บ้าน4ห้องนอน สารภี เชียงใหม่ ขายต่ำกว่าราคาประเมิน บ้านในโครงการ สไตล์โมดิร์น สารภี

บ้าน รายการล่าสุด บ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 12 เมษายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 12 เมษายน 2567 ขายบ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 12 เมษายน 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 10 เมษายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 10 เมษายน 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 10 เมษายน 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 9 เมษายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 9 เมษายน 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 9 เมษายน 2567 บ้านเชียงใหม่ รายการล่าสุด บ้านเชียงใหม่ ประกาศวันที่ 2024-04-03 บ้านเชียงใหม่ ประกาศวันที่ 2024-04-11 บ้านเชียงใหม่ ประกาศวันที่ 2024-04-10 บ้านสารภี เชียงใหม่ รายการล่าสุด บ้านเชียงใหม่ รายการล่าสุด บ้านสารภี เชียงใหม่ รายการล่าสุด บ้านสารภีบ้านเชียงใหม่ บ้าน สารภี เชียงใหม่ขายบ้าน สารภีขายบ้าน เชียงใหม่บ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าครบบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าครบบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ สารภีบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ สารภีบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ เครื่องใช้ไฟฟ้าครบบ้านเชียงใหม่ เครื่องใช้ไฟฟ้าครบขายบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าครบขายบ้าน สารภี เครื่องใช้ไฟฟ้าครบขายบ้าน เชียงใหม่ เครื่องใช้ไฟฟ้าครบขายบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ สารภีขายบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ เชียงใหม่บ้านพร้อมอยู่บ้านพร้อมอยู่บ้านพร้อมอยู่ สารภีบ้านพร้อมอยู่ สารภีบ้านพร้อมอยู่ สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ พร้อมอยู่บ้านเชียงใหม่ พร้อมอยู่ขายบ้าน พร้อมอยู่ขายบ้าน สารภี พร้อมอยู่ขายบ้าน เชียงใหม่ พร้อมอยู่ขายบ้าน พร้อมอยู่ สารภีขายบ้าน พร้อมอยู่ เชียงใหม่บ้าน4ห้องนอนบ้าน4ห้องนอนบ้าน4ห้องนอน สารภีบ้าน4ห้องนอน สารภีบ้าน4ห้องนอน สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ 4ห้องนอนบ้านเชียงใหม่ 4ห้องนอนขายบ้าน 4ห้องนอนขายบ้าน สารภี 4ห้องนอนขายบ้าน เชียงใหม่ 4ห้องนอนขายบ้าน 4ห้องนอน สารภีขายบ้าน 4ห้องนอน เชียงใหม่บ้านติดถนนบ้านติดถนนบ้านติดถนน สารภีบ้านติดถนน สารภีบ้านติดถนน สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ ติดถนนบ้านเชียงใหม่ ติดถนนขายบ้าน ติดถนนขายบ้าน สารภี ติดถนนขายบ้าน เชียงใหม่ ติดถนนขายบ้าน ติดถนน สารภีขายบ้าน ติดถนน เชียงใหม่บ้านพูลวิลล่าบ้านพูลวิลล่าบ้านพูลวิลล่า สารภีบ้านพูลวิลล่า สารภีบ้านพูลวิลล่า สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ พูลวิลล่าบ้านเชียงใหม่ พูลวิลล่าขายบ้าน พูลวิลล่าขายบ้าน สารภี พูลวิลล่าขายบ้าน เชียงใหม่ พูลวิลล่าขายบ้าน พูลวิลล่า สารภีขายบ้าน พูลวิลล่า เชียงใหม่บ้านขายต่ำกว่าราคาประเมินบ้านขายต่ำกว่าราคาประเมินบ้านขายต่ำกว่าราคาประเมิน สารภีบ้านขายต่ำกว่าราคาประเมิน สารภีบ้านขายต่ำกว่าราคาประเมิน สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ ขายต่ำกว่าราคาประเมินบ้านเชียงใหม่ ขายต่ำกว่าราคาประเมินขายบ้าน ขายต่ำกว่าราคาประเมินขายบ้าน สารภี ขายต่ำกว่าราคาประเมินขายบ้าน เชียงใหม่ ขายต่ำกว่าราคาประเมินขายบ้าน ขายต่ำกว่าราคาประเมิน สารภีขายบ้าน ขายต่ำกว่าราคาประเมิน เชียงใหม่บ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าครบบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าครบบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ สารภีบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ สารภีบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ เครื่องใช้ไฟฟ้าครบบ้านเชียงใหม่ เครื่องใช้ไฟฟ้าครบขายบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าครบขายบ้าน สารภี เครื่องใช้ไฟฟ้าครบขายบ้าน เชียงใหม่ เครื่องใช้ไฟฟ้าครบขายบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ สารภีขายบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ เชียงใหม่บ้านทิศเหนือบ้านทิศเหนือบ้านทิศเหนือ สารภีบ้านทิศเหนือ สารภีบ้านทิศเหนือ สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ ทิศเหนือบ้านเชียงใหม่ ทิศเหนือขายบ้าน ทิศเหนือขายบ้าน สารภี ทิศเหนือขายบ้าน เชียงใหม่ ทิศเหนือขายบ้าน ทิศเหนือ สารภีขายบ้าน ทิศเหนือ เชียงใหม่บ้านหันหน้าทิศเหนือบ้านหันหน้าทิศเหนือบ้านหันหน้าทิศเหนือ สารภีบ้านหันหน้าทิศเหนือ สารภีบ้านหันหน้าทิศเหนือ สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ หันหน้าทิศเหนือบ้านเชียงใหม่ หันหน้าทิศเหนือขายบ้าน หันหน้าทิศเหนือขายบ้าน สารภี หันหน้าทิศเหนือขายบ้าน เชียงใหม่ หันหน้าทิศเหนือขายบ้าน หันหน้าทิศเหนือ สารภีขายบ้าน หันหน้าทิศเหนือ เชียงใหม่บ้านสไตล์โมเดิร์นบ้านสไตล์โมเดิร์นบ้านสไตล์โมเดิร์น สารภีบ้านสไตล์โมเดิร์น สารภีบ้านสไตล์โมเดิร์น สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ สไตล์โมเดิร์นบ้านเชียงใหม่ สไตล์โมเดิร์นขายบ้าน สไตล์โมเดิร์นขายบ้าน สารภี สไตล์โมเดิร์นขายบ้าน เชียงใหม่ สไตล์โมเดิร์นขายบ้าน สไตล์โมเดิร์น สารภีขายบ้าน สไตล์โมเดิร์น เชียงใหม่บ้านสไตล์โมเดิร์นบ้านสไตล์โมเดิร์นบ้านสไตล์โมเดิร์น สารภีบ้านสไตล์โมเดิร์น สารภีบ้านสไตล์โมเดิร์น สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ สไตล์โมเดิร์นบ้านเชียงใหม่ สไตล์โมเดิร์นขายบ้าน สไตล์โมเดิร์นขายบ้าน สารภี สไตล์โมเดิร์นขายบ้าน เชียงใหม่ สไตล์โมเดิร์นขายบ้าน สไตล์โมเดิร์น สารภีขายบ้าน สไตล์โมเดิร์น เชียงใหม่บ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์บ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์บ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์ สารภีบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์ สารภีบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์ สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ พร้อมเฟอร์นิเจอร์บ้านเชียงใหม่ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ขายบ้าน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ขายบ้าน สารภี พร้อมเฟอร์นิเจอร์ขายบ้าน เชียงใหม่ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ขายบ้าน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ สารภีขายบ้าน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เชียงใหม่บ้านพร้อมเฟอร์ครบบ้านพร้อมเฟอร์ครบบ้านพร้อมเฟอร์ครบ สารภีบ้านพร้อมเฟอร์ครบ สารภีบ้านพร้อมเฟอร์ครบ สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ พร้อมเฟอร์ครบบ้านเชียงใหม่ พร้อมเฟอร์ครบขายบ้าน พร้อมเฟอร์ครบขายบ้าน สารภี พร้อมเฟอร์ครบขายบ้าน เชียงใหม่ พร้อมเฟอร์ครบขายบ้าน พร้อมเฟอร์ครบ สารภีขายบ้าน พร้อมเฟอร์ครบ เชียงใหม่บ้านเฟอร์นิเจอร์ครบบ้านเฟอร์นิเจอร์ครบบ้านเฟอร์นิเจอร์ครบ สารภีบ้านเฟอร์นิเจอร์ครบ สารภีบ้านเฟอร์นิเจอร์ครบ สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ เฟอร์นิเจอร์ครบบ้านเชียงใหม่ เฟอร์นิเจอร์ครบขายบ้าน เฟอร์นิเจอร์ครบขายบ้าน สารภี เฟอร์นิเจอร์ครบขายบ้าน เชียงใหม่ เฟอร์นิเจอร์ครบขายบ้าน เฟอร์นิเจอร์ครบ สารภีขายบ้าน เฟอร์นิเจอร์ครบ เชียงใหม่บ้านมีเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านมีเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านมีเครื่องใช้ไฟฟ้า สารภีบ้านมีเครื่องใช้ไฟฟ้า สารภีบ้านมีเครื่องใช้ไฟฟ้า สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านเชียงใหม่ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าขายบ้าน มีเครื่องใช้ไฟฟ้าขายบ้าน สารภี มีเครื่องใช้ไฟฟ้าขายบ้าน เชียงใหม่ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าขายบ้าน มีเครื่องใช้ไฟฟ้า สารภีขายบ้าน มีเครื่องใช้ไฟฟ้า เชียงใหม่บ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าครบบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าครบบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ สารภีบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ สารภีบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ เครื่องใช้ไฟฟ้าครบบ้านเชียงใหม่ เครื่องใช้ไฟฟ้าครบขายบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าครบขายบ้าน สารภี เครื่องใช้ไฟฟ้าครบขายบ้าน เชียงใหม่ เครื่องใช้ไฟฟ้าครบขายบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ สารภีขายบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ เชียงใหม่บ้านมีกล้องวงจรปิดบ้านมีกล้องวงจรปิดบ้านมีกล้องวงจรปิด สารภีบ้านมีกล้องวงจรปิด สารภีบ้านมีกล้องวงจรปิด สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ มีกล้องวงจรปิดบ้านเชียงใหม่ มีกล้องวงจรปิดขายบ้าน มีกล้องวงจรปิดขายบ้าน สารภี มีกล้องวงจรปิดขายบ้าน เชียงใหม่ มีกล้องวงจรปิดขายบ้าน มีกล้องวงจรปิด สารภีขายบ้าน มีกล้องวงจรปิด เชียงใหม่บ้านราคาประเมินบ้านราคาประเมินบ้านราคาประเมิน สารภีบ้านราคาประเมิน สารภีบ้านราคาประเมิน สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ ราคาประเมินบ้านเชียงใหม่ ราคาประเมินขายบ้าน ราคาประเมินขายบ้าน สารภี ราคาประเมินขายบ้าน เชียงใหม่ ราคาประเมินขายบ้าน ราคาประเมิน สารภีขายบ้าน ราคาประเมิน เชียงใหม่บ้านต่ำกว่าราคาประเมินบ้านต่ำกว่าราคาประเมินบ้านต่ำกว่าราคาประเมิน สารภีบ้านต่ำกว่าราคาประเมิน สารภีบ้านต่ำกว่าราคาประเมิน สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ ต่ำกว่าราคาประเมินบ้านเชียงใหม่ ต่ำกว่าราคาประเมินขายบ้าน ต่ำกว่าราคาประเมินขายบ้าน สารภี ต่ำกว่าราคาประเมินขายบ้าน เชียงใหม่ ต่ำกว่าราคาประเมินขายบ้าน ต่ำกว่าราคาประเมิน สารภีขายบ้าน ต่ำกว่าราคาประเมิน เชียงใหม่บ้านต่ำกว่าราคาประเมินบ้านต่ำกว่าราคาประเมินบ้านต่ำกว่าราคาประเมิน สารภีบ้านต่ำกว่าราคาประเมิน สารภีบ้านต่ำกว่าราคาประเมิน สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ ต่ำกว่าราคาประเมินบ้านเชียงใหม่ ต่ำกว่าราคาประเมินขายบ้าน ต่ำกว่าราคาประเมินขายบ้าน สารภี ต่ำกว่าราคาประเมินขายบ้าน เชียงใหม่ ต่ำกว่าราคาประเมินขายบ้าน ต่ำกว่าราคาประเมิน สารภีขายบ้าน ต่ำกว่าราคาประเมิน เชียงใหม่บ้านถนนทางหลวงบ้านถนนทางหลวงบ้านถนนทางหลวง สารภีบ้านถนนทางหลวง สารภีบ้านถนนทางหลวง สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ ถนนทางหลวงบ้านเชียงใหม่ ถนนทางหลวงขายบ้าน ถนนทางหลวงขายบ้าน สารภี ถนนทางหลวงขายบ้าน เชียงใหม่ ถนนทางหลวงขายบ้าน ถนนทางหลวง สารภีขายบ้าน ถนนทางหลวง เชียงใหม่บ้านนานาชาติบ้านนานาชาติบ้านนานาชาติ สารภีบ้านนานาชาติ สารภีบ้านนานาชาติ สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ นานาชาติบ้านเชียงใหม่ นานาชาติขายบ้าน นานาชาติขายบ้าน สารภี นานาชาติขายบ้าน เชียงใหม่ นานาชาติขายบ้าน นานาชาติ สารภีขายบ้าน นานาชาติ เชียงใหม่บ้านคนเดินบ้านคนเดินบ้านคนเดิน สารภีบ้านคนเดิน สารภีบ้านคนเดิน สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ คนเดินบ้านเชียงใหม่ คนเดินขายบ้าน คนเดินขายบ้าน สารภี คนเดินขายบ้าน เชียงใหม่ คนเดินขายบ้าน คนเดิน สารภีขายบ้าน คนเดิน เชียงใหม่บ้านถนนคนเดินบ้านถนนคนเดินบ้านถนนคนเดิน สารภีบ้านถนนคนเดิน สารภีบ้านถนนคนเดิน สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ ถนนคนเดินบ้านเชียงใหม่ ถนนคนเดินขายบ้าน ถนนคนเดินขายบ้าน สารภี ถนนคนเดินขายบ้าน เชียงใหม่ ถนนคนเดินขายบ้าน ถนนคนเดิน สารภีขายบ้าน ถนนคนเดิน เชียงใหม่บ้านติดถนนคนเดินบ้านติดถนนคนเดินบ้านติดถนนคนเดิน สารภีบ้านติดถนนคนเดิน สารภีบ้านติดถนนคนเดิน สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ ติดถนนคนเดินบ้านเชียงใหม่ ติดถนนคนเดินขายบ้าน ติดถนนคนเดินขายบ้าน สารภี ติดถนนคนเดินขายบ้าน เชียงใหม่ ติดถนนคนเดินขายบ้าน ติดถนนคนเดิน สารภีขายบ้าน ติดถนนคนเดิน เชียงใหม่บ้านมีระเบียงบ้านมีระเบียงบ้านมีระเบียง สารภีบ้านมีระเบียง สารภีบ้านมีระเบียง สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ มีระเบียงบ้านเชียงใหม่ มีระเบียงขายบ้าน มีระเบียงขายบ้าน สารภี มีระเบียงขายบ้าน เชียงใหม่ มีระเบียงขายบ้าน มีระเบียง สารภีขายบ้าน มีระเบียง เชียงใหม่บ้านห้องน้ำชั้นบนบ้านห้องน้ำชั้นบนบ้านห้องน้ำชั้นบน สารภีบ้านห้องน้ำชั้นบน สารภีบ้านห้องน้ำชั้นบน สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ ห้องน้ำชั้นบนบ้านเชียงใหม่ ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน สารภี ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน เชียงใหม่ ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน ห้องน้ำชั้นบน สารภีขายบ้าน ห้องน้ำชั้นบน เชียงใหม่บ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต สารภีบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต สารภีบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านเชียงใหม่ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน สารภี ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน เชียงใหม่ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต สารภีขายบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต เชียงใหม่บ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสดบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสดบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสด สารภีบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสด สารภีบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสด สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดบ้านเชียงใหม่ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน สารภี ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน เชียงใหม่ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด สารภีขายบ้าน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด เชียงใหม่บ้านใกล้โรงเรียนบ้านใกล้โรงเรียนบ้านใกล้โรงเรียน สารภีบ้านใกล้โรงเรียน สารภีบ้านใกล้โรงเรียน สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ ใกล้โรงเรียนบ้านเชียงใหม่ ใกล้โรงเรียนขายบ้าน ใกล้โรงเรียนขายบ้าน สารภี ใกล้โรงเรียนขายบ้าน เชียงใหม่ ใกล้โรงเรียนขายบ้าน ใกล้โรงเรียน สารภีขายบ้าน ใกล้โรงเรียน เชียงใหม่บ้านใกล้มหาวิทยาลัยบ้านใกล้มหาวิทยาลัยบ้านใกล้มหาวิทยาลัย สารภีบ้านใกล้มหาวิทยาลัย สารภีบ้านใกล้มหาวิทยาลัย สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ ใกล้มหาวิทยาลัยบ้านเชียงใหม่ ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน สารภี ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน เชียงใหม่ ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน ใกล้มหาวิทยาลัย สารภีขายบ้าน ใกล้มหาวิทยาลัย เชียงใหม่บ้านใกล้ถนนทางหลวงบ้านใกล้ถนนทางหลวงบ้านใกล้ถนนทางหลวง สารภีบ้านใกล้ถนนทางหลวง สารภีบ้านใกล้ถนนทางหลวง สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ ใกล้ถนนทางหลวงบ้านเชียงใหม่ ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน สารภี ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน เชียงใหม่ ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน ใกล้ถนนทางหลวง สารภีขายบ้าน ใกล้ถนนทางหลวง เชียงใหม่บ้านใกล้ถนนใหญ่บ้านใกล้ถนนใหญ่บ้านใกล้ถนนใหญ่ สารภีบ้านใกล้ถนนใหญ่ สารภีบ้านใกล้ถนนใหญ่ สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ ใกล้ถนนใหญ่บ้านเชียงใหม่ ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน สารภี ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน เชียงใหม่ ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ สารภีขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ เชียงใหม่ขายบ้าน 59 ตารางวาขายบ้าน 3,600,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

บ้าน4ห้องนอน สารภี เชียงใหม่ ขายต่ำกว่าราคาประเมิน บ้านในโครงการ สไตล์โมดิร์น สารภี

วันที่โพสต์ วันพุธ 03 เมษายน 2567

#ขายต่ำกว่าราคาประเมิน 3.6 ล้าน ให้เช่า 20,000 บาท 59.3 ตรว.
#สไตล์โมเดิร์น​ #สารภี #บ้านในโครงการ
#ซื้อไว้เพื่ออยู่อาศัยหรือเก็งกำไร​ ใกล้รร.นานาชาติ​ #ABS, #Unity​ Concord

เนื้อที่ 59.3 ตรว.
พื้นที่ใช้สอย​ 160 ตรม.​
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
1 ห้องรับแขก
1 ห้องครัว
2 จอดรถ

พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ แอร์อีก 5 ตัว

#บ้านหันหน้าทิศเหนือ

หมู่บ้านอยู่ติดกับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ถนน 6 เลนส์ เหมาะที่จะเดินทางเข้าเมือง หรือ ตจว.ได้สะดวก รถไม่ติด
หมู่บ้านมีทางออกเข้า 2 ทาง ทางเข้าด้านหน้าติดซุปเปอร์ ทางเข้าด้านหลังติดถนนเส้นเลียบทางรถไฟเชียงใหม่ลำพูน

สิ่งอำนวยความสะดวก
กล้องวงจรปิด
ที่จอดรถ
คลับเฮ้าส์
ฟิตเนส
ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม.
สระว่ายน้ำ
สวนหย่อม

ราคาขาย 3.6 ล้านบาท​ โอนคนละครึ่ง

มีถนนคนเดินทุกวันเสาร์ ที่เขตสารภี
มีแจ่มฟ้า ซ้อปปิ้ง
เทสโก้โลตัส
7-11 ใกล้ปั้ม​ ปตท.​ไม่ถึง 1 กิโล​ และร้านค้าสะดวกซื้อมากมาย
ใกล้ รร นานาชาติยูนิตี้


บริ​การยื่น​สินเชื่อ​ทุก​ธนาคาร​ฟรี​ ไม่มีค่าใช้จ่าย

เอกสารที่ใช้ยื่นแบงค์สำหรับพนักงาน​ทำงานประจำ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (ถ้าเงินเดือนไม่เท่ากันเป๊ะทุกเดือน ขอ 6 เดือนล่าสุด)
4. สเตทเม้นท์ 6 เดือนล่าสุด
5. หนังสือรับรองเงินเดือน (ขอไม่ทันค่อยส่งตามมาทีหลังได้)
**ทุกใบเป็นสำเนา และเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง​**

​สำหรับเจ้าของกิจการ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. บัญชีรายรับรายจ่าย 6 เดือนล่าสุด
4. สเตทเม้นท์ 12 เดือนล่าสุด
5. รูปร้าน ตัวอย่างสินค้า ราคา และตัวอย่างบิลที่ซื้อของ กับใบเสร็จที่ให้ลูกค้า
6. ใบจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามีจะกู้ง่ายขึ้น)
7. ภพ.20 ใบเสียภาษี (ถ้าจดบริษัท)

Northern Land Chiangmai ยินดีให้คำปรึกษาทุกกรณี ติดต่อได้ที่ :
Website : www.habanchiangmai.com
Website : www.northernlandchiangmai.com

Line : @habanchiangmai​ หรือ

https://lin.ee/netCDYFYouTube :

https://youtube.com/@northernlandhousechiangmai6664TIKTOK :

https://www.tiktok.com/@northerland_cnx?_t=8bwxggLIxlv&_r=1Call : 0869238951​/ 0655306944​ / 0859646661

#บ้านเชียงใหม่
#บ้านราคาถูกเชียงใหม่
#บ้านมือสองเชียงใหม่
#บ้านสร้างใหม่เชียงใหม่
#บ้านทำเลดีเชียงใหม่
#บ้านพร้อมอยู่เชียงใหม่
#พูลวิลล่าเชียงใหม่
#NorthernlandChiangmai
#อสังหาพร้อมผู้เช่าเชียงใหม่
#บ้านสวยเชียงใหม่
#บ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์เชียงใหม่
#บ้านสวนเชียงใหม่
#NorthernlandandHousechiangmai #Northernland

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ บ้าน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายบ้าน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : บ้าน ขาย ขายบ้านพร้อมอยู่
หมวดหลัก : พร้อมเฟอร์ฯ พร้อมเฟอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ พร้อมอยู่ พร้อมอยู่ 4 ห้องนอน พร้อมอยู่ พร้อมเฟอร์ฯ
ลักษณะ : ติดถนน สร้างใหม่ สร้างใหม่ พร้อมอยู่ บ้านพูลวิลล่า บ้านพูลวิลล่า พร้อมอยู่
ลักษณะเฉพาะ : ขายต่ำกว่าราคาประเมิน เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ
จุดขาย : พูลวิลล่า เชียงใหม่
ทิศที่หัน : บ้านทิศเหนือ หันหน้าทิศเหนือ
การตกแต่ง : สไตล์โมเดิร์น สไตล์โมเดิร์น เชียงใหม่
อุปกรณ์ : พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ครบ มีเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ
อุปกรณ์พิเศษ : มีกล้องวงจรปิด
จำนวนห้อง : 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ขนาดพื้นที่ : 59 ตารางวา
ราคา :
ขาย 3,600,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายบ้าน กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : เชียงใหม่
ทำเลเชียงใหม่ »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : สารภี
ทำเลสารภี »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
รูปแบบขาย : ขายพร้อมผู้เช่า
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายบ้าน ทำเลเชียงใหม่
ขายไม่เกิน 3,600,000 บาท
ขาย 2,000,000 - 3,000,000 บาท
ขาย 2,000,000 - 4,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ขายบ้าน ทำเล สารภี เชียงใหม่
ขาย 2,000,000 - 3,000,000 บาท
ขาย 2,000,000 - 4,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
การขาย : ราคาประเมิน ต่ำกว่าราคาประเมิน ต่ำกว่าราคาประเมิน
หน้าใกล้เคียง : บ้านพร้อมอยู่ พร้อมเฟอร์ เชียงใหม่
บ้านพร้อมอยู่ สไตล์โมเดิร์น เชียงใหม่
คลิกดูหน้าอื่นๆที่ใกล้เคียง »
ทำเลเด่น : โลตัส เชียงใหม่ โลตัสสารภี
สถานศึกษา : นานาชาติ
ถนนที่ผ่าน : คนเดิน ถนนคนเดิน
ทำเลสำคัญ : บ้านเชียงใหม่ คนเดิน บ้านสารภี คนเดิน บ้านโลตัส คนเดิน บ้านโลตัส ถนนคนเดิน บ้านถนนคนเดิน บ้านติดถนนคนเดิน
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายบ้าน พร้อมเฟอร์ เชียงใหม่
ขายบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ เชียงใหม่
ขายบ้าน พร้อมอยู่ เชียงใหม่
ขายบ้าน 4ห้องนอน เชียงใหม่
ขายบ้าน ติดถนน เชียงใหม่
ขายบ้าน พูลวิลล่า เชียงใหม่
คลิกดูขายบ้าน พื้นที่ เชียงใหม่ ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
บ้าน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : onanong khumaphao  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
มือถืออื่นๆ :
Emai :
Facebook : Facebook เจ้าของประกาศ
Share :
ขายบ้านในโครงการ ใกล้ตลาดแม่กวง No.12SB163
สันทราย เชียงใหม่
ราคาขาย 2,500,000 บาท
บ้านสร้างใหม่ ทำเลคุณภาพ ใกล้เมือง สันทราย
สันทราย เชียงใหม่
ราคาขาย 2,000,000 บาท

บ้าน4ห้องนอน สารภี เชียงใหม่ ขายต่ำกว่าราคาประเมิน บ้านในโครงการ สไตล์โมดิร์น สารภี

บ้าน 59 ตารางวา รวมประกาศประเภท บ้าน พร้อมรายละเอียดข้อมูลบ้าน4ห้องนอน สารภี เชียงใหม่ ขายต่ำกว่าราคาประเมิน บ้านในโครงการ สไตล์โมดิร์น สารภี คำที่ต้องการค้นหา บ้าน4ห้องนอน สารภี เชียงใหม่ ขายต่ำกว่าราคาประเมิน บ้านในโครงการ สไตล์โมดิร์น สารภี ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

#ขายต่ำกว่าราคาประเมิน 3.6 ล้าน ให้เช่า 20,000 บาท 59.3 ตรว. #สไตล์โมเดิร์น​ #สารภี #บ้านในโครงการ #ซื้อไว้เพื่ออยู่อาศัยหรือเก็งกำไร​ ใกล้รร.นานา

ขายบ้าน มีทำเลใน สารภี จ.เชียงใหม่ ราคาใกล้เคียง

ขายบ้าน ทำเลใกล้ๆ กับจ.เชียงใหม่ ขนาดพื้นที่ใกล้เคียง

© สงวนลิขสิทธิ์ 2567 บริษัท ไทยโฮมทาวน์ จำกัด
@thaihometown Scroll