพู
 • ที่ดินติดถนน
 • ที่ดินหน้ากว้าง51เมตร
 • ที่ดินติดถนนสาธารณะ
 • ที่ดินหน้าติดถนน
 • ที่ดินติดถนนสาธารณะ
 • ที่ดินด้านหน้าติดถนน
 • ที่ดินด้านข้างติดถนน
 • ที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง
 • ที่ดินโซนสีชมพู
 • ที่ดินค่าโอนคนละครึ่ง
 • ที่ดินเจ้าของขายเอง
 • ที่ดินด้านหน้าติดถนน
 • ที่ดินรังสิต
 • ขายด่วนที่ดินทำเลดี รังสิตคลอง4 เหมาะทำทาวน์โฮมขนาด9ไร่เข้าซอยคลองสี่ ตรงข้ามดรีมเวิลล์ ราคา 80 ล้านบาท เจ้าของขายเอง โทร. 094-6245941

  ที่ดิน 9 ไร่ รวมประกาศประเภท ที่ดิน พร้อมรายละเอียดข้อมูลขายด่วนที่ดินทำเลดี รังสิตคลอง4 เหมาะทำทาวน์โฮมขนาด9ไร่เข้าซอยคลองสี่ ตรงข้ามดรีมเวิลล์ ราคา 80 ล้านบาท เจ้าของขายเอง โทร. 094-6245941 คำที่ต้องการค้นหา ขายด่วนที่ดินทำเลดี รังสิตคลอง4 เหมาะทำทาวน์โฮมขนาด9ไร่เข้าซอยคลองสี่ ตรงข้ามดรีมเวิลล์ ราคา 80 ล้านบาท เจ้าของขายเอง โทร. 094-6245941 ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

  **ขายที่ดิน รังสิต-ปทุมธานี ธัญบุรี ขนาด 9 ไร่ -ที่ดินพร้อมปลูกสร้าง -ลงหน้าดินแล้ว -ใกล้ตลาด ใกล้หมู่บ้าน -ใกล้ร้านกาแฟชายทุ่ง -ตรงข้ามดรีมเวิลล์ -มีซอยทะลุที่

  ขายที่ดิน มีทำเลใน คลองหลวง จ.ปทุมธานี ราคาใกล้เคียง

  ขายที่ดิน ทำเลใกล้ๆ กับจ.ปทุมธานี ขนาดพื้นที่ ใกล้เคียงกัน

  @thaihometown Scroll