ขายบ้าน หน้าบ้านกว้าง ขายต่ำกว่าราคา บ้านสร้างใหม่ สไตล์มินิมอล สารภี

บ้าน รายการล่าสุด บ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 14 เมษายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 14 เมษายน 2567 ขายบ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 14 เมษายน 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 13 เมษายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 13 เมษายน 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 13 เมษายน 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 12 เมษายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 12 เมษายน 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 12 เมษายน 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2567 บ้านเชียงใหม่ รายการล่าสุด บ้านเชียงใหม่ ประกาศวันที่ 2024-04-03 บ้านเชียงใหม่ ประกาศวันที่ 2024-04-13 บ้านเชียงใหม่ ประกาศวันที่ 2024-04-12 บ้านสารภี เชียงใหม่ รายการล่าสุด บ้านเชียงใหม่ รายการล่าสุด บ้านสารภี เชียงใหม่ รายการล่าสุด บ้านสารภีบ้านเชียงใหม่ บ้าน สารภี เชียงใหม่ขายบ้าน สารภีขายบ้าน เชียงใหม่บ้านพร้อมอยู่บ้านพร้อมอยู่บ้านพร้อมอยู่ สารภีบ้านพร้อมอยู่ สารภีบ้านพร้อมอยู่ สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ พร้อมอยู่บ้านเชียงใหม่ พร้อมอยู่ขายบ้าน พร้อมอยู่ขายบ้าน สารภี พร้อมอยู่ขายบ้าน เชียงใหม่ พร้อมอยู่ขายบ้าน พร้อมอยู่ สารภีขายบ้าน พร้อมอยู่ เชียงใหม่บ้าน3ห้องนอนบ้าน3ห้องนอนบ้าน3ห้องนอน สารภีบ้าน3ห้องนอน สารภีบ้าน3ห้องนอน สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ 3ห้องนอนบ้านเชียงใหม่ 3ห้องนอนขายบ้าน 3ห้องนอนขายบ้าน สารภี 3ห้องนอนขายบ้าน เชียงใหม่ 3ห้องนอนขายบ้าน 3ห้องนอน สารภีขายบ้าน 3ห้องนอน เชียงใหม่บ้านพูลวิลล่าบ้านพูลวิลล่าบ้านพูลวิลล่า สารภีบ้านพูลวิลล่า สารภีบ้านพูลวิลล่า สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ พูลวิลล่าบ้านเชียงใหม่ พูลวิลล่าขายบ้าน พูลวิลล่าขายบ้าน สารภี พูลวิลล่าขายบ้าน เชียงใหม่ พูลวิลล่าขายบ้าน พูลวิลล่า สารภีขายบ้าน พูลวิลล่า เชียงใหม่บ้านหน้าบ้านกว้างบ้านหน้าบ้านกว้างบ้านหน้าบ้านกว้าง สารภีบ้านหน้าบ้านกว้าง สารภีบ้านหน้าบ้านกว้าง สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ หน้าบ้านกว้างบ้านเชียงใหม่ หน้าบ้านกว้างขายบ้าน หน้าบ้านกว้างขายบ้าน สารภี หน้าบ้านกว้างขายบ้าน เชียงใหม่ หน้าบ้านกว้างขายบ้าน หน้าบ้านกว้าง สารภีขายบ้าน หน้าบ้านกว้าง เชียงใหม่บ้านขายต่ำกว่าราคาประเมินบ้านขายต่ำกว่าราคาประเมินบ้านขายต่ำกว่าราคาประเมิน สารภีบ้านขายต่ำกว่าราคาประเมิน สารภีบ้านขายต่ำกว่าราคาประเมิน สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ ขายต่ำกว่าราคาประเมินบ้านเชียงใหม่ ขายต่ำกว่าราคาประเมินขายบ้าน ขายต่ำกว่าราคาประเมินขายบ้าน สารภี ขายต่ำกว่าราคาประเมินขายบ้าน เชียงใหม่ ขายต่ำกว่าราคาประเมินขายบ้าน ขายต่ำกว่าราคาประเมิน สารภีขายบ้าน ขายต่ำกว่าราคาประเมิน เชียงใหม่บ้านระบบไฟฟ้าบ้านระบบไฟฟ้าบ้านระบบไฟฟ้า สารภีบ้านระบบไฟฟ้า สารภีบ้านระบบไฟฟ้า สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ ระบบไฟฟ้าบ้านเชียงใหม่ ระบบไฟฟ้าขายบ้าน ระบบไฟฟ้าขายบ้าน สารภี ระบบไฟฟ้าขายบ้าน เชียงใหม่ ระบบไฟฟ้าขายบ้าน ระบบไฟฟ้า สารภีขายบ้าน ระบบไฟฟ้า เชียงใหม่บ้านที่จอดรถกว้างบ้านที่จอดรถกว้างบ้านที่จอดรถกว้าง สารภีบ้านที่จอดรถกว้าง สารภีบ้านที่จอดรถกว้าง สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ ที่จอดรถกว้างบ้านเชียงใหม่ ที่จอดรถกว้างขายบ้าน ที่จอดรถกว้างขายบ้าน สารภี ที่จอดรถกว้างขายบ้าน เชียงใหม่ ที่จอดรถกว้างขายบ้าน ที่จอดรถกว้าง สารภีขายบ้าน ที่จอดรถกว้าง เชียงใหม่บ้านทิศตะวันออกบ้านทิศตะวันออกบ้านทิศตะวันออก สารภีบ้านทิศตะวันออก สารภีบ้านทิศตะวันออก สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ ทิศตะวันออกบ้านเชียงใหม่ ทิศตะวันออกขายบ้าน ทิศตะวันออกขายบ้าน สารภี ทิศตะวันออกขายบ้าน เชียงใหม่ ทิศตะวันออกขายบ้าน ทิศตะวันออก สารภีขายบ้าน ทิศตะวันออก เชียงใหม่บ้านหันหน้าทิศตะวันออกบ้านหันหน้าทิศตะวันออกบ้านหันหน้าทิศตะวันออก สารภีบ้านหันหน้าทิศตะวันออก สารภีบ้านหันหน้าทิศตะวันออก สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ หันหน้าทิศตะวันออกบ้านเชียงใหม่ หันหน้าทิศตะวันออกขายบ้าน หันหน้าทิศตะวันออกขายบ้าน สารภี หันหน้าทิศตะวันออกขายบ้าน เชียงใหม่ หันหน้าทิศตะวันออกขายบ้าน หันหน้าทิศตะวันออก สารภีขายบ้าน หันหน้าทิศตะวันออก เชียงใหม่บ้านสไตล์โมเดิร์นบ้านสไตล์โมเดิร์นบ้านสไตล์โมเดิร์น สารภีบ้านสไตล์โมเดิร์น สารภีบ้านสไตล์โมเดิร์น สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ สไตล์โมเดิร์นบ้านเชียงใหม่ สไตล์โมเดิร์นขายบ้าน สไตล์โมเดิร์นขายบ้าน สารภี สไตล์โมเดิร์นขายบ้าน เชียงใหม่ สไตล์โมเดิร์นขายบ้าน สไตล์โมเดิร์น สารภีขายบ้าน สไตล์โมเดิร์น เชียงใหม่บ้านสไตล์โมเดิร์นบ้านสไตล์โมเดิร์นบ้านสไตล์โมเดิร์น สารภีบ้านสไตล์โมเดิร์น สารภีบ้านสไตล์โมเดิร์น สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ สไตล์โมเดิร์นบ้านเชียงใหม่ สไตล์โมเดิร์นขายบ้าน สไตล์โมเดิร์นขายบ้าน สารภี สไตล์โมเดิร์นขายบ้าน เชียงใหม่ สไตล์โมเดิร์นขายบ้าน สไตล์โมเดิร์น สารภีขายบ้าน สไตล์โมเดิร์น เชียงใหม่บ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์บ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์บ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์ สารภีบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์ สารภีบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์ สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ พร้อมเฟอร์นิเจอร์บ้านเชียงใหม่ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ขายบ้าน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ขายบ้าน สารภี พร้อมเฟอร์นิเจอร์ขายบ้าน เชียงใหม่ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ขายบ้าน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ สารภีขายบ้าน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เชียงใหม่บ้านพร้อมเฟอร์ครบบ้านพร้อมเฟอร์ครบบ้านพร้อมเฟอร์ครบ สารภีบ้านพร้อมเฟอร์ครบ สารภีบ้านพร้อมเฟอร์ครบ สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ พร้อมเฟอร์ครบบ้านเชียงใหม่ พร้อมเฟอร์ครบขายบ้าน พร้อมเฟอร์ครบขายบ้าน สารภี พร้อมเฟอร์ครบขายบ้าน เชียงใหม่ พร้อมเฟอร์ครบขายบ้าน พร้อมเฟอร์ครบ สารภีขายบ้าน พร้อมเฟอร์ครบ เชียงใหม่บ้านเฟอร์นิเจอร์ครบบ้านเฟอร์นิเจอร์ครบบ้านเฟอร์นิเจอร์ครบ สารภีบ้านเฟอร์นิเจอร์ครบ สารภีบ้านเฟอร์นิเจอร์ครบ สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ เฟอร์นิเจอร์ครบบ้านเชียงใหม่ เฟอร์นิเจอร์ครบขายบ้าน เฟอร์นิเจอร์ครบขายบ้าน สารภี เฟอร์นิเจอร์ครบขายบ้าน เชียงใหม่ เฟอร์นิเจอร์ครบขายบ้าน เฟอร์นิเจอร์ครบ สารภีขายบ้าน เฟอร์นิเจอร์ครบ เชียงใหม่บ้านกันความร้อนบ้านกันความร้อนบ้านกันความร้อน สารภีบ้านกันความร้อน สารภีบ้านกันความร้อน สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ กันความร้อนบ้านเชียงใหม่ กันความร้อนขายบ้าน กันความร้อนขายบ้าน สารภี กันความร้อนขายบ้าน เชียงใหม่ กันความร้อนขายบ้าน กันความร้อน สารภีขายบ้าน กันความร้อน เชียงใหม่บ้านค่าโอนคนละครึ่งบ้านค่าโอนคนละครึ่งบ้านค่าโอนคนละครึ่ง สารภีบ้านค่าโอนคนละครึ่ง สารภีบ้านค่าโอนคนละครึ่ง สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ ค่าโอนคนละครึ่งบ้านเชียงใหม่ ค่าโอนคนละครึ่งขายบ้าน ค่าโอนคนละครึ่งขายบ้าน สารภี ค่าโอนคนละครึ่งขายบ้าน เชียงใหม่ ค่าโอนคนละครึ่งขายบ้าน ค่าโอนคนละครึ่ง สารภีขายบ้าน ค่าโอนคนละครึ่ง เชียงใหม่บ้านเจ้าของขายเองบ้านเจ้าของขายเองบ้านเจ้าของขายเอง สารภีบ้านเจ้าของขายเอง สารภีบ้านเจ้าของขายเอง สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ เจ้าของขายเองบ้านเชียงใหม่ เจ้าของขายเองขายบ้าน เจ้าของขายเองขายบ้าน สารภี เจ้าของขายเองขายบ้าน เชียงใหม่ เจ้าของขายเองขายบ้าน เจ้าของขายเอง สารภีขายบ้าน เจ้าของขายเอง เชียงใหม่บ้านราคาประเมินบ้านราคาประเมินบ้านราคาประเมิน สารภีบ้านราคาประเมิน สารภีบ้านราคาประเมิน สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ ราคาประเมินบ้านเชียงใหม่ ราคาประเมินขายบ้าน ราคาประเมินขายบ้าน สารภี ราคาประเมินขายบ้าน เชียงใหม่ ราคาประเมินขายบ้าน ราคาประเมิน สารภีขายบ้าน ราคาประเมิน เชียงใหม่บ้านต่ำกว่าราคาประเมินบ้านต่ำกว่าราคาประเมินบ้านต่ำกว่าราคาประเมิน สารภีบ้านต่ำกว่าราคาประเมิน สารภีบ้านต่ำกว่าราคาประเมิน สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ ต่ำกว่าราคาประเมินบ้านเชียงใหม่ ต่ำกว่าราคาประเมินขายบ้าน ต่ำกว่าราคาประเมินขายบ้าน สารภี ต่ำกว่าราคาประเมินขายบ้าน เชียงใหม่ ต่ำกว่าราคาประเมินขายบ้าน ต่ำกว่าราคาประเมิน สารภีขายบ้าน ต่ำกว่าราคาประเมิน เชียงใหม่บ้านต่ำกว่าราคาประเมินบ้านต่ำกว่าราคาประเมินบ้านต่ำกว่าราคาประเมิน สารภีบ้านต่ำกว่าราคาประเมิน สารภีบ้านต่ำกว่าราคาประเมิน สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ ต่ำกว่าราคาประเมินบ้านเชียงใหม่ ต่ำกว่าราคาประเมินขายบ้าน ต่ำกว่าราคาประเมินขายบ้าน สารภี ต่ำกว่าราคาประเมินขายบ้าน เชียงใหม่ ต่ำกว่าราคาประเมินขายบ้าน ต่ำกว่าราคาประเมิน สารภีขายบ้าน ต่ำกว่าราคาประเมิน เชียงใหม่บ้านมีระเบียงบ้านมีระเบียงบ้านมีระเบียง สารภีบ้านมีระเบียง สารภีบ้านมีระเบียง สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ มีระเบียงบ้านเชียงใหม่ มีระเบียงขายบ้าน มีระเบียงขายบ้าน สารภี มีระเบียงขายบ้าน เชียงใหม่ มีระเบียงขายบ้าน มีระเบียง สารภีขายบ้าน มีระเบียง เชียงใหม่บ้านห้องน้ำชั้นบนบ้านห้องน้ำชั้นบนบ้านห้องน้ำชั้นบน สารภีบ้านห้องน้ำชั้นบน สารภีบ้านห้องน้ำชั้นบน สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ ห้องน้ำชั้นบนบ้านเชียงใหม่ ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน สารภี ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน เชียงใหม่ ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน ห้องน้ำชั้นบน สารภีขายบ้าน ห้องน้ำชั้นบน เชียงใหม่บ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต สารภีบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต สารภีบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านเชียงใหม่ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน สารภี ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน เชียงใหม่ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต สารภีขายบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต เชียงใหม่บ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสดบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสดบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสด สารภีบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสด สารภีบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสด สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดบ้านเชียงใหม่ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน สารภี ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน เชียงใหม่ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด สารภีขายบ้าน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด เชียงใหม่บ้านใกล้โรงเรียนบ้านใกล้โรงเรียนบ้านใกล้โรงเรียน สารภีบ้านใกล้โรงเรียน สารภีบ้านใกล้โรงเรียน สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ ใกล้โรงเรียนบ้านเชียงใหม่ ใกล้โรงเรียนขายบ้าน ใกล้โรงเรียนขายบ้าน สารภี ใกล้โรงเรียนขายบ้าน เชียงใหม่ ใกล้โรงเรียนขายบ้าน ใกล้โรงเรียน สารภีขายบ้าน ใกล้โรงเรียน เชียงใหม่บ้านใกล้มหาวิทยาลัยบ้านใกล้มหาวิทยาลัยบ้านใกล้มหาวิทยาลัย สารภีบ้านใกล้มหาวิทยาลัย สารภีบ้านใกล้มหาวิทยาลัย สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ ใกล้มหาวิทยาลัยบ้านเชียงใหม่ ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน สารภี ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน เชียงใหม่ ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน ใกล้มหาวิทยาลัย สารภีขายบ้าน ใกล้มหาวิทยาลัย เชียงใหม่บ้านใกล้ถนนทางหลวงบ้านใกล้ถนนทางหลวงบ้านใกล้ถนนทางหลวง สารภีบ้านใกล้ถนนทางหลวง สารภีบ้านใกล้ถนนทางหลวง สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ ใกล้ถนนทางหลวงบ้านเชียงใหม่ ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน สารภี ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน เชียงใหม่ ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน ใกล้ถนนทางหลวง สารภีขายบ้าน ใกล้ถนนทางหลวง เชียงใหม่บ้านใกล้ถนนใหญ่บ้านใกล้ถนนใหญ่บ้านใกล้ถนนใหญ่ สารภีบ้านใกล้ถนนใหญ่ สารภีบ้านใกล้ถนนใหญ่ สารภี เชียงใหม่บ้านสารภี เชียงใหม่ ใกล้ถนนใหญ่บ้านเชียงใหม่ ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน สารภี ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน เชียงใหม่ ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ สารภีขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ เชียงใหม่ขายบ้าน 63 ตารางวาขายบ้าน 2,329,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ขายบ้าน หน้าบ้านกว้าง ขายต่ำกว่าราคา บ้านสร้างใหม่ สไตล์มินิมอล สารภี

วันที่โพสต์ วันพุธ 03 เมษายน 2567

#ขายต่ำกว่าราคาประเมิน 2.329 ลบ. #โซนสารภี
มีเพียง 4 หลังเท่านั้นบ้านสร้างใหม่ สไตล์ #Minimal
ดีไซน์ทันสมัย งานภายในผสมผสานความเป็น #โมเดิร์น เหมือนยกคาเฟ่มาไว้ที่บ้าน บรรยากาศดีสุดๆ​

พื้นที่ 63.5 – 65 ตรว.
พื้นที่ใช้สอย 130 ตรม.
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
1 ห้องรับแขก
1 ห้องครัว
2 ที่จอดรถกว้างๆ

ใครกำลังมองหาบ้านมีพื้นที่เหลือ ๆ หลังนี้ตอบโจทย์ ชิล ๆ กับสนามหน้าบ้านยามเย็น

ถนนหน้าบ้านกว้างได้ใจ ถึง 8 เมตร น้ำไม่ท่วม
บ้านหลังใหญ่ โปร่ง หลังคายกสูง 3.3 ม. มีฉนวนใต้หลังคา ทำให้ไม่ร้อน ประหยัดแอร์
ไฮไลท์มีพื้นที่เหลือด้านหน้า ด้านหลังเยอะ
ร้อยสายไฟฟ้าได้ดิน มาตรฐานของการไฟฟ้า

พิกัด หนองแฝก สารภี เชียงใหม่
โซนบ้านทำเล การเดินทางสะดวก
ใกล้รพ.สารภี
ใกล้ร.ร.วชิราลัย
เข้าเมืองเพียง 15-20 นาทีเท่านั้น

พิเศษ — เคาน์เตอร์บาร์ แก๊สแบบฝัง ฮูทดูดควัน พร้อมพื้นที่ซักล้างหลังบ้านเทคอนกรีต

วัสดุก่อสร้าง :
▪️งานฐานรากเหล็ก โครงสร้างมอก.ทุกเส้น
▪️งานผนังใช้ปูนฉาบชนิดพิเศษ
▪️ใช้อิฐมอญ (อิฐแดง) ในการก่อสร้าง
▪️ใช้วัสดุมีมตราฐาน
▪️มี มอก. รับประกันงานคุณภาพ

พรีเซลหลังแรก ประเมินเกินเงินเหลือ
พิเศษ 2,329,000 ล้านบาท (ค่าโอนคนละครึ่ง)
ไม่ต้องสำรองเงิน เครดิตดี รับบ้านอยู่ได้เลยค่ะ **เจ้าของขายเอง**

บ้านสวย ย่านชุมชน เข้า-ออกได้หลายทาง น้ำไม่ท่วม บรรยากาศดี หลังบ้านไม่ติดใคร จากถนนหลักเพียง 300 ม. เท่านั้น

ระบบสาธารณูปโภคครบครัน ระบบระบายน้ำรอบหลัง รวมถึงถนนโครงการ ฟังก์ชันการใช้งานครบ ตัวบ้านหันหน้าทางทิศตะวันออก ทำเลดีเหมาะแก่การพักผ่อน

ของแถม
1. เคาน์เตอร์บาร์
2. แก๊สแบบฝัง
3. ฮูทดูดควัน
4. โรงจอดรถ หลังคาแบบพียูกันความร้อนได้ดีพร้อมปูพื้นกระเบื้องสวยๆ
5. สนามหญ้ากว้างๆ
6. ระบบไฟฟ้าใต้ดินมาตราฐานการไฟฟ้ากำหนด (เสาไฟที่เห็นจะเป็นเสาชั่วคราวเท่านั้น)
7. พื้นที่ซักล้างใต้หลังคาและภายนอกหลังคาสำหรับตากผ้า ซักล้างอื่นๆ
8. ปั๊มน้ำฮิตาชิ
9. แท้งก์น้ำ 1000 L
10. ฉนวนใต้หลังคา
11. ผ้าม่าน 2 ชั้นทั้งหลัง

ขาย 2.329 ลบ. ค่าโอนคนละครึ่ง
ราคาประเมินเกินอยู่แล้วค่ะ
ประมาณ 2.6-2.7 ล้าน

ค่ามัดจำจอง= 5000
วันทำสัญญา = 15,000
รวม = 20,000 บาทบริ​การยื่น​สินเชื่อ​ทุก​ธนาคาร​ฟรี​ ไม่มีค่าใช้จ่าย

เอกสารที่ใช้ยื่นแบงค์สำหรับพนักงาน​ทำงานประจำ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (ถ้าเงินเดือนไม่เท่ากันเป๊ะทุกเดือน ขอ 6 เดือนล่าสุด)
4. สเตทเม้นท์ 6 เดือนล่าสุด
5. หนังสือรับรองเงินเดือน (ขอไม่ทันค่อยส่งตามมาทีหลังได้)
**ทุกใบเป็นสำเนา และเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง​**

​สำหรับเจ้าของกิจการ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. บัญชีรายรับรายจ่าย 6 เดือนล่าสุด
4. สเตทเม้นท์ 12 เดือนล่าสุด
5. รูปร้าน ตัวอย่างสินค้า ราคา และตัวอย่างบิลที่ซื้อของ กับใบเสร็จที่ให้ลูกค้า
6. ใบจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามีจะกู้ง่ายขึ้น)
7. ภพ.20 ใบเสียภาษี (ถ้าจดบริษัท)

Northern Land Chiangmai ยินดีให้คำปรึกษาทุกกรณี ติดต่อได้ที่ :
Website : www.habanchiangmai.com
Website : www.northernlandchiangmai.com

Line : @habanchiangmai​ หรือ

https://lin.ee/netCDYFYouTube :

https://youtube.com/@northernlandhousechiangmai6664TIKTOK :

https://www.tiktok.com/@northerland_cnx?_t=8bwxggLIxlv&_r=1Call : 0869238951​/ 0655306944​ / 0859646661

#บ้านเชียงใหม่
#บ้านราคาถูกเชียงใหม่
#บ้านมือสองเชียงใหม่
#บ้านสร้างใหม่เชียงใหม่
#บ้านทำเลดีเชียงใหม่
#บ้านพร้อมอยู่เชียงใหม่
#พูลวิลล่าเชียงใหม่
#NorthernlandChiangmai
#อสังหาพร้อมผู้เช่าเชียงใหม่
#บ้านสวยเชียงใหม่
#บ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์เชียงใหม่
#บ้านสวนเชียงใหม่
#NorthernlandandHousechiangmai #Northernland

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ บ้าน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายบ้าน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : บ้าน บ้าน2ชั้น ขาย ขายบ้าน 2ชั้น ขายบ้านพร้อมอยู่
หมวดหลัก : พร้อมเฟอร์ฯ พร้อมอยู่ พร้อมอยู่ 3 ห้องนอน พร้อมอยู่ พร้อมเฟอร์ฯ
ลักษณะ : สร้างใหม่ สร้างใหม่ พร้อมอยู่ บ้านพูลวิลล่า บ้านพูลวิลล่า พร้อมอยู่ หน้าบ้านกว้าง
ลักษณะเฉพาะ : ขายต่ำกว่าราคาประเมิน ระบบไฟฟ้า ที่จอดรถกว้าง
จุดขาย : พูลวิลล่า เชียงใหม่
ทิศที่หัน : บ้านทิศตะวันออก หันหน้าทิศตะวันออก
การตกแต่ง : สไตล์โมเดิร์น สไตล์โมเดิร์น เชียงใหม่
อุปกรณ์ : พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ครบ ฉนวนกันความร้อน
จำนวนห้อง : 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดพื้นที่ : 63 ตารางวา
ราคา :
ขาย 2,329,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายบ้าน กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : เชียงใหม่
ทำเลเชียงใหม่ »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : สารภี
ทำเลสารภี »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
รูปแบบขาย : ค่าโอนคนละครึ่งขายพร้อมผู้เช่า
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายบ้าน ทำเลเชียงใหม่
ขายไม่เกิน 2,329,000 บาท
ขาย 2,000,000 - 3,000,000 บาท
ขาย 2,000,000 - 4,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ขายบ้าน ทำเล สารภี เชียงใหม่
ขาย 2,000,000 - 3,000,000 บาท
ขาย 2,000,000 - 4,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
การขาย : เจ้าของขายเอง ราคาประเมิน ต่ำกว่าราคาประเมิน ต่ำกว่าราคาประเมิน
หน้าใกล้เคียง : บ้านพร้อมอยู่ พร้อมเฟอร์ เชียงใหม่
บ้านพร้อมอยู่ สไตล์โมเดิร์น เชียงใหม่
คลิกดูหน้าอื่นๆที่ใกล้เคียง »
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายบ้าน พร้อมเฟอร์ เชียงใหม่
ขายบ้าน พร้อมอยู่ เชียงใหม่
ขายบ้าน 3ห้องนอน เชียงใหม่
ขายบ้าน พูลวิลล่า เชียงใหม่
ขายบ้าน หน้ากว้าง เชียงใหม่
ขายบ้าน ขายต่ำกว่าราคาประเมิน เชียงใหม่
คลิกดูขายบ้าน พื้นที่ เชียงใหม่ ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
บ้าน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : northern1  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Share :

ขายบ้าน หน้าบ้านกว้าง ขายต่ำกว่าราคา บ้านสร้างใหม่ สไตล์มินิมอล สารภี

บ้าน 63 ตารางวา รวมประกาศประเภท บ้าน พร้อมรายละเอียดข้อมูลขายบ้าน หน้าบ้านกว้าง ขายต่ำกว่าราคา บ้านสร้างใหม่ สไตล์มินิมอล สารภี คำที่ต้องการค้นหา ขายบ้าน หน้าบ้านกว้าง ขายต่ำกว่าราคา บ้านสร้างใหม่ สไตล์มินิมอล สารภี ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

#ขายต่ำกว่าราคาประเมิน 2.329 ลบ. #โซนสารภี มีเพียง 4 หลังเท่านั้นบ้านสร้างใหม่ สไตล์ #Minimal ดีไซน์ทันสมัย งานภายในผสมผสานความเป็น #โมเดิร์น เหมือนยกคาเฟ่มาไ

ขายบ้าน มีทำเลใน สารภี จ.เชียงใหม่ ราคาใกล้เคียง

© สงวนลิขสิทธิ์ 2567 บริษัท ไทยโฮมทาวน์ จำกัด
@thaihometown Scroll