ขายบ้าน บ้านไผ่ ใกล้ ร้านค้าตลาดสด A7-0595 ขายบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น (โปรโมชั่นวันนี้่ - 30 มิถุนายน 2567)

บ้าน รายการล่าสุด บ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 14 เมษายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 14 เมษายน 2567 ขายบ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 14 เมษายน 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 13 เมษายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 13 เมษายน 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 13 เมษายน 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 12 เมษายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 12 เมษายน 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 12 เมษายน 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2567 บ้านขอนแก่น รายการล่าสุด บ้านขอนแก่น ประกาศวันที่ 2024-04-03 บ้านขอนแก่น ประกาศวันที่ 2024-04-13 บ้านขอนแก่น ประกาศวันที่ 2024-04-12 บ้านบ้านไผ่ ขอนแก่น รายการล่าสุด บ้านขอนแก่น รายการล่าสุด บ้านบ้านไผ่ ขอนแก่น รายการล่าสุด บ้านบ้านไผ่บ้านขอนแก่น บ้าน บ้านไผ่ ขอนแก่นขายบ้าน บ้านไผ่ขายบ้าน ขอนแก่นบ้านมิตรภาพบ้านมิตรภาพบ้านมิตรภาพ บ้านไผ่บ้านมิตรภาพ บ้านไผ่บ้านมิตรภาพ บ้านไผ่ ขอนแก่นบ้านบ้านไผ่ ขอนแก่น มิตรภาพบ้านขอนแก่น มิตรภาพขายบ้าน มิตรภาพขายบ้าน บ้านไผ่ มิตรภาพขายบ้าน ขอนแก่น มิตรภาพขายบ้าน มิตรภาพ บ้านไผ่ขายบ้าน มิตรภาพ ขอนแก่นบ้านถนนมิตรภาพบ้านถนนมิตรภาพบ้านถนนมิตรภาพ บ้านไผ่บ้านถนนมิตรภาพ บ้านไผ่บ้านถนนมิตรภาพ บ้านไผ่ ขอนแก่นบ้านบ้านไผ่ ขอนแก่น ถนนมิตรภาพบ้านขอนแก่น ถนนมิตรภาพขายบ้าน ถนนมิตรภาพขายบ้าน บ้านไผ่ ถนนมิตรภาพขายบ้าน ขอนแก่น ถนนมิตรภาพขายบ้าน ถนนมิตรภาพ บ้านไผ่ขายบ้าน ถนนมิตรภาพ ขอนแก่นบ้านมีระเบียงบ้านมีระเบียงบ้านมีระเบียง บ้านไผ่บ้านมีระเบียง บ้านไผ่บ้านมีระเบียง บ้านไผ่ ขอนแก่นบ้านบ้านไผ่ ขอนแก่น มีระเบียงบ้านขอนแก่น มีระเบียงขายบ้าน มีระเบียงขายบ้าน บ้านไผ่ มีระเบียงขายบ้าน ขอนแก่น มีระเบียงขายบ้าน มีระเบียง บ้านไผ่ขายบ้าน มีระเบียง ขอนแก่นบ้านห้องน้ำชั้นบนบ้านห้องน้ำชั้นบนบ้านห้องน้ำชั้นบน บ้านไผ่บ้านห้องน้ำชั้นบน บ้านไผ่บ้านห้องน้ำชั้นบน บ้านไผ่ ขอนแก่นบ้านบ้านไผ่ ขอนแก่น ห้องน้ำชั้นบนบ้านขอนแก่น ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน บ้านไผ่ ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน ขอนแก่น ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน ห้องน้ำชั้นบน บ้านไผ่ขายบ้าน ห้องน้ำชั้นบน ขอนแก่นบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต บ้านไผ่บ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต บ้านไผ่บ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต บ้านไผ่ ขอนแก่นบ้านบ้านไผ่ ขอนแก่น ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านขอนแก่น ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน บ้านไผ่ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน ขอนแก่น ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต บ้านไผ่ขายบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ขอนแก่นบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสดบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสดบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสด บ้านไผ่บ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสด บ้านไผ่บ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสด บ้านไผ่ ขอนแก่นบ้านบ้านไผ่ ขอนแก่น ใกล้ ร้านค้าตลาดสดบ้านขอนแก่น ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน บ้านไผ่ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน ขอนแก่น ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด บ้านไผ่ขายบ้าน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด ขอนแก่นบ้านใกล้โรงเรียนบ้านใกล้โรงเรียนบ้านใกล้โรงเรียน บ้านไผ่บ้านใกล้โรงเรียน บ้านไผ่บ้านใกล้โรงเรียน บ้านไผ่ ขอนแก่นบ้านบ้านไผ่ ขอนแก่น ใกล้โรงเรียนบ้านขอนแก่น ใกล้โรงเรียนขายบ้าน ใกล้โรงเรียนขายบ้าน บ้านไผ่ ใกล้โรงเรียนขายบ้าน ขอนแก่น ใกล้โรงเรียนขายบ้าน ใกล้โรงเรียน บ้านไผ่ขายบ้าน ใกล้โรงเรียน ขอนแก่นบ้านใกล้มหาวิทยาลัยบ้านใกล้มหาวิทยาลัยบ้านใกล้มหาวิทยาลัย บ้านไผ่บ้านใกล้มหาวิทยาลัย บ้านไผ่บ้านใกล้มหาวิทยาลัย บ้านไผ่ ขอนแก่นบ้านบ้านไผ่ ขอนแก่น ใกล้มหาวิทยาลัยบ้านขอนแก่น ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน บ้านไผ่ ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน ขอนแก่น ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน ใกล้มหาวิทยาลัย บ้านไผ่ขายบ้าน ใกล้มหาวิทยาลัย ขอนแก่นบ้านใกล้ถนนทางหลวงบ้านใกล้ถนนทางหลวงบ้านใกล้ถนนทางหลวง บ้านไผ่บ้านใกล้ถนนทางหลวง บ้านไผ่บ้านใกล้ถนนทางหลวง บ้านไผ่ ขอนแก่นบ้านบ้านไผ่ ขอนแก่น ใกล้ถนนทางหลวงบ้านขอนแก่น ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน บ้านไผ่ ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน ขอนแก่น ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน ใกล้ถนนทางหลวง บ้านไผ่ขายบ้าน ใกล้ถนนทางหลวง ขอนแก่นบ้านใกล้ถนนใหญ่บ้านใกล้ถนนใหญ่บ้านใกล้ถนนใหญ่ บ้านไผ่บ้านใกล้ถนนใหญ่ บ้านไผ่บ้านใกล้ถนนใหญ่ บ้านไผ่ ขอนแก่นบ้านบ้านไผ่ ขอนแก่น ใกล้ถนนใหญ่บ้านขอนแก่น ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน บ้านไผ่ ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน ขอนแก่น ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ บ้านไผ่ขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ ขอนแก่นขายบ้าน 64 ตารางวาขายบ้าน 617,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ขายบ้าน บ้านไผ่ ใกล้ ร้านค้าตลาดสด A7-0595 ขายบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น (โปรโมชั่นวันนี้่ - 30 มิถุนายน 2567)

Member Package | วันที่โพสต์ วันพุธ 03 เมษายน 2567

A7-0595
ขายบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ : อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น
ที่ตั้งสินทรัพย์ : ซอยมิตรภาพ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น

ราคา : 617,000 บาท

ขนาดพื้นที่ : 64 ตร.ว
แบบบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ : - ห้องนอน / - ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย : 212 ตรม
บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ : 2 ชั้น

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/ixsuLsSZ6LWpBVoi9

สถานที่ใกล้เคียง
วัดสนวนวารีพัฒนาราม
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บ้านไผ่
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่
วัดโพธิ์ชัยบ้านไผ่
โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว

**************************************
สอบถามเพิ่มเติม/นัดชมบ้าน
064-6654666 (เกรียง)
066-1414333
Line : @land666 (มี @ ด้านหน้าด้วยน๊า)
หรือคลิ๊ก
https://lin.ee/n9y0Nfc
ดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ บริการสินเชื่อฟรี ดอกเบี้ยดี ด้วยทีมงานมืออาชีพ
(เพื่อความรวดเร็วในการเช็คสถานะทรัพย์รบกวนแค๊ปหน้าจอแล้วส่งมาทางไลน์หรือแจ้งรหัสที่หัวข้อของประกาศนะครับ)

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ บ้าน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายบ้าน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : บ้าน บ้าน2ชั้น ขาย
จำนวนห้อง : 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
ขนาดพื้นที่ : 64 ตารางวา
ราคา :
ขาย 617,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายบ้าน กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : ขอนแก่น
ทำเลขอนแก่น »
จังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้»
อำเภอ : บ้านไผ่
ทำเลบ้านไผ่ »
อำเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายบ้าน ทำเลขอนแก่น
ขายไม่เกิน 617,000 บาท
ขาย 1,000,000 - 2,000,000 บาท
ขาย 1,000,000 - 3,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ขายบ้าน ทำเล บ้านไผ่ ขอนแก่น
ขาย 1,000,000 - 2,000,000 บาท
ขาย 1,000,000 - 3,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ทำเลเด่น : บิ๊กซี ขอนแก่น บิ๊กซีบ้านไผ่
ถนนที่ผ่าน : มิตรภาพ ถนนมิตรภาพ
ทำเลสำคัญ : บ้านขอนแก่น มิตรภาพ บ้านบ้านไผ่ มิตรภาพ บ้านบิ๊กซี มิตรภาพ บ้านบิ๊กซี ถนนมิตรภาพ บ้านถนนมิตรภาพ
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายบ้าน ขอนแก่น ขายบ้าน บ้านไผ่ ขอนแก่น ขายบ้าน มิตรภาพ ขอนแก่น
ขายบ้าน ถนนมิตรภาพ ขอนแก่น
ข้อมูลเสริม :
บ้าน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ลงทะเบียนใช้งาน
Member :
Package  
นายเกรียงไกร ศรีสมุทร  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
โทรศัพท์ :
0646654666
Emai :
Share :
ขายบ้านเดี่ยว : หมู่บ้านสุรินดา จังหวัดขอนแก่น
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ราคาขาย 3,850,000 บาท
ขายบ้านเดี่ยว : หมู่บ้านเออเบินนารา แก่นทอง 3 ขอนแก่น
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ราคาขาย 7,700,000 บาท
ขายบ้านเดี่ยว : หมู่บ้านสินไพลิน ขอนแก่น
เทศบาลตำบลเมืองพล ขอนแก่น
ราคาขาย 5,580,000 บาท
ขายบ้านเดี่ยว : หมู่บ้านเดอะ วิคตอเรีย ขอนแก่น
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ราคาขาย 4,180,000 บาท
ขายบ้านเดี่ยว : หมู่บ้านบ้านเรา 2 ขอนแก่น
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ราคาขาย 3,400,000 บาท
ขายบ้านเดี่ยว : หมู่บ้านเลคนครา ขอนแก่น
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ราคาขาย 6,175,000 บาท
ขายบ้านเดี่ยว : โครงการอินนิชิโอ ขอนแก่น
เทศบาลตำบลเมืองพล ขอนแก่น
ราคาขาย 4,950,000 บาท
ขายบ้านเดี่ยว : หมู่บ้านชลพฤกษ์ เลควิลล์ ขอนแก่น
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ราคาขาย 3,770,000 บาท
ขายบ้านเดี่ยว : หมู่บ้านเดอะ สปริง เพลส ขอนแก่น
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ราคาขาย 4,480,000 บาท

ขายบ้าน บ้านไผ่ ใกล้ ร้านค้าตลาดสด A7-0595 ขายบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น (โปรโมชั่นวันนี้่ - 30 มิถุนายน 2567)

บ้าน 64 ตารางวา รวมประกาศประเภท บ้าน พร้อมรายละเอียดข้อมูลขายบ้าน บ้านไผ่ ใกล้ ร้านค้าตลาดสด A7-0595 ขายบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น (โปรโมชั่นวันนี้่ - 30 มิถุนายน 2567) คำที่ต้องการค้นหา ขายบ้าน บ้านไผ่ ใกล้ ร้านค้าตลาดสด A7-0595 ขายบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น (โปรโมชั่นวันนี้่ - 30 มิถุนายน 2567) ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

A7-0595 ขายบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ : อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น ที่ตั้งสินทรัพย์ : ซอยมิตรภาพ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น ราคา : 617,000 บาท ขนาดพื้นที

ขายบ้าน ในจ.ขอนแก่น ราคาใกล้เคียงประกาศอื่นๆ Member Package ▼

© สงวนลิขสิทธิ์ 2567 บริษัท ไทยโฮมทาวน์ จำกัด
@thaihometown Scroll