บ้านเดี่ยววิภาวดี ขายคฤหาสน์หรูใจกลางวิภาวดี The Grand Vibhavadi 60 เดอะ แกรนด์ วิภาวดี 60 ขาย 36 ล้านบาท

วันที่โพสต์ วันพุธ 10 กรกฏาคม 2567

บ้านเดี่ยววิภาวดี ขายคฤหาสน์หรูใจกลางวิภาวดี The Grand Vibhavadi 60 เดอะ แกรนด์ วิภาวดี 60 ขาย 36 ล้านบาท

บ้านเดี่ยว รายการล่าสุด บ้านเดี่ยว ประกาศใหม่วันนี้ 14 กรกฎาคม 2567 บ้านเดี่ยวให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 14 กรกฎาคม 2567 ขายบ้านเดี่ยว ประกาศใหม่วันนี้ 14 กรกฎาคม 2567 บ้านเดี่ยว ประกาศวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 บ้านเดี่ยวให้เช่า ประกาศวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 ขายบ้านเดี่ยว ประกาศวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 บ้านเดี่ยว ประกาศวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 บ้านเดี่ยวให้เช่า ประกาศวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ขายบ้านเดี่ยว ประกาศวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 บ้านเดี่ยว ประกาศวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 บ้านเดี่ยวให้เช่า ประกาศวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ขายบ้านเดี่ยว ประกาศวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 บ้านเดี่ยวกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านเดี่ยวกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-07-10 11:37:39 บ้านเดี่ยวกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-07-13 บ้านเดี่ยวกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-07-12 บ้านเดี่ยวหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านเดี่ยวกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านเดี่ยวหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านเดี่ยวหลักสี่บ้านเดี่ยว กรุงเทพบ้านเดี่ยวหลักสี่ กรุงเทพขายบ้านเดี่ยว หลักสี่ขายบ้านเดี่ยว เขตหลักสี่บ้านเดี่ยวติดสโมสรบ้านเดี่ยวติดสโมสรบ้านเดี่ยวติดสโมสร หลักสี่บ้านเดี่ยวติดสโมสร หลักสี่บ้านเดี่ยวติดสโมสร หลักสี่ กรุงเทพบ้านเดี่ยวหลักสี่ กรุงเทพ ติดสโมสรบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ติดสโมสรขายบ้านเดี่ยว ติดสโมสรขายบ้านเดี่ยว หลักสี่ ติดสโมสรขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ติดสโมสรขายบ้านเดี่ยว ติดสโมสร หลักสี่ขายบ้านเดี่ยว ติดสโมสร กรุงเทพบ้านเดี่ยวพร้อมแอร์บ้านเดี่ยวพร้อมแอร์บ้านเดี่ยวพร้อมแอร์ หลักสี่บ้านเดี่ยวพร้อมแอร์ หลักสี่บ้านเดี่ยวพร้อมแอร์ หลักสี่ กรุงเทพบ้านเดี่ยวหลักสี่ กรุงเทพ พร้อมแอร์บ้านเดี่ยวกรุงเทพ พร้อมแอร์ขายบ้านเดี่ยว พร้อมแอร์ขายบ้านเดี่ยว หลักสี่ พร้อมแอร์ขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ พร้อมแอร์ขายบ้านเดี่ยว พร้อมแอร์ หลักสี่ขายบ้านเดี่ยว พร้อมแอร์ กรุงเทพบ้านเดี่ยวมีสัญญาณกันขโมยบ้านเดี่ยวมีสัญญาณกันขโมยบ้านเดี่ยวมีสัญญาณกันขโมย หลักสี่บ้านเดี่ยวมีสัญญาณกันขโมย หลักสี่บ้านเดี่ยวมีสัญญาณกันขโมย หลักสี่ กรุงเทพบ้านเดี่ยวหลักสี่ กรุงเทพ มีสัญญาณกันขโมยบ้านเดี่ยวกรุงเทพ มีสัญญาณกันขโมยขายบ้านเดี่ยว มีสัญญาณกันขโมยขายบ้านเดี่ยว หลักสี่ มีสัญญาณกันขโมยขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ มีสัญญาณกันขโมยขายบ้านเดี่ยว มีสัญญาณกันขโมย หลักสี่ขายบ้านเดี่ยว มีสัญญาณกันขโมย กรุงเทพบ้านเดี่ยวมีกล้องวงจรปิดบ้านเดี่ยวมีกล้องวงจรปิดบ้านเดี่ยวมีกล้องวงจรปิด หลักสี่บ้านเดี่ยวมีกล้องวงจรปิด หลักสี่บ้านเดี่ยวมีกล้องวงจรปิด หลักสี่ กรุงเทพบ้านเดี่ยวหลักสี่ กรุงเทพ มีกล้องวงจรปิดบ้านเดี่ยวกรุงเทพ มีกล้องวงจรปิดขายบ้านเดี่ยว มีกล้องวงจรปิดขายบ้านเดี่ยว หลักสี่ มีกล้องวงจรปิดขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ มีกล้องวงจรปิดขายบ้านเดี่ยว มีกล้องวงจรปิด หลักสี่ขายบ้านเดี่ยว มีกล้องวงจรปิด กรุงเทพบ้านเดี่ยววิภาวดีบ้านเดี่ยววิภาวดีบ้านเดี่ยววิภาวดี หลักสี่บ้านเดี่ยววิภาวดี หลักสี่บ้านเดี่ยววิภาวดี หลักสี่ กรุงเทพบ้านเดี่ยวหลักสี่ กรุงเทพ วิภาวดีบ้านเดี่ยวกรุงเทพ วิภาวดีขายบ้านเดี่ยว วิภาวดีขายบ้านเดี่ยว หลักสี่ วิภาวดีขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ วิภาวดีขายบ้านเดี่ยว วิภาวดี หลักสี่ขายบ้านเดี่ยว วิภาวดี กรุงเทพบ้านเดี่ยววิภาวดีรังสิต60บ้านเดี่ยววิภาวดีรังสิต60บ้านเดี่ยววิภาวดีรังสิต60 หลักสี่บ้านเดี่ยววิภาวดีรังสิต60 หลักสี่บ้านเดี่ยววิภาวดีรังสิต60 หลักสี่ กรุงเทพบ้านเดี่ยวหลักสี่ กรุงเทพ วิภาวดีรังสิต60บ้านเดี่ยวกรุงเทพ วิภาวดีรังสิต60ขายบ้านเดี่ยว วิภาวดีรังสิต60ขายบ้านเดี่ยว หลักสี่ วิภาวดีรังสิต60ขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ วิภาวดีรังสิต60ขายบ้านเดี่ยว วิภาวดีรังสิต60 หลักสี่ขายบ้านเดี่ยว วิภาวดีรังสิต60 กรุงเทพบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องนอนบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องนอนบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องนอน หลักสี่บ้านเดี่ยวตกแต่งห้องนอน หลักสี่บ้านเดี่ยวตกแต่งห้องนอน หลักสี่ กรุงเทพบ้านเดี่ยวหลักสี่ กรุงเทพ ตกแต่งห้องนอนบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ตกแต่งห้องนอนขายบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องนอนขายบ้านเดี่ยว หลักสี่ ตกแต่งห้องนอนขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ตกแต่งห้องนอนขายบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องนอน หลักสี่ขายบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องนอน กรุงเทพบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องรับแขกบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องรับแขกบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องรับแขก หลักสี่บ้านเดี่ยวตกแต่งห้องรับแขก หลักสี่บ้านเดี่ยวตกแต่งห้องรับแขก หลักสี่ กรุงเทพบ้านเดี่ยวหลักสี่ กรุงเทพ ตกแต่งห้องรับแขกบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ตกแต่งห้องรับแขกขายบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องรับแขกขายบ้านเดี่ยว หลักสี่ ตกแต่งห้องรับแขกขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ตกแต่งห้องรับแขกขายบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องรับแขก หลักสี่ขายบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องรับแขก กรุงเทพบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องโถงบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องโถงบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องโถง หลักสี่บ้านเดี่ยวตกแต่งห้องโถง หลักสี่บ้านเดี่ยวตกแต่งห้องโถง หลักสี่ กรุงเทพบ้านเดี่ยวหลักสี่ กรุงเทพ ตกแต่งห้องโถงบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ตกแต่งห้องโถงขายบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องโถงขายบ้านเดี่ยว หลักสี่ ตกแต่งห้องโถงขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ตกแต่งห้องโถงขายบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องโถง หลักสี่ขายบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องโถง กรุงเทพบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องครัวบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องครัวบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องครัว หลักสี่บ้านเดี่ยวตกแต่งห้องครัว หลักสี่บ้านเดี่ยวตกแต่งห้องครัว หลักสี่ กรุงเทพบ้านเดี่ยวหลักสี่ กรุงเทพ ตกแต่งห้องครัวบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ตกแต่งห้องครัวขายบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องครัวขายบ้านเดี่ยว หลักสี่ ตกแต่งห้องครัวขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ตกแต่งห้องครัวขายบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องครัว หลักสี่ขายบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องครัว กรุงเทพบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องน้ำบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องน้ำบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องน้ำ หลักสี่บ้านเดี่ยวตกแต่งห้องน้ำ หลักสี่บ้านเดี่ยวตกแต่งห้องน้ำ หลักสี่ กรุงเทพบ้านเดี่ยวหลักสี่ กรุงเทพ ตกแต่งห้องน้ำบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ตกแต่งห้องน้ำขายบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องน้ำขายบ้านเดี่ยว หลักสี่ ตกแต่งห้องน้ำขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ตกแต่งห้องน้ำขายบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องน้ำ หลักสี่ขายบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องน้ำ กรุงเทพบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องนั่งเล่นบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องนั่งเล่นบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องนั่งเล่น หลักสี่บ้านเดี่ยวตกแต่งห้องนั่งเล่น หลักสี่บ้านเดี่ยวตกแต่งห้องนั่งเล่น หลักสี่ กรุงเทพบ้านเดี่ยวหลักสี่ กรุงเทพ ตกแต่งห้องนั่งเล่นบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ตกแต่งห้องนั่งเล่นขายบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องนั่งเล่นขายบ้านเดี่ยว หลักสี่ ตกแต่งห้องนั่งเล่นขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ตกแต่งห้องนั่งเล่นขายบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องนั่งเล่น หลักสี่ขายบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องนั่งเล่น กรุงเทพบ้านเดี่ยวตกแต่งสนามหญ้าบ้านเดี่ยวตกแต่งสนามหญ้าบ้านเดี่ยวตกแต่งสนามหญ้า หลักสี่บ้านเดี่ยวตกแต่งสนามหญ้า หลักสี่บ้านเดี่ยวตกแต่งสนามหญ้า หลักสี่ กรุงเทพบ้านเดี่ยวหลักสี่ กรุงเทพ ตกแต่งสนามหญ้าบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ตกแต่งสนามหญ้าขายบ้านเดี่ยว ตกแต่งสนามหญ้าขายบ้านเดี่ยว หลักสี่ ตกแต่งสนามหญ้าขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ตกแต่งสนามหญ้าขายบ้านเดี่ยว ตกแต่งสนามหญ้า หลักสี่ขายบ้านเดี่ยว ตกแต่งสนามหญ้า กรุงเทพขายบ้านเดี่ยว 55 ตารางวาขายบ้านเดี่ยว 36,000,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

AB6797 คฤหาสน์หรูใจกลางวิภาวดี
The Grand Vibhavadi 60 เดอะ แกรนด์ วิภาวดี 60 ขาย

36 ล้านบาท
.
The Grand Vibhavadi 60 เดอะ แกรนด์ วิภาวดี 60
- พื้นที่ 55 ตารางวา
- พื้นที่ใช้สอย 231 ตาราวเมตร
- 3 ห้องนอน (มีห้องน้ำในตัวทุกห้อง)
- 1 ห้องอเนกประสงค์
- 5 ห้องน้ำ
- แบบบ้าน Seaton
.
#ติดสโมสรเลย เดินไปว่ายน้ำได้เลย
" สิ่งอำนวยความสะดวก "
• คลับเฮาส์หรู 2 ชั้น พร้อมลิฟต์
• ฟิตเนส
• สระว่ายน้ำระบบเกลือ
• สวนสาธารณะ พร้อมPavilion
• เข้า-ออก โครงการด้วยระบบ Easy Pass
• Digital Door Lock
• กล้องวงจรปิด CCTV
• สัญญาณกันขโมย ระบบ Magnetic & Shock Sensor
• ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.
.
#พิกัด ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 14
แขวง ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ติดต่อสอบถาม Line ID : @195hbura
ลิงค์นี้

https://lin.ee/ZTH0xzv


098-732-2686 คุณโบว์

ลิงค์ที่น่าสนใจ
 • บ้านเดี่ยวหลักสี่ เตียงนอน
 • บ้านเดี่ยวหลักสี่ เตียงเดี่ยว
 • บ้านเดี่ยวหลักสี่ โต๊ะเครื่องแป้ง
 • บ้านเดี่ยวหลักสี่ ตู้เสื้อผ้า
 • บ้านเดี่ยวหลักสี่ โซฟา
 • บ้านเดี่ยวหลักสี่ ชั้นวางทีวี
 • ขายบ้านเดี่ยว หลักสี่ เตียงนอน
 • ขายบ้านเดี่ยว หลักสี่ เตียงเดี่ยว
 • ขายบ้านเดี่ยว หลักสี่ โต๊ะเครื่องแป้ง
 • ขายบ้านเดี่ยว หลักสี่ ตู้เสื้อผ้า
 • ขายบ้านเดี่ยว หลักสี่ โซฟา
 • ขายบ้านเดี่ยว หลักสี่ ชั้นวางทีวี
 • บ้านเดี่ยวกรุงเทพ เตียงนอน
 • บ้านเดี่ยวกรุงเทพ เตียงเดี่ยว
 • บ้านเดี่ยวกรุงเทพ โต๊ะเครื่องแป้ง
 • บ้านเดี่ยวกรุงเทพ ตู้เสื้อผ้า
 • บ้านเดี่ยวกรุงเทพ โซฟา
 • บ้านเดี่ยวกรุงเทพ ชั้นวางทีวี
 • ขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ เตียงนอน
 • บ้านเดี่ยวเตียงนอน
 • ขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ เตียงเดี่ยว
 • บ้านเดี่ยวเตียงเดี่ยว
 • ขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ โต๊ะเครื่องแป้ง
 • บ้านเดี่ยวโต๊ะเครื่องแป้ง
 • ขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ตู้เสื้อผ้า
 • บ้านเดี่ยวตู้เสื้อผ้า
 • ขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ โซฟา
 • บ้านเดี่ยวโซฟา
 • ขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ชั้นวางทีวี
 • บ้านเดี่ยวชั้นวางทีวี
 • ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ บ้านเดี่ยว
  ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายบ้านเดี่ยว
  ฝากข้อความใหม่ :
  ชื่อคุณ :
  ประเภท : บ้านเดี่ยว บ้านเดี่ยว2ชั้น ขายบ้านเดี่ยว ขายคฤหาสน์ ขายคฤหาสน์หรู
  ลักษณะเฉพาะ : ติดสโมสร
  แอร์ : พร้อมแอร์ แอร์ 3 เครื่อง
  อุปกรณ์พิเศษ : มีสัญญาณกันขโมย มีกล้องวงจรปิด
  จำนวนห้อง : 3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ จอดรถ 2 คัน
  ขนาดพื้นที่ : 55 ตารางวา
  พื้นที่ใช้สอย : 231 ตารางเมตร
  ราคา :
  ขาย 36,000,000 บาท
  คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
  ต่อรองราคา ขายบ้านเดี่ยว กับผู้ฝากประกาศ
  จังหวัด : กรุงเทพ
  เขตที่ตั้ง : หลักสี่
  ทำเลหลักสี่ »
  เขตที่ตั้งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
  ราคาขาย :
  ตามทำเล  
  ขายบ้านเดี่ยว ทำเลหลักสี่
  ขายไม่เกิน 36,000,000 บาท
  ขาย 24,000,000 - 36,000,000 บาท
  ขาย 24,000,000 - 42,000,000 บาท
  คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
  ถนนที่ผ่าน : ถนนวิภาวดี ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนวิภาวดีรังสิต60
  ถนนที่ผ่าน :
  (ขาย)  
  ขายบ้านเดี่ยว ถนนวิภาวดี
  ขายบ้านเดี่ยว วิภาวดี 55 ตารางวา
  คลิกดูทำเลหลักอื่นๆ ที่ผ่านใน หลักสี่ »
  ขาย :
  หน้าราคาใกล้เคียง  
  ขายบ้านเดี่ยว วิภาวดีรังสิต 36,000,000 บาท
  ขายบ้านเดี่ยว หลักสี่ 36,000,000 บาท
  ขายบ้านเดี่ยว ติดสโมสร หลักสี่
  ขายบ้านเดี่ยว พร้อมแอร์ หลักสี่
  ขายบ้านเดี่ยว มีสัญญาณกันขโมย หลักสี่
  ขายบ้านเดี่ยว มีกล้องวงจรปิด หลักสี่
  ขายบ้านเดี่ยว วิภาวดี หลักสี่
  คลิกดูขายบ้านเดี่ยว พื้นที่หลักสี่ ที่ใกล้เคียง »
  ข้อมูลเสริม :
  บ้านเดี่ยว  
  สินเชื่อ :
  ธนาคาร  
  สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
  ชื่อสมาชิก : ฺอัมพิกา  
  รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
  เบอร์มือถือ :
  ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
  บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
  เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
  ชื่อผู้ติดต่อ :
  Emai :
  Share :
  P27HR2311002 โนเบิล เทอร์รา พระราม 9 - เอกมัย 4 ห้องนอน
  วังทองหลาง กรุงเทพ
  ราคาขาย 40,900,000 บาท

  บ้านเดี่ยววิภาวดี ขายคฤหาสน์หรูใจกลางวิภาวดี The Grand Vibhavadi 60 เดอะ แกรนด์ วิภาวดี 60 ขาย 36 ล้านบาท

  บ้านเดี่ยว 55 ตารางวา รวมประกาศประเภท บ้านเดี่ยว พร้อมรายละเอียดข้อมูลบ้านเดี่ยววิภาวดี ขายคฤหาสน์หรูใจกลางวิภาวดี The Grand Vibhavadi 60 เดอะ แกรนด์ วิภาวดี 60 ขาย 36 ล้านบาท คำที่ต้องการค้นหา บ้านเดี่ยววิภาวดี ขายคฤหาสน์หรูใจกลางวิภาวดี The Grand Vibhavadi 60 เดอะ แกรนด์ วิภาวดี 60 ขาย 36 ล้านบาท ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

  AB6797 คฤหาสน์หรูใจกลางวิภาวดี The Grand Vibhavadi 60 เดอะ แกรนด์ วิภาวดี 60 ขาย 36 ล้านบาท . The Grand Vibhavadi 60 เดอะ แกรนด์ วิภาวดี 60 - พื้นที่ 55 ตารา

  ขายบ้านเดี่ยว เขตหลักสี่ ราคาใกล้เคียง

  ขายบ้านเดี่ยว เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

  @thaihometown Scroll