ขายที่ดินแบ่งขาย ตาคลี นครสวรรค์ ติดถ.พหลโยธิน 2ไร่ 2งาน รร.ตาคลีประชาสรรค์ ใกล้ตลาด ติดโรงแรมต้นไทร

ที่ดิน รายการล่าสุด ที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศใหม่วันนี้ 17 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ที่ดิน ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ดินให้เช่า ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ขายที่ดิน ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ดินนครสวรรค์ รายการล่าสุด ที่ดินนครสวรรค์ ประกาศวันที่ 2019-12-27 ที่ดินนครสวรรค์ ประกาศวันที่ 2024-06-16 ที่ดินนครสวรรค์ ประกาศวันที่ 2024-06-15 ที่ดินตาคลี นครสวรรค์ รายการล่าสุด ที่ดินนครสวรรค์ รายการล่าสุด ที่ดินตาคลี นครสวรรค์ รายการล่าสุด ที่ดินตาคลีที่ดินนครสวรรค์ ที่ดิน ตาคลี นครสวรรค์ขายที่ดิน ตาคลีขายที่ดิน นครสวรรค์ที่ดินแบ่งขายที่ดินแบ่งขายที่ดินแบ่งขาย ตาคลีที่ดินแบ่งขาย ตาคลีที่ดินแบ่งขาย ตาคลี นครสวรรค์ที่ดินตาคลี นครสวรรค์ แบ่งขายที่ดินนครสวรรค์ แบ่งขายขายที่ดิน แบ่งขายขายที่ดิน ตาคลี แบ่งขายขายที่ดิน นครสวรรค์ แบ่งขายขายที่ดิน แบ่งขาย ตาคลีขายที่ดิน แบ่งขาย นครสวรรค์ที่ดินติดถนนที่ดินติดถนนที่ดินติดถนน ตาคลีที่ดินติดถนน ตาคลีที่ดินติดถนน ตาคลี นครสวรรค์ที่ดินตาคลี นครสวรรค์ ติดถนนที่ดินนครสวรรค์ ติดถนนขายที่ดิน ติดถนนขายที่ดิน ตาคลี ติดถนนขายที่ดิน นครสวรรค์ ติดถนนขายที่ดิน ติดถนน ตาคลีขายที่ดิน ติดถนน นครสวรรค์ที่ดินแบ่งขายที่ดินแบ่งขายที่ดินแบ่งขาย ตาคลีที่ดินแบ่งขาย ตาคลีที่ดินแบ่งขาย ตาคลี นครสวรรค์ที่ดินตาคลี นครสวรรค์ แบ่งขายที่ดินนครสวรรค์ แบ่งขายขายที่ดิน แบ่งขายขายที่ดิน ตาคลี แบ่งขายขายที่ดิน นครสวรรค์ แบ่งขายขายที่ดิน แบ่งขาย ตาคลีขายที่ดิน แบ่งขาย นครสวรรค์ที่ดินมีระเบียงที่ดินมีระเบียงที่ดินมีระเบียง ตาคลีที่ดินมีระเบียง ตาคลีที่ดินมีระเบียง ตาคลี นครสวรรค์ที่ดินตาคลี นครสวรรค์ มีระเบียงที่ดินนครสวรรค์ มีระเบียงขายที่ดิน มีระเบียงขายที่ดิน ตาคลี มีระเบียงขายที่ดิน นครสวรรค์ มีระเบียงขายที่ดิน มีระเบียง ตาคลีขายที่ดิน มีระเบียง นครสวรรค์ที่ดินห้องน้ำชั้นบนที่ดินห้องน้ำชั้นบนที่ดินห้องน้ำชั้นบน ตาคลีที่ดินห้องน้ำชั้นบน ตาคลีที่ดินห้องน้ำชั้นบน ตาคลี นครสวรรค์ที่ดินตาคลี นครสวรรค์ ห้องน้ำชั้นบนที่ดินนครสวรรค์ ห้องน้ำชั้นบนขายที่ดิน ห้องน้ำชั้นบนขายที่ดิน ตาคลี ห้องน้ำชั้นบนขายที่ดิน นครสวรรค์ ห้องน้ำชั้นบนขายที่ดิน ห้องน้ำชั้นบน ตาคลีขายที่ดิน ห้องน้ำชั้นบน นครสวรรค์ที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ตาคลีที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ตาคลีที่ดินใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ตาคลี นครสวรรค์ที่ดินตาคลี นครสวรรค์ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ดินนครสวรรค์ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน ตาคลี ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายที่ดิน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ตาคลีขายที่ดิน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต นครสวรรค์ที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด ตาคลีที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด ตาคลีที่ดินใกล้ ร้านค้าตลาดสด ตาคลี นครสวรรค์ที่ดินตาคลี นครสวรรค์ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดที่ดินนครสวรรค์ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน ตาคลี ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด ตาคลีขายที่ดิน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด นครสวรรค์ที่ดินใกล้โรงเรียนที่ดินใกล้โรงเรียนที่ดินใกล้โรงเรียน ตาคลีที่ดินใกล้โรงเรียน ตาคลีที่ดินใกล้โรงเรียน ตาคลี นครสวรรค์ที่ดินตาคลี นครสวรรค์ ใกล้โรงเรียนที่ดินนครสวรรค์ ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน ตาคลี ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้โรงเรียนขายที่ดิน ใกล้โรงเรียน ตาคลีขายที่ดิน ใกล้โรงเรียน นครสวรรค์ที่ดินใกล้มหาวิทยาลัยที่ดินใกล้มหาวิทยาลัยที่ดินใกล้มหาวิทยาลัย ตาคลีที่ดินใกล้มหาวิทยาลัย ตาคลีที่ดินใกล้มหาวิทยาลัย ตาคลี นครสวรรค์ที่ดินตาคลี นครสวรรค์ ใกล้มหาวิทยาลัยที่ดินนครสวรรค์ ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน ตาคลี ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้มหาวิทยาลัยขายที่ดิน ใกล้มหาวิทยาลัย ตาคลีขายที่ดิน ใกล้มหาวิทยาลัย นครสวรรค์ที่ดินใกล้ถนนทางหลวงที่ดินใกล้ถนนทางหลวงที่ดินใกล้ถนนทางหลวง ตาคลีที่ดินใกล้ถนนทางหลวง ตาคลีที่ดินใกล้ถนนทางหลวง ตาคลี นครสวรรค์ที่ดินตาคลี นครสวรรค์ ใกล้ถนนทางหลวงที่ดินนครสวรรค์ ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน ตาคลี ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้ถนนทางหลวงขายที่ดิน ใกล้ถนนทางหลวง ตาคลีขายที่ดิน ใกล้ถนนทางหลวง นครสวรรค์ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ที่ดินใกล้ถนนใหญ่ ตาคลีที่ดินใกล้ถนนใหญ่ ตาคลีที่ดินใกล้ถนนใหญ่ ตาคลี นครสวรรค์ที่ดินตาคลี นครสวรรค์ ใกล้ถนนใหญ่ที่ดินนครสวรรค์ ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ตาคลี ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน นครสวรรค์ ใกล้ถนนใหญ่ขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ ตาคลีขายที่ดิน ใกล้ถนนใหญ่ นครสวรรค์ขายที่ดิน 1,072 ตารางวาขายที่ดิน 26,800,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ขายที่ดินแบ่งขาย ตาคลี นครสวรรค์ ติดถ.พหลโยธิน 2ไร่ 2งาน รร.ตาคลีประชาสรรค์ ใกล้ตลาด ติดโรงแรมต้นไทร

วันที่โพสต์ วันศุกร์ 27 ธันวาคม 2562

ขายที่ดินเปล่าแบ่งขาย พร้อมปลูกบ้านเดี่ยว มีถนนส่วนกลาง ตลาดตาคลี จ.นครสวรรค์ ติดถ.พหลโยธิน ติดโรงแรมต้นไทร ตรงข้ามร้านชุณดีห์ บริเวณที่ดินมีคลินิกสัตว์แพทย์ โรงแรม ตลาด และโรงเรียน ราคาต่อรองได้
==========================
***สนใจติดต่อด่วน Tel: คุณหมิว 0986168829 หรือ คุณแชด 0632899856
Line:http://line.me/ti/p/@dodeeliving
==========================

-ราคาตารางวา:25000(แบ่งขาย)
-พื้นที่2ไร่2งาน72ตรว.(พร้อมแบ่งขาย)
-ที่ดินมีถนนส่วนกลาง มีทางเข้า-ออก ติดถนน(เหมาะปลูกบ้าน)
-ที่ดินติดถนนพหลโยธิน ตาคลี นครสวรรค์
-อยู่ในตลาดตาคลี
-ที่ดินผังสีแดง (พาณิชยกรรมและอยู่อาศัยหนาแน่นมาก) สาธารณูปโภคพร้อม
-ที่ดินอยู่ติดโรงแรมต้นไทร,คลีนิคสัตว์แพทย์,ตรงข้ามร้านชุณดีห์พาณิช ปั๊มม,รร.ตาคลีประชชาสรรค์,ใกล้สี่แยกไฟแดงตาคลี-ตากฟ้าเพียง1นาที
-ค่าโอนเจ้าของยินดีรับผิดชอบ

==========================
***สนใจติดต่อด่วน Tel: คุณหมิว 0986168829 หรือ คุณแชด 0632899856
Line:http://line.me/ti/p/@dodeeliving

***DoDeeLiving นายหน้ามืออาชีพ
-รับจำนอง-ขายฝาก(เงินเร็ว อนุมัติง่าย)
-ฟรี!!ค่าโฆษณา-การตลาดแบบเข้มข้น ทั้งOnline-Offline
-พร้อมปรึกษาสินเชื่อ และยื่นกู้
-ทีมงานประสบการณ์มากกว่า 5ปี เครือข่ายมากกว่า 1000คน
(ดูแลที่ดิน บ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเมนท์ โรงแรม)
==========================
Accept Co-Agent

ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ ที่ดิน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายที่ดิน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : ที่ดิน ขาย
หมวดหลัก : ที่ดินเปล่า
กลุ่มประเภท : ขายที่ดินแบ่งขาย
ทำเลพิเศษ : ขายที่ดิน ติดถนน
ลักษณะ : ติดถนน แบ่งขาย
เนื้อที่รวม : 1,072 ตารางวา
ราคา :
ขาย 26,800,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายที่ดิน กับผู้ฝากประกาศ
ระบบต่อ ส่งอีเมล์ถึงผู้ฝากประกาศ
ราคาที่ต้องการต่อ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
เบอร์มือถือสำหรับติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)

จังหวัด : นครสวรรค์
ทำเลนครสวรรค์ »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : ตาคลี
ทำเลตาคลี »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายที่ดิน ทำเลนครสวรรค์
ขายไม่เกิน 26,800,000 บาท
ขาย 18,000,000 - 27,000,000 บาท
ขาย 18,000,000 - 31,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ขายที่ดิน ทำเล ตาคลี นครสวรรค์
ขาย 18,000,000 - 27,000,000 บาท
ขาย 18,000,000 - 31,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
หน้าใกล้เคียง : ที่ดินติดถนน นครสวรรค์ ที่ดินแบ่งขาย นครสวรรค์
ลักษณะเด่น :
ขายที่ดิน ติดถนน
ขายที่ดิน ติดถนน นครสวรรค์
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายที่ดิน นครสวรรค์ ขายที่ดิน ตาคลี นครสวรรค์ ขายที่ดิน แบ่งขาย นครสวรรค์
ขายที่ดิน ติดถนน นครสวรรค์
ขายที่ดิน แบ่งขาย นครสวรรค์
ข้อมูลเสริม :
ที่ดิน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : luxeasset1  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Share :
 • ที่ดินแบ่งขาย
 • ที่ดินติดถนน
 • ที่ดินแบ่งขาย
 • ขายที่ดินแบ่งขาย ตาคลี นครสวรรค์ ติดถ.พหลโยธิน 2ไร่ 2งาน รร.ตาคลีประชาสรรค์ ใกล้ตลาด ติดโรงแรมต้นไทร

  ที่ดิน 1,072 ตารางวา รวมประกาศประเภท ที่ดิน พร้อมรายละเอียดข้อมูลขายที่ดินแบ่งขาย ตาคลี นครสวรรค์ ติดถ.พหลโยธิน 2ไร่ 2งาน รร.ตาคลีประชาสรรค์ ใกล้ตลาด ติดโรงแรมต้นไทร คำที่ต้องการค้นหา ขายที่ดินแบ่งขาย ตาคลี นครสวรรค์ ติดถ.พหลโยธิน 2ไร่ 2งาน รร.ตาคลีประชาสรรค์ ใกล้ตลาด ติดโรงแรมต้นไทร ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

  ขายที่ดินเปล่าแบ่งขาย พร้อมปลูกบ้านเดี่ยว มีถนนส่วนกลาง ตลาดตาคลี จ.นครสวรรค์ ติดถ.พหลโยธิน ติดโรงแรมต้นไทร ตรงข้ามร้านชุณดีห์ บริเวณที่ดินมีคลินิกสัตว์แพทย์ โร

  ขายที่ดิน ในจ.นครสวรรค์ ราคาใกล้เคียง

  ขายที่ดิน ทำเลใกล้ๆ กับจ.นครสวรรค์ ขนาดพื้นที่ ใกล้เคียงกัน

  @thaihometown Scroll