บ้าน กรุงเทพ WW24132 ขาย บ้านเดี่ยว ซอย อินทามระ 22 #บ้านเดี่ยวใกล้MRTสุทธิสาร #บ้านเดี่ยวถนนสุทธิสารวินิวฉัย #บ้านเดี่ยวใกล้มหาลัยหอการค้า

บ้าน รายการล่าสุด บ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 19 มิถุนายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 19 มิถุนายน 2567 ขายบ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 19 มิถุนายน 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 บ้านกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-06-11 บ้านกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-06-18 บ้านกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-06-17 บ้านดินแดง กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านดินแดง กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านดินแดงบ้าน กรุงเทพบ้านดินแดง กรุงเทพขายบ้าน ดินแดงขายบ้าน เขตดินแดงบ้านหลังมุมบ้านหลังมุมบ้านหลังมุม ดินแดงบ้านหลังมุม ดินแดงบ้านหลังมุม ดินแดง กรุงเทพบ้านดินแดง กรุงเทพ หลังมุมบ้านกรุงเทพ หลังมุมขายบ้าน หลังมุมขายบ้าน ดินแดง หลังมุมขายบ้าน กรุงเทพ หลังมุมขายบ้าน หลังมุม ดินแดงขายบ้าน หลังมุม กรุงเทพบ้านรีโนเวทใหม่บ้านรีโนเวทใหม่บ้านรีโนเวทใหม่ ดินแดงบ้านรีโนเวทใหม่ ดินแดงบ้านรีโนเวทใหม่ ดินแดง กรุงเทพบ้านดินแดง กรุงเทพ รีโนเวทใหม่บ้านกรุงเทพ รีโนเวทใหม่ขายบ้าน รีโนเวทใหม่ขายบ้าน ดินแดง รีโนเวทใหม่ขายบ้าน กรุงเทพ รีโนเวทใหม่ขายบ้าน รีโนเวทใหม่ ดินแดงขายบ้าน รีโนเวทใหม่ กรุงเทพบ้านสระว่ายน้ำส่วนตัวบ้านสระว่ายน้ำส่วนตัวบ้านสระว่ายน้ำส่วนตัว ดินแดงบ้านสระว่ายน้ำส่วนตัว ดินแดงบ้านสระว่ายน้ำส่วนตัว ดินแดง กรุงเทพบ้านดินแดง กรุงเทพ สระว่ายน้ำส่วนตัวบ้านกรุงเทพ สระว่ายน้ำส่วนตัวขายบ้าน สระว่ายน้ำส่วนตัวขายบ้าน ดินแดง สระว่ายน้ำส่วนตัวขายบ้าน กรุงเทพ สระว่ายน้ำส่วนตัวขายบ้าน สระว่ายน้ำส่วนตัว ดินแดงขายบ้าน สระว่ายน้ำส่วนตัว กรุงเทพบ้านทิศตะวันออกบ้านทิศตะวันออกบ้านทิศตะวันออก ดินแดงบ้านทิศตะวันออก ดินแดงบ้านทิศตะวันออก ดินแดง กรุงเทพบ้านดินแดง กรุงเทพ ทิศตะวันออกบ้านกรุงเทพ ทิศตะวันออกขายบ้าน ทิศตะวันออกขายบ้าน ดินแดง ทิศตะวันออกขายบ้าน กรุงเทพ ทิศตะวันออกขายบ้าน ทิศตะวันออก ดินแดงขายบ้าน ทิศตะวันออก กรุงเทพบ้านหันทิศตะวันออกบ้านหันทิศตะวันออกบ้านหันทิศตะวันออก ดินแดงบ้านหันทิศตะวันออก ดินแดงบ้านหันทิศตะวันออก ดินแดง กรุงเทพบ้านดินแดง กรุงเทพ หันทิศตะวันออกบ้านกรุงเทพ หันทิศตะวันออกขายบ้าน หันทิศตะวันออกขายบ้าน ดินแดง หันทิศตะวันออกขายบ้าน กรุงเทพ หันทิศตะวันออกขายบ้าน หันทิศตะวันออก ดินแดงขายบ้าน หันทิศตะวันออก กรุงเทพบ้านใกล้มหาลัยบ้านใกล้มหาลัยบ้านใกล้มหาลัย ดินแดงบ้านใกล้มหาลัย ดินแดงบ้านใกล้มหาลัย ดินแดง กรุงเทพบ้านดินแดง กรุงเทพ ใกล้มหาลัยบ้านกรุงเทพ ใกล้มหาลัยขายบ้าน ใกล้มหาลัยขายบ้าน ดินแดง ใกล้มหาลัยขายบ้าน กรุงเทพ ใกล้มหาลัยขายบ้าน ใกล้มหาลัย ดินแดงขายบ้าน ใกล้มหาลัย กรุงเทพบ้านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบ้านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบ้านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดินแดงบ้านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดินแดงบ้านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดินแดง กรุงเทพบ้านดินแดง กรุงเทพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบ้านกรุงเทพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขายบ้าน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขายบ้าน ดินแดง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขายบ้าน กรุงเทพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขายบ้าน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดินแดงขายบ้าน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพบ้านรัชดาบ้านรัชดาบ้านรัชดา ดินแดงบ้านรัชดา ดินแดงบ้านรัชดา ดินแดง กรุงเทพบ้านดินแดง กรุงเทพ รัชดาบ้านกรุงเทพ รัชดาขายบ้าน รัชดาขายบ้าน ดินแดง รัชดาขายบ้าน กรุงเทพ รัชดาขายบ้าน รัชดา ดินแดงขายบ้าน รัชดา กรุงเทพบ้านสุทธิสารบ้านสุทธิสารบ้านสุทธิสาร ดินแดงบ้านสุทธิสาร ดินแดงบ้านสุทธิสาร ดินแดง กรุงเทพบ้านดินแดง กรุงเทพ สุทธิสารบ้านกรุงเทพ สุทธิสารขายบ้าน สุทธิสารขายบ้าน ดินแดง สุทธิสารขายบ้าน กรุงเทพ สุทธิสารขายบ้าน สุทธิสาร ดินแดงขายบ้าน สุทธิสาร กรุงเทพบ้านอินทามระ22บ้านอินทามระ22บ้านอินทามระ22 ดินแดงบ้านอินทามระ22 ดินแดงบ้านอินทามระ22 ดินแดง กรุงเทพบ้านดินแดง กรุงเทพ อินทามระ22บ้านกรุงเทพ อินทามระ22ขายบ้าน อินทามระ22ขายบ้าน ดินแดง อินทามระ22ขายบ้าน กรุงเทพ อินทามระ22ขายบ้าน อินทามระ22 ดินแดงขายบ้าน อินทามระ22 กรุงเทพบ้านที่จอดรถบ้านที่จอดรถบ้านที่จอดรถ ดินแดงบ้านที่จอดรถ ดินแดงบ้านที่จอดรถ ดินแดง กรุงเทพบ้านดินแดง กรุงเทพ ที่จอดรถบ้านกรุงเทพ ที่จอดรถขายบ้าน ที่จอดรถขายบ้าน ดินแดง ที่จอดรถขายบ้าน กรุงเทพ ที่จอดรถขายบ้าน ที่จอดรถ ดินแดงขายบ้าน ที่จอดรถ กรุงเทพบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ดินแดงบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ดินแดงบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ดินแดง กรุงเทพบ้านดินแดง กรุงเทพ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านกรุงเทพ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน ดินแดง ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน กรุงเทพ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ดินแดงขายบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต กรุงเทพบ้านใกล้ร้านมินิมาร์ทบ้านใกล้ร้านมินิมาร์ทบ้านใกล้ร้านมินิมาร์ท ดินแดงบ้านใกล้ร้านมินิมาร์ท ดินแดงบ้านใกล้ร้านมินิมาร์ท ดินแดง กรุงเทพบ้านดินแดง กรุงเทพ ใกล้ร้านมินิมาร์ทบ้านกรุงเทพ ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายบ้าน ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายบ้าน ดินแดง ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายบ้าน กรุงเทพ ใกล้ร้านมินิมาร์ทขายบ้าน ใกล้ร้านมินิมาร์ท ดินแดงขายบ้าน ใกล้ร้านมินิมาร์ท กรุงเทพบ้านใกล้ร้านค้าตลาดสดบ้านใกล้ร้านค้าตลาดสดบ้านใกล้ร้านค้าตลาดสด ดินแดงบ้านใกล้ร้านค้าตลาดสด ดินแดงบ้านใกล้ร้านค้าตลาดสด ดินแดง กรุงเทพบ้านดินแดง กรุงเทพ ใกล้ร้านค้าตลาดสดบ้านกรุงเทพ ใกล้ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน ใกล้ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน ดินแดง ใกล้ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน กรุงเทพ ใกล้ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน ใกล้ร้านค้าตลาดสด ดินแดงขายบ้าน ใกล้ร้านค้าตลาดสด กรุงเทพบ้านใกล้มหาวิทยาลัยบ้านใกล้มหาวิทยาลัยบ้านใกล้มหาวิทยาลัย ดินแดงบ้านใกล้มหาวิทยาลัย ดินแดงบ้านใกล้มหาวิทยาลัย ดินแดง กรุงเทพบ้านดินแดง กรุงเทพ ใกล้มหาวิทยาลัยบ้านกรุงเทพ ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน ดินแดง ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน กรุงเทพ ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน ใกล้มหาวิทยาลัย ดินแดงขายบ้าน ใกล้มหาวิทยาลัย กรุงเทพบ้านใกล้โรงพยาบาลบ้านใกล้โรงพยาบาลบ้านใกล้โรงพยาบาล ดินแดงบ้านใกล้โรงพยาบาล ดินแดงบ้านใกล้โรงพยาบาล ดินแดง กรุงเทพบ้านดินแดง กรุงเทพ ใกล้โรงพยาบาลบ้านกรุงเทพ ใกล้โรงพยาบาลขายบ้าน ใกล้โรงพยาบาลขายบ้าน ดินแดง ใกล้โรงพยาบาลขายบ้าน กรุงเทพ ใกล้โรงพยาบาลขายบ้าน ใกล้โรงพยาบาล ดินแดงขายบ้าน ใกล้โรงพยาบาล กรุงเทพขายบ้าน 198 ตารางวาขายบ้าน 92,700,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

บ้าน กรุงเทพ WW24132 ขาย บ้านเดี่ยว ซอย อินทามระ 22 #บ้านเดี่ยวใกล้MRTสุทธิสาร #บ้านเดี่ยวถนนสุทธิสารวินิวฉัย #บ้านเดี่ยวใกล้มหาลัยหอการค้า

วันที่โพสต์ วันอังคาร 11 มิถุนายน 2567

WW24132 ขาย บ้านเดี่ยว ซอย อินทามระ 22 #บ้านเดี่ยวใกล้MRTสุทธิสาร
#บ้านเดี่ยวถนนสุทธิสารวินิวฉัย #บ้านเดี่ยวใกล้มหาลัยหอการค้า

#จุดเด่น : บ้านรีโนเวทใหม่ มีสระว่ายน้ำส่วนตัว

#รายละเอียด
- รหัสทรัพย์ : WW24132
- หมู่บ้าน : บ้านเดี่ยว ซอย อินทามระ 22

** ขาย : 92,700,000 บาท

- ประเภท : บ้านเดี่ยว
- ตำแหน่งบ้าน : หลังมุม
- จำนวนชั้น : 2 ชั้นครึ่ง
- ขนาด : 198 ตารางวา
- พื้นที่ใช้สอย : 300 ตารางเมตร
- จำนวนห้อง : 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 1 ห้องใต้หลังคา 2 ห้องแม่บ้าน+3 ห้องน้ำ
- จอดรถ : 4 คัน
- หน้าบ้านหันทิศ : ทิศตะวันออก
- อายุบ้าน : 40 ปี รีโนเวทใหม่
- เฟอร์นิเจอร์ : ตามตกลง

#ทำเล ที่ตั้ง
- ซอย อินทามระ 22 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
- MRT ห้วยขวาง, MRT สุทธิสาร
- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- เดอะสตรีทรัชดา

#ติดต่อ คุณบอย
: ติดต่อผ่าน line :

https://line.me/ti/p/4i3vwkGTEU


: ID line : 0842823944
: โทร : 084-282-3944

#ติดตาม บ้านและคอนโดสวยๆ จากช่องทางด้านล่างค่ะ
- เว็บไซต์ :

https://bit.ly/3WPDFqd


- เพจ Facebook : บ้าน คอนโด มือสอง by Jangproperty
- คลิกลิงค์ >>

https://web.facebook.com/jangproperty9

ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ บ้าน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายบ้าน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : บ้าน บ้านเดี่ยว บ้าน2ชั้น ขาย
ลักษณะ : หลังมุม ขายบ้านหลังมุม
ลักษณะเฉพาะ : รีโนเวทใหม่ สระว่ายน้ำส่วนตัว หลังมุม 198 ตร.ว.
ทิศที่หัน : บ้านทิศตะวันออก หันทิศตะวันออก
จำนวนห้อง : 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
ขนาดพื้นที่ : 198 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 300 ตารางเมตร
ราคา :
ขาย 92,700,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายบ้าน กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : กรุงเทพ
เขตที่ตั้ง : ดินแดง
ทำเลดินแดง »
เขตที่ตั้งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายบ้าน ทำเลดินแดง
ขายไม่เกิน 92,700,000 บาท
ขาย 62,000,000 - 93,000,000 บาท
ขาย 62,000,000 - 106,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ทำเลเด่น : ใกล้มหาลัย
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ถนนที่ผ่าน : ถนนรัชดา ถนนสุทธิสาร ถนนรัชดาภิเษก ถนนอินทามระ ถนนอินทามระ22
ถนนที่ผ่าน :
(ขาย)  
ขายบ้าน ถนนรัชดา
ขายบ้าน ถนนสุทธิสาร
ขายบ้าน รัชดา 198 ตารางวา
ขายบ้าน สุทธิสาร 198 ตารางวา
คลิกดูทำเลหลักอื่นๆ ที่ผ่านใน ดินแดง »
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายบ้าน หลังมุม ดินแดง
ขายบ้าน อินทามระ 92,700,000 บาท
ขายบ้าน ดินแดง 92,700,000 บาท
ขายบ้าน หลังมุม ดินแดง
ขายบ้าน รีโนเวทใหม่ ดินแดง
ขายบ้าน สระว่ายน้ำส่วนตัว ดินแดง
ขายบ้าน ทิศตะวันออก ดินแดง
ขายบ้าน หันทิศตะวันออก ดินแดง
คลิกดูขายบ้าน พื้นที่ดินแดง ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
บ้าน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : Jangproperty  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
โทรศัพท์ :
0842823944
Emai :
Facebook : Facebook เจ้าของประกาศ
Share :

บ้าน กรุงเทพ WW24132 ขาย บ้านเดี่ยว ซอย อินทามระ 22 #บ้านเดี่ยวใกล้MRTสุทธิสาร #บ้านเดี่ยวถนนสุทธิสารวินิวฉัย #บ้านเดี่ยวใกล้มหาลัยหอการค้า

บ้าน 198 ตารางวา รวมประกาศประเภท บ้าน พร้อมรายละเอียดข้อมูลบ้าน กรุงเทพ WW24132 ขาย บ้านเดี่ยว ซอย อินทามระ 22 #บ้านเดี่ยวใกล้MRTสุทธิสาร #บ้านเดี่ยวถนนสุทธิสารวินิวฉัย #บ้านเดี่ยวใกล้มหาลัยหอการค้า คำที่ต้องการค้นหา บ้าน กรุงเทพ WW24132 ขาย บ้านเดี่ยว ซอย อินทามระ 22 #บ้านเดี่ยวใกล้MRTสุทธิสาร #บ้านเดี่ยวถนนสุทธิสารวินิวฉัย #บ้านเดี่ยวใกล้มหาลัยหอการค้า ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

WW24132 ขาย บ้านเดี่ยว ซอย อินทามระ 22 #บ้านเดี่ยวใกล้MRTสุทธิสาร #บ้านเดี่ยวถนนสุทธิสารวินิวฉัย #บ้านเดี่ยวใกล้มหาลัยหอการค้า #จุดเด่น : บ้านรีโนเวทใหม่ มีสระว

ขายบ้าน เขตดินแดง ราคาใกล้เคียง

ขายบ้าน เขตดินแดง กรุงเทพฯ

@thaihometown Scroll