ขายบ้าน กรุงเทพ H382 ขาย ให้เช่าบ้านเดี่ยว ณุศาศิริ สุขุมวิท 103 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ

บ้าน รายการล่าสุด บ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 19 มิถุนายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 19 มิถุนายน 2567 ขายบ้าน ประกาศใหม่วันนี้ 19 มิถุนายน 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 บ้าน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 บ้านให้เช่า ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ขายบ้าน ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 บ้านกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-06-11 บ้านกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-06-18 บ้านกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-06-17 บ้านประเวศ กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านประเวศ กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านประเวศบ้าน กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน เขตประเวศบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าครบบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าครบบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ ประเวศบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ ประเวศบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ ประเวศ กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพ เครื่องใช้ไฟฟ้าครบบ้านกรุงเทพ เครื่องใช้ไฟฟ้าครบขาย และให้เช่าบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าครบขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศ เครื่องใช้ไฟฟ้าครบขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ เครื่องใช้ไฟฟ้าครบขาย และให้เช่าบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ กรุงเทพบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุด ประเวศบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุด ประเวศบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุด ประเวศ กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพ เครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดบ้านกรุงเทพ เครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดขาย และให้เช่าบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศ เครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ เครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดขาย และให้เช่าบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุด ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุด กรุงเทพบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์บ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์บ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ประเวศบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ประเวศบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ประเวศ กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพ พร้อมเฟอร์นิเจอร์บ้านกรุงเทพ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ขาย และให้เช่าบ้าน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ขาย และให้เช่าบ้าน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน พร้อมเฟอร์นิเจอร์ กรุงเทพบ้านพร้อมเฟอร์ครบบ้านพร้อมเฟอร์ครบบ้านพร้อมเฟอร์ครบ ประเวศบ้านพร้อมเฟอร์ครบ ประเวศบ้านพร้อมเฟอร์ครบ ประเวศ กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพ พร้อมเฟอร์ครบบ้านกรุงเทพ พร้อมเฟอร์ครบขาย และให้เช่าบ้าน พร้อมเฟอร์ครบขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศ พร้อมเฟอร์ครบขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ พร้อมเฟอร์ครบขาย และให้เช่าบ้าน พร้อมเฟอร์ครบ ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน พร้อมเฟอร์ครบ กรุงเทพบ้านเฟอร์นิเจอร์ครบบ้านเฟอร์นิเจอร์ครบบ้านเฟอร์นิเจอร์ครบ ประเวศบ้านเฟอร์นิเจอร์ครบ ประเวศบ้านเฟอร์นิเจอร์ครบ ประเวศ กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพ เฟอร์นิเจอร์ครบบ้านกรุงเทพ เฟอร์นิเจอร์ครบขาย และให้เช่าบ้าน เฟอร์นิเจอร์ครบขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศ เฟอร์นิเจอร์ครบขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ เฟอร์นิเจอร์ครบขาย และให้เช่าบ้าน เฟอร์นิเจอร์ครบ ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน เฟอร์นิเจอร์ครบ กรุงเทพบ้านมีเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านมีเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านมีเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเวศบ้านมีเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเวศบ้านมีเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเวศ กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านกรุงเทพ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าขาย และให้เช่าบ้าน มีเครื่องใช้ไฟฟ้าขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าขาย และให้เช่าบ้าน มีเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน มีเครื่องใช้ไฟฟ้า กรุงเทพบ้านทีวีโทรทัศน์บ้านทีวีโทรทัศน์บ้านทีวีโทรทัศน์ ประเวศบ้านทีวีโทรทัศน์ ประเวศบ้านทีวีโทรทัศน์ ประเวศ กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพ ทีวีโทรทัศน์บ้านกรุงเทพ ทีวีโทรทัศน์ขาย และให้เช่าบ้าน ทีวีโทรทัศน์ขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศ ทีวีโทรทัศน์ขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ ทีวีโทรทัศน์ขาย และให้เช่าบ้าน ทีวีโทรทัศน์ ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน ทีวีโทรทัศน์ กรุงเทพบ้านเครื่องปรับอากาศบ้านเครื่องปรับอากาศบ้านเครื่องปรับอากาศ ประเวศบ้านเครื่องปรับอากาศ ประเวศบ้านเครื่องปรับอากาศ ประเวศ กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพ เครื่องปรับอากาศบ้านกรุงเทพ เครื่องปรับอากาศขาย และให้เช่าบ้าน เครื่องปรับอากาศขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศ เครื่องปรับอากาศขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ เครื่องปรับอากาศขาย และให้เช่าบ้าน เครื่องปรับอากาศ ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน เครื่องปรับอากาศ กรุงเทพบ้านเครื่องทำน้ำอุ่นบ้านเครื่องทำน้ำอุ่นบ้านเครื่องทำน้ำอุ่น ประเวศบ้านเครื่องทำน้ำอุ่น ประเวศบ้านเครื่องทำน้ำอุ่น ประเวศ กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพ เครื่องทำน้ำอุ่นบ้านกรุงเทพ เครื่องทำน้ำอุ่นขาย และให้เช่าบ้าน เครื่องทำน้ำอุ่นขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศ เครื่องทำน้ำอุ่นขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ เครื่องทำน้ำอุ่นขาย และให้เช่าบ้าน เครื่องทำน้ำอุ่น ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน เครื่องทำน้ำอุ่น กรุงเทพบ้านเคาน์เตอร์ครัวบ้านเคาน์เตอร์ครัวบ้านเคาน์เตอร์ครัว ประเวศบ้านเคาน์เตอร์ครัว ประเวศบ้านเคาน์เตอร์ครัว ประเวศ กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพ เคาน์เตอร์ครัวบ้านกรุงเทพ เคาน์เตอร์ครัวขาย และให้เช่าบ้าน เคาน์เตอร์ครัวขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศ เคาน์เตอร์ครัวขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ เคาน์เตอร์ครัวขาย และให้เช่าบ้าน เคาน์เตอร์ครัว ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน เคาน์เตอร์ครัว กรุงเทพบ้านเคาน์เตอร์บาร์บ้านเคาน์เตอร์บาร์บ้านเคาน์เตอร์บาร์ ประเวศบ้านเคาน์เตอร์บาร์ ประเวศบ้านเคาน์เตอร์บาร์ ประเวศ กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพ เคาน์เตอร์บาร์บ้านกรุงเทพ เคาน์เตอร์บาร์ขาย และให้เช่าบ้าน เคาน์เตอร์บาร์ขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศ เคาน์เตอร์บาร์ขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ เคาน์เตอร์บาร์ขาย และให้เช่าบ้าน เคาน์เตอร์บาร์ ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน เคาน์เตอร์บาร์ กรุงเทพบ้านไมโครเวฟบ้านไมโครเวฟบ้านไมโครเวฟ ประเวศบ้านไมโครเวฟ ประเวศบ้านไมโครเวฟ ประเวศ กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพ ไมโครเวฟบ้านกรุงเทพ ไมโครเวฟขาย และให้เช่าบ้าน ไมโครเวฟขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศ ไมโครเวฟขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ ไมโครเวฟขาย และให้เช่าบ้าน ไมโครเวฟ ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน ไมโครเวฟ กรุงเทพบ้านเตาไฟฟ้าบ้านเตาไฟฟ้าบ้านเตาไฟฟ้า ประเวศบ้านเตาไฟฟ้า ประเวศบ้านเตาไฟฟ้า ประเวศ กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพ เตาไฟฟ้าบ้านกรุงเทพ เตาไฟฟ้าขาย และให้เช่าบ้าน เตาไฟฟ้าขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศ เตาไฟฟ้าขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ เตาไฟฟ้าขาย และให้เช่าบ้าน เตาไฟฟ้า ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน เตาไฟฟ้า กรุงเทพบ้านตู้เสื้อผ้าบ้านตู้เสื้อผ้าบ้านตู้เสื้อผ้า ประเวศบ้านตู้เสื้อผ้า ประเวศบ้านตู้เสื้อผ้า ประเวศ กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพ ตู้เสื้อผ้าบ้านกรุงเทพ ตู้เสื้อผ้าขาย และให้เช่าบ้าน ตู้เสื้อผ้าขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศ ตู้เสื้อผ้าขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ ตู้เสื้อผ้าขาย และให้เช่าบ้าน ตู้เสื้อผ้า ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน ตู้เสื้อผ้า กรุงเทพบ้านเตียงนอนใหญ่บ้านเตียงนอนใหญ่บ้านเตียงนอนใหญ่ ประเวศบ้านเตียงนอนใหญ่ ประเวศบ้านเตียงนอนใหญ่ ประเวศ กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพ เตียงนอนใหญ่บ้านกรุงเทพ เตียงนอนใหญ่ขาย และให้เช่าบ้าน เตียงนอนใหญ่ขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศ เตียงนอนใหญ่ขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ เตียงนอนใหญ่ขาย และให้เช่าบ้าน เตียงนอนใหญ่ ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน เตียงนอนใหญ่ กรุงเทพบ้านชุดที่นอนบ้านชุดที่นอนบ้านชุดที่นอน ประเวศบ้านชุดที่นอน ประเวศบ้านชุดที่นอน ประเวศ กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพ ชุดที่นอนบ้านกรุงเทพ ชุดที่นอนขาย และให้เช่าบ้าน ชุดที่นอนขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศ ชุดที่นอนขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ ชุดที่นอนขาย และให้เช่าบ้าน ชุดที่นอน ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน ชุดที่นอน กรุงเทพบ้านใกล้ทางด่วนบ้านใกล้ทางด่วนบ้านใกล้ทางด่วน ประเวศบ้านใกล้ทางด่วน ประเวศบ้านใกล้ทางด่วน ประเวศ กรุงเทพบ้านประเวศ กรุงเทพ ใกล้ทางด่วนบ้านกรุงเทพ ใกล้ทางด่วนขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ทางด่วนขาย และให้เช่าบ้าน ประเวศ ใกล้ทางด่วนขาย และให้เช่าบ้าน กรุงเทพ ใกล้ทางด่วนขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ทางด่วน ประเวศขาย และให้เช่าบ้าน ใกล้ทางด่วน กรุงเทพขายบ้าน 127 ตารางวาขายบ้าน 35,000,000 บาทบ้านให้เช่า 35,000,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ขายบ้าน กรุงเทพ H382 ขาย ให้เช่าบ้านเดี่ยว ณุศาศิริ สุขุมวิท 103 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ

วันที่โพสต์ วันอังคาร 11 มิถุนายน 2567

รับฝากเช่า ขาย คอนโด บ้านและโกดังนะค่ะ ติดต่อมาได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการ
#H382 House For Rent Nusasiri Sukhumvit 103
Size: 500 sq.m. 127 sq.w. 5 beds 5 baths Fully furnished, ready to move-in Newly renovated. Fully Furnished, Electric appliances.
5 Bedrooms 5 Bathrooms ( 1 bedroom for maid)
Land Size: 127 sq.w
Living Space: 500 sq.m
Location: Sukhumvit 103 and easy access to Motorway.

For Rent THB 130,000.-/month
Selling price: THB 35,000,000.-
————————————
ขาย ให้เช่าบ้านเดี่ยว ณุศาศิริ สุขุมวิท 103
พร้อมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุด
ขนาด 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
พื้นที่ใช้สอย: 500 ตารางเมตร.
เนื้อที่ : 127 ตารางวา
ส่วนกลางโครงการ : สระว่ายน้ำ ฟิตเนส รปภ. 24/7 ชม. สวนในโครงการ
สถานที่ตั้ง : สุขุมวิท 103
——————————————
-Agent Post-
Call/Line ID: 0963148866/0983246824 (K. Warin)
WhatsApp: +66963148866
hello@pattayadotproperty.com

https://pattayadotproperty.comRent | Sale| Properties in Pattaya and Bangkok| รับฝากขาย เช่า คอนโด บ้าน โกดังและโรงงาน ยินดีให้บริการ

ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ บ้าน
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขาย และให้เช่าบ้าน
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : บ้าน ขายบ้าน บ้านให้เช่า
หมวดหลัก : พร้อมเฟอร์ฯ พร้อมเฟอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ
ลักษณะเฉพาะ : เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ เครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุด
อุปกรณ์ : พร้อมเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ครบ มีเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ
จำนวนห้อง : 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
ขนาดพื้นที่ : 127 ตารางวา
ราคา :
ขาย 35,000,000 บาท
ให้เช่า 130,000 บาท/เดือน
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขาย และให้เช่าบ้าน กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : กรุงเทพ
เขตที่ตั้ง : ประเวศ
ทำเลประเวศ »
เขตที่ตั้งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย-เช่า :
ตามทำเล  
ขายบ้าน ทำเลประเวศ
ขายไม่เกิน 35,000,000 บาท
ขาย 24,000,000 - 35,000,000 บาท
ขาย 24,000,000 - 40,000,000 บาท
ให้เช่าไม่เกิน 130,000 บาท/เดือน
ให้เช่า 110,000 - 130,000 บาท/เดือน
ให้เช่า 120,000 - 150,000 บาท/เดือน
คลิกดูช่วงราคาขาย และให้เช่าอื่นๆ ในทำเลนี้ »
ถนนหลัก : สุขุมวิท สุขุมวิท103 สุขุมวิท 127 ตร.ว.
ขาย-ให้เช่า :
หน้าราคาใกล้เคียง  
บ้านให้เช่า พร้อมเฟอร์ ประเวศ
บ้านให้เช่า สุขุมวิท 130,000 บาท/เดือน
บ้านให้เช่า ประเวศ 130,000 บาท/เดือน
คลิกดูบ้านให้เช่า พื้นที่ ประเวศ ที่ใกล้เคียง »
ขายบ้าน พร้อมเฟอร์ ประเวศ
ขายบ้าน สุขุมวิท 35,000,000 บาท
ขายบ้าน ประเวศ 35,000,000 บาท
คลิกดูขายบ้าน พื้นที่ประเวศ ที่ใกล้เคียง »
ข้อมูลเสริม :
บ้าน  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ตัวแทน (Agent)
ชื่อสมาชิก : Pattaya dot Property  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
มือถืออื่นๆ :
โทรศัพท์ :
0963148866
Emai :
Facebook : Facebook เจ้าของประกาศ
Share :

ขายบ้าน กรุงเทพ H382 ขาย ให้เช่าบ้านเดี่ยว ณุศาศิริ สุขุมวิท 103 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ

บ้าน 127 ตารางวา รวมประกาศประเภท บ้าน พร้อมรายละเอียดข้อมูลขายบ้าน กรุงเทพ H382 ขาย ให้เช่าบ้านเดี่ยว ณุศาศิริ สุขุมวิท 103 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ คำที่ต้องการค้นหา ขายบ้าน กรุงเทพ H382 ขาย ให้เช่าบ้านเดี่ยว ณุศาศิริ สุขุมวิท 103 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

#H382 House For Rent Nusasiri Sukhumvit 103 Size: 500 sq.m. 127 sq.w. 5 beds 5 baths Fully furnished, ready to move-in Newly renovated. Fully Furnished, Electr

บ้านให้เช่า เขตประเวศ ราคาใกล้เคียง

ขาย-ให้เช่าบ้าน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

@thaihometown Scroll