ขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ เชียงใหม่ บ้านสวยสร้างใหมม่ ใกล้นานาชาติเกรซ วิวสวย อากาศดี

บ้าน รายการล่าสุด บ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 12 เมษายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 12 เมษายน 2567 ขายบ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 12 เมษายน 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 10 เมษายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 10 เมษายน 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 10 เมษายน 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 9 เมษายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 9 เมษายน 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 9 เมษายน 2567 บ้านเชียงใหม่ รายการล่าสุด บ้านเชียงใหม่ ประกาศวันที่ 2024-04-03 บ้านเชียงใหม่ ประกาศวันที่ 2024-04-11 บ้านเชียงใหม่ ประกาศวันที่ 2024-04-10 บ้านหางดง เชียงใหม่ รายการล่าสุด บ้านเชียงใหม่ รายการล่าสุด บ้านหางดง เชียงใหม่ รายการล่าสุด บ้านหางดงบ้านเชียงใหม่ บ้าน หางดง เชียงใหม่ขายบ้าน หางดงขายบ้าน เชียงใหม่บ้านเคาน์เตอร์ครัวบ้านเคาน์เตอร์ครัวบ้านเคาน์เตอร์ครัว หางดงบ้านเคาน์เตอร์ครัว หางดงบ้านเคาน์เตอร์ครัว หางดง เชียงใหม่บ้านหางดง เชียงใหม่ เคาน์เตอร์ครัวบ้านเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ครัวขายบ้าน เคาน์เตอร์ครัวขายบ้าน หางดง เคาน์เตอร์ครัวขายบ้าน เชียงใหม่ เคาน์เตอร์ครัวขายบ้าน เคาน์เตอร์ครัว หางดงขายบ้าน เคาน์เตอร์ครัว เชียงใหม่บ้านแท้งค์น้ำบ้านแท้งค์น้ำบ้านแท้งค์น้ำ หางดงบ้านแท้งค์น้ำ หางดงบ้านแท้งค์น้ำ หางดง เชียงใหม่บ้านหางดง เชียงใหม่ แท้งค์น้ำบ้านเชียงใหม่ แท้งค์น้ำขายบ้าน แท้งค์น้ำขายบ้าน หางดง แท้งค์น้ำขายบ้าน เชียงใหม่ แท้งค์น้ำขายบ้าน แท้งค์น้ำ หางดงขายบ้าน แท้งค์น้ำ เชียงใหม่บ้านฟรีค่าโอนบ้านฟรีค่าโอนบ้านฟรีค่าโอน หางดงบ้านฟรีค่าโอน หางดงบ้านฟรีค่าโอน หางดง เชียงใหม่บ้านหางดง เชียงใหม่ ฟรีค่าโอนบ้านเชียงใหม่ ฟรีค่าโอนขายบ้าน ฟรีค่าโอนขายบ้าน หางดง ฟรีค่าโอนขายบ้าน เชียงใหม่ ฟรีค่าโอนขายบ้าน ฟรีค่าโอน หางดงขายบ้าน ฟรีค่าโอน เชียงใหม่บ้านฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์บ้านฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์บ้านฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ หางดงบ้านฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ หางดงบ้านฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ หางดง เชียงใหม่บ้านหางดง เชียงใหม่ ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์บ้านเชียงใหม่ ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ขายบ้าน ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ขายบ้าน หางดง ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ขายบ้าน เชียงใหม่ ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ขายบ้าน ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ หางดงขายบ้าน ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ เชียงใหม่บ้านถนนทางหลวงบ้านถนนทางหลวงบ้านถนนทางหลวง หางดงบ้านถนนทางหลวง หางดงบ้านถนนทางหลวง หางดง เชียงใหม่บ้านหางดง เชียงใหม่ ถนนทางหลวงบ้านเชียงใหม่ ถนนทางหลวงขายบ้าน ถนนทางหลวงขายบ้าน หางดง ถนนทางหลวงขายบ้าน เชียงใหม่ ถนนทางหลวงขายบ้าน ถนนทางหลวง หางดงขายบ้าน ถนนทางหลวง เชียงใหม่บ้านโรงเรียนนานาชาติบ้านโรงเรียนนานาชาติบ้านโรงเรียนนานาชาติ หางดงบ้านโรงเรียนนานาชาติ หางดงบ้านโรงเรียนนานาชาติ หางดง เชียงใหม่บ้านหางดง เชียงใหม่ โรงเรียนนานาชาติบ้านเชียงใหม่ โรงเรียนนานาชาติขายบ้าน โรงเรียนนานาชาติขายบ้าน หางดง โรงเรียนนานาชาติขายบ้าน เชียงใหม่ โรงเรียนนานาชาติขายบ้าน โรงเรียนนานาชาติ หางดงขายบ้าน โรงเรียนนานาชาติ เชียงใหม่บ้านมีระเบียงบ้านมีระเบียงบ้านมีระเบียง หางดงบ้านมีระเบียง หางดงบ้านมีระเบียง หางดง เชียงใหม่บ้านหางดง เชียงใหม่ มีระเบียงบ้านเชียงใหม่ มีระเบียงขายบ้าน มีระเบียงขายบ้าน หางดง มีระเบียงขายบ้าน เชียงใหม่ มีระเบียงขายบ้าน มีระเบียง หางดงขายบ้าน มีระเบียง เชียงใหม่บ้านห้องน้ำชั้นบนบ้านห้องน้ำชั้นบนบ้านห้องน้ำชั้นบน หางดงบ้านห้องน้ำชั้นบน หางดงบ้านห้องน้ำชั้นบน หางดง เชียงใหม่บ้านหางดง เชียงใหม่ ห้องน้ำชั้นบนบ้านเชียงใหม่ ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน หางดง ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน เชียงใหม่ ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน ห้องน้ำชั้นบน หางดงขายบ้าน ห้องน้ำชั้นบน เชียงใหม่บ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต หางดงบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต หางดงบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต หางดง เชียงใหม่บ้านหางดง เชียงใหม่ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านเชียงใหม่ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน หางดง ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน เชียงใหม่ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต หางดงขายบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต เชียงใหม่บ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสดบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสดบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสด หางดงบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสด หางดงบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสด หางดง เชียงใหม่บ้านหางดง เชียงใหม่ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดบ้านเชียงใหม่ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน หางดง ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน เชียงใหม่ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด หางดงขายบ้าน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด เชียงใหม่บ้านใกล้โรงเรียนบ้านใกล้โรงเรียนบ้านใกล้โรงเรียน หางดงบ้านใกล้โรงเรียน หางดงบ้านใกล้โรงเรียน หางดง เชียงใหม่บ้านหางดง เชียงใหม่ ใกล้โรงเรียนบ้านเชียงใหม่ ใกล้โรงเรียนขายบ้าน ใกล้โรงเรียนขายบ้าน หางดง ใกล้โรงเรียนขายบ้าน เชียงใหม่ ใกล้โรงเรียนขายบ้าน ใกล้โรงเรียน หางดงขายบ้าน ใกล้โรงเรียน เชียงใหม่บ้านใกล้มหาวิทยาลัยบ้านใกล้มหาวิทยาลัยบ้านใกล้มหาวิทยาลัย หางดงบ้านใกล้มหาวิทยาลัย หางดงบ้านใกล้มหาวิทยาลัย หางดง เชียงใหม่บ้านหางดง เชียงใหม่ ใกล้มหาวิทยาลัยบ้านเชียงใหม่ ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน หางดง ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน เชียงใหม่ ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน ใกล้มหาวิทยาลัย หางดงขายบ้าน ใกล้มหาวิทยาลัย เชียงใหม่บ้านใกล้ถนนทางหลวงบ้านใกล้ถนนทางหลวงบ้านใกล้ถนนทางหลวง หางดงบ้านใกล้ถนนทางหลวง หางดงบ้านใกล้ถนนทางหลวง หางดง เชียงใหม่บ้านหางดง เชียงใหม่ ใกล้ถนนทางหลวงบ้านเชียงใหม่ ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน หางดง ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน เชียงใหม่ ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน ใกล้ถนนทางหลวง หางดงขายบ้าน ใกล้ถนนทางหลวง เชียงใหม่บ้านใกล้ถนนใหญ่บ้านใกล้ถนนใหญ่บ้านใกล้ถนนใหญ่ หางดงบ้านใกล้ถนนใหญ่ หางดงบ้านใกล้ถนนใหญ่ หางดง เชียงใหม่บ้านหางดง เชียงใหม่ ใกล้ถนนใหญ่บ้านเชียงใหม่ ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน หางดง ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน เชียงใหม่ ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ หางดงขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ เชียงใหม่ขายบ้าน 67 ตารางวาขายบ้าน 2,510,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ เชียงใหม่ บ้านสวยสร้างใหมม่ ใกล้นานาชาติเกรซ วิวสวย อากาศดี

วันที่โพสต์ วันพุธ 03 เมษายน 2567

ราคาเริ่มต้นที่ 2.51 ล้าน เนื้อที่เริ่มต้น 67.3-80 ตรว.
#บ้านสวยสร้างใหม่ #ใกล้ตลาดหารแก้ว #โซนหางดง เส้น หางดง -​ สันป่าตอง
#ใกล้นานาชาติเกรซ พร้อมปลูกหญ้ารอบบ้าน​ ทำเลดี
#วิวสวย อากาศดี สิ่งอำนวยความสะดวกครบ เดินทางสะดวก

ที่ดินเริ่มต้นที่ 67.3-80 ตรว.
พื้นที่ใช้สอย 110-125 ตรม.
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
1 ห้องครัว
2 ที่จอดรถ

ของแถมพิเศษ
ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์
แถมปั้มน้ำ แทงค์น้ำ เครื่องกรองน้ำใช้
แถมโรงจอดรถ 2 คัน
แถมเคาน์เตอร์ครัวพร้อมซิงค์ล้างจาน
มุ้งลวดทั้งหลัง

ครบวงจร ตลาด ห้าง สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานที่ท่องเที่ยวครบ
- ตลาดหางดง / ตลาดสันป่าตอง
- กาดฝรั่ง - Big C หางดง
- แกรนด์แคนยอนเชียงใหม่

- โรงพยาบาลหางดง
- ม.นอร์ท-เชียงใหม่
- โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เชียงใหม่
- โรงเรียนนานาชาติเกรซ

สถานที่ใกล้เคียง
- จากแยกตลาดหารแก้ว เพียง 1.5 กม.
- จากแกรนด์แคนยอนเชียงใหม่ เพียง 6 กม.
- จากBig C หางดง 2 เพียง 4 กม.
- จากกาดฝรั่ง เพียง 8 กม.
- จากโรงพยาบาลหางดง เพียง 5.5 กม.
- จากสนามบิน เพียง 18 กม.

เดินทางเข้าออกโครงการได้ 2 เส้นทาง คือ

1.เข้าจากถนนทางหลวงหมายเลข 108 สาย เชียงใหม่–แม่ฮ่องสอน เข้าตรงข้ามตลาดหารแก้ว เข้าซอยมา 1.5 กิโลเมตร

2.เข้าจากถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง–หางดง หรือ ทางหลวงชนบท ชม. 3035 เลยปั้มน้ำมัน ปตท.น้ำแพร่ เข้าซอยทางด้านซ้ายมือ มาประมาณ 2.1 กิโลเมตร


บริ​การยื่น​สินเชื่อ​ทุก​ธนาคาร​ฟรี​ ไม่มีค่าใช้จ่าย

เอกสารที่ใช้ยื่นแบงค์สำหรับพนักงาน​ทำงานประจำ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (ถ้าเงินเดือนไม่เท่ากันเป๊ะทุกเดือน ขอ 6 เดือนล่าสุด)
4. สเตทเม้นท์ 6 เดือนล่าสุด
5. หนังสือรับรองเงินเดือน (ขอไม่ทันค่อยส่งตามมาทีหลังได้)
**ทุกใบเป็นสำเนา และเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง​**

​สำหรับเจ้าของกิจการ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. บัญชีรายรับรายจ่าย 6 เดือนล่าสุด
4. สเตทเม้นท์ 12 เดือนล่าสุด
5. รูปร้าน ตัวอย่างสินค้า ราคาและตัวอย่างบิลที่ซื้อของ กับใบเสร็จที่ให้ลูกค้า
6. ใบจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามีจะกู้ง่ายขึ้น)
7. ภพ20 ใบเสียภาษี (ถ้าจดบริษัท)

สนใจนัดชมสอบถามโทร.086-9238951/065-5306944 Kim

Kim มีบัญชีทางการ LINE แล้ว!
เป็นเพื่อนกับบัญชีนี้กันเถอะ คุณจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มากมาย แตะลิงก์ด้านล่างเลย

https://lin.ee/Rfz1lqhส่งข้อความ + โทรฟรีด้วย WhatsApp
http://api.whatsapp.com/send?phone=0655306944

http://api.whatsapp.com/send?phone=0869238951

ส่งข้อความ + โทรฟรีด้วย WeChat 0655306944​/0869238951​

สนใจอสังหาริมทรัพย์อื่นๆคลิ๊ก

https://www.facebook.com/NorthenlandHouse-Chiangmai-1774295549481349/
-

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ บ้าน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายบ้าน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : บ้าน ขาย
ลักษณะ : สร้างใหม่
การตกแต่ง : เคาน์เตอร์ครัว
อุปกรณ์ : มีแท้งค์น้ำ
จำนวนห้อง : 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดพื้นที่ : 67 ตารางวา
ราคา :
ขาย 2,510,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายบ้าน กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : เชียงใหม่
ทำเลเชียงใหม่ »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : หางดง
ทำเลหางดง »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายบ้าน ทำเลเชียงใหม่
ขายไม่เกิน 2,510,000 บาท
ขาย 2,000,000 - 3,000,000 บาท
ขาย 2,000,000 - 4,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ขายบ้าน ทำเล หางดง เชียงใหม่
ขาย 2,000,000 - 3,000,000 บาท
ขาย 2,000,000 - 4,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
พิเศษขาย : ฟรีค่าโอน ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์
ทำเลเด่น : ใกล้ถนนทางหลวง
สถานศึกษา : โรงเรียนนานาชาติ
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายบ้าน เชียงใหม่ ขายบ้าน หางดง เชียงใหม่ ขายบ้าน เคาน์เตอร์ครัว เชียงใหม่
ขายบ้าน แท้งค์น้ำ เชียงใหม่
ขายบ้าน ฟรีค่าโอน เชียงใหม่
ขายบ้าน ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ เชียงใหม่
ขายบ้าน ถนนทางหลวง เชียงใหม่
คลิกดูขายบ้าน พื้นที่ เชียงใหม่ ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
บ้าน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : northern1  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Share :

ขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ เชียงใหม่ บ้านสวยสร้างใหมม่ ใกล้นานาชาติเกรซ วิวสวย อากาศดี

บ้าน 67 ตารางวา รวมประกาศประเภท บ้าน พร้อมรายละเอียดข้อมูลขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ เชียงใหม่ บ้านสวยสร้างใหมม่ ใกล้นานาชาติเกรซ วิวสวย อากาศดี คำที่ต้องการค้นหา ขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ เชียงใหม่ บ้านสวยสร้างใหมม่ ใกล้นานาชาติเกรซ วิวสวย อากาศดี ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

ราคาเริ่มต้นที่ 2.51 ล้าน เนื้อที่เริ่มต้น 67.3-80 ตรว. #บ้านสวยสร้างใหม่ #ใกล้ตลาดหารแก้ว #โซนหางดง เส้น หางดง -​ สันป่าตอง #ใกล้นานาชาติเกรซ พร้อมปลูก

ขายบ้าน มีทำเลใน หางดง จ.เชียงใหม่ ราคาใกล้เคียง

ขายบ้าน ทำเลใกล้ๆ กับจ.เชียงใหม่ ขนาดพื้นที่ใกล้เคียง

© สงวนลิขสิทธิ์ 2567 บริษัท ไทยโฮมทาวน์ จำกัด
@thaihometown Scroll