บ้านเดี่ยวพร้อมเฟอร์ครบ ขายบ้านเดี่ยว นันทวัน สาทร-ราชพฤกษ์ (Nantawan Sathorn-Ratchaphruk) เนื้อที่ 102.8 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 382.00 ตารางเมตร 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ เฟอร์นิเจอร์ Built-In

วันที่โพสต์ วันอังคาร 09 กรกฏาคม 2567

บ้านเดี่ยวพร้อมเฟอร์ครบ ขายบ้านเดี่ยว นันทวัน สาทร-ราชพฤกษ์ (Nantawan Sathorn-Ratchaphruk) เนื้อที่ 102.8 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 382.00 ตารางเมตร 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ เฟอร์นิเจอร์ Built-In

บ้านเดี่ยว รายการล่าสุด บ้านเดี่ยว ประกาศใหม่วันนี้ 14 กรกฎาคม 2567 บ้านเดี่ยวให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 14 กรกฎาคม 2567 ขายบ้านเดี่ยว ประกาศใหม่วันนี้ 14 กรกฎาคม 2567 บ้านเดี่ยว ประกาศวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 บ้านเดี่ยวให้เช่า ประกาศวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 ขายบ้านเดี่ยว ประกาศวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 บ้านเดี่ยว ประกาศวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 บ้านเดี่ยวให้เช่า ประกาศวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ขายบ้านเดี่ยว ประกาศวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 บ้านเดี่ยว ประกาศวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 บ้านเดี่ยวให้เช่า ประกาศวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ขายบ้านเดี่ยว ประกาศวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 บ้านเดี่ยวกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านเดี่ยวกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-07-09 บ้านเดี่ยวกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-07-13 บ้านเดี่ยวกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-07-12 บ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านเดี่ยวกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านเดี่ยวภาษีเจริญบ้านเดี่ยว กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว เขตภาษีเจริญบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่บ้านเดี่ยวพร้อมอยู่บ้านเดี่ยวพร้อมอยู่ ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่ ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่ ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ พร้อมอยู่บ้านเดี่ยวกรุงเทพ พร้อมอยู่ขายบ้านเดี่ยว พร้อมอยู่ขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ พร้อมอยู่ขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ พร้อมอยู่ขายบ้านเดี่ยว พร้อมอยู่ ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว พร้อมอยู่ กรุงเทพบ้านเดี่ยวตกแต่งแล้วบ้านเดี่ยวตกแต่งแล้วบ้านเดี่ยวตกแต่งแล้ว ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวตกแต่งแล้ว ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวตกแต่งแล้ว ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ ตกแต่งแล้วบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ตกแต่งแล้วขายบ้านเดี่ยว ตกแต่งแล้วขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ ตกแต่งแล้วขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ตกแต่งแล้วขายบ้านเดี่ยว ตกแต่งแล้ว ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว ตกแต่งแล้ว กรุงเทพบ้านเดี่ยว4ห้องนอนบ้านเดี่ยว4ห้องนอนบ้านเดี่ยว4ห้องนอน ภาษีเจริญบ้านเดี่ยว4ห้องนอน ภาษีเจริญบ้านเดี่ยว4ห้องนอน ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ 4ห้องนอนบ้านเดี่ยวกรุงเทพ 4ห้องนอนขายบ้านเดี่ยว 4ห้องนอนขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ 4ห้องนอนขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ 4ห้องนอนขายบ้านเดี่ยว 4ห้องนอน ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว 4ห้องนอน กรุงเทพบ้านเดี่ยวติดถนนบ้านเดี่ยวติดถนนบ้านเดี่ยวติดถนน ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวติดถนน ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวติดถนน ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ ติดถนนบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ติดถนนขายบ้านเดี่ยว ติดถนนขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ ติดถนนขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ติดถนนขายบ้านเดี่ยว ติดถนน ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว ติดถนน กรุงเทพบ้านเดี่ยวหลังมุมบ้านเดี่ยวหลังมุมบ้านเดี่ยวหลังมุม ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวหลังมุม ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวหลังมุม ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ หลังมุมบ้านเดี่ยวกรุงเทพ หลังมุมขายบ้านเดี่ยว หลังมุมขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ หลังมุมขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ หลังมุมขายบ้านเดี่ยว หลังมุม ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว หลังมุม กรุงเทพบ้านเดี่ยวมีห้องแม่บ้านบ้านเดี่ยวมีห้องแม่บ้านบ้านเดี่ยวมีห้องแม่บ้าน ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวมีห้องแม่บ้าน ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวมีห้องแม่บ้าน ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ มีห้องแม่บ้านบ้านเดี่ยวกรุงเทพ มีห้องแม่บ้านขายบ้านเดี่ยว มีห้องแม่บ้านขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ มีห้องแม่บ้านขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ มีห้องแม่บ้านขายบ้านเดี่ยว มีห้องแม่บ้าน ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว มีห้องแม่บ้าน กรุงเทพบ้านเดี่ยวทิศใต้บ้านเดี่ยวทิศใต้บ้านเดี่ยวทิศใต้ ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวทิศใต้ ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวทิศใต้ ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ ทิศใต้บ้านเดี่ยวกรุงเทพ ทิศใต้ขายบ้านเดี่ยว ทิศใต้ขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ ทิศใต้ขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ทิศใต้ขายบ้านเดี่ยว ทิศใต้ ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว ทิศใต้ กรุงเทพบ้านเดี่ยวหันหน้าทิศใต้บ้านเดี่ยวหันหน้าทิศใต้บ้านเดี่ยวหันหน้าทิศใต้ ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวหันหน้าทิศใต้ ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวหันหน้าทิศใต้ ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ หันหน้าทิศใต้บ้านเดี่ยวกรุงเทพ หันหน้าทิศใต้ขายบ้านเดี่ยว หันหน้าทิศใต้ขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ หันหน้าทิศใต้ขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ หันหน้าทิศใต้ขายบ้านเดี่ยว หันหน้าทิศใต้ ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว หันหน้าทิศใต้ กรุงเทพบ้านเดี่ยวสไตล์วิลล่าบ้านเดี่ยวสไตล์วิลล่าบ้านเดี่ยวสไตล์วิลล่า ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวสไตล์วิลล่า ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวสไตล์วิลล่า ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ สไตล์วิลล่าบ้านเดี่ยวกรุงเทพ สไตล์วิลล่าขายบ้านเดี่ยว สไตล์วิลล่าขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ สไตล์วิลล่าขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ สไตล์วิลล่าขายบ้านเดี่ยว สไตล์วิลล่า ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว สไตล์วิลล่า กรุงเทพบ้านเดี่ยวสไตล์วิลล่าบ้านเดี่ยวสไตล์วิลล่าบ้านเดี่ยวสไตล์วิลล่า ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวสไตล์วิลล่า ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวสไตล์วิลล่า ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ สไตล์วิลล่าบ้านเดี่ยวกรุงเทพ สไตล์วิลล่าขายบ้านเดี่ยว สไตล์วิลล่าขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ สไตล์วิลล่าขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ สไตล์วิลล่าขายบ้านเดี่ยว สไตล์วิลล่า ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว สไตล์วิลล่า กรุงเทพบ้านเดี่ยวBuilt-inบ้านเดี่ยวBuilt-inบ้านเดี่ยวBuilt-in ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวBuilt-in ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวBuilt-in ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ Built-inบ้านเดี่ยวกรุงเทพ Built-inขายบ้านเดี่ยว Built-inขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ Built-inขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ Built-inขายบ้านเดี่ยว Built-in ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว Built-in กรุงเทพบ้านเดี่ยวพร้อมแอร์บ้านเดี่ยวพร้อมแอร์บ้านเดี่ยวพร้อมแอร์ ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวพร้อมแอร์ ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวพร้อมแอร์ ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ พร้อมแอร์บ้านเดี่ยวกรุงเทพ พร้อมแอร์ขายบ้านเดี่ยว พร้อมแอร์ขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ พร้อมแอร์ขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ พร้อมแอร์ขายบ้านเดี่ยว พร้อมแอร์ ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว พร้อมแอร์ กรุงเทพบ้านเดี่ยวมีกล้องวงจรปิดบ้านเดี่ยวมีกล้องวงจรปิดบ้านเดี่ยวมีกล้องวงจรปิด ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวมีกล้องวงจรปิด ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวมีกล้องวงจรปิด ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ มีกล้องวงจรปิดบ้านเดี่ยวกรุงเทพ มีกล้องวงจรปิดขายบ้านเดี่ยว มีกล้องวงจรปิดขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ มีกล้องวงจรปิดขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ มีกล้องวงจรปิดขายบ้านเดี่ยว มีกล้องวงจรปิด ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว มีกล้องวงจรปิด กรุงเทพบ้านเดี่ยวโรงเรียนเลิศหล้าบ้านเดี่ยวโรงเรียนเลิศหล้าบ้านเดี่ยวโรงเรียนเลิศหล้า ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวโรงเรียนเลิศหล้า ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวโรงเรียนเลิศหล้า ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ โรงเรียนเลิศหล้าบ้านเดี่ยวกรุงเทพ โรงเรียนเลิศหล้าขายบ้านเดี่ยว โรงเรียนเลิศหล้าขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ โรงเรียนเลิศหล้าขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ โรงเรียนเลิศหล้าขายบ้านเดี่ยว โรงเรียนเลิศหล้า ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว โรงเรียนเลิศหล้า กรุงเทพบ้านเดี่ยวสระว่ายน้ำบ้านเดี่ยวสระว่ายน้ำบ้านเดี่ยวสระว่ายน้ำ ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวสระว่ายน้ำ ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวสระว่ายน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ สระว่ายน้ำบ้านเดี่ยวกรุงเทพ สระว่ายน้ำขายบ้านเดี่ยว สระว่ายน้ำขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ สระว่ายน้ำขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ สระว่ายน้ำขายบ้านเดี่ยว สระว่ายน้ำ ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว สระว่ายน้ำ กรุงเทพบ้านเดี่ยวสระว่ายน้ำส่วนตัวบ้านเดี่ยวสระว่ายน้ำส่วนตัวบ้านเดี่ยวสระว่ายน้ำส่วนตัว ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวสระว่ายน้ำส่วนตัว ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวสระว่ายน้ำส่วนตัว ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ สระว่ายน้ำส่วนตัวบ้านเดี่ยวกรุงเทพ สระว่ายน้ำส่วนตัวขายบ้านเดี่ยว สระว่ายน้ำส่วนตัวขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ สระว่ายน้ำส่วนตัวขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ สระว่ายน้ำส่วนตัวขายบ้านเดี่ยว สระว่ายน้ำส่วนตัว ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว สระว่ายน้ำส่วนตัว กรุงเทพบ้านเดี่ยวชั้นวางรองเท้าบ้านเดี่ยวชั้นวางรองเท้าบ้านเดี่ยวชั้นวางรองเท้า ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวชั้นวางรองเท้า ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวชั้นวางรองเท้า ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ ชั้นวางรองเท้าบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ชั้นวางรองเท้าขายบ้านเดี่ยว ชั้นวางรองเท้าขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ ชั้นวางรองเท้าขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ชั้นวางรองเท้าขายบ้านเดี่ยว ชั้นวางรองเท้า ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว ชั้นวางรองเท้า กรุงเทพบ้านเดี่ยวบานเลื่อนกระจกบ้านเดี่ยวบานเลื่อนกระจกบ้านเดี่ยวบานเลื่อนกระจก ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวบานเลื่อนกระจก ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวบานเลื่อนกระจก ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ บานเลื่อนกระจกบ้านเดี่ยวกรุงเทพ บานเลื่อนกระจกขายบ้านเดี่ยว บานเลื่อนกระจกขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ บานเลื่อนกระจกขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ บานเลื่อนกระจกขายบ้านเดี่ยว บานเลื่อนกระจก ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว บานเลื่อนกระจก กรุงเทพบ้านเดี่ยวเครื่องใช้สำนักงานบ้านเดี่ยวเครื่องใช้สำนักงานบ้านเดี่ยวเครื่องใช้สำนักงาน ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวเครื่องใช้สำนักงาน ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวเครื่องใช้สำนักงาน ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ เครื่องใช้สำนักงานบ้านเดี่ยวกรุงเทพ เครื่องใช้สำนักงานขายบ้านเดี่ยว เครื่องใช้สำนักงานขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ เครื่องใช้สำนักงานขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ เครื่องใช้สำนักงานขายบ้านเดี่ยว เครื่องใช้สำนักงาน ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว เครื่องใช้สำนักงาน กรุงเทพบ้านเดี่ยวมีระเบียงบ้านเดี่ยวมีระเบียงบ้านเดี่ยวมีระเบียง ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวมีระเบียง ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวมีระเบียง ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ มีระเบียงบ้านเดี่ยวกรุงเทพ มีระเบียงขายบ้านเดี่ยว มีระเบียงขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ มีระเบียงขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ มีระเบียงขายบ้านเดี่ยว มีระเบียง ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว มีระเบียง กรุงเทพบ้านเดี่ยวห้องกั้นกระจกบ้านเดี่ยวห้องกั้นกระจกบ้านเดี่ยวห้องกั้นกระจก ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวห้องกั้นกระจก ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวห้องกั้นกระจก ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ ห้องกั้นกระจกบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ห้องกั้นกระจกขายบ้านเดี่ยว ห้องกั้นกระจกขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ ห้องกั้นกระจกขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ห้องกั้นกระจกขายบ้านเดี่ยว ห้องกั้นกระจก ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว ห้องกั้นกระจก กรุงเทพบ้านเดี่ยวห้องน้ำชั้นบนบ้านเดี่ยวห้องน้ำชั้นบนบ้านเดี่ยวห้องน้ำชั้นบน ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวห้องน้ำชั้นบน ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวห้องน้ำชั้นบน ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ ห้องน้ำชั้นบนบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ห้องน้ำชั้นบนขายบ้านเดี่ยว ห้องน้ำชั้นบนขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ ห้องน้ำชั้นบนขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ห้องน้ำชั้นบนขายบ้านเดี่ยว ห้องน้ำชั้นบน ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว ห้องน้ำชั้นบน กรุงเทพบ้านเดี่ยวศูนย์ฟิตเนสบ้านเดี่ยวศูนย์ฟิตเนสบ้านเดี่ยวศูนย์ฟิตเนส ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวศูนย์ฟิตเนส ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวศูนย์ฟิตเนส ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ ศูนย์ฟิตเนสบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ศูนย์ฟิตเนสขายบ้านเดี่ยว ศูนย์ฟิตเนสขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ ศูนย์ฟิตเนสขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ศูนย์ฟิตเนสขายบ้านเดี่ยว ศูนย์ฟิตเนส ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว ศูนย์ฟิตเนส กรุงเทพบ้านเดี่ยวที่จอดรถบ้านเดี่ยวที่จอดรถบ้านเดี่ยวที่จอดรถ ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวที่จอดรถ ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวที่จอดรถ ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ ที่จอดรถบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ที่จอดรถขายบ้านเดี่ยว ที่จอดรถขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ ที่จอดรถขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ที่จอดรถขายบ้านเดี่ยว ที่จอดรถ ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว ที่จอดรถ กรุงเทพบ้านเดี่ยวที่จอดรถในบ้านบ้านเดี่ยวที่จอดรถในบ้านบ้านเดี่ยวที่จอดรถในบ้าน ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวที่จอดรถในบ้าน ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวที่จอดรถในบ้าน ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ ที่จอดรถในบ้านบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ที่จอดรถในบ้านขายบ้านเดี่ยว ที่จอดรถในบ้านขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ ที่จอดรถในบ้านขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ที่จอดรถในบ้านขายบ้านเดี่ยว ที่จอดรถในบ้าน ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว ที่จอดรถในบ้าน กรุงเทพบ้านเดี่ยวปั้มน้ำบ้านเดี่ยวปั้มน้ำบ้านเดี่ยวปั้มน้ำ ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวปั้มน้ำ ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวปั้มน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ ปั้มน้ำบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ปั้มน้ำขายบ้านเดี่ยว ปั้มน้ำขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ ปั้มน้ำขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ปั้มน้ำขายบ้านเดี่ยว ปั้มน้ำ ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว ปั้มน้ำ กรุงเทพบ้านเดี่ยวบ่อบำบัดน้ำเสียบ้านเดี่ยวบ่อบำบัดน้ำเสียบ้านเดี่ยวบ่อบำบัดน้ำเสีย ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวบ่อบำบัดน้ำเสีย ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวบ่อบำบัดน้ำเสีย ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ บ่อบำบัดน้ำเสียบ้านเดี่ยวกรุงเทพ บ่อบำบัดน้ำเสียขายบ้านเดี่ยว บ่อบำบัดน้ำเสียขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ บ่อบำบัดน้ำเสียขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ บ่อบำบัดน้ำเสียขายบ้านเดี่ยว บ่อบำบัดน้ำเสีย ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว บ่อบำบัดน้ำเสีย กรุงเทพบ้านเดี่ยวมีวิวตึกสูงบ้านเดี่ยวมีวิวตึกสูงบ้านเดี่ยวมีวิวตึกสูง ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวมีวิวตึกสูง ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวมีวิวตึกสูง ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ มีวิวตึกสูงบ้านเดี่ยวกรุงเทพ มีวิวตึกสูงขายบ้านเดี่ยว มีวิวตึกสูงขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ มีวิวตึกสูงขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ มีวิวตึกสูงขายบ้านเดี่ยว มีวิวตึกสูง ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว มีวิวตึกสูง กรุงเทพบ้านเดี่ยวมีวิวต้นไม้บ้านเดี่ยวมีวิวต้นไม้บ้านเดี่ยวมีวิวต้นไม้ ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวมีวิวต้นไม้ ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวมีวิวต้นไม้ ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ มีวิวต้นไม้บ้านเดี่ยวกรุงเทพ มีวิวต้นไม้ขายบ้านเดี่ยว มีวิวต้นไม้ขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ มีวิวต้นไม้ขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ มีวิวต้นไม้ขายบ้านเดี่ยว มีวิวต้นไม้ ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว มีวิวต้นไม้ กรุงเทพบ้านเดี่ยวใกล้ห้างโลตัสบ้านเดี่ยวใกล้ห้างโลตัสบ้านเดี่ยวใกล้ห้างโลตัส ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวใกล้ห้างโลตัส ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวใกล้ห้างโลตัส ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ ใกล้ห้างโลตัสบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ใกล้ห้างโลตัสขายบ้านเดี่ยว ใกล้ห้างโลตัสขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ ใกล้ห้างโลตัสขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ใกล้ห้างโลตัสขายบ้านเดี่ยว ใกล้ห้างโลตัส ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว ใกล้ห้างโลตัส กรุงเทพบ้านเดี่ยวใกล้ห้างเซ็นทรัลบ้านเดี่ยวใกล้ห้างเซ็นทรัลบ้านเดี่ยวใกล้ห้างเซ็นทรัล ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวใกล้ห้างเซ็นทรัล ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวใกล้ห้างเซ็นทรัล ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ ใกล้ห้างเซ็นทรัลบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ใกล้ห้างเซ็นทรัลขายบ้านเดี่ยว ใกล้ห้างเซ็นทรัลขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ ใกล้ห้างเซ็นทรัลขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ใกล้ห้างเซ็นทรัลขายบ้านเดี่ยว ใกล้ห้างเซ็นทรัล ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว ใกล้ห้างเซ็นทรัล กรุงเทพบ้านเดี่ยวใกล้ห้างโรบินสันบ้านเดี่ยวใกล้ห้างโรบินสันบ้านเดี่ยวใกล้ห้างโรบินสัน ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวใกล้ห้างโรบินสัน ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวใกล้ห้างโรบินสัน ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ ใกล้ห้างโรบินสันบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ใกล้ห้างโรบินสันขายบ้านเดี่ยว ใกล้ห้างโรบินสันขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ ใกล้ห้างโรบินสันขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ใกล้ห้างโรบินสันขายบ้านเดี่ยว ใกล้ห้างโรบินสัน ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว ใกล้ห้างโรบินสัน กรุงเทพบ้านเดี่ยวใกล้ไทวัสดุบ้านเดี่ยวใกล้ไทวัสดุบ้านเดี่ยวใกล้ไทวัสดุ ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวใกล้ไทวัสดุ ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวใกล้ไทวัสดุ ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ ใกล้ไทวัสดุบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ใกล้ไทวัสดุขายบ้านเดี่ยว ใกล้ไทวัสดุขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ ใกล้ไทวัสดุขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ใกล้ไทวัสดุขายบ้านเดี่ยว ใกล้ไทวัสดุ ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว ใกล้ไทวัสดุ กรุงเทพบ้านเดี่ยวใกล้วัดบ้านเดี่ยวใกล้วัดบ้านเดี่ยวใกล้วัด ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวใกล้วัด ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวใกล้วัด ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ ใกล้วัดบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ใกล้วัดขายบ้านเดี่ยว ใกล้วัดขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ ใกล้วัดขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ใกล้วัดขายบ้านเดี่ยว ใกล้วัด ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว ใกล้วัด กรุงเทพบ้านเดี่ยวใกล้โบสท์บ้านเดี่ยวใกล้โบสท์บ้านเดี่ยวใกล้โบสท์ ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวใกล้โบสท์ ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวใกล้โบสท์ ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ ใกล้โบสท์บ้านเดี่ยวกรุงเทพ ใกล้โบสท์ขายบ้านเดี่ยว ใกล้โบสท์ขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ ใกล้โบสท์ขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ใกล้โบสท์ขายบ้านเดี่ยว ใกล้โบสท์ ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว ใกล้โบสท์ กรุงเทพบ้านเดี่ยวใกล้เทคนิคบ้านเดี่ยวใกล้เทคนิคบ้านเดี่ยวใกล้เทคนิค ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวใกล้เทคนิค ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวใกล้เทคนิค ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ ใกล้เทคนิคบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ใกล้เทคนิคขายบ้านเดี่ยว ใกล้เทคนิคขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ ใกล้เทคนิคขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ใกล้เทคนิคขายบ้านเดี่ยว ใกล้เทคนิค ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว ใกล้เทคนิค กรุงเทพบ้านเดี่ยวใกล้วิทยาลัยบ้านเดี่ยวใกล้วิทยาลัยบ้านเดี่ยวใกล้วิทยาลัย ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวใกล้วิทยาลัย ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวใกล้วิทยาลัย ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ ใกล้วิทยาลัยบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ใกล้วิทยาลัยขายบ้านเดี่ยว ใกล้วิทยาลัยขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ ใกล้วิทยาลัยขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ใกล้วิทยาลัยขายบ้านเดี่ยว ใกล้วิทยาลัย ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว ใกล้วิทยาลัย กรุงเทพบ้านเดี่ยวใกล้มหาวิทยาลัยบ้านเดี่ยวใกล้มหาวิทยาลัยบ้านเดี่ยวใกล้มหาวิทยาลัย ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวใกล้มหาวิทยาลัย ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวใกล้มหาวิทยาลัย ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ ใกล้มหาวิทยาลัยบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้านเดี่ยว ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ใกล้มหาวิทยาลัยขายบ้านเดี่ยว ใกล้มหาวิทยาลัย ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว ใกล้มหาวิทยาลัย กรุงเทพบ้านเดี่ยวใกล้ธนาคารบ้านเดี่ยวใกล้ธนาคารบ้านเดี่ยวใกล้ธนาคาร ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวใกล้ธนาคาร ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวใกล้ธนาคาร ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ ใกล้ธนาคารบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ใกล้ธนาคารขายบ้านเดี่ยว ใกล้ธนาคารขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ ใกล้ธนาคารขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ใกล้ธนาคารขายบ้านเดี่ยว ใกล้ธนาคาร ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว ใกล้ธนาคาร กรุงเทพบ้านเดี่ยวใกล้โรงแรมบ้านเดี่ยวใกล้โรงแรมบ้านเดี่ยวใกล้โรงแรม ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวใกล้โรงแรม ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวใกล้โรงแรม ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ ใกล้โรงแรมบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ใกล้โรงแรมขายบ้านเดี่ยว ใกล้โรงแรมขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ ใกล้โรงแรมขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ใกล้โรงแรมขายบ้านเดี่ยว ใกล้โรงแรม ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว ใกล้โรงแรม กรุงเทพบ้านเดี่ยวใกล้สถานีตำรวจบ้านเดี่ยวใกล้สถานีตำรวจบ้านเดี่ยวใกล้สถานีตำรวจ ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวใกล้สถานีตำรวจ ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวใกล้สถานีตำรวจ ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ ใกล้สถานีตำรวจบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ใกล้สถานีตำรวจขายบ้านเดี่ยว ใกล้สถานีตำรวจขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ ใกล้สถานีตำรวจขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ใกล้สถานีตำรวจขายบ้านเดี่ยว ใกล้สถานีตำรวจ ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว ใกล้สถานีตำรวจ กรุงเทพบ้านเดี่ยวใกล้สำนักงานเขตบ้านเดี่ยวใกล้สำนักงานเขตบ้านเดี่ยวใกล้สำนักงานเขต ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวใกล้สำนักงานเขต ภาษีเจริญบ้านเดี่ยวใกล้สำนักงานเขต ภาษีเจริญ กรุงเทพบ้านเดี่ยวภาษีเจริญ กรุงเทพ ใกล้สำนักงานเขตบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ใกล้สำนักงานเขตขายบ้านเดี่ยว ใกล้สำนักงานเขตขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ ใกล้สำนักงานเขตขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ใกล้สำนักงานเขตขายบ้านเดี่ยว ใกล้สำนักงานเขต ภาษีเจริญขายบ้านเดี่ยว ใกล้สำนักงานเขต กรุงเทพขายบ้านเดี่ยว 103 ตารางวาขายบ้านเดี่ยว 28,900,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

ขายบ้านเดี่ยว นันทวัน สาทร-ราชพฤกษ์ (Nantawan Sathorn-Ratchaphruk)


ที่ตั้ง : ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
เนื้อที่ 102.8 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย 382.00 ตารางเมตร
4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
1 ห้องทำงาน
1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ สำหรับแม่บ้าน
- เฟอร์นิเจอร์ Built-in
- ห้องนั่งเล่น ห้องครัว และ พื้นที่ทานอาหาร
- 3-4 ที่จอดรถ
- มีสวนในตัวบ้าน
- ระบบไฟรองรับ EV charger
- หลังมุมติดถนนเมนหลัก ใกล้ส่วนกลาง สระว่ายน้ำ Fitness
- บริเวณรอบบ้านปูนเต็มโดยมีการลงเสาเข็ม ทำให้ไม่ทรุด
- พื้นปู spc ใหม่หมด
- ค่าส่วนกลาง 36 บาท/ตารางวา
- บ้านหันหน้าเยื้องทิศใต้
- แบบบ้านของโครงการแลนด์แอนด์เฮ้าส์ใช้วัสดุอิฐมวลเบา


ของแถม
- เฟอร์นิเจอร์ Built-In
- เครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง
- โทรทัศน์ 2 เครื่อง
- ผ้าม่าน
- มุ้งลวด
- เตียงนอนพร้อมที่นอน
- ชุดโซฟา
- โต๊ะอาหาร
- กล้องวงจรปิด CCTV 8 ตัว
- ระบบแลน 8 จุด
- Digital Door Lock

รายละเอียดเพิ่มเติม :
บ้านหลังมุมพร้อมอยู่ ตกแต่งใหม่สไตล์ Minimal Cozy
มีสวนในตัวบ้าน ระบบไฟรองรับ EV Charger
บริเวณรอบบ้านลงเสาเข็ม และเทปูนแสตมป์
พื้นปูกระเบื้อง SPC ใหม่ทั้งหมด
ผนังใช้อิฐมวลเบาตามมาตรฐาน Land and House
มีห้องแม่บ้านพร้อมห้องน้ำแยกต่างหาก


สถานที่ใกล้เคียง
• รถไฟฟ้า BTS บางหว้า : 2 กม.
• โรงพยาบาลธนบุรี : 6 กม.
• โรงพยาบาลพญาไท 3 : 4 กม.
• โรงพยาบาลศิริราช : 7 กม.
• ฟู้ดวิลล่า ราชพฤกษ์ : 4 กม.
• เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์ : 4 กม.
• ซีคอน บางแค : 5 กม.
• เดอะมอลล์ ท่าพระ : 6 กม.
• เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ : 9 กม.
• โรงเรียนเลิศหล้า : 12 กม.
• โรงเรียนเด่นหล้า เพชรเกษม : 13 กม.
• Double Trees International School : 4 กม.
• British Columbia International School : 10 กม.ราคา : 28,900,000 บาท

นัดเข้าชมล่วงหน้า โทร คุณพล 092-3656554
Line ID: 0923656554
Agent

ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ บ้านเดี่ยว
ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขายบ้านเดี่ยว
ฝากข้อความใหม่ :
ชื่อคุณ :
ประเภท : บ้านเดี่ยว บ้านเดี่ยว2ชั้น ขายบ้านเดี่ยว ขายบ้านเดี่ยว 2ชั้น ขายบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่
ขายบ้านเดี่ยวตกแต่งพร้อมอยู่
หมวดหลัก : พร้อมเฟอร์ฯ พร้อมอยู่ ตกแต่งแล้ว พร้อมอยู่ 4 ห้องนอน พร้อมอยู่ หลังมุม พร้อมอยู่ พร้อมเฟอร์ฯ พร้อมอยู่ เฟอร์ฯบิวท์อิน
ลักษณะ : ติดถนน หลังมุม ขายบ้านเดี่ยวหลังมุม
ลักษณะเฉพาะ : มีห้องแม่บ้าน หลังมุม 102.80 ตร.ว.
ทิศที่หัน : บ้านเดี่ยวทิศใต้ หันหน้าทิศใต้
การตกแต่ง : สไตล์วิลล่า สไตล์วิลล่า ภาษีเจริญ Built-in ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่
แอร์ : พร้อมแอร์ แอร์ 5 เครื่อง
อุปกรณ์พิเศษ : มีกล้องวงจรปิด
จำนวนห้อง : 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ จอดรถ 3 คัน
ขนาดพื้นที่ : 102.80 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 382 ตารางเมตร
ราคา :
ขาย 28,900,000 บาท
คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
ต่อรองราคา ขายบ้านเดี่ยว กับผู้ฝากประกาศ
ระบบต่อ ส่งอีเมล์ถึงผู้ฝากประกาศ
ราคาที่ต้องการต่อ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
เบอร์มือถือสำหรับติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)

จังหวัด : กรุงเทพ
เขตที่ตั้ง : ภาษีเจริญ
ทำเลภาษีเจริญ »
บ้านเดี่ยวพร้อมอยู่ ภาษีเจริญ บ้านเดี่ยวตกแต่งแล้ว ภาษีเจริญ บ้านเดี่ยว4ห้องนอน ภาษีเจริญ บ้านเดี่ยวติดถนน ภาษีเจริญ บ้านเดี่ยวหลังมุม ภาษีเจริญ บ้านเดี่ยวมีห้องแม่บ้าน ภาษีเจริญ บ้านเดี่ยวทิศใต้ ภาษีเจริญ บ้านเดี่ยวหันหน้าทิศใต้ ภาษีเจริญ บ้านเดี่ยวสไตล์วิลล่า ภาษีเจริญ บ้านเดี่ยวสไตล์วิลล่า ภาษีเจริญ บ้านเดี่ยวBuilt-in ภาษีเจริญ บ้านเดี่ยวพร้อมแอร์ ภาษีเจริญ บ้านเดี่ยวพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ภาษีเจริญ บ้านเดี่ยวพร้อมเฟอร์ครบ ภาษีเจริญ บ้านเดี่ยวเฟอร์นิเจอร์ครบ ภาษีเจริญ บ้านเดี่ยวมีกล้องวงจรปิด ภาษีเจริญ บ้านเดี่ยวภาษีเจริญ 28,900,000 บาท บ้านเดี่ยวภาษีเจริญ 103 ตารางวา
เขตที่ตั้งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
ราคาขาย :
ตามทำเล  
ขายบ้านเดี่ยว ทำเลภาษีเจริญ
ขายไม่เกิน 28,900,000 บาท
ขาย 20,000,000 - 29,000,000 บาท
ขาย 20,000,000 - 34,000,000 บาท
คลิกดูช่วงราคาขายอื่นๆ ในทำเลนี้ »
หน้าใกล้เคียง : บ้านเดี่ยวพร้อมอยู่ ตกแต่งแล้ว ภาษีเจริญ
บ้านเดี่ยวพร้อมอยู่ พร้อมเฟอร์ ภาษีเจริญ
คลิกดูหน้าอื่นๆที่ใกล้เคียง »
ทำเลเด่น : เซ็นทรัล เพชรเกษม เซ็นทรัลภาษีเจริญ เดอะมอลล์ เพชรเกษม เดอะมอลล์ภาษีเจริญ
สถานศึกษา : โรงเรียนเลิศหล้า
ถนนหลัก : เพชรเกษม เพชรเกษม 103 ตร.ว.
ถนนที่ผ่าน : ถนนราชพฤกษ์ ถนนสาทร
ถนนที่ผ่าน :
(ขาย)  
ขายบ้านเดี่ยว ถนนราชพฤกษ์
ขายบ้านเดี่ยว ถนนสาทร
ขายบ้านเดี่ยว ราชพฤกษ์ 103 ตารางวา
ขายบ้านเดี่ยว สาทร 103 ตารางวา
คลิกดูทำเลหลักอื่นๆ ที่ผ่านใน ภาษีเจริญ »
ทำเลสำคัญ : บ้านเดี่ยวเพชรเกษม ภาษีเจริญ บ้านเดี่ยวภาษีเจริญ ราชพฤกษ์ บ้านเดี่ยวภาษีเจริญ สาทร บ้านเดี่ยวเซ็นทรัล ราชพฤกษ์ บ้านเดี่ยวเดอะมอลล์ ราชพฤกษ์ บ้านเดี่ยวเซ็นทรัล สาทร บ้านเดี่ยวเดอะมอลล์ สาทร บ้านเดี่ยวเซ็นทรัล เพชรเกษม บ้านเดี่ยวเดอะมอลล์ เพชรเกษม บ้านเดี่ยวถนนราชพฤกษ์ บ้านเดี่ยวถนนสาทร บ้านเดี่ยวถนนเพชรเกษม บ้านเดี่ยวติดถนนราชพฤกษ์ บ้านเดี่ยวติดถนนสาทร
ขาย :
หน้าราคาใกล้เคียง  
ขายบ้านเดี่ยว พร้อมเฟอร์ ภาษีเจริญ
ขายบ้านเดี่ยว ตกแต่ง ภาษีเจริญ
ขายบ้านเดี่ยว บิวท์อิน ภาษีเจริญ
ขายบ้านเดี่ยว หลังมุม ภาษีเจริญ
ขายบ้านเดี่ยว เพชรเกษม 28,900,000 บาท
ขายบ้านเดี่ยว ภาษีเจริญ 28,900,000 บาท
ขายบ้านเดี่ยว พร้อมอยู่ ภาษีเจริญ
ขายบ้านเดี่ยว ตกแต่งแล้ว ภาษีเจริญ
ขายบ้านเดี่ยว 4ห้องนอน ภาษีเจริญ
ขายบ้านเดี่ยว ติดถนน ภาษีเจริญ
ขายบ้านเดี่ยว หลังมุม ภาษีเจริญ
คลิกดูขายบ้านเดี่ยว พื้นที่ภาษีเจริญ ที่ใกล้เคียง »
ขายบ้านเดี่ยว มีห้องแม่บ้าน ภาษีเจริญ
ขายบ้านเดี่ยว ทิศใต้ ภาษีเจริญ
ขายบ้านเดี่ยว หันหน้าทิศใต้ ภาษีเจริญ
ขายบ้านเดี่ยว สไตล์วิลล่า ภาษีเจริญ
ขายบ้านเดี่ยว สไตล์วิลล่า ภาษีเจริญ
ขายบ้านเดี่ยว Built-in ภาษีเจริญ
ขายบ้านเดี่ยว พร้อมแอร์ ภาษีเจริญ
ขายบ้านเดี่ยว พร้อมเฟอร์นิเจอร์ ภาษีเจริญ
ขายบ้านเดี่ยว พร้อมเฟอร์ครบ ภาษีเจริญ
ขายบ้านเดี่ยว เฟอร์นิเจอร์ครบ ภาษีเจริญ
ขายบ้านเดี่ยว มีกล้องวงจรปิด ภาษีเจริญ
ขายบ้านเดี่ยว โรงเรียนเลิศหล้า ภาษีเจริญ
ขายบ้านเดี่ยว ราชพฤกษ์ ภาษีเจริญ
ขายบ้านเดี่ยว สาทร ภาษีเจริญ
ขายบ้านเดี่ยว ถนนราชพฤกษ์ ภาษีเจริญ
ขายบ้านเดี่ยว ถนนสาทร ภาษีเจริญ
ขายบ้านเดี่ยว ถนนเพชรเกษม ภาษีเจริญ
ขายบ้านเดี่ยว ติดถนนราชพฤกษ์ ภาษีเจริญ
ขายบ้านเดี่ยว ติดถนนสาทร ภาษีเจริญ
ข้อมูลเสริม :
บ้านเดี่ยว  
สินเชื่อ :
ธนาคาร  
สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
ชื่อสมาชิก : kantapon4  
รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
เบอร์มือถือ :
ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อผู้ติดต่อ :
Emai :
Share :
ขาย/ ให้เช่า บ้านเดี่ยว เดอะ ปาล์ม กรุงเทพกรีฑา ? วงแหวน ขาย 17,900,000 บาท เช่า...
สะพานสูง กรุงเทพ
ราคาขาย 17,900,000 บาท || ให้เช่า 150,000 บาท/เดือน
 • บ้านเดี่ยวพร้อมอยู่
 • บ้านเดี่ยวตกแต่งแล้ว
 • บ้านเดี่ยว4ห้องนอน
 • บ้านเดี่ยวติดถนน
 • บ้านเดี่ยวหลังมุม
 • บ้านเดี่ยวมีห้องแม่บ้าน
 • บ้านเดี่ยวทิศใต้
 • บ้านเดี่ยวหันหน้าทิศใต้
 • บ้านเดี่ยวสไตล์วิลล่า
 • บ้านเดี่ยวสไตล์วิลล่า
 • บ้านเดี่ยวBuilt-in
 • บ้านเดี่ยวพร้อมแอร์
 • บ้านเดี่ยวพร้อมเฟอร์นิเจอร์
 • บ้านเดี่ยวพร้อมเฟอร์ครบ
 • บ้านเดี่ยวเฟอร์นิเจอร์ครบ
 • บ้านเดี่ยวมีกล้องวงจรปิด
 • บ้านเดี่ยวโรงเรียนเลิศหล้า
 • บ้านเดี่ยวราชพฤกษ์
 • บ้านเดี่ยวสาทร
 • บ้านเดี่ยวถนนราชพฤกษ์
 • บ้านเดี่ยวถนนสาทร
 • บ้านเดี่ยวถนนเพชรเกษม
 • บ้านเดี่ยวติดถนนราชพฤกษ์
 • บ้านเดี่ยวติดถนนสาทร
 • บ้านเดี่ยวพร้อมเฟอร์ครบ ขายบ้านเดี่ยว นันทวัน สาทร-ราชพฤกษ์ (Nantawan Sathorn-Ratchaphruk) เนื้อที่ 102.8 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 382.00 ตารางเมตร 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ เฟอร์นิเจอร์ Built-In

  บ้านเดี่ยว 103 ตารางวา รวมประกาศประเภท บ้านเดี่ยว พร้อมรายละเอียดข้อมูลบ้านเดี่ยวพร้อมเฟอร์ครบ ขายบ้านเดี่ยว นันทวัน สาทร-ราชพฤกษ์ (Nantawan Sathorn-Ratchaphruk) เนื้อที่ 102.8 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 382.00 ตารางเมตร 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ เฟอร์นิเจอร์ Built-In คำที่ต้องการค้นหา บ้านเดี่ยวพร้อมเฟอร์ครบ ขายบ้านเดี่ยว นันทวัน สาทร-ราชพฤกษ์ (Nantawan Sathorn-Ratchaphruk) เนื้อที่ 102.8 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 382.00 ตารางเมตร 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ เฟอร์นิเจอร์ Built-In ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

  ขายบ้านเดี่ยว นันทวัน สาทร-ราชพฤกษ์ (Nantawan Sathorn-Ratchaphruk) ที่ตั้ง : ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บ้านเดี่ยว 2 ชั้น เนื้อที่ 102.8 ต

  ขายบ้านเดี่ยว เขตภาษีเจริญ ราคาใกล้เคียง

  ขายบ้านเดี่ยว เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

  @thaihometown Scroll