ขายบ้าน สไตล์โมเดิร์น บ้านเดี่ยวสีขาวใหม่สวยทุกมุม หัวมุม โครงการเนอวานา เอกมัย-รามอินทรา แอบโซลูท (สุคนธสวัสดิ์)

วันที่โพสต์ วันพุธ 10 กรกฏาคม 2567

ขายบ้าน สไตล์โมเดิร์น บ้านเดี่ยวสีขาวใหม่สวยทุกมุม หัวมุม โครงการเนอวานา เอกมัย-รามอินทรา แอบโซลูท (สุคนธสวัสดิ์)

บ้าน รายการล่าสุด บ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 24 กรกฎาคม 2567 บ้านให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 24 กรกฎาคม 2567 ขายบ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 24 กรกฎาคม 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 22 กรกฎาคม 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 22 กรกฎาคม 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 22 กรกฎาคม 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 21 กรกฎาคม 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 21 กรกฎาคม 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 21 กรกฎาคม 2567 บ้านกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-07-10 บ้านกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-07-23 บ้านกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-07-22 บ้านลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านลาดพร้าวบ้าน กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพขายบ้าน ลาดพร้าวขายบ้าน เขตลาดพร้าวบ้านสระว่ายน้ำส่วนตัวบ้านสระว่ายน้ำส่วนตัวบ้านสระว่ายน้ำส่วนตัว ลาดพร้าวบ้านสระว่ายน้ำส่วนตัว ลาดพร้าวบ้านสระว่ายน้ำส่วนตัว ลาดพร้าว กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพ สระว่ายน้ำส่วนตัวบ้านกรุงเทพ สระว่ายน้ำส่วนตัวขายบ้าน สระว่ายน้ำส่วนตัวขายบ้าน ลาดพร้าว สระว่ายน้ำส่วนตัวขายบ้าน กรุงเทพ สระว่ายน้ำส่วนตัวขายบ้าน สระว่ายน้ำส่วนตัว ลาดพร้าวขายบ้าน สระว่ายน้ำส่วนตัว กรุงเทพบ้านใกล้ห้างสรรพสินค้าบ้านใกล้ห้างสรรพสินค้าบ้านใกล้ห้างสรรพสินค้า ลาดพร้าวบ้านใกล้ห้างสรรพสินค้า ลาดพร้าวบ้านใกล้ห้างสรรพสินค้า ลาดพร้าว กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพ ใกล้ห้างสรรพสินค้าบ้านกรุงเทพ ใกล้ห้างสรรพสินค้าขายบ้าน ใกล้ห้างสรรพสินค้าขายบ้าน ลาดพร้าว ใกล้ห้างสรรพสินค้าขายบ้าน กรุงเทพ ใกล้ห้างสรรพสินค้าขายบ้าน ใกล้ห้างสรรพสินค้า ลาดพร้าวขายบ้าน ใกล้ห้างสรรพสินค้า กรุงเทพบ้านที่จอดรถกว้างบ้านที่จอดรถกว้างบ้านที่จอดรถกว้าง ลาดพร้าวบ้านที่จอดรถกว้าง ลาดพร้าวบ้านที่จอดรถกว้าง ลาดพร้าว กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพ ที่จอดรถกว้างบ้านกรุงเทพ ที่จอดรถกว้างขายบ้าน ที่จอดรถกว้างขายบ้าน ลาดพร้าว ที่จอดรถกว้างขายบ้าน กรุงเทพ ที่จอดรถกว้างขายบ้าน ที่จอดรถกว้าง ลาดพร้าวขายบ้าน ที่จอดรถกว้าง กรุงเทพบ้านสไตล์โมเดิร์นบ้านสไตล์โมเดิร์นบ้านสไตล์โมเดิร์น ลาดพร้าวบ้านสไตล์โมเดิร์น ลาดพร้าวบ้านสไตล์โมเดิร์น ลาดพร้าว กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพ สไตล์โมเดิร์นบ้านกรุงเทพ สไตล์โมเดิร์นขายบ้าน สไตล์โมเดิร์นขายบ้าน ลาดพร้าว สไตล์โมเดิร์นขายบ้าน กรุงเทพ สไตล์โมเดิร์นขายบ้าน สไตล์โมเดิร์น ลาดพร้าวขายบ้าน สไตล์โมเดิร์น กรุงเทพบ้านสไตล์โมเดิร์นบ้านสไตล์โมเดิร์นบ้านสไตล์โมเดิร์น ลาดพร้าวบ้านสไตล์โมเดิร์น ลาดพร้าวบ้านสไตล์โมเดิร์น ลาดพร้าว กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพ สไตล์โมเดิร์นบ้านกรุงเทพ สไตล์โมเดิร์นขายบ้าน สไตล์โมเดิร์นขายบ้าน ลาดพร้าว สไตล์โมเดิร์นขายบ้าน กรุงเทพ สไตล์โมเดิร์นขายบ้าน สไตล์โมเดิร์น ลาดพร้าวขายบ้าน สไตล์โมเดิร์น กรุงเทพบ้านชุดที่นอนบ้านชุดที่นอนบ้านชุดที่นอน ลาดพร้าวบ้านชุดที่นอน ลาดพร้าวบ้านชุดที่นอน ลาดพร้าว กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพ ชุดที่นอนบ้านกรุงเทพ ชุดที่นอนขายบ้าน ชุดที่นอนขายบ้าน ลาดพร้าว ชุดที่นอนขายบ้าน กรุงเทพ ชุดที่นอนขายบ้าน ชุดที่นอน ลาดพร้าวขายบ้าน ชุดที่นอน กรุงเทพบ้านสระว่ายน้ำส่วนตัวบ้านสระว่ายน้ำส่วนตัวบ้านสระว่ายน้ำส่วนตัว ลาดพร้าวบ้านสระว่ายน้ำส่วนตัว ลาดพร้าวบ้านสระว่ายน้ำส่วนตัว ลาดพร้าว กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพ สระว่ายน้ำส่วนตัวบ้านกรุงเทพ สระว่ายน้ำส่วนตัวขายบ้าน สระว่ายน้ำส่วนตัวขายบ้าน ลาดพร้าว สระว่ายน้ำส่วนตัวขายบ้าน กรุงเทพ สระว่ายน้ำส่วนตัวขายบ้าน สระว่ายน้ำส่วนตัว ลาดพร้าวขายบ้าน สระว่ายน้ำส่วนตัว กรุงเทพบ้านปั้มน้ำบ้านปั้มน้ำบ้านปั้มน้ำ ลาดพร้าวบ้านปั้มน้ำ ลาดพร้าวบ้านปั้มน้ำ ลาดพร้าว กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพ ปั้มน้ำบ้านกรุงเทพ ปั้มน้ำขายบ้าน ปั้มน้ำขายบ้าน ลาดพร้าว ปั้มน้ำขายบ้าน กรุงเทพ ปั้มน้ำขายบ้าน ปั้มน้ำ ลาดพร้าวขายบ้าน ปั้มน้ำ กรุงเทพบ้านบ่อเก็บน้ำบาดาลบ้านบ่อเก็บน้ำบาดาลบ้านบ่อเก็บน้ำบาดาล ลาดพร้าวบ้านบ่อเก็บน้ำบาดาล ลาดพร้าวบ้านบ่อเก็บน้ำบาดาล ลาดพร้าว กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพ บ่อเก็บน้ำบาดาลบ้านกรุงเทพ บ่อเก็บน้ำบาดาลขายบ้าน บ่อเก็บน้ำบาดาลขายบ้าน ลาดพร้าว บ่อเก็บน้ำบาดาลขายบ้าน กรุงเทพ บ่อเก็บน้ำบาดาลขายบ้าน บ่อเก็บน้ำบาดาล ลาดพร้าวขายบ้าน บ่อเก็บน้ำบาดาล กรุงเทพบ้านมีวิวตึกสูงบ้านมีวิวตึกสูงบ้านมีวิวตึกสูง ลาดพร้าวบ้านมีวิวตึกสูง ลาดพร้าวบ้านมีวิวตึกสูง ลาดพร้าว กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพ มีวิวตึกสูงบ้านกรุงเทพ มีวิวตึกสูงขายบ้าน มีวิวตึกสูงขายบ้าน ลาดพร้าว มีวิวตึกสูงขายบ้าน กรุงเทพ มีวิวตึกสูงขายบ้าน มีวิวตึกสูง ลาดพร้าวขายบ้าน มีวิวตึกสูง กรุงเทพบ้านมีวิวต้นไม้บ้านมีวิวต้นไม้บ้านมีวิวต้นไม้ ลาดพร้าวบ้านมีวิวต้นไม้ ลาดพร้าวบ้านมีวิวต้นไม้ ลาดพร้าว กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพ มีวิวต้นไม้บ้านกรุงเทพ มีวิวต้นไม้ขายบ้าน มีวิวต้นไม้ขายบ้าน ลาดพร้าว มีวิวต้นไม้ขายบ้าน กรุงเทพ มีวิวต้นไม้ขายบ้าน มีวิวต้นไม้ ลาดพร้าวขายบ้าน มีวิวต้นไม้ กรุงเทพบ้านใกล้อบตบ้านใกล้อบตบ้านใกล้อบต ลาดพร้าวบ้านใกล้อบต ลาดพร้าวบ้านใกล้อบต ลาดพร้าว กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพ ใกล้อบตบ้านกรุงเทพ ใกล้อบตขายบ้าน ใกล้อบตขายบ้าน ลาดพร้าว ใกล้อบตขายบ้าน กรุงเทพ ใกล้อบตขายบ้าน ใกล้อบต ลาดพร้าวขายบ้าน ใกล้อบต กรุงเทพบ้านใกล้สภอบ้านใกล้สภอบ้านใกล้สภอ ลาดพร้าวบ้านใกล้สภอ ลาดพร้าวบ้านใกล้สภอ ลาดพร้าว กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพ ใกล้สภอบ้านกรุงเทพ ใกล้สภอขายบ้าน ใกล้สภอขายบ้าน ลาดพร้าว ใกล้สภอขายบ้าน กรุงเทพ ใกล้สภอขายบ้าน ใกล้สภอ ลาดพร้าวขายบ้าน ใกล้สภอ กรุงเทพขายบ้าน 79 ตารางวาขายบ้าน 27,000,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

M6244

บ้านเดี่ยวสีขาวใหม่สวยทุกมุม (หัวมุม)
โครงการเนอวานา เอกมัย-รามอินทรา แอบโซลูท (สุคนธสวัสดิ์)
•บ้าน 3 ชั้น สไตล์ Natural Modern
•พื้นที่ 79 ตร.วา
•พื้นที่ใช้สอย 329ตร.ม(Absolute329)
•4 ห้องนอน (มีห้องนอนข้างล่าง)
•4 ห้องน้ำ
•1 ห้องแม่บ้าน
•1 ห้องครัว
•4-6 จอดรถ หน้าบ้านมีพื้นที่จอดรถกว้างมาก
•สนามหญ้าหน้าบ้าน
•ระเบียงขนาดใหญ่
•พื้นที่ Cloud Forest เเสงธรรชาติและลม
•ดีไซน์ช่องแสงและลมสร้างบรรยากาศสุนทรีย์ในบ้าน
•สังคมExclusive น่าอยู่ มีเพียง29 หลัง

Facilties
•ฟิตเนส/ สระว่ายน้ำ
•สวนเขียว
•ห้องทำงาน หรือห้องพบลูกค้า
•ระบบรักษาความปลอดภัย24 ชม.

การเดินทาง
•3 นาทีขึ้นทางด่วนไปเอกมัย-ทองหล่อ
•ใกล้ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลอีสวิลล์/ โรงพยาบาล
•ร้านอาหาร/ คาเฟ่Contact:
M:081-889-4456 / 081-715-5544 ( k’ memee)
ID Line: @memeelyn
Or Click Link

https://lin.ee/CL7YD5U


Wechat: memee0818894456
Email: zehousebkk@gmail.com
•บริการบ้านผ่อนตรง Juzmatch/สินเชื่อธนาคาร ฟรี
•Ladies of Real Estate Consultant
•Realtyone Estate Co.,Ltd.
•บจก.เรียลตี้วัน เอสเตท (ประเทศไทย)
•Real Estate Brokers Association
ในสังกัดสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ-

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ บ้าน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายบ้าน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : บ้านเดี่ยว บ้านเดี่ยว3ชั้น ขายบ้านเดี่ยว ขายบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์น
ลักษณะเฉพาะ : ใกล้ห้างสรรพสินค้า ที่จอดรถกว้าง
การตกแต่ง : สไตล์โมเดิร์น สไตล์โมเดิร์น ลาดพร้าว
จำนวนห้อง : 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ขนาดพื้นที่ : 79 ตารางวา
ราคา :
ขาย 27,000,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายบ้านเดี่ยว กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : กรุงเทพ
เขตที่ตั้ง : ลาดพร้าว
ทำเลลาดพร้าว »
เขตที่ตั้งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายบ้านเดี่ยว ทำเลลาดพร้าว
ขายไม่เกิน 27,000,000 บาท
ขาย 18,000,000 - 27,000,000 บาท
ขาย 18,000,000 - 31,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ทำเลเด่น : เซ็นทรัล รามอินทรา เซ็นทรัลลาดพร้าว
ถนนหลัก : รามอินทรา รามอินทรา 79 ตร.ว.
ถนนที่ผ่าน : ถนนทองหล่อ ถนนรามอินทรา
ถนนที่ผ่าน :
(ขาย)  
ขายบ้านเดี่ยว ถนนทองหล่อ
ขายบ้านเดี่ยว ทองหล่อ 79 ตารางวา
คลิกดูทำเลหลักอื่นๆ ที่ผ่านใน ลาดพร้าว »
ทำเลสำคัญ : บ้านเดี่ยวรามอินทรา ลาดพร้าว บ้านเดี่ยวลาดพร้าว ทองหล่อ บ้านเดี่ยวลาดพร้าว รามอินทรา บ้านเดี่ยวเซ็นทรัล ทองหล่อ บ้านเดี่ยวเซ็นทรัล รามอินทรา บ้านเดี่ยวเซ็นทรัล รามอินทรา บ้านเดี่ยวถนนทองหล่อ บ้านเดี่ยวถนนรามอินทรา บ้านเดี่ยวถนนรามอินทรา
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายบ้านเดี่ยว รามอินทรา 27,000,000 บาท
ขายบ้านเดี่ยว ลาดพร้าว 27,000,000 บาท
ขายบ้านเดี่ยว ใกล้ห้างสรรพสินค้า ลาดพร้าว
ขายบ้านเดี่ยว ที่จอดรถกว้าง ลาดพร้าว
ขายบ้านเดี่ยว สไตล์โมเดิร์น ลาดพร้าว
ขายบ้านเดี่ยว สไตล์โมเดิร์น ลาดพร้าว
ขายบ้านเดี่ยว ทองหล่อ ลาดพร้าว
คลิกดูขายบ้านเดี่ยว พื้นที่ลาดพร้าว ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
บ้านเดี่ยว  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : Realtyone2.1  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Share :

ขายบ้าน สไตล์โมเดิร์น บ้านเดี่ยวสีขาวใหม่สวยทุกมุม หัวมุม โครงการเนอวานา เอกมัย-รามอินทรา แอบโซลูท (สุคนธสวัสดิ์)

บ้าน 79 ตารางวา รวมประกาศประเภท บ้าน พร้อมรายละเอียดข้อมูลขายบ้าน สไตล์โมเดิร์น บ้านเดี่ยวสีขาวใหม่สวยทุกมุม หัวมุม โครงการเนอวานา เอกมัย-รามอินทรา แอบโซลูท (สุคนธสวัสดิ์) คำที่ต้องการค้นหา ขายบ้าน สไตล์โมเดิร์น บ้านเดี่ยวสีขาวใหม่สวยทุกมุม หัวมุม โครงการเนอวานา เอกมัย-รามอินทรา แอบโซลูท (สุคนธสวัสดิ์) ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

M6244 บ้านเดี่ยวสีขาวใหม่สวยทุกมุม (หัวมุม) โครงการเนอวานา เอกมัย-รามอินทรา แอบโซลูท (สุคนธสวัสดิ์) •บ้าน 3 ชั้น สไตล์ Natural Modern •พื้นที่ 79 ตร.วา •พื้นที่

บ้านที่น่าสนใจ ราคาที่ใกล้เคียง

ขายบ้านเดี่ยว เขตลาดพร้าว ราคาใกล้เคียง

ขายบ้านเดี่ยว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

@thaihometown Scroll