ขายบ้าน PoolVilla The 8 Pool Villa @Pa lai พื้นที่ขนาด 144 ตารางเมตร หรือ 36 ตารางวา

วันที่โพสต์ วันพุธ 10 กรกฏาคม 2567

ขายบ้าน PoolVilla The 8 Pool Villa @Pa lai พื้นที่ขนาด 144 ตารางเมตร หรือ 36 ตารางวา

บ้าน รายการล่าสุด บ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 24 กรกฎาคม 2567 บ้านให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 24 กรกฎาคม 2567 ขายบ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 24 กรกฎาคม 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 22 กรกฎาคม 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 22 กรกฎาคม 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 22 กรกฎาคม 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 21 กรกฎาคม 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 21 กรกฎาคม 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 21 กรกฎาคม 2567 บ้านภูเก็ต รายการล่าสุด บ้านภูเก็ต ประกาศวันที่ 2024-07-10 บ้านภูเก็ต ประกาศวันที่ 2024-07-23 บ้านภูเก็ต ประกาศวันที่ 2024-07-22 บ้านเมืองภูเก็ต ภูเก็ต รายการล่าสุด บ้านภูเก็ต รายการล่าสุด บ้านเมืองภูเก็ต ภูเก็ต รายการล่าสุด บ้านเมืองภูเก็ตบ้านภูเก็ต บ้าน เมืองภูเก็ต ภูเก็ตขายบ้าน เมืองภูเก็ตขายบ้าน ภูเก็ตบ้านตกแต่งแล้วบ้านตกแต่งแล้วบ้านตกแต่งแล้ว เมืองภูเก็ตบ้านตกแต่งแล้ว เมืองภูเก็ตบ้านตกแต่งแล้ว เมืองภูเก็ต ภูเก็ตบ้านเมืองภูเก็ต ภูเก็ต ตกแต่งแล้วบ้านภูเก็ต ตกแต่งแล้วขายบ้าน ตกแต่งแล้วขายบ้าน เมืองภูเก็ต ตกแต่งแล้วขายบ้าน ภูเก็ต ตกแต่งแล้วขายบ้าน ตกแต่งแล้ว เมืองภูเก็ตขายบ้าน ตกแต่งแล้ว ภูเก็ตบ้านPoolVillaบ้านPoolVillaบ้านPoolVilla เมืองภูเก็ตบ้านPoolVilla เมืองภูเก็ตบ้านPoolVilla เมืองภูเก็ต ภูเก็ตบ้านเมืองภูเก็ต ภูเก็ต PoolVillaบ้านภูเก็ต PoolVillaขายบ้าน PoolVillaขายบ้าน เมืองภูเก็ต PoolVillaขายบ้าน ภูเก็ต PoolVillaขายบ้าน PoolVilla เมืองภูเก็ตขายบ้าน PoolVilla ภูเก็ตบ้านBuilt-inบ้านBuilt-inบ้านBuilt-in เมืองภูเก็ตบ้านBuilt-in เมืองภูเก็ตบ้านBuilt-in เมืองภูเก็ต ภูเก็ตบ้านเมืองภูเก็ต ภูเก็ต Built-inบ้านภูเก็ต Built-inขายบ้าน Built-inขายบ้าน เมืองภูเก็ต Built-inขายบ้าน ภูเก็ต Built-inขายบ้าน Built-in เมืองภูเก็ตขายบ้าน Built-in ภูเก็ตบ้านมีเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านมีเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านมีเครื่องใช้ไฟฟ้า เมืองภูเก็ตบ้านมีเครื่องใช้ไฟฟ้า เมืองภูเก็ตบ้านมีเครื่องใช้ไฟฟ้า เมืองภูเก็ต ภูเก็ตบ้านเมืองภูเก็ต ภูเก็ต มีเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านภูเก็ต มีเครื่องใช้ไฟฟ้าขายบ้าน มีเครื่องใช้ไฟฟ้าขายบ้าน เมืองภูเก็ต มีเครื่องใช้ไฟฟ้าขายบ้าน ภูเก็ต มีเครื่องใช้ไฟฟ้าขายบ้าน มีเครื่องใช้ไฟฟ้า เมืองภูเก็ตขายบ้าน มีเครื่องใช้ไฟฟ้า ภูเก็ตบ้านค่าโอนคนละครึ่งบ้านค่าโอนคนละครึ่งบ้านค่าโอนคนละครึ่ง เมืองภูเก็ตบ้านค่าโอนคนละครึ่ง เมืองภูเก็ตบ้านค่าโอนคนละครึ่ง เมืองภูเก็ต ภูเก็ตบ้านเมืองภูเก็ต ภูเก็ต ค่าโอนคนละครึ่งบ้านภูเก็ต ค่าโอนคนละครึ่งขายบ้าน ค่าโอนคนละครึ่งขายบ้าน เมืองภูเก็ต ค่าโอนคนละครึ่งขายบ้าน ภูเก็ต ค่าโอนคนละครึ่งขายบ้าน ค่าโอนคนละครึ่ง เมืองภูเก็ตขายบ้าน ค่าโอนคนละครึ่ง ภูเก็ตบ้านชุดที่นอนบ้านชุดที่นอนบ้านชุดที่นอน เมืองภูเก็ตบ้านชุดที่นอน เมืองภูเก็ตบ้านชุดที่นอน เมืองภูเก็ต ภูเก็ตบ้านเมืองภูเก็ต ภูเก็ต ชุดที่นอนบ้านภูเก็ต ชุดที่นอนขายบ้าน ชุดที่นอนขายบ้าน เมืองภูเก็ต ชุดที่นอนขายบ้าน ภูเก็ต ชุดที่นอนขายบ้าน ชุดที่นอน เมืองภูเก็ตขายบ้าน ชุดที่นอน ภูเก็ตบ้านสระว่ายน้ำส่วนตัวบ้านสระว่ายน้ำส่วนตัวบ้านสระว่ายน้ำส่วนตัว เมืองภูเก็ตบ้านสระว่ายน้ำส่วนตัว เมืองภูเก็ตบ้านสระว่ายน้ำส่วนตัว เมืองภูเก็ต ภูเก็ตบ้านเมืองภูเก็ต ภูเก็ต สระว่ายน้ำส่วนตัวบ้านภูเก็ต สระว่ายน้ำส่วนตัวขายบ้าน สระว่ายน้ำส่วนตัวขายบ้าน เมืองภูเก็ต สระว่ายน้ำส่วนตัวขายบ้าน ภูเก็ต สระว่ายน้ำส่วนตัวขายบ้าน สระว่ายน้ำส่วนตัว เมืองภูเก็ตขายบ้าน สระว่ายน้ำส่วนตัว ภูเก็ตบ้านปั้มน้ำบ้านปั้มน้ำบ้านปั้มน้ำ เมืองภูเก็ตบ้านปั้มน้ำ เมืองภูเก็ตบ้านปั้มน้ำ เมืองภูเก็ต ภูเก็ตบ้านเมืองภูเก็ต ภูเก็ต ปั้มน้ำบ้านภูเก็ต ปั้มน้ำขายบ้าน ปั้มน้ำขายบ้าน เมืองภูเก็ต ปั้มน้ำขายบ้าน ภูเก็ต ปั้มน้ำขายบ้าน ปั้มน้ำ เมืองภูเก็ตขายบ้าน ปั้มน้ำ ภูเก็ตบ้านบ่อเก็บน้ำบาดาลบ้านบ่อเก็บน้ำบาดาลบ้านบ่อเก็บน้ำบาดาล เมืองภูเก็ตบ้านบ่อเก็บน้ำบาดาล เมืองภูเก็ตบ้านบ่อเก็บน้ำบาดาล เมืองภูเก็ต ภูเก็ตบ้านเมืองภูเก็ต ภูเก็ต บ่อเก็บน้ำบาดาลบ้านภูเก็ต บ่อเก็บน้ำบาดาลขายบ้าน บ่อเก็บน้ำบาดาลขายบ้าน เมืองภูเก็ต บ่อเก็บน้ำบาดาลขายบ้าน ภูเก็ต บ่อเก็บน้ำบาดาลขายบ้าน บ่อเก็บน้ำบาดาล เมืองภูเก็ตขายบ้าน บ่อเก็บน้ำบาดาล ภูเก็ตบ้านมีวิวตึกสูงบ้านมีวิวตึกสูงบ้านมีวิวตึกสูง เมืองภูเก็ตบ้านมีวิวตึกสูง เมืองภูเก็ตบ้านมีวิวตึกสูง เมืองภูเก็ต ภูเก็ตบ้านเมืองภูเก็ต ภูเก็ต มีวิวตึกสูงบ้านภูเก็ต มีวิวตึกสูงขายบ้าน มีวิวตึกสูงขายบ้าน เมืองภูเก็ต มีวิวตึกสูงขายบ้าน ภูเก็ต มีวิวตึกสูงขายบ้าน มีวิวตึกสูง เมืองภูเก็ตขายบ้าน มีวิวตึกสูง ภูเก็ตบ้านมีวิวต้นไม้บ้านมีวิวต้นไม้บ้านมีวิวต้นไม้ เมืองภูเก็ตบ้านมีวิวต้นไม้ เมืองภูเก็ตบ้านมีวิวต้นไม้ เมืองภูเก็ต ภูเก็ตบ้านเมืองภูเก็ต ภูเก็ต มีวิวต้นไม้บ้านภูเก็ต มีวิวต้นไม้ขายบ้าน มีวิวต้นไม้ขายบ้าน เมืองภูเก็ต มีวิวต้นไม้ขายบ้าน ภูเก็ต มีวิวต้นไม้ขายบ้าน มีวิวต้นไม้ เมืองภูเก็ตขายบ้าน มีวิวต้นไม้ ภูเก็ตบ้านใกล้อบตบ้านใกล้อบตบ้านใกล้อบต เมืองภูเก็ตบ้านใกล้อบต เมืองภูเก็ตบ้านใกล้อบต เมืองภูเก็ต ภูเก็ตบ้านเมืองภูเก็ต ภูเก็ต ใกล้อบตบ้านภูเก็ต ใกล้อบตขายบ้าน ใกล้อบตขายบ้าน เมืองภูเก็ต ใกล้อบตขายบ้าน ภูเก็ต ใกล้อบตขายบ้าน ใกล้อบต เมืองภูเก็ตขายบ้าน ใกล้อบต ภูเก็ตบ้านใกล้สภอบ้านใกล้สภอบ้านใกล้สภอ เมืองภูเก็ตบ้านใกล้สภอ เมืองภูเก็ตบ้านใกล้สภอ เมืองภูเก็ต ภูเก็ตบ้านเมืองภูเก็ต ภูเก็ต ใกล้สภอบ้านภูเก็ต ใกล้สภอขายบ้าน ใกล้สภอขายบ้าน เมืองภูเก็ต ใกล้สภอขายบ้าน ภูเก็ต ใกล้สภอขายบ้าน ใกล้สภอ เมืองภูเก็ตขายบ้าน ใกล้สภอ ภูเก็ตขายบ้าน 36 ตารางวาขายบ้าน 7,910,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

SALE‼️ The 8 Pool Villa @Pa lai

Price 7.91 MB
Ready to move in house Built-in furniture

Villa Features
Total area 144 sqm.
2 Bedrooms 2 Bathrooms
1 Living Room
Swimming pool
Full furnished and electric appliances (following the picture)

10 minutes to Robinson Cha long shopping center ????
10 minutes to Rawai
5 minutes to Lotus Cha long

The 8 พูล วิลล่า ป่าหลาย

ราคา 7,910,000 บาท

พื้นที่ขนาด 144 ตารางเมตร หรือ 36 ตารางวา
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
1 ห้องนั่งเล่น
สระว่ายน้ำ 2x4
ฟรีเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า (ตามในรูป)

เงื่อนไขการโอน
ค่าโอนคนละครึ่ง
ภาษีผู้ขายรับ

สนใจติดต่อ คุณชญานี
: 0612265351 คุณนุช(ไทย)
: 0919156539 คุณเอ(Eng)
ID line : nuch9875

https://www.facebook.com/profile.php?id=100094116546926&mibextid=ZbWKwL
-

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ บ้าน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายบ้าน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : บ้าน ขายบ้าน ขายบ้านตกแต่งแล้ว
หมวดหลัก : ตกแต่งแล้ว
ลักษณะ : บ้านPoolVilla
จุดขาย : พูลวิลล่า ภูเก็ต
การตกแต่ง : Built-in
อุปกรณ์ : มีเครื่องใช้ไฟฟ้า
จำนวนห้อง : 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดพื้นที่ : 36 ตารางวา
ราคา :
ขาย 7,910,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายบ้าน กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : ภูเก็ต
ทำเลภูเก็ต »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : เมืองภูเก็ต
ทำเลเมืองภูเก็ต »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
รูปแบบขาย : ค่าโอนคนละครึ่ง
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายบ้าน ทำเลภูเก็ต
ขายไม่เกิน 7,910,000 บาท
ขาย 6,000,000 - 8,000,000 บาท
ขาย 6,000,000 - 10,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ขายบ้าน ทำเล เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ขาย 6,000,000 - 8,000,000 บาท
ขาย 6,000,000 - 10,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายบ้าน ตกแต่ง ภูเก็ต
ขายบ้าน บิวท์อิน ภูเก็ต
ขายบ้าน ตกแต่งแล้ว ภูเก็ต
ขายบ้าน PoolVilla ภูเก็ต
ขายบ้าน Built-in ภูเก็ต
ขายบ้าน มีเครื่องใช้ไฟฟ้า ภูเก็ต
ขายบ้าน ค่าโอนคนละครึ่ง ภูเก็ต
ข้อมูลเสริม :
บ้าน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : puiphuket8  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Share :

ขายบ้าน PoolVilla The 8 Pool Villa @Pa lai พื้นที่ขนาด 144 ตารางเมตร หรือ 36 ตารางวา

บ้าน 36 ตารางวา รวมประกาศประเภท บ้าน พร้อมรายละเอียดข้อมูลขายบ้าน PoolVilla The 8 Pool Villa @Pa lai พื้นที่ขนาด 144 ตารางเมตร หรือ 36 ตารางวา คำที่ต้องการค้นหา ขายบ้าน PoolVilla The 8 Pool Villa @Pa lai พื้นที่ขนาด 144 ตารางเมตร หรือ 36 ตารางวา ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

SALE‼️ The 8 Pool Villa @Pa lai Price 7.91 MB Ready to move in house Built-in furniture Villa Features Total area 144 sqm. 2 Bedrooms 2 Bathrooms 1

บ้านที่น่าสนใจ ราคาที่ใกล้เคียง

ขายบ้าน ในจ.ภูเก็ต ราคาใกล้เคียง

ขายบ้าน ทำเลใกล้ๆ กับจ.ภูเก็ต ขนาดพื้นที่ใกล้เคียง

@thaihometown Scroll