ขายทาวน์โฮม กรุงเทพ ปั้มน้ำ ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น บ้าน ไลโอ เพชรเกษม 77 หน้ากว้าง 5 เมตร ตกแต่งสวยงาม สไตล์มูจิ

ทาวน์โฮม รายการล่าสุด ทาวน์โฮม ประกาศใหม่วันนี้ 19 มิถุนายน 2567 ทาวน์โฮมให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 19 มิถุนายน 2567 ขายทาวน์โฮม ประกาศใหม่วันนี้ 19 มิถุนายน 2567 ทาวน์โฮม ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ทาวน์โฮมให้เช่า ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ขายทาวน์โฮม ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ทาวน์โฮม ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ทาวน์โฮมให้เช่า ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ขายทาวน์โฮม ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ทาวน์โฮม ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ทาวน์โฮมให้เช่า ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ขายทาวน์โฮม ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ทาวน์โฮมกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด ทาวน์โฮมกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-06-11 ทาวน์โฮมกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-06-18 ทาวน์โฮมกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-06-17 ทาวน์โฮมหนองแขม กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด ทาวน์โฮมกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด ทาวน์โฮมหนองแขม กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด ทาวน์โฮมหนองแขมทาวน์โฮม กรุงเทพทาวน์โฮมหนองแขม กรุงเทพขายทาวน์โฮม หนองแขมขายทาวน์โฮม เขตหนองแขมทาวน์โฮมตกแต่งแล้วทาวน์โฮมตกแต่งแล้วทาวน์โฮมตกแต่งแล้ว หนองแขมทาวน์โฮมตกแต่งแล้ว หนองแขมทาวน์โฮมตกแต่งแล้ว หนองแขม กรุงเทพทาวน์โฮมหนองแขม กรุงเทพ ตกแต่งแล้วทาวน์โฮมกรุงเทพ ตกแต่งแล้วขายทาวน์โฮม ตกแต่งแล้วขายทาวน์โฮม หนองแขม ตกแต่งแล้วขายทาวน์โฮม กรุงเทพ ตกแต่งแล้วขายทาวน์โฮม ตกแต่งแล้ว หนองแขมขายทาวน์โฮม ตกแต่งแล้ว กรุงเทพทาวน์โฮมหน้าบ้านกว้างทาวน์โฮมหน้าบ้านกว้างทาวน์โฮมหน้าบ้านกว้าง หนองแขมทาวน์โฮมหน้าบ้านกว้าง หนองแขมทาวน์โฮมหน้าบ้านกว้าง หนองแขม กรุงเทพทาวน์โฮมหนองแขม กรุงเทพ หน้าบ้านกว้างทาวน์โฮมกรุงเทพ หน้าบ้านกว้างขายทาวน์โฮม หน้าบ้านกว้างขายทาวน์โฮม หนองแขม หน้าบ้านกว้างขายทาวน์โฮม กรุงเทพ หน้าบ้านกว้างขายทาวน์โฮม หน้าบ้านกว้าง หนองแขมขายทาวน์โฮม หน้าบ้านกว้าง กรุงเทพทาวน์โฮมหน้ากว้าง5เมตรทาวน์โฮมหน้ากว้าง5เมตรทาวน์โฮมหน้ากว้าง5เมตร หนองแขมทาวน์โฮมหน้ากว้าง5เมตร หนองแขมทาวน์โฮมหน้ากว้าง5เมตร หนองแขม กรุงเทพทาวน์โฮมหนองแขม กรุงเทพ หน้ากว้าง5เมตรทาวน์โฮมกรุงเทพ หน้ากว้าง5เมตรขายทาวน์โฮม หน้ากว้าง5เมตรขายทาวน์โฮม หนองแขม หน้ากว้าง5เมตรขายทาวน์โฮม กรุงเทพ หน้ากว้าง5เมตรขายทาวน์โฮม หน้ากว้าง5เมตร หนองแขมขายทาวน์โฮม หน้ากว้าง5เมตร กรุงเทพทาวน์โฮมBuilt-inทาวน์โฮมBuilt-inทาวน์โฮมBuilt-in หนองแขมทาวน์โฮมBuilt-in หนองแขมทาวน์โฮมBuilt-in หนองแขม กรุงเทพทาวน์โฮมหนองแขม กรุงเทพ Built-inทาวน์โฮมกรุงเทพ Built-inขายทาวน์โฮม Built-inขายทาวน์โฮม หนองแขม Built-inขายทาวน์โฮม กรุงเทพ Built-inขายทาวน์โฮม Built-in หนองแขมขายทาวน์โฮม Built-in กรุงเทพทาวน์โฮมโรงเรียนเลิศหล้าทาวน์โฮมโรงเรียนเลิศหล้าทาวน์โฮมโรงเรียนเลิศหล้า หนองแขมทาวน์โฮมโรงเรียนเลิศหล้า หนองแขมทาวน์โฮมโรงเรียนเลิศหล้า หนองแขม กรุงเทพทาวน์โฮมหนองแขม กรุงเทพ โรงเรียนเลิศหล้าทาวน์โฮมกรุงเทพ โรงเรียนเลิศหล้าขายทาวน์โฮม โรงเรียนเลิศหล้าขายทาวน์โฮม หนองแขม โรงเรียนเลิศหล้าขายทาวน์โฮม กรุงเทพ โรงเรียนเลิศหล้าขายทาวน์โฮม โรงเรียนเลิศหล้า หนองแขมขายทาวน์โฮม โรงเรียนเลิศหล้า กรุงเทพทาวน์โฮมโรงเรียนนานาชาติทาวน์โฮมโรงเรียนนานาชาติทาวน์โฮมโรงเรียนนานาชาติ หนองแขมทาวน์โฮมโรงเรียนนานาชาติ หนองแขมทาวน์โฮมโรงเรียนนานาชาติ หนองแขม กรุงเทพทาวน์โฮมหนองแขม กรุงเทพ โรงเรียนนานาชาติทาวน์โฮมกรุงเทพ โรงเรียนนานาชาติขายทาวน์โฮม โรงเรียนนานาชาติขายทาวน์โฮม หนองแขม โรงเรียนนานาชาติขายทาวน์โฮม กรุงเทพ โรงเรียนนานาชาติขายทาวน์โฮม โรงเรียนนานาชาติ หนองแขมขายทาวน์โฮม โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพทาวน์โฮมสีลมทาวน์โฮมสีลมทาวน์โฮมสีลม หนองแขมทาวน์โฮมสีลม หนองแขมทาวน์โฮมสีลม หนองแขม กรุงเทพทาวน์โฮมหนองแขม กรุงเทพ สีลมทาวน์โฮมกรุงเทพ สีลมขายทาวน์โฮม สีลมขายทาวน์โฮม หนองแขม สีลมขายทาวน์โฮม กรุงเทพ สีลมขายทาวน์โฮม สีลม หนองแขมขายทาวน์โฮม สีลม กรุงเทพทาวน์โฮมสาทรทาวน์โฮมสาทรทาวน์โฮมสาทร หนองแขมทาวน์โฮมสาทร หนองแขมทาวน์โฮมสาทร หนองแขม กรุงเทพทาวน์โฮมหนองแขม กรุงเทพ สาทรทาวน์โฮมกรุงเทพ สาทรขายทาวน์โฮม สาทรขายทาวน์โฮม หนองแขม สาทรขายทาวน์โฮม กรุงเทพ สาทรขายทาวน์โฮม สาทร หนองแขมขายทาวน์โฮม สาทร กรุงเทพทาวน์โฮมพระราม2ทาวน์โฮมพระราม2ทาวน์โฮมพระราม2 หนองแขมทาวน์โฮมพระราม2 หนองแขมทาวน์โฮมพระราม2 หนองแขม กรุงเทพทาวน์โฮมหนองแขม กรุงเทพ พระราม2ทาวน์โฮมกรุงเทพ พระราม2ขายทาวน์โฮม พระราม2ขายทาวน์โฮม หนองแขม พระราม2ขายทาวน์โฮม กรุงเทพ พระราม2ขายทาวน์โฮม พระราม2 หนองแขมขายทาวน์โฮม พระราม2 กรุงเทพทาวน์โฮมชุดที่นอนทาวน์โฮมชุดที่นอนทาวน์โฮมชุดที่นอน หนองแขมทาวน์โฮมชุดที่นอน หนองแขมทาวน์โฮมชุดที่นอน หนองแขม กรุงเทพทาวน์โฮมหนองแขม กรุงเทพ ชุดที่นอนทาวน์โฮมกรุงเทพ ชุดที่นอนขายทาวน์โฮม ชุดที่นอนขายทาวน์โฮม หนองแขม ชุดที่นอนขายทาวน์โฮม กรุงเทพ ชุดที่นอนขายทาวน์โฮม ชุดที่นอน หนองแขมขายทาวน์โฮม ชุดที่นอน กรุงเทพทาวน์โฮมสระว่ายน้ำส่วนตัวทาวน์โฮมสระว่ายน้ำส่วนตัวทาวน์โฮมสระว่ายน้ำส่วนตัว หนองแขมทาวน์โฮมสระว่ายน้ำส่วนตัว หนองแขมทาวน์โฮมสระว่ายน้ำส่วนตัว หนองแขม กรุงเทพทาวน์โฮมหนองแขม กรุงเทพ สระว่ายน้ำส่วนตัวทาวน์โฮมกรุงเทพ สระว่ายน้ำส่วนตัวขายทาวน์โฮม สระว่ายน้ำส่วนตัวขายทาวน์โฮม หนองแขม สระว่ายน้ำส่วนตัวขายทาวน์โฮม กรุงเทพ สระว่ายน้ำส่วนตัวขายทาวน์โฮม สระว่ายน้ำส่วนตัว หนองแขมขายทาวน์โฮม สระว่ายน้ำส่วนตัว กรุงเทพทาวน์โฮมปั้มน้ำทาวน์โฮมปั้มน้ำทาวน์โฮมปั้มน้ำ หนองแขมทาวน์โฮมปั้มน้ำ หนองแขมทาวน์โฮมปั้มน้ำ หนองแขม กรุงเทพทาวน์โฮมหนองแขม กรุงเทพ ปั้มน้ำทาวน์โฮมกรุงเทพ ปั้มน้ำขายทาวน์โฮม ปั้มน้ำขายทาวน์โฮม หนองแขม ปั้มน้ำขายทาวน์โฮม กรุงเทพ ปั้มน้ำขายทาวน์โฮม ปั้มน้ำ หนองแขมขายทาวน์โฮม ปั้มน้ำ กรุงเทพทาวน์โฮมบ่อเก็บน้ำบาดาลทาวน์โฮมบ่อเก็บน้ำบาดาลทาวน์โฮมบ่อเก็บน้ำบาดาล หนองแขมทาวน์โฮมบ่อเก็บน้ำบาดาล หนองแขมทาวน์โฮมบ่อเก็บน้ำบาดาล หนองแขม กรุงเทพทาวน์โฮมหนองแขม กรุงเทพ บ่อเก็บน้ำบาดาลทาวน์โฮมกรุงเทพ บ่อเก็บน้ำบาดาลขายทาวน์โฮม บ่อเก็บน้ำบาดาลขายทาวน์โฮม หนองแขม บ่อเก็บน้ำบาดาลขายทาวน์โฮม กรุงเทพ บ่อเก็บน้ำบาดาลขายทาวน์โฮม บ่อเก็บน้ำบาดาล หนองแขมขายทาวน์โฮม บ่อเก็บน้ำบาดาล กรุงเทพทาวน์โฮมมีวิวตึกสูงทาวน์โฮมมีวิวตึกสูงทาวน์โฮมมีวิวตึกสูง หนองแขมทาวน์โฮมมีวิวตึกสูง หนองแขมทาวน์โฮมมีวิวตึกสูง หนองแขม กรุงเทพทาวน์โฮมหนองแขม กรุงเทพ มีวิวตึกสูงทาวน์โฮมกรุงเทพ มีวิวตึกสูงขายทาวน์โฮม มีวิวตึกสูงขายทาวน์โฮม หนองแขม มีวิวตึกสูงขายทาวน์โฮม กรุงเทพ มีวิวตึกสูงขายทาวน์โฮม มีวิวตึกสูง หนองแขมขายทาวน์โฮม มีวิวตึกสูง กรุงเทพทาวน์โฮมมีวิวต้นไม้ทาวน์โฮมมีวิวต้นไม้ทาวน์โฮมมีวิวต้นไม้ หนองแขมทาวน์โฮมมีวิวต้นไม้ หนองแขมทาวน์โฮมมีวิวต้นไม้ หนองแขม กรุงเทพทาวน์โฮมหนองแขม กรุงเทพ มีวิวต้นไม้ทาวน์โฮมกรุงเทพ มีวิวต้นไม้ขายทาวน์โฮม มีวิวต้นไม้ขายทาวน์โฮม หนองแขม มีวิวต้นไม้ขายทาวน์โฮม กรุงเทพ มีวิวต้นไม้ขายทาวน์โฮม มีวิวต้นไม้ หนองแขมขายทาวน์โฮม มีวิวต้นไม้ กรุงเทพทาวน์โฮมใกล้อบตทาวน์โฮมใกล้อบตทาวน์โฮมใกล้อบต หนองแขมทาวน์โฮมใกล้อบต หนองแขมทาวน์โฮมใกล้อบต หนองแขม กรุงเทพทาวน์โฮมหนองแขม กรุงเทพ ใกล้อบตทาวน์โฮมกรุงเทพ ใกล้อบตขายทาวน์โฮม ใกล้อบตขายทาวน์โฮม หนองแขม ใกล้อบตขายทาวน์โฮม กรุงเทพ ใกล้อบตขายทาวน์โฮม ใกล้อบต หนองแขมขายทาวน์โฮม ใกล้อบต กรุงเทพทาวน์โฮมใกล้สภอทาวน์โฮมใกล้สภอทาวน์โฮมใกล้สภอ หนองแขมทาวน์โฮมใกล้สภอ หนองแขมทาวน์โฮมใกล้สภอ หนองแขม กรุงเทพทาวน์โฮมหนองแขม กรุงเทพ ใกล้สภอทาวน์โฮมกรุงเทพ ใกล้สภอขายทาวน์โฮม ใกล้สภอขายทาวน์โฮม หนองแขม ใกล้สภอขายทาวน์โฮม กรุงเทพ ใกล้สภอขายทาวน์โฮม ใกล้สภอ หนองแขมขายทาวน์โฮม ใกล้สภอ กรุงเทพขายทาวน์โฮม 17 ตารางวาขายทาวน์โฮม 2,290,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ขายทาวน์โฮม กรุงเทพ ปั้มน้ำ ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น บ้าน ไลโอ เพชรเกษม 77 หน้ากว้าง 5 เมตร ตกแต่งสวยงาม สไตล์มูจิ

วันที่โพสต์ วันอังคาร 11 มิถุนายน 2567

ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น บ้าน ไลโอ เพชรเกษม 77 **หน้ากว้าง 5 เมตร ** ์NN
ตกแต่งสวยงาม สไตล์มูจิ

DPO-0221 NN
RK1975

ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น หมู่บ้าน ไลโอ เพชรเกษม 77 หนองแขม หน้าบ้านกว้าง 5เมตร
** ตกแต่งสวยงาม สไตล์มูจิ อุ่มอุ่น **
-----------------------------------------------
ราคา 2.29 ล้านบาท
เนื้อที่ 17.1 ตารางวา
--------------------------------------------
รายละเอียด
- ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น
- 3 ห้องนอน
- 2 ห้องน้ำ
- 1 ห้องครัว บิ้วท์อิน
- 2 ที่จอดรถ ในบ้าน และหน้าบ้าน

สิิ่งอำนวยความสะดวก
- สวนสาธารณะ
- รปภ.24 ชั่วโมง

... การเดินทาง
โดดเด่นด้วยการคมนาคมบนเส้นทางสายหลัก ถนนเพชรเกษม และ ถนนพระราม2 - ลัดสู่ย่านธุรกิจการค้า สีลม-สาทร ด้วยถนนกัลปพฤกษ์ ใกล้ MRT สถานีหลักสอง

สถานที่ใกล้เคียง
ห้างสรรพสินค้า The Mall บางแค
โฮมโปร
โรงพยาบาลวิชัยเวชหนองแขม
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
โรงเรียนเลิศหล้านานาชาติ
โรงเรียนสารสาสน์
มหาวิทยาลัยธนบุรี
----------------------------------------------------
นัดชม / สอบถาม/ ปรึกษาสินเชื่อฟรี
Dprompt Asset รู้เรื่องบ้าน เข้าใจคุณ
คุณกุ้ง 081-553-7778
คุณชัย 086-891-6626
คุณจอย 081-424-6099
ไอดีไลน์ LINE : @dpromptasset
#พร้อมดูแลเรื่องสินเชื่อเช็ควงเงินกู้เบื้องต้นได้

มีบ้านให้เลือก อีกมากมาย แอดไลน์สิคะ @dpromptasset
----------------------------------------------------

-

ลิงค์ที่น่าสนใจ
ประเภท : ทาวน์โฮม ทาวน์โฮม2ชั้น ขาย ขายทาวน์โฮมตกแต่งแล้ว
หมวดหลัก : ธุรกิจ ตกแต่งแล้ว
ลักษณะ : หน้าบ้านกว้าง หน้ากว้าง 5 ม.
การตกแต่ง : Built-in
จำนวนห้อง : 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
ขนาดพื้นที่ : 17 ตารางวา
ราคา :
ขาย 2,290,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายทาวน์โฮม กับผู้ฝากประกาศ
จังหวัด : กรุงเทพ
เขตที่ตั้ง : หนองแขม
ทำเลหนองแขม »
เขตที่ตั้งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »