ขาย/ขาย: แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์

บ้าน รายการล่าสุด บ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 29 พฤษภาคม 2567 บ้านให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 29 พฤษภาคม 2567 ขายบ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 29 พฤษภาคม 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 บ้านกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-05-15 บ้านกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-05-28 บ้านกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-05-27 บ้านสายไหม กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านสายไหม กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านสายไหมบ้าน กรุงเทพบ้านสายไหม กรุงเทพขายบ้าน สายไหมขายบ้าน เขตสายไหมบ้านพร้อมสระว่ายน้ำบ้านพร้อมสระว่ายน้ำบ้านพร้อมสระว่ายน้ำ สายไหมบ้านพร้อมสระว่ายน้ำ สายไหมบ้านพร้อมสระว่ายน้ำ สายไหม กรุงเทพบ้านสายไหม กรุงเทพ พร้อมสระว่ายน้ำบ้านกรุงเทพ พร้อมสระว่ายน้ำขายบ้าน พร้อมสระว่ายน้ำขายบ้าน สายไหม พร้อมสระว่ายน้ำขายบ้าน กรุงเทพ พร้อมสระว่ายน้ำขายบ้าน พร้อมสระว่ายน้ำ สายไหมขายบ้าน พร้อมสระว่ายน้ำ กรุงเทพบ้านพร้อมสระว่ายน้ำบ้านพร้อมสระว่ายน้ำบ้านพร้อมสระว่ายน้ำ สายไหมบ้านพร้อมสระว่ายน้ำ สายไหมบ้านพร้อมสระว่ายน้ำ สายไหม กรุงเทพบ้านสายไหม กรุงเทพ พร้อมสระว่ายน้ำบ้านกรุงเทพ พร้อมสระว่ายน้ำขายบ้าน พร้อมสระว่ายน้ำขายบ้าน สายไหม พร้อมสระว่ายน้ำขายบ้าน กรุงเทพ พร้อมสระว่ายน้ำขายบ้าน พร้อมสระว่ายน้ำ สายไหมขายบ้าน พร้อมสระว่ายน้ำ กรุงเทพบ้านราชพฤกษ์บ้านราชพฤกษ์บ้านราชพฤกษ์ สายไหมบ้านราชพฤกษ์ สายไหมบ้านราชพฤกษ์ สายไหม กรุงเทพบ้านสายไหม กรุงเทพ ราชพฤกษ์บ้านกรุงเทพ ราชพฤกษ์ขายบ้าน ราชพฤกษ์ขายบ้าน สายไหม ราชพฤกษ์ขายบ้าน กรุงเทพ ราชพฤกษ์ขายบ้าน ราชพฤกษ์ สายไหมขายบ้าน ราชพฤกษ์ กรุงเทพบ้านรัตนาธิเบศร์บ้านรัตนาธิเบศร์บ้านรัตนาธิเบศร์ สายไหมบ้านรัตนาธิเบศร์ สายไหมบ้านรัตนาธิเบศร์ สายไหม กรุงเทพบ้านสายไหม กรุงเทพ รัตนาธิเบศร์บ้านกรุงเทพ รัตนาธิเบศร์ขายบ้าน รัตนาธิเบศร์ขายบ้าน สายไหม รัตนาธิเบศร์ขายบ้าน กรุงเทพ รัตนาธิเบศร์ขายบ้าน รัตนาธิเบศร์ สายไหมขายบ้าน รัตนาธิเบศร์ กรุงเทพบ้านพระราม5บ้านพระราม5บ้านพระราม5 สายไหมบ้านพระราม5 สายไหมบ้านพระราม5 สายไหม กรุงเทพบ้านสายไหม กรุงเทพ พระราม5บ้านกรุงเทพ พระราม5ขายบ้าน พระราม5ขายบ้าน สายไหม พระราม5ขายบ้าน กรุงเทพ พระราม5ขายบ้าน พระราม5 สายไหมขายบ้าน พระราม5 กรุงเทพบ้านมีระเบียงบ้านมีระเบียงบ้านมีระเบียง สายไหมบ้านมีระเบียง สายไหมบ้านมีระเบียง สายไหม กรุงเทพบ้านสายไหม กรุงเทพ มีระเบียงบ้านกรุงเทพ มีระเบียงขายบ้าน มีระเบียงขายบ้าน สายไหม มีระเบียงขายบ้าน กรุงเทพ มีระเบียงขายบ้าน มีระเบียง สายไหมขายบ้าน มีระเบียง กรุงเทพบ้านห้องน้ำชั้นบนบ้านห้องน้ำชั้นบนบ้านห้องน้ำชั้นบน สายไหมบ้านห้องน้ำชั้นบน สายไหมบ้านห้องน้ำชั้นบน สายไหม กรุงเทพบ้านสายไหม กรุงเทพ ห้องน้ำชั้นบนบ้านกรุงเทพ ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน สายไหม ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน กรุงเทพ ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน ห้องน้ำชั้นบน สายไหมขายบ้าน ห้องน้ำชั้นบน กรุงเทพบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต สายไหมบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต สายไหมบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต สายไหม กรุงเทพบ้านสายไหม กรุงเทพ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านกรุงเทพ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน สายไหม ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน กรุงเทพ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต สายไหมขายบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต กรุงเทพบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสดบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสดบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสด สายไหมบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสด สายไหมบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสด สายไหม กรุงเทพบ้านสายไหม กรุงเทพ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดบ้านกรุงเทพ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน สายไหม ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน กรุงเทพ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด สายไหมขายบ้าน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด กรุงเทพบ้านใกล้โรงเรียนบ้านใกล้โรงเรียนบ้านใกล้โรงเรียน สายไหมบ้านใกล้โรงเรียน สายไหมบ้านใกล้โรงเรียน สายไหม กรุงเทพบ้านสายไหม กรุงเทพ ใกล้โรงเรียนบ้านกรุงเทพ ใกล้โรงเรียนขายบ้าน ใกล้โรงเรียนขายบ้าน สายไหม ใกล้โรงเรียนขายบ้าน กรุงเทพ ใกล้โรงเรียนขายบ้าน ใกล้โรงเรียน สายไหมขายบ้าน ใกล้โรงเรียน กรุงเทพบ้านใกล้มหาวิทยาลัยบ้านใกล้มหาวิทยาลัยบ้านใกล้มหาวิทยาลัย สายไหมบ้านใกล้มหาวิทยาลัย สายไหมบ้านใกล้มหาวิทยาลัย สายไหม กรุงเทพบ้านสายไหม กรุงเทพ ใกล้มหาวิทยาลัยบ้านกรุงเทพ ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน สายไหม ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน กรุงเทพ ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน ใกล้มหาวิทยาลัย สายไหมขายบ้าน ใกล้มหาวิทยาลัย กรุงเทพบ้านใกล้ถนนทางหลวงบ้านใกล้ถนนทางหลวงบ้านใกล้ถนนทางหลวง สายไหมบ้านใกล้ถนนทางหลวง สายไหมบ้านใกล้ถนนทางหลวง สายไหม กรุงเทพบ้านสายไหม กรุงเทพ ใกล้ถนนทางหลวงบ้านกรุงเทพ ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน สายไหม ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน กรุงเทพ ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน ใกล้ถนนทางหลวง สายไหมขายบ้าน ใกล้ถนนทางหลวง กรุงเทพบ้านใกล้ถนนใหญ่บ้านใกล้ถนนใหญ่บ้านใกล้ถนนใหญ่ สายไหมบ้านใกล้ถนนใหญ่ สายไหมบ้านใกล้ถนนใหญ่ สายไหม กรุงเทพบ้านสายไหม กรุงเทพ ใกล้ถนนใหญ่บ้านกรุงเทพ ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน สายไหม ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน กรุงเทพ ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ สายไหมขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ กรุงเทพขายบ้าน 149 ตารางวาขายบ้าน 31,000,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ขาย/ขาย: แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์

วันที่โพสต์ วันพุธ 15 พฤษภาคม 2567

ขาย/ขาย: แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์
ขายแกรนด์บางกอกบูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์

ขายบ้านเดี่ยวราคาพิเศษ,
5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ พร้อมสระว่ายน้ำ.
เนื้อที่ : 149 ตรว.
พื้นที่ใช้สอย : 431 ตรม.

ราคา 31,000,000 บาท (ลดจาก 39,090,000 บาท)

ค่าโอน 50/50

ติดต่อ 087-994-9415 (อ๊อฟ)
Email : aecmarketinghome.2484@gmail.com
Facebook : ฐณวัฒน์ นพกัมพลศักดิ์

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ บ้าน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายบ้าน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : บ้าน บ้านเดี่ยว ขาย
ลักษณะ : พร้อมสระว่ายน้ำ
การตกแต่ง : พร้อมสระว่ายน้ำ
จำนวนห้อง : 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ
ขนาดพื้นที่ : 149 ตารางวา
ราคา :
ขาย 31,000,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายบ้าน กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : กรุงเทพ
เขตที่ตั้ง : สายไหม
ทำเลสายไหม »
เขตที่ตั้งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายบ้าน ทำเลสายไหม
ขายไม่เกิน 31,000,000 บาท
ขาย 21,000,000 - 31,000,000 บาท
ขาย 21,000,000 - 36,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ถนนหลัก : รัตนาธิเบศร์ รัตนาธิเบศร์ 149 ตร.ว.
ถนนที่ผ่าน : ถนนราชพฤกษ์ ถนนรัตนาธิเบศร์
ถนนที่ผ่าน :
(ขาย)  
ขายบ้าน ถนนราชพฤกษ์
ขายบ้าน ถนนรัตนาธิเบศร์
ขายบ้าน ราชพฤกษ์ 149 ตารางวา
ขายบ้าน รัตนาธิเบศร์ 149 ตารางวา
คลิกดูทำเลหลักอื่นๆ ที่ผ่านใน สายไหม »
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายบ้าน รัตนาธิเบศร์ 31,000,000 บาท
ขายบ้าน สายไหม 31,000,000 บาท
ขายบ้าน พร้อมสระว่ายน้ำ สายไหม
ขายบ้าน พร้อมสระว่ายน้ำ สายไหม
ขายบ้าน ราชพฤกษ์ สายไหม
ขายบ้าน รัตนาธิเบศร์ สายไหม
ข้อมูลเสริม :
บ้าน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : ศตวรรษ ใชแล  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Share :

ขาย/ขาย: แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์

บ้าน 149 ตารางวา รวมประกาศประเภท บ้าน พร้อมรายละเอียดข้อมูลขาย/ขาย: แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ คำที่ต้องการค้นหา ขาย/ขาย: แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

ขาย/ขาย: แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ ขายแกรนด์บางกอกบูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ ขายบ้านเดี่ยวราคาพิเศษ, 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ พร้อมสระว่าย

ขายบ้าน เขตสายไหม ราคาใกล้เคียง

ขายบ้าน เขตสายไหม กรุงเทพฯ

@thaihometown Scroll