ขายบ้าน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ ขายทาว์นเฮาส์ 2 ชั้น พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลย หรือซื้อลงทุนปล่อยเช่าได้ราคา 30,000 อัพต่อเดือน

วันที่โพสต์ วันพุธ 10 กรกฏาคม 2567

ขายบ้าน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ ขายทาว์นเฮาส์ 2 ชั้น พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลย หรือซื้อลงทุนปล่อยเช่าได้ราคา 30,000 อัพต่อเดือน

บ้าน รายการล่าสุด บ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 20 กรกฎาคม 2567 บ้านให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 20 กรกฎาคม 2567 ขายบ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 20 กรกฎาคม 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 บ้านภูเก็ต รายการล่าสุด บ้านภูเก็ต ประกาศวันที่ 2024-07-10 บ้านภูเก็ต ประกาศวันที่ 2024-07-19 บ้านภูเก็ต ประกาศวันที่ 2024-07-18 บ้านถลาง ภูเก็ต รายการล่าสุด บ้านภูเก็ต รายการล่าสุด บ้านถลาง ภูเก็ต รายการล่าสุด บ้านถลางบ้านภูเก็ต บ้าน ถลาง ภูเก็ตขายบ้าน ถลางขายบ้าน ภูเก็ตบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ถลางบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ถลางบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ถลาง ภูเก็ตบ้านถลาง ภูเก็ต เครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านภูเก็ต เครื่องใช้ไฟฟ้าขายบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าขายบ้าน ถลาง เครื่องใช้ไฟฟ้าขายบ้าน ภูเก็ต เครื่องใช้ไฟฟ้าขายบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า ถลางขายบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า ภูเก็ตบ้านพร้อมอยู่บ้านพร้อมอยู่บ้านพร้อมอยู่ ถลางบ้านพร้อมอยู่ ถลางบ้านพร้อมอยู่ ถลาง ภูเก็ตบ้านถลาง ภูเก็ต พร้อมอยู่บ้านภูเก็ต พร้อมอยู่ขายบ้าน พร้อมอยู่ขายบ้าน ถลาง พร้อมอยู่ขายบ้าน ภูเก็ต พร้อมอยู่ขายบ้าน พร้อมอยู่ ถลางขายบ้าน พร้อมอยู่ ภูเก็ตบ้านตกแต่งแล้วบ้านตกแต่งแล้วบ้านตกแต่งแล้ว ถลางบ้านตกแต่งแล้ว ถลางบ้านตกแต่งแล้ว ถลาง ภูเก็ตบ้านถลาง ภูเก็ต ตกแต่งแล้วบ้านภูเก็ต ตกแต่งแล้วขายบ้าน ตกแต่งแล้วขายบ้าน ถลาง ตกแต่งแล้วขายบ้าน ภูเก็ต ตกแต่งแล้วขายบ้าน ตกแต่งแล้ว ถลางขายบ้าน ตกแต่งแล้ว ภูเก็ตบ้าน2ห้องนอนบ้าน2ห้องนอนบ้าน2ห้องนอน ถลางบ้าน2ห้องนอน ถลางบ้าน2ห้องนอน ถลาง ภูเก็ตบ้านถลาง ภูเก็ต 2ห้องนอนบ้านภูเก็ต 2ห้องนอนขายบ้าน 2ห้องนอนขายบ้าน ถลาง 2ห้องนอนขายบ้าน ภูเก็ต 2ห้องนอนขายบ้าน 2ห้องนอน ถลางขายบ้าน 2ห้องนอน ภูเก็ตบ้านเข้าอยู่ได้เลยบ้านเข้าอยู่ได้เลยบ้านเข้าอยู่ได้เลย ถลางบ้านเข้าอยู่ได้เลย ถลางบ้านเข้าอยู่ได้เลย ถลาง ภูเก็ตบ้านถลาง ภูเก็ต เข้าอยู่ได้เลยบ้านภูเก็ต เข้าอยู่ได้เลยขายบ้าน เข้าอยู่ได้เลยขายบ้าน ถลาง เข้าอยู่ได้เลยขายบ้าน ภูเก็ต เข้าอยู่ได้เลยขายบ้าน เข้าอยู่ได้เลย ถลางขายบ้าน เข้าอยู่ได้เลย ภูเก็ตบ้านชุดครัวบิ้วอินบ้านชุดครัวบิ้วอินบ้านชุดครัวบิ้วอิน ถลางบ้านชุดครัวบิ้วอิน ถลางบ้านชุดครัวบิ้วอิน ถลาง ภูเก็ตบ้านถลาง ภูเก็ต ชุดครัวบิ้วอินบ้านภูเก็ต ชุดครัวบิ้วอินขายบ้าน ชุดครัวบิ้วอินขายบ้าน ถลาง ชุดครัวบิ้วอินขายบ้าน ภูเก็ต ชุดครัวบิ้วอินขายบ้าน ชุดครัวบิ้วอิน ถลางขายบ้าน ชุดครัวบิ้วอิน ภูเก็ตบ้านใกล้สถานที่ราชการบ้านใกล้สถานที่ราชการบ้านใกล้สถานที่ราชการ ถลางบ้านใกล้สถานที่ราชการ ถลางบ้านใกล้สถานที่ราชการ ถลาง ภูเก็ตบ้านถลาง ภูเก็ต ใกล้สถานที่ราชการบ้านภูเก็ต ใกล้สถานที่ราชการขายบ้าน ใกล้สถานที่ราชการขายบ้าน ถลาง ใกล้สถานที่ราชการขายบ้าน ภูเก็ต ใกล้สถานที่ราชการขายบ้าน ใกล้สถานที่ราชการ ถลางขายบ้าน ใกล้สถานที่ราชการ ภูเก็ตบ้านระบบไฟฟ้าบ้านระบบไฟฟ้าบ้านระบบไฟฟ้า ถลางบ้านระบบไฟฟ้า ถลางบ้านระบบไฟฟ้า ถลาง ภูเก็ตบ้านถลาง ภูเก็ต ระบบไฟฟ้าบ้านภูเก็ต ระบบไฟฟ้าขายบ้าน ระบบไฟฟ้าขายบ้าน ถลาง ระบบไฟฟ้าขายบ้าน ภูเก็ต ระบบไฟฟ้าขายบ้าน ระบบไฟฟ้า ถลางขายบ้าน ระบบไฟฟ้า ภูเก็ตบ้านBuilt-inบ้านBuilt-inบ้านBuilt-in ถลางบ้านBuilt-in ถลางบ้านBuilt-in ถลาง ภูเก็ตบ้านถลาง ภูเก็ต Built-inบ้านภูเก็ต Built-inขายบ้าน Built-inขายบ้าน ถลาง Built-inขายบ้าน ภูเก็ต Built-inขายบ้าน Built-in ถลางขายบ้าน Built-in ภูเก็ตบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์บ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์บ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ถลางบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ถลางบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ถลาง ภูเก็ตบ้านถลาง ภูเก็ต พร้อมเฟอร์นิเจอร์บ้านภูเก็ต พร้อมเฟอร์นิเจอร์ขายบ้าน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ขายบ้าน ถลาง พร้อมเฟอร์นิเจอร์ขายบ้าน ภูเก็ต พร้อมเฟอร์นิเจอร์ขายบ้าน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ ถลางขายบ้าน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ ภูเก็ตบ้านพร้อมเฟอร์ครบบ้านพร้อมเฟอร์ครบบ้านพร้อมเฟอร์ครบ ถลางบ้านพร้อมเฟอร์ครบ ถลางบ้านพร้อมเฟอร์ครบ ถลาง ภูเก็ตบ้านถลาง ภูเก็ต พร้อมเฟอร์ครบบ้านภูเก็ต พร้อมเฟอร์ครบขายบ้าน พร้อมเฟอร์ครบขายบ้าน ถลาง พร้อมเฟอร์ครบขายบ้าน ภูเก็ต พร้อมเฟอร์ครบขายบ้าน พร้อมเฟอร์ครบ ถลางขายบ้าน พร้อมเฟอร์ครบ ภูเก็ตบ้านเฟอร์นิเจอร์ครบบ้านเฟอร์นิเจอร์ครบบ้านเฟอร์นิเจอร์ครบ ถลางบ้านเฟอร์นิเจอร์ครบ ถลางบ้านเฟอร์นิเจอร์ครบ ถลาง ภูเก็ตบ้านถลาง ภูเก็ต เฟอร์นิเจอร์ครบบ้านภูเก็ต เฟอร์นิเจอร์ครบขายบ้าน เฟอร์นิเจอร์ครบขายบ้าน ถลาง เฟอร์นิเจอร์ครบขายบ้าน ภูเก็ต เฟอร์นิเจอร์ครบขายบ้าน เฟอร์นิเจอร์ครบ ถลางขายบ้าน เฟอร์นิเจอร์ครบ ภูเก็ตบ้านมีเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านมีเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านมีเครื่องใช้ไฟฟ้า ถลางบ้านมีเครื่องใช้ไฟฟ้า ถลางบ้านมีเครื่องใช้ไฟฟ้า ถลาง ภูเก็ตบ้านถลาง ภูเก็ต มีเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านภูเก็ต มีเครื่องใช้ไฟฟ้าขายบ้าน มีเครื่องใช้ไฟฟ้าขายบ้าน ถลาง มีเครื่องใช้ไฟฟ้าขายบ้าน ภูเก็ต มีเครื่องใช้ไฟฟ้าขายบ้าน มีเครื่องใช้ไฟฟ้า ถลางขายบ้าน มีเครื่องใช้ไฟฟ้า ภูเก็ตบ้านเครื่องทำน้ำอุ่นบ้านเครื่องทำน้ำอุ่นบ้านเครื่องทำน้ำอุ่น ถลางบ้านเครื่องทำน้ำอุ่น ถลางบ้านเครื่องทำน้ำอุ่น ถลาง ภูเก็ตบ้านถลาง ภูเก็ต เครื่องทำน้ำอุ่นบ้านภูเก็ต เครื่องทำน้ำอุ่นขายบ้าน เครื่องทำน้ำอุ่นขายบ้าน ถลาง เครื่องทำน้ำอุ่นขายบ้าน ภูเก็ต เครื่องทำน้ำอุ่นขายบ้าน เครื่องทำน้ำอุ่น ถลางขายบ้าน เครื่องทำน้ำอุ่น ภูเก็ตบ้านเครื่องซักผ้าบ้านเครื่องซักผ้าบ้านเครื่องซักผ้า ถลางบ้านเครื่องซักผ้า ถลางบ้านเครื่องซักผ้า ถลาง ภูเก็ตบ้านถลาง ภูเก็ต เครื่องซักผ้าบ้านภูเก็ต เครื่องซักผ้าขายบ้าน เครื่องซักผ้าขายบ้าน ถลาง เครื่องซักผ้าขายบ้าน ภูเก็ต เครื่องซักผ้าขายบ้าน เครื่องซักผ้า ถลางขายบ้าน เครื่องซักผ้า ภูเก็ตบ้านชุดที่นอนบ้านชุดที่นอนบ้านชุดที่นอน ถลางบ้านชุดที่นอน ถลางบ้านชุดที่นอน ถลาง ภูเก็ตบ้านถลาง ภูเก็ต ชุดที่นอนบ้านภูเก็ต ชุดที่นอนขายบ้าน ชุดที่นอนขายบ้าน ถลาง ชุดที่นอนขายบ้าน ภูเก็ต ชุดที่นอนขายบ้าน ชุดที่นอน ถลางขายบ้าน ชุดที่นอน ภูเก็ตบ้านสระว่ายน้ำส่วนตัวบ้านสระว่ายน้ำส่วนตัวบ้านสระว่ายน้ำส่วนตัว ถลางบ้านสระว่ายน้ำส่วนตัว ถลางบ้านสระว่ายน้ำส่วนตัว ถลาง ภูเก็ตบ้านถลาง ภูเก็ต สระว่ายน้ำส่วนตัวบ้านภูเก็ต สระว่ายน้ำส่วนตัวขายบ้าน สระว่ายน้ำส่วนตัวขายบ้าน ถลาง สระว่ายน้ำส่วนตัวขายบ้าน ภูเก็ต สระว่ายน้ำส่วนตัวขายบ้าน สระว่ายน้ำส่วนตัว ถลางขายบ้าน สระว่ายน้ำส่วนตัว ภูเก็ตบ้านปั้มน้ำบ้านปั้มน้ำบ้านปั้มน้ำ ถลางบ้านปั้มน้ำ ถลางบ้านปั้มน้ำ ถลาง ภูเก็ตบ้านถลาง ภูเก็ต ปั้มน้ำบ้านภูเก็ต ปั้มน้ำขายบ้าน ปั้มน้ำขายบ้าน ถลาง ปั้มน้ำขายบ้าน ภูเก็ต ปั้มน้ำขายบ้าน ปั้มน้ำ ถลางขายบ้าน ปั้มน้ำ ภูเก็ตบ้านบ่อเก็บน้ำบาดาลบ้านบ่อเก็บน้ำบาดาลบ้านบ่อเก็บน้ำบาดาล ถลางบ้านบ่อเก็บน้ำบาดาล ถลางบ้านบ่อเก็บน้ำบาดาล ถลาง ภูเก็ตบ้านถลาง ภูเก็ต บ่อเก็บน้ำบาดาลบ้านภูเก็ต บ่อเก็บน้ำบาดาลขายบ้าน บ่อเก็บน้ำบาดาลขายบ้าน ถลาง บ่อเก็บน้ำบาดาลขายบ้าน ภูเก็ต บ่อเก็บน้ำบาดาลขายบ้าน บ่อเก็บน้ำบาดาล ถลางขายบ้าน บ่อเก็บน้ำบาดาล ภูเก็ตบ้านมีวิวตึกสูงบ้านมีวิวตึกสูงบ้านมีวิวตึกสูง ถลางบ้านมีวิวตึกสูง ถลางบ้านมีวิวตึกสูง ถลาง ภูเก็ตบ้านถลาง ภูเก็ต มีวิวตึกสูงบ้านภูเก็ต มีวิวตึกสูงขายบ้าน มีวิวตึกสูงขายบ้าน ถลาง มีวิวตึกสูงขายบ้าน ภูเก็ต มีวิวตึกสูงขายบ้าน มีวิวตึกสูง ถลางขายบ้าน มีวิวตึกสูง ภูเก็ตบ้านมีวิวต้นไม้บ้านมีวิวต้นไม้บ้านมีวิวต้นไม้ ถลางบ้านมีวิวต้นไม้ ถลางบ้านมีวิวต้นไม้ ถลาง ภูเก็ตบ้านถลาง ภูเก็ต มีวิวต้นไม้บ้านภูเก็ต มีวิวต้นไม้ขายบ้าน มีวิวต้นไม้ขายบ้าน ถลาง มีวิวต้นไม้ขายบ้าน ภูเก็ต มีวิวต้นไม้ขายบ้าน มีวิวต้นไม้ ถลางขายบ้าน มีวิวต้นไม้ ภูเก็ตบ้านใกล้อบตบ้านใกล้อบตบ้านใกล้อบต ถลางบ้านใกล้อบต ถลางบ้านใกล้อบต ถลาง ภูเก็ตบ้านถลาง ภูเก็ต ใกล้อบตบ้านภูเก็ต ใกล้อบตขายบ้าน ใกล้อบตขายบ้าน ถลาง ใกล้อบตขายบ้าน ภูเก็ต ใกล้อบตขายบ้าน ใกล้อบต ถลางขายบ้าน ใกล้อบต ภูเก็ตบ้านใกล้สภอบ้านใกล้สภอบ้านใกล้สภอ ถลางบ้านใกล้สภอ ถลางบ้านใกล้สภอ ถลาง ภูเก็ตบ้านถลาง ภูเก็ต ใกล้สภอบ้านภูเก็ต ใกล้สภอขายบ้าน ใกล้สภอขายบ้าน ถลาง ใกล้สภอขายบ้าน ภูเก็ต ใกล้สภอขายบ้าน ใกล้สภอ ถลางขายบ้าน ใกล้สภอ ภูเก็ตขายบ้าน 23 ตารางวาขายบ้าน 3,890,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ขายทาว์นเฮาส์ 2 ชั้น(บ้านไทยเฮาส์)

ตกแต่ง ต่อเติม พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลย
หรือซื้อลงทุนปล่อยเช่าได้ราคา 30,000 อัพต่อเดือน

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ เนื้อที่ 23 ตารางวา
- แอร์ 3 ตัว
- สมาร์ททีวี 3 ตัว
- เครื่องทำน้ำอุ่น 2 ตัว
- เครื่องซักผ้าฝาหน้า
- ปั๊มน้ำ+ เครื่องกรองน้ำระบบbackwash
- ถังเก็บน้ำ
- ชุดตู้เตียง เครื่องนอน
- ชุดโซฟา L shape

ชุดครัวบิ้วอิน โต๊ะทานข้าว พร้อมอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ เตาอบ
เตาไฟ 2 ระบบ ระบบไฟฟ้าและระบบแก๊สพร้อมถัง 15 กก.

ราคา 3.89 ล้าน

เดินทางสะดวก ย่านชุมชน ตลาดนัด เซเว่น
ใกล้สถานที่ราชการ สำนักงานที่ดินสถานีตำรวจ โรงพยาบาลถลาง
10 นาทีถึงเทสโก้โลตัสถลาง, แม็คโครถลาง , โฮมโปร ถลาง
20 นาทีถึงสนามบิน

สนใจติดต่อ คุณชญานี
: 0612265351 คุณนุช(ไทย)
: 0919156539 คุณเอ(Eng)
ID line : nuch9875

https://www.facebook.com/profile.php?id=100094116546926&mibextid=ZbWKwL

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ บ้าน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายบ้าน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : บ้าน บ้าน2ชั้น ขายบ้าน ขายบ้าน 2ชั้น ขายบ้านพร้อมอยู่
ขายบ้านตกแต่งพร้อมอยู่
หมวดหลัก : พร้อมเฟอร์ฯ พร้อมเฟอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมอยู่ ตกแต่งแล้ว พร้อมอยู่ 2 ห้องนอน พร้อมอยู่ พร้อมเฟอร์ฯ พร้อมอยู่ เฟอร์ฯบิวท์อิน
ลักษณะเฉพาะ : เข้าอยู่ได้เลย ชุดครัวบิ้วอิน ใกล้สถานที่ราชการ ระบบไฟฟ้า
การตกแต่ง : Built-in ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่
อุปกรณ์ : พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ครบ มีเครื่องใช้ไฟฟ้า มีเครื่องทำน้ำอุ่น มีเครื่องซักผ้า
จำนวนห้อง : 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดพื้นที่ : 23 ตารางวา
ราคา :
ขาย 3,890,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายบ้าน กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : ภูเก็ต
ทำเลภูเก็ต »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : ถลาง
ทำเลถลาง »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายบ้าน ทำเลภูเก็ต
ขายไม่เกิน 3,890,000 บาท
ขาย 2,000,000 - 3,000,000 บาท
ขาย 2,000,000 - 4,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ขายบ้าน ทำเล ถลาง ภูเก็ต
ขาย 2,000,000 - 3,000,000 บาท
ขาย 2,000,000 - 4,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
หน้าใกล้เคียง : บ้านพร้อมอยู่ ตกแต่งแล้ว ภูเก็ต
บ้านพร้อมอยู่ พร้อมเฟอร์ ภูเก็ต
คลิกดูหน้าอื่นๆที่ใกล้เคียง »
ทำเลเด่น : โลตัส ภูเก็ต โลตัสถลาง แม็คโคร ภูเก็ต แม็คโครถลาง
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายบ้าน พร้อมเฟอร์ ภูเก็ต
ขายบ้าน ตกแต่ง ภูเก็ต
ขายบ้าน บิวท์อิน ภูเก็ต
ขายบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า ภูเก็ต
ขายบ้าน พร้อมอยู่ ภูเก็ต
ขายบ้าน ตกแต่งแล้ว ภูเก็ต
ขายบ้าน 2ห้องนอน ภูเก็ต
ขายบ้าน เข้าอยู่ได้เลย ภูเก็ต
คลิกดูขายบ้าน พื้นที่ ภูเก็ต ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
บ้าน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : puiphuket8  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Share :

ขายบ้าน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ ขายทาว์นเฮาส์ 2 ชั้น พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลย หรือซื้อลงทุนปล่อยเช่าได้ราคา 30,000 อัพต่อเดือน

บ้าน 23 ตารางวา รวมประกาศประเภท บ้าน พร้อมรายละเอียดข้อมูลขายบ้าน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ ขายทาว์นเฮาส์ 2 ชั้น พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลย หรือซื้อลงทุนปล่อยเช่าได้ราคา 30,000 อัพต่อเดือน คำที่ต้องการค้นหา ขายบ้าน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ ขายทาว์นเฮาส์ 2 ชั้น พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลย หรือซื้อลงทุนปล่อยเช่าได้ราคา 30,000 อัพต่อเดือน ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

ขายทาว์นเฮาส์ 2 ชั้น(บ้านไทยเฮาส์) ตกแต่ง ต่อเติม พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลย หรือซื้อลงทุนปล่อยเช่าได้ราคา 30,000 อัพต่อเดือน

บ้านที่น่าสนใจ ราคาที่ใกล้เคียง

ขายบ้าน ในจ.ภูเก็ต ราคาใกล้เคียง

ขายบ้าน ทำเลใกล้ๆ กับจ.ภูเก็ต ขนาดพื้นที่ใกล้เคียง

@thaihometown Scroll