ขายบ้าน ถนนรามอินทรา ขายสำนักงาน+คลังสินค้า 2 ชั้น (ซ.ลาดพร้าว 64 แยก 16) พร้อมที่ดิน 352 ตร.ว. ราคา 30,999,999 บาท

บ้าน รายการล่าสุด บ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 23 เมษายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 23 เมษายน 2567 ขายบ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 23 เมษายน 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 22 เมษายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 22 เมษายน 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 22 เมษายน 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 20 เมษายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 20 เมษายน 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 20 เมษายน 2567 บ้านกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-04-03 บ้านกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-04-22 บ้านกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-04-21 บ้านลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านลาดพร้าวบ้าน กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพขายบ้าน ลาดพร้าวขายบ้าน เขตลาดพร้าวบ้านคลังเก็บสินค้าบ้านคลังเก็บสินค้าบ้านคลังเก็บสินค้า ลาดพร้าวบ้านคลังเก็บสินค้า ลาดพร้าวบ้านคลังเก็บสินค้า ลาดพร้าว กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพ คลังเก็บสินค้าบ้านกรุงเทพ คลังเก็บสินค้าขายบ้าน คลังเก็บสินค้าขายบ้าน ลาดพร้าว คลังเก็บสินค้าขายบ้าน กรุงเทพ คลังเก็บสินค้าขายบ้าน คลังเก็บสินค้า ลาดพร้าวขายบ้าน คลังเก็บสินค้า กรุงเทพบ้านสถานีรถไฟฟ้าบ้านสถานีรถไฟฟ้าบ้านสถานีรถไฟฟ้า ลาดพร้าวบ้านสถานีรถไฟฟ้า ลาดพร้าวบ้านสถานีรถไฟฟ้า ลาดพร้าว กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพ สถานีรถไฟฟ้าบ้านกรุงเทพ สถานีรถไฟฟ้าขายบ้าน สถานีรถไฟฟ้าขายบ้าน ลาดพร้าว สถานีรถไฟฟ้าขายบ้าน กรุงเทพ สถานีรถไฟฟ้าขายบ้าน สถานีรถไฟฟ้า ลาดพร้าวขายบ้าน สถานีรถไฟฟ้า กรุงเทพบ้านรถไฟฟ้าสายสีเหลืองบ้านรถไฟฟ้าสายสีเหลืองบ้านรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ลาดพร้าวบ้านรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ลาดพร้าวบ้านรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ลาดพร้าว กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพ รถไฟฟ้าสายสีเหลืองบ้านกรุงเทพ รถไฟฟ้าสายสีเหลืองขายบ้าน รถไฟฟ้าสายสีเหลืองขายบ้าน ลาดพร้าว รถไฟฟ้าสายสีเหลืองขายบ้าน กรุงเทพ รถไฟฟ้าสายสีเหลืองขายบ้าน รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ลาดพร้าวขายบ้าน รถไฟฟ้าสายสีเหลือง กรุงเทพบ้านมอเตอร์เวย์บ้านมอเตอร์เวย์บ้านมอเตอร์เวย์ ลาดพร้าวบ้านมอเตอร์เวย์ ลาดพร้าวบ้านมอเตอร์เวย์ ลาดพร้าว กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพ มอเตอร์เวย์บ้านกรุงเทพ มอเตอร์เวย์ขายบ้าน มอเตอร์เวย์ขายบ้าน ลาดพร้าว มอเตอร์เวย์ขายบ้าน กรุงเทพ มอเตอร์เวย์ขายบ้าน มอเตอร์เวย์ ลาดพร้าวขายบ้าน มอเตอร์เวย์ กรุงเทพบ้านเลียบทางด่วนเอกมัยบ้านเลียบทางด่วนเอกมัยบ้านเลียบทางด่วนเอกมัย ลาดพร้าวบ้านเลียบทางด่วนเอกมัย ลาดพร้าวบ้านเลียบทางด่วนเอกมัย ลาดพร้าว กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพ เลียบทางด่วนเอกมัยบ้านกรุงเทพ เลียบทางด่วนเอกมัยขายบ้าน เลียบทางด่วนเอกมัยขายบ้าน ลาดพร้าว เลียบทางด่วนเอกมัยขายบ้าน กรุงเทพ เลียบทางด่วนเอกมัยขายบ้าน เลียบทางด่วนเอกมัย ลาดพร้าวขายบ้าน เลียบทางด่วนเอกมัย กรุงเทพบ้านเลียบทางด่วนบ้านเลียบทางด่วนบ้านเลียบทางด่วน ลาดพร้าวบ้านเลียบทางด่วน ลาดพร้าวบ้านเลียบทางด่วน ลาดพร้าว กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพ เลียบทางด่วนบ้านกรุงเทพ เลียบทางด่วนขายบ้าน เลียบทางด่วนขายบ้าน ลาดพร้าว เลียบทางด่วนขายบ้าน กรุงเทพ เลียบทางด่วนขายบ้าน เลียบทางด่วน ลาดพร้าวขายบ้าน เลียบทางด่วน กรุงเทพบ้านรัชดาบ้านรัชดาบ้านรัชดา ลาดพร้าวบ้านรัชดา ลาดพร้าวบ้านรัชดา ลาดพร้าว กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพ รัชดาบ้านกรุงเทพ รัชดาขายบ้าน รัชดาขายบ้าน ลาดพร้าว รัชดาขายบ้าน กรุงเทพ รัชดาขายบ้าน รัชดา ลาดพร้าวขายบ้าน รัชดา กรุงเทพบ้านสุทธิสารบ้านสุทธิสารบ้านสุทธิสาร ลาดพร้าวบ้านสุทธิสาร ลาดพร้าวบ้านสุทธิสาร ลาดพร้าว กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพ สุทธิสารบ้านกรุงเทพ สุทธิสารขายบ้าน สุทธิสารขายบ้าน ลาดพร้าว สุทธิสารขายบ้าน กรุงเทพ สุทธิสารขายบ้าน สุทธิสาร ลาดพร้าวขายบ้าน สุทธิสาร กรุงเทพบ้านรามอินทรา1บ้านรามอินทรา1บ้านรามอินทรา1 ลาดพร้าวบ้านรามอินทรา1 ลาดพร้าวบ้านรามอินทรา1 ลาดพร้าว กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพ รามอินทรา1บ้านกรุงเทพ รามอินทรา1ขายบ้าน รามอินทรา1ขายบ้าน ลาดพร้าว รามอินทรา1ขายบ้าน กรุงเทพ รามอินทรา1ขายบ้าน รามอินทรา1 ลาดพร้าวขายบ้าน รามอินทรา1 กรุงเทพบ้านถนนรัชดาบ้านถนนรัชดาบ้านถนนรัชดา ลาดพร้าวบ้านถนนรัชดา ลาดพร้าวบ้านถนนรัชดา ลาดพร้าว กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพ ถนนรัชดาบ้านกรุงเทพ ถนนรัชดาขายบ้าน ถนนรัชดาขายบ้าน ลาดพร้าว ถนนรัชดาขายบ้าน กรุงเทพ ถนนรัชดาขายบ้าน ถนนรัชดา ลาดพร้าวขายบ้าน ถนนรัชดา กรุงเทพบ้านถนนสุทธิสารบ้านถนนสุทธิสารบ้านถนนสุทธิสาร ลาดพร้าวบ้านถนนสุทธิสาร ลาดพร้าวบ้านถนนสุทธิสาร ลาดพร้าว กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพ ถนนสุทธิสารบ้านกรุงเทพ ถนนสุทธิสารขายบ้าน ถนนสุทธิสารขายบ้าน ลาดพร้าว ถนนสุทธิสารขายบ้าน กรุงเทพ ถนนสุทธิสารขายบ้าน ถนนสุทธิสาร ลาดพร้าวขายบ้าน ถนนสุทธิสาร กรุงเทพบ้านถนนรามอินทราบ้านถนนรามอินทราบ้านถนนรามอินทรา ลาดพร้าวบ้านถนนรามอินทรา ลาดพร้าวบ้านถนนรามอินทรา ลาดพร้าว กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพ ถนนรามอินทราบ้านกรุงเทพ ถนนรามอินทราขายบ้าน ถนนรามอินทราขายบ้าน ลาดพร้าว ถนนรามอินทราขายบ้าน กรุงเทพ ถนนรามอินทราขายบ้าน ถนนรามอินทรา ลาดพร้าวขายบ้าน ถนนรามอินทรา กรุงเทพบ้านถนนรามอินทราบ้านถนนรามอินทราบ้านถนนรามอินทรา ลาดพร้าวบ้านถนนรามอินทรา ลาดพร้าวบ้านถนนรามอินทรา ลาดพร้าว กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพ ถนนรามอินทราบ้านกรุงเทพ ถนนรามอินทราขายบ้าน ถนนรามอินทราขายบ้าน ลาดพร้าว ถนนรามอินทราขายบ้าน กรุงเทพ ถนนรามอินทราขายบ้าน ถนนรามอินทรา ลาดพร้าวขายบ้าน ถนนรามอินทรา กรุงเทพบ้านถนนรามอินทรา1บ้านถนนรามอินทรา1บ้านถนนรามอินทรา1 ลาดพร้าวบ้านถนนรามอินทรา1 ลาดพร้าวบ้านถนนรามอินทรา1 ลาดพร้าว กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพ ถนนรามอินทรา1บ้านกรุงเทพ ถนนรามอินทรา1ขายบ้าน ถนนรามอินทรา1ขายบ้าน ลาดพร้าว ถนนรามอินทรา1ขายบ้าน กรุงเทพ ถนนรามอินทรา1ขายบ้าน ถนนรามอินทรา1 ลาดพร้าวขายบ้าน ถนนรามอินทรา1 กรุงเทพบ้านมีระเบียงบ้านมีระเบียงบ้านมีระเบียง ลาดพร้าวบ้านมีระเบียง ลาดพร้าวบ้านมีระเบียง ลาดพร้าว กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพ มีระเบียงบ้านกรุงเทพ มีระเบียงขายบ้าน มีระเบียงขายบ้าน ลาดพร้าว มีระเบียงขายบ้าน กรุงเทพ มีระเบียงขายบ้าน มีระเบียง ลาดพร้าวขายบ้าน มีระเบียง กรุงเทพบ้านห้องน้ำชั้นบนบ้านห้องน้ำชั้นบนบ้านห้องน้ำชั้นบน ลาดพร้าวบ้านห้องน้ำชั้นบน ลาดพร้าวบ้านห้องน้ำชั้นบน ลาดพร้าว กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพ ห้องน้ำชั้นบนบ้านกรุงเทพ ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน ลาดพร้าว ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน กรุงเทพ ห้องน้ำชั้นบนขายบ้าน ห้องน้ำชั้นบน ลาดพร้าวขายบ้าน ห้องน้ำชั้นบน กรุงเทพบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ลาดพร้าวบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ลาดพร้าวบ้านใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ลาดพร้าว กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านกรุงเทพ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน ลาดพร้าว ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน กรุงเทพ ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตขายบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต ลาดพร้าวขายบ้าน ใกล้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต กรุงเทพบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสดบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสดบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสด ลาดพร้าวบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสด ลาดพร้าวบ้านใกล้ ร้านค้าตลาดสด ลาดพร้าว กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดบ้านกรุงเทพ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน ลาดพร้าว ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน กรุงเทพ ใกล้ ร้านค้าตลาดสดขายบ้าน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด ลาดพร้าวขายบ้าน ใกล้ ร้านค้าตลาดสด กรุงเทพบ้านใกล้โรงเรียนบ้านใกล้โรงเรียนบ้านใกล้โรงเรียน ลาดพร้าวบ้านใกล้โรงเรียน ลาดพร้าวบ้านใกล้โรงเรียน ลาดพร้าว กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพ ใกล้โรงเรียนบ้านกรุงเทพ ใกล้โรงเรียนขายบ้าน ใกล้โรงเรียนขายบ้าน ลาดพร้าว ใกล้โรงเรียนขายบ้าน กรุงเทพ ใกล้โรงเรียนขายบ้าน ใกล้โรงเรียน ลาดพร้าวขายบ้าน ใกล้โรงเรียน กรุงเทพบ้านใกล้มหาวิทยาลัยบ้านใกล้มหาวิทยาลัยบ้านใกล้มหาวิทยาลัย ลาดพร้าวบ้านใกล้มหาวิทยาลัย ลาดพร้าวบ้านใกล้มหาวิทยาลัย ลาดพร้าว กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพ ใกล้มหาวิทยาลัยบ้านกรุงเทพ ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน ลาดพร้าว ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน กรุงเทพ ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้าน ใกล้มหาวิทยาลัย ลาดพร้าวขายบ้าน ใกล้มหาวิทยาลัย กรุงเทพบ้านใกล้ถนนทางหลวงบ้านใกล้ถนนทางหลวงบ้านใกล้ถนนทางหลวง ลาดพร้าวบ้านใกล้ถนนทางหลวง ลาดพร้าวบ้านใกล้ถนนทางหลวง ลาดพร้าว กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพ ใกล้ถนนทางหลวงบ้านกรุงเทพ ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน ลาดพร้าว ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน กรุงเทพ ใกล้ถนนทางหลวงขายบ้าน ใกล้ถนนทางหลวง ลาดพร้าวขายบ้าน ใกล้ถนนทางหลวง กรุงเทพบ้านใกล้ถนนใหญ่บ้านใกล้ถนนใหญ่บ้านใกล้ถนนใหญ่ ลาดพร้าวบ้านใกล้ถนนใหญ่ ลาดพร้าวบ้านใกล้ถนนใหญ่ ลาดพร้าว กรุงเทพบ้านลาดพร้าว กรุงเทพ ใกล้ถนนใหญ่บ้านกรุงเทพ ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน ลาดพร้าว ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน กรุงเทพ ใกล้ถนนใหญ่ขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ ลาดพร้าวขายบ้าน ใกล้ถนนใหญ่ กรุงเทพขายบ้าน 352 ตารางวาขายบ้าน 30,999,999 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ขายบ้าน ถนนรามอินทรา ขายสำนักงาน+คลังสินค้า 2 ชั้น (ซ.ลาดพร้าว 64 แยก 16) พร้อมที่ดิน 352 ตร.ว. ราคา 30,999,999 บาท

วันที่โพสต์ วันพุธ 03 เมษายน 2567

สนใจติดต่อ: โดม รัชดา
โทร: 065-586-9872
ไลน์ไอดี: giantmw หรือ @yem0202n
F/B:

https://bit.ly/3vdegO8


Fanpage:

https://bit.ly/488TrlD


Website: www.lifewave.com
.
ขายสำนักงาน+คลังสินค้า 2 ชั้น (ซ.ลาดพร้าว 64 แยก 16) พร้อมที่ดิน 352 ตร.ว. ราคา 30,999,999 บาท (88,068 บาท/ตร.ว.)
.
รายละเอียดทรัพย์:
1) บ้านชั้นบน: โกดัง หรือคลังเก็บสินค้า
2) บ้านชั้นล่าง: สำนักงาน
3) ใต้ถุนบ้านชั้นล่าง: โรงจอดรถ, ห้องเก็บของ, ห้องครัว และห้องแม่บ้าน
4) พื้นที่ด้านหน้าเป็นลานจอดรถ & ลานปลูกต้นไม้
5) เหมาะสำหรับทำเป็นบ้าน+สำนักงาน+คลังสินค้า (3 in 1) ในบริเวณเดียวกัน
6) เหมาะสำหรับทำเป็น Mini-Condo & Apartment เนื่องจากอยู่ในบริเวณชุมชน และไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า
.
สถานที่สำคัญบริเวณโดยรอบพื้นที่:
1) ห่างจาก สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 1.4 กม.
2) ห่างจาก ถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา 1.7 กม.
3) ห่างจาก สถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2.6 กม.
4) ใกล้แหล่งของกินของใช้โดยรอบพื้นที่ อาทิเช่น ตลาดโชคชัย 4, ลาดพร้าว 71, แยกสุทธิสาร, โฮมโปร เลียบด่วนเอกมัย-รามอินทรา, โลตัส เลียบด่วนเอกมัย-รามอินทรา, ห้างเซ็นทรัล อีสต์วิลล์ และคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (Crystal Design Center, CDC) เป็นต้น
.
ราคาเสนอขายทั้งหมด: 30,999,999 บาท (ราคา 88,068 บาท/ตร.ว.)
.
ค่าภาษี & ค่าโอนกรรมสิทธิ์: ค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าภาษี, ค่าโอนกรรมสิทธิ์ และอื่น ๆ 50:50 (คนละครึ่ง)
.
สนใจติดต่อ: โดม รัชดา
โทร: 065-586-9872
ไลน์ไอดี: giantmw หรือ @yem0202n
F/B:

https://bit.ly/3vdegO8


Fanpage:

https://bit.ly/488TrlD


Website: www.lifewave.com

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ บ้าน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายบ้าน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : บ้าน บ้าน2ชั้น ขาย
ลักษณะ : คลังเก็บสินค้า
ลักษณะเฉพาะ : สถานีรถไฟฟ้า
ทำเลจุดขาย : รถไฟฟ้าสายสีเหลือง มอเตอร์เวย์ เลียบทางด่วนเอกมัย
จำนวนห้อง : 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดพื้นที่ : 352 ตารางวา
ราคา :
ขาย 30,999,999 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายบ้าน กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : กรุงเทพ
เขตที่ตั้ง : ลาดพร้าว
ทำเลลาดพร้าว »
เขตที่ตั้งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
รูปแบบขาย : ขายพร้อมที่ดิน
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายบ้าน ทำเลลาดพร้าว
ขายไม่เกิน 30,999,999 บาท
ขาย 21,000,000 - 31,000,000 บาท
ขาย 21,000,000 - 36,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ถนนหลัก : รามอินทรา รามอินทรา1 รามอินทรา 352 ตร.ว.
ถนนที่ผ่าน : ถนนรัชดา ถนนสุทธิสาร ถนนรามอินทรา ถนนรามอินทรา1
ถนนที่ผ่าน :
(ขาย)  
ขายบ้าน ถนนรัชดา
ขายบ้าน ถนนสุทธิสาร
ขายบ้าน รัชดา 352 ตารางวา
ขายบ้าน สุทธิสาร 352 ตารางวา
คลิกดูทำเลหลักอื่นๆ ที่ผ่านใน ลาดพร้าว »
ทำเลสำคัญ : บ้านรามอินทรา ลาดพร้าว บ้านลาดพร้าว รัชดา บ้านลาดพร้าว สุทธิสาร บ้านลาดพร้าว รามอินทรา บ้านลาดพร้าว เลียบทางด่วน บ้านมอเตอร์เวย์ บ้านเลียบทางด่วนเอกมัย บ้านเซ็นทรัล รามอินทรา1 บ้านโลตัส รามอินทรา1 บ้านเซ็นทรัล รัชดา
คลิกดูในทำเลที่สำคัญทั้งหมด »
แยกที่ผ่าน : แยกสุทธิสาร
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายบ้าน รามอินทรา 30,999,999 บาท
ขายบ้าน ลาดพร้าว 30,999,999 บาท
ขายบ้าน คลังเก็บสินค้า ลาดพร้าว
ขายบ้าน สถานีรถไฟฟ้า ลาดพร้าว
ขายบ้าน รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ลาดพร้าว
ขายบ้าน มอเตอร์เวย์ ลาดพร้าว
ขายบ้าน เลียบทางด่วนเอกมัย ลาดพร้าว
คลิกดูขายบ้าน พื้นที่ลาดพร้าว ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
บ้าน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : domepost66  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Share :

ขายบ้าน ถนนรามอินทรา ขายสำนักงาน+คลังสินค้า 2 ชั้น (ซ.ลาดพร้าว 64 แยก 16) พร้อมที่ดิน 352 ตร.ว. ราคา 30,999,999 บาท

บ้าน 352 ตารางวา รวมประกาศประเภท บ้าน พร้อมรายละเอียดข้อมูลขายบ้าน ถนนรามอินทรา ขายสำนักงาน+คลังสินค้า 2 ชั้น (ซ.ลาดพร้าว 64 แยก 16) พร้อมที่ดิน 352 ตร.ว. ราคา 30,999,999 บาท คำที่ต้องการค้นหา ขายบ้าน ถนนรามอินทรา ขายสำนักงาน+คลังสินค้า 2 ชั้น (ซ.ลาดพร้าว 64 แยก 16) พร้อมที่ดิน 352 ตร.ว. ราคา 30,999,999 บาท ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

สนใจติดต่อ: โดม รัชดา โทร: 065-586-9872 ไลน์ไอดี: giantmw หรือ @yem0202n F/B: https://bit.ly/3vdegO8 Fanpage: https://bit.ly/488TrlD Website: www.lifewave.com

บ้านที่น่าสนใจ ราคาที่ใกล้เคียง

ขายบ้าน เขตลาดพร้าว ราคาใกล้เคียง

ขายบ้าน เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2567 บริษัท ไทยโฮมทาวน์ จำกัด
@thaihometown Scroll