บ้านเดี่ยวกาญจนาภิเษก ขาย/ ให้เช่า บ้านเดี่ยว เดอะ ปาล์ม กรุงเทพกรีฑา – วงแหวน ขาย 17,900,000 บาท เช่า 150,000 บาท/ด.

วันที่โพสต์ วันพุธ 10 กรกฏาคม 2567

บ้านเดี่ยวกาญจนาภิเษก ขาย/ ให้เช่า บ้านเดี่ยว เดอะ ปาล์ม กรุงเทพกรีฑา – วงแหวน ขาย 17,900,000 บาท เช่า 150,000 บาท/ด.

บ้านเดี่ยว รายการล่าสุด บ้านเดี่ยว ประกาศใหม่วันนี้ 20 กรกฎาคม 2567 บ้านเดี่ยวให้เช่า ประกาศใหม่วันนี้ 20 กรกฎาคม 2567 ขายบ้านเดี่ยว ประกาศใหม่วันนี้ 20 กรกฎาคม 2567 บ้านเดี่ยว ประกาศวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 บ้านเดี่ยวให้เช่า ประกาศวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ขายบ้านเดี่ยว ประกาศวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 บ้านเดี่ยว ประกาศวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 บ้านเดี่ยวให้เช่า ประกาศวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ขายบ้านเดี่ยว ประกาศวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 บ้านเดี่ยว ประกาศวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 บ้านเดี่ยวให้เช่า ประกาศวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ขายบ้านเดี่ยว ประกาศวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 บ้านเดี่ยวกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านเดี่ยวกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-07-10 บ้านเดี่ยวกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-07-19 บ้านเดี่ยวกรุงเทพมหานคร ประกาศวันที่ 2024-07-18 บ้านเดี่ยวสะพานสูง กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านเดี่ยวกรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านเดี่ยวสะพานสูง กรุงเทพมหานคร รายการล่าสุด บ้านเดี่ยวสะพานสูงบ้านเดี่ยว กรุงเทพบ้านเดี่ยวสะพานสูง กรุงเทพขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว สะพานสูงขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว เขตสะพานสูงบ้านเดี่ยวตกแต่งใหม่ทั้งหลังบ้านเดี่ยวตกแต่งใหม่ทั้งหลังบ้านเดี่ยวตกแต่งใหม่ทั้งหลัง สะพานสูงบ้านเดี่ยวตกแต่งใหม่ทั้งหลัง สะพานสูงบ้านเดี่ยวตกแต่งใหม่ทั้งหลัง สะพานสูง กรุงเทพบ้านเดี่ยวสะพานสูง กรุงเทพ ตกแต่งใหม่ทั้งหลังบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ตกแต่งใหม่ทั้งหลังขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว ตกแต่งใหม่ทั้งหลังขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว สะพานสูง ตกแต่งใหม่ทั้งหลังขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ตกแต่งใหม่ทั้งหลังขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว ตกแต่งใหม่ทั้งหลัง สะพานสูงขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว ตกแต่งใหม่ทั้งหลัง กรุงเทพบ้านเดี่ยวหัวมุมบ้านเดี่ยวหัวมุมบ้านเดี่ยวหัวมุม สะพานสูงบ้านเดี่ยวหัวมุม สะพานสูงบ้านเดี่ยวหัวมุม สะพานสูง กรุงเทพบ้านเดี่ยวสะพานสูง กรุงเทพ หัวมุมบ้านเดี่ยวกรุงเทพ หัวมุมขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว หัวมุมขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว สะพานสูง หัวมุมขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว กรุงเทพ หัวมุมขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว หัวมุม สะพานสูงขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว หัวมุม กรุงเทพบ้านเดี่ยวหลังหัวมุมบ้านเดี่ยวหลังหัวมุมบ้านเดี่ยวหลังหัวมุม สะพานสูงบ้านเดี่ยวหลังหัวมุม สะพานสูงบ้านเดี่ยวหลังหัวมุม สะพานสูง กรุงเทพบ้านเดี่ยวสะพานสูง กรุงเทพ หลังหัวมุมบ้านเดี่ยวกรุงเทพ หลังหัวมุมขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว หลังหัวมุมขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว สะพานสูง หลังหัวมุมขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว กรุงเทพ หลังหัวมุมขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว หลังหัวมุม สะพานสูงขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว หลังหัวมุม กรุงเทพบ้านเดี่ยวหน้าสวนบ้านเดี่ยวหน้าสวนบ้านเดี่ยวหน้าสวน สะพานสูงบ้านเดี่ยวหน้าสวน สะพานสูงบ้านเดี่ยวหน้าสวน สะพานสูง กรุงเทพบ้านเดี่ยวสะพานสูง กรุงเทพ หน้าสวนบ้านเดี่ยวกรุงเทพ หน้าสวนขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว หน้าสวนขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว สะพานสูง หน้าสวนขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว กรุงเทพ หน้าสวนขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว หน้าสวน สะพานสูงขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว หน้าสวน กรุงเทพบ้านเดี่ยวสวนขนาดใหญ่บ้านเดี่ยวสวนขนาดใหญ่บ้านเดี่ยวสวนขนาดใหญ่ สะพานสูงบ้านเดี่ยวสวนขนาดใหญ่ สะพานสูงบ้านเดี่ยวสวนขนาดใหญ่ สะพานสูง กรุงเทพบ้านเดี่ยวสะพานสูง กรุงเทพ สวนขนาดใหญ่บ้านเดี่ยวกรุงเทพ สวนขนาดใหญ่ขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว สวนขนาดใหญ่ขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว สะพานสูง สวนขนาดใหญ่ขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว กรุงเทพ สวนขนาดใหญ่ขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว สวนขนาดใหญ่ สะพานสูงขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว สวนขนาดใหญ่ กรุงเทพบ้านเดี่ยวพร้อมแอร์บ้านเดี่ยวพร้อมแอร์บ้านเดี่ยวพร้อมแอร์ สะพานสูงบ้านเดี่ยวพร้อมแอร์ สะพานสูงบ้านเดี่ยวพร้อมแอร์ สะพานสูง กรุงเทพบ้านเดี่ยวสะพานสูง กรุงเทพ พร้อมแอร์บ้านเดี่ยวกรุงเทพ พร้อมแอร์ขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว พร้อมแอร์ขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว สะพานสูง พร้อมแอร์ขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว กรุงเทพ พร้อมแอร์ขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว พร้อมแอร์ สะพานสูงขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว พร้อมแอร์ กรุงเทพบ้านเดี่ยวโรงเรียนนานาชาติบ้านเดี่ยวโรงเรียนนานาชาติบ้านเดี่ยวโรงเรียนนานาชาติ สะพานสูงบ้านเดี่ยวโรงเรียนนานาชาติ สะพานสูงบ้านเดี่ยวโรงเรียนนานาชาติ สะพานสูง กรุงเทพบ้านเดี่ยวสะพานสูง กรุงเทพ โรงเรียนนานาชาติบ้านเดี่ยวกรุงเทพ โรงเรียนนานาชาติขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว โรงเรียนนานาชาติขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว สะพานสูง โรงเรียนนานาชาติขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว กรุงเทพ โรงเรียนนานาชาติขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว โรงเรียนนานาชาติ สะพานสูงขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพบ้านเดี่ยวศรีนครินทร์บ้านเดี่ยวศรีนครินทร์บ้านเดี่ยวศรีนครินทร์ สะพานสูงบ้านเดี่ยวศรีนครินทร์ สะพานสูงบ้านเดี่ยวศรีนครินทร์ สะพานสูง กรุงเทพบ้านเดี่ยวสะพานสูง กรุงเทพ ศรีนครินทร์บ้านเดี่ยวกรุงเทพ ศรีนครินทร์ขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว ศรีนครินทร์ขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว สะพานสูง ศรีนครินทร์ขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ศรีนครินทร์ขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว ศรีนครินทร์ สะพานสูงขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว ศรีนครินทร์ กรุงเทพบ้านเดี่ยวกรุงเทพกรีฑาบ้านเดี่ยวกรุงเทพกรีฑาบ้านเดี่ยวกรุงเทพกรีฑา สะพานสูงบ้านเดี่ยวกรุงเทพกรีฑา สะพานสูงบ้านเดี่ยวกรุงเทพกรีฑา สะพานสูง กรุงเทพบ้านเดี่ยวสะพานสูง กรุงเทพ กรุงเทพกรีฑาบ้านเดี่ยวกรุงเทพ กรุงเทพกรีฑาขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว กรุงเทพกรีฑาขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว สะพานสูง กรุงเทพกรีฑาขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว กรุงเทพ กรุงเทพกรีฑาขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว กรุงเทพกรีฑา สะพานสูงขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว กรุงเทพกรีฑา กรุงเทพบ้านเดี่ยวกาญจนาภิเษกบ้านเดี่ยวกาญจนาภิเษกบ้านเดี่ยวกาญจนาภิเษก สะพานสูงบ้านเดี่ยวกาญจนาภิเษก สะพานสูงบ้านเดี่ยวกาญจนาภิเษก สะพานสูง กรุงเทพบ้านเดี่ยวสะพานสูง กรุงเทพ กาญจนาภิเษกบ้านเดี่ยวกรุงเทพ กาญจนาภิเษกขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว กาญจนาภิเษกขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว สะพานสูง กาญจนาภิเษกขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว กรุงเทพ กาญจนาภิเษกขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว กาญจนาภิเษก สะพานสูงขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว กาญจนาภิเษก กรุงเทพบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องนอนบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องนอนบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องนอน สะพานสูงบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องนอน สะพานสูงบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องนอน สะพานสูง กรุงเทพบ้านเดี่ยวสะพานสูง กรุงเทพ ตกแต่งห้องนอนบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ตกแต่งห้องนอนขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องนอนขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว สะพานสูง ตกแต่งห้องนอนขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ตกแต่งห้องนอนขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องนอน สะพานสูงขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องนอน กรุงเทพบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องรับแขกบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องรับแขกบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องรับแขก สะพานสูงบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องรับแขก สะพานสูงบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องรับแขก สะพานสูง กรุงเทพบ้านเดี่ยวสะพานสูง กรุงเทพ ตกแต่งห้องรับแขกบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ตกแต่งห้องรับแขกขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องรับแขกขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว สะพานสูง ตกแต่งห้องรับแขกขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ตกแต่งห้องรับแขกขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องรับแขก สะพานสูงขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องรับแขก กรุงเทพบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องโถงบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องโถงบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องโถง สะพานสูงบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องโถง สะพานสูงบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องโถง สะพานสูง กรุงเทพบ้านเดี่ยวสะพานสูง กรุงเทพ ตกแต่งห้องโถงบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ตกแต่งห้องโถงขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องโถงขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว สะพานสูง ตกแต่งห้องโถงขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ตกแต่งห้องโถงขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องโถง สะพานสูงขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องโถง กรุงเทพบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องครัวบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องครัวบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องครัว สะพานสูงบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องครัว สะพานสูงบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องครัว สะพานสูง กรุงเทพบ้านเดี่ยวสะพานสูง กรุงเทพ ตกแต่งห้องครัวบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ตกแต่งห้องครัวขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องครัวขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว สะพานสูง ตกแต่งห้องครัวขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ตกแต่งห้องครัวขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องครัว สะพานสูงขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องครัว กรุงเทพบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องน้ำบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องน้ำบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องน้ำ สะพานสูงบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องน้ำ สะพานสูงบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องน้ำ สะพานสูง กรุงเทพบ้านเดี่ยวสะพานสูง กรุงเทพ ตกแต่งห้องน้ำบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ตกแต่งห้องน้ำขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องน้ำขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว สะพานสูง ตกแต่งห้องน้ำขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ตกแต่งห้องน้ำขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องน้ำ สะพานสูงขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องน้ำ กรุงเทพบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องนั่งเล่นบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องนั่งเล่นบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องนั่งเล่น สะพานสูงบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องนั่งเล่น สะพานสูงบ้านเดี่ยวตกแต่งห้องนั่งเล่น สะพานสูง กรุงเทพบ้านเดี่ยวสะพานสูง กรุงเทพ ตกแต่งห้องนั่งเล่นบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ตกแต่งห้องนั่งเล่นขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องนั่งเล่นขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว สะพานสูง ตกแต่งห้องนั่งเล่นขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ตกแต่งห้องนั่งเล่นขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องนั่งเล่น สะพานสูงขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว ตกแต่งห้องนั่งเล่น กรุงเทพบ้านเดี่ยวตกแต่งสนามหญ้าบ้านเดี่ยวตกแต่งสนามหญ้าบ้านเดี่ยวตกแต่งสนามหญ้า สะพานสูงบ้านเดี่ยวตกแต่งสนามหญ้า สะพานสูงบ้านเดี่ยวตกแต่งสนามหญ้า สะพานสูง กรุงเทพบ้านเดี่ยวสะพานสูง กรุงเทพ ตกแต่งสนามหญ้าบ้านเดี่ยวกรุงเทพ ตกแต่งสนามหญ้าขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว ตกแต่งสนามหญ้าขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว สะพานสูง ตกแต่งสนามหญ้าขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ตกแต่งสนามหญ้าขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว ตกแต่งสนามหญ้า สะพานสูงขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว ตกแต่งสนามหญ้า กรุงเทพขายบ้านเดี่ยว 80 ตารางวาขายบ้านเดี่ยว 17,900,000 บาทบ้านเดี่ยวให้เช่า 17,900,000 บาทบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ธุรกิจ โรงงาน คลังสินค้า โกดัง ที่ดิน ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา รายการล่าสุด ผู้รับเหมา ลงประกาศฟรี ผู้รับเหมา ข่าวประชาสัมพันธ์ รายการล่าสุด ข่าวประชาสัมพันธ์ พรีวิวโครงการใหม่ รายการล่าสุด พรีวิวโครงการใหม่ ตกแต่งที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ตกแต่งที่อยู่อาศัย สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สาระควรรู้ ที่อยู่อาศัย ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด ฮวงจุ้ย ที่อยู่อาศัย สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย รายการล่าสุด สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย SME รายการล่าสุด SME สถานที่ท่องเที่ยว รายการล่าสุด สถานที่ท่องเที่ยว

AB6799 เดอะ ปาล์ม กรุงเทพกรีฑา – วงแหวน

ขาย 17,900,000 บาท
♨️♨️เช่า 150,000 บาท/ด.♨️♨️
.
#ตกแต่งใหม่ทั้งหลัง
บ้านอายุ 2 ปีเท่านั้น
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
253 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน 79.5 ตรว.
สวนขนาดใหญ่ gated community
นำสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้ บ้านหัวมุม
exclusive zone, หน้าสวนสาธารณะ
.
- ขับรถไม่ไกลจากโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
- ขับรถไม่ไกลจากโรงเรียนนานาชาติ
(Wellington College, Brighton College, Ruamrudee)
.
#พิกัด ถนนเลียบกาญจนาภิเษก
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อสอบถาม Line ID : @195hbura
ลิงค์นี้

https://lin.ee/ZTH0xzv


098-732-2686 คุณโบว์

ลิงค์ที่น่าสนใจ
 • บ้านเดี่ยวสะพานสูง เตียงนอน
 • บ้านเดี่ยวสะพานสูง เตียงเดี่ยว
 • บ้านเดี่ยวสะพานสูง โต๊ะเครื่องแป้ง
 • บ้านเดี่ยวสะพานสูง ตู้เสื้อผ้า
 • บ้านเดี่ยวสะพานสูง โซฟา
 • บ้านเดี่ยวสะพานสูง ชั้นวางทีวี
 • บ้านเดี่ยวสะพานสูง โต๊ะทำงาน
 • ขายบ้านเดี่ยว สะพานสูง เตียงนอน
 • ขายบ้านเดี่ยว สะพานสูง เตียงเดี่ยว
 • ขายบ้านเดี่ยว สะพานสูง โต๊ะเครื่องแป้ง
 • ขายบ้านเดี่ยว สะพานสูง ตู้เสื้อผ้า
 • ขายบ้านเดี่ยว สะพานสูง โซฟา
 • ขายบ้านเดี่ยว สะพานสูง ชั้นวางทีวี
 • ขายบ้านเดี่ยว สะพานสูง โต๊ะทำงาน
 • บ้านเดี่ยวกรุงเทพ เตียงนอน
 • บ้านเดี่ยวกรุงเทพ เตียงเดี่ยว
 • บ้านเดี่ยวกรุงเทพ โต๊ะเครื่องแป้ง
 • บ้านเดี่ยวกรุงเทพ ตู้เสื้อผ้า
 • บ้านเดี่ยวกรุงเทพ โซฟา
 • บ้านเดี่ยวกรุงเทพ ชั้นวางทีวี
 • บ้านเดี่ยวกรุงเทพ โต๊ะทำงาน
 • ขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ เตียงนอน
 • บ้านเดี่ยวเตียงนอน
 • ขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ เตียงเดี่ยว
 • บ้านเดี่ยวเตียงเดี่ยว
 • ขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ โต๊ะเครื่องแป้ง
 • บ้านเดี่ยวโต๊ะเครื่องแป้ง
 • ขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ตู้เสื้อผ้า
 • บ้านเดี่ยวตู้เสื้อผ้า
 • ขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ โซฟา
 • บ้านเดี่ยวโซฟา
 • ขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ ชั้นวางทีวี
 • บ้านเดี่ยวชั้นวางทีวี
 • ขายบ้านเดี่ยว กรุงเทพ โต๊ะทำงาน
 • บ้านเดี่ยวโต๊ะทำงาน
 • ฟอร์มสำหรับติดต่อ ผู้ฝากประกาศ บ้านเดี่ยว
  ฝากข้อความถึงผู้ประกาศ ขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว
  ฝากข้อความใหม่ :
  ชื่อคุณ :
  ประเภท : บ้านเดี่ยว ขายบ้านเดี่ยว บ้านเดี่ยวให้เช่า
  ลักษณะ : ตกแต่งใหม่ทั้งหลัง หัวมุม หน้าสวน
  ลักษณะเฉพาะ : สวนขนาดใหญ่ ตกแต่งใหม่ทั้งหลัง หัวมุม 79.50 ตร.ว.
  แอร์ : พร้อมแอร์ แอร์ 4 เครื่อง
  จำนวนห้อง : 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ จอดรถ 2 คัน
  ขนาดพื้นที่ : 79.50 ตารางวา
  พื้นที่ใช้สอย : 253 ตารางเมตร
  ราคา :
  ขาย 17,900,000 บาท
  ให้เช่า 150,000 บาท/เดือน
  คลิกเลือกดูช่วงราคาอื่นๆ »
  ต่อรองราคา ขาย และให้เช่าบ้านเดี่ยว กับผู้ฝากประกาศ
  จังหวัด : กรุงเทพ
  เขตที่ตั้ง : สะพานสูง
  ทำเลสะพานสูง »
  เขตที่ตั้งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ »
  ราคาขาย-เช่า :
  ตามทำเล  
  ขายบ้านเดี่ยว ทำเลสะพานสูง
  ขายไม่เกิน 17,900,000 บาท
  ขาย 12,000,000 - 18,000,000 บาท
  ขาย 12,000,000 - 21,000,000 บาท
  ให้เช่าไม่เกิน 150,000 บาท/เดือน
  ให้เช่า 130,000 - 150,000 บาท/เดือน
  ให้เช่า 140,000 - 170,000 บาท/เดือน
  คลิกดูช่วงราคาขาย และให้เช่าอื่นๆ ในทำเลนี้ »
  สถานศึกษา : โรงเรียนนานาชาติ
  ถนนหลัก : กาญจนาภิเษก กาญจนาภิเษก 80 ตร.ว.
  ถนนที่ผ่าน : ถนนศรีนครินทร์ ถนนกรุงเทพกรีฑา ถนนกาญจนาภิเษก
  ถนนที่ผ่าน :
  (ขาย - ให้เช่า)  
  ขายบ้านเดี่ยว ถนนศรีนครินทร์
  บ้านเดี่ยวให้เช่า ถนนศรีนครินทร์
  ขายบ้านเดี่ยว ถนนกรุงเทพกรีฑา
  บ้านเดี่ยวให้เช่า ถนนกรุงเทพกรีฑา
  ขายบ้านเดี่ยว ถนนกาญจนาภิเษก
  บ้านเดี่ยวให้เช่า ถนนกาญจนาภิเษก
  ขาย-ให้เช่า :
  หน้าราคาใกล้เคียง  
  บ้านเดี่ยวให้เช่า ตกแต่ง สะพานสูง
  บ้านเดี่ยวให้เช่า หลังมุม สะพานสูง
  บ้านเดี่ยวให้เช่า ศรีนครินทร์ 150,000 บาท/เดือน
  บ้านเดี่ยวให้เช่า สะพานสูง 150,000 บาท/เดือน
  คลิกดูบ้านเดี่ยวให้เช่า พื้นที่ สะพานสูง ที่ใกล้เคียง »
  ขายบ้านเดี่ยว ตกแต่ง สะพานสูง
  ขายบ้านเดี่ยว หลังมุม สะพานสูง
  ขายบ้านเดี่ยว ศรีนครินทร์ 17,900,000 บาท
  ขายบ้านเดี่ยว สะพานสูง 17,900,000 บาท
  คลิกดูขายบ้านเดี่ยว พื้นที่สะพานสูง ที่ใกล้เคียง »
  ข้อมูลเสริม :
  บ้านเดี่ยว  
  สินเชื่อ :
  ธนาคาร  
  สมาชิกแบบ : ผู้ใช้งานทั่วไป
  ชื่อสมาชิก : ฺอัมพิกา  
  รายการอื่นๆ จากสมาชิกท่านนี้ »
  เบอร์มือถือ :
  ฝากเบอร์ไว้ให้โทรกลับ
  บริการฝากเบอร์มือถือไว้ เพื่อให้ติดต่อกลับ
  เบอร์มือถือติดต่อกลับ : (ใส่ตัวเลขเท่านั้น)
  ชื่อผู้ติดต่อ :
  Emai :
  Share :

  บ้านเดี่ยวกาญจนาภิเษก ขาย/ ให้เช่า บ้านเดี่ยว เดอะ ปาล์ม กรุงเทพกรีฑา – วงแหวน ขาย 17,900,000 บาท เช่า 150,000 บาท/ด.

  บ้านเดี่ยว 80 ตารางวา รวมประกาศประเภท บ้านเดี่ยว พร้อมรายละเอียดข้อมูลบ้านเดี่ยวกาญจนาภิเษก ขาย/ ให้เช่า บ้านเดี่ยว เดอะ ปาล์ม กรุงเทพกรีฑา – วงแหวน ขาย 17,900,000 บาท เช่า 150,000 บาท/ด. คำที่ต้องการค้นหา บ้านเดี่ยวกาญจนาภิเษก ขาย/ ให้เช่า บ้านเดี่ยว เดอะ ปาล์ม กรุงเทพกรีฑา – วงแหวน ขาย 17,900,000 บาท เช่า 150,000 บาท/ด. ให้เลือกมากมายอัพเดทใหม่ทุกวัน

  AB6799 เดอะ ปาล์ม กรุงเทพกรีฑา – วงแหวน ขาย 17,900,000 บาท ♨️♨️เช่า 150,000 บาท/ด.♨️♨️ . #ตกแต่งใหม่ทั้งหลัง

  บ้านเดี่ยวให้เช่า เขตสะพานสูง ราคาใกล้เคียง

  ขาย-ให้เช่าบ้านเดี่ยว เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

  @thaihometown Scroll