CSS101594 ขายบ้านแฝดสองชั้นในโครงการ 2 ห้องนอน 1ห้องน้ำ 1ห้องรับแขก ขนาดที่ดิน 47 ตร.ว. ขายราคา 1.89 ล้านบาท ฟรีโอน

บ้าน รายการล่าสุด บ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 30 พฤษภาคม 2567 บ้านให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 30 พฤษภาคม 2567 ขายบ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 30 พฤษภาคม 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 บ้านเชียงใหม่ รายการล่าสุด บ้านเชียงใหม่ ประกาศวันที่ 2024-04-02 บ้านเชียงใหม่ ประกาศวันที่ 2024-05-29 บ้านเชียงใหม่ ประกาศวันที่ 2024-05-28 บ้านสันทราย เชียงใหม่ รายการล่าสุด บ้านเชียงใหม่ รายการล่าสุด บ้านสันทราย เชียงใหม่ รายการล่าสุด บ้านสันทรายบ้านเชียงใหม่ บ้าน สันทราย เชียงใหม่ขายบ้าน สันทรายขายบ้าน เชียงใหม่บ้านแหล่งค้าขายบ้านแหล่งค้าขายบ้านแหล่งค้าขาย สันทรายบ้านแหล่งค้าขาย สันทรายบ้านแหล่งค้าขาย สันทราย เชียงใหม่บ้านสันทราย เชียงใหม่ แหล่งค้าขายบ้านเชียงใหม่ แหล่งค้าขายขายบ้าน แหล่งค้าขายขายบ้าน สันทราย แหล่งค้าขายขายบ้าน เชียงใหม่ แหล่งค้าขายขายบ้าน แหล่งค้าขาย สันทรายขายบ้าน แหล่งค้าขาย เชียงใหม่บ้านพร้อมแอร์บ้านพร้อมแอร์บ้านพร้อมแอร์ สันทรายบ้านพร้อมแอร์ สันทรายบ้านพร้อมแอร์ สันทราย เชียงใหม่บ้านสันทราย เชียงใหม่ พร้อมแอร์บ้านเชียงใหม่ พร้อมแอร์ขายบ้าน พร้อมแอร์ขายบ้าน สันทราย พร้อมแอร์ขายบ้าน เชียงใหม่ พร้อมแอร์ขายบ้าน พร้อมแอร์ สันทรายขายบ้าน พร้อมแอร์ เชียงใหม่บ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์บ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์บ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์ สันทรายบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์ สันทรายบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์ สันทราย เชียงใหม่บ้านสันทราย เชียงใหม่ พร้อมเฟอร์นิเจอร์บ้านเชียงใหม่ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ขายบ้าน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ขายบ้าน สันทราย พร้อมเฟอร์นิเจอร์ขายบ้าน เชียงใหม่ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ขายบ้าน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ สันทรายขายบ้าน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เชียงใหม่บ้านพร้อมเฟอร์ครบบ้านพร้อมเฟอร์ครบบ้านพร้อมเฟอร์ครบ สันทรายบ้านพร้อมเฟอร์ครบ สันทรายบ้านพร้อมเฟอร์ครบ สันทราย เชียงใหม่บ้านสันทราย เชียงใหม่ พร้อมเฟอร์ครบบ้านเชียงใหม่ พร้อมเฟอร์ครบขายบ้าน พร้อมเฟอร์ครบขายบ้าน สันทราย พร้อมเฟอร์ครบขายบ้าน เชียงใหม่ พร้อมเฟอร์ครบขายบ้าน พร้อมเฟอร์ครบ สันทรายขายบ้าน พร้อมเฟอร์ครบ เชียงใหม่บ้านเฟอร์นิเจอร์ครบบ้านเฟอร์นิเจอร์ครบบ้านเฟอร์นิเจอร์ครบ สันทรายบ้านเฟอร์นิเจอร์ครบ สันทรายบ้านเฟอร์นิเจอร์ครบ สันทราย เชียงใหม่บ้านสันทราย เชียงใหม่ เฟอร์นิเจอร์ครบบ้านเชียงใหม่ เฟอร์นิเจอร์ครบขายบ้าน เฟอร์นิเจอร์ครบขายบ้าน สันทราย เฟอร์นิเจอร์ครบขายบ้าน เชียงใหม่ เฟอร์นิเจอร์ครบขายบ้าน เฟอร์นิเจอร์ครบ สันทรายขายบ้าน เฟอร์นิเจอร์ครบ เชียงใหม่บ้านฟรีค่าโอนบ้านฟรีค่าโอนบ้านฟรีค่าโอน สันทรายบ้านฟรีค่าโอน สันทรายบ้านฟรีค่าโอน สันทราย เชียงใหม่บ้านสันทราย เชียงใหม่ ฟรีค่าโอนบ้านเชียงใหม่ ฟรีค่าโอนขายบ้าน ฟรีค่าโอนขายบ้าน สันทราย ฟรีค่าโอนขายบ้าน เชียงใหม่ ฟรีค่าโอนขายบ้าน ฟรีค่าโอน สันทรายขายบ้าน ฟรีค่าโอน เชียงใหม่บ้านพระราม5บ้านพระราม5บ้านพระราม5 สันทรายบ้านพระราม5 สันทรายบ้านพระราม5 สันทราย เชียงใหม่บ้านสันทราย เชียงใหม่ พระราม5บ้านเชียงใหม่ พระราม5ขายบ้าน พระราม5ขายบ้าน สันทราย พระราม5ขายบ้าน เชียงใหม่ พระราม5ขายบ้าน พระราม5 สันทรายขายบ้าน พระราม5 เชียงใหม่บ้านถนนพระรามบ้านถนนพระรามบ้านถนนพระราม สันทรายบ้านถนนพระราม สันทรายบ้านถนนพระราม สันทราย เชียงใหม่บ้านสันทราย เชียงใหม่ ถนนพระรามบ้านเชียงใหม่ ถนนพระรามขายบ้าน ถนนพระรามขายบ้าน สันทราย ถนนพระรามขายบ้าน เชียงใหม่ ถนนพระรามขายบ้าน ถนนพระราม สันทรายขายบ้าน ถนนพระราม เชียงใหม่บ้านทีวีโทรทัศน์บ้านทีวีโทรทัศน์บ้านทีวีโทรทัศน์ สันทรายบ้านทีวีโทรทัศน์ สันทรายบ้านทีวีโทรทัศน์ สันทราย เชียงใหม่บ้านสันทราย เชียงใหม่ ทีวีโทรทัศน์บ้านเชียงใหม่ ทีวีโทรทัศน์ขายบ้าน ทีวีโทรทัศน์ขายบ้าน สันทราย ทีวีโทรทัศน์ขายบ้าน เชียงใหม่ ทีวีโทรทัศน์ขายบ้าน ทีวีโทรทัศน์ สันทรายขายบ้าน ทีวีโทรทัศน์ เชียงใหม่บ้านแอร์ เครื่องปรับอากาศบ้านแอร์ เครื่องปรับอากาศบ้านแอร์ เครื่องปรับอากาศ สันทรายบ้านแอร์ เครื่องปรับอากาศ สันทรายบ้านแอร์ เครื่องปรับอากาศ สันทราย เชียงใหม่บ้านสันทราย เชียงใหม่ แอร์ เครื่องปรับอากาศบ้านเชียงใหม่ แอร์ เครื่องปรับอากาศขายบ้าน แอร์ เครื่องปรับอากาศขายบ้าน สันทราย แอร์ เครื่องปรับอากาศขายบ้าน เชียงใหม่ แอร์ เครื่องปรับอากาศขายบ้าน แอร์ เครื่องปรับอากาศ สันทรายขายบ้าน แอร์ เครื่องปรับอากาศ เชียงใหม่บ้านเครื่องทำน้ำอุ่นบ้านเครื่องทำน้ำอุ่นบ้านเครื่องทำน้ำอุ่น สันทรายบ้านเครื่องทำน้ำอุ่น สันทรายบ้านเครื่องทำน้ำอุ่น สันทราย เชียงใหม่บ้านสันทราย เชียงใหม่ เครื่องทำน้ำอุ่นบ้านเชียงใหม่ เครื่องทำน้ำอุ่นขายบ้าน เครื่องทำน้ำอุ่นขายบ้าน สันทราย เครื่องทำน้ำอุ่นขายบ้าน เชียงใหม่ เครื่องทำน้ำอุ่นขายบ้าน เครื่องทำน้ำอุ่น สันทรายขายบ้าน เครื่องทำน้ำอุ่น เชียงใหม่บ้านตู้เสื้อผ้าบ้านตู้เสื้อผ้าบ้านตู้เสื้อผ้า สันทรายบ้านตู้เสื้อผ้า สันทรายบ้านตู้เสื้อผ้า สันทราย เชียงใหม่บ้านสันทราย เชียงใหม่ ตู้เสื้อผ้าบ้านเชียงใหม่ ตู้เสื้อผ้าขายบ้าน ตู้เสื้อผ้าขายบ้าน สันทราย ตู้เสื้อผ้าขายบ้าน เชียงใหม่ ตู้เสื้อผ้าขายบ้าน ตู้เสื้อผ้า สันทรายขายบ้าน ตู้เสื้อผ้า เชียงใหม่บ้านเตียงนอนบ้านเตียงนอนบ้านเตียงนอน สันทรายบ้านเตียงนอน สันทรายบ้านเตียงนอน สันทราย เชียงใหม่บ้านสันทราย เชียงใหม่ เตียงนอนบ้านเชียงใหม่ เตียงนอนขายบ้าน เตียงนอนขายบ้าน สันทราย เตียงนอนขายบ้าน เชียงใหม่ เตียงนอนขายบ้าน เตียงนอน สันทรายขายบ้าน เตียงนอน เชียงใหม่บ้านชุดรับแขกบ้านชุดรับแขกบ้านชุดรับแขก สันทรายบ้านชุดรับแขก สันทรายบ้านชุดรับแขก สันทราย เชียงใหม่บ้านสันทราย เชียงใหม่ ชุดรับแขกบ้านเชียงใหม่ ชุดรับแขกขายบ้าน ชุดรับแขกขายบ้าน สันทราย ชุดรับแขกขายบ้าน เชียงใหม่ ชุดรับแขกขายบ้าน ชุดรับแขก สันทรายขายบ้าน ชุดรับแขก เชียงใหม่บ้านเคาน์เตอร์ครัวบ้านเคาน์เตอร์ครัวบ้านเคาน์เตอร์ครัว สันทรายบ้านเคาน์เตอร์ครัว สันทรายบ้านเคาน์เตอร์ครัว สันทราย เชียงใหม่บ้านสันทราย เชียงใหม่ เคาน์เตอร์ครัวบ้านเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ครัวขายบ้าน เคาน์เตอร์ครัวขายบ้าน สันทราย เคาน์เตอร์ครัวขายบ้าน เชียงใหม่ เคาน์เตอร์ครัวขายบ้าน เคาน์เตอร์ครัว สันทรายขายบ้าน เคาน์เตอร์ครัว เชียงใหม่บ้านที่จอดรถบ้านที่จอดรถบ้านที่จอดรถ สันทรายบ้านที่จอดรถ สันทรายบ้านที่จอดรถ สันทราย เชียงใหม่บ้านสันทราย เชียงใหม่ ที่จอดรถบ้านเชียงใหม่ ที่จอดรถขายบ้าน ที่จอดรถขายบ้าน สันทราย ที่จอดรถขายบ้าน เชียงใหม่ ที่จอดรถขายบ้าน ที่จอดรถ สันทรายขายบ้าน ที่จอดรถ เชียงใหม่ขายบ้าน 47 ตารางวาขายบ้าน 1,890,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

CSS101594 ขายบ้านแฝดสองชั้นในโครงการ 2 ห้องนอน 1ห้องน้ำ 1ห้องรับแขก ขนาดที่ดิน 47 ตร.ว. ขายราคา 1.89 ล้านบาท ฟรีโอน

วันที่โพสต์ วันอังคาร 02 เมษายน 2567

CSS101594
ขายบ้านแฝดสองชั้นในโครงการ
2 ห้องนอน 1ห้องน้ำ 1ห้องรับแขก
ขนาดที่ดิน 47 ตร.ว.
ขายราคา 1.89 ล้านบาท ฟรีโอน

บ้านมือสอง ในโครงการ มีระบบรักษาความปลอดภัย เดินทางเข้า-ออกสะดวก ใกล้แหล่งค้าขายหลายแห่ง

พร้อมดำเนินการซื้อขาย สินเชื่อฟรี ทุกขั้นตอน

🛏ของแถม
-เครื่องปรับอากาศ 2
-เครื่องทำน้ำอุ่น 1
-เตียงนอน 1
-ตู้เสื้อผ้า 1
-โต๊ะเครื่องแป้ง 1
-โทรทัศน์ 1
-ชุดรับแขก 1

สถานที่สำคัญใกล้เคียง
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3 กม.
-ตลาดแม่โจ้ 3.5 กม
-มีโชคพลาซ่า 7.5 กม.
-เซ็นทรัลเชียงใหม่ 10 กม.

แอดไลน์:

https://lin.ee/aTqB5ou


Line ID : 0903198948
สนใจติดต่อ: คุณซินดี้ 090-3198948 , คุณอาย 095-6834198 , , คุณแพรว 088-0878362

https://www.i-rentthai.comCSS101594
House for sale 2 bedrooms, 1 bathrooms, 1 living room.
Land size 47 sq wah.
Selling price was 1.89 million baht.

​Free gift
-Air conditioner 2
-Water heater 1
-Bed 1
-Wardrobe 1
-Dressing table 1
-Television 1
- Living room set 1

Close to
- Maejo University 3 km.
-Maejo Market 3.5 km.
-Meechok Plaza 7.5 km.
-Central Chiang Mai 10 km.

Add Line:

https://lin.ee/aTqB5ou


Line ID : 0903198948
Please contact: ZINDY 090-3198948, EYE 095-6834198 , PHREAW 088-0878362

https://www.i-rentthai.com

ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ บ้าน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายบ้าน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : บ้าน ขาย
หมวดหลัก : แหล่งค้าขาย
แอร์ : พร้อมแอร์ แอร์ 2 เครื่อง
จำนวนห้อง : 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ จอดรถ 1 คัน
ขนาดพื้นที่ : 47 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 188 ตารางเมตร
ราคา :
ขาย 1,890,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายบ้าน กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : เชียงใหม่
ทำเลเชียงใหม่ »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : สันทราย
ทำเลสันทราย »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายบ้าน ทำเลเชียงใหม่
ขายไม่เกิน 1,890,000 บาท
ขาย 1,000,000 - 2,000,000 บาท
ขาย 1,000,000 - 3,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ขายบ้าน ทำเล สันทราย เชียงใหม่
ขาย 1,000,000 - 2,000,000 บาท
ขาย 1,000,000 - 3,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
พิเศษขาย : ฟรีค่าโอน
ทำเลเด่น : เซ็นทรัล เชียงใหม่ เซ็นทรัลสันทราย
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายบ้าน เชียงใหม่ ขายบ้าน สันทราย เชียงใหม่ ขายบ้าน แหล่งค้าขาย เชียงใหม่
ขายบ้าน พร้อมแอร์ เชียงใหม่
ขายบ้าน ฟรีค่าโอน เชียงใหม่
ข้อมูลเสริม :
บ้าน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : I-Home thai property  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Share :

CSS101594 ขายบ้านแฝดสองชั้นในโครงการ 2 ห้องนอน 1ห้องน้ำ 1ห้องรับแขก ขนาดที่ดิน 47 ตร.ว. ขายราคา 1.89 ล้านบาท ฟรีโอน

บ้าน 47 ตารางวา รวมประกาศประเภท บ้าน พร้อมรายละเอียดข้อมูลCSS101594 ขายบ้านแฝดสองชั้นในโครงการ 2 ห้องนอน 1ห้องน้ำ 1ห้องรับแขก ขนาดที่ดิน 47 ตร.ว. ขายราคา 1.89 ล้านบาท ฟรีโอน คำที่ต้องการค้นหา CSS101594 ขายบ้านแฝดสองชั้นในโครงการ 2 ห้องนอน 1ห้องน้ำ 1ห้องรับแขก ขนาดที่ดิน 47 ตร.ว. ขายราคา 1.89 ล้านบาท ฟรีโอน ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

CSS101594 ขายบ้านแฝดสองชั้นในโครงการ 2 ห้องนอน 1ห้องน้ำ 1ห้องรับแขก ขนาดที่ดิน 47 ตร.ว. ขายราคา 1.89 ล้านบาท ฟรีโอน บ้านมือสอง ในโครงการ มีระบบรักษ

ขายบ้าน มีทำเลใน สันทราย จ.เชียงใหม่ ราคาใกล้เคียง

ขายบ้าน ทำเลใกล้ๆ กับจ.เชียงใหม่ ขนาดพื้นที่ใกล้เคียง

@thaihometown Scroll