บ้านเครื่องซักผ้า S2537 ให้เช่าและขายบ้าน 2 ชั้น โครงการบ้านกลางเมือง The Edition พระราม 9 อ่อนนุช ใกล้Airport Link บ้านทับช้าง

วันที่โพสต์ วันพุธ 10 กรกฏาคม 2567

บ้านเครื่องซักผ้า S2537 ให้เช่าและขายบ้าน 2 ชั้น โครงการบ้านกลางเมือง The Edition พระราม 9 อ่อนนุช ใกล้Airport Link บ้านทับช้าง

บ้าน รายการล่าสุด บ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 22 กรกฎาคม 2567 บ้านให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 22 กรกฎาคม 2567 ขายบ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 22 กรกฎาคม 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 21 กรกฎาคม 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 21 กรกฎาคม 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 21 กรกฎาคม 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 บ้านกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-07-10 บ้านกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-07-21 บ้านกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-07-20 บ้านประเวศ กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านประเวศ กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านประเวศบ้าน กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน เขตประเวศบ้านวงค์อมาตย์บ้านวงค์อมาตย์บ้านวงค์อมาตย์ ประเวศบ้านวงค์อมาตย์ ประเวศบ้านวงค์อมาตย์ ประเวศ กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพ วงค์อมาตย์บ้านกรุงเทพ วงค์อมาตย์ขาย และให้เช่าบ้าน วงค์อมาตย์ขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศ วงค์อมาตย์ขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ วงค์อมาตย์ขาย และให้เช่าบ้าน วงค์อมาตย์ ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน วงค์อมาตย์ กรุงเทพบ้านจอดรถได้2คันบ้านจอดรถได้2คันบ้านจอดรถได้2คัน ประเวศบ้านจอดรถได้2คัน ประเวศบ้านจอดรถได้2คัน ประเวศ กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพ จอดรถได้2คันบ้านกรุงเทพ จอดรถได้2คันขาย และให้เช่าบ้าน จอดรถได้2คันขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศ จอดรถได้2คันขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ จอดรถได้2คันขาย และให้เช่าบ้าน จอดรถได้2คัน ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน จอดรถได้2คัน กรุงเทพบ้านแอร์พอร์ตลิงค์บ้านแอร์พอร์ตลิงค์บ้านแอร์พอร์ตลิงค์ ประเวศบ้านแอร์พอร์ตลิงค์ ประเวศบ้านแอร์พอร์ตลิงค์ ประเวศ กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพ แอร์พอร์ตลิงค์บ้านกรุงเทพ แอร์พอร์ตลิงค์ขาย และให้เช่าบ้าน แอร์พอร์ตลิงค์ขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศ แอร์พอร์ตลิงค์ขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ แอร์พอร์ตลิงค์ขาย และให้เช่าบ้าน แอร์พอร์ตลิงค์ ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน แอร์พอร์ตลิงค์ กรุงเทพบ้านพร้อมแอร์บ้านพร้อมแอร์บ้านพร้อมแอร์ ประเวศบ้านพร้อมแอร์ ประเวศบ้านพร้อมแอร์ ประเวศ กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพ พร้อมแอร์บ้านกรุงเทพ พร้อมแอร์ขาย และให้เช่าบ้าน พร้อมแอร์ขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศ พร้อมแอร์ขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ พร้อมแอร์ขาย และให้เช่าบ้าน พร้อมแอร์ ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน พร้อมแอร์ กรุงเทพบ้านเครื่องทำน้ำอุ่นบ้านเครื่องทำน้ำอุ่นบ้านเครื่องทำน้ำอุ่น ประเวศบ้านเครื่องทำน้ำอุ่น ประเวศบ้านเครื่องทำน้ำอุ่น ประเวศ กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพ เครื่องทำน้ำอุ่นบ้านกรุงเทพ เครื่องทำน้ำอุ่นขาย และให้เช่าบ้าน เครื่องทำน้ำอุ่นขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศ เครื่องทำน้ำอุ่นขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ เครื่องทำน้ำอุ่นขาย และให้เช่าบ้าน เครื่องทำน้ำอุ่น ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน เครื่องทำน้ำอุ่น กรุงเทพบ้านเครื่องซักผ้าบ้านเครื่องซักผ้าบ้านเครื่องซักผ้า ประเวศบ้านเครื่องซักผ้า ประเวศบ้านเครื่องซักผ้า ประเวศ กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพ เครื่องซักผ้าบ้านกรุงเทพ เครื่องซักผ้าขาย และให้เช่าบ้าน เครื่องซักผ้าขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศ เครื่องซักผ้าขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ เครื่องซักผ้าขาย และให้เช่าบ้าน เครื่องซักผ้า ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน เครื่องซักผ้า กรุงเทพบ้านประกัน 2 เดือนบ้านประกัน 2 เดือนบ้านประกัน 2 เดือน ประเวศบ้านประกัน 2 เดือน ประเวศบ้านประกัน 2 เดือน ประเวศ กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพ ประกัน 2 เดือนบ้านกรุงเทพ ประกัน 2 เดือนขาย และให้เช่าบ้าน ประกัน 2 เดือนขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศ ประกัน 2 เดือนขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ ประกัน 2 เดือนขาย และให้เช่าบ้าน ประกัน 2 เดือน ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน ประกัน 2 เดือน กรุงเทพบ้านสัญญาขั้นต่ำ 1 ปีบ้านสัญญาขั้นต่ำ 1 ปีบ้านสัญญาขั้นต่ำ 1 ปี ประเวศบ้านสัญญาขั้นต่ำ 1 ปี ประเวศบ้านสัญญาขั้นต่ำ 1 ปี ประเวศ กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพ สัญญาขั้นต่ำ 1 ปีบ้านกรุงเทพ สัญญาขั้นต่ำ 1 ปีขาย และให้เช่าบ้าน สัญญาขั้นต่ำ 1 ปีขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศ สัญญาขั้นต่ำ 1 ปีขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ สัญญาขั้นต่ำ 1 ปีขาย และให้เช่าบ้าน สัญญาขั้นต่ำ 1 ปี ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน สัญญาขั้นต่ำ 1 ปี กรุงเทพบ้านล่วงหน้า 1 เดือนบ้านล่วงหน้า 1 เดือนบ้านล่วงหน้า 1 เดือน ประเวศบ้านล่วงหน้า 1 เดือน ประเวศบ้านล่วงหน้า 1 เดือน ประเวศ กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพ ล่วงหน้า 1 เดือนบ้านกรุงเทพ ล่วงหน้า 1 เดือนขาย และให้เช่าบ้าน ล่วงหน้า 1 เดือนขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศ ล่วงหน้า 1 เดือนขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ ล่วงหน้า 1 เดือนขาย และให้เช่าบ้าน ล่วงหน้า 1 เดือน ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน ล่วงหน้า 1 เดือน กรุงเทพบ้านโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาบ้านโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาบ้านโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประเวศบ้านโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประเวศบ้านโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประเวศ กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาบ้านกรุงเทพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขาย และให้เช่าบ้าน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขาย และให้เช่าบ้าน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพบ้านโรงเรียนนานาชาติบ้านโรงเรียนนานาชาติบ้านโรงเรียนนานาชาติ ประเวศบ้านโรงเรียนนานาชาติ ประเวศบ้านโรงเรียนนานาชาติ ประเวศ กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพ โรงเรียนนานาชาติบ้านกรุงเทพ โรงเรียนนานาชาติขาย และให้เช่าบ้าน โรงเรียนนานาชาติขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศ โรงเรียนนานาชาติขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ โรงเรียนนานาชาติขาย และให้เช่าบ้าน โรงเรียนนานาชาติ ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพบ้านใกล้ห้างโลตัสบ้านใกล้ห้างโลตัสบ้านใกล้ห้างโลตัส ประเวศบ้านใกล้ห้างโลตัส ประเวศบ้านใกล้ห้างโลตัส ประเวศ กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพ ใกล้ห้างโลตัสบ้านกรุงเทพ ใกล้ห้างโลตัสขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ห้างโลตัสขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศ ใกล้ห้างโลตัสขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ ใกล้ห้างโลตัสขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ห้างโลตัส ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ห้างโลตัส กรุงเทพบ้านใกล้ห้างบิ๊กซีบ้านใกล้ห้างบิ๊กซีบ้านใกล้ห้างบิ๊กซี ประเวศบ้านใกล้ห้างบิ๊กซี ประเวศบ้านใกล้ห้างบิ๊กซี ประเวศ กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพ ใกล้ห้างบิ๊กซีบ้านกรุงเทพ ใกล้ห้างบิ๊กซีขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ห้างบิ๊กซีขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศ ใกล้ห้างบิ๊กซีขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ ใกล้ห้างบิ๊กซีขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ห้างบิ๊กซี ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ห้างบิ๊กซี กรุงเทพบ้านใกล้ห้างแม็คโครบ้านใกล้ห้างแม็คโครบ้านใกล้ห้างแม็คโคร ประเวศบ้านใกล้ห้างแม็คโคร ประเวศบ้านใกล้ห้างแม็คโคร ประเวศ กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพ ใกล้ห้างแม็คโครบ้านกรุงเทพ ใกล้ห้างแม็คโครขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ห้างแม็คโครขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศ ใกล้ห้างแม็คโครขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ ใกล้ห้างแม็คโครขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ห้างแม็คโคร ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ห้างแม็คโคร กรุงเทพบ้านใกล้ห้างเซ็นทรัลบ้านใกล้ห้างเซ็นทรัลบ้านใกล้ห้างเซ็นทรัล ประเวศบ้านใกล้ห้างเซ็นทรัล ประเวศบ้านใกล้ห้างเซ็นทรัล ประเวศ กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพ ใกล้ห้างเซ็นทรัลบ้านกรุงเทพ ใกล้ห้างเซ็นทรัลขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ห้างเซ็นทรัลขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศ ใกล้ห้างเซ็นทรัลขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ ใกล้ห้างเซ็นทรัลขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ห้างเซ็นทรัล ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ห้างเซ็นทรัล กรุงเทพบ้านใกล้ห้างโรบินสันบ้านใกล้ห้างโรบินสันบ้านใกล้ห้างโรบินสัน ประเวศบ้านใกล้ห้างโรบินสัน ประเวศบ้านใกล้ห้างโรบินสัน ประเวศ กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพ ใกล้ห้างโรบินสันบ้านกรุงเทพ ใกล้ห้างโรบินสันขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ห้างโรบินสันขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศ ใกล้ห้างโรบินสันขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ ใกล้ห้างโรบินสันขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ห้างโรบินสัน ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ห้างโรบินสัน กรุงเทพบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ประเวศบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ประเวศบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ประเวศ กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านกรุงเทพ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต กรุงเทพบ้านใกล้ร้านมินิมาร์ทบ้านใกล้ร้านมินิมาร์ทบ้านใกล้ร้านมินิมาร์ท ประเวศบ้านใกล้ร้านมินิมาร์ท ประเวศบ้านใกล้ร้านมินิมาร์ท ประเวศ กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพ ใกล้ร้านมินิมาร์ทบ้านกรุงเทพ ใกล้ร้านมินิมาร์ทขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ร้านมินิมาร์ทขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศ ใกล้ร้านมินิมาร์ทขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ ใกล้ร้านมินิมาร์ทขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ร้านมินิมาร์ท ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ร้านมินิมาร์ท กรุงเทพขายบ้าน 38 ตารางวาขายบ้าน 5,100,000 บาทบ้านให้เช่า 5,100,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

S2537 ให้เช่าและขายบ้าน 2 ชั้น โครงการบ้านกลางเมือง The Edition พระราม 9 อ่อนนุช ใกล้Airport Link บ้านทับช้าง

เนื้อที่ 38.4 ตารางวา 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 125 ตรม 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก จอดรถได้ 2 คัน

สนใจนัดชมติดต่อ
รหัสประกาศS2537
คุณเฟลม 0638956397
ID line : 0638956397
:

https://line.me/ti/p/LTVhEi9gAF


**หากไม่รับสายรบกวนส่งข้อความ /รูปภาพ / ลิ้งค์ประกาศ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางไลน์ได้เลยครับ**

S2537 ให้เช่าและขายบ้าน 2 ชั้น โครงการบ้านกลางเมือง The Edition พระราม 9 อ่อนนุช ใกล้Airport Link บ้านทับช้าง
ภายในติดแอร์ทุกห้อง ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องซักผ้า
สนใจนัดดูก่อนได้ครับ
ราคาเช่า 27000 บาทต่อเดือน ประกัน 2 เดือน ล่วงหน้า 1 เดือน สัญญาขั้นต่ำ 1 ปี
ราคาขาย 5,100,000 บาท

Facilities:
Samsung digital door lock with house security control.
Club house, สระว่ายน้ำ, fitness, สวนสาธารณะ, CCTV, Access Card เข้า - ออกโครงการ พร้อมป้อมยามรักษาความปลอดภัย

สถานที่สำคัญรอบโครงการ
สถานศึกษา
• โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ
• โรงเรียนนานาชาติ Pan Asia International School
• โรงเรียนนานาชาติ Charters International School
ห้างสรรพสินค้า
• ห้างสรรพสินค้า พาราไดซ์ พาร์ค
• ห้างสรรพสินค้า ซีคอน สแควร์
• ห้างสรรพสินค้า เมกา บางนา
• ห้างสรรพสินค้า อิเกีย บางนา
• ห้างสรรพสินค้า เดอะ พาซิโอ้
โรงพยาบาล
• โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
• โรงพยาบาลวิภาราม
• โรงพยาบาลสิรินธร
• สำนักงานเขตประเวศ
• สน. ประเวศ พื้นที่ดูแล
• วัดลานบุญ

ที่ตั้ง กรุงเทพ-ชลบุรี สายใหม่ แขวง ประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร

PL. Real Estate Broker
http://www.kaibaanteedin.com
บริการรับฝากขาย/เช่า คอนโด บ้าน ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ บ้าน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขาย และให้เช่าบ้าน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : บ้าน บ้าน2ชั้น ขายบ้าน บ้านให้เช่า
หมวดหลัก : บ้านกลางเมือง
ลักษณะ : จอดรถได้ 2 คัน
ทำเลจุดขาย : แอร์พอร์ตลิงค์
อุปกรณ์ : พร้อมแอร์ มีเครื่องทำน้ำอุ่น มีเครื่องซักผ้า
จำนวนห้อง : 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดพื้นที่ : 38 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 125 ตารางเมตร
ราคา :
ขาย 5,100,000 บาท
ให้เช่า 27,000 บาท/เดือน
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขาย และให้เช่าบ้าน กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : กรุงเทพ
เขตที่ตั้ง : ประเวศ
ทำเลประเวศ »
เขตที่ตั้งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย-เช่า :
ตามทำเล  
ขายบ้าน ทำเลประเวศ
ขายไม่เกิน 5,100,000 บาท
ขาย 2,000,000 - 3,000,000 บาท
ขาย 2,000,000 - 4,000,000 บาท
ให้เช่าไม่เกิน 27,000 บาท/เดือน
ให้เช่า 21,000 - 27,000 บาท/เดือน
ให้เช่า 24,000 - 33,000 บาท/เดือน
คลิกดูช่วงราคาขาย และให้เช่าอื่นๆ ในทำเลนี้ »
รูปแบบการ :
ขาย และเช่า  
ประกัน 2 เดือน สัญญาขั้นต่ำ 1 ปี ล่วงหน้า 1 เดือน
ทำเลเด่น : ใกล้แอร์พอร์ตลิงค์ แม็คโคร พัฒนาการ แม็คโครประเวศ
สถานศึกษา : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนนานาชาติ เตรียมอุดมศึกษา ประเวศ นานาชาติ ประเวศ
ถนนหลัก : พัฒนาการ พัฒนาการ 38 ตร.ว.
ถนนที่ผ่าน : ถนนศรีนครินทร์ ถนนพัฒนาการ ถนนอ่อนนุช
ถนนพระราม9
ถนนที่ผ่าน :
(ขาย - ให้เช่า)  
ขายบ้าน ถนนศรีนครินทร์
บ้านให้เช่า ถนนศรีนครินทร์
ขายบ้าน ถนนพัฒนาการ
บ้านให้เช่า ถนนพัฒนาการ
ขายบ้าน ถนนอ่อนนุช
บ้านให้เช่า ถนนอ่อนนุช
ทำเลสำคัญ : บ้านพระราม ประเวศ บ้านประเวศ ศรีนครินทร์ บ้านประเวศ พัฒนาการ บ้านประเวศ อ่อนนุช บ้านประเวศ พระราม บ้านแอร์พอร์ตลิงค์ บ้านแม็คโคร พระราม9 บ้านแอร์พอร์ตลิงค์ พระราม9 บ้านแม็คโคร ศรีนครินทร์ บ้านแม็คโคร พัฒนาการ
คลิกดูในทำเลที่สำคัญทั้งหมด »
ขาย-ให้เช่า :
หน้าราคาใกล้เคียง  
บ้านให้เช่า ศรีนครินทร์ 27,000 บาท/เดือน
บ้านให้เช่า ประเวศ 27,000 บาท/เดือน
คลิกดูบ้านให้เช่า พื้นที่ ประเวศ ที่ใกล้เคียง »
ขายบ้าน ศรีนครินทร์ 5,100,000 บาท
ขายบ้าน ประเวศ 5,100,000 บาท
คลิกดูขายบ้าน พื้นที่ประเวศ ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
บ้าน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : YOYO  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Share :
Details House for rent, Indy Village 2, Bangna, Ramkhamhaeng 2. Available at 1...
บางนา กรุงเทพ
ราคาให้เช่า 40,000 บาท/เดือน
B792 ปล่อยเช่าบ้านเดี่ยว หมู่บ้านสัมมากร ซอยรามคำแหง162/1
สะพานสูง กรุงเทพ
ราคาให้เช่า 28,000 บาท/เดือน

บ้านเครื่องซักผ้า S2537 ให้เช่าและขายบ้าน 2 ชั้น โครงการบ้านกลางเมือง The Edition พระราม 9 อ่อนนุช ใกล้Airport Link บ้านทับช้าง

บ้าน 38 ตารางวา รวมประกาศประเภท บ้าน พร้อมรายละเอียดข้อมูลบ้านเครื่องซักผ้า S2537 ให้เช่าและขายบ้าน 2 ชั้น โครงการบ้านกลางเมือง The Edition พระราม 9 อ่อนนุช ใกล้Airport Link บ้านทับช้าง คำที่ต้องการค้นหา บ้านเครื่องซักผ้า S2537 ให้เช่าและขายบ้าน 2 ชั้น โครงการบ้านกลางเมือง The Edition พระราม 9 อ่อนนุช ใกล้Airport Link บ้านทับช้าง ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

S2537 ให้เช่าและขายบ้าน 2 ชั้น โครงการบ้านกลางเมือง The Edition พระราม 9 อ่อนนุช ใกล้Airport Link บ้านทับช้าง เนื้อที่ 38.4 ตารางวา 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 125 ตรม

บ้านให้เช่า เขตประเวศ ราคาใกล้เคียง

ขาย-ให้เช่าบ้าน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

@thaihometown Scroll