บ้านเชียงใหม่ ใกล้โรงเรียน บ้านเดี่ยวสร้างใหม่ สวย สะดุดตา ท่ารั้ว ดอยสะเก็ด

บ้าน รายการล่าสุด บ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 20 เมษายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 20 เมษายน 2567 ขายบ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 20 เมษายน 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 17 เมษายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 17 เมษายน 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 17 เมษายน 2567 บ้านเชียงใหม่ รายการล่าสุด บ้านเชียงใหม่ ประกาศวันที่ 2024-04-03 บ้านเชียงใหม่ ประกาศวันที่ 2024-04-19 บ้านเชียงใหม่ ประกาศวันที่ 2024-04-18 บ้านดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รายการล่าสุด บ้านเชียงใหม่ รายการล่าสุด บ้านดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รายการล่าสุด บ้านดอยสะเก็ดบ้านเชียงใหม่ บ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ขายบ้าน ดอยสะเก็ดขายบ้าน เชียงใหม่บ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์บ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์บ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ดอยสะเก็ดบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ดอยสะเก็ดบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่บ้านดอยสะเก็ด เชียงใหม่ พร้อมเฟอร์นิเจอร์บ้านเชียงใหม่ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ขายบ้าน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ขายบ้าน ดอยสะเก็ด พร้อมเฟอร์นิเจอร์ขายบ้าน เชียงใหม่ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ขายบ้าน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ ดอยสะเก็ดขายบ้าน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เชียงใหม่บ้านพร้อมเฟอร์ครบบ้านพร้อมเฟอร์ครบบ้านพร้อมเฟอร์ครบ ดอยสะเก็ดบ้านพร้อมเฟอร์ครบ ดอยสะเก็ดบ้านพร้อมเฟอร์ครบ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่บ้านดอยสะเก็ด เชียงใหม่ พร้อมเฟอร์ครบบ้านเชียงใหม่ พร้อมเฟอร์ครบขายบ้าน พร้อมเฟอร์ครบขายบ้าน ดอยสะเก็ด พร้อมเฟอร์ครบขายบ้าน เชียงใหม่ พร้อมเฟอร์ครบขายบ้าน พร้อมเฟอร์ครบ ดอยสะเก็ดขายบ้าน พร้อมเฟอร์ครบ เชียงใหม่บ้านเฟอร์นิเจอร์ครบบ้านเฟอร์นิเจอร์ครบบ้านเฟอร์นิเจอร์ครบ ดอยสะเก็ดบ้านเฟอร์นิเจอร์ครบ ดอยสะเก็ดบ้านเฟอร์นิเจอร์ครบ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่บ้านดอยสะเก็ด เชียงใหม่ เฟอร์นิเจอร์ครบบ้านเชียงใหม่ เฟอร์นิเจอร์ครบขายบ้าน เฟอร์นิเจอร์ครบขายบ้าน ดอยสะเก็ด เฟอร์นิเจอร์ครบขายบ้าน เชียงใหม่ เฟอร์นิเจอร์ครบขายบ้าน เฟอร์นิเจอร์ครบ ดอยสะเก็ดขายบ้าน เฟอร์นิเจอร์ครบ เชียงใหม่บ้านมีระเบียงบ้านมีระเบียงบ้านมีระเบียง ดอยสะเก็ดบ้านมีระเบียง ดอยสะเก็ดบ้านมีระเบียง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่บ้านดอยสะเก็ด เชียงใหม่ มีระเบียงบ้านเชียงใหม่ มีระเบียงขายบ้าน มีระเบียงขายบ้าน ดอยสะเก็ด มีระเบียงขายบ้าน เชียงใหม่ มีระเบียงขายบ้าน มีระเบียง ดอยสะเก็ดขายบ้าน มีระเบียง เชียงใหม่บ้านห้องน้ำชั้นบนบ้านห้องน้ำชั้นบนบ้านห้องน้ำชั้นบน ดอยสะเก็ดบ้านห้องน้ำชั้นบน ดอยสะเก็ดบ้านห้องน้ำชั้นบน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่บ้านดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ห้องน้ำชั้นบนบ้านเชียงใหม่ ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน ดอยสะเก็ด ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน เชียงใหม่ ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน ห้องน้ำชั้นบน ดอยสะเก็ดขายบ้าน ห้องน้ำชั้นบน เชียงใหม่บ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ดอยสะเก็ดบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ดอยสะเก็ดบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ดอยสะเก็ด เชียงใหม่บ้านดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านเชียงใหม่ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน ดอยสะเก็ด ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน เชียงใหม่ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ดอยสะเก็ดขายบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต เชียงใหม่บ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสดบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสดบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสด ดอยสะเก็ดบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสด ดอยสะเก็ดบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสด ดอยสะเก็ด เชียงใหม่บ้านดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดบ้านเชียงใหม่ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน ดอยสะเก็ด ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน เชียงใหม่ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด ดอยสะเก็ดขายบ้าน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด เชียงใหม่บ้านใกล้โรงเรียนบ้านใกล้โรงเรียนบ้านใกล้โรงเรียน ดอยสะเก็ดบ้านใกล้โรงเรียน ดอยสะเก็ดบ้านใกล้โรงเรียน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่บ้านดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ใกล้โรงเรียนบ้านเชียงใหม่ ใกล้โรงเรียนขายบ้าน ใกล้โรงเรียนขายบ้าน ดอยสะเก็ด ใกล้โรงเรียนขายบ้าน เชียงใหม่ ใกล้โรงเรียนขายบ้าน ใกล้โรงเรียน ดอยสะเก็ดขายบ้าน ใกล้โรงเรียน เชียงใหม่บ้านใกล้มหาวิทยาลัยบ้านใกล้มหาวิทยาลัยบ้านใกล้มหาวิทยาลัย ดอยสะเก็ดบ้านใกล้มหาวิทยาลัย ดอยสะเก็ดบ้านใกล้มหาวิทยาลัย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่บ้านดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ใกล้มหาวิทยาลัยบ้านเชียงใหม่ ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน ดอยสะเก็ด ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน เชียงใหม่ ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน ใกล้มหาวิทยาลัย ดอยสะเก็ดขายบ้าน ใกล้มหาวิทยาลัย เชียงใหม่บ้านใกล้ถนนทางหลวงบ้านใกล้ถนนทางหลวงบ้านใกล้ถนนทางหลวง ดอยสะเก็ดบ้านใกล้ถนนทางหลวง ดอยสะเก็ดบ้านใกล้ถนนทางหลวง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่บ้านดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ใกล้ถนนทางหลวงบ้านเชียงใหม่ ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน ดอยสะเก็ด ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน เชียงใหม่ ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน ใกล้ถนนทางหลวง ดอยสะเก็ดขายบ้าน ใกล้ถนนทางหลวง เชียงใหม่บ้านใกล้ถนนใหญ่บ้านใกล้ถนนใหญ่บ้านใกล้ถนนใหญ่ ดอยสะเก็ดบ้านใกล้ถนนใหญ่ ดอยสะเก็ดบ้านใกล้ถนนใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่บ้านดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ใกล้ถนนใหญ่บ้านเชียงใหม่ ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน ดอยสะเก็ด ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน เชียงใหม่ ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ ดอยสะเก็ดขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ เชียงใหม่ขายบ้าน 42 ตารางวาขายบ้าน 2,121,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

บ้านเชียงใหม่ ใกล้โรงเรียน บ้านเดี่ยวสร้างใหม่ สวย สะดุดตา ท่ารั้ว ดอยสะเก็ด

วันที่โพสต์ วันพุธ 03 เมษายน 2567

ราคาเริ่มต้นที่ 2,121,000 บาท #บ้านเดี่ยวสร้างใหม่ ชั้นเดียว
​เนื้อที่เริ่มต้น 42-88.7​ ตรว. #โซนดอยสะเก็ด​ #ท่ารั้ว
#ใกล้ตลาดท่ารั้ว #ใกล้เซนทรัลเฟสติวัล

แบบที่ 1
​ราคาเริ่มต้นที่ 2,121,000 บาท
​เนื้อที่เริ่มต้น 42-88.7​ ตรว.
พื้นที่ใช้สอย 90 ตรม.
2​ ห้องนอน​ 2​ ห้องน้ำ

แบบที่ 2
ราคาเริ่มต้นที่ 2,860,950 บาท
เนื้อที่เริ่มต้น 62.1-88.6 ตรว.
พื้นที่ใช้สอย 125 ตรม.
​3 ห้องนอน​ 2​ ห้องน้ำ

พร้อมเฟอร์นิ​เจอร์​ และ​เครื่องใช้​ไฟฟ้า​ ตาม​ภาพ​ บวกเพิ่ม 600,000 บาท


บริ​การยื่น​สินเชื่อ​ทุก​ธนาคาร​ฟรี​ ไม่มีค่าใช้จ่าย

เอกสารที่ใช้ยื่นแบงค์สำหรับพนักงาน​ทำงานประจำ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (ถ้าเงินเดือนไม่เท่ากันเป๊ะทุกเดือน ขอ 6 เดือนล่าสุด)
4. สเตทเม้นท์ 6 เดือนล่าสุด
5. หนังสือรับรองเงินเดือน (ขอไม่ทันค่อยส่งตามมาทีหลังได้)
**ทุกใบเป็นสำเนา และเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง​**

​สำหรับเจ้าของกิจการ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. บัญชีรายรับรายจ่าย 6 เดือนล่าสุด
4. สเตทเม้นท์ 12 เดือนล่าสุด
5. รูปร้าน ตัวอย่างสินค้า ราคาและตัวอย่างบิลที่ซื้อของ กับใบเสร็จที่ให้ลูกค้า
6. ใบจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามีจะกู้ง่ายขึ้น)
7. ภพ20 ใบเสียภาษี (ถ้าจดบริษัท)

สนใจนัดชมสอบถามโทร.086-9238951/065-5306944 Kim

Kim มีบัญชีทางการ LINE แล้ว!
เป็นเพื่อนกับบัญชีนี้กันเถอะ คุณจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มากมาย แตะลิงก์ด้านล่างเลย

https://lin.ee/Rfz1lqhส่งข้อความ + โทรฟรีด้วย WhatsApp
http://api.whatsapp.com/send?phone=0655306944

http://api.whatsapp.com/send?phone=0869238951

ส่งข้อความ + โทรฟรีด้วย WeChat 0655306944​/0869238951​

สนใจอสังหาริมทรัพย์อื่นๆคลิ๊ก

https://www.facebook.com/NorthenlandHouse-Chiangmai-1774295549481349/

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ บ้าน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายบ้าน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : บ้าน บ้านเดี่ยว บ้านชั้นเดียว ขาย ขายบ้าน ชั้นเดียว ขายบ้านพร้อมเฟอร์
หมวดหลัก : พร้อมเฟอร์ฯ
ลักษณะ : สร้างใหม่ มีระเบียง
อุปกรณ์ : พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ครบ
จำนวนห้อง : 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดพื้นที่ : 42 ตารางวา
ราคา :
ขาย 2,121,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายบ้าน กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : เชียงใหม่
ทำเลเชียงใหม่ »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : ดอยสะเก็ด
ทำเลดอยสะเก็ด »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายบ้าน ทำเลเชียงใหม่
ขายไม่เกิน 2,121,000 บาท
ขาย 2,000,000 - 3,000,000 บาท
ขาย 2,000,000 - 4,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ขายบ้าน ทำเล ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
ขาย 2,000,000 - 3,000,000 บาท
ขาย 2,000,000 - 4,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
หน้าใกล้เคียง : บ้านชั้นเดียว พร้อมเฟอร์ เชียงใหม่
บ้านเชียงใหม่ 2 ห้องนอน
บ้านเชียงใหม่ 42 ตร.ว.
บ้านดอยสะเก็ด ไม่เกิน 2,121,000 บาท
ขายบ้าน เชียงใหม่ 2,121,000 บาท
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายบ้าน พร้อมเฟอร์ เชียงใหม่
ขายบ้าน มีระเบียง เชียงใหม่
ขายบ้าน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เชียงใหม่
ขายบ้าน พร้อมเฟอร์ครบ เชียงใหม่
ขายบ้าน เฟอร์นิเจอร์ครบ เชียงใหม่
ข้อมูลเสริม :
บ้าน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : onanong khumaphao  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
มือถืออื่นๆ :
Emai :
Facebook : Facebook เจ้าของประกาศ
Share :
ขายบ้านในโครงการ ใกล้ตลาดแม่กวง No.12SB163
สันทราย เชียงใหม่
ราคาขาย 2,500,000 บาท
บ้านสร้างใหม่ ทำเลคุณภาพ ใกล้เมือง สันทราย
สันทราย เชียงใหม่
ราคาขาย 2,000,000 บาท

บ้านเชียงใหม่ ใกล้โรงเรียน บ้านเดี่ยวสร้างใหม่ สวย สะดุดตา ท่ารั้ว ดอยสะเก็ด

บ้าน 42 ตารางวา รวมประกาศประเภท บ้าน พร้อมรายละเอียดข้อมูลบ้านเชียงใหม่ ใกล้โรงเรียน บ้านเดี่ยวสร้างใหม่ สวย สะดุดตา ท่ารั้ว ดอยสะเก็ด คำที่ต้องการค้นหา บ้านเชียงใหม่ ใกล้โรงเรียน บ้านเดี่ยวสร้างใหม่ สวย สะดุดตา ท่ารั้ว ดอยสะเก็ด ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

ราคาเริ่มต้นที่ 2,121,000 บาท #บ้านเดี่ยวสร้างใหม่ ชั้นเดียว ​เนื้อที่เริ่มต้น 42-88.7​ ตรว. #โซนดอยสะเก็ด​ #ท่ารั้ว #ใกล้ตลาดท่ารั้ว #ใกล้เ

ขายบ้าน มีทำเลใน ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ราคาใกล้เคียง

ขายบ้าน ทำเลใกล้ๆ กับจ.เชียงใหม่ ขนาดพื้นที่ใกล้เคียง

© สงวนลิขสิทธิ์ 2567 บริษัท ไทยโฮมทาวน์ จำกัด
@thaihometown Scroll