บ้านประกัน2เดือน S2535 ให้เช่าและขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ซอยนวมินทร์ 111 แยก 4 ทะลุซอยแจ่มจันทร์ ใกล้ถนนประเสริฐมนูกิจ

วันที่โพสต์ วันพุธ 10 กรกฏาคม 2567

บ้านประกัน2เดือน S2535 ให้เช่าและขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ซอยนวมินทร์ 111 แยก 4 ทะลุซอยแจ่มจันทร์ ใกล้ถนนประเสริฐมนูกิจ

บ้าน รายการล่าสุด บ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 22 กรกฎาคม 2567 บ้านให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 22 กรกฎาคม 2567 ขายบ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 22 กรกฎาคม 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 21 กรกฎาคม 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 21 กรกฎาคม 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 21 กรกฎาคม 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 บ้านกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-07-10 บ้านกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-07-21 บ้านกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-07-20 บ้านบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านบึงกุ่มบ้าน กรุงเทพบ้านบึงกุ่ม กรุงเทพขาย และให้เช่าบ้าน บึงกุ่มขาย และให้เช่าบ้าน เขตบึงกุ่มบ้านประกัน 2 เดือนบ้านประกัน 2 เดือนบ้านประกัน 2 เดือน บึงกุ่มบ้านประกัน 2 เดือน บึงกุ่มบ้านประกัน 2 เดือน บึงกุ่ม กรุงเทพบ้านบึงกุ่ม กรุงเทพ ประกัน 2 เดือนบ้านกรุงเทพ ประกัน 2 เดือนขาย และให้เช่าบ้าน ประกัน 2 เดือนขาย และให้เช่าบ้าน บึงกุ่ม ประกัน 2 เดือนขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ ประกัน 2 เดือนขาย และให้เช่าบ้าน ประกัน 2 เดือน บึงกุ่มขาย และให้เช่าบ้าน ประกัน 2 เดือน กรุงเทพบ้านสัญญาขั้นต่ำ 1 ปีบ้านสัญญาขั้นต่ำ 1 ปีบ้านสัญญาขั้นต่ำ 1 ปี บึงกุ่มบ้านสัญญาขั้นต่ำ 1 ปี บึงกุ่มบ้านสัญญาขั้นต่ำ 1 ปี บึงกุ่ม กรุงเทพบ้านบึงกุ่ม กรุงเทพ สัญญาขั้นต่ำ 1 ปีบ้านกรุงเทพ สัญญาขั้นต่ำ 1 ปีขาย และให้เช่าบ้าน สัญญาขั้นต่ำ 1 ปีขาย และให้เช่าบ้าน บึงกุ่ม สัญญาขั้นต่ำ 1 ปีขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ สัญญาขั้นต่ำ 1 ปีขาย และให้เช่าบ้าน สัญญาขั้นต่ำ 1 ปี บึงกุ่มขาย และให้เช่าบ้าน สัญญาขั้นต่ำ 1 ปี กรุงเทพบ้านล่วงหน้า 1 เดือนบ้านล่วงหน้า 1 เดือนบ้านล่วงหน้า 1 เดือน บึงกุ่มบ้านล่วงหน้า 1 เดือน บึงกุ่มบ้านล่วงหน้า 1 เดือน บึงกุ่ม กรุงเทพบ้านบึงกุ่ม กรุงเทพ ล่วงหน้า 1 เดือนบ้านกรุงเทพ ล่วงหน้า 1 เดือนขาย และให้เช่าบ้าน ล่วงหน้า 1 เดือนขาย และให้เช่าบ้าน บึงกุ่ม ล่วงหน้า 1 เดือนขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ ล่วงหน้า 1 เดือนขาย และให้เช่าบ้าน ล่วงหน้า 1 เดือน บึงกุ่มขาย และให้เช่าบ้าน ล่วงหน้า 1 เดือน กรุงเทพบ้านประเสริฐมนูกิจบ้านประเสริฐมนูกิจบ้านประเสริฐมนูกิจ บึงกุ่มบ้านประเสริฐมนูกิจ บึงกุ่มบ้านประเสริฐมนูกิจ บึงกุ่ม กรุงเทพบ้านบึงกุ่ม กรุงเทพ ประเสริฐมนูกิจบ้านกรุงเทพ ประเสริฐมนูกิจขาย และให้เช่าบ้าน ประเสริฐมนูกิจขาย และให้เช่าบ้าน บึงกุ่ม ประเสริฐมนูกิจขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ ประเสริฐมนูกิจขาย และให้เช่าบ้าน ประเสริฐมนูกิจ บึงกุ่มขาย และให้เช่าบ้าน ประเสริฐมนูกิจ กรุงเทพบ้านนวมินทร์บ้านนวมินทร์บ้านนวมินทร์ บึงกุ่มบ้านนวมินทร์ บึงกุ่มบ้านนวมินทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพบ้านบึงกุ่ม กรุงเทพ นวมินทร์บ้านกรุงเทพ นวมินทร์ขาย และให้เช่าบ้าน นวมินทร์ขาย และให้เช่าบ้าน บึงกุ่ม นวมินทร์ขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ นวมินทร์ขาย และให้เช่าบ้าน นวมินทร์ บึงกุ่มขาย และให้เช่าบ้าน นวมินทร์ กรุงเทพบ้านถนนประเสริฐมนูกิจบ้านถนนประเสริฐมนูกิจบ้านถนนประเสริฐมนูกิจ บึงกุ่มบ้านถนนประเสริฐมนูกิจ บึงกุ่มบ้านถนนประเสริฐมนูกิจ บึงกุ่ม กรุงเทพบ้านบึงกุ่ม กรุงเทพ ถนนประเสริฐมนูกิจบ้านกรุงเทพ ถนนประเสริฐมนูกิจขาย และให้เช่าบ้าน ถนนประเสริฐมนูกิจขาย และให้เช่าบ้าน บึงกุ่ม ถนนประเสริฐมนูกิจขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ ถนนประเสริฐมนูกิจขาย และให้เช่าบ้าน ถนนประเสริฐมนูกิจ บึงกุ่มขาย และให้เช่าบ้าน ถนนประเสริฐมนูกิจ กรุงเทพบ้านถนนนวมินทร์บ้านถนนนวมินทร์บ้านถนนนวมินทร์ บึงกุ่มบ้านถนนนวมินทร์ บึงกุ่มบ้านถนนนวมินทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพบ้านบึงกุ่ม กรุงเทพ ถนนนวมินทร์บ้านกรุงเทพ ถนนนวมินทร์ขาย และให้เช่าบ้าน ถนนนวมินทร์ขาย และให้เช่าบ้าน บึงกุ่ม ถนนนวมินทร์ขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ ถนนนวมินทร์ขาย และให้เช่าบ้าน ถนนนวมินทร์ บึงกุ่มขาย และให้เช่าบ้าน ถนนนวมินทร์ กรุงเทพบ้านใกล้ห้างโลตัสบ้านใกล้ห้างโลตัสบ้านใกล้ห้างโลตัส บึงกุ่มบ้านใกล้ห้างโลตัส บึงกุ่มบ้านใกล้ห้างโลตัส บึงกุ่ม กรุงเทพบ้านบึงกุ่ม กรุงเทพ ใกล้ห้างโลตัสบ้านกรุงเทพ ใกล้ห้างโลตัสขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ห้างโลตัสขาย และให้เช่าบ้าน บึงกุ่ม ใกล้ห้างโลตัสขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ ใกล้ห้างโลตัสขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ห้างโลตัส บึงกุ่มขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ห้างโลตัส กรุงเทพบ้านใกล้ห้างบิ๊กซีบ้านใกล้ห้างบิ๊กซีบ้านใกล้ห้างบิ๊กซี บึงกุ่มบ้านใกล้ห้างบิ๊กซี บึงกุ่มบ้านใกล้ห้างบิ๊กซี บึงกุ่ม กรุงเทพบ้านบึงกุ่ม กรุงเทพ ใกล้ห้างบิ๊กซีบ้านกรุงเทพ ใกล้ห้างบิ๊กซีขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ห้างบิ๊กซีขาย และให้เช่าบ้าน บึงกุ่ม ใกล้ห้างบิ๊กซีขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ ใกล้ห้างบิ๊กซีขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ห้างบิ๊กซี บึงกุ่มขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ห้างบิ๊กซี กรุงเทพบ้านใกล้ห้างแม็คโครบ้านใกล้ห้างแม็คโครบ้านใกล้ห้างแม็คโคร บึงกุ่มบ้านใกล้ห้างแม็คโคร บึงกุ่มบ้านใกล้ห้างแม็คโคร บึงกุ่ม กรุงเทพบ้านบึงกุ่ม กรุงเทพ ใกล้ห้างแม็คโครบ้านกรุงเทพ ใกล้ห้างแม็คโครขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ห้างแม็คโครขาย และให้เช่าบ้าน บึงกุ่ม ใกล้ห้างแม็คโครขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ ใกล้ห้างแม็คโครขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ห้างแม็คโคร บึงกุ่มขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ห้างแม็คโคร กรุงเทพบ้านใกล้ห้างเซ็นทรัลบ้านใกล้ห้างเซ็นทรัลบ้านใกล้ห้างเซ็นทรัล บึงกุ่มบ้านใกล้ห้างเซ็นทรัล บึงกุ่มบ้านใกล้ห้างเซ็นทรัล บึงกุ่ม กรุงเทพบ้านบึงกุ่ม กรุงเทพ ใกล้ห้างเซ็นทรัลบ้านกรุงเทพ ใกล้ห้างเซ็นทรัลขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ห้างเซ็นทรัลขาย และให้เช่าบ้าน บึงกุ่ม ใกล้ห้างเซ็นทรัลขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ ใกล้ห้างเซ็นทรัลขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ห้างเซ็นทรัล บึงกุ่มขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ห้างเซ็นทรัล กรุงเทพบ้านใกล้ห้างโรบินสันบ้านใกล้ห้างโรบินสันบ้านใกล้ห้างโรบินสัน บึงกุ่มบ้านใกล้ห้างโรบินสัน บึงกุ่มบ้านใกล้ห้างโรบินสัน บึงกุ่ม กรุงเทพบ้านบึงกุ่ม กรุงเทพ ใกล้ห้างโรบินสันบ้านกรุงเทพ ใกล้ห้างโรบินสันขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ห้างโรบินสันขาย และให้เช่าบ้าน บึงกุ่ม ใกล้ห้างโรบินสันขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ ใกล้ห้างโรบินสันขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ห้างโรบินสัน บึงกุ่มขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ห้างโรบินสัน กรุงเทพบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต บึงกุ่มบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต บึงกุ่มบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต บึงกุ่ม กรุงเทพบ้านบึงกุ่ม กรุงเทพ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านกรุงเทพ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขาย และให้เช่าบ้าน บึงกุ่ม ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต บึงกุ่มขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต กรุงเทพบ้านใกล้ร้านมินิมาร์ทบ้านใกล้ร้านมินิมาร์ทบ้านใกล้ร้านมินิมาร์ท บึงกุ่มบ้านใกล้ร้านมินิมาร์ท บึงกุ่มบ้านใกล้ร้านมินิมาร์ท บึงกุ่ม กรุงเทพบ้านบึงกุ่ม กรุงเทพ ใกล้ร้านมินิมาร์ทบ้านกรุงเทพ ใกล้ร้านมินิมาร์ทขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ร้านมินิมาร์ทขาย และให้เช่าบ้าน บึงกุ่ม ใกล้ร้านมินิมาร์ทขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ ใกล้ร้านมินิมาร์ทขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ร้านมินิมาร์ท บึงกุ่มขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ร้านมินิมาร์ท กรุงเทพขายบ้าน 98 ตารางวาขายบ้าน 12,400,000 บาทบ้านให้เช่า 12,400,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

S2535 ให้เช่าและขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ซอยนวมินทร์ 111 แยก 4 ทะลุซอยแจ่มจันทร์ ใกล้ถนนประเสริฐมนูกิจ

เนื้อที่ 98 ตารางวา 2 ชั้น 7 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 300 ตรม ที่จอดรถ 2 คัน

สนใจนัดชมติดต่อ
รหัสประกาศS2535
คุณเฟลม 0638956397
ID line : 0638956397
:

https://line.me/ti/p/LTVhEi9gAF


**หากไม่รับสายรบกวนส่งข้อความ /รูปภาพ / ลิ้งค์ประกาศ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางไลน์ได้เลยครับ**

S2535 ให้เช่าและขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ซอยนวมินทร์ 111 แยก 4 ทะลุซอยแจ่มจันทร์ ใกล้ถนนประเสริฐมนูกิจ
ชั้นบนมี 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องอเนกประสงค์
ชั้นล่างมี 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 2 ห้องอเนกประสงค์
แอร์ 4 เครื่อง อายุบ้านประมาณ 10 ปี
สนใจนัดดูก่อนได้ครับ
ราคาเช่า 45000 บาทต่อเดือน ประกัน 2 เดือน ล่วงหน้า 1 เดือน สัญญาขั้นต่ำ 1 ปี
ราคาขาย 12,400,000 บาท

ที่ตั้ง ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

PL. Real Estate Broker
http://www.kaibaanteedin.com
บริการรับฝากขาย/เช่า คอนโด บ้าน ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ บ้าน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขาย และให้เช่าบ้าน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : บ้าน บ้าน2ชั้น ขายบ้าน บ้านให้เช่า
จำนวนห้อง : 7 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
ขนาดพื้นที่ : 98 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 300 ตารางเมตร
ราคา :
ขาย 12,400,000 บาท
ให้เช่า 45,000 บาท/เดือน
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขาย และให้เช่าบ้าน กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : กรุงเทพ
เขตที่ตั้ง : บึงกุ่ม
ทำเลบึงกุ่ม »
เขตที่ตั้งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย-เช่า :
ตามทำเล  
ขายบ้าน ทำเลบึงกุ่ม
ขายไม่เกิน 12,400,000 บาท
ขาย 9,000,000 - 13,000,000 บาท
ขาย 9,000,000 - 15,000,000 บาท
ให้เช่าไม่เกิน 45,000 บาท/เดือน
ให้เช่า 35,000 - 45,000 บาท/เดือน
ให้เช่า 40,000 - 55,000 บาท/เดือน
คลิกดูช่วงราคาขาย และให้เช่าอื่นๆ ในทำเลนี้ »
รูปแบบการ :
ขาย และเช่า  
ประกัน 2 เดือน สัญญาขั้นต่ำ 1 ปี ล่วงหน้า 1 เดือน
ถนนที่ผ่าน : ถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนนวมินทร์
ถนนที่ผ่าน :
(ขาย - ให้เช่า)  
ขายบ้าน ถนนประเสริฐมนูกิจ
บ้านให้เช่า ถนนประเสริฐมนูกิจ
ขายบ้าน ถนนนวมินทร์
บ้านให้เช่า ถนนนวมินทร์
ขาย-ให้เช่า :
หน้าราคาใกล้เคียง  
บ้านให้เช่า นวมินทร์ 45,000 บาท/เดือน
บ้านให้เช่า บึงกุ่ม 45,000 บาท/เดือน
คลิกดูบ้านให้เช่า พื้นที่ บึงกุ่ม ที่ใกล้เคียง »
ขายบ้าน นวมินทร์ 12,400,000 บาท
ขายบ้าน บึงกุ่ม 12,400,000 บาท
คลิกดูขายบ้าน พื้นที่บึงกุ่ม ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
บ้าน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : YOYO  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Share :
Details House for rent, Indy Village 2, Bangna, Ramkhamhaeng 2. Available at 1...
บางนา กรุงเทพ
ราคาให้เช่า 40,000 บาท/เดือน
BH2960 ให้เช่าบ้านเดี่ยว 2ชั้น พัฒนาการ 50 Agent Post contact : คุณบัว Bua Agen...
สวนหลวง กรุงเทพ
ราคาให้เช่า 69,000 บาท/เดือน

บ้านประกัน2เดือน S2535 ให้เช่าและขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ซอยนวมินทร์ 111 แยก 4 ทะลุซอยแจ่มจันทร์ ใกล้ถนนประเสริฐมนูกิจ

บ้าน 98 ตารางวา รวมประกาศประเภท บ้าน พร้อมรายละเอียดข้อมูลบ้านประกัน2เดือน S2535 ให้เช่าและขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ซอยนวมินทร์ 111 แยก 4 ทะลุซอยแจ่มจันทร์ ใกล้ถนนประเสริฐมนูกิจ คำที่ต้องการค้นหา บ้านประกัน2เดือน S2535 ให้เช่าและขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ซอยนวมินทร์ 111 แยก 4 ทะลุซอยแจ่มจันทร์ ใกล้ถนนประเสริฐมนูกิจ ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

S2535 ให้เช่าและขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ซอยนวมินทร์ 111 แยก 4 ทะลุซอยแจ่มจันทร์ ใกล้ถนนประเสริฐมนูกิจ เนื้อที่ 98 ตารางวา 2 ชั้น 7 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย

บ้านให้เช่า เขตบึงกุ่ม ราคาใกล้เคียง

ขาย-ให้เช่าบ้าน เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

@thaihometown Scroll